Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

SWYDDFA YMFUDIAETH AMERICAN- AIDD TAPSCOTT. S'f. GEORGK'S BUILDINGS, REGENT BOAD. HyHa jt; Y PACKETS O H DOSBABTH ULAENAF canlyuol ar eu dyddiau penodol fel bod:- I NEW YORK. Tunnell. T>°,U"ASTPR • 1H*» Mwrth 20,A !A WARD, 1.4)1) RhtiUI < 'UOLANTS.H ?.x?x) ? C; INSTITUTION, B'MTIOK 3UW „ l., ""???' ?nofpY. 2(o) N.  n LEIGHSOU j<?' „ 14. A. /CMAXOIKB .).?)f) ]?. Á;!G,oJ Ii NT.W WORIJ) KXIGHT 30<LL} „ 21. A\ I'AUCTIC, RICKKKS 2:?. C OVS T'ELLATLON. ALI.KN' I -2»I. ?'?UATrA\, Peabody N»» ? H. SHEPPARD, Af?swo?.? INIO UEIENTAL, NICHOLAS IKIHI KO?SU'iH, — ?),, ?EW n?UX?VICK, "y 2(? — hflh lffil.lA. FT:RBKH. UUON A.RCTIC (iimvj, j. XKAKOA -J.Y*) —— A r PACKETS eaiilyito] yo v> > TIL nosol it-.VYriiiyii, <_?,. 1 NEW CHLEA?S. TO W?W. J I?1' CRUCKER 1800 Mawrtli 20. u P ?M?. ———— IW ———- ?. CHAHLS CHALOEH. Tn?Mt.s?N .mM —— I BALTIMORE. FLOHA M?.'?ALD ——— !?x) EbnU 1:" 'A, MLSTTKI.LY L^LIJ ^/T AE y Lto.IGUU uchod OR dospui tii mwvaf, yn 1\/I-c tel t?ii E?7v, VRAU ddynion cyfanvvdd. y rhai a gy- ». uenutt bob RLIA^'IFA] i?'ti-ilaeti ieolivd ? ehysur y teith- WYR ar ?yd yto??ith. ??' ?''? ?" ? ? ? ?'? LIALL M«d'['> YOU gad Tro-t?hvydJtaJ Caban rhad can y Lon. 'I '9- ga?;l CeCuau rhad gm, y l,ovl,- <?t.Utr cTl ar bob a?,?T VstaMtufdd NeuHdu-d i Peuluoedd, ti ewyiiy sieut fod yn fwy detboledig, A rhaid I' (>!I ad:ieu O ii bob iui, i sicrliati berths, i'r hvn N. wlir svlw 'FPTSONAU fydd yn myned i bf?ffdd gwlad yr U)Ml DAL- ?u.tu?yhu)pr.i\uu:!vdteu('?t,!t?'<'u')yd.U)?rh'.?u A! "'TLIDKUUL vma, i ?(.1 PH hanf"n VN mlapii, ?u en dyfodiiul • -W V ork, lieb ^'YM INIT AJ? nu diwmod o oediad, a tiirwy I" l?,?w?,,r y "?'? Vmiudw" vr ? "?tp.i 11 !Y;IL ar HI i pw ol'k. "'M.i.rri'fM?t) Talharau a Cbvfnewif! am imiliyw swm ar 1ORK. yn ddi YU by? barth o'r Un't!'DtdeHhitm, i TB n.t))t.?i,?.,t,J,);I d:R.J,'I4.;f LWN O ^YMERYD POLAL O'N TI-ITIN AM HYSLIFSIAETH manvlach vinofyiiev, wedi talu IJv t?r.t.,jj,? j W. 'IAPSCOTT Co., TavKuronL. Gonichwylwyr ù;-o W- & T. TAV-OOTT. NPW York. v;«»lir CAH l'APSCT) ri"H EMKiliANTS" FH,TDE, Fourth Etiitiou. tnvv a MINI C.J\V«'EII O lytiiyr-nodau (stamps) uin dusiu. TO SHIPPERS OF GOODS AND rASSENGEHS TO THE UIJ Ej) S'i'A'i'LRF. j???''OH\TAY!.OR CHOOK, Mo. I. Tow- 1" ^V""XSWY- KR C'HAMBKRS, Old Chun:h::ul"! and lid Water, !"???t. L:'Htp"ui; IKSP.IU'UTS R. RIT C!;>TS A?.t- M'»O t?t x?:np?toNR\V YOnK, PHH.ADELPHIA, al?d OUTER »ARTS ORT,.« U.XRRKN iSMTK?. £ ''{" ?/M,?? ?,? ? ???.)'f! ar, Moderate ?<:?M of l "'D' ?" '? ?'t.M:?<f/)< "J auttlny, M? Prompt /'C?f-/ jy of E*SIOU.JYI-S will have their PA.-IFIXIFE at the lowest POSSIBLP (-OIL,: TEAT IITII „ ,] :¡,> r,'¡.!anl tu tb.,jr "vril fort, nnd a iLitl,- Voyiige, of I'oals, Wator. aud Bread tlùh, ul TIIC Uest quality. FOR NKW YORK. THE "BLACK STAB" LIE OF PACKETS. TONS R.-TRISTER. To ftil K:<'mn. S NIT'I TO SIIL -M TH- OF WARCU. KIE« „ 1ST «F Y<I)NI; R *IKI-'1KI.T), HIH .FoUt?.s? QVKKN ——— n? }{:i:L H J 11'" Atmtu.:?-<.l!?,aon 7-?' ?-A?Mo. EDWARD- JL, ?\ rEBt-:t!sB, Funk MG LV MT:ITU.UA, M MAU;I.S !J07 W,I. R'"IIINI:,pet1cer l1;};1 MiXKSOl'A, 8'l0 SIU:> 6UTT.\SII.V, AIFI/URR 'M0 t J, xt;¡i; l:: /I T.IIDJAM 'ttX) Sttrff?li'? .nt! F.?, O^O v L;i:ck-' -•N II I u.ù.t. CITRY A| WEIUXTI. !'K?<;mox.?s-. II 'itx rjf;». < KtVMr< HIRD 1200 I SAMU'^KT, ISURIAIUL 1<K>0 |I ?A?MtN(. INS, PAGE ?i.? [ FITTMUNTSTA:, WHITTLNSEY 100;> 'fICONW: 'W(iA, Fan-an.. LIOO ><> ddvi;IUI:ir ar i r boll Ci.vmrv A PWVU.vniant fyned yu V ■ WiWt QNSEA RlttÙIl eu lieu WAN a'n <ie>>mit i MR. K-LTW.W JUUt; UI"!IIJpÍJ u.I., û. :;icrlmt' Invyiit y cant I-U oludiiwl am I P«8 isaf fyddo ^7/' n^ ca"not br ;v?t<'? by the aburc Packet Ships on ?c *"»; ernseit do:/ ut sadhit; undrr (lixj cirrumstuncs tchafevei\ FOR PHILAIJRLPHIA. THE NEW LIE OF PACKETS. Tons register. To sail, PINI/Ar.I.JMTIA, fstotei-bry 111K) OIITH Marcli. I HIHPI;\IA, Faulk OOO Srttii April. W-IH.IAM PKNV, Mnlotiv 810 Stfth Mav. KALAMAZOO, Havage 100 A FOR NEW ORLEANS. ^RRSFY, Day H19 tons To sail imiiiti(Untk,lv. FreiRht EUROJFFD, passage secured, and other information Obtained, BV application | I JOHN TAYLOR CROOK, 2, Tower-chambers, 1)1,1 Churnbyard, and 115, Waterloo-road, Liverpool. AGKXTS IX Xpw YORK, WI LI JAMS K GUION, 40. Fulton-streot. AORNTS IS RFJII AUKLL'LTLA, RICHARDSON WATSON, & Co. EXNORI«M*ETL fiUl'GEONS I;an nave TREE CABIN PASSAOF bY iWy o F TBESO Packet ships. I;: IRNN OKANT. IH»rlf>dir ?ohirSo amser cychwyniad yr i -4-V,A- h,i v 14e o EbriU, yu yr lion y rlioddir clud- iud rhatach iiu'r un UOU^ anlll. heb nei; gydag ymbortb. Ynlufyncr a'I' perchenoftior., EiLIS JONES & Co. Bangor, neu EZ.EA27E21 JONESt LIVERPOOL. TMFUDIAETH. Pv NOITYD Y CYMIN;.—Anfonw-yd i mi heddyw lyi tiyr, F^AN ddymuuo av» 'f E» roddi yn yr Aiimrratt, er mwyn y rhai a T^U-IUIT bwylio drw. U- o'r dref lion yn ddibrofetri^'aelb. AC wedi i mi oi dd.irtlen, LII allwn lai MI barun fod Uliiddliau i "11 CIIJ S "n <L.iyled-W->ddarinif, ar auiryw ItYfrifulI, A dyuin y llyth\I'i ,1 ¡ll'O'!tü ei huuau. Yr ydym ni y rhai sydd a'u henwau isod, yn nt-hyd .,Il cvfeiliioa on. dau l"F artfvtioeddiad »rai in dvledSM-ydd YDS v. F YNJI'HORI ein CNI-^TENEDL SYDD AM y.ufudo i'? America, trwy Liverjci.,1. i tvdiii èn hun'iin i old, II i'oan yylarwyddyd r ETEA/.e • ITnioii-slrc t. Yr NM# (rj>nirt> trirydiledr: i Pyfarwydilo ymfud«-yr, yr hwn a brofiHom yn nn ejta-ir a ffyiid- lon.- Cyfarv.ytldu yil ni ganddo uwchlaw eil1 dybs,'wyliud er, fitf. dae .) hoiiom IIi 0 A1hua :r",irilla, AR yellyehg Saeson, 511 iis?hyleb tri njf.xin rhwtirf Y F>»TP a'r ailyaban.NC y inae oddeutu IIgain o (4viiirti o r DEBEII-.lir V ta blaeu i Jjj, yn y Hteeratfo, y rnai U J^UUAA-IAIIT ea huieiin am eu <:lalli; fie, wedi gorlbd tu" pura S-.vlit y pen RLTAGAI' Ullf a dalasoir. iii adyiuunus- lHit ARNO-N W.