Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

f gylchiadau marwolaeth Mr. William Waters, 65 4 oed, omaet'hwr ovfrifol yn y plwyf hwnw. Y m- ;ddengvs fod y trengedig ddydd Marcher diweclditf, "wedi bod mewn ciniaw degwm yn Lihydvfordu, ai fod wedi ga lael y He hwnw yn -ngbwinpeiui Mr. ■Tlftraias Kees, vr hwn a dtfgai o gylch miildir o dy y trengedig..Yinadatysaut an gilydd yn y groesll'ordd ger y Cyngbordv, ac wedi dy;i;uno gar- trtvfc With gaufod y trengedig heb gyri aedd cartref, aeth Mr. Thomas Jenkins, C/nghordy, gYdaifabadano'r?t'i?ouichwiho am dano. Ac with ?orddud SF?tr aibu LHw canfuant gorph y dvn onSbdus ?FiSdarn o graig ger y Darren Sycb, gorw^ddaSiv ci wyu?" c yr oedd avcholl dwfn \?n ei?p''yn Ki bet a'i Hon oeddynt ychydig oddiw'ttho?Ymddengya mai gan dywyUwch y nos bu id??)mpo dros y dibyn oedd uwchheu. GadawoM/weddwatheuhr.' Rheithfarn Marw- olaeth ddamweiuiol." ■i MARWOLAETH DDISYFYD.—Un o'r marwolaetbau mwyaf sydyu y clywsoni am dani yn ddiweddar, a mlerth Ie Nos Sill wythnos i'r diweddaf yn lipverton, swydd Forganwg. Hen wr o'r enw Ptice, yr hwn a berc-hhl yu fawr, oedd yn myned yn-ol M arfer i'r capel yn y prydnawn, yn ffodus ■viVTi^hwmui ei fab, Ind oedd ond prin wedi gad "iel envtref pan y syi'bioad i lawr yn farw yn Xreiehbm ei fab. Mae yn belli pur hynod tud dan trawd iddo wedi marw gyda'ruu sydynrwvdd. NOLC.C" LLAU—Ud>(M Gwener, Ionawr 31, cvn- HnH?'d tren?'oHad YM Khyddy. Menrig, ger Cehnin, Uo)gena". 0 t?n G J- Williams, \?w., ('rwnd- nr grph J?n'e WiUiams, yr hon a gwrdd- odd ei hangen dan yr aiagylchiadau galarus a ganlyn. Y dydd lau blaenorol aetli yr eneth an ffodus i lolft yr vstabl, acyno dechreuodd ymlafoio a dVII ieuangc yr hwu oedd a gwn lhvyt'hog yn ei law ar v pryd." Yn yr ymrysoufa rhyngddynt, taffw"vd' y lia«bg«n i-lawr, ac aeth cynwys y gWII allan ac i frou ddnheu yr eaefch, yr hon a fn farw yn union. Dvchwelwvd y rheithfarn o Fanv- (rtooth ddamweiniol." Ymddengys oddiwrth y cvstwiaetUtw nr*d oedd jtbai lieiafyn disgyjLaiL^y httctffn, oblegid yr oedd cihvaith ac eihvaith wedi rhybuddio v dimigedig am 1-etdio a'i rbyfyg a'i b" vinvraetli pan v b'dd1\1 I' gwn ganddo. G^KHOYDU—Boddiad.— Dydd Gwener, wytlmos i'r'diweddaf, cvuiialiwyd trengholiad yn Neuadd y dref hon, ar gorph dyn ieiiangc o labrwr (ei enw 1.