Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

I D I N B Y C H. I

TREGARTH.

DOLGELLAU.I

[No title]

HENLLAN, GER DINBYCH. I

ICOFNODION CYFFREDiNOL.

P W Y LLG OK HEDDGEIDWADOL…

IDIWEDD RHAMANTUS I GAIS AT…

Y DEHEU. I

LLANGEFNI A'R AMGYLCHOEDD.…

I LLANRWST A'R CYLCHOEDD.

BETHESDA. I

LLANFARIAN. .1

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLANFARIAN. .1 Pontllanio.-Dydd Mercher diweddaf, gwnaetli Ysgol Sabbathol Eglwys y Drindod, Aberystwyth, bleserdaith i Groesoswallt, pryd yr ymunodd Ysgol Sabbathoi Eglwysig y He hwn a hwynt. Ycbydig mewn nifer ydynt, a chawsant eu cludiad ynrhad, trwy garedigrwydd y ficer, a Mr. Vaughan Davies. Yr oeddynt oil wedi eu llwyr foddhau yn yr hyn a welsant. Cwmcoedwig.-Gyda'r un gerbydres yr aeth ysgol Palaa Cwmooedwig i Drallwm. Wedi cyr- haedd yno tua hanner dydd, aethant i weled y dref a'i haddoldai, ac yna i Westty y Seren, He yr oedd ciriiaw rhagorol wedi ei ddarparu. Arol idd- ynt ddiwallu eu hunain, cychwynasant am Gastell Powis, yr hwn le a ddangoswyd, trwy ddylanwad Miss Annie Davies. Cawsant lawer o hyfrydwch a phleser wrth weled y castell a'i ryfeddodau hefyd, wrth rodio o amgyleh y pare, dan goedydd oauadfrig, a gweled yr ewigod yn ymbrangcio o u hamgylch. Dymunol i'r olwg ydoedd syllu ar y blodau amryliw, y rhai a lanwent yr awyr a u per-arogl. Dychwelasant adref dan ganu, wedi mwynhau eu hunain yn dda rhagorol. Yr oedd y deg dysgybl yn eu canlyn y waith hon etto.-Istivythian.

I PWYLLGOR H KDDGEJ DWADOL…

I TANYHGRAFELL, GER BETHESDA.

Y GOGLEDD.