-ISUD hyu YN hyspys IR cyS'redin, er eu Tlloddi ar eu trAyiiadwria-'th. DAEILI MR..loiie-i yn ei A UHJWID UT y L'acket i gyfa-fod a ni; Ilyg-olt1 ni VW dy, gofal- I 0 LD NN 1"v cysmrus i'1' rliai 11a cliyuliwy^AI oi dy ef (GIUI fo,l (:y¡¡nif. O hOIl..rn),I.1\iorn ddigon O le i TRA' 1 W ein lu<w<uje yn ,1/.(lrll, A." yehy,tig qei!1il1'¡;1 a ogtio(li1 j Hi All) gludo ein LUK8«G*» YN ol aeyu whell, o'r Paeket i'r iy, ac o'r ty i'r ilonp, ]U->TI Y eostiodd i'r lleill hunnoedll mi, meddynt hwy yn rhyiv- J(', Il" uwyddom pa b. Hy,tm""í1 y S-'WA-TVJ ietlia hyn /'1' FTIIKHOR i c rhai o'n cyd-genedl a. allai fod yn y cvffelvb AM- gjuchiadau. V'dyin yr eiddocb, DAVID DAVIES. ) JOHN PUICHAKD, R Dinorwig. JNUN LIOEKKTS, ) 3OH\ .JOXFS A HIc.hlm LEw' TJNNWUDA, W, <)V,-HN, A JOHN' THOMAS, LLMDWIVIF. EVAN- JO.VR.S, F/CSTINIOG. J. H. ROOK, SuettiAù. •T. T. HAAYNR, VORK. Wtl,f-IAM HAICI'IK, -LEFDS. HKMIY W: I.UTRN LINCOLN. J .1. T. PHII.I.IPS, SWANSEA. THOMAS IL.KW/CK, TIRNH y Uvthyr. Yr hwn a 6JtwH tMan?os. pe amheitai rhyw "h fv -i?wirotd 1. hmau ychyd?an) y dull y m:? A'fr. j JI)N?R YG«rchwyl Yn mlwu, AC yn c?hv-eihat??mcth ] ? Kyfhtou, )K- m'ntd-'?ma? i'm llfH? iod yn NIVSG y tysh?n, ?' ? wnevd hwili;ui vinarferol & boddlou?'n' mt fy HMMII. £ "^IWII fe iitwi fod <'Mt f-yf?-wrddvddyH cr.?y<).t?].<.y.!)ta- "y?.?? ?? vn;f'tdi?t)t, crfarwydd VN hanes hon hnc!).m y 11,11gill, rc? ?t4?ym vncvso?rn EI h«U o?«;<' at hiiny, S° Y n>> vdd BELLRXU wedi sefvdlu ei KYm?'H M NN ii- ™ JYB 1, V)R! O^ERFI -a?rfel nvfarw vddvd.T dyojrei ercysnr i1 r)lai WL^LNDDNI ffl!v ?"vf n. ys,ir Mae d dt?,? y? 4.?T?l<.)h ?i?-?t, h.??'?os i'r Landttuj. 1 emv NR HH; U>XII IIOU Y Its, er MAUT^II* CAH A hyd iddo. pe IV'FYNAI HWP 0 Gyinry ei DV, ni»l syn fyddai iddynt gly?v- I}(l ??'? mMw. N-U ?t glaf. neu wedi mvnedi fywi ?vr ?'? dref, NEN wv' 'ni tr"f ar y prj-d, vn uhiu; i T-wyllo, trwy XUEL y TTFYRINIAIA atvnt hw? Nid WYT yn dvwf yd y?'Utttn'h I,nio y?m'. get?v??a, "ud nid ?'u fyddai pe trwpeid. G<.M? ?CYttH-v dn)?\:? c? hunMu. Yr ydw) f n YST^'NED fy MOD I wedi ,:yt1lli <-Ms ft" yiuddiried v gwyr neb on, ac yn ?r W«JI gtvrmvd :;wa..auaett: ¡'m ccnocU, Y$V yr ciddert), „ rfr t ? FOCLKES. r.rerton. ?«<tr? 1. '?'. ) U Y LLONG GYMREIG, I F 0 R E S T Q U E E N, F () It F, ,T 0, U 1,, 1,, -N' ????' C???.47? LOVETT. J Mne Y onidog FOREST QUEE, II hwyjj" i NEW YORK ar yi- lleg o Ebrill, a dvtminiad j y Lly" ydd ydyiv cap 1 Cymry t fyucd gydag. ef; ac yr tvyf yn I ,lyr1l'HW ar i'r hoH 1';1 Ii en^ li^iant 8icrh:11J en dudiad ynddi, unfon eu h-mn :ÙI henwau heb oedi. Yr vryf wedi ..icrhtm :ia chymerir neb i r llong ond Cyntrv hyd y 4ydd 01 mis nesat, os ha fydd y nlfer yn ddigonol i'w Il smvi, tylnerir rhai eraill yj pryd liyny. Y mae yn agos i gant yn lmrod «edi rymervd on j cludiad vnddi, yn uihlith pa rai, ) mae amn-w a fuant yn Aine iea o r blaen, ac a fwria<l:uit fvned i Wisconsin,—Pin- cinatti,—St. Louis, Me., ac felly liyudani yn gynunrtliwry a diogelwoh i'r lleill,—a thirioud«b y Cuptain vn eithaf hyspys, gan rriai ynddi yr aeth y Cyinry. yn Kbriil divveddaf, y rliai a roddent y clod mwyaf iddo, am y gofal a r "ylw a gymenti o honynt. (jail Ymfudwyr v '.ForrMt ?)?'t Tr" mây gel dudiud cys- Orua i '<?w York, i Wisconsin, am !? uac ?s. yan, Plaut haner pris, Anfoner vn ddioed: at i ELEAZPR JONES, 45, Union Street, 1_, LIVERPOOI,. II 'i Dan. nawdd y CONSUL Brazilaidd. -X NOVA CA1IBRTA ?-?? ?''? ?-????- ??L??'' ( Cymru Nccvdti.) I. GYMREIG, I y DHEFttA l!lVIR.E IG B ItA Z IL, RLK mae hinsawdd iachus-daeur Hrwytb- _j lawn, yn yTt? ?yHenadeM.)) mcrdwyot a roarc!uiad d'4a- i v tir am fw. yr erw, i'w talu nwwn eh\»"h mlynedd—ymborth y fiwyddyn gynt?'. ac MtiffUMid, ?c., i'w CM) (..? dfWMtr) gan II Gyrvideithas Rio Grande—i (Wn am danynt niewn 4 l?lyne;'?dt oefnogaeth ac mnddtHYn gun y llywodraeth — rhyddid cret'yddol a gwhidol. I Hyd cyffredin ) t'ovdaith o T wythnos i 2 fts—dim teithio dros y tir. Gaii 10<1 rhandir wedi ei nl'm,iuo i'r CMIIry, a enwjr SOH CA lnRu., yn y rhan g'rwythlouaf a hy'iytat "'I' vvlad, bwriedir i 300 neu 400 o'r Cymry fyned trosodd can ?yntf<t u?L y gellir, i II ddechreu y Drei'edjgaetli, a myued a gweinidog gyda hwy. Paii geir IWo r nifft-yn barod,darperir Hong ïw trosglwyrldo. Pris, yu evnw's ymitoith a phob traul, ,£6 yr iin, i'w talu cyn cych'wyii, a'r Rweddill ar ol \nnsefydlu—plant tan 11 ond. baner y pris. Gobeithir y bydd y cwmpeíni cynttH yn barod tna diw?dd Mawrtli. Y ^awl a ewyllysiaot fyned, an fonant wybod yr amser y bydd- ant vu bai-od.&c., gyda 2 postage stamp, i'r Parch. E. Evans. Bryiimawr, ger Abergavenny; I Neu at Mr. T. G. Smith, ) iio, Brunswick Street, i LIVERPOOL. J ita.s, YMFUDIAETH I'R. AMERICA 4 MRYW FONEDDIGTON yn Liverpool a j X |L maaan eiaill, ydvnt wedi prudei-fynu cyduno i wne'.ith- nr sefydliud newydd, eynwysedig o aiiiaethwyr, llaw-weitb .vyr, I It Ilu.funvyr, i fvned allan Yll niia Ebriil nesaf, i Hichltlitd Creek, hr(;er CIJUhly, j I VIRCHf?lA V rhandir hwn sydd iiynoil wehns, hi(fiyd. a Jfrn'yfh on. j Cafwyd adroddiad Imllol foddJtavl yn nghylch natur ac ausawdd g.iu 4.,r g.(tll "'Y aphrtijiadtrt, "RnÏouwyd i chwilio a pbroti y tir, a .sicrhan i-?rlh'ti e v tir gan gvfreithiwr cyffrediiiol y ?IalaeLh. MeUt/ cael o W erw i fyull o dir am 7s. yr err, a rlioddir hati.ior erw o dir adeilaUu yn y dref fwriailedig, i pen teu'.u, noil aelod o leuhi, ar yr unnlOll iddvat adeilailii a flHilla v"riddviit. Y mile nifer wedi vmrwyino eiaioes i ly.ied ftiian, mn." tri o bc^soaau, (HU CVMHO,) set" joiner, euyimer, ti Htjiwr, ',ell¡ cychwyi: ir yolvdliad yr wythno^ diinveddat,. i dd irparu tai i'j' ymfudwyr cynW, Chidiad o Liverpool ïr ¡.:fydliad,- S'tnerajii ?7 10 0 Ail ..?M.. ? 0 0 117;i;i'i:l'j; £:g g j Alii chicaiwy o wvbodaeth yn y tir,nr.t yr nmmodan, j YtilofN-lier trwy lytiiyr, YIl cymvys smiip, a T. Cookl", ls«- t' Cornvvallia Sti'eui, Liverpool. Ond am y cludiad yu t;Nlu, | ag ELEAZER JONES, 45, UNION- SNIFI T, i ivna (U. AT YMPUDWYS. 