- twclJ aniidnaiiyddus) yr hwn a foddodd drwy syrtli- < Kci'r BuM /?? yr oedd yn w ieuango hynod o t f ?h"Tns,ac o gy?h 20 ced. Thomas Murphy, 7 • mviliedvdd ar fwrdd nu o'r Uestri, addyvedui iddo '???ywfdogylc?c?cci) o' r glh bore dydd Mer ?'i&r r?w?'ersonyucwympoi'r d W (1', ac er ei fod 'u Ui?v" ?ryder i weini umhyw gymbortb i'r cre- adur antfod'.s yr oedJ y noswaith yn rhy dywyll j'w gsuifod.. Donnis Saliivau (tyst .avail} a tJdr.vedai iddo weted y dyn yn syrtiiio i'r Hong- liortb, 8;0 flld,) ci weted yn ymdrechu am ei fywyd, é1'¥i \x>.l yn bur dywyll, ac ymdrechodd trwy ym e'sJYu. ar i wared i gael taíàQI yn ngwallt y treug- ,dït oud m Iwyddodd ond i ytuanyd yu ei ap, yr  a dJ¡eth i ti\vrdd YUei law, ac feily fe suddodd w?re.'g''?? Dycbwelwyd y rheithtara-o ".Fóddlad  X??i'?l'" })?tWH)SIAU? MKUTIITR A'-R GYMDOGAETH- B "HJ Dydd Mereber cymerodd damwain anghys- kurus Ie islaw TrOl;-dyrbhv, y n y lie y inae'r glo o Wjjth Dan y Dai yn cael ei arllwys i Keiittbrdd *\Utv'lFf)u Taf. F^Jfoedd cerb j dres yn cael ei w •■• ^tej dynbs ieualigc ogylcb I ■ (1611 a ddygwyddai I. t\ heioto, a ^iisgynodd o tancll o 10 ar ei cl^rpii trwy ba un y niweid- ,d hi yu dost.—^Ar q fpnawr cynaliwyd «rfcgh(>rtad yn ngwestd^fy Crt>sr ICeys" ar gorpfi I Evans ond yn fwy adnabyddtis wrth yr euvr « to Sir yr hwu a galwyd wedi boddi yn IJt Plyjaoutii. liheitfifaru, Caf  y? ?iL)t)ddi. — C hwet' ,1. Cî\Î boddi."—Chwef. I, cynaliwyd treugholiail -yif f^westdy y h lloyal Anns" Rhyiuni ar gorpb I, J)aVlOlles. Glowr 37 oed yr hwn a kddwyu ar y '"is diweddaf drwy syrthiaid swm o io Rhif. L, ithymni. Hh"itlil'arn L M?f<?a6t? Dd&mweunul."—At y 3ydd cy6sot ? cyaiM?? t?eng!tehad yn'ngwesty y Dowlais" ar | gorpb John oed yr bwn a laddwysHrwy i syrthio arno pan y gwcithiai yn mhWll glo ■ Cwa»barvoed. lllfeitlitarn Marwolaetb adaoi- kl weiniol. ^JJIIKOAHE, X^i-iTSBtAbcan#.—Ynystod y gwlaw. ogydd trymiou diweidar, Ijubrodd eytVau helaeth dir jsiglenog oddiar ocbr brya Aberdare ac a ym- tlaoaodd tros yr holl fibred £ awr isfaw'r brvn. ugeiniàlLO ^iueHn a^wna«tb y ^.fl^rdd yu y partli hwnw yUrriiollol^anhylwybr. jfiTMT-rl-yil a'r lie gari lawt:r o gan oedd o r,aiU aiheo sylwi arno neuynte drwy aboetliioeb a redodd ar ci geffyl iddo, athyna lie y glyuodd yn ddiysgog nes y gwehvyd fod yn rhaid cael rhaliaa i lusgo y march aï fdfchog rhyfygus o'r llaid. Yr oedJ hefyd ddurlunydd yn nib ith y dorl'yr bwn a dvbiod 1 y byddaiYMh olygfa yn deilwng o dynu darlun o honi. ABKRo vaK,-Chwef. laf cynaliwyd trenglioliad yn jifW03tdy yr Angel ar gorph Stephen Morris, Jahrwr 33 ood, yr hwn a laddwyd yr un dydd drwy syrthio i bwll glo newydd, yn nglowaith Blaen- gVa'^r. RheitIJfaru" MurwcjJ,aeth Ddainweiuioi." GASNEWYDD—Marwolaeth drwy yfed i ormod ei(cl,—Caed golygfa o'r fwyaf erchyll yn Cambrian