Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

tr Swalllow-tailM Lina. ¡ LLOSGAU YMFCDOL I LIVMR.POOL A saw YORE, • r.?a.?<???tfKryC? lI'r 21ain 0 bob 11;Ü I MEDDYGOX PROFE DIG An EU B YEDDAU. Ll I NOFL',). LIONGAU. I-LYWYDD. ITPV I INOriO. LIVERVGOL. Gardiner 1-150 Awst 6. NEW SHIP j léJOù I Awst 21. u A,' rl l; F B until)! ■. I MHO | Medi 3. ALBERT uA! LATIN. Delano j IMO Medi -21. t?'EE\ OF THE WEST Hallet | H.'M Hyd. 0. 1'iiU:fgr' li?'r; 1609 | 11yd. 21. A-HBURTON. J. M'William IloO I Tach. 6. NEW WORLD. Knig 'fa(?h. 21 MEE BOWMAN, CRJNNELL, a u Cyf., It ddymuM hyspyM Mv cvhoedd eu bod Wbdi gwneyd y dft*')ELI,i"i(i??i' a tbroghyyJdo Ymfudwyr i'rXuleithian Unedig. A hydenuit l'Osi eu trefuiadau yn gyfryw ac a rydd gyilawn foddhid n Ymftulwyi- trwy sicrhau eu cyaur tia yn eu llongan. An-c-Kl- iol ydyw hypysu y rhai ydynt yn gwybod am y lionjjau Am- ericltiiai,id-o u bod y rhai goraf, lielaethaf a chytlyniul a ]1\\ yl- itint o Liverpool, mewn gwirionedd nid oes oiji yebydicr ia\wi Q longau yn pyfartnl a hwynt, oblegid y macnt nijos oil yu newyddion, wedi eu liadeiladu yn y modd eadaruai, ac vn eael ea liyvvyddn gan ddynion tnedrus, profedig, a d;ugiirul. Y Ciao yr iechyd a fwynha yr Ynifudwyr tra yn y lloIlglll1 h)1I yn tuuv.d diymv.ad o'r gofal a gynierir gyda hwynt. Darperir cymaint ag a ofynir yn ol y gytraith o ymbouti li Yiiii'ii,twvi- ti", pai-liao eu iiioi-(Iaitli. Gall y rhai nad yw yn gyfleus iddynt fyned I r Swyddfu eyn \r p.deff v byddo v lloiig yn eyohwyn, sicrhau en rluuuul trwy krtfon £ i orasjrhd mewn nrclieb ar y Llytbvrdy dros bob un « fw rirdrLÏ guc:l dl1ciLld. Gellir cael gwvbod swiii y clud-dahadau yn nibub i-han o r Mo tig trwy yiuofyn a BOWMAN, GRINNELL, & Co., f), Regent Road, Clarence Dock, ac 83, South Street, New York. LIVERPOOL. D. S. Gall yr Yinrmjwvr a ant gyda'r llorigan hyn gael lie i rstorio eu clnd yn rliad, mown yalDrdy gRttiaw r swyddla. k-J- Y clud-duliadau gyda'r 1-lougau byn a gesglir yn ol 4 dollar, a So cent y bunt. TO SIllPPERS OF GOODS AND PASSENGERS TO THE UNITED STATES. ????'GriON AND COMPANY. ?o.2, Tow- '•"SC«sdgS3P ER CHAMHEUS, Old Churchyard and 115 Water- | lo,.road, Liverpool; despatch first dns fast-sailing Am- f?cM? r'aLkHt?.ui?s to NEW YOR? PHILADELPHiA and other Ports of the EXITED STATES. 'I The advantages offered to Shippers are Moderate Hates of Freight, Strict Punctuality of Mailing, and Prompt Delivery oj Goods. '1 EMIGRANTS ivill have their Passage at the lowest possible rate consistent with a due regard to their comfort, and a ilaitli- fol supply, during the Voyage, of Coals, Water, and Provi- of the best (Jfculity, according to law. FOR NEW YORK. THE BI^VCK STAR" LINE OF PACKETS, Tons register. To sail SOCTIIAMPTOX, Snow 1^00 Aug. 1. SILAS GUEEXMAN, Spencer gOI) Now in port E. C, ScRAX fox, Spencer 1200 ) NIAGARA, (IOlJ j ENTERPRISE, Funk. RJG j V.'ILLIAM NELSON, Cheever 1000 ADERDEKN, Hubbard 760 SHANNON, Wait .I. 900 MARMION, gOI) GOVERNOR MOKETON, Burgess 1:500 VVM. KAYUBOSE, Spencer. 1100 I LEVIATHAN, Knapp. 1'JoO 1 ICONijt.koga, Loylu 1:0? Pncceedinsf W. H. HARBKCit, Marshall '?)- S1-f:C;ti'i!J 'W.H.HAMi3KCK.Mar8h..H. ¡ (in MANNBKINO, Freeman 1534 KALAM.u;-o I'Ri.vt't:io.V. Russell l'4-2 SENATOR, ColUn I8"0 ,TAL(IB A. fi?JO(ile??,4 I f4 I) TRUMBLE.?. ■WASHINGTON, I'age UNIVEUSF, Uii-d law U I', F, I'll l:'JI. ¡ OWLGO ) S^iia a, 1 l'ask ]jtJ I IU WITT' CLI> ION, Funk t"?); Goods cannot be received by the abor,< PocketSf-ip* on tne tle <?t'?.