Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Books.- 37, Lord-street. ALT. who want the best Editions of the most A. Popular and Standard Authors, English and Foreign, at Reasonable Prices, are respectfudy invited to cal I at CORNISH'S CHEAP BOOK ESTABLISHMENT, 37, f .ORD-STKEET, LIVERPOOL; or at 18, GnAFTHN- STREET, DUBLIN or at 297, Hion H-OLBORN,. LON- PUN,—(Thirteen DOOTS above Chancery-lane.) AGENT TO HER MAJESTY'S PRINTERS For the Sale of BIBLES, PRAYERS, and CavRCR SERVICES, in every vaiictv of Binding. 37, LORD STREET, LIVERPOOL, (Corner of North John-street.) pailulies Furnishing, and Buyers of Furniture Generally, ARE T"pectfun.y informed, the FURNITURE AMAR-l', 19, HoLnsTRtKT. L)\-Enf"oL,S.CUT TER. PROPRIETOR, has been considerably enlarged to meet the demands of h]s increasing trade, who is now enatred t'l Sit hmit (or Inspection one of the largest and 1 best all .orted Stocfcy of CABINET FURNITURE, of first rate workmanship, well seasoned materials, and the best desist i:«t to be surpassed by any house in the Tr^c. Amongst the many, the under- mentioned will be found worthy of notice J— Solid Ilostlvo()d Cliairs, stuffed, all s. d. hair from 15 0 ))itt()j'{ahoun.v. 14 6 ilv t'li,ti rs, tii tto 28 6 j,()I Tables, in Rosewood.. 63 0 Ditto Ditto, in Mahogany 40 0 ( bilfonnieit'S, in 11 55 0 Srleboards, in I)itto 84 0 Half tester Birch Betsteads, French potisl)c,f 50 0 Pi,iliasses 7 0 Best Flock ;\1 attresses 9 6 Ditto Hair Mattresses „ 42 0 Ottoman Bedsteads, forming Couch, Easy Chair, alld Ottoman. 42 0 Mahogany Carved Swing Cots. 42 0 Rosewood Music St,)ols 15 6 Bed room Chairs „ 2 9 The whole of which are marked the lowest cash price in plain figures. CLnutrJ orders executed with punctuality, and delivered at the Railivay, or on board ship, packed free. t9>— Observe the Ntiiiil,-er,-Ig, BOLD STREET. LIVERPOOL. S CUTTER, PROPRIETOR. A SINGLE TOOTH FOR FIVE SHILLINGS. MESSRS. COOPER Se CO. beg to inform the: JLti. friend s and the public-, that they are at length enabled to make Teeth available to all classes their price for each can only be increased by the quality of the mounting. All opera- tions of the Teeth equally moderate. Filling Decayed I Teeth with Cooper's Paste Enamel which prevents toothache and further decay, 2s. (ToT Scurvy in the t.umHtn?hmi'y removed. Messrs. Cooper and Co. bav,' divecvered a remedy for this distressing m'lJadv.1 vu i'i'; -LhIII, a?'une can apply, after which application the use oi their Anodyne Tincture wii!ent!rciyex- t:r¡nte ¡ he complaint, 5s. and 7s. fid. per bottle. Xtteiidtiticc l'i-,Piii 'ren til, lArtificiit Pahttcs ma tc in ? superior manner. Badly-apphed i T^ftt rfmoiUl'ed. F"-tr"ctin, S\,¡iipge. Chi,:cI- ren's Teeth reguIiTIB?. SLTTOOTS alien> eft. T 10 SLATER-STREET, LIVERPOOL. DANEDD CELFYDDOL AM BUM' SWLLT GELLIR ymgynghori fel arferol 4Mb. DAVIES, t.LAVTFt-1>1)YG DEINTYDDOL (Surgeon Dentist,) 55, Bni.ii STUEKT, yn nghykh afieoieid liant y Dan- edd a<! atiecbyd y Gums. Gan fod y rhan fwyaf o bersonau yn crcdu fod yn rhaid iddynt ddyoddef poen ac anghyffeusdra mawr trwy symud y danncdd a'r boninn, vn ngliyd a gweitliretli,-id.-tu pt)entis eN.r, ch cvnnys- gaeddu a. Dannedd Celfyddol {Arti/irial Teeth) teitnla MR. DAMES ei bod yn ddyledswydd arno symnd v camsyinerial hwn, CYN BELLED AG Y PER- TH NA i VV SYSTEM EF, yr hot] sydd yn rhag fiaenu J'OB MATlI o BOEN, ac yn sierhau perllaith allu i guoi, ac yngauiad eglur. Y mae Dannedd Braenedig yn cael eu cnuad yn arhosol, pa mor fawr bynag y bvddo v twll ynddynt, gyda ( hymrwd Emliwiol (Enamel <'enuiit,) hebboen mie unghyfleusdra, yr hwn a osodir N-ii v twll mewn sefvllta hylifaidd, ac v mae yn union yn myned yn Ku:liwiol parhaol, ac felly vn attal ye I fi-atn- iad. yii ihwyttro y ddaunodd, ac yn gwnciid y dant gwaggynt, o ran dcfnyddioldeb a phrydfertlnycb, yn gyfuiiul i'r rhai iach. Y TALION YN HOLLOL GYMEDROL. £ s. d Un Dant Celfyddol 0 5 0 Rhus Gyflawn 5 5 0 4YFLAWNIR FOB GWKITHREDIAD YN FEDRUS AC YN GYFAltTAL RADLON. « Dymunir hysbysu yn barchus i Ddyoddefwyr Vil y Wlad nad yw symlder trefn MR. Davies yn gofyn am onid un ymweliad er cael un, neu rês gyf lawn o ddannedd. MR. DA VIES, LI.AWFBDDYG DEINTYDDOL, 0 Duke Street,55, BOLD STREET, LIVERPOOL. ft-tif STEAM COMMUNICATION BETWEEN LIVERPOOL AND MOSTYN THE FAST-SAILING STEAM PACKET VESTA. CAPTAIN ROBERT DAVIES, Will Sail Punctualy as follows:- From Mostyn. FEBRUARY. H- M. 3, Monday 12 30 Even 5, Wedns. 1 0 do. 1 Friday 1 0 do- ?0, Monday 3 0 do. 12, Wednes. 7 30 Morn 14, Friday 9 30 do. ]7? Monday 12 0 Noon 19, Wednes. 0 Even. 2), Friday 1 0 ?