4 | J 4.WI% JOHN DAVIE S, IS, Union Street, \JDL>YMLTNA hyabysn lod ganduo I? EAN^ I ¡ weui ei (tilodrcfnn yu k^ fleus, lie v pill ymfudwyr gael j liety cy^uriis, gyda neu hab ymborth, am y priHimi snwyaf j rhesvinol,ac y mae yu alluog i roddi i Ymfe.awyr bob cyn- northwy i gael llongau dR, am Y prifiau iselaf i Ametioa, ac j Australia. -id oes yr un cysylltiad nit chyfatlirach ihyngddo a David DaviHs. liu ef yn lletva gyda mi amser vu vI. Nid yw y curd* sydd yn cael en taeuu yn y wlttd, ac euv,' .lolni Suvie.t umyui, yu peitliyn i mi os nad ydyut yu cvfeirio v darlleuyflJ Hhif. 18, Union Street. j Steam Comunication between LTVERPOOL and MOSTYN. THF, FAST-SAILINO STEAM PACKET V E S T A. CAPTAIN HUBERT DA VIES, J WILT, SAIL I'UNCTCALY AS FOLLOWS:- J FROM .MOSTYy MARCH. H. M. 3, Monday 12 0 Noon 5, Wednesday 10 Even 7,F.!dnv. !<)dt< 10, Monday 2 0 do )?,Wf<]nf!«?y. 430?0 14 Fi-iday. S ;,t) -NI 0rt3i 17, Monday 11 0 do 19, Weduesday .12 0 Noon 2:, Fr Í/lny. 2 0 Even 24, Monday 4 0 do ?(i?WKdti?d&v.. 4?)df 28, Fridsy M 0 Mom j 31, Monday 10 0 do 'IWJ\l I.1VKRPOOI.. MARCH. H. M. 1, Saturday 9 0 Morn 4, Tuesday. 10 0 do (3, Thursday 11 i>0 do 8, Saturday 12 IW Even 11. Tuesday H O do IW, Thursday 4 0 do 11". Saturday 7 30 Morn IH;, Tuesday 10 0 do II, Saturday 12 30 EvenJ ib, Tuesday 3 U0 do i7, Thursday 4 -W do 29, Saturday 7 0 Morn The Chester and Holyhtad Railway Station at Mostyn, is v, ithiu a few yards of the PLAOE of landing: and the TRAINS for Bangor and Holyhead leave J KOM MOSTYN TO HOLYHEAD. II, M. JI, M, H, M, H, M. N. t. At 9 33 MORN. 11 43 MOM. 2 3O EVEN. 4 41 EVEN. 7 (J EVEN, AND ROA CHKSTLIK. H, 1\{, H. M. II, M. tl M. At 55 MORN. 10 50 Mom. 10 5S Morii. 7 55 EVEN. | COACHES AND Cars ATTEND THE PACKET daiJy, to CONVEY PAS- 9ENGERS TO all pur, of the GOODS FORWARDED PER RAILWAY daily, FARES:-Cabin, 2S. FID.; Deck. Is. FID. FNYTHOR INFORMATION MAY BE HAD FIVM MR. DANIEL JAMKS, j! 25. J' 1 M ^T 1 '•* NTHE EXEIIAIIVRO, NII'L M. A. Htarioner, 18, Tithebarn-street, Liverpool; and from Nir. J. iJ: HOLT, Ag-Mit, Mostvu Quay. 0 BWYS I YMFUDWYR. •-t'U HUGn AV I L L I A '???\ ? ndmund Street, J IJ[$F)AXJER 1'X AOOS t'K HXCHA.WT, J LIVERPOOL. J DIWEDDAR o Wisconsin, Gogledd America, a gvmer v cylleustva hwn i hy",hysu Ymfudwyr ei fod yu hwri:t'ht vin?fyttht )t) v Hf ndwd, fel Gormdiwyiiwr, i gyfar j U YDRTO fill r i gael cludiad yn V inoud CYSURAS R rliataf. Y mae wedi cael mwy ) F>MRAIS ua,r cyffredin i gyfar- wyddo yntfudwyr, trwv ei fod w(li L>c>d yu WiHcou"in tua phum' liilynedd, ae aranw o R Tideitliiau eraill. )he yn y ty uclipd le cvrtens i ymfudwyr lettya yn gysufus, j t1 ehyti rhat< d ail menu un HE '11 Liverpool. Gellir eael b;-ilnsiad yu ughylch llongan ond anfon llythyr J yn cyuwv.5 S'tanl, i roddi ftr yr atebiad. j RICHARD THOiPSON, LADIES' AND GENTLEMEN'S BOOT AND SHOE MAKER, 7, IS LIX O TOS ( Fi,,a5 rf?r St- Georye's /Jul!. jt 17.1 E'I'URNS his grateful acknowledgments to his R ir?nJs and the public for their liberal PATRONAGE j tw him during liis 2-1 years' residence in ISLINGTON: he respectfully informs them thlt he has completed the erection (It large workshops on his premises, and that his biness in the various branches thereof will he j conducted under his personal superintendence, upon j a more extensive scale. A LARJCE assortment •<f Boots and SH IES »R JUS own j manufacture constantly in stock, in -vury variety of style and price. Wellington, Pegged, and Sewed Boots, the hest French fronts, on the most improved i principle, 2! s to order 23s, BEST QCAMTY, no better made. Patent Leather Dress Boots; Ladies' black and white Satin, Kid, Morocco, Patent Scai, Lasting and Cordovan Slippers; American Over Shoes, &C. All goods TILL BE sold at the lowest remunerating prices. ) R. T. refrains from publishinga list of prices, which j are calculated 10 mislead the public. but respectfully j S ILTCIT* A trial and tmaLs that the «T11 KNOWN char acter of his goods will BE a sufficient GUARANTEE to cusure a DJore extensive patronage. cyuoeaair Ebrill iaf, 1B51, -3Pris Is. 6c., ? \R TRAETHODYDD,' part 2?, (The Essayist) jL Welsh Quarterly. OONTKNTS.—Goethe,—Yr Adgyfodiad AWIIL, gan M. Wil- t)iuf??t;c4dd y Cynoesocdd (Sodom a Go,.t,;rraii)-Pa lpy niae HoethiMe!) ?-Pp? yr WydMa-AwydLl. fnd y crendur .M dyegivyl N& dd.iteuddiad m'eibion DI"R— ) "i"hli1u DUW—Yr Eglwys arfy??'ttig YV ? Iwerddon— I Jd! h;fldi('t h C&M'frtU'.?i'h—Bt'i!-M Cymru—Syniadau TI, WRTLYN "B-in rngorith Ennnanuel—Perthvn;is Pabyddiaeth â Phaganiaetl;—Xodiadat/ ar L^frnu: The Centre of Uuity. a Sermon by Conuop'J'hirhvall, D.D., Bii'nop of St. David'S— Letter to the Rev. LEWIS Edwards, M.A., on the Muttuil Claims and Duties of Protestants and Roman Catholics at the present juncture,, by A. James Johnes, Esq.- -Popery and the Bible I Popery and Protestanfis.M; A Tract for All: by the Rev. T. | Phillips—ListeddtV-d Freiitiul Rliuddlan, lr<60-wdl ut yr gun lenan lonnwr—Epistol Paul at" Hhufeiniaid: cyfeithiivl newydd, gall v PardI, J, g i blant hyclUlin ar hanes Joseph a Moses, gan T. Jenkins, | Galltvgog—The Herald of Peace. untfiirBili; in IVf'.nh, The ELEMENTS of MPSIC and SINGING—FOOLSCAP, 8-.r" i by John MiHs aud Johu Wi!lif..ms-P|'iee Is. The ELEMENTS of MECHANICS, J Price Sd. In the Press, and will be published in April and Mny, The ELEMENTS of ASTROWOMV, WFCB 20 Eugrt.vint(S, ) The ELEMENTS of AGRICULTURAL CKEMJ STU Y' and GEOLOGY', (being a translation of Johnstone's celebrated Catechism, wlllch hns rencticd th", 24ti) Edition in English), I with 18 Plates. THE ELEMENTS of the HISTORY OF WALES. A NUMBER OF OILIER ELEMENTARY WORKS ARE IN PROGRESS, ali of will BE PUBLISHED UNIFORMLY, UND UT PRIEAS VARYING FRC>III | J FID. IO IS. THOMAS GKK, DENBIGH.. J ESTABLISHED THTRTY-ONE~ YLAltS. R ASHER COHAN, PA WNBROKER AND LSI L i 'L RSM TTII, 53, SOUTH CASTLE STREET, LIVERPuOL. MONEY Lent on Gold un? SitTM Watches, Silver j 1" Piute, Jewellery, Diamonds, an? every descrip- tion of Valuable Property. Private House and Office, No. and 2, up the passage to the left. MEDDYGINIAETH I*R ANVCH.