Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

DAVID DAVIE S 43, UNXON STREET, LIVERPOOL. > LiviiRPOOL, Chwef. 12, 1851. AT YMFUDWYR III AMERICA. YH V'tym ni y rhai y mae ein henwau isod, yn tystiolaethu ddarfod i Mr. David Di'.Vies, ymddwvn atom yu y modd mwyaf ffyddlawn, gone3t, a t!pilxuÙ, fel gor- uchwvliwr trosom ar eili cyetawyuiad i'r America. Gof.ilodd am ddiogelu y pethau a ddarparasom ar gyfer y fordaitti hyd lies i ni eu rhoddi yu ddiogel yn y Llong ac yr ydoedd wedi parotoi llety cysurus i bawl) 0 hoiiom erbyn oili flytoduulI Liverpool. "y mae ei ofal am daiiom yn ein galluogi i gym hell eraill o'n cyd-genedl a fwriadant, yitiftido i'r America, gyilwyno eu hunain i'w ofal, fel y byrld iddynt gael eu gwaredu rbag haid o dwyllwyr drvgiouus sydd a'u holl anvauion i yspeilio yr ymfudwyr. Hefyd, y mae genym i hysbysu fod gau Air- Davies, Xo. 43, Guion Street, yn agos i'r Exchange, Liverpool, dy eang, a clivflcii-dra rhagorol i letya ymwelwvr a'r dref, ac ymfudwyr, a digon o le diogel i gadw eu nwyddau (luggage) a'u holl gelti. Ty",i JIl, Gzillt y Fo. l OWEN ,TaXES, hT'" G:ùlt v Fool. ROBERT PRICHARD, fan y Fardd. Ymfudwyr, ELLIS DAVIES, Ebenezer, Llanddeiniolen. DAVID T. MORlilS, Eto. JOBS WILLIAMS. Eto WILLIAM HUMPHREYS, Gallt yFoel. Ein rhifedi yn 1'J. LIVERPOOL, Cku-efror 13, 1861. Yr ydym wedi darllen in yw dysfiolaethau blaenorol o narthed Mr. David Davies, yu ei gysy'llliad ag ymfudwyr daelh rhai o lionom yma dan arsiheuaeth o'n gwfrionedd, 0 herwydd fod amryw eraill vu cyboeddi anwire.ldau i'r cylioedd, a thrv.y yr un cyfrwllg, yr ydym am ddangos i'r byd fod ei ym- drech a'i onestrwydd Y11 teilvng'u cefnogaet.il ei gyd-genedl yu Kyffredinol. Daethoin ni yma nos Iau, am ddeg o'r gloch; • oreu dranoetii am wyth, yr oeddem ar fwrdd y llong, a phob |>!Jth vn barod i hwvlio i'r fordnitli. Illiaid i ni briodoli v cyfan i Mr. Daviea. I,lawer I) son sydd am Liverpool a'i hysbeilwyr, lid heb achos bai v Cymry eu hunain vxv eu bod yn cynieryd pu harwain i lefydd o'r fath. Os ytiycii am fod yn ddiogel, goftdwch am No. 4;J, Union Street. Mae amryw o lionom we,li ■>od vilia o'r blaen wrth fyued i'r America, ac yn dymuno ar ¡ m. perthy-nasaii a'Il cyfeillion oil, pail yn ymfudo, roi eu gofal yn uollol i Mr. David Davies gwna fwy trosocli o lawer nac a eilwch wneyd eich hamuli. Wele ni, y rhai Y mae ein henwau isod, drosom ein 1mnain 1\ u eyrl-ymLulwyr, anilygu i'r cyhoedd ei fod yn wir 'ell- w:ng U gd"uogcleth yob Cvmro. Eiii rhifedi vu ddeg ar hug- g, 9,fu.6"ttll 1)t)l) Uviliro. Eiii -hife(li yi? (I de6? -,tr l?tig- ,T()EX D, MORRIS, Rumney. OKOLitiE MORGAN, Dulie's Town,Syrhowi. WILLIAM J ONE Ebbw Vale. Et.o Itowl Turner, f PHILLIP THOMAS, Blaeiiafou. LIYEIlPOOL, Maurth 1, 18'il. At ein Cydwladxyr l'a rat sydd yn meddicl cychwyn twi'r Auxrrici:, Yr ydym yn teimlo yn aruom i'w hvsbysn yn nghylch y mantei^iou a'r aiifaiiteision sydd yn agored i'r cy- yn y 11 lnvu, lie miie'n gyffredin gau gyfarwyddwyr a'u holl ym Ir :ch i dyiiii Cyinro uuiaith dvos y tro rdrl Yr ydym ni y rliai a>ydd [-¡'¡1 henwau isod, yu dymuno i lianb o'n evd- gClh,dl ar on dyfoiiad i Livmu'OOL, wuny,1 ell vii dilioed at dy Mrs. Davies, 43, Union St!Vft; yr yrlyJHui yn ei thy yr wvthnos hon, a pbob un yn teimlo fel pe buasai gartref yn ei deulu ei hun. A pheth at-all sydd yu gysurus, fod ]\lr. David Davies yn ;1.1")5 yn ei thy, gwr ieuangc o sir Frycheinioif, yn nenlaitii hy..¡hy" a plioli peth augenrlieidio] i ymfudwyr; y in ie Yil dal perthynas a'r Swyrddfa Ymfudol fwyaf yn y dref. Careni ni i bawb nad ydyut yn hysbys o ymfudo, i roi eu gofal iddo, oblegid y mae yn teimlo dros gysurei gydgenedl yn Pawr. Poidiwcu a gwrando dim ar y genedlaeth drofaus sydd i'w ehael ar y daith. Peidiwch a chymeryd eich harwain gan ddi- eithriaid mewn lie pe;-yglus fel liwn. Wele ni yn gwir gymer- adwyo Mr. David Davies, fel dyn teilwng o vmddiried ein eyd- genodl. JOHN JAMES, Llanellv, Bryclwilliog, CHARLES DAVIES, Etu. WILLIAM ROGERS, Eto. MAN.SEL JAMES, Eto. JuHN JONES, Nantvglo THOMAS CHILDS, Beaufort. THOMAH DAVIES, Caerdydd. WILLIAM LEWIS, Cymniar. SWYDDFA YMFUDIAETH AMERICAN- AIDD TAPSCOTT. ST. GEOKGES BUILDINGS, REGENT ROAD. i Hwylia Y PACKETS O*B DOSBARTII BLAENAF VjjjpffiJpyW caniynol ar eu dyddiau penodo' 1 isod:- I ^§25 3? I NEW Y0R7  Fu!tBER,u ilawrth 16. OMEN TAL, NICIIOLA* 1800 „ 18. li 0 8,S l" H 2(?W y;3- NEW HUNSWICK, "y .2000 2b. MARTHA ,T. WARD, TttoTT .ltiUO Ebrill 1. l0''ANUS> H Ul.V »" 2. ^COHNirsilTUTION, BRIITON 3000 0. 0 CI: U, .i. 201)0 JHEMIS, Leigiiton 2000 „ 14. t:. Jg B: AC!E. XN. 'rUitioN, COOMIIKS ?j)m 18. NE?V )1(L1), KXIOIIT ;i £ >00 21. ANTAfCTH', RICKKU;; 2-W0 23. CONGELATION, AI.LEN 3.000 2(5. MANHA'l'TAN, Penbodv .Ji)()t).. J- H. SHEPPAUD, AINSWORTH 1800 AHTIC (new), J. /.KIIEISA -2o00 A'r P&Lc??t. caniynol yn wythnosol trwy'r flwyddyn, 1 NEW ORLEANS. ^QUANTUM, c¡o{),L>l.¡. Imo MawrtU 20. W0.JD.UAN, "IROO 26. CHARLES CHALONER, THOMPSON ..1800 I BALTIMORE. FLORA MDONALD 1800 Ebrill 15. COTIA, MISKKI-I.Y .1800 ■. MAIi. Y Llongau uciiod o r dospaitli mWYHf. yn 11.) 