ddydd Mercher diweddaf. )fmddengys fod dan ddyn, un o'r enw Edmund Griffiths, am- artiiwr c frii'ol o Black town ger Castletown, a William Bwvan gyrwr luoch o'r un lie wedi dod i tarchnad anileiliaid Casnewvdd fel arl'erol, ac wedi gorphen eu goruchwylion, yn lie myned tua chart, ref, aB haut i gnel ycliydig ddiod, ac fel yr oedd un gvr^driad yn arwain i un aiall, tynwyd hwynt eu duu i ystad auifeilaidd o feddwdod. Daetbpwyd o lad iddyut yn farw feddw (i boh gnlwg vn hotlol fr) yn gorwedd yn y libidd gerHaw r Bragdy, o ba 10 yu cymerwyd i un o'r pentai (sheds) ac y'u dodwvd i orwedd aryehydig'b we lit. Galwyd ar Mr. Jones y Mecdyg ac wedi iddo wneuthur ytn- cbwiliadt gorpb Edmund Gri ffiths gwe iai fod y byliiawdyr (shunaoli puwp) a, pliob moddiou at y dyn arall (VVilliin* Hevan) ac wedi maith ymdrechion dech- reuodd niyw arwyddion ftafriol ynuldangos arno ef- Drwg genym hysbysu fod Edmund Griffiths wediWadaol gwraig a phedwar o blant i alaru eu coil nyiai hyn fod yn rhybudd dditrifoiaf i'r rliai a arferant yfed. Beth raid tod syniadau Bcavaii pan y deebveuodd ymddadebru a dod yn jfstyriol o'i sefyllfa, a gweled ei gyfaill ac oedd vchydig funudau'n ol yn cyd yfed agef, yn bollol farw wTth ei ochr! Dyna y gwirionedd, a thyb iem os oestüm yn ddigonol i'w ddiddyfnu oddiwrth yr ben ddtodeu y dylai yr olygfu. boti tbd. Cynelir trengboliad ar gorph Edmund Griffiths yn ystod yr wythno3 hon. CAEKDYIIC.— Y mae dyn o gylfib 23 oed yn bresenol yny gymydogaoth hon vn derbyn symau heiaeth 0 ariau oddiar eluseugar drwy ffug hoaiadau a thwyll. Daeth a llythyr i Arolyg- ydd Pentyrch ddydd Mercher, oddiwrth y Parob. R. Priebwd, Llandaff (meddai ef) ond profwyd w.'di bfp^aad. oedd ond twyll Uoeth. Y uiae yr bedd^rfawadd VU awr yn edrycli allan am dano a gol^ithiw y triuiant yr adyn lei yr iiueddai. PoNTFAKN.^Amryw ddynion ieuangc, aelodaua pMeidwyr y sefydliad ofyddol (meclwnic's institute) yn y drtrf hon, ar wabanol achlysuron, a Ilrferent gwrdd yngbyd 1 r dyuen o goethi a gwellan eu I bunain mewn cerddoriaeth oileryuol a lIeisiol. A chan ymwenliieitbio eu bod ar gynydd yn hyn denwyd iJwynt i ddyfal barhau at y gwaith, ac i wiieutliur ymdrechionychwanegol a mwy arbeuig. FeUv trefnwyd fod i gyngherdd gymeryd lie bryd- nawn ddydd Llun wythnos i'r diweddaf, i ba uu yr oedd i'r cyboedd ddevbyniad i mewn yn rliad. Cyn i'r amser y cyhoeddwyd y cwrdd i ddechreu, .J I II I" 1. yr oedd yr ystalell" we>ii ei gorlenwi gan gynntill eidta o'r twyaf parchussvedd. Y rlian leisiol {vocal), a gynwysai solas, duetts, glees, &c., a'r