- ENAINT HOLLOW AY. I ACHAT* AHARPEROL MAKWYWION, j,¡; OI.V y'¡¡, KKKXIX. Talfyriad 0 Lytht/r oddiit rth Mr. J, II. AUÙlay, 209, ftujh St (;}ictl.>nham, dy ddiediy Tiain a lunmt r, 1850. i AT Y RAOFFESWA HOLLOWAV. f SVB,— Cystuddid fy mab hsiiaf, pan o.Identn tair hhrydJ opl. A Chwydd Chwarenog yn ei wddf, yr hwn ar 01 vchvuig amser a dorodd allan yn orfa. T ^yhoeddodd meddyg enwog ef fel achos drwg iawu O fauwynion, a rhoddodd gyfarwyddiadau am amser heb efftilth. Wan llyny aeth yr afin-liyd yn raddol yn mlaen am nedair blyne.hl yu evnnvddu meirn ad- wvthigrwydd, pita hebiaw yr Alia yu y gwddf. Suriiodd UU amll o dan y glun ehwith, a o dan y LLV-ad, hebiaw saith i ereill ar y fraich chwith, gyda chwydd rliwug ylnaid, yr lr.,11 a ddisg.v ylid i dori. Yu y,,t,-)J yr amser derhyuiodd fy mach- gen dyoddefus gj-nghorion cvson y meddygon mwvaf euivog yn Cheltenham, lieblaw bod inn smi-ywiol iisoedd yn AT Ysbyt- ily Cyffredinol, lie y dvwedodd lln 0'1' meddygon y HOAI vniaith y fiaicli chwith, ond foil y gwaed mor anmhur,os torid ymaith yr ""¡,,I hwnw, y byddai hyd yu nod We(U hyny vn anmhosibl i I ildm ostwng yr alieohyd. Yn yr anigvlchiad anobeithiol hwn penilerfynais wnend prawf o'ch pelanau a'ch Enniut, ac ar ol en detuy'Mio AM ddau tc;, d?chreuodd Y chwvdd vn nMldol ddif'auu, 3'r ymM'ihtyatH.d 0 r hoH friwiau !pihau, W yn mhen ytb Jm YR oeddynt wcdt Htth&u yn l?prlwth, ?'r btu-hgen { wedi oi adferu i it'chyd tt-?adt, er syudod i gykh h?jii?th 01 I gjfUiabod, y rhai a alknt dystio i wirionedd yr acbos gwvrfliiol 11 bwn, Y mae tair bl>nodd wedi ] U.sio heddvchweliad v» afiechyd, ac y mae y BI«ehgen yn aw 1 mor iacluts AG y gall caloii ddymuno. O '.hui yr amyvlchiaduu lru YT wyi yu ystyried y iivddwn yn w)r ttmnoichgM- oni w';Mn!) chwj yn g\" dna- byddus o r ul:hnd rhyfeddol hwn, a elMtiii vyd" gan eicb DU'dilyginiaeth ulwi A> oj i hob muddion ereiJl fetlln. (Arv.yddwyd) J. H. ALLTT'AY. I IACIIAD CYMALWST LIY?{,() JIEDAIR HLVNEDD 0 I BAHHAD. Talfyriad r; Lythyr oddiwrth Mr. John Pitt. Dudley, lonevS' VMy, 1850. AT T riiOFFKSWR HOLI.OWAV. ¡ Sr ii,—Gyda'r t.;>ddii'jd inivy.if vr wyf yu ysj»I ifenti I ddioleh i chwi am y lies a dderbyniais oddiwrth eich Pcleuau a'ch En-I NINL. rhai sydd wedi fv I -EBNN ,"1 LE-Uoi o') Cymalwsi, O ¡ II." IIA -• DYODDEGTTA lilyaadd !1iwldnlj ar MMM» ie.wu lt><W dtt.rg4t»l N I:T-RI{(IE(T-: IL^ ,)""tlt-f- • •••>• WIIIII FE.VIWND prawf O bob ninth O Gyfferi EUAUIOLFRDIG 1-erBys FINRT.Y-; FWU I Vleddyiiais O* dhvedd > G«,IAWN I.-raw'O'ch cyfferi, a phiynais gan MR 4T«Uii>, Fferyilwi-, <>> dref lion, ddau tlychaid O lielenau, Co ::111 0 Enaint, 1a. mewn I tan wythuo!>, hwy a bendiih Duw, ndferwyd Ii I j iechyd a nertb, ac yr wyl'yn awr mor aid i gerdded ng y bum eriocd It fy mywyd. Yr wyf yn ildigon aduabyddu* yn y plwyt bwn, gan fy mod wedi I)od ynddo driuguin a pliump O Hynyddocdd, gyd'Ù' eitliriad O ddeug mlynedd y gwasaiiaeth- I ais yn y 4am gat'-awd draed. I ,JOH PITT, (Ar?yddwyd) .JOHN PITT. I AC HAD COi-> DDRWG AMFWY NA THRIUG AIN MLYNEDD 0 BARHAD. Bn gtm Mr. Barker, No. S, Graham's Place, Drvpool, ger Hull, FNV. iau ar ei GOE^ O ddennaw UED hyd nes oedd uwchiaw pedwar ugain, M er idd.) am lawer 0 flytiyddoedd ymofyn aw y ey?igh",i.u goron yu y "lad, ni chafwydllim i'w biachiui. 1), i yu ami y poenau mwyaf arteithiol am vspaid Moitb vnghyil, yr hyn oedd yn ei analluogi i ddilyn ei alwedigaetli. r OI'DD wed! riioddi i FYIIY hoh gobai, 0 p!,nel iachad, pan o R dirodd cynghorwyd ef i wneyd prawf II Belenau ac Enaint Hollo way, yr hyn a wnaeth, a mor ryfedd bviiag Y gall ym, I cldangos, iachawyd y goes yr. hoilol drwy eu boflei yleddeb. a thrw y barlititi i dilefuytldic- y Peleuau yu itttig ar 01 gwella ei goes, y MAE wedi dyfod meivn techyd mor bvbvr a chalonog fel ag i fod yn awr )?u ;'wy heiuif UA r rhan f« \af" O ddvuian O ft t ? t fud yu ?u\r ;u .wy heiuif u.t r r h .Ut f? <tf ?. ddytd?t o L) S- Gelhr gwarantu gwiriouedd y rivstiolaeth nchod gan MR. J. C. Rheinhardt, 22, Market Place, Hull. Chwel'ror 20fed, 18.30. ) IACHAD 0 ACHOS Fi YRNIG O WRE1NYN (HinyK-orm) O UIIWE BI.YNEDD O BARIlAii. I Lima, V.iri) I) frachn-edd, 1810. Yr o-(t,l gan Feddyg enwog yn Lima (Prif ddituts Peru), lilei.tvn wedi ei orchuddio A gwreinvn am fwv nachwe biyn- edd; yit ofer y freuliodd ei boll ddvfais yu ceisio ei iacliaii Wedi methn, ymgvnghorodd a'i frodyr, y meddvgon nlwvuf i enwog yn y ddinas, ond ni chafwyd (lini i wneyd lies iddo. I'erswailiwyd ef gau Mr. Joseph p, Hange, y Ffervllydd &r i Cyfferiwr Sei-snig, yn byw yn -N,). 74. Calle dreio Pelenau ac Enaint Holloway, Yr hyn a WHawd.ac ar?) defuydd- io chw?t-h o botiau o'r EUO.i'it, Hyda chyfartalwoh o'r P?Jfuau cafodd v pleutyn iacluid gwreiddiol er syndod i'r hoi! fpddvgon Dvliil defnyddio y Pe!<'m yu g?sy)!tjedig a'rEnaiut yn v rhan fwyaf ",T anhwylderau caulynol :— Afiechyd y croen Cym (ineddal) Ffolenan t Arcliolliadau Cancvau Fish/lax Bronaudrwg )iti,,ilau (-v -iiizedig linnninns ac aur;;twyt.h LJm,g t'Îra ¡ Brafhiad moschrtoes Cenclvvyf eawrtilaidd Liwynwst ¡ a xandjiifs Cvmmalwst Penan dolurus Berwlosgai Clnvy.luiadau Sent-vy Itriwiau liimu-og Dwviuw agenog TMEDWST Coesaii drwg Didcuau dolurus 1,(ivs (Jocttahay Dolor gyddfan Ar wertli gan y Peridienog, 244, Strand, ger Temple bar- I liiiidain, n cban yr boll Wertbwyr Cyfferi parchus tr, N r L>vd 1-t!'t,i!\(E "J.ig, rnewn potiau a Blyehan, Is. 1 Jc. 2s.IE.