1,io gau ddyniou cyfarwydd. y rliai a gy- niui'o.uL bob rhagofal i edwvn vmlaen iech)-d 0 ehpmr y teith- wvr a: hyd y fonUith. Gall meddygou gael Troglwyd(1iad Caban rhad gan y Long- au uchod. Crellir cael ar ho) adeg Ystafelloedd Neullduol i Deuluoedd, nea B rsoaau, a evvyllysicnt fod yu fwy detholedig, a rhaid autDii wlnen o 1:1 bob uu, i sicrliau berths, i'r hyu y telir sylw Ü v] ';1" G ill p"rQQIlan fydd yn niyned i berfedd gwlad yr Unol Dnl- eithiau, wybod pa faint fvd.d eu cost, a gwueud v darpariadau ange.irhorli jl Ieii haufou yit iiilaeit, ar eu dyfodiad i New York, liol) gvmaint ag un diwrnod o oediad, a tlinvy liy-iy ysgoi y liiw-.idiau lawer y mae Ymfudwyr yn ago red iddyut ar eu tina-1 i New York. Gehir rhoddi lalimrau a Chyfnewid am unrhyw swm ar New York, yn dalediqf yn tibrhyw barth o'r Unol Daleithiau, i r rhai a ddewisaut y dull diogelif hWll o gyiiiei-yd gofal o'u ha1'h'l-Am hys1J:,Lc,tl1111any!ach ymofyner, wedi talu Lly- thyr-doll, a W TAPSCOTT & Co., LIVEKPOOL. Goruchwylwyr dros W. R, T. TAPSCO'l'T, New York. Gellir cael EMIGRANTS' GUIDE," Fourth Edition, trwy nufon chwecli o lythyr-nodau (stamps) am dano. TO SHIPPERS OF GOODS AND PASSENGERS TO THE UNITED STATES. TAYLOR CROOK, No. 2, Tow- *533^ Fit CHAMBERS, Old Churchyard and 116 Water- loo-load, L.verpool; despatches tirst class fast-sailing Aui- er cui Packi t^ sliips to NE IV YOUK, PHILADELPHIA, and other parts of the UNITED STATES. The advantages ojfered to Hhippvrs are Moderate Hates of Freight, Strict Punctuality of Sailing, and Prompt Delivery of Goods. EMIGRANTS will have their Passage at the lowest possible rate consistent with a due regard to their comfort, and a ft'aith- ful supply, during the Voyage, of Coals, Water, and Bread Stuffs, of the liest quality. FOR NEW YORK. THE" 13LACK STAR" LINE OF PACKETS, Tons register. To sail TICONDKUOGA, Farran 1100 21st March, REPUUI.IC, Marshall  1000 ABERDEEN- Benson 7 )0 ?NIAGARA Smith 880 ÈgŸ{:;f'ztt, I" ENTERPRISE, Funk 83(5 ESMERALDA, M Manns !)1)7 WI. RATHBONE, Spencer 110:1.. MIXESOTA, Allen 8)0 SILAS GBEHXHAX, Spencer i)()0 Succeeding JACOB A. Wk.STKRVELT, Hoo(iless.. 151)0.. j- Packets. SHANNON, Liullam 000 :¡:: ¡;?,g: RICHARD ALSOP, Hmith 800 Grr MANNERING, 154i) >2t{;>L. Iii:: DE WITT C LINTON, Funk lO¡;¡¡,. UNIVERSE, Bird 1200 SANDUSKY, Borlan(1 lOOo.. WASHINGTON, Page l(5->5 HEMISPHERE, Whittlesey 1000 ..J Goods rannot be received by the above Packet Ships on th- adeertised day of sailing under any circumstances whatever. FOR PHILADELPHIA. THE NEW LINE OF PACKETS. Tons register. To sail, PHILADBLPHIA, Stotesbry H  March, HIBERNIA. Faulk 2,t.h A1)I'l1. Wim.IAM PE X, Molony i)" 21>t11 May. KALAMAZOO, Savage RW FOR NEW ORLEANS. JERSEY, Day 849 tOilS. To soil immediately. Freight engoged, passage secured, and other information obtained, by application to JOHN TAYLOR CROOK, 2, Tower-chambers, Old Churchyard, and 115, Waterloo-road, Liverpool. AGEXTS IN NEW YORK, WILLIAMS & GUION, 40, Fulton-street. AGENTs 1-i PHILADELPHIA, RICHARDSON, WATSON, & Co. Experienced SURGEONS call have FREF. CABIX PASSAGE by any of these I'ackfjt ships. Dan nawdd y CONSUL Brazilaidd. NOVA CAMBRIA, (Cymru Neivydd.) Y DREFEDIGAETII GYMREIG, YN Rio GRANDE DO SUL, 13 ItA Z I L, rLE mae hiusawdd iachns—daear ffrwvt1.- I A lawn, yn ymyl cyfleusderau niordwyol a marchnad dda— y tir am os. yr erw, i'w tall mewn chwech mlYllp<1ù-ymùorth y tlwyddyn gyutaf, ae ai.ifeiliaid, &c., i'w cael (os dewisir) gau Gymdeithas Rio G-raude-i dalu am dallyut mewn 4 hlvnedd- cefnogaeth ac aniddiffyn gau y llywodraeth—rhyddid crefyddol a gwladol. Hyd cyifredin y fordaith o 7 wythuos i 2 tis—dim teithio dros v tir. Gan fod rhandir wedi ei neillduo i'r Cynnry, a enwir NOVA CAMBRIA, vu y rhan flrwythlonaf a hyfrytaf o'r wlad, bwriedir i ;300 neu 400 o'r Cymry fyued trosodd can gynted ag y gellir, i ddechreu y Drf fedigaelh, a myned a gweiuirlog gyda hwy. Pall geir 100 o'r nifer yn barod, darperir llong i'w trosglwyddo. | Pris, vn cviiwvs ymborth a phob traul, C6 yr un, i'w talu cyn '■ychwyn, Wr gwe'ddill ( £ -i lieu i. gWPllrlill (£:3 Ileu Ll) ar ol pnsefydlu—plant tail 114 oed, haner y pris. Golieitbir V bydd y cwmpeini cyntaf yn barod tua diwedd Mawith. Y S i,, I A E-.vyllysiant fyned. snfouant wvbod yr Rill" y bydd- ANT vn barod, 'V'' gyda 2 postage stamp, i'r l'ilrch. E. Evails, Bryamawr, GOR Abergavenny; e1\ at Mr. T. G. Smith, 35, Brunswick Street, LIVERPOOL. illlilf YMFUDIAETH I'R AMERICA AMltYW FONEDDIGION yn Liverpool a manau eraill, ydynt wedi penderfynu cydiuio i wneutli- ur sefvdliail newydd, cvnwysedig o amaethwyr, llaw-weitliwyr, a lhifurwyr, i fvned allan yn mis Ebrill nesaf, i Richland Creek, Mercer County, VIRGINIA- Y rhandir hwu sydd hynud iachtts, hyfryd„ a ffi-irythtoit. Cafwyd tidvoddikidhoilolfoddhaol yn ngliylch natur lie ausawdd y tir, gan wr galluog Aphrojiadol, aanfonwyd i chwilio a phroli til., a sicrliau gwerth title y tir gan gyfreithiwr eyffredinol y dalaetli. Gellir cael o 10 erw i fyiiii o dir am 7s. yr erw, a rhoddir banner erw o dir adeiladu yn y dref fwriadedig, i boo pen teulu, neu aelod o deulti, ar yr aiiiinod- iddviit adeiladu a tliiigo ynddynt. Y mae nifer wedi vmrwymo eisioe3 i fyued allan, ac mae tri o bersonau, (TRI (jYMIlO,) joiner, engineer, a Ilift orr, wedi cyehwyn i'r sel'ydliad yr wythaoa ddiweddaf, i ddarparu tai i'r ymfudwyr cyntaf. Cludiad o Liverpool i'r sefydliad,— Steerage £ 7 10 0 Ail gab 8 0 0 I"t.f",Il 8 10 0 Am chwaneg o wvbodaeth yn ngliylch y tir, neu yr ammodau, ymofyner trwy lythyr, yn cynwys stamp, a T. Cooke, Ysw., 67, Cornwallis Street, Liverpool. Ond am y cludiad yn UNIG, ag ELEAZER JONES, 45, USION STREKT, LIVERPOOL. -Wi THE "BLACK STA!r LINE OF ???. PAUKMT-ScUPS. ???S LIVERPOOL I NEW YORK. Tons Tons Reg. Bur. JAMES WRIGHT (new ship) S. Ci.AH.KE. 114-2 2017 CONQUEROR (new SHIP) C. BOUTELLE 1000 1800 JOSEPH WALKE P. (uew) W. E. HOXIE.. 1:)00 5> I00 STAR OF THE WEST (NEW) A B. LOWBKU. 1191 20*4 VANGUARD (NEW) P. P. NORTOK. 1-200 2100 MARTAHON (new) H. S. TYLKK 1128 ] no EXCEL'-LOR (new) C. K. CROCKEIt. 1200 2100 COLUMBUS, R. M'CKKREN. 