Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

Y LLYWODRAETH A'R PAB. — GAVAZZI,

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y LLYWODRAETH A'R PAB. — GAVAZZI, Dyn bychan bach o gorffolaeth yw Arg. J. Rus- sell, ac nid ymdJangosodd eto fod yr enaid sydd ynddo nernawr fwy a chryfach na'r corff fel y mae y dyn, felly y mae ei fesurau; inesurau bych- ain bach ydynt yn gyfFredin; rhyw iianer, neu er- tnylod o bethau yr un mwyaf y bu ganddo erioed law yn ei ffurfiad—y Diwygiad Seneddol yn 1831 erthyl oedd hwnw y mae llawn cymaint o angen diwygiad yn 1851, ag oedd ugain mlynedd yn ol. 0 holl erthylion y prif weinidog, yr un diweddaf ar yr achos pabawl efallai yw y truanaf. Cymer- odd ei Da i drafferth fawr am tua dwy awr o amser i geisio ei wisgo yn drwsiadus wrth ei gyflwyno i sylw y Ty, a thrwy y Ty i sylw y wladwriaeth. Ymddengys ei fod yn uu gwych dros ben yn ei 01 wg ef, •^tr^yn y gwel y fran Er fod ei liw o'n lowddu," yn ngolwl pawb arall. Trinid y cyw hwn gyda llawer o ddirmyg yn y Ty eisoes, ac nid rhyfedd yn y byd pe Ueddid ef yn gelain cyn iddo fagu plyf am ei gorpwys. Bu Roebuck yn chwerwgas wrtbo, ond chwerw yw y gwr hwnw wrth bawb ac wrth bobpcth o ran hyny, ac ni allodd adael i r adeg fyned heibio heb dywallt ei fustl ar yr Ym- neillduwyr, gan geisio eu dangos fel gelynion ] ryddid crefyddol! Nid oes neb ond efe yn deall beth yw rhyddid crefyddol debygid; dayrhaeddai i Ymneillduwyr SheflField weinyddu yr un ddysg- yblaeth ac a weinyddai Ymneillduwyr Bath arno, dro yn ol,-ei fwrw allan o'i oruchwyliaeth. Tra- ddododd Mr. Bright araeth ragorol ar yr achos, gan ddagoa gwrthuni ac anferthweh yr Eglwys Sefydledig yn yr Iworddon, ac yn Lloegr hefyd. Tamaid i'r esgobion yn unig yw mesur y llywodr- aeth; amddiSynir eu teitlau a'u hurddas hwy, a dim yn ychwaneg. Nid oes ynddo na migwrn nac asgwrn i deimladau Protestanaidd y wlad, y rhai a ddatgenid mor uchel ac mor gyffredinol. Pe cvn nygiesid attal gwaddol Maynooth, a'r gwaddolion Pabaidd yn y Trefcdigacthau,-pe buasai darbod iad ynddo at ddiwygio ac agor y ddwy brifysgol yn rhydd i bawb o bob onwad a chredo fel eu gilycid i fwynhull eu nianteision. buassii y wlad yn cael I ii-a ffe.t l i. Go?'yiioi, ] ,l y rhywbeth o werth am ei tbrafferth. Gofynodd y w!ad am fara, a rhoddodd Arg. J. Russell gareg tdui. Ni raid i'r Pab a'i gyfeillioa y Cardinal a'i esgobion arswydo dim oil odd i wrth y mesur. Gall Wiseman arddclwi ei hun yn Archesgob fel o'r blaen, ond iddo adael Westminster oddiwrth ei enw ac felly yr holl esgobion pabaidd yr un modd os daw y mesur byth yn gyfraith hefyd. Y mae taranan cryfion y Tad Gavazzi yn llawer tebvcach i tiiweidio achos Iihufain na mesurau Arglwydd J. Russell. 