<'<t.? day of yaUtny 'under unit circ>'iiistaite* s icuatever. Freiglit enguged, ]i.'msage secureil, auil other inXomation c'Ltained, Oil a]iplication tu GL'KJN, & Co., •J, Tow^r-cJiftrbers, Old Cbinvhy;ivd, and 115, Waterlo.nd, LIVERPOOL. or ELEAZER JONES, 4 5, Union-street. <r KNTS !N New YORK, WILLIAMS & GUION, 40, Fultoil-street. Experienced SURGEONS can have FREE CABIN PASSAGE en by any c,f tb,"o 1'tw]wt shins. LLOXGYMI-UDOL MELBOURNE, PORTIIPl-IILIP. -t Y 1,1.0NO A?!m!CANAU)D RA?OHOL ./f; MINNESOTA. '?????' Wn.mMALLEK.LIywydd. Vv'edj c-i rliestru yn *00 o dunelli. yn cludo 1050 o dunelli.o r j dOSPdl1. '1 lob,'n,,]', tie wedi ei ebudiiruhuu a chopr. Yr ydys yn galw pyhv y 'hai ydynt yn l.wrindu ymfmlo i Awstralia at y liong nr.ii i bod weiii ei piiaiol"i 5<t y modd goiat' a cheiv 11 uuw-m vmldi ar yr aia.niini imvvitf v i i;• \ir.o l l'. y d' rued i\g «ry t'\M-il.l,adi«gwYUr itldi witeyd un lium'trhlj.as; ryfiyinftt'. ('el)ir cael |h«l> gwyboda'-f a o liurth )' elud-duliu'l «c atigeu- rht::ítliAI1 t;iitiII tr\\) ynioivn u Gtln ,mIl CO- j 2, T.er Chambers, Liverpool. j aeaos EI.EAZflH JONES, I 4-i, T'nioia Street. j SWYDDFA YFUBIAETH. -11)1: THAIN A I .fJK\' 11" A 110, "WATERLOO J.O.\D, LIVERPOOL. I?n?! () Lom;an Yniiinlol ?'r fath ^raf u !??Iia\u rb.]ai,l,l 0 LXUERFOOL I BOSTON Ar u .'<?<t!'r-?'t/ (¡ bub Mh, o LiYKiir'xiL i pun.Anr.LPjnA j 1) 31 i C'rirwysn y Llinell i Boston y vhc-tr «;ui'vtvil o i I>oi<triiu or 1'ntli yn carl eulhwyddu ^n ddyn- ion prot'edi-r:— Uonq. IJ'nei/dd T'rueU. PARLIAMENT (T. S:\iiip-oii 1 '-iOO .Vwsi <0 J")ANIEI. \r-:Bsn:n.H.fIOI'll'Il j;!Of) PRESIDENT J. Comings 1;!i10 5 AVestei;N STAR.. A. H. KIIO-A'KS 1000 Mcui (;r<)t<(.'K?:?:sr.?'.Pcun?i)..w!t"0 Hyd.? ? ?f.?.sWt:KK..HR.H.Km? 10?) Hy.). W VORTU AMERICA..A. Dunl'iu- 1 <>00 Tacli. 5 -NOR'rij Ai?irRICA MARY PLEASANTS. Kennanl &00 ?M?t I ,NIAP.Y I'(-FA.SANT., 1 S. Tnylor ROn IT,Y! I Y irfi-c vn anodd i vuifudwyr gael Ilon^au v>edi III f.Yu.??-oYU? 11 na'r rhai hy't. Y nine yr Is a'r Ad ?!?)?nrh:t?i-o)—l?')pc?'w.'dici barutni r,t' ie, \-dMchvsu)'Yt-y)ufu<l\m',—? gwa?aimcth jn?.'?Y? IW gael p:ui bo niigon. Ac y roac'r l)\vy:l, y a r gft'l 1),Ill bo ti?ig,,ii. A(, v a r In >11 belli an y n a, yn ngliyda tlira.nl y glaniad yn inlic ri y daith, yn ^ytiwysedig yn y clud-daliad. | gall y rhai a lyddant yn ewyllysio mynrd i Mnntiv.il neu Canada, wneyd vn well na nnned pvda'r llongau byn i Koston. CK'llir cael pob cyl'ar- wvddiadan aniretirbeidiol, Invy ymoi'yn a 11 f; X- mt, Waterloo Iiond. Lirerponl, Uriitf le.ldiannwyr yr uny l-inoll sydd yn cludo yn ^•tit'ola idd i Boston. Eream Comunicatlon between LIVERFOOI. and MOST YET. THE PAST-SAILING STEAM [PACKET YESTA. CAPTAIN ROBE li T D A V I E 8, WILL SAIL TM'NC'ITAI.Y AS FOLLOWS FROM MOSTT.V. Jl'l.Y. 1. Thursday H 1"' Morn 2 Friday 12 (1 N, 3' Sniurday 1 0 Kven Afnndnv ? 0 do -i i-? .Y. 2 ?"'? H¡jil> H !!{' S. Thursday '1 •" ?. Friday J" p', H1Ul't1av ]! Monday « 'loin T..f?<:?\ ?<'<<" j..1 Tnes<lav 14 Wednesday s W <u> ). ')').n?dav. H ')? r:¡(\l"l' } :i; 7,?t!r?.tv.)):? .10 }!I ;\fnn'¡ay' ] 0 :II"U' ), Tuesday 2 0 EH,);1 ?],?\.dm?t1'!Y. it 3t» do • r'J. Thursday ;1 O do Thursday. ?'tdo f1: :11il; dZ rt Saturday oij,Mondny ?O?forn? 27: 0 1,) 1 c).<?'('du.?!?.?nt),?: 7,9: Thursday 11 0 do TM)] Friday 11 0 do :]1. ,ltlll'l[;¡Y'" .1:- ) );,10111 j H10M LIVERPOOL. JULY, 7 0 Morn Friday N 0 do ] a, Sjilvirday K -0 do ?j?).))td?y 't()<)(),-) J 0, Tuesday U 0 dq ,7? Wednesday 1) 0 do !.s.Thnt-?)n?;n3'tJo ?\ Friday ..li 30 Lven ?('.S?tnn]H\- 1 0 do ?. Monday 4 0 do I Tuesday 1 0 do 14, Wednesday.. o 0 do il.V Th'u-?.??. — ]. i, t .;V 7 0 ???' 17* Saluvi'tav 7 1 It?! Mond; « ™ <|« ?O Tuesday (J" ?l\lnc?i?.?' ?: TI;!Il''i,h: 1]" j'J 2:1, F.idav U' 11 •V'0" liti Saturday 2 0 Eveu ??o?y. {> < « r27, Tucstiav '} ( |M, We.lnosday r> 0 a° ??), Tlmrsdav — i:g: :.¡r;'l'?: í-:m,rn |:il, Saturday S '• do TIJO Chester anti HoJylJclld HailwflY Siutioa Til M'oetyu, i* within a few y aids ol the place of landing; and the Truinfor Uiiuf or ami Holyhead leavo RIU)M MOSTYN TO IlOT.VIIKAn. tt. V. M.M H. M. II. M. H?t. AH?.t-'?.) jn.Iit?M'??'E-n.tJ.;v?n.7)tKvf.!). H. V. f. H. M. I!. M. A; 7 h-i Horn. M 40 Morn. on Coaches and Om<s uttehd the I'aeliet daily, to couvev Pai *> li^erx to all par's oi' the Principaliiy. I,ud: f,>w"n¡",1 per Hailway chuly, Further iin'orieatkui may be hud from Mr. DANIKJ, .IAMFS 2: I'ldon-^trei r „ >H-»r (he Kx''hc,uge, {1 <1 M. A. JONK», )lf(It)e, 1-J, 4 itnobio n —('•<•> t. l.iv.M-jioo) :uHI from Mr..1 11 \IYIJ '_I'tl)'.  