1437 2046 WE.STE (IN WORLD (new ship) J. G. IIOSES WOO 21470 CORNELIA, J. F. FRENCH 1064 2211 LAD V FitANKLIN (new) S. i 1300 2300 AMERICA, J. J. LAWRF.xcr- 1180 202:3 MARTHA J. WARD, T. TROTT. 821 1287 VANDALIA, J. M. Nonrox. 77R, 1:504 802 1479 KATE HUNTER, W. 11. PAR:<ONS. 8.39 1470 WISCONSIN, O. n, illumi.-oiti) 942 1(591 FALCHON, G. LUNT, juu" 10(55 1894 EMPIRE STATE, J. G. ITUS,-FLL 132:3 2392 Y maent oil yn Llestri o'r Dosparth Blaenaf, YN NEWYDD AGOS OLL, wedi eu hadeiladu o'r defnyddiau goreu, ac y muent yn hyuod am eu buandra. Mae eu llywyddionyn ddynion O vmarferiad a barii ffirdwyol, ac yn eithaf cydnabyddus a'r fasnach. 1' mae y Llonglogau ar nu yddau yn IS ha chan Packet-longau rni/l. Mae y cabanau goreu wedi eu dodrefnn yn y modrl mwyaf dillynaidd a ckyfleus, lie y mae gtlll y teithwyr bob eysur a diwalliad, ar delerau rliesymol iawn. Mae yr Ail Gabanau, a'rLlywle (Steerage),YN u, ,hpl ae awyt-ol, ac wedi eu liaddasu yti mhob modd i ddwvn yn nilaen gysur ac iechyd y teithwyr, y rhai a allant fel hyn gael trosglwyddiad ar delerau isel. Iihoddir pob hysbysrwydd i yinofyniad trwy lythyr. C'edu-ir ynfanwl at y dyddiau pennodedig i hicylio. Telir syrniau 0 arian a dderbynir yn Liverpool, un ai trwy Post Office 0, der, neu rvw fodd arall, yn Yew Nork ar achiad d.emand), neu a anfonir i unrhyw bartii 0 America, yn deli Efost. Ymofyner a C. GRIMSHAW and Co., 10, Goree-piazzas, and 50, Waterloo-road, Liverpool. AGKNTS IN AMERICA. SAMUEL THOMPSON AND NEPHEW, 257, Pearl-street, X ew York. EMIGRATION TO AUSTRALIA. -NEW LINE OF PACKETS FROM LIVERPOOL FOR PORT ADELAIDE AND SYDNEY, Landing Passengers at Port Phillip. REDUCED FARES. First Cabin, £ 45; 2nd Cabin, £ 2 >; Ilitermedi-ite, ;C 15; Steerage, £ 1' Accommodation,Provisioning,and Equipment, second to none. 10 sail 20th March, WOODSTOCK 1500 tons; To sail 20th May, OSPREY (or other vessel). 1200 tons. A 1 new Ships, coppered and copper-fastened. For further particulars apply to the Owners, GIBBS, BRIGHT, and Co. AT YMFUD WYR. ;tl}_ JOHN DAVIES, 18, Union Street, A DDYMUNA hysbysu fod gandao dy eang J'j L wedi ei ddodrefnu yn G>'lieus, lie y gall ymfudwyr gael lletv cysurus, gvdn neu heb y' mboith, out Y prisiau mwyaf rliesymol, ac Y lUae yn alluog i roddi i Ymfudwyr bob cyn- northwy i gaelllollgau da, am y prisiau iselaf i America, ac Awstralia- D.8,-Nid oes yr nn cysylltiad na chvfathrach rhyngddo a David Davies. BIl ef yu Iletya gyda mi amser yn ol. Nid yw y cards >;y,1<1 yn cael eu taenu yn y wlacl, ac enw John Davies arnvnt, yn perthyn i mi os nad ydynt yn cyfeirio y darlleiiydd Ithif. 3L a, Union Street. Steam Comunication between LIVERPOOL and MOSTYN. THE FAST-SA lUNG STEAM PACKET VESTA. CAPTAIN ROBERT DAVIES, WILL SAIL PUNCTUALY AS FOLLOWS FROM MOSTYN. MARCH. H. M. Monday 12 0 Noon 5, Weilntisday 10 Even 7, 1 0 do 10, Monday 2 0 do 12, Wednesday. 4 -i0 do 14, Friday 8 30 Morn 17, Monday 11 0 do 19, Wednesday 12 0 Noon 21, Friday 2 0 Even 24, Monday 4 0 do 20, Wednesday 4 30 do 2H, Friday. 9 0 Morn 31, Monday, 10 0 do FIIOM J.IVKRPOOI.. I MAliCH. H. M. I, Saturrlay 9 0 Mom 4, Tuesday 10 0 do 0, Thursday 11 30 do 8, Saturday 12 30 Even 11, Tuesday 3 0 do 13, Thursday 4 0 do 15, Saturday 7 30 Morn 18, Tuesday 10 0 do 10, Thursday 11 30 do :12, Sattirday 12 30 Evenj 25, Tuesday. 3 30 do 17, Thursday. 4 30 do 29, Saturday 7 0 Morn I tie Chester and Holytu-axi Railway Station at iniogtyn, is within a few yards of the place ut land iig; and the Trains for Bangor and Holyhead leave FROM MOSTYX TO HOLYHEAD. II. M. H. lII, H. M, H, 111. H, M. At 9 33 Morn. 11 43 Morn. 2 35 Even. 4 41 Even. 7 6 Even AND FOR CIIESTFR. II. M. H. M. H. M. H. M. At 7 55 Morn, 10 50 Morn. 10 58 Morn. 7 55 Even. Coaches and Cars attend the Packet daily, to convey Pas- sengers tu all parts of the Principality. Goods forwarded per Railway daily. FARES :—Cabin, 2s. (id. Deck, Is. 6rl. Further information may he had from Mr. DA MKT. JAMES, 22, [Jnion-street, near the Exchange, and Miss M. A. JOVES, Stationer, 11s. Tithobam-street, Liverpool; and from Mr. J. B. 1 j IIOLT, Agrut, Mostyn Quay. m Aderbir enwau ymfudwyr i fyned gyda'r ANN GITA gr ar 01 yr wythnos hon. Cyfeirier at y pcrciienogion ELLIS JONES & Co. Bangor, neu ELSAZES JONES, LXVERFCOL. YMFUDIAETH. Fy No HYD GENEDL Y CYMRU.—Anfonwyd i mi heddyw lytllyr, gUll ddyniuno arnaf ei roddi yu yr Amserau, er nwyn y rliai a garant liwylio Ilrwy, ac o'r dref hon yn ddibrofedigaeth. Ac wedi i mi ei ddarllen, ni allwn lai na barnu fod Ufuddhau i eu cais yn ddyledswydd arnaf, ar amryw gyfrifon. A dyma y llvthvr i aiarad drosto ei hunan. Y r ydym ni y rhai sydd a n henwau isod, yn nghyd a'n cvfeillion oll.dan lwyr argyhoeddiad iiitti ein dvledswydd ydyw cvnghori ein cvd-gsliedl sydd am ymfudo i'r America, trwy Liverpool, i roddi eu hunain i ofal, a than gyfarwvddyd Mr. Kleazer Jones, 45, Union-street. Yr uuig Gyrr.ro tncyddedig i gvfarwvddo vmfudw vr, yr hwn a brofasom yn un cyu-ir a ffydd- lon. Cyi'arwyddwyd ni ganddo uwchlaw ein dysgwyliad cryfaf. Mae o lionom ni o Arfon a Meirion, ac vchvdig Saeson, yn lIghyJch tri ugam rhwng vPoop a'r ail c v mae oddeutu «era in o (hmru or Deheudir y tu blaen i ni, yn y Steerage, y rhai a gyttunasant eu hunain am eu cludiad, ac wedi gorfod tllu pam swllt y pen rhagor nac a dalasom ni adymuuas ant aruoni wueud hyn yn hyspys ir oyffredin, er oil rhoddi ar eu gwyliadwriaeth. Daeth Ir. Jones yn ol ei addewid at y Packet i gyfarfod a Ili; dygodd ni i'w dy, gofal- odd am lety cysurus i'r rhaiiia chynhwvsai ei dy of (gan fod cvnuife:- o hoiiom),—cawsom ddigon 018 i gallw ein luggage y-o rhad ac ychydig geiuiogau a gostiodd i ni viii gludo ein