- 24, Monday 3 30 do. 26, Wed ms. 8 0 Morn. 28, Friday 930 uo. From Prince's Pierhead Liverpool. FEBRUARY. H. M. 1, Saturday 9 0 Morn 4, Tuesdday 11 0 do. 6, Thursday 12 0 Noon 8, Saturday I 0 Even 1 I, Tuessday 3 0 do. 13, Thursday 7 0 Morn 15, Saturday 8 30 do. 18, Tuesday 10 0 do. 20, Thursday 12 0 Noon 22, Saturday 1 0 Even 25, Tuesday 3 30 do. 27. Thursday 7 30 Morn The Chester and Holyhead Railway Station a Mostyn, is within a few yards of the place of land ing; and the Trains tor Bangor and Holyhead leave FROM MOSTYN TO HOLYHEAD. b. m. b. to. h.m. b. m. n. m. At 9 33.. II 22 M. & 2 32.. 5 11 7 21 Even. AND FOR CHESTER, b. m. h. in. h. m. b. m. At 9 21..10 50 10 58M.,& 7 36 Even. Coaches and Cars attend the Packet daily, to con- vey Passengers to all parts of the Principality. Goods forwarded per Railway daily. Fares:-Cabin, 2s. 6d.; Deck, Is. 6d. Further information may be had from Mr. DANIEL JAMES, 22, Union-street, n ar theExchange, and Miss 10. A.JONus,Stationer, 18, Tithebarn-street, Liverpool, ^nd from Mr. J. B. HOLT, Agsnt, Mostyn Quay. I HWYLIO YN GYNNAR YN CHWEFROR. AM ADELAIDE A PORT PHILLIP, Y ZLOMG HIBERNIA,  1500 tunnell, A 1 yn swyddf? Idoyd' ???.  wcdi ei chopro a'i sicrhau a chopr. /????? Dodrefnir y Llong ardderchog yma, a darperir ymborth vn y mndd ?oreu, ac 3 geir, ar ymchwiliad, i fod yn un o'r llestri goreu a hwyliodd eto i Awstralia o unrhyw boithhidd. Pris- ian y fordaith :-Caban goreu, £ 45 yr ail gaban, £ 25; canolaidd, £ 15; llvwle (berths amgauedig) LE I o. Am wybodaeth pel!ach,ymofyner a Meistri A. Dun, and Co., York buildings, neu it G. & A. HERRING & CO., 11, Tower-chambers 0 bwys i'r rhai a Fwriadant Ymfudo i'r UNOL DA LEITHIA U A CANADA, AM 1851. aM W. TAPSCOTT A CHYF., 0 LIVERPOOL. A ddymunant liysbysu eu Gohebwyr lluosog, ac Ymfndwyr yu gyfiredinol,y bydd i'w Line of American Packets Mawrwvch, RIJIVNG LIVERPOOL A NEW YOnK. barhau i Inn-Hn BOB PtJM NlWRNOD trwy yr flwyddyn, ac i gyfarird ag anghenion eu lluosog ym- ofvnwyr, yn y tymhor prysur o'r flwyddyn, anfonir allan longau eraill o'r dosbarth goreu, fel y byddo iddvnt trwy hyny luddio y posiblrwyad o oediad i'r Ynitudwryn Liverpool, yr hyn sydd mor niweidiol i'w llwyddiant. Anfdnwyd allan yn ystod y flwyddyn ddiweddaf, v Llongau ardderchog, y rhai a wnaut i fynu eu Rhes o Back-Ms Rheolaidd a Llongau Tcithyddol i NEW YORK, NEW ORLEAKS, BOSTON, a PHILADELPHIA, amrywiol o ba rai sydd wedi hylio ar eu Pedwar- edd Fordaith, o fewn v Demldeg Mis, ac wedi cymer- yd o Borthladd Liverpool dros 33,000 o Eneidiau LLONG. ICN. CONSTE LLATION3500 CONSTITUTION..3500 NEW WORLD 3250j HENRY CI,AY 10001 QUEEN OF THE W E s,r. -3clo 110SCIUS 2000| WEST POINT 2000! LIVERPOOL 1800! GAR RICK 18001 WATERLOO 2000 SIDDONS 20001 LONDON 18(0: RAPPAHANNOCK. 1800 Dl\ NU BE. 1500. JOHN HANCOCK..1500, YORKSHIRE lBUOj ISAAC WR ICiilT.. 2500 ARCTIC 2500 ANTARCTIC 2500 CENTURION 1800 J. z I Soo; E. Z 1800 A. Z 1800 J. H. SHEPHERD. 1800; NEW HAM 1'SHIRE 1800! ST. LOUIS 1500! CORA LINN 1500, ONWARD 1500: ('AIZNA'ric EIf. I:¡JI JUDA TOURO 1500J PHI LENA 145«j HALCYON 1400 FOREST I< ING .250i CHAS. CROOK ER..2000 LLONG. TU N. JOHN HENRY.1400 NEW YORK 2000 CHAOS 1500 SCARGO 145!I WM. PATTEN. J5r 0 ieoo EMMA FIELDS.2000 CAR. NESMITH, 1800 FLORIDA 1500 JOHN RAVENELL. 1500 FALCON 1150 REVERE 1400 ROBERT 1400 MARY WARD 1500 ANNA TIFT 1400 ISAIAH CROWEL.1400 CA1\11 LLUS.lhOO MEDEMSEH 1500 E HíN-GO BRAGH.1500 EMIGRANT 1800 DAMASCUS 1700 W. 1). SEWE 1.1 1500 HAR. AUGUSTA. 1800 HUNGARIAN 2500 DAVID CANNON..3000 LOODIANA 1800 OREGON 1800 JEOLUS 2000 OLIVE BRANCH.. 1500 CHS. CH A LONER..1500 ELLERSLIE 1600 JOHN M'KENZIE. 1500 HERCULUS. 15< 0 CANADA. 1509 CITY of LINCOLN.. 1500' l ELIZA AJRTF 1400 Mae Ilawer o'r Llongau hyn yn hollol newydd, wedi ett ""hadeiladtr yn ystod y flwyddyn ôùÎweddat, yn bennodol at y .^rafnydiaeth, ac wedi eu cyfuddasu 111 6 vfl (..¡t.¡ Ji.d^ jb:«bftrtb -? z ?, 1) ?' o TUiftiunyr, a chanddynl Ystaielloedd Neillduol yn 0 -? -11 ( ii y i- a ?ln?i -,i ( ( ol Y D -1 y llywle i Deuluocdd neu eraill yn dymitno bod yn fwy detholedig, a'r rhan fwyuf o liouynt yn cario Meddyg cyfitrwvid. Ercyfle-jsdra chwanegol personan yn Ymfndo, dy- inunwn eu hysbysu fod yn avrr ar y Seilgyfliau yn NEW YORK, yr Agcrddlong "PIOEE}{," y Gyutal o Res o AGEHL>DI.ONGAU o'r dosbaith uivvyaf, er trosgJwyddiad Ymdeithv,yr yn y Liy vvle, yn gystal a ihai yn y Cahan Cyntaf a'r Ail rhwng LIVERPOOL a NEW YORK, a bydd y cvfleusdcrau y oyfryw ag i gyf- ateb i bob dosbarth o Ymdeithwyr ag a ddymunent uiio cynniledd gyda throsglwyddiad buan i'r Byd Ncwydd. Gwna y PIONEER," g-obeithiwn, ei J¡ym- ddangosiad yn Liverpool yn Ebrill, 1851, ac