- 4«. tic.; 1 Is.; 22S.; a 33s. yr un. Y mUe eunill mawI' drwy irymeryd v I maintioli mwyaf. Inï\i'I¿\;JX1iMan er arweiniud i'r cleifionobob ?Hpchyd t yn gy.yi?.?iiig wrth bob lot. O DAN NAWDD FLLENHNOL. j PELENAU DR. CHAMBERS | It'AG AI WKLI.H4U LiOLURIAU fN 1 PES. ~XT MAE y Peler.nn hyfilodns hyn yn sicr o 1 wellhau G W('1\ùi<1au Gewynol, Cur yn y Pen, Prndd- gl#yf, Cnlliaut yn y Cof, Peuyskafnder, Hwn yn y (lnsfinn, (iwondidyn y Liygaid, Cryndod, Iseldcr Ysbryd, Aufywiog- rwvdd, Cryd-cynialau, Ihtryg cliwant bvvyd, Arwyddion 01 l'n.IY8, See.; hefvd cryfliant y Cvfansoddiad, l'nrant y Gwaed, a rhoddaui Lvfud"r i'r Creen. WWKKIITIA nwt MEW);, BJ.V<MIAU 18. 6C., 2S. 9C, A AS. VN CS AXFOSXR irwv VN 111)1l>o[,J, TltWY Y I.LTXHVRFA, kit IJHHIUVN- I vl> AllCillAO AR Y I,T.VTUVRI»\ XKU I.YXHYRSODAU AM Y SWM, lax li. J. Chambers, 6, GKEAT SUFFOLK-SIKKF.T. BOIIOCOII, LONDON. Y mae effeithiohleb y Pelenau hyn wedi cael eu profi yn liollol gan liioedd a dderbynia.sant les drwyddynt. Yu mysg y tystiolaethau lluosog a dderbyniwv I, y mae y dyf>uiadan e-an- lyuol, y rhai a gylmeddwn drwy guaiatad T,J\IW(1¡tT¡¡ PVK HOJJKBT PKKL, Jirst 17, Isi:). Ar 01 dadleuaeth hirfaith mi a gefaia gryu les drwy fynier yd eic-b Pelenau chwi at y Pen: DAI.IH,TlŒ ET, tavRRrooj., M a. GEORGE HOT.MES, Muu r.li (i, IK49. Ilit fy ugwraig yn dyoddef am flynyd<Ioedd oddiwrth swn yn ei chisisuati, yr hyn a symud^yd drwy e.ich Pelenau chwi. PORTLAM)-»-J.ACK, I,Lr:;D,\TN, Y PAUCH. B. CAKTI-R, Rhmjjy'r 24, 1847. YI1 unol a'ch dymuniad, yr wyf yn rhoddi caniatail i cbwi ddefnyddio 1y enw fel cymeradwywr eich Pelenau ) maent vn rhai gwir dda." PARIS, LOUIS NAPOLEOV BUOXAPAMTF, JOll, ■>, L?v")0. Yr wyf wedi riioddi prawf teg ar eich Pelennu, ac yn eu cael yu hollol gyfuteb i oh honiadui., obiegid yr v, yf vndyoddei Uawer oddiwrth boeu yn fy mben. NEW Y.IIIK. GKNEBAL TAYM>R, MAI 4, IH47. Yr wyf, mewn di Jchgarw eh, yn rboddi enniatod i chwi gy- hoeddi fy hollol g'III"4'(1d\)'aeth o'ch Pelenau at y Pen, a cti- olchwn i chwi am anfon i mi nesaf) fwndel I) ddau ddwgin o flychau 0'1' maintioli mwvaf." PRINCESS-STUKET, F.DINBVHOH, YPA?cn. GKOROE FAI-'iA-X, 'C'At«y.)?,??. Trwy ddarlien un o'ch hysbysiadaii, t.ueddwyd fi i hrynn bl\" h 07ell Pelenau at y Pen, yrhwri. fei v mite Yl1 dda genyf fvnegi, a lii gwellhuodd oddiwrth deindaftau prnddgiwyAis a tlirnoniw iawn, y rhai a ddyoddefais aHl wytli 11"11 naw nilyue 1 d- Yr wyf yu awr yn tebulu YIl <1<lu ltJ..àn hollo! oxid ihgT y dy gvvydd iddo ddychwelyd, dioh'kwn i chwi am anfon i lol ddau dwell, fel y bydtlwyf yn barod os Tnirqodil arnaf dra- r iiefn. Yr wvf yn Rn) fàll y swiu 0 :'<, «c. •eu wn liythyniodaii. Yr y.lych yn hollol at eich rhyddid i ddefnyldio y dvstiolaeth c-styii^'eidg lion, .is yw ■> ryw wnsauar tb, niewa rltyw fforrld a Iilru""j¡ yn oren, ol-iegid yr wyf yn it-iniio J1 ddieUbgwr aru v gwavanaeth n wlHu¡lhoeh i wi," LANTVO & HOUSE PaOPBBTY. l OFFIC E ESTABLISHED FOR THE SALE OF HOUSES. LANDS, & ESTATES. r Persons having House Property OF auv d.-scrijition fer (BSPI)SAL ire respectfully requested to forward the Particulars thereof to ROB?Eill'S. | MR. ROBERTS, | Ar<jTir>NEER, TALKER, ESTATE AGENT, AND VS&EB- TAKEtt, ROYAL FIRE AND LIFE OfFICES, IO. ST. PETERS PLACE, WALWOBTH COBIMCOX7, LOfniOBT: Who can, in moat cusrts, effect an immediate Sal# bv Private Treaty. Valuations made for Administration*, Public Houses, and GeTlPrtll Purposes. Mo.vsv ADVAS(-KI> Houses, Furniture. Plate, Piftm-es, and every description of Property intended for imffiediatB Sale Also various Sums of/M oney n)?n FreehoH, Lhokl., Personal, aud otber *?eitritL?s- Persons communicating with Mr. ROBF.UTS, aud quniH? an aIJ'"w<>r, must en..J.e a stamp for that purpose to Ill, St. au an?w?' tni.st pn'-h?c <t stMt){' fu!- that. pur?c?t. to Jn, !?t. u L Sleistri Kayncr & IIutton, HYSBYSU PeMsapri., A<!Mitdwy!, a'r Cyhocdd H y'? ?yHretln\ eu bod wMi ?ymud ) No. 44, LIMB STXEET, A ??4r)d(lttjit ??ii barchua i ??(!h tlro? ,i eu Yft?-r ncwydd ?/-tut'-ywtol uw id?u. b.T.r<t) y maeut yn Oru<iwy!w;r, or' ;II,'ywíol nw/ddau, am bft r<w y maent yn Oraehwylwjr, Maguusl Patent EnameUed Slate Chimney- pieces, BILLIARD TABLES. CHIVF0XI BUS, Wasbstand Tops, Table Tope, Ac., &c., Mewn iitdduliiad O'! hon amrywiol Fyuorau, Ithfeini, Bnch- fyuvr, n. Owaith Darnsei.liog. I Faddau, p»nfaen, Cv, farvwvcldion BSaenfedd- au, Sen, y 1mtP- y CELL hwn yu hynod ddewi^ol. Y mae yn gtyt ac yn liuwer inwy parhaus na Mynor; yu lhagori ano mev.n lliw a ehid-ol; Hi: liiweidir trwy gael ei ddynoetri i r tuitav, yr; tut, c-i )'u rha50ri arno yu nihob ?8tyr, nid yd)w oud yehydig cliwan- eg!Mi'?''y?''dd<'igo6t. Blinton & Co.'s Patent and Bncaustlc Tiles, I Loriau Eglwysi, Netiaduau. Cynteddan &c. Kidgway'e Fotmtaia Haiictbas^n. I 1ttne y cell' hwn wedi ei lunio M ffwnt- —Y tiwadn golofn yn iTuifio y stwc gwaelwlybv.r, gyda DWSEL MeinbHddiou i sYIIl- «rvd y dwfr budr ymaith, a Dyfrgist tucefn i ddwfr glan—fel J hyn y mite yu llestr di-ail a mwyif defuyddiol: hdytl uidgvi,aly,a Patent Sanatory Wntcr Clos«tB, V rUataf A'I' n1'a.i' eynn\ll a ¡.1dygwyÜ etc. allan. Patent Carnabic Ornaments I Hd"hirno Jienfwdau Y'st IFEIIAU, C\e., sydd yn awr yn myrtMt \N ttast O tWeu PapiPT Mache; y mae yn ysgufn.IEH O !:iw<*r, yft FWYAIARH&US, ac yn costio 25 y caUl LLAI; ni U11\P-idil'tTw;"ei ailaS vn ag'ired I rawyr, a ?Uirsymud yr Addnruau vn hawdd .j'-uJr ?' !'?- Jennings Patent Vulcanized India Rubber Tube, Water Closets, Tube Cocks, &c. NID ydvw v celfi byn.y i-hai ydynt r., ddarluniiid N-WYDD 11011,1 ] bvth vn ddnrostyngedig i tyued allan i) gywnir; a chall fod rhedfa'r DWFR n gwbi ainiibynol ar y rhan W-nthyddol, ni lli- wcidir gau rew, a gocheUr pob dyfenad. OWEN EDWARDS, &WMETJTHURWR BOTASAU AC EBORDL&T7 t 21, WILLIAMSON SyUAME, | V ]31)Y.M UNA dtlffny.h'M y oyfleosdra pre ¡ TL 8enol i ddychwelyd el ddfoichgarwoh' 'i,I:,af i'w (.ryleiliion a'r CyftVediii am ,m "nachles haeiionus ni#" ei l)¡ y måe WC]¡ y-elr^yn yn j ]Le u(;hxi; a bvdera tr,vy-,Idu syh. 1 maliwi i bob archebion i roi bodulonrwydd i bawi) u yniveiant r ag ef. ] ¡¡.