vn ol ac yn mlaen, o'r Packet i'r ty, ac o r ty i'r llong, in vd y costiodd i'r lleill bnnnoedd rai, meddynt hwy yn rhyw- Ie, niis gwvddom pa Ie. Hyderwn y gwasauaetha hyn er cvnglior i'r rhai 0 n cyrl-geuedl a allai fod yu y cyffelyb am- gylchiadau. YdyIll yr eiddoch, DAVID DAVIKS, } Dinorwig. JOHN l'IUCHAltD, )R Dinorwig. Jpil., ROBERTS, J JOHN JONE.S, a RICHARD LEWIS, Llanwnda, Vi, OWES, a JOHN THOMAS, Ltandwrog. EVAN JONES, Ffestiniog. J. B. HOOK, Sheffield. J. T. HARVEY, York. WILLIAM HAIU-IN, Leedi!. HEKHY WILBUItX. Lincoln. J. T. PHILLIPS, Swansea. THOMAS BERWICK, Huddersfleld. Dvna Y llythyr. Yr hwn a allwu ddangos, pe amheuai rhyw un IV ngwiredd 1. Own innau ychydig am y dull y mae Mr. Jones vn dwyn v gorchwyl yn mlaen, ac ya cadw ei hanesiaeth a'i gvfiifon ac ili cvdsyTiiais i'm henw fod yn mysg y tystion, heb wnevd ynichwiiiad vniai-fei-ol a boddlongar i mi fy huuan. GallWll i feddwl fod cael cyfarwyddyd (lyn crefyddol, cydna- bvddus ag ymfudiaetli, cyfarwydd yn hanes holl linellau y llongau ymfudol, a? un sydd yn cysegru ei holl amser ai hyny, a4, yn u:r sydd bellach wedi sefydlu ei gymeriad fel un cvwir im tyb I, fod o werth mawr fel cyfarwvddydd dvogel er cysur i'r rhai a ymfudant: o leiaf, byddai felly genyf fl. Mae ei drigfan yn 45, Union Street, heol ngülll i'r Landiny, a'i enw ar blate uwch ben y drws, er mantais cael o hyd iddo. p" gofvnai swp o Gymry am ei dy, nid syn fyddai iddynt. glyw- ed ei fod wedi marw, neu yn glat, ueu wedi niyned i fyw i gwr arall o'r (lref, neu nad yw gartref ar y pryil, &c., yn unig i dwv'llo>trwy gael y trueiniaid atynt hwy. Nid wvf yn dyweyd y gwna neb lunio y fath gelwyddau, ond nid sva fyddai pe gwneid. Gofaled y Cymry drostynt eu hunain- Yr ydwyf y. vstyried fy mod I wedicyfiawai cais ac ymldiried y gwyr uch od, ae yn wir wedi gwneyd gwasanaeth i'm cenedl. Ydwyf yr eiddech, J. FOULKES. V Ererton, 1 Maurth 15, 1851. J o BWYS I YMFUDWYR. T F;$V HUGH WILLIAMS, ,i:t\ 5, Edmund Street, &b > YS AGOS I'R EXCHANGE, 'm LIVERPOOL. DIWKDDAB 0 Wisconsin, Gogledd America, a gvmer y cytleustra hwn i hysbysu Ymfudwyr ei fod yu bwriadu ymsefydiu yu y He uchod, fel Goruchwyliwr, i gyfar wyddo Ymfudwyr i gael dudÜ.d yu y modd mwyaf cysurus a rhataf. Y mae wedi cael mwy o fantais na'r cvflrediii i gyfar- wyddo ymfudwyr, trwy ei fod wedi bod yn Wisconsin tua phuni' mlynedd, ac amryw o'r Taleithiau eraill. Mae yn y ty uchod le eyfleus i ymfudwyr lettya yu gysurus, a chvn rhated ag mewn unlIè yn Liverpool. Gellir cael hysbysiadyn ngliylch llongau oud anfon llythyr yn CYlWYS Stamp i roddi ar yr atebiad. Arr VMPTin S7VP I RODERT HUGHES, 25, trnion Street, yn agos i'r Exchange, LIVE ITPO OL, 4 DDYMUNA hyshysu, gan nad ydyw dan it yr an genrheidrwydd o ymdclibyuu ar y gorchwvl o "y- fanvyddo Yuifll(l-yr 'ei fa mewn sefyllfa, ac yn barod i roddi pol) cyfarwvddiad.au iddynt, nior isel, neu yn is na neb arall. Hefyd, gall 'fod llongau yn hwyllO agos yn ddyddiol o'r portli- ladd hwn i walianol borthladdoedil yr Unol Daleithiau, na.1 ydyw v" n ystvried ei bod yn anhebgorol iddyut anfon arian yn Illhwll i sicrhan lloo°dd; ond gallant ar eu dyfodiad i'r dref fyuerl i edrych y llong ac i LTytimo am ei llong-log. OR dymuuant ryw liysbysiad pellach, gallant gael hyny trwy gyfeirio llythyr ato, wedi talu ei gludiad, a stamp ynddo i roddi ar yr ateb. Dymuna hefyd hysbysu Ymfudwyr ac eraill, fod ganddo dy eang wedi ei ddodrefnu yn dda, ac y gallant gaellIetty cvtleuy a chysurus, am y pris mwyaf rliesymol. Cyfeirier at ROBERT HUGHES, 2.\ Union Street, LIVERPOOL. Ystordy y Drychau Eglurhaol, 5, OLD POSTOFUtCE-PLACE, CHUECII-ST. LIYEIIP00L. X7" T,T,WYDDIANT sydd wedi dilvn dypind y J. clclylals werthfawr hon i Liverpool, a ddarl w Ua y Owinpeini fod y fath nwyiktau dynmnol, er es- inwytlidra, cysur, a cliadwraeth y Uy^ad, yn sefyll MI angliyUuiarol, ac nas gall fethu cuel amddiffyniad ac atteg y Cyhoedd U'I1 plaid. Aduewyddir pob inatli o ddrychau i'r ystad hon. Y prisiau yn llawer is na plirisitu Hvs- byslenau a phob cyfarwyddyd i'w cael yn rhud yn vr Ystordy. ME03)WGINZAMTRIn DELLN: YN EFFEITHIOL. Telei-ait Dim gii-elititl, Dim Tal! JOSEPH PERKS, Goruchwyliwr. o DAN NAWDD FRENINOL. PELENAU DR. CHAMBERS TUAG AT WELLHAU DOLUItlAU YN Y PEN. "T MAE y Pelenau hyglodus hyn yn sicr o I wellhau Gwendiilan Gewynol, Cur yn v Pen, Prudd- glw yf, Colliaut yn y Cof, Penysgafuder, Swii yn -y Clusliau, Gweudid yn v Llygaid, Ci-yndod, Iselder Ysbryd, Anfywiog- rwydd, Cryd-cymalau, Ditfyg cliwant ùwyd, Arwyddion or Parh s, &<• hel'vd cryfhant y Cyfansoddiad, Purant y Gwaed, a rhoddaut Lyfnder i'r Croen. (TWERTHIR HWY MEWN BLYCHAU 19. 6C., 2S. 9C, A fjs, YR UN. AXFOSIIt IIWY YN DDIDOLL TRWY Y LLYTHYITFA, AR DDERBYN- IAII A item AD AR Y LLYTHYRDY, NEU LYTHYRNODAU AM Y SWM, GAN 14. J. Chambers, 6, GREAT SUFFOLK-STREET, BOROUGH, Y mae effeithioldeb y Pelenau hyn wedi cael eu profi yn hollol gan filoedd a dderbyuiasant les drwyddynt. Y'n inysg y tvstiolaethau lluosog a dderbyniwyd, y mae y dyfyniadau cau- lynol, y rhai a gyhoeddwn drwy ganitttad:- TAMWORTIX, SYR ROBEHT PEEL, Awst 17, 1845. Ar ol dadleuaeth hirfaith mi a gefais gryn les dnvy gyxner- yd eich Pelenau chwi at y Pen. DALE-STREET, Liv FITPOOL, MR. GEORGE HOLMES, Maurth (i, 1S49. B 11 fy ngwraig yn dyoddef am fiynyddoedd oddiwrth swn yn ei ehiustiau, yr liyn a symudwyd drwy eich Pelenau chwi." PORTLAND-PLACE, LLUNDAIN, Y PARCH. B. CARTER, Khagfyr 24,1847. Yn uuol a'ch dymuniad, yr wyf yn rhoddi cauiatad i chwi ddefnyddio fy enw fel cyineradwywr eich Pelenau y maent yu rhai gwir dda." PARIS, LOUIS NAPOLEON BUONAPARTE, Ion. 5, ItssO. Yr wyf