i I nufio ar y \af 0 Fedi, i')C"À UMIONC YRCH T BORT PHILIP, iM&fofKjSf Y Uou? newvdd ragorol ?????a? CONSTANCE, \TR 11 OX SYDD WEDI Ef KHESTRU YN JL !.H? o dunelli—yn cludo ?,000 o dunclJau, ac wcdi ci ehadarnhau a (:ho1Jr. M?M.M M?ARD, y Uy?ydd. yn hoU.'I ?dnabyddu9 a'i alwedigaetb. GUll fod y Llong hon ,wedi PI gwncyd yn ben- odol at gludo i Australia, yn cynwys lie. bdueth rhwng ei byrddan (decks), v mae yn cynwys y cyfleusdeiau gorat i r fordaith. Y mae wedi ei rlianu yn wahanol gelloedd, a phob rhan o honi yn cael ei oleuo a'i awyru yn dda-y mae r noli gelloedil vn gauedig, a gall teulu trwy dalu y gwaharnaetli, gael cell iddynt eu hunain. Bydd Meddvg proledig ar y bwrdd, a bydd iddi gael ei narolygn gan swyddog ymfudol ei Mawrhydi. Y mae ei llywydd yn liollol gydnabyddus yu y moroedd dwyreiniol, ac nior gynefin ag ymfudwyr fel v gall roddi iddyntbob boddlonrwydd ftngenraeidiol. y j/tae'r CONSTANCE yn awr ar ei mordaith gyntaf, a /l'niT ,j bod yn un o'r rhai goraf a aeth i Atcstralia. ),f/'?? <t ?Of/ t/n K!i o')- r/tai ??r<<.f o<?/t i ?tc?f/a?tu. JAMES BEAZLEY, Ysw., JOHN S. DE WOLF, & Co., JAMES M. WALTHEW. 9, TOWER CITAMBEKS, LIVERPOOL. Keu gyda'r G orachwylwvr. oruc)W)n\ it. & n. EAVIES, Jlk FUD3[AETH 0 BOUTIIMADOG 1 AUSTRALIA. Y LLONG NORTH WALES, Llywydd, R. PIUCHARD, H?YLIA yn gynar yn mis Aw?t nesaf, o Borth AH Madoc, yn unicn-gyrchol i Melbourne, Ponh Philip. Y mae y llong hon yn newyild, ^wedi ei ehadarnhau A cbopr, ac yn cludo 40u u dunellau. Y roae enw R. Pncbard yu liollol adnuiiyddus fel un a Iywydllai longau gyilag yinfudwyro Gymra i'r America. Bydd i bob rhan o'r llong gael ei chymhwyso yn y modd mwyaf gofaltn er cvsur yr ymfudwyr;—a phar- otoir digonedd o luniaetli. Dylid gwneyd ymofynind buan. Coir pub cyfarwyddiadau atigenrbeidiol trwy! j vmofyn A -NI P f j MR. R. PRICE A RD, M.VKINE Ti;r,T;Aec, Forth rradoc. AT Y3IFUDWYR ?j-? ? 1 ???? America neu Awstralia. I Q1. Tj^ "O Ijjt Tp[r TfJ ;fx "T" <3 S.'), L',t;?<;?'r<;ft Ltr??oo', \D I)Y M U N A hysbysu ei fod mewn c\t!puq ?\ ,1m miu?' x'oi iawn i rod.li pob cyf?rwyddtadnn i angenrht idiol i Vml'udwy r, ar delerau nior isel, os nad yn ;1,,1 na neb arall. Y mac R. ilvuHKs yn buWmitb ad?abyddus ar ? llongiiu a Imylicmt or j.ortliladd liwn brou hob dydd i wa- hawd hottliladdoedd yr t ool Dtdeithrma?Awstrfdia; a bydd \n hyt'ryd ganddo roddi pubt?ftuwyddyd a uU? i'w gydgenedl y Cymry, er eu gwaredu o gratangau twyllwyr. Nid o"s dim ji'Jrygl i neb gaei coiled oddiar ti law, na chad en siomi ganddo, 0 ran nid \'11' \'11 gofyn i neb anion iddo aria'i n 1:1ken: ond caiit. un dalu am ei gludiud wedi iddo gael ei foddloni gyda golwg ar y llong, ei le yn y Hung, ,e. livmuna H, Hnuits hefydhysbysit I mt'udwyr ae ereill, fod g'IJiltdo dy helaeth, cyfleus, lie: wedi ei ddodrcfnu fel y f!a1hnt gad llety c)'1i.,u 1\ chvsurus am v prisiau nnvvaf rhCSYlIloJ. ItOBEUT HUGHES, 25, Union-street, LI\'L1: PÚ()¡.. l':J. ,f'' A W S T It A L I A. DYMI.'NA ELEAZEH JONES, 45, Umon Street, Liverpool, hyspyMi ymt'udwyr i'r wlad ucbod ei Vil cUau isod,—tun v yo isiau Uof. LlincH y Seren VTen Zsiincll y Groes Wen. Ziiineil y Belen X-dit. Xlmell yr rryr. tiincll jr Aur. i.»ir.cll yr Ysgall. Llincll Llynlleifiad. LlineU Fux. Gan nad yw llongan Awstralia un srniser yn cvebwyn yn gywir ar y diwrtual jieoodcdig, liuduio). ic. gtcir (iiirjenrhcidiol yw i ynd'tuiwyr anion arian i bierliau eu eludiad cyti iddynt ada<; I eavtref, er arbed. traul lL;y a I'liiiJwraelh yma, ac cr sicrhau i-.dynt eu hunain y lie )/<-?/< cijxurus yn y llong, svr.WF.j; fi.id y gvelyaa yn y liuielbiii ucliod yn cael eu penodi yn rheolaldd yn ol fely telir avian y eludiad, felly y rhai a dalant■ o'laf a gant y He gwaebd', a phc dcuai yr ymi'ndwyr yma lawer 0 iuns?' cvn cychwyn er -icrhnu i!e dyinuuut. byddai traul eu arosiad yn yeinvaneyu at bris eu clud- imL diangenrliaid yw dyw«'dyd y bydd i E. J. arkl' )W (IINN?