rlian oncryno), a gvnwysai solos a duetts ar y raosbib a'r CIWLh: daethpwyd trwy yr amryfal ranau yn y moid mwyaf cymeradwy. Anaml y bu cyngberdd yn y drof a adawodd ar ci 01 y lath olbiithiau boddhaol ar feddyliau y cyhoedd. Dymutiem bob lllVyddiant ïr cerddorion, a g obeithio y bydd i bob cyngherdd y diclion iddynt ein ffahio a hwynt, fod snor deilwng o bob clod a r cyntaf. CAERDYUD —Nos lau y 6eJ cyfisoJ, cynnalxwyd trengholiad yn neuadd y diet, r Caerdydu, ar gorff Richard Williams, mab Mr. Thomas Williams, hell drigiauydd parchus yn y dref bono, yr hwn a niweidiwyd mor arswydus y nos tawrth naenoiol, pan wrth y gorcbwyl o godi cambill (crae) per. tbynoi i Mr. Nixon, glo-fasuachydd, trwy l ddarn jnawr o bren roi lfordd a'i daro yn y parth 01 01 I wddf, yr byn a achosdd ei farwolaetb mewn yell- ydig amser. Y rheitbwyr wedi ymneiilduo am ys- paid o amser, a ddychwelasant y rheitldarn a gan- lyn, Marwolaeth ddamweiniol, ond nis gall y rheitbwyr ymadael beb ddatgau eu bod o r farn, pe buasai y persouau oedd gyda'r trengedig yn fwy hyddysgyn on gorchwylioti, nn. buasai y trych- iueb wedi d)gwydd. Ni ebyteiriay nodiadau hyn at Mr. Nixon. LLONGDDBYLLIAD.—Yn ystod tywydd trwm yn Dhauol y mis diweddaf, y llostr Jane Eliza, o Gucinaifon, a aeth ya ddrylliau ger Sidmoutb ar gost swydd Dyfneint, yr oedd yn llwythog o glai pihellau o Lynlleifiad. Cwrddodd a thywvdd pur d,win pan oedd o gylch pedair miildir i'r Gorllew- in o Portland pan y dygw d ymaith ei hwylbawl (boivsbrit) a'i boom. Yn awr ymdreehasant gyr- haedd Torbay, ond gnn fod y gwynt yn chwytbu yn ormod i'r debau, a'r mor yn euro yn enbyd yn oil herbyn itietlinsaiit yu eu baiucan. Yr oedd y llestr yn dechreu agenu s'rdwfryndodimewn iddi, ac yn enill ar y sugnedyddion (pumps), a'r dwvlaw bron ymollwng gan en hymdrechion yu ceisio eu gweithio, pan yr ymgynghorasant pa un fyddai oreu gadael iddi suddo yu nghefu mor, a chymeryd y cychod i Rael y Jan, yftte rhedeg y llestr i'r lan. Dewiswyd y dijPfifddaf, a rbedasant y llestr i'r lan o gylch haner dydd. Gorki arnynt gwedi byny ddringo i'r liwylbrenau, lie buontliyd saith o'r gloch yn yr hwyr, pan y gwaredwi d hwynt gan gychod o'r lano'u setjjilla ddychrynllyd. Aeth y llestr yn fuan iawn gwedi yn ddi-yllirau man. Dangoswyd tiriondeb mawr Vii y trigolion yn gyffrediuol tuag attynt. Cygynted ac y cyr- haeddasanty lan.gweinyddwyd iddynt bob cymorth meddygol, a daiparwyd brwdfaddau, a gwelyau iddynt yu uniongyichol. Y diwrnod eanlynol ll'urfiwyd pwyllgor i'r dyben o aurbegu y dwylaw ag ariiii i bryuu