wedi rhoddi prawf teg ar eich Pelenau, ac yn eu cael yu hollol gyfateb i'ch honiadau, oblegid yr wyfyn dyoddef llawer oddiwrth boen yn fy inhen." NEW YORK, GENERAL TAYLOR, Mai 4,1847. Yr wyf, mewn diolehgarwch, yn rhoddi caniatad i chwi gy- hoeddi fv hollol gymeradwvaeth o'ch Pelenau at y Pen, a di- olchwn i chwi am anfon i Illi llong nesaf) fwndel o ddau ddwsin o tiychau o'r maintioli iiiii-yaf." PIllNCESS-STIEET, EDINUURGH, Y PAITCU. GEORGE FARRAN, Cltv. ef. 18,1815. Trwy ddarllen un o'ch hyshysiadau, tueddwyd fi i brynu blwch o'cli Pelenau at y Peu, yr hwu, fel y mae yu dda genyf fynegi, a'm givellhaodd oddiwrth deimladau pmddglwyi'uK a thruenus iawn, y rhai a ddvoddefais am wyth neu naw mlynpd d. Yr wyf yu awr yn teimlo yn (Idyn arall hollol; ond rhag y dy gwydd iddo dflycliivelyd, diolchwn i chwi am anfon i mi ddau tlwch, fel v byddwyf yn barorl os ymosoda arnaf dra- chefn. Yr wyfyu amgfm y swm o 5s. tie. mewn llythyrnodau. Yr ydvoh yn hollol at eich rhyddid i ddefnyddio y dystiolaeth ostyngeidg hon, os yw o ryw wa^anaeth, mewn rhyw fforAd a I. farno"h yu oreu, oblegid yr w-f yn teimlo yn ddiolcligar ain y t g«\asana<?tli a wnaethooh i mi." LAND & 3EKOVOE PEOPEBTY. R OFFICE ESTABLISHED FOR THE SALE OF HOUSES, LANDS, & ESTATES. Persons having House Property of any description for disposal are respectfully requested to fonnu'd the Particulars thereof to MR. ROBERTS, AitCTIONEER, VALUER, ESTATE AGENT, AND UNDER- TAKER, ROYAL FIRE AND LIFE OFFICES, tO, ST. PETERS PLACE, WALWCETH COMMON, LOUDON: Wio ea l, in most cases, effect an immediate Sale by Private Treaty. Valuations made for Administrations, Public Houses, and Gineral Purposes. MONEY ADVANCED upon Houses, Furniture, Plate, Pictures, and every description of Property intimoed for immediate Sale. Also various Sums of Money Up ,n Freehold, Leasehold, Personal, and other Securities. Persons communicating with Mr. ROBERTS, and requiring anenswer, must enclose a stamp for that purpose to 10, St. Peter's Place, AValwoith Common, London. DYMUNA pleistri Rayner & Hutton, HYSBYRT Pca&aeri, Adeiladwvr, a'r Cyhoedd 1- yn gyffre,lm, eu bod wedi symua 1 No. 44, LIME STREET, A gwahodclant hwy yn barchus i edrych dros en YstDr newydd o'r amrywiol nwy'ddau, am ba rai y maent yn Oruchwylwyr, or eajirywi0l Dwiddau, am ba rai y Lnae?it ?u Oruchwyl?A-yr, 33taguus, Patent Enamelled Slate Chimney- pieces, BILLIARD TABLES, CHIFFONIERS, Washstand Tops, Table Tops, &c., &c., Mewn arddulliad o'r holl amrywiol Fynorau, Ithfeini, Bi-ych- fynor, a Gwaith Damseidiog. X Paddau, Penfaen, Cyfarwyddion Maenfedd- au, &c, y mae y celf liwn yn hynod ddewisol. Y mae yn gryf ac yn ilawer niwy parhaus na Mynor; yn rhagori arno mewn lliw a ohabol; ni niweidir trwy gael ei ddvnoethi i'r amawvr ae, or yn rhagori arno yn mhob ystyr, nid ydyw ond ychydig eliw,%w Pg na'r drydedd o'i gost. Minton & Co.'s Patent and Encaustic Tiles, I Loriau Eglwysi, Neuaddau, Cvnteddau, Sec. Ridgway's Fountain Handbasin. Mae v celf hwn wedi ei lunio fel ffwnt-y Gwadn golofn yn ffurfio v stwc gwaelwlybwr, gyda Dwsel Ieiulniùllion i gym- end v dwfr bndr ymaith, a Dyfrgist tucefn i ddwfr glan—fel liyn y mae yn llestr di-ail a mwyaf defnyddiol; hefyd Ridgway's Patent Sanatory WTater Closets, Y rhataf a'r mwyaf cytlawn a ddygwyd eto allan. Patent Cannabic Ornaments I addumo Nenfwdau Ystafellau, &e., sydd yn awr yn myned vn float o flaen Papier Mac-he y mae yn ys^ifnacli o lawer, yn fwv parhaus, ac yn costio 25 y cant llai; ni niweidir trwy ei adael yn agored ii- awyr, a gollirsvmud yr Addurnau yn hawdd o'r naill fan i'r llall. Jennings Patent Vulcanized India Rubber Tube, Water Closets, Tube Cocks, &c. Ntd vdvw v celfi hyn,y rhai ydynt o ddarluniad newydd hollol I hyth yn ddarostvngedig i fyued, allan o gywair; a chan fod rhedfar dwfr yn gwbl annibynol ar y rhan weithyddol, ni ni- weidir gan rew, a gochelir pob dyferiad. OWEN EDWARDS, OWNETTTHXJ3 iKTS BOTASAU AC ESOIDIAU ii, WILLIAMSON SQUARE, ADDYM I NA ddefnyddio y cyfleusdra pre J'JL s?uu) i ddvchweiyd ei ddiolchgarwch gwresocaf i'w G\tHiU..?t a r Cvtfredin am en baclil?s haeUouus iddo er pan y mae wedi eyeUwyii yn y lie uchod; a hydera. trwy dalu sylw manwl i bob aicbebiou i roi boddlourwydd i bawb a ymwelant ag d. Botasau o'r Masnachdy (am arian parod) 21s. Eto i Archiad I. I 2:Js. Eto, ar goel am y prisiau arferul. Esgidiau am o 10.3. i 12s. YN AWB. YN Y WASO, Pris 2. tkh. meu-n llian, GRAMADEG GYMEEIG, GAN Y PARCH. W. WILLIAMS, (CALEDFRYN). CYNWYSA SYLWADAU AR Y LLYTHYREO,—Billadaeth,—Acenyddiaeth,— Eglurbad ar y Rhanau Y madrodd,-Tar,ldiad geii-iaui-CystrtLwiath,G- haiiuodiftd,—y Ptif-Ivthyrctiau.—Y gwalianiaeth by rhwng cetrian tebyg o ran eu saiw,—Geiriau cydio.dol,-Camdarddu geiriau,—Camarferiad geii-iau, Liy-thyraeth neu yr Orgiati, cynvgiad at ddiwygiad -n(ldi,-Alethimiat a gwendid mewn Cyransoddiad-Cyfansoddiad amleiriog,—Brawddegau, eu cyf- I ansoddiad,-Hautod eu cvfansoddiad, sef, Lglurder, Cyfun- elld,-Cysondeb,- Y stwythder mewn Cyfansoddiad—leith- wedd (styl),-yr amryw fath o Ieitliweddau,—y Grvno, y Wa,aredi, v Gref N%Ian,-vr Eglur,—y Syeh,—y Ddillyn, —yBrydferth,—y Flodeuog,—y Syn l,—yr Angerddol,—y modd i gvraedd leithwedd (stvle) dda,-Purfleb Ieithwedd,-Priod- oldeh Ieithwedd, Iaith fftip-i-ol, TrawsymddwTn, —Cyffelybiaeth,—Camarfer "yifely biaethan,-Arall eg D yn- sodiant.,—Trawsenwad,—Gwrthdroad,—Gormodiaeth,—Traws- ddodiad,—Driugeb—Tonyddiaeth,—Acen,—Pwyslais,—Goslef, —Darllenyddiaeth,—Gwahanol ysgogiadau y meddwl with (I(Iarlleni-y Gynghanedd Gymreig,—y Pedwnr mesur ar liugain,-Eiiiyu,iu,-y Bryddest, neu y Gan rvdd,—Gwallau mewn tfugyrau,-Camarfeli.ad geiriau,-Arferiad gormod o Ansoddeiriau ,-C ynghaneddion heb Ferf.