Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

- - - - - DIWYGIAD SENEDDOL.…

MR. HUME. A.S., AUG YFYXGDER…

LLOEGR AC AMERICA, A GORMESIAETH.

DARLITH AR Y " TA1 !i GORUCHWYL-JALTH."

IERLEDIGAKTHAU CREULON YiN"…

YMNODDWTIi GWLADWRIAETHOL.

CARIAD-VVXEDD GYMRFIG YN LLUND.IN.

[No title]

MANION A HYNODION.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

MANION A HYNODION. "C'od Shim mae'r dydd yn tori," ebe hen wreiyan wrth ei gwr yn ei wely. "Tored o," oedd atebiad bhoiij "nid oes arno fo ddim i mi." Yroedd hen feddyg cyfoethog yn ddiweddar yn cwyno fod ganddo dair o ferched hardd-deg gyda phob un o ba rai y rboddai £10,000, ac eto nas gailai gael neb i w priodi. Gyda'ch cenad Syr," ebe Gwyddel oedd yn y cwmni, gan fvned at y meddyg, ac ymgrymu yn y modd mwyaf moesgar, "mi gymer- al fl ddwy o honynt." Cyihaeddodd Esgob Gibralter, ddinM Rhufain ycbydig o ddyddiau yn ol ar ei fb.rdd i Malta. Dy- bt-nnymwdiad meddir. ydyw er cario allan yr amcan o gad eglwys Seisnigo fewn muriau y "ddinas drdgwycldoi." Bwriedir gosod pellebyr tanforawl rbwng Lloegt a'r Iwerddon. Mae'r pellder yn flriug-ain milldirneu yn gymaint deirgwuith a'r pellder rbwng Dover Laldis. .<p1 Y mae Mr. Wilberforce brawd i Esgob RquycM- ain, ac nn or rhai divveddaf a adawsant Rydycboin i fyned at Babyddiaeth, wedi cael ei ddewis yn Ys- grifenydd y Gymdeithas er amddiffyn Pabyddiaeth., Y mae gwraig Arglwydd Grenville, yr Ysgrifenvdd Tramor newydd, yn ofneddiges Eidalui ld, ac vn Uab- yddef. Y mae Llywydd yr Unol Daleithiau wedi gosod Mr. Bloomer yn llywydd y llythyrdy yn Seneca Falls, ntrog INewyiid, a Mrs. Bloomer yn is-lywydd. Y mae peirianwyr Sir Gaerwerydd yn tynu vn groesi w nieistradoedd, uc yn bygwthgomeddgw eithio oni chydsynir a'r hyn y maent yn ei gtrsio. Gofyn- ant am 1. Na to dim gveitliii) dros oiiau. 2. Ond os byud hyny yn anhehgorol, fod iddynt dderbyn tal dwbl am dano. 3. Fod yr holl waitb i fud wrtH y dyclJ; ac yn olaf, fud dynion yn pertliyn i Undeb y gweithwyr yn cael eu rhoi ar waith yn lie llafurwyr, y rhai a ddefnyddir yn awr i wneud ryw waitb pen- odol. Mae'r nieistradoedd wedi penderfynu y rhodd- ant ell masnH h i (ynu, yn hytrach na chydsynio a chais y gweithwyr. Dywed y rhai sydd wedi talu sylw i'r ddadl, fod bai o bob tu, Y mac Cymdeithas y Dadgysylltiad yn bwriadu vmaflyd yn ei ilufur blynyddol yn mhen ychydig o ddiwrnouau. Ar y 1leg y mae 31r. Kingsley a'r Parch. J. A, Campbell o Edinburgh am (lalu yra- weliad a Siroedd Lfrog a Chaerwerydd (Lancaster), i gynal cyfarfodydd. Mewn lluaws o drefvfld yn Devon a Cbernyw bu dadleuon cyhoeddus rhwng Mr. Kingsley ac amryw o eglwyswyr ar yr achos. Y IlH.e y Tad Guvazzi yn bwriadu yuiweled a'r IneHid\.