-?.,],-(l v [)\(I,i 1 1, 1. d«.?v\;iiulau yu \>i<ul c'nwo blynedd divvi^ldal' yu d(lj"ml i .i<t.tU?i;'y'?<'??wy?'?'l'l ?''?c)nY?!wr jf'jiddbm a phnfunhd. .??nu'po'i)Ly?)y.-nvy<htyn? nglivicb H(.tt\u'pn? y eludiad, swm yr ymborrb aj rodilir, ]>y>a\i y celli y camateir eu cario yn rbad. etc., ,tc ar ddiirbyniai lhthyryn cynwys dau.s'?!M? ,t ,.l\ t ¡. wedi ei gyl'eirio at ELEAZER JONES, 45, Union Street, LIVERPOOL. Y I.l.VTUVR ISOI) A GVMEKWYI) A I, LAX o'll "CI:Ü:fC; IIOJIL..jt-rs. y Lloi,g Senator; A/on 1, "AXWYI, A PUAECHKDIG OYEAH.l,—Pan ar a.,lad ?wiadc-inKcned]ga?:;),yrydvji)oiivn d.vmuno cyf- hvy? i?nvipindiuhd?sarwoh?-y?/'?/??famy S?t:J?dJ.ngo.?o..htuudanom,?t.'drailbrthlawra ?yMcrasoch Hyda m, cr sicrhau i ni bob diogehvcl, a chy?ur yn .ein sy.nud)?d pr.-senol. Y ma.? ¡; dda e'(,Ii eii, l?,itl w(,(Ii ciii llivni- Mdl.'ni yn Y Ho"? ?i lie, a'r mis. Metl.asom a (-h?l!?Iau<ud?cb yn cael mvned rnor isol a ni vn v tathi?. ?'?''<b'?''? ??'' ?'<??)' ."me,; \n mliol, ni(»M "fig atom ?'? y dymmiiisem i.ldo wneud. Pe biia-a'cb clnvi oicli bunyn orucliwyliwr, bu.-tsai vn ;Ui- mbosibl i cliwi ddaagos mwy o garedigrwvd<l." C,r lawH??'l yr ?'v" oil a addawwyd yn y llytbyrau cyn cvebwyn. Ac yn yobwaiu-gol at liyny, y mae wedi riioddi ierfvn riiyng<>ni a phawb avail. Y mae genym tVnedfa (/?K'c/?."<?/) i ??'? htuiaiii^ t'' '?s ?!i ;)) .L]vf')dat"]'),yi'!n!'??'?y!'??"'?"?'?'?'"t'ittyn i]?a"'?.t ddvs.w.)i')s?)n<'i gael. Ydym, tlrosom ein j hunaTn an cyieillion, (cant- ond dau mown rliiiVdi), "l,FW?Tit??'?, L'?'?. "WILLIAM IIOWELL. Winllan. I.: L s SWYDDFA YMFUDIAETH AMERICAN AIDD TAPSCOTT. ST. GEonuE'S UuiLDfNGS, JIECKNT ROAD. -f II wylia y Packets o'r Dosparth Blaenaf canlyuol, ar eu dyJdiau pcnodol, 1*(,? l ° d 'i, ? I NEW YORK. I.I.ONI;.vr. i.i.rwvni). TCSKl.l.At:. I SOFIO. P.ivINAMTN ADAMs.Druinmond 2000 1st August I'Ul Mi It !SS Chase o.'JIIO ti „ t{OSCtf.-S. Kldridge, lfsos 11 A'r Packets canlyuol yn wythnosol trwy'r llwyddyn. I PHILADELPHIA. SJ\HA"ACJ\ Malonev 1000 Aug 12 WYOMING 1) unh'vv 110S Sep 12 r IONAWANDA Tuliu^ non NOV. 12 I IJAl/rr.UORK. 1000 loth y 1 LOUA AJ'DONAI.I I, Mi-lif Uy ] HI)iI -———-——— I AWSTRALIA. Oct 1st ( •'VI,N' NI 20110 i ? Octl.?h ]\.f AT'^ >' Llonpnu uchod o': 00S¡1:I1't1l mwyaf, yn  R'an fldvnioii cvi'>irn vdd. v rliai a £ y- wyr iir hyd y ion^i^ ,,<lWyn ytt,1,lea iec1^'1 » -'»• >' wyr ..I' hyd N tOJ',hah. uehod "UiH'011 ??' trosghvyddiad cahan rh?! ?.u y IIonn'?" uc r].. (iellircael ar bob adeg Ystafelloedd NeilMuol i Deuluoedd, neu bersoriau, a yv- vllvsieut yn fwy deil.oledig, a anion adneu o ;vl liob uu, I sicrhau berths, j r Jjvn v telir ylw dvledus. 'Gall ])cr?ntian fydd yn myned i berfedd fwtad Yr ?m.) D ? eHhitf.wy'r"?i!'fy' eu cost, a gwneud ?d,u!,arn!d.?t angenrheidiol yma, i gael eu-b.infon yn mlaen, ar eu da" vfodiad i ?ewYu''?,?' gyniaintag un diwrnod I Ot'diad. :1 thr?Y bynv osgoi y newidiadnu ?'"?''?""??"?"?'Y??Qa''<'rct) id(h'nta)'.?nripdi?.'wY«rk I '(LlIii' J'lJlhtlj Tidharan a c]¡yfnew,Hll1,m lInrl:y.w !wm n]'w Vork. yn daledigyn uurliy^ oaith o i ?""??'I<hi:i!),)'rrj.?i a ddewisaut v dull iliogtdal liwu o gvnieryd got'al u'u hnrian Arn iiysbysiaelb mauylacli ymofyner a W. TA I'C()TT it Co., I.ivr.Rrooi,, GoruchwyUvyr W„ A TAi'SCOT' New York. Tidcr y llytliyr-loll. )el11rya('J 7.:?c..?'.< Emigrants" i'-xde,Fourth JMitivn .-uy 1It(¡u ob'.verd, (dyth)l.n,I{1¡ r t, JdJ.. »n.i ,10. -==.==-=====-===-===- LLONGAU YMFUDOL ?-? KHW?Q LIVERPOOL AC AWSTRALIA. SEFYDLEDIG YN Y FLWYDDYN 1848. Llongau Tupellau Yn mynccl i Yn noilo 1700 Portli Philip Awst 10 MtucuRius. 