am am- scr ei hwyliad, rhoddir rhybudd prydlawn. Am aniscr hwyliad, a phris y Trosglwyddiad, gwnuler yruofyniada W, TAP S COT T & CO., American Emhjration,Forwavdii>ji.and Exchange Offices, ST. GEORGE'S BUILDINGS, REGENT-ROAD, LIVERPOOL. AND 7, EDEN QUAY, DUBLIN; Neu a W. & J. T. Tapscott k- CO., Sti, SOUTH -,RTP. UrT, New Yoik; neu eu Goruchwylwjr trwy yr holl Ullol Daleithiau, gan y rhai y gellir cael tdlbarau am un- rhyw swm, yn daledig mewn unrhyw barth o Bryd- aiii Fawr neu Iwenldnn; a thrwy ba rai hefyd y gellir sierhau Trosglwyddiad gyda nebun o'rlilongau ucliod. Gellir cael '< TAPSCOTT'S EMIGRANTS' GUiDE," Fourth Edition, trwy anfun chwech o Lvthyr Nodau (stamps) II 111 dano. SWYDDFA YMFUDIAETH AMERICAN- AIDD TAPSCOTT. ST. GEORGE'S BUILDINGS, REGENT ROAD. Hwylia Y PACKETS O'R DOS BATH BLAENAF \.t canlynol ar eu dyddiau penodolfel isod :— Jr: I NEW YORK. Tunnell E. Z., IhnTsnoRN" 1800 Chwef. 8. HENRY CLL\Y, FRMCH II. WASHINGTON. PAGE 2.500 Chwef. 21. MANHATTAN, PEABODY 2500 Mawrth 1. ARC TIC (new), J. ZEREGA 2500 —— J. Z., A. ZEREGA ]EUO.. SIDDONS, HOWES .2000.. A.Z.,CH.\NIJLER .1800.. ———— AN'I'AR('Tl(', RICKER —— —— CONSTITUTION, BRITTON 3000.. -—— I ROSCIUS, SHOPPY 20i)0 CE NT U HIO N, COOM BES 2000 —— CONSTELLATION, AT.t,En .3500.. —— J. H. SH EPPARD, AINSVVORTH 1800.. —— NEW WORLD, KNIGHT 3500 LIVERPOOL,EwRIDGE. 2000.. -— GARRICK, ADA;\IS .WOU.. ?'i 8 2(,00.. NEW HAM PSnIRE, CHASE. ISOO.. WATERLOO, HARVEY 2000.. UNDERWRITER, SHIPLEY. —— QUEEN OF THE WEST, HALLET 2500 —— A Phackets canlvnol yn wythnosol trwy'r flwyddyn. 1 NEW ORLEANS. C A TO, ROllINSON, 2060 20 Feb. CHARLES CHALONER,TIIOMPSON1800 —— I BALTIMORE. }EOUJS LrnBETi. 2503 16 Feb. ROBKNA, KANE 1800 :COTfA,J.\lISKEILY ]8':0.. MAE y UOlIgau uchod o'r dosbarth mwynf, yn 1 j cael eu llywyddio gan ddynion cyfarwydd, y rhai a gymeraut bob rhagofal i ddwYIl ymlaen iechyd a cliysur y teithwyr ar hyd y fordaith. Gall Meddygon gael Trosglwyddiad Caban rhad gan y Llongau uchod. Gellir cael ar bob adeg Ystafelloedd Neillduol i D uluoedd, neu Bersonau, a ewyllvsiant fod yn fwy detboledig, a rhaid anfon adneu o i I bob un, i sier- hau berths, i'r hyn y telir syhv dyledus. Gall personau fydd yn myned i berfedd wlad yr Unol Daleithiau wybod pa faint fydd eu cost, a gwneud y darpariadau angenrheidiol yma, i gael eu hanfon yn mlaen, ar eu dyfodiad i New York, heb gymaint ag un diwrnod o oediad, a thrwy hyny ysgoi y niweidiau lawer y mae Ymfudwyr yn agoied iddynt ar ei tiriad i New York. Gellir rhoddi Talbarau a Chyfnewid am nnrbyw swm ar New York, yn daledig yn unrhyw barth o'r Unol Daleithiau, i'r rhai a ddewisant y dull diogelaf hwn o gymeryd gofal o'u I)ariin.-Aiii hvshysiaeth manylach ymofvner, wedi talu V Llvthyl" cloU, a W. TAPSCOTT & Co', LIVERPOOL. Goruch- wylwyr dros W. & J. T. TAPSCOTT, NEW YPRK, Gellir cael "TAPSCOTT'S {EMIGRANTS' GUIDE, Fourth Edition, tnn. anfun chwtch o lythyr-uodau {slumps) ana dano.  LINE OF PACKETS From Liverpool to Australia. ^TDY|. SUCCEEDS THE CARLETON, ??? THE SPLENDID NEW SHIP MARION, ROBERT HISSOCK, COMMANDER, (Who is acquainted with the trade,) A I. 1650 Tons Burthen, and carries a Surgeon. WILL SAIL FOR ADELAIDE & PORT v T Pliilipi on the 25th of February. Passengers will be taken at the following reduced rates. Cabin, Y-40. Second Cabin, t25. Third Cabin, iCI5 Steerage, t 10. For further particulars apply to James M. Wal- thew, 9, Tower Chambers, Liverpool. 1^77 THE "BLACK STAR" LINE OF   ? PACKET-SHIPS. iiSiSfK LIVERPOOL I NEW YORK. Tons Tons Reg. Bur. JAMES WRIGHT (new ship) S. CLARKE. 1142 20(7 CONQUEROR (new ship) C. BOUTELLE 1000 1800. JOSEPH WALKER (new) W.E.HOIIE 1300 2300 STAR OF THE WEST (new) A. B. LOWDFR. 1191 2084 VANGUARD (new) P. P. NORTON 1200 2100 MARATHON (new) H. S. TYLER. 1128 1450 EXCELSIOR (new) C. K. CROCKER.. 1200 2100 COLUMBUS, R. M'CI RREN 1437 2646 WESTERN WORLD (new ihip) J. G. MOSES. 1600 2870 CORNELIA, J. F. FRENCH 1064 2211 F,A I)Y FRA.NK LIN (new) S. YFIATON.. 1300 23JO AM ERICA, J. J. LAW1\ENCE. 1180 2023 MARTHA J. WARD, T. TnoTT 821 1287 V ANDA LIA, J. 1\L NORTON. 775 1364 SAIIDIN tA, C. B. PE\DI.ETON 802 1179 KATE HUNTER, Wr. H. PARSONS. 839 1476 WISCONSIN, O. R. MUMFORD. 942 1691 FALCHON, G. LUNT, jun. 1065 1894 EMPIRE STATE, J. G. RUSSELL. 