Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

GOHEBIAETH.

CYN-FRODORION AWSTRALIA. I

OFFRYMU WRTH GLADDU.I

BRAZIL ETO.

AT BWYLLGOR C YMDEITHAS GANTORA…

[IEILIAD I GYNYGIAD W. EVANS,…

Y " CYMRO" UNW AITII ETO.I

EGLWYSYDDIAETH AC YMNEILLDUAETII…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

EGLWYSYDDIAETH AC YMNEILLDUAETII YN ESGOHAETH TY DDEWI. Cawsom yr hyfrydwch a'r Safr o dderbyn yr Ystadegau dyddorol a ganlyn o gylfwr cvmhar iaethol Eglwys" vddiaeth ac Ymneillduaeth yn Esgob- aeth Ty Ddewi,y rhai a barbeir o wythnos i wythnos. TAFLEN I. Yn dangos uifer y gwosanaethan a gyflawnir yn yr addoldai perthynol i'r Eglwys Sefydledig yn Es- gobaeth Tv Ddewi, vn nghyd a nifer yr unrhyw a gyflawnir yn yr addoldai Ymneillduol yn mhob plwyf; yn dynodi yr iaith yo yr hon y cytlawnir y gwasanaeth vn mhob un. "Ymcysvllta y Cymrv a'r lie hwnw o addolial, pa un bynag ai Eglwvsaidd ai sectaraidd, yn yr bwn y bvdrlo eu biaith eu hunain yn unig yn cael ei barfer. Esgob #oplestotte. EGLUMAD AR Y GEtBDORIADAU A ARFERIR ?' 1 TAF!ENAU.  l t,i R Bedmidiryr. A: ?R?!?t<'yr. T. C., Trefnyddion Cal- .? W H?:a?. A'L.<?-t!<K?ct. Gyo.,?)/uM?ct?a. ?, ?&J?'?. W?th., uythrwsol. Cymr" C?m.-f?. Seis" ???. (.\?.,) ?'???- Sir Frycheiniog. 1 PLWYF ABERYSGVR.— Un gwasanaeth Eglwysig I Cvmr. bob Sabboth.—Un addoldy Ymneillduol gan yr A. Cvmr., Stloam, ad. 183,. Nifer y gyn., 60. Dau wasanaeth sab., a dau wyth. PLWYF ABERHONDDU.—Dwy Eglwys, St. John a St. J .Vary. Pcdwar g-wasan\leth :;eis.aith u addoldai Ymneillduol. Plough, A. Cymreig, ad. 1841. Nifer v gvu., 500. Dau wasanaeth Sab., a dau wy th. Wa- tergate, B. Cymr., ad. 1836. Nifer y gyn., 500. Dau wasanaeth >ab., a dau wyth. Tabernacle, W. Cymr., ad. 1821. Nifer y gyn., 200. Dau wasanaeth Sab- bothol, a dau wythnosol. Struet, T. C. Cvmr., ad. 1820. Nifer y gyn., 600. Dau wasanaeth Sab., a dau wyth. Kensington, B. Seis., ad. 1826. Nifpr y g-YI1" 1 to. Dau wasanaeth Sab a dau wyth. C'a- morgun street, A. Seis., ad. 1836. Nifer y gyn., 150. Dau wasanaeth Sab., a dau wyth. Lion-street, W. Seis. Nifer y gvn., 200. Dau wasanaeth Sab., a dau wyth. Y cytanrif yn y saith addoldy—personau, 2?70, gwasanaetbau Sab., 14 eto wyth. 14. E«r- n rt.?F t.I.<N?<tM?U??T.——J??U??n..?th E?-1 Iwysig Seis. bob Sabb?f).—Tff o add?dut Ymneill duol. Ebenezer, B. Cymr., ad. n73. Nifer y gyn. 140. D,iu wasanaeth Sab., a dan wyth. Gro, T. C. Cymr., ad. liljO. Nifer y gyn., 270. Dau wasanaeth Sab., a dau nvth. lIureÍJ, A. Cymr. ad. 1806. Nifer y gyn., 270. Dau wasanaeth Sab., a dau wyth. Y cyfanrif yn y tri addoldy-pcrsonau, fiso i gwasan- aethau Sab., 6; eto wytb., 6. PLWYF CAKTREF.—Un gwasanaeth Eglwysig bob Sabboth, Cyiur. a Seis. bob yn ail.