¡; e('f.a"j-a11 0'1' Masnachdv (am ttrian parod) S'ls-, Eto i Afchiod a— SBJs, Eto, ar goel JJfl y prisiaa luterni. I Esgiiliau am « 10s. i Its. POWDWR BOREl nHYU CLODFAWU W.VKK FIELD, i-'elehrctal Uraikfasi Povidt r.) VM M y ?WYnj? nchod wadi rhoddi bodd- j? JL ionrwydd i tiiopdd o de?tmpdJ vn mhob p&' tb c 1 Ot?'r, y man I. WAKEFIKU) yn dymuno gat" sylw ei gyfeiilion yn y Fasmtch Gynirefg, at ei an^oddau anirywiedig a neillduoi, Alac yn ffnitb iv<d yn rhaid, c.\n y gelHr galw ar ziiirhvw ran j o Gynideitbos j roddi eu.ce&M/g»eth i r. un ninth, roddi rheswiu an* h.yuy y rheswm.ydwyf ti yn rnd,Ji am ofn-ii eich | syt-.va Phr:wf.r Nwydd jmn y<?-. ei hod yn ?-M MmriuMtb! { 1 ?ael unlwth yn a'n? CctH, ond yr hyn a gynwjsi y fath E¡n, j rYl 0 gyiuysgedd, fel ag y fUse d?<BO?ddi?«[ y-frvw. yn | fcerio Uiel tauro4 W, 01. Mar Aelodau Aiirhydeddus ? a ??t Stephen, fÙ PT1 r Bapyrau a Chyichgrouau Mrydni;, Fawr. will bod yj, effeitiiiol km i ddiorchuddio y twylifysgiadau broil diddiwodd a arferir trail j laelwyr mewn Coffi. Diamau fed linwer o ddnioni wedi cael ei effeithio trwy ddynoethi niferoetld o dv.yl! anlPith eto y mae N-n otidns medd.vi fed comioedd 0 tiloadd yn vmridibynu raewn rhan ar y Nwydd cymysgedig hwn am eu cyimaliaeth ac hyd yn hyn nad oes neb wedi tynn o tysg y mii.afrywiog a nliryd- ferdJ. gynyrchion y Byd Llysieuog, un Nwvdd yu ùdiodlyn kbeve)-age), fel, ag i roddi attalfa ar y trefniaut. Inm o lj-gru • wedi imwaith y gwneler liy:i,bydd Kndithfythv.) wedi ei cbyn- nysgaedilu nT ddynolryw. Mae L W„ yn hon; ei foo. yn awr wedi cael allan Nwydd, cauys y mae t-ntv WAKEFIELD'S BREAKFAST POWDER, yr hwn sydd eteoes wedi cvfarfod it chyineradwyaeth miloedd, 1 trav mae ) r oll o h alwedigaetii feddvgolyn nnf'rydol yn b.wlio rliiuweddau hyny y. rh^i uid ydyw y Colli ei liun Yll. ei feddiannu. ot-tlii r Br-af.-fast Por,.Ir rn6wq 8\pvnau. ? lt?.ywcgfetit ?i?,u l?. ?,a.h'. Ysypya. .1 aih. 1., 8c. 10c., 5c. a 2 jo t rvd v i f:i,j: l C' :;oc Y Mae y Svpyaau yn awyrdyn, l'raofyned partion a ddvruunant ddvfod yn Oruchwvlw\"r i R wei-tnu y Nwydd b.vn yu S'.wddfa. ISAAC WAKEFIELD, ) T. JAKE»'S I'LACK, PARK ROAD, TOM KTH P>HK, LIVERPO 01. AT ^ItfFtTDWYH. No.2 8, UN Ib N STREET, X+zt d'tor to a Mj?1yn I'nfkt t House, lld UI.N' the uEOIi'E'S. AND PI&X&E-ii DOCKS. } Liverpool. MA>E Mrs. Jane Duvies yn cymcryd y c'vfloustra hwu i hy..hyu i vmfu,7, eraill ) a d.iichon fed mewn aa?rnb?-rdda ?fty cysur?s, ei bed yn parliau i ty yn y He uchod, ac y gwna hob jmdrech foddio y rhai a alwaut gyda hi, a hyny ain bris rbesymid, am r :unstr a fvnont yrr;:( yn 1\4 0 ystatelloedd c)'6"\1, a gem lett? VD hv vlus W o ymfudwyr, a digoiiedd o le i'w luggage. -0, S.—Derbynia yn liar nans uewyddiaduro>j Cyrnreig a Saesonaeg, yu dWYIl perthynas a I' Hen Wlad. It l yma, N (). 28, UNION STREET, UVERPonL AT ysgolfeistriaid. rhieni, &c:. Y MAE CWMPEINI ? GUTTA PERCRA WEDI CAEL EC CYNYSGAEDDU AI I.LTTHYU CANLYNOI. ODblWRIH ISGADBEN ROUSE, ARCLY'GWR. YSGOLION YSBYTTY GREKLNRWICH. Y'SOI.I.IOX Y'SBTTTT GBKE.NVICN. \7"R wvf wedi ?wisg? (jwadnau Guttft Tercha am y tair blyuedd diwedd.u, ac oddiar yr hyfrydwch j parlwl t ?! h I ? ruhds yn avifrtd?iiol ya (?u n?isgo, yn t??Udnot « horwydd traed sychion, ac nefjd MCWU parha-D a cbvnnildeb mewn cftu'?umt t?pMw?t fi i gyugliori Dirpr.vywyr Y'sbytty Greenwich, i !uia?u d ddefnyddiad yu y ScfyJJt? h?n.yttUc (rtvadu- AN Li''<u. Y ma?er?u h\tt vn Chwo mis mown ymarferir.d yma, fel ag !I" ydtryf, "?to.' <<yt? ymarfrrol y; nyxisgiad 4 I' i;- -t -,N-F 0 Fl, .'Il (; I -V, yn .11 4WI t "WInd gyda hyd-jr am eid4>j-ny,l,tioldeb, }ir /<t<-?t,C/f<<«)?/??VM J /.M'r ttttt-f ? vr wyf yu t?tt?-cb yu mwm Am Mdo fod yn foMMn. ?:) vstod y ? unf nesaf, i fHm[ y L 1, 0 8 E I RA. d I wrtii 'u I hvii T v.Hiii wedi I'VO-HLEF LINWER. o? y dy- j "V VU L»YL>-<»W^ «,,NVF MIDDI •« DVSTIUUEIH BOA W. «r wvf vn H.KHLI J chwi gauiatad iw gvmoud mor gybotdi .3 ag y dy- .rttr ? ?.. ?. ??s?,.  ??-,??,j; >=". a_c>" ,1: 1',m:'f"13:7" I ATTAt-TA LLOSSTILRA TRWY ■WTAOKA.'J GUTTA PEKCILA. ODDIWRTH Ifr. G. HONKER, Vi-ylll, WELLS 1IW, JSLIUYI.-N, Y N'IA'-> yn hvfrvdwch mawr genyf fel gwneutbnrwr betasau ac esgidiau ddwvn fy nhystiolaetli i rinweddau rhagorol Gutb, I PercirI vn wiuliviti botus CI ac espidiau. Yn tbienorol i roddi CMB'radwyaeth i Guttu Percha gwneuthum hrawf II bono AM ddenddeg mis yn fy nhraiil fv bun, oc yr oeddwn mor d. wyadl .U-gyhoeddodig o I ragoroldtb ar ledr let ag y teimlwn yurhwym fci masnachwr gouest, i gymheil fy lighwsmeriai.L hefyd i w fabwvsiadu. Y MAE nid vn unig vn anhvdraidd i wlvbaninetb, ond mewn rywy.id oer yn cyfrauu graddan 0 gynhesrwydd 1 r traed ag sydd | vn iair aymlod. Y mae yn fflÙrh bwy"j¡Z,1H1 chafodd rhai o'ni cwsmeviaid a fiiawyd am iawer oflynyddoedd gan LOSGEIRA, j bvth oil bUn" ar ol i mi waduu eu botasau A Gutta Percha. Y gauaf diweddiU gwadnais dros hedvvai can par 0 fotasnu ac <-S- j gidiau a Gntta Percba, ac ni wnawd g' vmoint ag un achryniad T-U bod yu dvfud yn rb.VDD. Vr wyf yn cael fy ngliwsmeriaid nior dueddol at wadnan Gutta Perchafel yrwyf yn uieddwl y bydd itldyut gael oil mabwysiadu yn ddigyCaewid; ac 0 ganlyu- iad, teimlwyf y byddwn YU niweidio ein masnach ein hunain pe anghefnogwn eu defnyddiad. CYMHWYSIADAU GUTTA PERCHA. TEULUAIDD, Gwadnau i Fotosai ac Esgidiau, y rhai a gudwant y traell yn gynnes a sych. Mewulain i Ddyfr-gistiau. I t'ramiau Arlauiau. Ffmniau Drvehsu. Addftrn-gertiadau. Caw¡;iau, Cwpanau yfed. Costrelau, Dysglau Sebon.Addnmgawg- ian, Inkstand's Addurnawl. Motlrwvau Cwrtaeu Diswn. Noeau Cardiau, Pinaii ac Ysgrif-biuau. Noeau Gwryohell Danedd. Eillwrvchell. Cordeu Ffcnestr Orchudd. LIIES ILILLAD. Df?yd'l LLIWIEDIG i GVL'UNI, AD Cfro- 1'(1<1,)1, At?cuft ThotiM ADDNRNIADOL BLODAU. fJen i FURIAN a LLORINU IDAITB. TROSGLWYDD DWFR, N'wy, &E. PIBEUAU DVFRFTOS ATHOM. DEFNVDDIR CHWILIOLAN (Jutta Percho fpl "HYSBVSAI TENLUFTIDD" yu lie CLYCLIAU. Caeadau Co><t.r",hu, PILTELIAU I DDYFRBAU GERDDI vokili FFENESTRI, SEE. 1 SIAING BONETTII. ARSAF ORIADUR. CREGIN. TROE'.LIFTDDHU. ENA:OT I Dnria(lau, L1c8¡.!t'irR,&c. LLAWFEODYGAWL. Snlints. LIEN ileneu at Rwymynau. Broubrofyddion. Chft (jdom, Tlt?rilitk at Ari-li,?llion. YSTRIJAAU GWELYAU. J 1'ft.?U.m GWELY I t? Mi;\hu(? CYFFKUIOL. CSI-BEVS- LLESTRI I SURYDDAN, &C. P'IHELLWN ILROSYLWYDDO OLEWAU, SURVUAU COSTNLAN. PETCLAU. ) GWRTHLAIN T DWFRGISTAU. TWIUIVEDAU. 