Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

FY MELNWEN.

ANEKCHUD

■ (7 — » SIAWLGERDD

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

■ (7 — » SIAWLGERDD I VIKT-ATRI GWAITH GLÔ TROEDYRHIW, MAL TRI CHYMRO YMDBKCHGAR I GARIO EU GWAITH A'{; MASNACH LOAWI. VN MLAEN, YG KT.WYNKB PRIS ISEL V FARCHNAI) YR AMSER A AETH HEinfrt, IkC. Great characters are their own Heralds, though they have thousands to announce them." Ust! Clywch! clywch! daranfloedd yn rhwygaw ry awyr, A'i hadsain ymrhwydda rhwng bryniati'm boff wlad; Fal cad-floedd fuddugawl uiil myrddiwn o filwyr, Yn gawrio gorfoledd wrth viiiiill y gad; Pa beth yw 1 Ai Albert Dywysog Hen Gvmru f Netiln tirion Victoria a ddaeth ar ei thr6 I Ai hloeddio'i groesawiad, a ffurfio'n osgorddlu, I'w chwrdd a wno. gwladwyr teyrngarawl y fi-o 1 Ar edyn yr awp.1 daw'r f,)iil!ef iltu clustiau, Wi diolch yw'r twrwf, fat tanllwyth o fawl; Chwiin ddringa r hloeddiadau i'r bstnawg orielau, Ac adsaiu o geugant bro Asur mae'r gWllwl: Yii gyinti)yl y dyrcha man l\vch yr heolvdd, Gan dduo yr awyr draw, draw yn v pant, Ah wele'r Orynidaith yn troi am y mynydd, 0 dyrfa afrilcd gwyr, gwragedd, a phlant! Ond, svndod ni welaf un gwr yn dwvii arfau, l'oa rbwysafawr Herodwr, yn utbel ei Iff; Nid sciilfliwr ITdaanwyr, na chwyfiawl Faneran, Ond bloedd Un Oi vir.cJait!) yn rhwygaw y Nef Hynafwr, c Iw, t)a le'r ymdeithiwch, Pabani y IIlfle'ch ]ii< sau o'r Isradd irmr ltawii ? Y barlw'f'n lien wladwr attebai,—" I)e'wcli Gwel- well I dalu mawl-deyrngcd i'n Noddwyr yr awn." I ddiolch n eigion ein cynhes cainnau, I'r saw 1 a weinasunt wir lesiant i'n ilu,— All cliwch ein tvluoedd a'u gwresawg fanllefau, M or aiddsjar canmolant, rai garant niur gii Bvw byth! medd y dyrfa fo Brodvr GUnbrarnar,* A'u hanwyl Jones-f- hetyd, Byw hyth. byddo Ef; livw byth — byddo Meistri moi dirion a huwddgar, Byw byth—o dan wenau Rhanluniiu-th y Nef. Byw fyddo'n GwroniaiH, mewn parch acanrhydedd, Yn Mhalas t,,tiiiznefedd, a syraledd fo'u sedd; Fal gallont eu Gweitbwvr (Iall K'ysgod eu rhinwedd, Ciael byw yn gysurus, a hoenus thewn liedd; Ar hyn yr Oi vmdaith mewn parchus weddei.Ul dra, Ay itilond,"a ger (Jwaith Tr-.edyrhiw; Ac wele'n nesu bercb'uoifion y Weithfa, Urdilasol, wrtliddrychau weriu mor wjw Yn nes, nes, dynesant. nan fi»esgar yinaryinu, 0 barch gwir-fynAesol i'r llua«s mor lion, A banllef galonog a gant i'w irroesawu, Gan faint v llawt iivdd a leinw bob bron l'i- hviiaf* o'r (iwcithwyr — In n Lôwr oedranus, (Jyliwyna Annercbiad tyluoedd y fro; A than vsgwyd dwylaw'n ddirodres a serchus, Yr hen wr a'i feistr yingcimiant am dro. Ac hefyd mewn eiliad ei Wreigan fcthedig, A fyu gvn'ychioli teimladau ei rbvw Yt) wylaidd auriioga ei noddwyr parehpdig, A rtw'dd anmhnsiadwy ei gwertii,-Biiir, Lkw: Gur wi frawi w reicliiouea 0 iHysir" gogoniaut, Fal melltrn irynliesa deiniladau y llu, Nes ehwyddaw pob intnw;s o drasercb a inwvniant AVrth edi yeh vug "ijwy neb Dvngarwyr mor gu, Ac yna eisleddant er mwyn cvdymburthi, Ar arlwy (idanteitbion, o gvnnyrch eu gwiad, Nes eaflael o bob un ei gyflawn ddi^nni, A'r niaint a ddymunai—vn riiudd ac yn rhad; A swyn liii-iawl seiniau telvnau y brynciir, Ceidd ofier y Brythou, (rhai boen-lon eu hynt) A dania f\nwesau trigidion y fiodir, A melus adgofion o'r hen Amser ayr.V' Eu Meistriaid wrth weled tvluoedd y <hffYvn, Yn feibion a nurclied mor Honed eu Hun, Gyf;,dant Gym Hildas yn llawn o F<-tiiyt'lyn, Gan eiii (riveitlnvyr b ib tin." A'r holl (iynulleidfa attebant mewn cy i-gerdd, Adseinir eu lleisiau gati lethrau bryn A tninnau yn awr, crn diweddu fy in;.wIrrerdd Anahedwog. ysywaeth, ddywedai