—Chwaeth,—Chwydd- iaith,—Cyfarwyddiadau i ysgrifenu i'r wasg,—Eglurhad ar eiriau perthynol i'r gelfyddyd o argraffu. BYDD Y LLYFR i'w GAEL GAN MR. W. OWEN, PUBLISHER, CARDIFF, A CHAN Y LLYFRWERTHWYR. WELSH HARP., (LATE THE NEW YORK HOTEL,) No. 2B, UNION STREET, Next door to the Mostyn Packet House, and near the GEOLLGE'S, AND PRINCES DOCKS, Liverpool. MAE  Jane Davies yn cymeryd y MAE Mrs. Jane Davies yn cymeryd v cvt!<?tra hwn i hysbysu i y?ufud?yr ac erMU add?ch?f?d mewn angen bwrdd a Uety cY.3urus, eI bod ? Darhau i cvnual tv vn Y U? u?chod, ac y gw?na hob ym(Irech i foddio y rhU Talwant gvda hi, a hyny am bns rhesymol, am yr lunsel: a fN-r-ont. yVM™'vneith^ 24 o vataMIoedd cyHeu?, a geiU lettya yn h?. ? ??f'adwyr, a digonedd o Ie i'w luggage. ? S,-DrbvÚia yn barhaus newyddiaduron Cymreig a  yn (iwyn perthynas ar Hen Wlad. a'r wlad yma. No. 28, UNION STREET, LIVERPOOL. AT Y S G 0 L F E 1ST R I A I D, RHIENI, &C. Y MAE CWMPEINI Y GUTTA PERCHA WEDI CAEL EU CYNYSGAF.DDU A'R LLYTHYR CALYOL ODDIWRTH ISGADBEN ROUSE, AROI.YGWR. YSGOLION YSBYTTY GREENWICH. Y'sGOHOM YgBYTTT GEKKSWICH,  wyf wedi ? Gwadn.u 0.? P?a?y   diweddaf, ac oddiar yr lvfrydwch .1. a I)roftds yn t,?yffredinol yn en gwisgo, yn neilldnol 0 henvydd traed sychion, ac hefžd mewn parha a chynmldeh mown canlyniad, tneddwyd fi i gynghori Dirprwpvyr Y sbyttv Greenwich, i feamatau ei ddefnyd(Iad Yll v Sefydhad hWll,ynlleG\'ad.u- au l.ledl'. Y mal' e rbvn hyn Yi1 Chwe mis ?a,N%m feria(l vma, fel ag Y1' ?ydu,y oddw.1' brojia¡l yma¡:ferol yn ng¡nsgw.d a threiliad Esgicliall i WY1'H (JA.NT 0 FECHG YN, yn alluOY isiai-ad [mda liyd"r am eidlù:fnyddiolikb, yr hw1t, c1'edll'yf, sydd yn flucl'imen; ac yr wyfyn ednrc!h yn mlaell am iddo fod yn foddion, yn ystod y Gauaf i2esaf, i attal  LLOSGEIUA, oddi,??' T b ytt ?T y'lrn wadi dyodùefllawer. '??' yn^vf^dwehgen^roddi y dystiolaetb hon, ac yr wyf yn rhoddi i chwi ganiatm i'w gwncml mor gyboeddus ag y dy- n uuwch, yn y gred nad alffod ond yn gwueud daiom. ParaNN-yf, fy ? ? ffyil(Uon was< Para\yf, f;¡' anwyl ST, etch ffytlfUon was, JOHN WOOD ROUSE, Supet-i,&tendent. I 1WKI. WAMNAU GUTTA PERCHA. I C?-ydd, R'<-? Bow, ?H7:y<on, Llundain. LLOSOEISA TRWY WADNATT GTTTTA PBBCHA. rhagorol  Y mae yn hvfrvdwch mawr genyf fel gwneuthurwr botasau ac esgidiau dd vvn fy Oddiwrth Mr. G. Hooker, Crydd, Wells Row, Islington, Llundain. 0 hono am lr„ddey mis yn fv nhraul fy hun, ac yr oed¡hm mol' dn^u S^edig o'i ragoroldeb ar ledr fel ag y teimlwn yn rhwym fel g i g?ymhe.U fv llg'bwsmeriaid befyd i'w fabwy"iadu. Y i),ie nid yn unig yn aulay,,raidd i wlv SS,SiSSr yn cyfmnu graddau o Mliesn,,d(I i'r tra(-d a Ry,}d nUl« £ Veu l^^ol^Y ^lff'taith Shwvsi'u- a na chafodd rhai o'm cwsmeriaid a flinwyd am lawer o tlynyddoedd gan LOSG^EIRA, K:?th X H?S????i ?:S?,?:' â Gutta Percha. Y gauaf diweddaf ^gw'adnais drosbedwai- can par o ^ue^- gidiau i Gutta Percha, ac lÚ wnawd gymaint ag un achwvmad eu bod yn d?-I ro(f yn lhydd. Yr wyf jn caei fy nghwsmeriaid mor dueddol at '?;. Gutta Percha, fel yr wyfyl1 meddN/1 y bydd iddynt gael eu mabwysiadu yn ddigyfnewid; Be o gan jn- iad, teiml?fv byddwa yn niweidio ein masnacb ein hunain pe anghefnogwn eu defuyddtad. CYMHWYSIADAU GUTTA PERCHA. TEULUAIDD, &c. Gwadnau i Fotasai ac Esgidiau, y rhai a gadwant y traed yn gyuhes a sych. Mewnlain i Ddyfr-gistiau. Ffranliau Arluniau. Ffrainian Drychau. Adduru-gertiadau. Cawgiau, Cwpanau yfed. Costrelau, Dysglau Sebon,Addurngawg- iau. Inkstand's Addurnawl. Modrwyau Cwrtaen Diswn. Noeau Cardiau, Pinau ac Ysgrif-binau. Noeau Gwrycliell Danedd. Noeau Eillwrychell. Cordeu Ffenestr Orchudd. Lines DiJlad. Defnydd Lliwiedig i Gyflumad Caro- fv<ldo1. a Pbotiau Addurniadol Blodau. Lien i Furiau a Lloriau Llaitli. Trosglwydd Dwfr, Xwy, &c. Pibellau Dvfrffos a Thom. Defnvddir Cliwibolavi Gutta Percha fel "Hvsbysai Teuluaidd" yn lie Clychau. C-aeadau Costi elau. Pibellau i Ddyfrhau Gerddi. Golchi Ffenestri, &('■ Islaing Bouettü, Arsaf Oriadur. Cregin. Troedfaddau. Enaint i Doriadau, Llosgeira, TXAWFED D Y G AWL. Sjdints. Lien Deneu at Rwymynau. Bronbrofyddion. Clust-TJdgorn Gutta Percha Gwlyb at Archollion. Ystrapiau Gwelyau. Padellau Gwely i rai analluog. CYFFEllIOL. Carboys. Llestri i Suryddau, &c. Syphons. Pibellau i drosglwyddo Olewau, Surynau Aleali, &c Costrelau. Potelau. Gwrthlain i Dwfrgistau. Twmffedau. LLAW- WEITHIO. Bwcedau Cenglati, Melinau. Bwcedau Sugnedyddion, Falfau, Clac- iau, &c. Llawban Eirionyn i Wneutliurwyr Papvr, Boglymau i Wneuthurwyr Gwlaneni. Daliedyddion FJin. Shuttle Beds i Wydd'au (looms). Washers. Cawgiau i Eurycliaid. Plethbinau. Amwisg i Rolynau. Cenglau cryniou a Chyrt, Llwyau Olwynion Dwfr. Piserau Olew. I SWYDDFEYDD &c. Daliedyddion Llithenau Inkvrau. Cwpauftu Ink, (yn lie gwydrj. Noeau Ysgrifbinau, Cawgiau i ddnj arian. Ymolchlestri, &c. (y rhai nis gellir eu tori.) Pibellau i drosglwyddo Cenadwriaethau. Cywarchlen i Hwymo Llyfrau, &c. Amwisg Dyliniau, Priseiriau, a Mesur- yddion. AMAETIIYD DOL. Pibellau i drosglwyddo Gwrtaith Gwlvb. Gwrtlilain i Gistiau Gwhùrtaith Cenglau i Beirianau Dyrnu, &c. Tresi, chwipiau. Bwcedau, Cawgiau, .xc, TRYDANAWL, &c. Amwisg i Wyfr Hysbvsai Gwefrol. Yst-olion anghyffvriidol. Battery Cells. Handles for discharging Rods, k-c. Electrotype Moulds. ADDURNOL. Arfatliain. Ysgwvddynan. Tal addurnau. Console Tables. Amrywiaeth didiliwedd o Foldaddurn- au, mewn arddulliad o Dderw cerfiedig, Rosewood, ike., er adduruiad Ystafell- au, Trysgistiau, &c. Ffnuniau Darluuiau. DEFNYDD AR FWRDD LLONG. Hetian 8ou'-Wrster. Hetiau