1323 2392 Y maent oil yn Llestri o'r Dosparth Blaenaf, YN NEWYDD AGOS OLL, wedi eu hadeiladu o'r defnyddiau goren, ac y maent yn hynod am eu buan- dra. Mae en Ilywyddion yn ddynion o ymarferiad a barn fordwvol, ac yn eitliaf cydnabyddus a'r fasnach. Y mae y Llonqlogau ar nwyddau yn IS na than Packet-longau- eraill- Mae y cabanau goreu wedi eu dodrefnu yn y modd mwvaf dillynaidd a chyfleus, lie y mae gan y teith wyr bob cysur a diwalliad, ar delerau rhesymol iawn. A',ae yr Ail Gabanau, a'r Llvwle (Steerage), yn uchel ac awyrol, ac wedi eu haddasu yn mhob modd i ddwyn yn mlaen gysur ac iechyd y teithwyr, y rhai a allant fel hyn gael trosglwyddiad ar delerau isel. Rhoddir pob hysbysrwydd i ymofyniad trwy lythyr. Cedivir yn fanicl at y dyddiau pennodedig i hwylio. Ttlir symian o arian a dderbynir yn Liverpool, un a: trwy Post Office Order, neu ryw fodd arall, yn New York ar achiad (demand), neu a anfonir i unrhyw barth o America, yn ddigost. Ymofyner a C. GRIMSHAW and Co., 10, Goree-piazzas, and 50, Waterloo-road, Liverpool. AGENTS IN AMERICA. SAMUEL THOMPSON AND NEPIJEW, 257, Pearl street, New York. Confectionary Establishment, TB ?. t- p ??..??..?- r. George SHARPE ANDCo.,l ?y CONFECTIONERS (FROM EDINBURGH), I 12, PARKER-STREET, In addition to their Manufactory in Leigh-street, have OPENED the abllve PREMISES as a RETAIL '1 SHOP, at the request of many of their Friends, for the Stile of nothing but GENUINE LOZENGES and CONFECTIONS of all kinds; and they hope, by strict attention to the wants of their customers, with moderate charges, to merit a share of Public patron- age. 12, Parker street, Liverpool, January, 18.31. CONSUMERS OF GAS Are invited to inspect the varied assortment of CHANDELIERS, PENDANTS, and other GAS FITTINGS, displayed in the Show room of WILLIAM PENN SMITH'S BRASS FOUNDRY, 26 and 28, HANOVER STREET, (TW O Doors from the bottom of Duke Street,) where an immense variety of elegant designs afford the greatest advantage of choice. None but experienced Gasfitters employed. THE LIVERPOOL AND LONDON FIRE AND LIFE INSURANCE COMPANY Established in 1836. Empowered by Acts of Parliament. Offices-8 and 10, Water-street, Liverpool; 20 and,21, Poultry, London. Trustees-Sir Thomas Bernard Birch, Bart., M.P., Adam Hodgson, Esq.; Samuel Henry Thompson, Esq. DIRECTORS IN LIVERPOOL. Chairman-William Nicol, Esq. Deputy Chairmen-Joseph C. Ewart, Esq.; Joseph Hornby, Esq. Thomas Brocklebank Esq. William Dixon Esq. William Eaile, Esq. T. Stewart Gladstone, Esq. George Grant, Esq. Francis Haywood, Esq. Robert Higgin, Esq. George Holt, Esq. John Hore, Esq. I G. H. Lawrence, Esq. Harold Littledale, Esq. I John Marriott, Esq. I Edward Moon, Esq. Lewin Mozley, Esq. Joseph Shipley, Esq. H. Stolterfoht, Esq. John Swainson, Esq. Secretary—Swinton Boult, Esq. DIRECTORS IN LONDON. Chairman—William Ewart, Esq., M.P. Deputy Chairman—George Frederick Young, Esq. Sir W. P. De Bathe, Bart. I Wm. Brown, Esq ,M. P. M. Forster, Esq. M. P. Frederick Harrison, Esq. Ij Janies Hartley, Esq. R. D. Mangles, Esq. M.P. I Hon. F. Ponsonby. John Ranking, Esq. J. Al. Rosseter, Esq. Seymour Teulon, Esq. Swinton Boult, Esq., Sec. to the Company. Resident Secretary-Benjamin Henderson, Esq. Soli.c.ito)-s-Messrs. Clay, Swift, and Wagstaff, Union court, Liverpool. Messrs Palmer, France, and Pal mer. Bedford-row, London. Medical Referees — James Vose, M.D., Robert Bickersteth, Esq., Liverpool; Marshall Hall, M.D., F.R.S.; Alexander Anderson, Esq. F.R.C.S. L« ndon- CONSTITUTION.— Liability of the entire body of Shareholders unlimited. FIRE DEPARTMENT. Agricultural, Manufacturing, and Mercantile Risks, freely Insured. Foreign and Colonial Insurances effected. Premiums as in other establised Offices. Settlement of losses liberal and prompt. LIFE DEPARTMENT. Premiums as low as is consistent with safety. Bonuses not dependent on profits, being- declared and guaranteed when the Policy is effected. Surrenders of Policies favourably dealt with. Thirty days al- lowed for the renewal of Policies. Claims paid in three months after proof of death. Policies not dis- puted, except on the ground of fraud. Full Prospectuses may be had, on application at the Offices of the Company, as above; or to any of the following AGENTS: Cardiff J. P. Morgan Newpnrt.. W. Williams, accountant, High-street Abergavenny..John Williams. and John Sheed Chepstow William Cooper Conwav. John Wtil;ams Monmouth Roger Bevan pwilheii II ugh Pugh Portmadoc Evan Anwyl Sw ansea Townshend Wood Usk. Horace Shepardt AT YSGOLFEISTRIAID, RHIENI, &c. Y MAE CWMPEINI Y GUTTA PERCHA WEDI CAEL EU CYNYSGAEDDU A'R LLYTHYR CANLYNOL ODDIWRTH ISGADBEN ROUSE, Arolygwr. YSGOLION YSBYTTY GREENWICH* YSGOLION YSBYTTY GREENWICH, YR wyf wedi gwisgo Gwadnaa Gutta Percha am y tair blynedd diweddaf, ac oddiar yr hyfrydwch a Y brofais yn gyffredinol yn eu gwisgo, yn neilldool o herwydd traed sycbion, ac befvd mewn parhad a cliynildeb mewn canlyniad, tueddwyd fi i gynghori Dirprwywyr Ysbytty Greenwich, i