1 LLAW, WE n H j Bwcedau Cengiau. Melinati. j Bwcedaa Sugnedyddie.n, Faifall. Clat iau, SEC. Llawhan Eirionyu 1 Wneutbunvyr Papyr. j l-e-glymaai Wnouthurwy r Gwlaneni. j Duliedyddion Llin, Shuttle Reds i W'ydiiau /oow. WasherE, Cawgiau i Eiirynhuid. I'lethbinan. j Arnw isg i Rolvnan. Cengiau crynion II Chyrt,. I Liwyau Olwynion Owfr. Ill,eraii Olev. I PW^T>DFEY"DD &c. Daliefiyddion Liithenau lnkyrnu. Cwpanau Ink, (yn 1if- gn ydrj. Noeuu Ysgrifbinan, Cawgiau iddalarian. Y'mcdc.ldestri, &c. (v rhai nis gellir eu tori,) PibeUau idrosglwyddo Cenadwriar-ihau. Cywarchlen i Rwymo Llvfruu, Me. Amwisg Dyliniau, Piiseiriau, a :\1 Hmr. yddion, AMAETHYDDOL. Pibellau i drosglwyddo G» rtauh Gwlvb Gwrihhiin i Gistiau Gwlybrtoith. Cengiau i Beiriauuu Dyrnu, &c. Tri.^i, hwipiau. llwè6.lsu, Cawgiau. &c. TRYDANAVVL, <tc. Amwisg i Wyfr Hysbysui Givefrol. y f'toliol1 e,1¡{ln tl'yr,¡, ¡01. Battery t'ells. Haudles for discharging Rods, &C. Electrotype MouMs. AHDURXOL. Arfathain. Ysgwyddynan. ial^ldurnaii. Console l'abl,ç, Amrywia,.ÙI djrUiwûdJ! -■ Folthuldurn- an, mewn anlduljiad o Ddcrw oertirdig. llt>sew.jod,Me., er addurniad Y'stufeU- au, 1ry:i8tian, &0. FtVamiau Daiiuniau. DEFNYDD AR FWRDD IJLONn Hetian Sou -Westers. j' j Bywvd Nofynau y rhai ydynt fwy nof. ¡,¡wI na chorcvn. f Bwcedau, Bwcedan Sugnedvddion. Lafiu- Ldgyrn Uav. Cwjxmau Yewl. Ftlasgiau Pylor. | Nofynati Uhwy,lau Pvsgota. tioseihan i Lougau. Lliaiu Dnfrbratvf. Cells, Awyrdyn i Fywyd-fadau. Pibeilau i weithio dwfr drwA*ddv" nt or Hold i'r Deck. coiu} Hau crj nionac wedi eu Nydd-droi (Ili sudda y rhai hyn yn y dwfr fel rhai wedi ('<1 gwnoud o garth.) Gwrtlilaiu i Gistiau. Uaf,u nihe'l?u i ymddiflAaji t.rvddvnt rhwngydyn aiwyliadwriactli arlJvw- iwr, Cadben, (cc. Nof^nau angorau. AM R YFATil. Hngn bibellaii i Dan beirioitnau. Bw-cedi T&B. BWEEDI YSTABL, l,j-laiu i Eiml,. BYRDDAU SWNIO IUWIPUDAU- TFTP FERULES. CYMUU N OEAU. Pit,Plhm i wvntyl]u, OJII r CIYW MEN-II EGLW,SI a CHAPELFTU I BE»- SONAU TRWMGLYW. PEIAU CRICKET. LI'IUMNNG BALLS, G-If 00. FENCING STICKS. I'ORTMRTAT'IIUS. FFYN HEILDGEI.LWAID. BYW ;.IL-DDIOGELYDDION. PIBEILAU YRUDDIDDAI; AR REILFFYRDD. CAPIAN MWVNWYR. GWELYAU I GYLLIL PEIRIANNAU TORI 1 PAPUR. J F,'i,¡¡pjor MOURNING CONCHES. EDAFED'D MAM A BRAS. PIBEILAU al/lnnn I FA-N-WEITL>YDD. IKE. J SEIFUN ,S»VYDD<I. ,VU. ENRELOPE BOO- Filasgiau Pylor. j Ca.el1tl.\u ("istinu, Dolls, kc., kc. THE OrTTA Pr-MHA COMPANY, P?Tti?EES, 18, WHARF ROAD, CITY ROAD. LONDON. ? <jEN?RAL?UR NI?HINC? ItON'.MoNii IIIIV, AND NICKEL SXXJVBR, ANB PATENT ELECTRO PLATH WAREHOUSE, 7, P A It A a J s E 8 T R K E T THHKE DOORS FROM CHI RCIT SXIIKTT. '???S??? ? ?[!??3???1??]? JOHN EVANS RESPECTFULLY solicits an inspection of his Establishment, in which is arranged a great assort-' 'WHIt of Goods, comprising everything IBAT is new and na'fu! in t?f trade, iuchuUn" JAt'A??!.? and P.VVIEU MAC HE TR AYH, TEA URNS. TEA L'OT is, BttON/E and BERLIN BLACK FENDERS." viitU U sphmiid »ssu!tiner.t of FIRE DtU?S. 1USH COVERS in various dt?c' %]".I a. U'I'LE It Y (?f ai if-,ty. GARDEN TOOLS, JOINERS; TOOLS, and Gpu???en'? CHESTS RE,.DV tict?d up, AU Houds SOLD AT TEN PER CENT, UNDER THE USUAL PRICE*. J U H N E V A N S I F1.'BNI8H1SG 7 ? 0 ? M 0 N GER A?D SCALE-BEAM MAKKK, in 7 PARADISE -STREET. J I. ? ?t.??- V-HRUNRY I.'<11. J A ¡;hr"('t"l,l 1 01\11 WANTI> A* BII AVL'BIUN J ICi- K. j TAYLOR & DRAPER. j 4.-3, Dike Street, J^ BEGS-respectfully to return his thanks Friends AU FRTHE Puniie. for thrir kind SAI>P <RTTB<3KSB& t CI aimenoed HUSINCS*, aud earnestly solicits the or, I 01 their PATRONAGE. I GenUemen" own wl/.teril roade up in UIE first f'tlllt; I mo,terte Tenos. I ¡ EISTEDDFOD MADOG. I" TEAT UN Y'CHWANEGOL, I"" M Y f8PVnad OMI, fr diweddar John WiUianM _L\< Ysw., Tuhwnurb? tch; Gwok A'! 0 A TiUws. ? fyddt?l ildiodl.) Cefnymeus'dd, } r!J(};A!I ?-? '),sf" C? N E NV Y ,J 11 K I CARNARVON CASTLE,. NIl. 14 f.JAJ\u lltRE1', By Mr*. Jane Richardst MAE MRRI. KICHAPWDS yn cymeryd Y eyf- I- kustr>\ hwn i hysby«N i ymfudwyr tie ereiti a (itiidwn iod nieivu angen-bwrdd a Hetty cysurus, ei bod hi yn parlian gynnal ty yn y lie uchod; ac y. gwnabob ymdrech I foddio I rliai a alwont gyitr. hi, a hyny am hvigiau rbesymoi. Mae yn ei thy 1> 0 yetaielisedd a geill lettya Nri, j hwylus ddau gout O ymt'ad.ryr.—MAE yue hefyd laddon ibatit), dwymn neu oer, hob amser, wafcanaeth y rhai a leiiyaut yno. [ D S. Derbyuir yn barhaus onirywiaeth (v Newvddiadurnu j dyddiol ac wyth'?<?ol,yn dwyn pftthyna?at Hen Wind a r 1 wlad =-.jlt. ¡ Families Furnishing, and Buyers of Furniture Generallv, A RE RESPBVTLUIIY INIONNE.IT. TIN' FNVNLTUKL^ TtH I'R.OPBIETUR; has been consiuerably onlargeti to ¡ meet the demands of his increasing trade, W 140 jJ; now enabed to submit LOR inspection one of the LARGEST I fLJ 1 e->t assorted Stocks of CABINET FURNITURE, I' of first rule workuianship, WELL seasuntU iuttteriais- and the best desi;is, not to BE SURPASSED by any !),,use in the Trade. AUHWGSL the numy, the uuder- utciiVioned will BE found worthy of L.,otice.