- U addoldy Ymneillduol gan yr A. Cymreig, ad. 1849. Nifcr y gyn., ICO. Dau wasanacth Sab., a dau wyth. LLANDEFALI-EY, GVDA CHERUISCADARN.—DHU was- anaeth Eglwysig bob Sabboth, un Seis. ac un Cymr. —Tri o addoldai Ymneillduol. Cerrigcadarn, A. Cypjr., ad. 1812. Nifer y gyn., 100. Dau wasanaeth Sab a dau wyth. Erwood, B. (_ymr.,aa i«^0. Niter y gyn., 60. Dan wllsanaetb Sab., a dau wyth Breehla, A. Cymr., ad. 1800. Nifer v gyn., 70. Dau wasanaeth Sab., a dau wyth. Y cyfanrif yn y tri addoldy—personau, 230; gwasanaetbau Sab., 6 i eto wyth., 6. T'RI'GHVWET.—Dau wasanaeth Eglwysig Seis. bob Sabbotli.I'ri o ad(loldai Ymneillduol. tanygraig, T. C. Cymr., ad. Li2". Nifer y gyn., Dau was- anaeth Sab., a dau wyth. Bethabara, B. Cymr ad. 1840. Nifer v gyn., 200. Dau wasanaeth Sab., a dau wvth. Addoldy W. Cymr., ad. 1810. Nifery gyn., 130. Dau wasanaeth Sab., a dau wytb; Y cyfanrif yn y tri ad(lod.v-personau, 830; gwasan- acthan Sab., 6 eto wyth., 6. TBE'RTWR A'RCWM DU.—Un gwasanaeth Eglwysig Cymr. bob Sabboth.—Tri o addoI lai Ymneillduol. Penuel, A. Cymr., ad. 1808. Nifer y gyn., 130. Dau wasanaeth Sah a dau wyth. Ba-lclt, T. C. Cymr., arl 181Q Nifer v gvn.. 140. Dau wasanaeth Sab., j a dan ,nth. JloJiah, T. C. Cvmr., ael. 1835. Nifer y 80. Dau wasanaeth sab., a dau wyth. Y cyfanrif Nii v iri addoldy—personau, 350; gwasan- aethan Sab., f); eto wyth., 6. DEFVNOG YSTKAOFELLTE, AC ILLTVD. Pedwar gwasanaeth Eglwys bob Sabbo?tri t'?mr.ac un Seis.-Na- o addoldai Ymneillduol. Brychgoed, A. Cyrnr., ad. 1844. Nifer y gvn., 200. Dau wasanaeth Sab a dau wvth. Cwmeumlais, A. Cymr., ad. 1&38. Nifer v gyn., 150. Dau wasanaeth Sab., a dau wyth. Lilltmlls, A. Cymr., ad. 1820. Ni.er y gyn., 200. Dau wasanaeth Sab., a dau wytli. Ifoi-t-b, T. c. Cymr., ad 1845. Nifer y gyn 2'JO. Dau wasanaeth Sab., a dau wyth. Trinity, I. C. Cymr., ad. 1828. Nifer y gyn. 200. Dau wasanaeth," b, a dau wytb. Addoldy W, Cvmr., ad. 1820 Nifer y gyn., 40. Dau wasanaeth Sab., ac un wyth. Tymawr, B. Cymr. Nifer y gyn., 20. Un gwasanaeth Sab., ac un wyth. Herman, A. Cvmr.. ad. 1800. Nifer y gvn., 100. Dau wasanaeth Sab., a dau wyth. Penuel, T. C. Cvmr., ad. 1810. Nifer y gyn 90. Dau wasanaeth Sab a dau wyth. Y cyfanrif yn v naw addoldy person- au, 1200; gwasanaethau Sab., !7; eto wvth., 16. GT.ASBURY — Dau wasanaeth Eglwysig -eis. bob Sahbo'h Dau o addoldai Ymneillduol. Alacs yr onen, A. Seis., ad. 1650. Nifer v gyn 60. Dau wasanaeth Sab., ac ua wyth. Lwmbach, W. Seis ad 1818. Nifer v gyn., 55. Dau wasauuetb Sab., ac un wvth. Y cyfanrif yn y ddau addoldy- personau, I 15"; gwasanaethau Sab.,4; eto wyth, 2. (jWESDDWR. Un gwasanaeth Eg wys-g Cymr. bob Sabboth, Un aUduldy Ymneillluol. Baily- hahg, A. Cvmr., ad. 178". Nifer y gyn 80. Dau wasanaeth Sab., a dau wyth. Y GELM—Dan wasanaeth Eglvrvsig Seis. bob Sahboth.