>n yn mis Ebrill nesaf i'r dyben o draddodi eyfres o areitbiau. Cymerwyd un o'r enw Frederick STandeli i'r ddal- fa, a chadwyd ef hyd nes y caffai feichiafon am ei ymddygiad da rhagllaw, am iddo dnarfon Ilythyr at Aiglwyrld John Russell yn bygwth ei niweidio. Er ys ycbydig wythnosau yn ol, traddodvryd darlitb yn Lluudain, gan Mr. H. Gore, ar Nwy glu (coal gas), ac er mwyn profi nad yw cig a rostir gyda nwy n ddrwg ei fias, rhostiodd ddarn o gig yngwydd ei wrandawyr, yna torodd o yn ddarnau, ac a'i rhanodd yn ell plilh, Ilc yr ydoelld yn hollol foddhaol i'w harehwactii. Mae yn debygol y byddai i egluriadau fel hyna ar ddarlithoedd cyhoeddus dynu lluaws o w ran da wyr. Ycbydig Sahbothau yn el, yn eglwys y plwy" f yn Lintrathcn, (.'Scotland,) cyhoeddwyd gostegion tair chwaer a dau frawd, gJda'u cydinhariaid ac yroedd y pump ar y pryd yn b) iv o dan yr un gronglwyd. Dywedai Darlithydd yn Manchester vr w, thnos ddiweddaf, fed 3tiou o blant wedi myned argidl, yn cael eu eyuieryd at eu mainau gan yr heJdgeulwaid bot) y dref bono yn unig. Ly thefnos i r Sabboth diweddaf, cafodd eglwys plwyf Burton, gcr Petwortb swydd Sussex, ei hail- agor, wecli bod yn gaiiedig 150 o flynyddoedd. Y mae yr egiwys yn sefyll mewn pare perthynol i balas boiieddwr Pabaidd, a thrwy ddylanwad yr ofleiriaid, ni fu dim gwasanacth ynddi di*os yr amser a uodwvd, nes yr oedd yr adeilad wedi adfaelio. Oiid (laifu i ymosodiad diweddar y Pabyd-iion gyohyrfu zol y gymydogaeth, fel y casglwyd digon S i'w ad- "ywirio. ?'.??. Yn <? evfrifon Pwyllgor y CynghnratAdt?, y'm- ddengys tod niter yr ys?oti?n yn Mrydain Suderbyn- 'f?'d ?y?h?i-t!) yn 1717; niter yrathraw-ddys?ybtion (?'?</ /?<c/?.s) ncdd tt??atbrawun tr?yddt'dig, '?jU; teHr bob bhvy.fdy? ?'?g!?ai!, £ 96,l9a. t?s. )Uc. a !hua £2;,Uju i gadeiladu, at 1 ro lyirau, ccc. Mewn cyfarfod o ieuengctyd y noson o'r Idaen, trodJ yrymddyddan ar briodi, fel y bvdd vn gyffred- in a dvwedai un foneddiges with till (,Ir 1),,ii,,idl%,Vr, yn holfol, ddi eddwl (fel y tystiai wedi hyny,) "re buaswn i chwi a chwitfiati fiuau, buasern ni wedi pri- odi er ys talm." Y mae cymdeithas ddirwestol wedi ei ffurfm vn ddiweddar yn mhhth vr astudwyryn athrofa DuudtC ac y mae