Llong-lywyddion. Bywyd Nofynau y rhai ydynt fwy nof- iawl na chore-, n. Bwcedau, Bwcedau Sugnedyddion. Lafar Udgyrn llaw. Cwpanau Yfed. Fflasgiau Pylor. Nofynau Rliwydau Pysgota. Goseiliau i Lougau. Lliain Dwfrbrawf. Cells, Awyrdvn i Fywyd-fadau. Pibellau i weithio dwfr drwyddynt o'r Hold i'r Deck. Cordvnau cryiiion ac wedi eu Nydd-droi (ni sudda y rhai hyn yn y dwfr fel rhai wedi eu gwneud 0 garth.) Gwrtlilain i Gistiau. Llafar Bibellau i ymddiddan trwyddynt rhwug ydyn ar wyliad wiiaeth a'r Lly w- iwr, Cadben, &c. Nofynau angorau. AMRYFATH. Sugn-bibellau i Dan beiriamiau. Bwcedi Tan. Bwcedi Yetabl. Islaiu i Eirch. Byr<ldau swnio i Bwlpudau. Tap Ferules. Cymuu Nopan. Pibellau i wyntyllu. Offer Clyw mewn Eglwysi a Chapelau i Bersonau trvvniglyw. Pelall Cricket. Bouncing Balls, Golf do. Fencing Sticks. Portmanteau" Ffvn Heddgeidwaid. Bvwyd-ddiogelyddion. Pibellau Ymddiddan ar Reilffyrdd. Capiau Mwynwvr. Gwelyal1 i Gyllil Peiriaunau Tori Papnr. Prinyefor Mourning Coaches. Edafedd main a bras. Pibellau alanvm i Fwn-weithydd. &c. Seliau Swyddol, &c. Envelope Boxes. Fiiasgiau Pylor. Caeadau Cistiau, Dolls, &c., &c. THE GUTTA PERCllA COMPANY, PATENTERS, 18, WHARF ROAD, CITY ROAD, LONDON. GENERAL FURNISHING IRONMONGERY. AND NICICEI. SILVER ANE PATENT ELECTRO I PLATE WAREHOUSE, 7, PARADISE STREET, THREE DOORS FROM CHURCII-STltEET. 0 11 | Q- ) t-P" L | j JOHN EVANS R ESPECTFULL Y solicits an inspection of his Establislinietit, in which is nrranged fl great assort- ment of Goods, comprising everything that is new and useful in the trade, including JAPANNED and PAPIER MACHE TRAYS, TEA URNS,TEAPOTS,BRONZE and BERLIN BLACK FENDERS, with asplendid assortment of FILL IEONS, DISH COYEHS in various designs, and ail immense Stock of CUTLERY of every variety. Garden Tools, Joiners; Tools, and Gentlemen's Chests ready lilted up. All Goods Sold at Ten per Cent, under the usual prices. JOHN EVANS, FURNISHING IRQ N M ON O E R AND SCALE-BEAM MAKER, 7, PARADISE-STREET. Established February, 1«34. A Respectable Youth WANTED as an APPRENTICE to the above Establishment. I >i NEW-YORK. CARNARVON CASTLE, No. 14 OAK-STKRET. By illrs. Jane Richards. MAE MRS. RICHARDS yn cymervd y cyf- leustra hm-ii i hysbysu i ymfudwyr ac ereifi a ddiclion fo(I itiewit angen bwrdd a liletly cysurus, ei bod hi yn parhau gynnal ty yn Y lie uchod; ae y gwna bob ynidrech i foddia rhai a alwont gyda hi, aJlyny am brisiau rhesymol. Mae yn ei thy 23 o ystafelloedd eyfleus, a geill lettya yu hwylus ddau gant o ymfudwyr.—Mae yno hefyd faddon (bath), dwymu neu oer, bob amser, at wasanaetb y rhai a lettyaut )-no. D.S. Derbvnir yn barhauS amn-wiaeth o Newyddiaduron dyddiol ae wythnosol, yu dwyn perthynas a'r Hen Wlad a'r wlad yma. POWDWR BOREUBRYD CLODFAWR WAKEFIELD, (Wakefield's Celebrated Breakfast Powder.) AM fod y NWYDD uchod wedi rhoddi bodd- Alonrwy(ld i filoedd o deuluoedd yn mhob porth o Loegr, y lnowI. WintwEUi yn tlymuiio gnlw sylw el gtielwou yn 1 Fasnacli Gymreig, at ei ansuddau anirywiedig a neilldaol. lUae yn ffaitl fod yn lliaid, cyn y gellir galw ar unrhyw rati o Gyindeithaa i roddi eu cefnogaeth i Nwydd o iiii math, roddi rheswm am hyny y rheswm ydwyf ti yn roddi am ofyn eich sylw a Phrawf o'r Nwydd yma ydyw, ei bod yn gwbl antnbosiLl i gael unpeth yn ffurf Colli, and yr hyu a gyuwys y fath am- rywiaeth o gymysged(L fel ag y mae dadanaoddiad y cyl'ryw yn herio vmchwiliad dadausoddol. Mae Aelodau Anrhydeddusyn St. Stephen, a'rPrif Bapyrau a Chylchgrouau yn Mrydain Fawr, wedi bod yn effeithiol iawn i ddiorcliuddio y twyllfysgiadau bron diddiwedd a arferir gan faelwxr mewn Colli. Diamau fod llawer o ddaioni wedi cael ei etfpÜhio trwy ddynoethi niferoedd o dwyll anferth eto y mae yn ofidus meddwl fod cannoedd o filoedd vn ymddibynu mewn rhan ar y Nwydd cymysgedig hwn am eu eyniiajiaeth; ac hyd yn hyn nad oes neb wedi tynu o fysg y mil afiywiog a phryd- ferth gynyrchion y Byd Llvsieuog, un Nwydd yn ddiodlyn (beverage), fel ag i roddi attalfa ar y trefniant hwn o lygru wedi unwaith y gwneler hyn, bydd.bendith fythol wedi ei chyn nysgaeddu ar ddyuolryw. Mae 1. W. yn honi ei fod yn awr wedi cael allan Nwydd, canys y mae enw WAEEFJJELD S BREAKFAST POWDER, yr hWli sydd eisoes wedi cyfarfod a chymeradwvaeth miloedd, tra y mae yr oil o'r alwedigaeth feddygol yn unfrydol JTI hawlio iddo y rhinweddau hyny y rhai nid ydyw y Coffi ei hun yn. ei feddiannu. Gwerthir Wakefields Breakfast Powder mewn Sypynau,. Rhywogaeth oreu. 2s., Is. 6c., a 3e. y sypyn. „ „ ail Is. 8c. 10c., 5c. a 2 £ c „ „ trydydd Is. 4c., He., 4c., a 2c. Y mae y Sypynau yn awyrdyn. Ymofvned partion a ddymunant ddyfod yn Oruchwylwyr i. werthu y N wydd llwu yn Swvddfa, ISAAC WAKEFIELD, 52, ST. JAMES'S PLACE, PARK ROAD, TOXTETH PARK, LIVERPOOL. OWEN OWENS PATENT LEVER WATCH AND CLOCK MANUFACTURER, 4, SOUTH CASTLE STREET, (Two doors from Redcross street, LIVERPOOL ) R. le. Silver Lever Watches from 4 to 10 Gold Patent Lever Watches » 10" 20 8 Day Clocks. 