1000 Porth Philip Awst 20 NEHALF.NNIA 1400 Porth Philip Medi 10 Y rhai hyn oil ydynt longau o'r dosparth cyntaf, ac yn cy merycl ymfudwyr i MF.LHOUIINK a G J.KI.ONG. Y mae ynddvnt gyfleusderau rliagorol,—Yn cymeryd Meddvg ar y b wrdd-ae nid oes ymfudwyr yn myned yn yr Is-gabna. MARY CATHERINE 600 Sydney Awst 10 Ymofyner a JOHN S DE WOLF & Co.; neu a JAMES M. WALTH EW, 9, Tower-chambers, Liverpool. Gornchwylwyr, B. & It. DAVIES Menai Bridge. The Thistle Line? SEF LLONGAU YMFUDOL I AWSTR,\L1. Ar yr 21 oin o Just nesetf, iwfia y Llotfy COVENANTER, (LLYWYDD, JOHN HOOD,) 0 LIVERPOOL I MELBOUHNE A PHORTH PHILIP. ^7 MAE HON yn Uong newydd o'r dosparth Y b?enaf. wedi ei rhestru yn 1274 o dnt?Uau, vn cludo 2,200, wedi ei cliodii-rliau it chopr, ac yn nofio yn bynod o gyflyin. ) mae mwy o le llnvng ei hynhlau {decks) tia chv- ffredin. Y mae wedi ei rlianu yn gelloedd fel y gall teulu gael cell neillduedig os dewisa. Bydd ur ei bwrdd Feddyg profiadol, a bydd iddi gael ei pharotoi i'r fordaith o dan arol- ygiadun o oruchwylwyr ei Mawrhydi. Bydded i ynifudwyr ymofvn ar ei bwrdd yn ochr ddwyrein- iol y Canniug Dock, nàu g)"\a'l' me,l ditmYll;l, DUNCAN GIBE, 31, SXKAND Stpkfr, LIVERPOOL EDUCATIONAL ESTAB LSHMENT FOR YOUNG LADIES. AT PORTMADOC, CONDUCTED BY T H B MISSES RE E S, (Daughters of the Rev. W. IIEKS, Liverpool,) To BE OrEXED ON MONDAY, JLLY lDtli, 1852. IN addition to the usual branches of English, JL Education, instruction will be given in Music i DRAWING, FANCY-WORK, and FUKNCH. 'The MISSKS HEES beg to state, that they hope to merit tho ? confidence of those Parents who may commit their Children to their care, by a concieutious attention, not only to the various branches of Education which they undertake to toaeh, but also tu the formation of mind and character founded lipou high principle and strict integrity. Bymgyrcluad Meddygol, MESMERIAETH a GALVANIAETH (Medical Magnetism, Mesmerism i £ Galvanism,) CAN Mr. JOSEPH THOMAS, j (Josephax Eryri). J PRüFFESWH GALLU IACHAOL YR HYLLF TUYDAXUL, Fel vr unig eli'eitbvdil i wcllbau anhwvlderau gew" vnob Ac., A C Y M E X Y I) D W It Y M A 11 F E It 0 L, Phrenologist.) No. I, C L A li ENC E S T K E E T An UONGL BllOWNLOW-IlILL, iy,.IINI(li,- tti iteliat' i'i- Adellilil Hotel.) LIVERPOOL. \7" ?-??' yn ?aiUi brotedig ac anwadadwy mewn X a'?!?].t.hai)hu!y?idul,ibd )T InJir trydunol yn elf'en weitbgar a nerihul jn ngl(.>i;»iife(^udi<ci t..>l coi-tt'anit'filaidd ;—a bod y dyiugyiv inau, neu yr ill- i tyniad cynnwyuol bydd yn y cyiryw syhveddau o'r herwydd, yn gyfnmg mantoisiol i'r iiaill gorff gyr-, riyrehu eilettttiau grymus ar y llall. Gan hYIJY, y La if driniaeth a aricrir gan Mr. ^Thomas, ydyw cyrn- hwyso gallu dymgyrcbol y corif dynol, neu dllyw- gyrchiad anifeikiidd; ctinys ni ddetnyblia Fesinc"- iaet-h, Cialvaniactli, y Gadwcn Weirol, Ac., od>ligerth mewn rhai achosion nciikhiol. Y mae yn sicr nad auilygwyd erioed l'wy o ansoddau iachaol yr elfeii- au anianyddol byn, nag a amlygwyd trwy ei ymaxfer- iad porx'/iiol of; canys y taae ei ymdrecbitm i weliau ei gyd-ddynion, a tiinid gan wahanol unhwylderau; wedi bod nior llwydditmnns. o Bu Mr. J bomas am amryw tlynyddoedd, yn arfer ei tedru-nvvdd yn y wyddor lion mewn cylch cyfrinacliol yu Ul1JI{; ae iii- gais ei gyfeillion, efe a elleitbiodd iachad i laweroedd y pryd byny yn rliad; end gan fod y ceisia'lau byny yn amlhau l'wyfwy, barnodd mai ui dcljiedswydd oedd eaogu cylch ei ddei'nyddioldeb, trwy g-ynyg ei wasauaeth i'r wlad yn gyffredinol; ac y mae }n liieddu \r b_\Irydwcb o sicrhau, lod yr elleith- iau dedw^ldai wedi dilyn ei driniaethau, yn y^tod y bly nj ddoedd a actliatit bcibio er pan viiiselydlodd yn Liverpool; yr h\n awireddir gan lnaws o dystiolaeth- aU a dderbv liiodd, oddiwrth bcrsonau a gaws;mt 1' had tr"y ei weinjddiadau, 0 bartbau pellenig, cyg"NS- tal a rhai yn cartrefu yn y drcf lion, Yi- oil o ba ral I sydd yn gytry w mis gellir arneu eu didwylledd. Can fod nifct mawr o anhwylderau i'w holrhain, naill ai i ormodedd rien ynio i dditlyg o'r nwyf t-ry- dtuiol yn y cylansoddiad, y mae gweitlircdiad dyni- g^rubiad trydanol trwv gyliwng y llaw-, a Galvaniaeth mewn rhai