Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

' YMLADD AR Y LOIRE. I

GWARCHAU PARIS. !

- - - - -TANBELENIAD PARIS.

CWESTIWiST Y MOR DTT.I

DOLGELLAU. I

LLUNDAIN.

I RHOSLLANERCHRUGOG.

BETHESDA.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BETHESDA. DAMWAIN ANGEUOL YN CHWAREL CAE- BRAICH-Y-CAFN. PRYDNAWN dydd Sadwrn, y lOfed cyfieol, fel yr oedd Mr. William Pritchard, Pen y bryn, ger Beth- esda (brodor o Gapel Curig), 44ain mlwydd oed, yn dilyn ei alwedigaeth yn y chwarel uchod, a hyny drwy daflu darn o'r graig, ryw fodd neu gilydd, yrthiodd i lawr uchder o tuag ugain llath, ae ar- chollwyd ef mor drwm fal y bu fArw yn mbon y pedair awr. Gan fod pongciau chwarel y Cae mor .,goo i'w gilydd, y mae yn arferiad gan y gweithwyr i weithio dros oriau mewn rhyw fanau ar y gwaitb, fel na byddo iddynt attal y gweithwyr yn y pongc- iau o danynt. Y mae ya ymddangos fod amgylch- iad felly wedi peri foci y trangesdig a'i gydweithiwr yn gweithio prydnawn ddydd Sad wrn cyn ylaiweda- af. Bernir mai drwy effaith slac yn y rhaff yr aeth y trangcedig i lawr, a hyn pan yn mynad i lawr y clogwyn i dynu y plyg. Yr oedd Mr, Pritchard yn aelod gwir gymmeradwy gyda'r Trefnyddion CaJfin- aidd yn Jerusalem, lie yn un a wir berchid gan ei holl gydnabod, fel dyn a phriod gwir hynaws, cared. ig, a chrefyddol. Gadawodd briod ae wyth o blant i alaru eu colled am briod bynaws a darbodus, a thad tirion a gofalus. Claddwyd ef ddydd lau di- weddaf, yn.mynwent Glauogwen, pryd y daeth lliaws mawr o gyfeillion a chymmydogion ynghyd i dalu eu cymmwynas ddiweddaf iddo. Gwasanaethwyd wrth y ty cyn cychwyn yr angladd gan y Parch. Thomas Roberta, Jerusalem, a hyny mawn modd hynod o ddifrifol. Dichon y dylem, cyn rhoddi ein hyagrifbin o'n llaw, grybwyll y ffaith newydd hon, sef, fod B. Morris, Ysw., an o brif oruchwylwyr y chwarel, wrth ganfod y g)lled fawr a gafodd y teulu trallod- us, wedi cychwrn casgliad, yr hwn oedd i fyned drwy y gwaith igyd, ac yr ydym yn deall ei fod wadi rhoddi punb i lawr yu gyntaf yn y casgliad. Er fod y symmudiaA hwn yn beth newydd yn y gwaith, yr ydym yn hyderu na bydd iddo derfynu yn yr amgylchiad hwn, ond y mabwysiedir ei o hyn allan i os digwydd amgylchiad o'r fath gymmeryd lie. Nid oes un ammheuaeth yn ein meddwl na chydsynia y tri uwch-oruohwylwyr S-'r fath symmudiad. Y mae yn ddiau mai y prif repwm dros mai Mr. Morris a gychwynodd y symmudiad hwn ydyw, am maiynti ddosbarthef yrfoeddy trangcedig yn gweithio. Ond yr ydym yn deall fod y Mri. Francis wedi rhwydd a hellol gydsynio ar i'r casgliad gael ei wneyd drwy eu dosbarthiadau hwythau, Yr Ydymyn gobeithio na bydd i'r symmudiad daionug ddim terfynu gyda'r amgylchiad trallodus hwa, beth bynag. GOIUBYDD.

[No title]

Advertising