'Y mae hyawdledd tanllyd yr hen fynach hwn yn ysgwyd Llundain drwyddi. Cyrcha llu oedd o beiidefigioii a Seneddwyr i wrando arno, ac y mae y dyddordeb yn cynnyddu y naill dro ar ol y llall. Y mae yn gyffelyb i gwmwl liawn o dryd an yn saethu mellt ac yn rhuo taranau ofuadwy. Yn ei chweched ddarlitb, wythnos i'r Sabbath diweddaf, wedi rhybuddio Lloegr i gadIV ei llvgad yn fauwl ar y Babaetb a'i gweithrediadau, ciiia y cwmwl tua Vienna a Rhufain, ac y mae y dym. hestl yn cynnyddu i angberdd dychrynllyd. Traetha farn yn erbyn y ddau lys, llys y Pab a llys yr Ymerawdwr yn grocb, ac arswydlawu Wedi dangos eu trawster, en creulondeb, a'u dryg ioni, gofynai, "A ddichon i betbau fel hyn gael en goddef yn hir? Na, yn enw Duw cyfiawnder, nis gall hyny fod. Y mae y ddwy eisoes, (y bubaeth ac ymerodraeth Awstria) yn mhangfeydd marwol aeth Clywaf rwnc angeu yn eu gyddfau yn barod a saif y byd gwareiddiedig yn barod i guro en dwylaw mewn Uawenydd ar eu cwy mp a'u hdiQystt' Y mae yr Amserau wedi prophwydo i'r uWf)envyllawer gwaith am gwymp Uywodraeth y a Uywodraeth Awstria, yn nghorff y ddwy flytrdd ddiwcddaf; a dyma brophwyd mwy na ni N'ti r yn rhagfyucgu yr un peth; ie, yn son am dano {al peth agos a holiol sicr. Rhua rai taranau go gry&)n uwchben Ffrainc hefyd. Beth bynag am ei craaroganau, diau y gwna ei areithiau ar- graffiaclau dyfuloo a daionus ar lawer o feddyliau. Y mae dyuoethiad twyJl a drygedd y Babaeth, a llygredigaethan yr eglwys babaidd, yn dytod yn llawer mwy effeithiol oddiwrtbo cf, nag a fuasai yr un pethau oddiwrth weinidog Protestanaidd, yu annibyuol ar yr hyawdledd digymar a'r hwn y traddodir bwy. Ymddengys rhywbeth yn rhag- luniaethol yn nyfodiad Gavazzi i'r wlad bon ar y fath amser a hwn. Gwna les mawr i oleuo medd- yliau llawer i weled ac adnabod drygedd pabydd- iaeth. Traetha y Pab a'i offeiriaid y gobeitbion cryaf y bydd y wlad hon yn fuan iawn wedi ei dychwelyd yn ol i fynwes Eglwys Rhufain ond y maont bron yn addef bod y teiralad diweddar a jldangosid mor gyffredinol yn erbyn pabyddiaeth rn peri gradd o siomedigaetb iddynt. Yr oedd llys Rhufain wedi casglu oddiwrth yr eglwyswyr Puseyaidd ae arnbell foneddwr a aeth ant drosodd, bod Prydain oil yn aeddfed i'w dilyn. Oud gwelant beth arall yn awr. Dywedant eto, er y bydd i'r gwaith o ddycli- weliad gael ei arafu am dymor fe allai, ei fod yu sicro fyned ymlaen gyda chyflymdra rhyfedd cyn bir, ac y bydd Cymry hefyd, yr hon a alwant y gcnecU fwyaf rliagfarnllyd dan haul, yn erbyn pab- yddiaeth, wedi dychwclyd. Chwenychem roddi ar ddeall iddynt y dirgelwch paham y mae y Cymry yn llawnach o ragfarn yn erbyn pabyddiaetb nag un genedl arall: y rheswm yw fod Cymru yn llawnach o Feiblau nag un ivlad arall; a thra y car y Cymry eu biblau, pery eu rhagfarn, neu eu casineb at babyddiaeth, canysy ruae yn anmhosibl caru y uaiii heb gasau y llall.

j EISTEDDFOD 3IADOO.|

[No title]

FFItAlNC.I

IYR EIDAL.

I TWRCI.______

AWSTRIA:J -;.

NAPLES. ■< 1

I AMERICA. I

PELENAU WOIISDELL.I

Advertising

Y CYFXEWIDFA YD LIVERPOOL,…

MARCHNAD Y GWLAN.

I MARCHNAD LLUNDAIN.

IMETELOED1).

TY Y CYFFREDIN.