- Pec! war 0 IIdd"ldai Ymneillduoi. Ebenezer. A. Sets., ad. 1811. Nifer y gvn., 120. Dau wasan- aeth Sab., a dau wyth. Tabernacle. T. C. Seis., ;id 1815 Nifer y y 150, Ouu asaniit; th a dau wvth. Bcl'Vti. Seif-i ad 1822. N,fer y gvn., 150. Dau wasanaeth Sab a uau wyth. Addoldy W. Seis., ad. 18 1 S. Nifer y gyn., 250. Dau wsanaeth Sub., a dau wy. Ycyrunrifvnyped t war addoldy—personau, 6/0; gwasanaethau S b  Sab., 8; eto wyth., 8. a "I LLANAFANFAWR, L!.ANAFANj.ECHAN, LLANFIHA\GEL- ABERGWESIN. A LLANFiHANGEL- BRYNPADUAN.- I" 'I war gwasanaeth Eglwysig Cymr. bob Sahbotb,- Pedwar o addoldai Ymneillduol. Troedrhywdelar, Dau wasan- neth'Sab., a dau wvth. Olcu-ydd, A. Cymr., ad. 1847. Nifer V gyl., St). D iu wasanaeth Sab, a dan wvth. Pallt y cfiyn, Ii, Cymr., a l. 1774. Nifer y g-yn., ilJp, Pau wHsanaeth Sab., a dau w vth. Pisgah, B. Cymr ad 18.t9, Niier y U11 gwasanaeth Sub ac 1111 wyth. Y c)fanrif yn y pedwar addoldy-persollau, 760; gwasanaetbau Sab., 7; eto wyth., 7. LLAM>EFAILOG FACH Dan wasanaeth Eglwysig j | bob S bhoth, un Cymr. ac un Seis -Dilu 0 addoidai 1 Ynmeilldnol. Nifer V p yn., lot). Dau wasanaeth Sab., a dau wyth. Surdis, B. Cymr., ad. 1843. Nifer y gyn., 70. Dau wasanaeth Sah., a dau wvth. y cyfanrif yn y ddau arldoldy pcrsonau, 170; gwasanaetbau Sab., 4; eto wyth., 4. LLANDDEWI-ABERGWESIN, T,I,ANGA-li..tRCH, A LLAN WRTVD.—Tri gwasanaeth EcIwysig h.d) Sabb th, don Ovmr. nc un Sei- Pump o addoldai Ymneill- duol.-Mori,th, A. Cvmr., ad. 1825. Nifer y gyn. 60. Dau wasanaeth Sab., a dau wytb. Goshen, T. C. Cymr., ad. 1779. Nifer y gyn., 280. Dau wasan- aeth Sa b., a dan wyth. Nazareth, T. C. Cymr., ad. 1818. Nifer y gyn., 250. Dau wasanaeth Sab., a uau wyth. Bethesda, T. C. Cymr.,ad. 1775. Nifer y gyn., 230. Dau wasanaeth S" b., a dau wyth. Gelynos, A. Cymr, ad. 1693. Nifer y gyn., 300. Dau wasanaeth Sab., a dau wytb. Y cyfanrif yn y pump arldoldy-personau, 1120; gwasanaethau Sab., 10; eto wyth., I o. ALLTMAWR, BATILE, GALLTFRENGy, CALTREDINR., A LLANDDEWI'R CWM.—Puin gwasanaetb Eglwysig, un Cymr., tri Seis., ac un bob yn ail. Dim addoldai Ymdeillduol. CRYNODEB O'R DAFLEN teCROD:- 19 o Blwyfydd, 28 o Eglwysydd, 19 o wasanaetban Seis., 15 o wasanaethau Cymr., a dau o wasanaetbau cymysg. Cyfanrif y gwasanaetbau Eglwysig yw 64. Addoldai Ymneillduol, 48; gwasanaetbau &b. Seis., 18; gwasanaethau Sab. Cymr., 76; gwasanaethau wyth. Seis., 16; gwasanaethau wyth. Cymr., 75. Cy- ramif y gwasanaethau Ymneillduol yw 185.

GALAR RHlAIT AM EU PLANT,

IENGLYNION A GANT EBEN FARDD…

ANERCHIAD 1 EREN FARDD

ETO

YR "AMSEKAU."