- Solid Rosewood Chairs, sttined, all s. IL I liair f!OM 15 Ditto Mahogany 14 ti Easy Chairs, Uilto TT Lou I'abies, in ROSEWOOD » (,:I (I Ditto Ditto, iu MAHOGANY „ 4H U j 00 U Sideboards,m Vtto,n" ?4 O- i | Half tester Birch Betsteads, French | polished K Su0 7 0 Best Flock Aluttresses K W 6, Dittu iiair Mattresses 4*2 l" Ottoman Bedsteads, forming Couch, I Easy Chair, and Ottoman „ 42 t) Jltthotracv Curvtii SWING Cots. 42 0 Kosewood Music Stools 15 <> Bed rouip Cliairs. I 2, T j The whole of winch are marked the lowest cash price in plain figure*. C(\untry orders executed with punctuality, and delivered at the Railway, or oil board ship, packed iroe, i'J,—Observe the Number,—19, BOLO SIRKET, 1AYKROOL. S. CUrfER, Pi; OPRIBTOR. Booka.-37 It Lord-street. ,4 LL who want the best Editions or the must ?JL Popular and STANDARD Auihois, L).?!??.? foreign, at Reasonable J.'rii>«E, rteptx-IIU.iy III\ IIEU to cull at c 0 P, IN CHiiAP BOOK ESTABLISHMENT. 3" LORD sTu?K', LIVERPOOI or at 18, G&An.?? ..>r at 18, GRAFt'?1.4- ET, I)t'hl or at 21-'T, ti,? c.- it f] .)11- k: it N, N AG??T TO HER MAJHsr?? PHTNVEH^ For the Sale (If BWL" PRAYKIUS, and CHIKCH SERVICES, in every variety of Binding. 37, LORD-STREET, LIVERPOOL, (Corner of NORTH John-street.) j NEXT DOOR, TO MANN & CROSTHWAttLS 7, PARKtiR STREET, LIVERPOOL. I' QUI C K. from H A U S B ü R (j begs lo inform the Nobility. Clergy, and Gentry. and the inhabitants ol Lancashire anu Cheshire,genci?»!ly, that h, is daily receiving NOVELTIES from tike first manufacturers in Looden. Sheffield, Binning. haro, See., and that his TOlK. consists of JEVVEL- S LERY, French Clocks, VVutches. Vases, and i in Bolieraiun glass, China, and alabaster, soiio si 1, .-r mounted dressing oases, opera glasses, tans charms, jet, trel, ivory, atutber o -p?ari, b'-? oak ?Dd ether ornaments, too numnoû to mcutiou. bcU? ol bugits? j and Continental mtiuufucture. Also, Agent for Messrs. Klkingtoncf, Mtii.»»NS awt Co's celebrated ELE(,"i KO PLATE, at 10 pci cent below their newiv published list of prlcs. Also, a variety ut Electro Piatt*, via white metal, hy, other raanulacturers. ot which a ] ea and tutkc set vice, very liiutisome, tnay be had for A:4 JOs. Table Spoons and Forks. 2cis. per duzcn. 1- Dessert Tea Ditto. las. A pattern of tea spoond will be Felit by pmt tur inspection. Everv other article equr.ily low J. F. Q. begs to thank those jMirfits who have M kindly favoured him since his commencement, and bcjjs to assure them that, ncthing shall be wantiug vI; his part to ensure their constant support. I P S". -A new sjfdd safety guard for brooches, i,r;ec I 2s. each, applicable to any brooch the paiiy ts wearing, thus avoiding the necessity ol having oue- for each brooch. I 7. PARKE R-S T HE E T, L I V E RPOOL, 2 FROM CHUBCli STREET. ,u Thenew Pocket Aliru-n 14s acl- FREDERICK TREVOR, ?. SCOTLAND L?LACH, HVbKrCO:? r DULICITS the attention of the Public t? lus ? EvncNsivK STOCK of iiOSlERY, wineh be h?H j carefully selected from the best Manufactories. AGENT for the cetebrated QUEEN'S OWN- NEE i) L ES. Those WHO value Oba Se:1.1th shoald rea.1 the Controul of the Passions, I On the Concealed Cansrs that Preyn on the Health and Shor'ta rite Duration of H'f1nan Life. I IttCSTRATb D WITH COLOVRliD ENGRAVINGS. I Juat published, the eighteen editiouth, iu A sealed envelope. Price 1- o fre<> by post, &}, AND may BV !lad direct trout Uk Authnrs Residence, Ko. H, ?EJ.sON Hj;.t:?T. i CONTItOUL OF THE PASSIONS, I M SDICAL WorkouCENEhACtvsDtSKAeKSc. ? 4t and CERTAt.? s<?,!tAUY H4BH'?. which LEA :0 the KREIUA. TIN e decline of mental and PHYSICAL cuergy, i JIPITIS^IOE, V.; ou nervous complaints, ARISING from climate, anxi«t>, study, (the delusion of the mhid, aud d! dIe" COITAC<IUEIIT OU this staw exph.ineÜ¡, marriage, it its SOCIAL, LU^RAL, ANT I physical relutious considered, containing adMcv to NOJI^EJ.E» lor TF" removtd 01 certain witn remarks ou tlie practical rules of the successful treatment ok all DISEASED of a secret nature, illustrated witli eases, By JOHN A. LEWIS, Cotwalting Surgeon, MEMBER of the London College lit SUI-GEUUS,, S.0 41, NBLSON Smt. Et, two doors from <jn.?t?" F-IIUAI-E, m ar tlie Rev. DR. RalHes' Chapei, J.IVERPOOJ., C«'-c af ? .<t<-fYf ?t.<M?C ¡ A new and important discovery for the c"c of A MCIY t di"" au' t? .;H <? ?'t?t—Mt-t-?ts. Ll?Wl. ? ("'I C?us'dt'a.; !SURGE^>UO. iulurm the 1'nluic in general tiiw 1¡"y nave. ti"r iuieuae I study ,t,d deep reseaicn, at LENGTH diocovereu å moJt wonder- ful remedy lor the cffe-ctiiaLeradicalioji of SECRET:and Seorbntie Diseases, 110 maUer of how virulent a eliaructcr 01' now loajf rfiindinjf. Thousands can aud. aie wiiluitf to testify to j ¡ s.l1., IRDMARY success, and IN L-ecent esses a cure is p jrfowned. in a fe* days, with secrecy and no HINDRANCE front LUISIUEKS.. Messrs. Lewis are U10 only Surgeon* wlie tue in possession, of tlxi,, Î1lyalllah}¡" remedy, wliich, combined «itn UIDI" exu ;I sive piactiec AND AC^JIOWLO<LNED skill, must I)t-,114 liiiij FU-y lire the ooi 1111.11ie" ,I" whom tin- altlictcd caiiupjdy with salny uiid certain ofotire. We nave heard willi surprise of the wonderful discovery made by Messrs. Lewis, ISURGEOAH, of Livei ;H>O!, for the CURN of Syphilis and Skin Diseases, which will no douot prove an J everbutiuft LHUIR.FIT L" laaulsiurt. -Limdon poprrs. Hours or' ATTENDANCE from Kiue in the morning till Nice iu | ti:W eveniof; on Hmidayt?, from Nine till Two. j Country patients aie RTGUEST^-D 10 be as luiente as possible in desorndi'T,' their ca*os, AJIE^NIC.LE of living and GENERAL "I- | cupatinn. The coininunicatiou must !«• accompanied IIH. Oue Pound for advice AUD mediciiu-, without wnich iio uoOce cau 11t; tak011 or their application, and in all cases the most' 1 iuvinUible secret MAY ,J>E relied 01' 1\1"ùiei¡¡e cau hetorward- "rt TO ANY pail ,f the world, however distant, securely packed AND carefidh-pronvtod fron observaib-n. the above Book ohi '? Mr. J. Hmviu., Bookseller, .14 | Churrh-stvet, J :i"\?l'rooL