uchosion. yn etieitliiol er symucl llawer or IN-, mewn byr amser, a 11)-ny yn Ivnych wedi i gyll'eriau toil yn ariwvddiannu> yn mysg pa rai gellit' ytt'(,r I Liu -it iiiv 6,, pa rL Li gellil v Anhwylderau gewynol; y parlvs; Ily (tpi/edic aJJ*'cth*Hs); gwenclul a eJj,¡rröHl gew,\1101; gyvendid golwg gewynol; iseldcr vsbryd, Bell y prudd- dilfyg anadl; clelyd yeryd cymalau (rheumatic i icvcr); cryd cymalau, llym a phai-iiol; y droedwst; jioen yn y cefn; oerlel annaturiol yn y dwylaw at' iraed bvddardod; swn a cbur yn y pen; y "dilaii- nodd: dirwaew j n i,n y pen (tictolereu.r j gorgtu'- iad v galon jioen yn n^'byswllt y fonldwyd; idiecby'd yrafn; angli} lldra.nl; pocti yn y colyddion anhwyl- (lei-au beiinwo(l, k(!. Gellir ymgynghori a Mr. Thomas yn fcunyddiol yn ei dy, megys ucbod; neu efe a ymwel a dyoddef\sy yn eu taieu bunain, os bydd yn fwy dewisol ganddynt am yr uu teleniu. oddieithr y bydd y pellder yn lawr, Yr amodau ydynt fel v canlvn :—- Ain iiii ylll woliacl Deu (Ii-iiiiaetli, dtu a clini,e' cheiniog; neu am wythnos gyfan, (un neu ddati ym- weliad boli dydd, fel bo'r acbos yn gofyn,) un swlit ar ugain yr arian i'w talu yn mitten llaw yn ddititbriad 1'e deuai y cleition at Mr. T.arddechreuadeu hanhwyl* .J..j¡, cfidlent yn sryftredinol gael gwelliant trwv un dtiniaeih neu ddwy ond y mae aiieehyd hen, neu o hir barhad, yn gofyn mwy o amser i'w ?ymud ac ni chynter Mr. T. y cyfryyv mewn Haw am lai na# wytb- j nos o amser; ac y mae ambdl hen aii?iw,,I"ul? gofyn llawer ychwaneg na byny. 1). S.—Mr. T. ydyw: yr unig ymarfenvr a gallu meddygol dymgyrcltiol vn Liverpool, yr hyn a fa yn brif with ti dry eh ei ymchwiliad a'i astndiaetb am Iawer « tlynyddoedd, a chan nad yw ei driniaeth yn acbosi nnrhyw bot.'ti ir liwn v gweitbredir arno, nid rbaid ir plentyn ieuangal', na r person mwyaf ofuus, betruso i?wneydprawf. Dywcnydd?au?rr. Thomas \w bvsbYsu, ci fod wedi dargantod modd i wybod, nieyvn ych\\U? ciliadau. y ]nesur o'r ))yUi trvdanol fyddo yn y'eo ac ansawdd cirndiad. 1'Wy nyfrwii? pci)-iant gw\dr; a thrwy y darg'anfyddi?d swcrtljiav.r hwn, ?allun?ir efi ?o?idd'o ,2i attN,i,a(l()l ,tr cleif'i(-,n. Ymachyn yn ?rawi' ychw?ut?got a'r fy?tY?d a wnacd yn y wydd?r am gyfansoddiud ahianyddol y c.orlV dviad*; a (lilys V gwnn pob elrydydd n' bt'ir;nadnicwuaUn'"ni:?th natuviol, ei vstyried yn ddlwng o'i sviw. Ih-munaAh-.T.h?'ydaIws?IwpJnodcdycy??dd J at y wyddor bwy<fawr o YmKxyuDKO. Fel cyfundretn h)athn')'iat'th)pddy!if)L y mai.' ei gwirionedd wedi sel'ytlhi tnvy ymchwiliadau a phrawiiadau yr aniMnydd- i<)U'nw'at';acnis?cnir?.,rb)i'?p?y?'?''??? vvvhodaeth o i hegwyddorion, a it cvmhwysiiid priedid at amrywiol ddyL;dswyddau a ?ornchwyimn b\wyd. Aidilysurir a cbryflieir Hawc)'oahc<;hydtrwyc<genl'?o gvveitbredii yn ol y wyddor werthtVnvr hon tra, ur .v ?Hawar.dLy?eHidg??h'dydnenia'-haua.nirywat) ?hwytd?rau.pc ?weiHu-cdid yn uno! a'r deddfau an iamddol n.' eg'mrir ?anddi. lih?ddir d?s?ri?adau o nodweddiad cynnwyuol. yn d!n:?s!<t ba alwcdiga?thyu!a<'plant y??.Y!d cy]?- byvys. neu ihiugosir galluoodd a tbueddiadau pebl mown oed am ddau swllt a chwe cheiniog yr un. Rhoddir addjtsfj mewn Ymenyddey a/' delerau cyinedrol. ME, JOSEPH THOMAS, 1. CLARENCE STILEET, CORNER or BjROWM,oyV IIILL, IdVEHJ C OL, -'C- Allan o' Wasg, DIGRIFWCH DAFYDD, SEF YR ANTHEM WOHRWYOL yn mhnmed i Gylchwyl Cymroilorion Dirwestol Merthyr, Una y Sn], gwyn, 1 S-">2. Gellir ei chael i nnrhyw ran o'r Dywysogaeth ,yda th ?ad y post, wedi vr anfoner 8 penny postage staMps, C vr"lner ? ???' ROBERT JA?ES, Qcahkv ROW, Merihvr. Gor. ) MERTHYR. Al("'il,yr, Gor. -NIERTHIrE. Y rroEDB I ISCHTDI PELENAU HOLLOWAY. IACHAD IAFU ANNHREF.NEDIG A MALL- DJUüL. Adgsgrifo Lythyr oddiicrth Mr. R. JV, Kii-kus, Cgfferiwr, 7, Prescot Street, Liverpool, dgddicdig Mehejin ü, ljl. At y Proffeswr HOLLOW AT, SYR,—Mae eich Pelenau a'ch Enaint wedi sefyll yn ueliafar restr ein gwertliiant o Feddyginiaethau I'erchenoaol am rai