Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

I GOHEBIAETH.I

EISTEDDFOD MADOG.

AT Y SAWL Y PERTH YN IDDYNT…

[No title]

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

MR. GOLYGYDD,-Pan yr ydys yn ysgrifenu ac yn areithio c/maint yn y dyddiau presenol yn er byn y Pab cCi ymosodiadau vsbrydol ar einteyrnas, mae'u ddichonadwy nad ydyw y mwyrif o'ch dar- llenwyr yn gwybod am natur y sefydliad o ba un y deilliant. Gwir ydyw fod y gair propaganda yn cael ei ddefnyddio yn fynych mewn areithiau ac ysgrifeniadau pan yr ymdrinir a'r pwnc, ond mae yn bosibl fod y lliaws yn methu cysylltu un arych- feddwl cywir o'i bartbed. I'r dyben o wneutbur y gair yn fwy dealladwy efaUai y bydd y Uinellau canlynol yn dderbyniol. Sefydliad addysgiadol helaeth ydyw Colegio de Propaganda Fide neu Y Glasgor er lledaeniad y Ffydd perthynol i Eglwys Rhulain, a than arolygiaeth digyfrwng y Pab a'i Gardinaliaid. Y mae yn sefyll yn y rhan ardderch- ocaf o'r dre, a adwaenir wrth yr enw Piazza di Spngna dechreuwyd ei adeiladu yn y fhvyddyn 1622 yn amser Gregor y XV, a gorphenwyd ef yn nheyrnasiad ei olynwr, Urban yr VIII. Ei ddv- ben ydyw parotoi cenhadau i bob rhan o'r byd ad- nabyddus lie mae dynion i'w cael, ac fel y cyfryw i drosglwyddo cynlluniau y Pab a'r coleg cardinal- aidd i'r gwledydd y penderfynir arnynt, er eu dar- ostwng i lywodraeth Rhufain. Dywedant fod y gyfuudrefn o addysgiaeth sydd wedi ei mabwysiadu yn y Propaganda, yn un mor gynnwysfawr a all esid ei dvteisio erioed, mewn tilioes, unrhyw wlad ac at ba achos bynag, priodol iawn y cymliarwyd ef gan athronydd Francaidd i gleddyf a'i tlaen a'i fin yn mhob gwlad, pan y mae y liaw sydd yn ym- aHyd yn ai garn yn Rhufain. Yn mhlith yr efryd. wyr gwelir rhai o bob gwlad ac o bob lliw, wedi eu cymet-yd o blith Chineaid, Hindwaid, Arabiaid, Aiphtiaid, brodorion copraidd Ameriea yn gystal a getiedigion olewyddaidd Ynysoedd Mor y Deau, yu dysgu nid yn unig eu ieithoedd eu hunain, ond iLladin, Eidalaeg, Hetraeg a Groeg, yn nghyd a'r gwyddorion, naturiol a moesol, rhesymeg, araetli- eg, hanesyddiaeth, athronyddiaeth feddyliol a duw inyddiaeth. Dangosir cymeriad amliaethol y y coleg ar yr achlysur, pan y mae yr efrydwyr yn cael eu arholi yn gyhoeddus ger bron y coleg car- dinaiaidd, a phendefigion cartrefol a thramor, yr hyn a gymer le oddeutu'r Ystwyll. Y pryd hwn y 'byddant wedi eu gwisgo yn eu dillad genedigol, ac y dysgwylir i bob un o'r brodorion ti amor i adrodd darn o brydyddiaeth, neu ganu un o'u caniadau cenhedlaethol. Y mae yr olygfa yma yn un fwyaf dityr a chyffrous a welwyd erioed ar y fath achly- sur. Yu mhlith yr ieithoedd a glywir yn barhaus yn cael eu hymddiddan o fewn muriau y Propa- ganda ydyw yr Hebraeg, Caldaeg, (hen a diwedd- ar), Anuenaeg (lien a diweddar), Samariaeg, Syr. laeg, Aiabaeg, Persiaeg, Lladin ac Eidalaeg (ydynt ieithoedd cyfFredinol y coleg) Maltaeg, (Joptaeg, Etbiopaeg, Chinaeg, yn eu hamrywiol dafod-ieith- au yn nghyd a gwahanol dafod-ieithau'r teulu Coltaidd. Gwelir yma yn eglur fod rhai o dalent au penaf y byd dan ddylanwad digyfrwng y Pab a'i Gardinaliaid fel ag y maent yn yrnddangos yn y Propaganda, ar feddyliau yr efrydwyr, y rhai wedi gorpheu amser eu hefrydiaeth a fyddant yn l cael eu gwasgaru fel heidian o locustijiid o begwn I i begwn ac o'r dwyrain i'r gorUewiu i fwyta nert}) dynoliaeth fel ag y maeyn gyfansoddedig o reswin a moesan lie maent i'w cael, a'u hatal i'w medd- ianu lie nad ydynt wedi v niddanl-os. Britonferry, I DEwI.

ICYFARFOD GAN YR EGLWYS WLADOL1

PEDWERYDD ARAETH Y TAD GAYAZZL.

YMFUDIAETH I OREGON.I

I Y SENEDD-DAI NEWYDD AR DAN.f

Family Notices

[No title]

NEWYDDION CYMREIG.

MARWOLAETHAU YN Y BR IF DDINAS.