dillad, a thalwyd am eu bwyd, eu Hetty, IÙ1 golchi, dros wythnos gyfan. Hefyd ni phasiwyd y bodati trwy ba rai eu gwaredwyd o'u perygl yn ddisylw. Y eweh cyntaf a (rvrhaeddodd y Hong ddryliiedig, a anrhegwyd a X12 a'r ail a Y Rhaglaw Sharp, R.N., Goruchwyliwr Cymdeithas Elusengar Llongddrylliadau, ahaeddai glod ucbel, am ei bryder ar on rhan, a'i diriondeb tuag atyut. Yu ystod yr ystorrn, sicrhawyd y llong ganddo wrth rafl", a vboes fentbyg ei ystorfa yu had i gadw yr hyn a ellid ei achub o'r llong ddiylliedig. Ni chiywsom o'r blaen am y fath garedigrwydd yn uu He at forwyr dveitiir. Nid oedd y llong wedi ei diogelu (insltred). BKYMBO —Nos lau, Clr-vcfror (i, traddodwyd f^ariith yu y lie uchod, gan W. H. D irby, Ysw., ar yr Arddangosiad cyffVedmol o ifrwyth Hatur a cbelf- ydd^d yr boll geii*Kik>t3«kl yr hwn a gynuciir yn Lbmdain yr haf dylbdoi. Cymerodtl y Darlithydd olwgar gynydd gwyboJacth,uHlslJach,aclwlt\ ddyd, yn ein imsg yn yr hanner cllmif a aeth huihio; eyferbvniodd vstadegau gwabanol flynyddoedd er dangos y gwahaniaeth. Yr oedd yn cyn n wys tfrwyth llal'ur ac ymcbwiliad manylaidd ond lei y dywedai yr oedd yn llafur pleserus ganddo ef arwain meddyliau yr ieuanc i borteuydd breision gwybodaetb, ac feily fod yn aelodau mewn cym- deilhas. Yr oedd yn olygia wir ddyddorol weled meistr a gweithwvr ar ol rhoddi bcibio lafur y dydd yn cydgyfarfod i ymfwyuhau mewn gwledd mor ddanteithiol. Yr aincau oedd galw sylw yr ieu. enctyd at yr Arddangosiad, gau fwriadu ymffurt- io yn gymdeithas i yinweled a. Llundain, yn ystod yr haf. Yr oedd dioichgarwch gwresog v dorf cyn ymadael yn dangos ibd pawb wedi eu rnawr todd- hau -LI. Pwr.LHEr.r.—Traddodwyd dyn o'r enw Frost i garchar Caernarton am fis, ganUstusiad Heddwch y dref hon, yn nghor?yr wythnos ddiweddaf, am fyn'u arian gan amryfal bmsonau yn y He trwy dwyll; gosodai ei hun allan fel morwr llongddryll- iedig, ond ymddengys nad oedd ond un o luaws o rai sydd yn tramwy yn y wlad hon gydar un ystoi-i. | PwLi.HlEr.i—Y mae y camddealltwriaeth rhwng Vicer y lie hwn ag amryw o'r Plwyfolion ar y I)ivno, o iLcldys,,tiv gene(ll ieuanc, wedi arwain y blaid olaf 6r diwedd i sefydlu Ysgol Frytanaidd yu y lie. Trwy ymdrecb Mr. Wja. Jones, Mr. D. Roberts, Mr. Bresse, ac amryw eraill, cafwyd adeil- ad gyfleus (yr hon a. fuasai gyntyu Ysgoldy Oy hoedd), gtm yr Anrhydeddus E. M. Lloyd Mostyn; yr ydym yu dea4 y decUreuir yn ddioed ar y go,rchwyl o adgyweitio yr adeilad, ae .agoi-ii yr Ysgol nvor gyuted ag y byddo modd. EFAILNEWYDD, GER PwLLueLi.