Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

BARDD- ONIAETII. ^

.. h - -GAL ARE B

-0-. PO?T LLA?RWST. ! \..1…

i Y STORM.

-..",......,",,- - - 71-!?-7?-…

Y DliETH EGLWYS.

I d'"lJL'<\.'.::-;.

AWGRYMIAD 0 BARTH Ylt ETIIOLIADAU.

C?.?Y?AU RilL? G?AS\Vn,TYPOhTV.I…

I —\ . T . I ! A 1, 1 A.-…

I11) I

'•DIFROD AR FYGLY," A "T.…

CYFARFOD CANU YN NHREFFYNON.

LLOFFION GOHEtiOL. j i

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLOFFION GOHEtiOL. At ethuavvr S. Fkikionvdd.—Y mae Ewvll- ysiwr da" yn ewyllysio cael ?w\ hod gan etholwyr ?)r Feirionydd. pa nifer o arcithiau a 'dra ldodwyd gan Syr Robert a Syr Richard yu ystod vr ainser y .\O1tjdri'll;¡);1 \¡ r;\(t:: :l n y Se:u dd, a pha i];l\; les a ('Irlti!ij(,l I y- S h rvc h '<.hvyr! K'.Yyi!ysia;?.c)g??bud hefyd, a oes rhyw cl 0 1) 1 ri%, v, (I ?l iVVvn,e I ii %V bed. ur y Senedow y r a envvyd; nc os na ? na. ewd(\s- ia gael -wyhod paham y g-d Kfyr etholwyr nn'sydd (?lvila ar Cre".V, )I a ii,.ii- ri):in )'be,iir o ei ddewis vn uynhryehiohald iddynt f A ;)?!i!nn? \(i' "t1i\t)r:J :!),(i ,(;,¡y f \!n¡ 1),'1 a,¡:,í ,;1t rngrith, ac yn rhoddi galwa-l i ryw 1'oned hvr riiydd- j Irye.ig i ddyiod yn vi I etir N i;, i:, Cl ? I f,?i'liLv y W'C Y!l (?i ,I 'paham na by.idant yn t ilu in wv o sy hv i g\ nyglad v Rhen Ftarmwr, ncynvm? ?i?utciB.'?ci ef, Mr. Ambrose, Porthmadog, a 3Ir. Rees, o Liverpool, i Jdyfod t-wv y Sir er egloro iddynt eu dyledswyddau iel eJbolwvr | Cvistionogol l}c gw n -.er.t hy ny, y niae ein nolieli- ydd yn barod i sicrhau na byddai yn edifjr gan 'Jdai 3n c i jr ddvnt. i Gogp.vmadac Mr. Cranron.— Dvwcd G.igrvn- j wr" v byddai dda gnr.ddo pe bydd ti r. Cerd i<>r 1'11 prysuro gv.la'i ogryniadau fel y by-ldo id lo ntau [ gael ei fod yn cyfeiliorni oblejid nid yd.yw yn bwriadu gwneyd hyny hyd oni b.ddo Cerddor'' w-sdi darfod gogrymi ci feirr.iadacth. PfSEVAETH 'N Ymdeithvdd" i loffyn o dan y peniad yna ymddangos yn vr Atm~r>m am Ebrill 71'ed, a dymuna wybod pa beth achos i'r «neiriad ?afl ei :dw i fedyd lio y pl"nt\n' v cyfeiriwvd ato? Ynni'?fanyhuhvtn? P? k,!h yw "h?ucrbedvdd?'' !\tJ:iAedoe'd t"vt" d?rrc-rtu cern ?rt.n? Yn?h?j? ? vn 'ngwv.ld pwyy dywedwyd foci J. • nas, C. 1-yans, a Williams ?rW?.&?yn dyoddef am cu pcciiod iui Dy- muna en. gohebydd gael ateb iad i'w ofvniadau no".r iuan ag v bvddo modd. •  "(?Ytiy?u!)?r?).i"].Jd?v.v.t'- ('1';)! O'¡ "Gei??werth,- y .h.??.j ? ?,?;  awd g«iat yn crnyn yr arfer.'nd auniwair '.v?!v .?-nnn)cwnrj,a. I)i,0 a c i, n v awhH rhifvn or .Methodist" crvhwyi' ,? J ???.??d??' aeth y traetno iau ar A.;f, ? ;?;? | c.n ?.n?.ydd ??] R.yy?, pa ?? ? ..?.t??! .n 'rir;ft,(': 'i': :i: y-Cy?u-y-addis?v,),,? i,,?? dvmauawv I bod. pa betu oedd y testun ? Cl?rF?EBM??-. u:.S..?T-Y ?M ?.:a? enw Ann Wiibams yi.yw ya y Penrhyn ger Porta '.iado?. wed i cyrhaodd ? oed ran :.? h\.?.) a ploj- w ai ugun, ae yn gallu gw tie d ch   ? ..hcrdd? y n ogystal a llawe'' o rai heb gyrhaedd lianer ei hoed- ran hi a get.fydd y nod wydd leiaf ar lawr heb on math o ddrvchau, a gwelais bar o liosao.au o'r tatii orafa. wcvryd ganddi yr wythuos o'r biacn.