blyny ddau. Mae un sydd yn arfer prynu geHyf, a.t yr lion y gallaf gyl'eirio am unrhyw ymofyniadau, yn dvmuno ar nal'sdael i clivvi ^a'd gv\-ybod neiilduolion ei hachos. Yr oedd wrrtf cafT ei hlino am fiynyddau a iafu aunhrefniedig, a'r enyn- 1<1 mur llymilost, fel ag yr amheua byddai yn abl i ymgynai daao; yn tiodus tueddwyd h wneydprawf o'ch Pelenau, alii a n hysbysa ddarfod iddi ar ol y dogn cyntaf, a phob un wedi, g," 1 esuivvythad mawr. Parhnodd i'w cymeryd, ae er na ddefnyddiodd ond tri 0 Flychau", y mae yn awr yn y inwyuhad 0 iechyd perfl'aith. Oallaswn anion i eh,, I lawer o achosion ereill, ond mae'r uehod, yr ivvf yn meddwl, o herwydd.■/rnig- rwydd yr ymosodiad, a'r iaciiid cyjiym, yudywedydll ver ar ran eich Pelenau rhyi'eddol. (Arwyddwyd) R. W. KIR US. lACHAD RIIYFEDDOL O DWYMYN GYHYRAWG (RHEUMATIC FEVER) YN VAN DlEMENS LAND. Adysgrifo Lythyr a ymddangosodd yn yr Hobart TOWII Cour- ier Mawrth lai, 1*0!, gan Major J. Walch. Dl Margaret pedair ar bymtheg oed, yn hyw yii Nf-w Town, yn dyoddef oddiwrth ramatic fever danbaid :;m fwy lilt dau lis, yr hyn a'i difeddianodd yu liollol o dd"Cuyd(1 ei ha-lodau yn ystod yr amser hwn, yr oedd o dllll oCal y medd- ygon mwyij' enwog yn Hobart Town, a chanddynt hwy yr oedd ei hachos yn cael ei vstyried yn anybeithiol. Llwyddodd eyfaiil gyda hi i wneyd prawf o Ueleuau clodfawr Hollowav, ac mewn amser anghredadwy o fyr, dh:ithi.s!Ult iaoliad per- Haith, Iachad o boen tt thyndra yn nghledr dwyfron a chylia per- son St oed Oddiwrth Meistri Thew a'i Fab, perchenogion y Lynn Ad vertiser, y rliui a allaat wirio y dystiolaetii gal.dyuJl.-A\H.t Sil 18.01. At y Proflfeswr Hollowav, Syr,—Yr wyf yn dyuiuno dwyu fv nhystiolaeth i e'feithiau daionus Pelenau Hoiloway. Dyuddefais yn do-t am rai bivn- vildau oddiwrth boeil a Uiyndra Y" y cylla, yr hyn hefyd a tldilvnid a bvrdra auadl, fel ag Tin hutal i gerdded o rtrngyipb. Yr wyf yn 84 mlwydd ood, ac tr fy heuaint, y mac y PdeuCiu hyn wedi fy ngwella i'r fath raddau, fel ag yr ydwy I yn 1 ereill gael eft gwneyd vn adnabyddus ou rhinwe.ldau. Yr ^yi vn awr wedi cael fy ngwiieyd, trwy eu hotter}uoliaeth, yn fywiog mewn cymhariaetb, a gymeryd golalur hob ang- hytleustra ua plioen, yr liyn nis gallon >Ntieud o r bLwll, (Arwyddwyd) HENRY COE, North Street, Lynn, Norfolk jj Iachad rhyfeddol o'r grafel, ac anhwyldeb yr Iafu o'r ruwyaf pf->r)-glu, Ady'sgrif o Lythyr cyfeiriedig atJ. K. Heydon, „ sw., Sydney New botith Wales, dyiidiedig Chwelt-or :);1lli, 1)I. Syr,—Bu un Mr. Thomas Clark, Yniselydlydd yn Lake- george, am gryn lawer o amser yn cnel ei gystuddio y n ddw ys gan anhwyldeb yr Jafn, ynghyd a'r Gratel. Dyweclodd ei leddygon, ar ol gwtieyd prav, i un boll fedr, wrtho yn oicst, iod ei uclios yn anobeithiol, a phub ymdrechion peilach yn dii- ludd. Yu y sefyllfa hon, ac yn disgwyl y liyddai ) hob um mod derlvnu ei oes, cynghorodd cyf.till ef i wneyd prawl o lielenau Hoiloway, ac fel gobaitlj yn erbvn anobaith, gwnaetu byny, l'hoddodd y dogu cyntaf iddo gryn lawer o esiuwytiivd, para- odd gan liyny i'w cytueryd vuoi y cyfarwyddiailau, ac y mae yn awr wedi ei udferu i berii'aith iechyd. Tai'ula bleser mawr yn cadarnliau y dystiolaetii hon, neu hyd yu nod wneu tinir tystlw i'run jx-rwyl, os byddai lJyuy yu ofynol. (.Arwyddwyd) WM. J ONES, Perciionog y (joalbura Herald, New South WaJp" EfTc-ithrwydil rhyfeddol Pelenau Hoiloway mewn uehosioa o Ddyliglwyf, ttyi?ipfr?onan yn dyoddcf oddiwrth Ddyfrglwy, uu ai yn amser troad bywy. neu unrbyu- amser arall, daefu; ddio y y 1'' b'uau ityu yu ddi?ed. gan lod canoedd o bersonau Ml c?i eu iachau yn liyuyddoi nwy f'udeLn-ùdio u r abechyd (?chr\s j?wu hwn yn ei wauanul raitdau, wedi i bob moddion ereill I- Y-U ?' i er? ill Mae y Peleuau clodfawr hyu yn efleithiol ryfeddol yn yr anhwylderau canlyuol. Nlae y Pelenau (Jlodlawr hylt yn rhyfeddol etfeithiol yn yr anhwylderau canly.iol:— -\nhwy'j,]e;au l'vln¡],ÚlIl1. Cur yn Y pen. Gwaew y pen. Cyiimmhvst. Atali t ,vir. Doiur gwiMf. J. r Uihyg anait!. v. ul u.