f(ii I' Os iawn rlioi canm »!iatth i ddynion ajwlndgarawl, ()« gwjw cauu clodydd, t'liwogion yr oes, Os teihvng o folawd yw'r baei, a'r dyngarawl, A phieidwyr rliinweddol syberw^d a iii'»es; (Twrtlirycbau fy niiestuu v'nt d- i \\ng vn ddiau, 0 ran cv nibwysderau. a moddati tra mad, Ac fel rhai sy'n gyflawn o ddaivn a rbiir^ eddau, O n rhesu'n flaenoriaid llesolwyr ein gwlad. Nid rhitb o deilynsfdod, nen nugi ') lnrch haeddiant, Heb sylfuen safadwv,—a gwreiddyn i'w clod Na,-teilwlig-gwir deilwng, medd miloedd, rhoi nio; tilt. I'w gruslawn weithredoedd, y'nt beunydd vn bod; Gan hvuuv, paiiaui y gwnai'f anwyllad Malogi dy (I e I vii a ciiainc ddilcshad? Sanctt iddia dy gysscgr anadliad Can gathiau i'r Gwyr anrhydeddaut ein gwiad. Foneddwvr Urd lasol, dvmumvn eich annerch, Fat rhai sy'n ruyfyiio boii amser ein lies, Trawslywiad ni cliciswcli,-tia dim sydd yn ddisereh, A tbaiiia'eh calonau at rinwedd gan wres; Hawddam:nor, HawUdamuin fyth glodfawr ddyn gar wyr, Mil henrtveh well Frython, yn Hon yw fy llais Eich ymgais gwastadol yw ilesiant eiii As nld bunanelw — gorthrymder—na thrais. Cyflamnwch bob iota o'ch holl ynirwymiadau, Cyfiawnder a baeledd, vw addurn eich oes Eich gweithwyr bob amser a gant eu eyflogan, A byth ni cheir rhyiigoch achwyuiad na cliroes; Eicb fiwaitb a ddy»asoch yn inlaen yn or hwyius, Er ised y farchnad, hcb wasgu y gw-iin, Tvluoedd yr Ardal drwy hyn y'nt gysurlls, A'r ARGLWYOD ad-dalo eich rhiawedd lell rhan. Eich nawdd, 0! boed ini, dnvy lywiu cich masnach, A 'u parch gostyngedi« a dttlwrj i ciiv^ i; Fob llwydd i'i b Tyiuncdd, a phawb o'ch cyfatbrach A dem o s feddianoch mewn hawddfyd a 1 >:i Lesol wyr ein hur<<ul, ein hyder sydd vnoi h, Na c!ia>vn drwv orth ryinder, os dhvcii un liarn; Na'ch llu yuuldibynvvyr er dim ar a fcdrocii, Ddyoddef drwy dwyli, na clire,.Iotier, un cam. Pit ddoniau nymhwvswyd i irvwir Kiia^orfraint y dynion «aut noddwyr mor d ia; Kiivw haid, ddnvg-egwyddor yn fynych sv n llywio, A than eu harglwyd liaetli — mor erchvll v 1) 1,1 Oud ni oddel tyner deimla lau'n Boneddwyr, Weld s;itl)ru (l,ae(l: Klind [nu a gorouo ein iianwyl diiyugaiwyr, Tri Cijynir,) .,Ian gl'iyw, 0 gailJlI a gwaed. Ein hofl Fcistri Thomas a Jones—eich rhinweddau A hir bcraroglanl yr ardal a'r wiad Gwir sercb attocli blaDwyd y/ig ngwraidd ein calonau A'ch enw.,u fydd allwrl i ni ac i'n had Pan giywoin weryriad y Tan-f,(rcht yn nesn, A gweled y drefnus Gerbyd-ies yn d'od, Bydd coiia molianus mn ddocthlon fll'u trefnn, A sain y chwibaiiiad a ddatgan eu clod. PaThaed eich biljog-aeth i ddilyn eieli teithi, "Tra mor" a Thra Hrytbun" yn pleidio Y gwir, Tra (ilwysgor y glasgoed" yn eiliaw maws gerddi, A'r Ilhol\¡!¡[¡Ù1 yuidreigio drwy ia (,I eicit tir; grug yu ymchwyfio gan y borau, Ar ael (ielii a chrib Penrlnw'r Gwynt,§ Tra ori ein Cenineii, tra Awcn y brvniau A ChYIllW'lIllwJlId¡¡uIlIS a hoenus ei byut. Ac yn:t nid rhaid cael cof edeil cywreinioii, Er nodi eu rhiniau i bawb yn dtiigel, Calonau eu Gweitliwyr drosgiwyddant yn ffyddlon, llu clod a'u rliinweddau i'r oesitu a ddel ldawryfau byth, wyrddion a mentvll eu tadau, Feddiaiitont yn gylion, a Ilaweu, y w'm lief,— Yn awr ymadawaf, yn swn y banlkfau, Byw bytu fyddo'n Meistriaid diii leudith y Nef. PLENNYDD Sef Mr. David Huivelh, {Llawdden) Treves. U11 o'r ddau a farnwyd )11 gydradd ar y te,tun uclwd. + Meistri y gwaith. t Yr Agerdil-beirknt. odau fynydd, IpeillftYv r gwuila.

I _____GOHEBIAETH._____

I -Y DLLETH EGLWYS.

! YR ETHOLIAD CYFFREDINOL.…

A WTn,\ LlA.-

YMNEILLDUWYR LL\NIDLOES. I

[No title]

AMGUEDDFA BANGOli, I

LLOFFION GOHEBOL. i

MANION A HYNODION.