3" 10 Gold Chains » 2 10 Mae O. Owens yn gwarantu yr uchod i fod o'r ansawdd goreu, ac i'w cadw mewn cywair i fyn'd am bum mlynedd, yn ddigost. Adgyweirir a glanheir pob math o Oriaduron, Or- > leisiau, a Gemyddiaeth ary rhybudd hyraf, ac ar y telerau mwyaf cymedrol. Oriaduron Ail-law am amryuiol brisiau. Cymerir hen Oriaduron yn rhan o dal am rai newydd. PATENT PEGGED BOOT MANUFACTOBT 14, PAIIKEH-STREET, near CHURCH-STBEKT.. (Late Park-lane, Liverpool.f Jf.fi nil » C oc g __A o-j v. J 10 MOVED from their Establishment in Park-Lane to a more central part of the Town, No. 14, PARKER- STREET, near Church-street, and take this oppor- tunity of returning their sincere thanks to their Friends, and the Public in general for the very liberal support they have received since their commencement in the Manufacture of PATENT PEGGED HOOTS, &c.; and hope, by strict attention, a well-assorted Fashionable Stock, manufactured from the best Materials, and superior Workmanship, they may en- sure a continuance of that patronage which it will always be their study to merit. Gentlemen's Fishing, Shooting, and Sea Boots-are made completely Waterproof, both tops and bottoms, so that they may stand in water any length of time, and have their feet perfectly dry. HOUSE and SHOP, in Park-lane, to be LET, with Fixtures complete. PELENAU WORSDELL, Darparedig yn unig gan JOHN KAYE, Ysw., 0 RALAS DALTON, ger HuDDKKSflEi.D, a ST. Joux's-woou-i'ASK, LONDON.  PELENAU HYN ydynt yn awr y rhai Y mwyaf clodfawr ac yn cael eu defnyddio yn fwyaf hel- a.eth yn yr Ymerodraeth. Fel MEDDYGIXIAETH DEULUAIDI> y maent uwchluw pob caumoliaeth. Gan eu bod yn rhydd oddiwrth ddarpariad o arian byw, neu unrhyw gymysgfa wen- wynig arall, y maent yn dyner yn eu gweithrediad, ac ar yr un pryd yn ncrtuol i orebfygu clefyd. Gallant gael eu cymerya gar) y plentyn o r oed mwyaf tyner yn ddibevygl, cyn gystal a chan rai wedi tvfu i fyny a'r mwyaf oedranus. Cynysgaeddir y Perchenog a thystiolaethau penderfynol mewn pet-thynasi w heffeithioldeb. Daeth y rhai caniynol yu ddiweddar i law David Phillip, yn nghymydogaeth Heath, a ddyoddefodd am lawer o tlynyddoedd gau boen yu ei gylla. Ni allai yr un o'r meddygon a ddefnyddiai ei iacliau; oud un o bonynt, ar ol gweinyddu iddo lawer o feddyginiaeth yn ofer, a ddywedodd wrtho na wvddai efe am ddim mor debyg i wneud lies iddo a Phelenau Worsdell Kaye; eymerodd hwynt am beth amser, a chafodd yr hyn y bu mor hir mewn augen am dano—iechyd. Joseph Murray, G-rundy-street, Poplar Naw town, a ddywed: Dyoddefais am alllryw tlyuyddoedd odcliwith anhwyldeb gerïog tost, yn ganly'nol culliantchwant bwyd, ac iselder ysbryd mawr, i'r fath raddau fel ag yr oeddwn yn analluog i ddilynuu- rhyw fath o alwedigaeth. Yu y sefyllfa hou cyughorwyd fi i wneud prawf o'ch Pelenau, ac yr wyf wedi cael ly synu yn ddir- fawr gan eu heffeitliiau gwyrthiol; o herwydd trwy eu defn- yddio yr oeddwn mewn amser byr wedi fy adferu i'r fath iech, yd a nerth na fwvnheais am lawer o tlynyddoedd, ac yn awr- diolch i'ch Pelenau, mae fy iechyd wedi ei adsefydlu yn hollol." John Gannon, o Philipstown, ar ol bod oddeutu ugain mlynedd yn y ddwy India—dwyreiniol a gorllewinol—a timid yn dost yu ei ysgyfaiut a'i ddwyfron, heblaw dyoddef oddiwrth ddiffyg chwant bwyo. ac annhreuliad. Trwy barhau i ddefn- yddio-Pelenau Worsdell Kaye, y mae chwaiit bwyd wedi ei ad- ferll, ac y mae yn anadlu yn rhydd. James Smith, o St. Gregory, Norwich, a ddyoddefodd am lawer o tlynyddoedd oddiwrth lioenau llymdost yn ei gorph, 1100 iafu afiach. Y mae wedi proti y canlyniadau mwyaf lle601 oddiwrth ddefuyddiad parhaus Peleuau Worsdeli Kaye. Jane Douglas, o Harrington, ger Workiugton, a gaethiwyd i'w gwely am yn agos i wyth mlynedd, gau ddyfrglwvf. Ar ol gwneyd prawf aflwyddiannus o lawer o feddyginiaetliau a gyn- nygiwytl itltli, dechreoùd dllefuyddio Pelenau Kaye a chyn i,ldi orphen un blychaid cafodd esmwythad, a thrwy buikaui w defnyddio gwellhaodd yn gwbl. SYR,-GlÙlaf yn hvderus gymeradwyo Pelenau Worsdell Kaye vu enwedig i Ferched a Mainau, gan fy mod wedi eu defnyddio fy hun amryw livnyddau gyda llwyddIant, ac wedi gweled eu hefl'eithiau iachusol a cliryfhaol ar lawer y cefais yr anrhydedd o'u nieitlirin.—M. A. TAI'LEY, Maeth-wraig, Wood bridge, Suffolk." AT BERSONAU SYDD AR YMFUDO. Ychwanegiad o'r pwys mwyafat ystor Ymfudwyr ydyw cyt" lenwad da o lielenau \\orsdell Kaye. Ceii- y Pelenau hyn ar fwrdd llong yn anmhrisiadwy mewn cadw y cyllu a'r ymysgar- oedd mewn unsawdd reolaidd ac iachus, yn puro r gwaed, a thrwy hvny altaI anhwylderau croenaidd, megis clefri paeth, &c., dy??ddiadol i fordeithau hinon.. 'rwy sylwi yn fanol ar y cyfarwyddiadau a roddir gyda phob blwch, gall plant, rhai wedi tyfu i fyny, neu bersonau uedranus, eu eymeryd gyda diogelwch. Ar 01 sefydlu mewn pai thau iielieiiig, caitf yr Ym- fudwyr vn y Pelenau hyn yr oil fydd yn ofynol fel meddvgin- iaeth, er codwrr.?tii ac adferiad ei iechyd ei bun a'i deulu. Cadwant vn dda vn mhob liinsawdd, ac unrhyw berson yn myned i'r Trefed'ig.iethau a'i caiif yn enillfawr i gymeryd all-an gytleuwarl. GOCHELIAD PWYSIG. Bvddwch ofidus rhag cael eich twyllo gan arddulliailau ffug- iol, lime y geiriau, "Woradell'S Pitts by JobnKaye," wedi ei gertio ar Stanip y Llywodraeth, ac fel auiddiffyniad pellach, mae pais arfau Mr. Kaye, a cberf-ysgrif oï enw tebyg i'w law-vsgrif ei bun, wedi eu hargranu ar y cyfarwyddiadau sydd o amgyleh pob Blwch, ac y mae efelychu y cvfiyw yn drosedd o'r p-fraitli. Ar worth mewn Blychau, am Is. 2, Oc., a 4a. 6c.yr un. Goruchwyliwr yn mliob I Deyrnas. ENWAU GORUCHWYLWYR. Ruthin.—John Jones, Market-place. JBatit/or.—John WiUirons, Top Dean-street. Pa-liheli.— J. W. Davies, High-street. Amlwch.—Hugh Hughes, Queen-street. H'rcxham.—J ohn Pricc, draper. Carnarvon.—H. Humphreys, Castle-square. 1't Modoc.—William Jones, grocer. Hoh/u ell.—J ohn Powell, Well-street. Moid.—John Bill, High-street. Owen, flour-dealer. Liverpool.—John Banks, Copperas-hill; Shepherd, Taylor, grocer, 79, 15i ownlow-hill, & 193, London road; lli-ett, Newsvender,01dliall-street,&157" Great Howard-street; Kirkus, druggist, 11, Milk' street; Faulkner,provision dealer, I'owmd-fcquMe Daltoii. Mancliester-strect. Tranmere.— Baxter, Queen-street. Pretcott.—Abbott, gruc«r.