Cuddio Rhestr Erthyglau

18 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

ROOM NEWYDD YN YR AM^ERAU.…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ROOM NEWYDD YN YR AM^ERAU. I ^V'R(—y mae'r bobl ffordd yma i gyd yn falch i w J ed! ,J, r.V^>cMu with gly' wed son am y room newydd yd ach chi am fil i,, i'r teurwrs yr yr Amsere. Mae y wlad Nvelli blino yn edrvch arnyn nhw yn cripio cu gilydd ID or ddigvdwybod, a nine yn gorfod talu am eu gwel- ed uhw. Cawsom lawer byd o ddiflasdod gyda 'rhen ddadl wirion ar y bryddeit a'r awdl hono, bu pobl y notes gyda eu hunan mawr yn procio eu g-II Ycld yii ddi-drugaredd yn hir arw, ag y mae rllvnv hwntws cr vs t.dwm iawn yn ffraeo, ?S Y e teddfod NCI;p\\l, weùi mynd yn bricsiwn ??."? Y '?aerhaio-rbob? rheini yn son ani bNV.N,rtl.o,macs ?'' hy?l.?d hi aUan yn Ian. Yr oedd yn dda ?? ,,n elii son am y room bono mewn pryd, 19 oiiite yn "'Irinneù.! in a, btiasau llawer yn gwrthod yr Am- sere (lileclirer flwyddvn. Y wac room ftl llyn yn helh handi ia-vn. Y mae room gylfe.ib wrtli bob Inn, i'r triniwrs cyfivla, a'r jokis, a'r coaclmiyii, i fynd at i gilydd gyda"r nos. Yr ydw i yn meddwi luai taproom taprwm Y gehvir hi, ac mewn room Kydn'u gjlvdd 'y gwelnid y bardd cwsg, F curych, y IIywy III, y gUf, Y tnwogioddiwr, y seubwr simneiau, V prydydd, a'r ofleiriad, yn ymddygwd,—un ar y awl' yn dwt, un arall yn bwrw tynu, un arall yn Pendwinpian, IIweh aelwydaid o fflagenau tolciog, a darnau pibelli a godaidau. Yr oedd rhyw (rannwr yzl sir Fon, yn rtdiweddar, yn barnu y dylau y plwyf- 1 ion fildio vestry wrth ochr y llan, yn lie bod pob aiming yn cael ei gadw yn yr eglwys; ei reswm l'e'iaf siiu hyn oedd ei fod yn chwanog iawn i dyngu a,'b<:gi. ag nid oedd yn lieio gwnrurl hyn yn yiic santnidd. Fellti chi w el well nad eiii ydi y cyntal i eddwl am betli tel byn; ond yr ydw i yn meddwi y dylaeli ofalu am nn peth neu ddau bctii bynig, sel holl ad ulrefn yn y room fod o haiarn, lei v "e roouis fellu yn merthyr tydfil, fhag ofn i'r cladl. euwrs fvutl n^sio en dwvlaw a'u traed atti; a dylai Y meinciau fud yn sound vn y ddaiar, rliag ladyi! iii;IN. ddvrmi eu gilydd a rheini, a tbori escvrn eu gil- ydd, ag os rh ivvch elii bibelli a tybaeeo nlnv, cynierweb ofal na r -ddweli elii djain o'r hen odiod- cn, onite ni bydd dim ymLeI i dyni'm sydd o'u cMau eISOCS. A fy r^liyngor I I'yddau cael Pohcemun I eisocs. A <y n?hynn or I fyddau c?i rohcemMn ) fud gyda'r tcunvrs yn y room, i edr;ieh ar m holau  vn y room,  e d r? b ar cu h<dau "I,W, a hwnw vn Boliceman iawn, a strap am ci ganol, a het a ehorvn gloew, a chanddo bastwm go Riy, canys byddganddo rai Ilabvstiaid go ddiroes, âg- ar cu h.\ mnrlroddion gryn liogle y peUlau fun nilw g.V')' i edraeh ar eu bole IIhw. Os lienveh elii, nil ntorohtf fi am Kolieeman iawii i elii, un all afel yng ngwar dau or teorwersar mn'aitli.ag yr wyf fi vn ■ f(»ddl( n i dalu at filclio y room os gwnewch chi lei yr wvi I vn eeisio. WKFFBE T I'I'P.NV'T..

" L:NDEB CORAW L." I

LLrTHRAZiL..--. I I

-AT GERDDORION CYMRU. I

?. ?I)L)I,(;LI,LAU. I ?'t'…

LLINACH GYMREIG Y FRENIAES…

y CYMR ETO. 1

ADDYG YN MHENMACHNO.-I

ATOLYGYDD YR "AMSERAU." I

ATEBIAD I BRYN IFIDOR. I

AWSTRALIA.

! -AM RYWIAETH. I

DIOLCHGARWCH I DDUW AR DDECHREU…

-0 Y LLONGDDRYLLIAD.

IIIIYFEI, Y BEITZDD.

F.*. (J LYN

ADDYSG YN MBENMACHXO.I