—Nos Ferchen Cbwefror 5ed, torwyd i mewn i amryfal tiwatl yny penf hwn; a llaclrattawyd oddiyno gryu lawer o ddillad &c. Tybir mai liaid o wibiaid crwydrol a gyttawnasant y petli. Ymlidiwyd ar.tm tiolaii gan ddau o beddgeidwaid awyddus o'r drof lion, orid yti ho!io! aH?yddiannus. BALA.—bydd Gwener, Ionawr ? fel yr oedd y gwr a edrych ar ol eglwys y Bala, yn myucd yrn- bten i wnkid rhyw barotoadau at y Sut canlynoL, synwvd ef drwy ganfod lod yr eglwys wedi cael tori iddi yn ystod yr wythnps Daeiiot-olgan ladron, nid oedd dim symudadwy yn yr eglwys ond rhai ilyfrau G-weddi a'r wenwisg, felly yuiadawodd y lladfon beb wul'd yn weith ^anddynt symud aim o'i le. Hefyd yn ystod yr nn wythno&^orwyd i westdy y /?? /M?; attonvddwvd yr ys?iiydd yn wr felly neidiodd allan irwy yr un tfenestr ac y dagth Lmftwt), gan adael ar ei ol o frys~I diliauc, ^;ufaob ""sftfau yUgTrfcT a1 maueg ledr. Dydd Sadwrn y ddan ddyn a ddal iwyd yn Mangor am yr yspail yn Llanycilen, ger Llandiillo, a anlonwyd oddiyno i-garchal' Uolgell au i ssfyll eu prawf y Sessiwn nesaf. 0 LLANEUDAN GER RDTHIN,—Cynhaliwyd treng- j holiad ddydd Llun (hweddtif yn y plwyf bwn i ym chwilio i achos marwolaeth Thomas Willittrns, dilledydd, hen wr o Lanarmon, yr hwn a gafwyd yn farw yn agos i'r Nant. Nid oedd yr un dyst iolaeth i ddangos pa fodd y cyfarfu a'i angeu, t\ bir iddo lithro i lawr gerllaw y bont; ac i'r niwed a gadd trwy byny ei yru i lewvg, ac iddo feily fygu yn y dwfr, er nad oedd y dwfr yn y fan houo ond deng modfedd o ddyfn, Rheithfarn, Cafwyd wedi marw," Catoddyrarotygwyr [overseers) orchymyn liyrn oddiwrth yr ynadou, i ofalu am edrycb ar ol y gwrychod, a thrwsio y pyut yn y gymydogaeth lion. PABYDDIAETH YN NEHEHDIR CyitRu.-Deallwti wrth y Catholic Directory am y ftwyddyn hon:-fod swydd Morgauwg yn cynwys tri capel Pabaidd (oil wedi eu badeiladu o fewn y deng mlynedd ddi- weddaf.) St. Dewi, Caerdydd St. Iltutus, Dowlais; a St. Dewi, Abcitasvy. Cynwys swydd Fynwy, saith gapel pabaidd; a swydd Menffordd ddau. Swyddi Bncheiuiog, Caerfyrddin, Ceredigion, a Maesyfed ni chynwysant yr un capel. Swydd l'enfro a gvnwys un yn Pater. Yn Aberhonddu y mae eglwys babaidd a thy cenadol bron wedi cael eu gorphen. Y Genhadaeth bvvysig hon sydd gynwysedig o'r bron i gyd o Gymry pabyddol (a'r unig le o'r fath ac sydd yu bod yn awr ) Holl uifer Eglvvysydd a chapelydd y Pabyddion yn Lloegr a Ciiymru ydynt 597, oneiriaid 826, ath- rofaau 10, mouachdai 17, lleiandai 53, Archesgob- ion ac Esgobion trefedigol 40. 0

ILIVERPOOL.

I AMRY WI A ETHAU. ' -- -i…

[No title]

Y SENEDD YMHERODROL.I