tua bedwaredd ran o'r holi f\fvrwyr wedi ymuno a hi eisoes. Nul oes ?an yr hwn a ?iwytho'r tan mewn vmra- iiid ces a,?t ti?vy. iiii hi%?l i actinvyll ,zi n?idht'r?wrtu.'iiion i'ww?ntb ef ei hun» Y iiiztc'r vil cytljijtb,?rl Icrb n ii ti ""?"' '? <bia gant o bui.au, adien^/ at v Dryt.nj?fa.p Dywedai atbronyu Mdar. ecu i f.bi uvmervd  ?.L!?L(:?? :¡.L'-Lt !;j,i In il'" (. dyn yr Oi l;r arall iddi. s' '? I Yr oedd infer y bwnd-. Ii r» W J'r-r■« jpp.vvSn\f 'tI!an'<)s:?](3rLpt,ft'r(idZ??.?t??.??M:. j yn Llundaiu, yr w?tunus evn v id:>uf, yn dd,;¡ Bydd pump o &u>> both an vr » ni i > nesa*" hwef gain mil. ? hvve f ro r. y'r 1111 P('tl) V?' len 2b c v,,ed,: sef In 1!jJ. tedl !J,H:V mtydd rcyfn ddi?wvdd- iad gN,erv(i Ile aiii I. neda, sef vn f'H'r nbi?i'i ?i f?dd t9t)U?t) ??yd.jyn n:ud,her?\dj colli diwrnod ■ ^crfynjad pob canrif. R!nVl¡,JUmp a Saith °'r Kl0dt nos S;idwrn, tnr 1 uy 1\1:s. Hamer, ¡,{wt:sty > %Vi,t?;i) Arms H.d c"w ft, JiWmSSP~ fm yn anan- Aeth 'JJ ,j- ne-1 v i'-drn,, 13^ • "tb r .eH r   y mae ^wf'iarc'c'la(' wem cael ei ?arHun. v S b ;,?,? V ( ,e(l( 3 In vr holl gapdrdd P, ba; 11 )IJ Duhhn, na byddo i d(!j'¡o prio;¡asau' ern¡ I(   ,¡\sg 1.0- llirv ,r »l„f- r y r 2 *?", ri opleiit?,n breitill- ™iVeS vrenwvd hi -Mw, 1?'??" ?"< P' .n?.d hi ciH-a C:< p^ aula ,d ti!ad ??-' s C.n?. rra.. ? '?)!adyd<.eddtiUu.d-bedydd'i'i \n.ir'i.('?;???"? ?. ?ha..i.dydd' arV^de'l '1 ,dIn, Rt- "'2 c -v'r;'nw Y ( l e i ,lseu ^:u'0!ig h,n>Maw:df»i S" } U Vr e'us<fn'a fr-.inioj, yo LInn, ,(h, yn s\'yJdfa Vi' elusenra fr.-iniul vnV''V11' San v'i"^ r (, .a!,movers) a'r is elus- ut'iin <v 1 ^Voar tant  n¡.:a!n ced, ,)o,:1 ,1 o bt rt. a ?eli,i 3,? liaiit r dtlt-r?,yzji(,zit 55" V rhai  0'1' h, t h, i ?- ?,dd a d(ly-- d i'r ?yben    1'.( yr oedt! deg I t¡¡ Y derbnlW)'r yd- t II'¡ drlls gam ocd. h t dro8 90 a ¡ 'Y (! 1) ? fcfj 2° Ui,v '?? '?u yn alncer'~r '?n oedd vn t ,,1 a¡¡' IDJ 0 /¡Ullnau Yn 1: 'r ¡wn oc(ltl vn lu-'L rbryrnu nn rvw/ain^' bt:s,vudiwv d O'¡ ("W 'uJ 1111 I ynedd ar II\ r 'Wet 1 g\lsg/) Iud, c 1 orJ n u 111/ n-rain,.l bt-:swlJùiwrd fc ? ?'? '? ?'"? ?' ?? ? ?? 'j-?? „;iu yu fawr Ku' 1 .B'as am ddeunaw » »oddheid ef A!)fnn?' ?'? ehwe' cheinioy ?' ??'u. anif('i!i;ud????''??cn i /.undain, yn 18'2b, l?O a 6t?'-2' yt' f<' '?'?,?00; yn !8JJ,3.3<.U; yu \41. )37.S)' yn? t'??' yn !S)R, 1'2,:WO; yn )?7. 20'Of) ac vfi ?'?''?i y" 1819, yo 18?ICJ, mil o bunnau wt' ? ? 