ganiatau ei ddefn- yddiad yn y Sefydtiad hwn, yn lie Gwadnau IJedr. Y mae erbyn hyn wedi bod Chwe Mis mewn ymarfer- iad yma, fel ag yr yd-u-yf, oddiar brofiad ymarferol yn ngwisgiad a thrcidiad Esyidiau i WYTH GANT 0 FJSCHGYN, yn alluog siarad gyda hyder am ei ddefnyddioldeb, yr hwn, credwyf, sydd ynfawr iawn ac yr ydwyf yn edryeh yn mlaen aim iddo fod yn fuddieti, yu ystod y Gauaf nesaf, i attal, y, LLOSGEIRA, oddi- wrth yr hyn yr ydvm wedi dyoddef Ilawer. Y mae yn hyfrydwch genyf roddi y dy stiolaeth hon, ac yr wJf yo fhoddi i cbwi ganiatAd i'w gwneod mor gyhoeddus ag y dymunwch, yn y gred nad all fod end yn gwneud daioni. Parawyf, fy anwyl Syr, Eieh flyddlon was, JOHN WOOD ROUSE. Gorpitertaf 16egi 1850. Lieut Superintendent. ATTALFA LL0S&EIRA TRWY WADNAU GUTTA PERCHA. Oddiwrth Crydd, Wells Row, Islington, Llundain. Y mae yn hyfrydwch mawr genyf fel gwneuthurwr botasau ac esgidiau ddwyn fy nhystiolaeth i rinwedd au rhagorol Gutta Percha yn wadsau botasau ac esgidiau. Yn flaenorol i ruddi cymeradwyaeth i Gutta Percha gwneuthum brawf o hono am ddeuddeg mis yn fy nhrael fy hun,ac yr oeddwn mor drwyadl argy- hoeddedig o'i ragoroldeb ar ledr, fel ag y teimlwn yn rhwvm fel masnachwr gonest, i gyrahell ly ngbwsmer- iaid hefyd i'w fabwysiadu. Y mae nid yn unig yn anhydraidd i wlybaniaeth, ond mewn tywydd oer yn cyfrannu graddau o gynhes- rwydd i'r traed ag sydd yn wir syndod. Y mae yn ffaith bwysig, na chafodd rhai o'm cwsmeriaid a flinwyd am lawer o tlynyddoedd gan LOSGEIRA, byth eu blino ar ol i mi wadnu eu hotasau a Gutta Percha. Y ganaf diweddaf gwadnais dros bedwar can par o fotasau ac esgidiau a Gutta Percha, ac ni wnawd gymaint ag un achwyniad eu bod yn dyfod yn rhydd. Yn wir, os rhoddir hwynt arnynt yn iawn, y mae yn gwbl anmhosibl iddynt ddyfod yn rhydd. Yr wyf vn cael fy nghwsmeriaid mor dueddol at wadnau Gutta Percha, fel yr wyf yn meddwl y bydd iddynt gael eu mabwysiadu yn ddigyfnewid; ac o ganlyniad, teimlwyf y byddwn yn niweidio ein masnach ein hunain pe anghefnogwn eu defnyddiad. CYMHWYSIADAU GUTTA PERCHA. DOMESTIC, &c. Soles for Boots and Shoes, which keep the feet both warm and dry. Lining for Cisterns, &c. Picture Frames. Looking-glass Frames. Ornamental Mouldings. Bowls, Drinking Cups. Jars, Soap Dishes, Vases. Ornamental Inkstands. Noiseless Curtain Rings. Card, Fruit, Pin, and Pen Trays. Tooth Brush Trays. Shaving Brush Trays. Window Blind Cord. Clothes' Line. Coloured Material for Amateur Modelling. Ornamental Flower-stands and Pots. Sheet for damp Walls and Floors. Conveyance of Water, Gas, &c. Drain and Soil Pipes. Gutta Percha Tubing is used as a "Domestic Telegraph," in lieu of Bells. Jar Covers. Tubing for Watering Gardens, Washing Windows, &c. Lining for Bonnets-, W atch Stands. Shells. F-,At Batbs. B bum for CI]f<t, Chilhlnins, &c. !?.m.er?<,aiitis. SURGICAL. Splints. Thin Sheet for Bandages. Stetbescopes. Ear Trumpets. Liquid Gutta Perctia for Wounds. Bed Straps. Bedpans for Invalids. CHEMICAL. Carboys. Vessels for Acids, &c. Syphons. Tubing for conveying Oils, Acids, Alkalies. &c. Flasks. Bottles. Lining for Tanks. Funnels. MANUFACTURING. Buckets, Mill Bands. Pump Buckets, Valves, Clacks &c. Felt Edging for Paper Makers. Bosses for Woollen Manufacturers. Flax Holders. Shuttle Beds for Looms. Washers. Bowls for Goldsmiths. Bobbins. Covers for Rollers. Round Bands and Cord. Breasts for Water Wheels. Oil Cans. FOR OFFICES, &c. Wafer Holders, Ir.kstands. Ink Cups, (in lieu of glase.) Pen Trays, Cash Bowls. Washing Basins, &c., (which can- not be broken.) Tubes for conveying Messages. Canvas for covering Books, &c. Architects' and Surveyors' Plan Cases. AGRICULTURAL. Tubing for conveying Liquid Manure. Lining for failure Tanks. Driving Bands for Thrashing Ma- chines; &c. Traces, Whips. Buckets, Bowls, &c. ELECTRICAL, &c. Covering for Electric Telegraph Wire. Insulating Stools. Battery Cells. Handles for discharging Rods,&c. Electrotype Moulds. ORNAMENTAL. Medallion. Brackets. Cornices. Console Tables. An endless variety of Mouldings, in imitation of Carved Oak, Rosewood, &c., for the decora- tion of rooms, cabinet work, &c. Picture Frames. USES ON SHIPBOARD. Sou-Wester Hats. Pilot's Hats. Life Buoys, which are mor buoy- ant than cork. Buckets, Pump Buckets. Hand Speaking Trumpets. Drinking Cups. Powder Flasks. Fishing Net Floats. Sheathing for Ships. Waterproof Canvas. Air tight Life Boat Cells. Tubes for Pumping Water from the Hold to the Deck. Round and Twisted Cords, (these cords do not sink in the water like the hempen ones.) Lining for Boxes. Speaking Tubes for communica. eating between the Aftn on the Look-out and