Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

AT EIN GOHEBWYR, &c. I

NEW Y D D ION TRAMOR.

VSI'AEN.

RHUFAIN.I

AMELLLCA.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

AMELLLCA. Boron ddydd Mercher diweddaf, ttia thri o'r gloch, cyfarcbai yr agerlong Arctic y dref lion ag ergydion ei magnelau, ar ei dyfodiad i'r afon Mer sey o New Yosk, o'r lie yr hwyliodd y dydd cyntaf o'r He yr hwyliodd y dydd cyntaf o'r mis hwn. Daeth ynddi gant a haner o fordeithwyr. a thrcs dair mil arddt-g o ddoleri o arian. Yr oedd y gwron Kossuth wedi cyrhaedd Boston, lie cafodd y derbjniad mwvat croesawus a brwdfrydi". Cyf- lwynwyd et I Senedd Massachusetts, a'r cleildyf yr anrhegvvyd ef ag ef gan bwvll-or milwrol New York wrth ei glun. Traddododd un o'i areithiau ysblenydd i dngohou Boston yn Fanveil Hull. yr hon a wrandewid gvda bonllefau o gymeradwy- aeth. I'md,,en-vs l'o,l el ficloiliILI arclthvddol yn holiol ddihysbydd. Mewn ciniaw mawr'a ,ynaed i'w anrhydeddu, yr oedd naw cant yn bresenol. Dywedir ei fod yn bwriadu ymweled a Salem, Lowell, Manchester, Albany, Troy, a Buffalo. I'n Coltinibi,,t, yr oedd heddgeidwad o'r enw Ridgeley wedi saethu caethwas tFoedig. vr hyn a baiodd gytfro mawr yu y ddinas. Cvmerwyd y swyddog i fynu, ac y mae i gael ei ddwyn i hravvf am lofruddiaeth, Ei arnJdiifYIl ef yw, pan gy- merodd afael yn y caetiiwas, ddarfod i dorf o uegroaid ei amgylchu, a'i fod dan orfod i saethu mewn amdd iffy niad. Derbyniasid hanes dyddorol yn Boston o Bar- badoes, fod pen ddehv llong wedi cael ei olchi i'r ]an yno gan y mor, desgrifiad o'r hwti a etyb i'r ddelw oedd ar hen biaen vr agerlong anffodus President, am yr lion ni chlywsid dim i sicrwydd er pan ymadawodd o New York, un-inlynedd-ar- ddeg yu of. Y mae pob sail i feddwl mai darn o'r Ilestr bono ydyw yr un a sonir. Cyr)):udd?dd yragerjong No; them Light i New York o Caiifo uia, gyda 400 o fordeithwvr, a chan- ddynt werth dros banner miliwn o aar. Mewn llythyrau o wlad yr aur, hysbysir fod y ddwy agerlong nesaf: dysgwvlir y (lygir rlnvugy ddwy dair miliwn a hanner o ddoleri Mewn canlyniad i'r gwlawogydd a'r llifogydd trymion, yr oedd y mwn gl odd wyr yn wedi cynhaaaf toreithiag o aur melyn. Noa Baclwrn diweddnf, cyrhaeddodd yr ager- long Asia i'r porthladd liwn o New York, yn yr yepaid byr o ddeng niwrnod, banner awr a phum mvnyd, yr hyn ydoedd tua dwy awr llai na'r for- daith gyllymaf a wnaeth o'r biteii. Mewn pnm niwrnod, agerddodd 1511 ofilltiroedd, sef dros 300 bob dydd. Nifer ei mordeithwyr oedd 11:3. a'r swm o arian a ddygodd yw 130,000 o ddolei-i Yr oedd un o wladweinwyr penaf America ar drancedigaeth pan hwyliodd yr Asia, sef Mr. Henry Clay. Ofoid na byddai byw dros noson y 5ed cyfisol. Ymwelsai y Llywydd Fillmore «g ef ar yr 2d pryd y bu y gyfeiilach yn dra dii- rifol. lmadawodd y cenadwr Awstraidd o Wash- i iilton ,ti, v cyfisol, i ddyehwelyd i Vienna a chyn eychwNn, anfonasai nodyn swyddol at yr ysgrifenydd tramor, a chopi o bono at yr aniryw genadon o wahanol lysoedd Ewrop: ond riid oedd ei gynwysiad wedi ei wneyd yn anihvg. Yr oedd Kossuth eto heb ymadael o Boston. Y ~\r mae y new y dl mon C 1 { cic° ror Y mae y newyddion a C.?i'brnia ?? ? Ion,, hon, yn ?ngos en bod?? HI 2G p%v?s, heJuethl'i'dd °_11\;1'. Caf-?v milo  LYllch L;lll' o atzr. ?. Y niao y Lr ynch i Lr aw ac nn araIl yn 347 11A )iU'lr a 11,11 o'r M\t exicamaidi '.? ??'? ?? o, 'r M?? ex?eamat.d1 V mewn -llavvn MOdolarolwch aur; daliwyd ef, I 1 1 werth 8UO dolar 0 1weh aut'; ùahwyd ef, ? ef yn euog, a cbrogwyd ef gan y pwyllgor gwyliedyddol. Yr oedd y troseddwr yn adyn mor galed, le! na wnai yr offeiriad fyned gvdag of at y dienvddle. Y cwbl a geisiai y creadnr truenus oedd digon i fwvta ac vied, a cherddodd tua'r pren dyoddef a cigar oleuedig yn ei safu

- - - - :- - - -:::.::::;;:¡;;;…

TY Y C'YFFREDLY.

[No title]

L-L-I MAR eRN AD OEDD.

MARCHNAD -Y GWLAN.

MARCHNAD LLUNDAJN.

I CANOLBRISIAU YMHERODROL.

ILONDON CATTLE MARKET.

3 LIv EiiPu OL CATTLC AIARSE…

PRICES CURRENT IN I,IVERPOOL.-IVay…

METALS.