0. Bydd agos i bum can Aberdeen am aniiP" derbyn o Lnndain yn ?ydd weddaf. '.idyMU)uj,yuyt!?yddynddt- Yn mrawdlvs York Kelly. 20 oed yn euo'vdd Llun, cafwyd Patrick c v' ¡J 1 1 II l.'¡.. 1- \Vat'er}¡ousc, yn BJ'adfu¡ (on ae. arL'.JO I D !P.LI weddaf. Dvwedai v carcKn y In's Tachwedd di■ i Pal>ydd ydoedd, a'r dyn a (I ey pan Y t daliwyd mai ac os oedd wedi gwneyd dytl10^^ yn Protestant; v gwf-ilu. Dedfrydwyd cf i 15 III nad oe(ld yri Yn marchnad Nadolig, yn Li4d 0 allludiaeib. 11 wyth o l'itstych agw,,rtliwyd it Lower Auuandale, am £:¿,,), ;)" iittan ffermwi yn ♦ Ge. y pen. Nid oedd rhai o'r anil'eilf1 hyn ddiui ond dwytlwydd oed y gwan ardderchog "Jte Cafwyd am un £:30. ac am un arall £ ii. diweddaf. Courier. -Dumfries M/H «<'s Hen wrcigan o'r enw Hunt, yr hon a d< bod yn 89 mlvrydd oed, a ddaeth yn iai ei YVareheidwaid tlodion Undeb Gainsborougnar. at cyiuhorth pi wy fol, vr hwn a gafodd: ond wedJfyn deallwyd fod gandui yn ei meddiant 266 o beiillly iaid (sovereigns), heblaw nodch addawol am £ 3^8,;I,_ mewn canty niad, gorlu iddi daiu yn ol yr hyn a 4, byniasai. Y mae brenin Prvvsia am gymeryd i ei bresw-ylfa yn Berlin o'r 18fed cyfisol hyd ddechreu y uia mawrth, am y tro eyntaf er y chwildroad yn 1848. V-l Parodd y newydd a dderbyniwyd o Paris 1 Brussels, fod Napoleon am hawlio tal gan Belgium am gostau gwarcheuad Antwerp yn 1831, y teimlad dwysaf yn Berlin. j Derbyniodd brenin Prwsia lythyr oddiwrth ymher- awdwr Rwsia, yn yr hwn y canmolir ?wab&natth Prwsia yn nghadwraeth heddweb Ewrob. Yin- ddR?i?ys fud ?r ymherawdwr am ?ffno?i Prwsia yn ei t? gvvr*hwynebiad i ormesiad Awstria ar annibyniaeth S %N, r' li %N' yneb'iad i oi-mesiad -AA'sti*ia ar annibyiiiat:tli Y mae y Cv'ogua (lazette wedi cael ti ddirwyo M thalrrs (thair punt a thriswiit) am gvhoeddi un ddail olewydd" F'lihu Burntt yn erbyn "Rhwyss Filwraidd," fel yn dyfod dan y yfraith yn erbyv troi mcsurau V llywodraeth i ddirmyg [Beth £ allai duangos y llywodraeth a'i mesarau yn fwy dir- mygus na pheth fel hyn? ] Derby niodd Dr. Duff £ 1.00, gan foneddwr o'r dref bon, tuag- at yr adedadau angenrheidiol er sefvdlu Athnd'a vn Calcutta i addysgu ieuengctyd brodorol. CALENIG.- Y maff yr urleiiad o ddobru gweini- dogion, ac eraill, gyda rhoddion N<idnlijt, gwedi achosi cymaint o ddrwg, ac anghydfod, itit!,N ii gweithfaau a masnaehdai; fel ag i beri i amnw fasnachuyr a me-istriaul yn M'incenion a'r gviu'dogaeth, dybied y hyddai yn dda sefvdlu math o gymdeithas ef dynoethi y di wg, a rhoddi attvfu ar yr arformd,