the Helmsman, Captain, &c. Anchor Floats. MISCELLANEOUS. Suction pipes for Fire Engines. Fire Buckets. Stable Buckets. Lining for Coffins. Sounding Boards, for Pulpits. Tap Ferules. Communion Trays. TuJjiug luC VciUil-lioii. Hearing Apparatus in Churches and Chapels for Deaf Persons. Cricket Balls. Bouncing Balls, Golf do. Fencing Sticks. Portmanteaus. Police Staves. Life Preservers. Railway Conversation Tubes. Miners, Caps. Beds for Paper Cutting Machine Knives. Fringe for Mourning Coaches. Fine and coarse Thread. Alarum Tubes for Mines, &c. Official Seals, &c. Envelope Boxes, Powder Flasks. Kox Lids, Dolls, &c., &c. THE GUTTA PERCHA COMPANY, PATENTEES, 18, WHARF ROAD, CITY ROAD, LONDON. I HYSBYSIAD. CYNHELIR CYNGHERDD (Concert) yn ngha( el Moriab, Caernarfon, ar Ddydd Llun y Pasg, yr 21ain o Ebrill nesaf, gan Gorau Moriah Engedi, a Chae Athro. Rhoddir yr boll elw i gynnorthwyo y brawd tTydd. lon, a'r cantwr gwresog, Richard Jones, Gae Athro, yn yr amgylchiadau profedigaethus y mae ynddynt yn brcsenol. Pris y tocynau, 10s., 5s., 2s. 6c., a Is.; i'w cael g: m Mr. Richard Humphreys, South Penrallt, Caer- narfon. Bydd yehwaneg o hvsbysiad eto am y cyfarfod a'i amgylchiadau, yn ddigon prydlon. On the Concealed Causes that Preys on the Health and Shorten the Duration of Human Life. ILLUSTRATED WITH COLOURED ENGRAVINGS. Just published, the eighteenth edition, in a sealed envelope, Price Is.. or free by post, Is. 6d. And may be had direct from the Author's Residence, No. 44, NELSON STREET. CONTROUL OF THE PASSIONS. A Medical Work on GENERATIVE DISEASES and ACERT.%]N SOLITARY HABITS, which lead to the premature decline of mental and physical energy, impuissance, &c.; on nervous complaints, arising from climate, anxiety, or study, (the delusion of the mind, and deadly effects consequent on this state ex plained), marriage, in its social, moral, and physical relations considered, containing advice to both sexes for the removal of certain disqualifications, with re- marks on the practical rules for the successful treat- ment of all diseases of a secret nature, Illustrated with cases, By JOHN A LEWIS, Consulting Surgeon, Member of the London College of Surgeons, &c., No. 44, NELSON STREET, two doors from Great George Square, near the Rev. Dr. Raffles' Chapel, LIVERPOOL. A NEW AKD IMPORTANT DISCOVERY FOR THE CURE of a SECRET DISEASE IN ALL ITS STAGES -Messrs. LEWIS & Co., Consulting Surgeons, inform the Public in general that they have, after intense study and tleep research, at length discovered a most won- derful remedy for the effectual eradication of Secret and Scorbutic Diseases, no matter of how virulent a character or how long standing. Thousands can and are willing to teslify to its extraordinary success, and in recent cases a ctire is performed in a few days, with secrecy and no hindrance from business. Messrs. Lewis are the only Surgeons who are in possession of this invaluable lemedy, which, com- bined with their extensive practice and acknowledged skill, must prove that they are the only parties to whom the afflicted.can apply with safety and certain of cure. li We have heard with surprise of the wonderful discovery made by Messrs. Lewis, Surgeons, of Liver- J pool, for the cure of Syphilis and Skin Diseases, which wiil no doubt prove an everlasting benefit to mankind."—London papers, Hours of attendance from Nine in the morning till [ Nine in the evening; ond Sundays, from Nine till Two. Country patients are requested to be as minute as possible in describing their cases, age, mode of living and general occupation. The communication must, be accompanied with One Pound (or advice and me dicine, without which no notice can betaken of their application, and in all cases the most inviolable secrect may be relied on. Medicine can he forwarded to any part of the world, however distant, securely packed and carefully protected from observation. The above Book sold by Mr. J.flaA-ELL, Book- seller, 54, Church Street, Linerpool. "Y DYN PECROD." NEU Y PAB, Y BABAETH, A PHABYDDIAETH. TRADDODIR DARHTH ar y testyn ucbod, vn yr Jt. ASSEMBLY ROOM.RHYL, NOS FAWRTH, Chwefror 18, 1851, gan y Parch. WILLIAM REES, Liverpool. Tocynau 6c. Eisteddleoedd goreu Is. D. 18. Y cyfarfod i ddechreu am haner awr wedi chwech RICHARD THOMPSON, LADIES' AND GENTLEMEN'S BOOT AND SHOE MAKER' 17, ISLINGTON (Flags), near St. George's Hall. RETURNS his grateful acknowledgments to his JA< friends and the pulic for their liberal patronage to him during his 24 years' residence in Islington he respectfully informs them that he has completed the erection of large workshops on his