—Ens. Addvsg ni Nvffiiyn Conwy. — Dvwed Eglwyr. wr" furl yn Nydryn Co iwa^v Ysgoldy wcdi ei adeiladu mewn He hynod o'r annghyfleus, ac yn rhy fawr o lawer ar trigolion yr ardal. Dywed hefyd mai yehydig o blant sydd yn myned iddo, a bod ei phleidwyr yn methu dwyn ei tlr,ul a thalu yr hyn a aadawsant i'r Ysgo feistr. Heidaw hyn a, efe a ddywed fod yn yr ardal driwy o Ysgoliun Cenedlaethol wedi eu hadciiadu niewn manau cvf- leus yn yr ardal, yu y rhai y cyfrenir addysg ilawn cy=tal ag a gyfsenir yn yr Ysgol Frytaio iad, ac vil hawir I, I i, cli, a hyny lieb orfodi y nlant I dd\sgu Credo na ITdwydc! >r;g r.nrbyw bl.tid. I'vmtma. ein gohebydd gael gwybod gin rhywun cyfiifd yH Ir ar,la: i ba ysgol y byddai vn fwyaf rbe^yiuol i rieni fllr)i] eu plant. CwiiL wiuFFoniii'.ti Cahiao. — Er's tro yn ol, cr- merai gwr gweddw yn Ynys Fon arno ei" fod vvedt sytthio meo; 11 car:ad i'r (orwyn, ac addawndd 'i pbrioai; onti yn rnhen ,\('hJ<{i; g"('di Lyny efe a edifarhaodd, ae a orfotlodd y forwyn i civ. Y fo: wy n tv.n d Sifydiu mew n llè arall gnu beilder oddiwrth dy y gueddwyn, a'i can fyddai un diwrnod yn myned ar hyd ilordd gyfagos, a Iii a bry- surodd phiscr at abero ddwfr oecid gerlJaw a chan n,j yw yr u-i ad suunodd yn gallu gwel.-d yn tnhell od liwrtiio, ni bn iddo ei hadnabod nes" y teimlai biseriad o dawfr yn dylif'o oddiar ci war Iivd at ei sodl iu. Tyhir nad cd unriiyw berygl y bydd i sercb yr hen law ai! enyn —Zfelinydd. Ci.vvv'r o Arfon'' f: i ganddo fuwch yn cael ei hlino gan Basilfod ei dannecla yn rhyddion er dech 1 e vgauaf; ei hod vn pisweilio yn denau er's tua mis; ac yn mhen ci J¡alned" ar y l-fed cvfisol. Y mae gwedi gwaedu ei thynfl'on, a rhwbio ei danre, d A "dail sgyrfiond nid ydyw fymryn gwell. Byddai dda iawn ganddo pe rboddai rhy "nun iddo gyngbor a fyddai \n debvg o efl'eithio ei gwellhad. Swydd Gaekfvrrdin.—Etholiad.— Ar y e.v- fi sol, etholwyd David Jones, Ysw., Pantglas, yn aelod Seneddol dros y Swydd hon. Yr mae Mr. Jones yn bleidiwr selog i Wcinyddiaeth Iarll Derby. Yr oedd W. Williams,Ysw., yr aelod dros Coventry, wcdi bod yn Llandeilo, yn cynyg un Air. Lee (Uhvddfasnach- wr), o f.uudain; ond. p-in fod etholiad cyfl'redincl i gymeryd lie mor fuan, ni un iddo bawlio y blcidlais. Yr ydyin yn deal! y bydd iddo ddyfod yn mlaeti ar adeg yr etholiad cyffrcdinol, a hyderir y bsdd i'r etholwyr ymddwyn fel rhai yn gallu b i i- i i u dro^tvnt eu 1-¡;n:Jin pan duaw gofvn arnynt. Dyna yw dy- m uniild Guhpbydd. Llanei.li.—Anrhegu Gicciiiidog. — Ar y Meg ey- fisol, cynaliod cy.'eiiJion y Parch, T. Roberts, Gwetn- idog .v.Ja'r Saeson yn heoly Pare, gyfarfod crhoedd- tis er dangos en parch iddo ar ei symudsad oJdiyma. i Gloucester. Gwedi i amryw aiurciiiadan gael eu traddodi, cyflwynwyd i Mr. R. Oriawr aur, achauwyn wertiifawr, yr liyn nad ystyriai y rhai a'u rhodd- ent ond cydnabyddiacth* fcchan i Air. R. am ei liydd Ion ileb yn eu plith yn ystod yr wyth mhaedd diweddaf. Ond yui ldangosai Air. R. fel un yn cydnabod y carcdigrwydd pcuaf pan yn dvchwelyd ei dJiolchgarweh. Yr oedd pawb yn teiiilo vii ddwys wrth feddwl asn ei ymadawiad, eto yn barod i ddymuno "Duw yn ihwydd iddo.—Ci/faitI.

j GWLEDD FiWR