premises, and that his business in the various branches thereof will be conducted under his personal superintendence, upon a more extensive scale. A large assortment of Boots and Shoes of his own manufacture constantly in stock, in every variety of style and price. Wellington, Pegged, and Sewed Boots, the best French fronts, on the most improved principle, 21 s; to order 23s, BEST QUALITY, no better made. Patent Leather Dress Boots; Ladies' black and white Satin, Kid, Morocco, Patent Seal, Lasting and Cordnvan Slippers; American Over Shoes, &c. All goods will be sold at the lowest remunerating prices. R. T. refrains from publishing a list of prices, which are calculated to mislead the public, but respectfully solicits a trial; and trusts that the well known char acter of his goods will be a sufficient guarantee to ensure a more extensive patronage. NEXT DOOR TO MANN & CROSTHWAITE'S 7, PARKER-STREET, LIVERPOOL. QUICK, from HAUSBURG'S, begs to ?c ? inform the Nobility, Cier?y, and Gentry, and the inhabitants of Lancashire and Cheshire,generally, that he is daily receiving NOVELTIES from the first manufacturers in London, Sheffield, Birming- ham, &c., and that his STOCK consists of JEWEL- LERY, French Clocks, Watches, Vases, and Figures, in Bohemian glass, China, and alabaster, solid silver mounted dressing cases, opera glasses, fans, charms, jet, steel, ivory, mother- o'-pearl, bog oak and other ornaments, too numerous to mention, both of English and Continental manufacture. Also, Agent for Messrs. Elkingtons, Mason, and Co's celebrated ELECTRO PLATE, at JO per cent. below their newly published list of prices. Also, a variety of Electro Plate, on white metal, by other manufacturers, of which a Tea and Coffee ser- vice, very handsome, may be bad for X4 10s. Table Spoons and Forks. 26s. per dozen. Dessert Ditto, ditto. 23s. „ Tea Ditto, ditto. ISs. II Every other article equally low. J/F. Q. begs to thank those parties who have so kindly favoured him since his commencement, and begs to assure them that nothing shall be wanting on his part to ensure their constant support. P.S.—A new gold safety guard for brooches, price 2s. each, applicable to any brooch the party is wearing, thus avoiding the necessity of having one for each brooch. 7, P ARKER-S TPE E T, LIVERPOOL NEXT DOOR TO MANN AND CROBTHWATTE'S. AT YMFUDWYR. ROBERT HUGHES, 25, UNION STREET, yn agos iV EXCHANGE, LIVERPOOL, ADDYMUNA hysbysn, gan nad ydyw dan ff angenrlieidrwydd o ymddibynu ar y gorchwyl o gyfarwyddo Ymfudwyr, ei fod mewn sefyllfa, ac yn barod i roddi poh, cyfarwyddiadau iddynt, mor isel, neu yn is na neb arall. Hefyd, gan fod llongau yn hwylio agosyn ddyddiol o'r porthladd hwn i wahanol borthladdoedd yr Unol Dalcithiau, nad ydyw yn ys- tyried ei bod yn anbebgorol iddynt anfon arian yn mlaen isierhau lleoedd; ondgallàot ar eu dyfodiad ili dref fyned i edryeh y lIong. at- i gytuno am ei llong-logf. Os dymunant ryw hysbysiad pellach gallant gael hyny trwy gyfeirio llythyr ato, wedi talu ei gludiad, a stamp ynddu i roddi ar yr ateb. Dymuna hefyd eu bysbysit fod ganddo dk eang- wedi ei ddodTefnu yu dda, ac y gallant gael llettjr cyfleus a cbysurus, am. y pris mwyaf rhesymol. Cy- feirier at ROBERT HUGHES, 25, Union.street, LIVERPOOL. Cyhoeddir yn wythnosol yn Efrog Newydd, Y DRYCH, Newyddiadnr Cvmreig-at wasanaeth cenedl y Cymry." Ei arwyddair ydyw Egwyddorion nid dynion." Nid ydyw y n.ewyddiadur nchod yn perthyn i ay enwad-crefyddol na phlaid wladyddol. CyhoedcTir fel y byddo cyfleustra yn caniatau, bob gobebiaeth a dderbyniwn o duedd i lesoli ein eenedL Bydd gohebiaethan mewn perthynas i'r Ysgol Sabbothol, yr achos Dirwestol' Llenyddol, Biblaidd, Traethodol, Cenhadol, Gwrthgaethiwol a phob sefydliad dyngarol arall bob amser yn dra derbyniol. Anfonir y DRYCR i'r Hen Wlad am flwyddyn am 9s. Rhaid talu dwy sent, neu geiifiog,o- lythyr- doll yn yr America ar bob papyc cyn ei gychwyn. I Oruchwylwyr yn Nghymru neu Loegr fe anfon- ir 6 copi o'r DRYCH yn wythnosol am flwyddyn act bob X2. Cyboeddwr: JOHN M. JONES, 51 Beaver-street, New York. Goruchwyliwr Cyffredinol dros Brydain i dderbyn, gohebiaethan a tbanysgrifiadau a'u hanfon gyda phob agerddlestr i Efrog Newydd, THOMAS MANUEL, 42, Mount Pleasant, Liverpool. Goruchwiliwr Debeudir Cymro, Parcb. JOHN M* THOMAS, Coed Doon, S«> Fynwy (Blackwood, Monmouthshire). MaeSrhifyn eisioes wedi cyrhaedd i'r wlad hon,- ac os bydd rhywrai yn dymuno ei gael yn Nghymrn bydded iddyntanfon rhagdaliadau am dano i un C'r- Goruchwylwyr uchod yn ddioed. A SEFYDLWD YN Y FLWYDDYN 1822. DARPARIADAU JOHN PRIESTLEY. PRIESTLEY'S RHEUMATIC and GOUT POWDER, meddygr L\< iniaeth ragorol i gadw draw ac i symud yr an. hwylderau uchod, pa mor lymdost bynag y byddont. Ar werth mewn sypynaa, Is. Ijc. a 2s. 3c.; gyda chyfarwyddiadau. I'w cael yn unig yn ei Sefydliad Meddygol, 52, Lord Street, Liverpool. PRIESTLEY'S COUGH AND AST HMATICAL DROPS. Rhyddha y Feddyginiaeth anmhrisiadwy hon Bes* wch, anwyd, crygni, diffyg anadl, a chrygni yn jr gwddf, yn ddioed. .c Y dyferion hyn ydyut hefyd y rhagnoddan goren ellir eu cymeryd rhag POERI GWAED, a HAINT yr rs- GYFAINT. Esmwytheir i raddau helaeth bersonau a flinir gan y Diffyg Anadl trwy gymeryd ycbydig 6' ddognau o'r Dyferion, gan y tneddant i rwyddau pes- wch-boeriad, ac i symud cornboer gwydn. Iliid yd- ynt yn llai effeithiol er iachau yn gyflym y PAS. Der- bynia y rhai a flinir gan bigiadau anhyfryd yn y gwddf, yr hyn a'u difeddianaiat olu gorphwysdra nos- waith ar ol noswaith, trwy Beswch dibaid a achosa, esmwythad uniongyrchol, trwy gymeryd un dogn; ao effeithia un botel, yn y rhan fwyaf o aohosion, iach. had. Ar werth mewn Potelau, am Is. l £ c., 2s. 9c, 4s. 6c., yn 52, LORD-STREET, LIVERPOOL. PRIESTLEY'S ANTIBILIOUS PILLS. Profa y Pelenau hyn yn effeithiol iawn mevrw- Anhwylderau Geriawg, Clafraidd, Anhwylderau y Giadaeth, Iselder Ysbryd, Dychlamiad y Galon, Poenau Cymalwstog yn y Pen, Aelodau, a rhanatt ereill o'r corff; Dirwasgiad y Fron, Annbrculiad. Gorlawndyd o Geri, Syfrdanedd, Poenau tost yn yr arleisiau ac ar draws y Talcen; Gwaethygiad y Cof, Poen pen Clafaidd, Hygryn Weifhrediad yr holl Gorph, Anesmwythder a Breuddwydion Dychrynllyd, Gogysiad Syfrdanus, Gwyntogrwydd, Rhwym- edd, &c. Pris Is. 1 \c.t a 2s. 9c., y Blu-ch. PREISTLEY'S FLUID EXTRACT of the FINEST" RED JAMAICA SARSAPARILLA. Mae y Ddarpariaeth fwyaf effeithiol a hyfryd hon o'r nawsallai gwerthfawr, SARSAPARILLA JAMAICA, yn cael ei darparu mewn dull priodol a chelfyddgar, trwy yr hyn y mae yr holl ranau peraroglaidd a hed- egol yn cael eu cadw ac y mae ymarferiaeth Ilawer o flynyddau wedi llawn sefydlu cymeriad y Feddyg- iniaeth hon, fel yn cynnwys mwy o rinweddau y llvsieuyn na'r un ddarpariaeth arall. Mae ei heff- eitbiau llesol wedi bod yn nodedig darawiadol yn yr anhwylderau c,-tnlynol:-Poeiiau Nosweithiol yn yr Aelodau, Helaethiad Manwynog y Chwarenau, An- hwyldeb y Croen, Cryd Cymalau parhaus, &c., &c. Mae ei effeithiau llesol yn rhyddhau y cyfansoddiad ar 01 cyfred o Mercury, yn nerthol iawn. Mae yn puro y gwaed, a thrwy roddi i'r llestri croenaidd weithrediad iachus a rheolaidd,y mae yn symud y tu- eddiad hwnw i Enynfa Tan iddwfaidd oddiwrth ba un y mae cymaint o bersonau yn dyoddef yn gyfnod- ol; a phan ei cymerir yo y Gwanvvyn ac ar gwympiad y Dail, fel Meddyginiaeth iacbaidd, ceir ei bod yn cyfranu y nerth hwnw i'r cyfansoddiad, yr hwn a ddangosir mewn sadrwydd cnawd, chwant bwyd, ac irdra gwedd. Ar werth mewn Potelau, am 4s. 6c., 7s. 6c., I Is. a 221.. PRIESTLEY'S AROMATIC TONIC TINCTURE, meddyginiaeth hyfryd a boddhaol i Annhreuliad, Diffyg chwant bwyd, Gwynt, Gwagder, a phob an- hwylderau yn tarddu oddiar nychdod mewnol, Gwen- did, &c. PRIESTLEY'S SEIDLITZ POWDERS. Ar werth mewn Blychau Is. 6c. yr un, yn cynwys pedwar ar ugain o Bowdrau, i wneud Un Dwsin o- Gibwydrynau (Tumbler Glasses), y rhai sydd yn dyfod yn nes na dim a ddarganfyddwyd eto at y Chalybeate Waters of Germany. Mae y dull o ddar- paru PRIESTLEY'S SEIDLITZ POWDERS yn briodol iddo ei hun, ac yn cyduno medr celfyddgar gy.lâ chywir- deb mawr, ac er fod niferoedd o bobl anghydnabydd- us a'r alweJigaeth, ac eraill wedi cynnyg dynwared- iadau, cafwyd'eu bod yn ddiwahaniaeth yn gyinysg- iadau ffugiol, beb fod yn meddiannu yr archwaeth foddhaol na thcithi" meddyginiaethol y Seidlitz Waters. PRIESTLEY'S FURNITURE CREAM, i roddi caboledd (polish) prydferth, claerwych, a pharhaol ar bob math o French Polish a Dodiefrv ereill, gyda llai na haner y llafur cyffredin. Ar werth mewn Potelau am Is. a 2si yr un. PRIESTLEY'S VEGETABLE HAIR OIL, A ganiateir i fod yn ddarganfyddiad rhagorol ercryf- hitu ac adnewydda y Gwailt dynot. Cwyd ymaith y cen,maetha y Gwallt, a rhwystra iddo syrthio ym- aith; cynyrcha y crychgudynau naturinI mwyaf pryd- ferth, It rhydd i Wallt celfyddol feddalwedd odiaeth. ol,ac ymddangosiad brasdyfol. Ar werth mewn Potelau, am Is. 3c., a 3s. yr an. PRIESTLEY'S FURNITURE PASTE, T lanbau a Chaholi (polish) Dodrefn beb lafur na thrafterth. Defnyddir y Paste i lanhau a cbaboli pob- matho Ddodreln, pa ddarpariadilu bynag a arferid cynt i'r pwrpas. Ychwanega glaerder i French Polish. Ar werth mewn Potiau, am Is. yr un, ueu dri Pilot am 2s. 6c. Darperir yr uchod yn onig yn 52, LORD STREET, LIVERPOOL.