- Anhwylder geriawg. Fntiau [math. Arwyddion a i (Id UiliyH tieuliad Ijwyd. C'oiyaldwst. Tolorod. ltliwymiad yeoll1rhUon. :EulJvnfa. Ci-aiuenod. Y Uarfmiedigdcth. CI wyf melyn. Uyngei. Nychdod. Alieidiyd yr afu, Gweudid & J)\r:h-?f. Llwyuwd. o))ubni.Jh. ('??Y"aed. Fibieuau (7't?'). Aec.,?e.,?'c. Ar wn-th yn scfydJiady Pru"eswr Holioway, 2?, su-?td, ger Temple 14ar, ??"'?'? ??' v ?y?t 0 Fi?rylnvyr a (Jwei thwyr cytrt'n, d??, yr iioll fyd gwareiddieuig, am v pJ'i- ii,u'?.jjh'uot:—Is.?c.?-c., ts.?.; Us.; ??_ :.t'?.: 'v ),)?ch. Y mae emB in?vr drwv g'merù y maintioli mwvaf. j, -Cyfarwyddiadau er arwtaiiiadi'r Cleifion o hob aueoh ¡ Y J. gyda phob blychaid. I.LYFLTAU CYHOEDDEDIG AC AR WEHTH Y: SWYDDFA "'r DItYSORrA," TitErrYNON. Esboniad y Parchedig James Hushes ar yr Hen De5tamen; l: I:JHU¡¡W,yyJ.l, '<?!i-Ij r, i?- i'.c LyJ IE (?uiu-i?iun.) ll8- 6c. Cyt'. in.(.? Sam.—Job.) i?. CyLIV ?atm.-Ls?.? 10,. 6(.* Cvt. V. (Jer-\? ? ?—}c Y' C?tMi yn 5 Cyrol, neu 55 o ranau swilt Yr un £ •"> VU !Je, Rh?yniir ypump ?yfrol uehod yu unH?.? ? wn cro.n U„ o rhud^dgoT eh calf) neu g,o.u l? ?.?r-Ihvied? (marbled ani^s > gyt,0l: "? llo dulas ? g?r,iiiedig [blue wtJyiH)* t»c. y pyh-ol. Esbcniad Y P.archcdig James Hughes ar y Tes- tament «ew Cla, Aryra/had, un Grf'rol tiardd, '/via dll'Jw',a1 ae !!I I/I a'W!liada,o s¡,L\rJun o'r Awdwr;—dal l\m- •^rrmad Can "an1 (iri' nas Jerusalem, ac o deithiau yr AAT posttonlliino'n i AyH n .ii i'dhyvdfla A F C i hofrestr Teuluaidd-Hefvd Sylwad- a" ll)'\n'1!J¡1 a ('l,jt1I'l'<lI"O} &r y Pwabal'ol Ivfrau Hanesydd- !aettTh v y w pedlw«air i EFlfuni oiyl lwyr m,nv,. amservddol, er danp- <u cysoiid?b; Atusei-yddi.?t), A?tcu yr Apo,tolion b? ?os '?f?'sb??Xdn?u r?'??? "i"??. Eglurhad o ??n: htu?dd Swyddau, a PhJeidiau a gryh?yjiir? 'vT?t?nc.it 1"" r, ii -T y T?.?eut??dd, ?.. Jfh?n- ???. C?.u 11.?. „. ? „, ? vn ol gwa]¡auol ddulJ¡¡¡l1, Efengyl, pan Y diwedd- ar y Ddeddf a'r Efengyl g-an v di wedù- ar?'?cn.J?.?? Uu i-nuis, ].»D„ t' y ¡jl'lCtlI'¡1J ( ohwij. Awdwr vVatc-isai rLa- GrefYdd Waturiol a Dat?dd- ?"?'? ?'"? -K?..x. 0 ?.??tuii. ,Mewi; .u? o luivuaa, Is. yr uu ?c-? Jiyrddau, '?. ?. njc??u ?S .??°? a Chymreig CaerfaUweh nmue ^i^> sTdd-. n. h.tMr rl?vv:n croen Uo, 1?.; me? ctoeni'<yu)).irdd,lQs. ? wir, po fwyaf yr ydym yn arfer arco, bofT?ch o bono vr ydym yn mvncd o byd. Geirlyfr yr oes yd- yw. Mae yn cylarJod ??aas'<?u y Cymrv Yn ansawddhr&seno! y celfau a I' gwyddorau. '■ ])ymunem gyng- v ceiritil a'r gNi,y(l(lorILU. yr ?tia/???.t.uen- v traethawd arv\einiol ar lytliyraeth y Gymraeg, ermwyndeall i egwyddoriot'. yr ?ith, acLm?! b??crddind i'w hv?gt-ifen?yu gywir. Er '?d ydym yn rbvdd' i ddilvu CAKKKALI.WCH yn luhob cyfarwy ddy d a roddir :andùo, :n wc-?om tm ieithydd Cymreig ar y cytan, yn pin boddio yn well hyd y cyrhaedda fi liyffortldiotVan. Hydervyn ydengys y genedl yn gyffredinol eu bod yn gwerthl^ awrogi ei lafur maith a sorfa. Y cyfarwyddyd Profedig ibobPercben Anifail, scf dysgrilimi cvyn-) ac t-glro or boll gletydau I ,,1(1 yu dygwvdd i ON FVLAI-, BCCHOU, YCHAIN, DEj., DaI LI.OIAU, in nghyda'r modd mwyafhawddac etfeithiol i iachau pob t'hyw glefyd, R hyny yn ei amrywiol raddau. Ilofyd cyfar- j wvddiadau 1 adnabod Ceffylaa (hfal. eu hoedran, ice., ,XC,. Uan Jonx EIIWMUIS, gynt o'r Gelli Gynan. Pedwaredd ar- graffiad, wedi ei ddi.vygio gan ei feibion, J. ac E. EDWARDS. Pcis mewn l'ynh.ull. 4s 6c. Croen dafau, 5s. Ni aUe=id cyfa.isoddi Hyfryu mwy addm a bnddiol i bo? Perchcn A:iiir'iliaid yn Ngbymru gan fod vrenwau ai y C;WA- liuriol glel'y lau wedi eu dvuodi nior eglur, ac mewn geiriau m'n-aathr?d?: Ù' ey!hiuu a arferir tuag al feddyginiaethu wedi "u henwi yn V mu'U y'u g-dwI,' gcnm yn Ngiiymru, Re mewn geiriau a ddeallir gan boh Cylfyriwr. Gaa fod cyfran h,,]aelh 0'1' 11\-1'1' wp,li "i hri')!loli at y dosparth hvvnw o anilVii- iaid, scf C-KKi-YLAr, y iiiodd i'w DEWIS EU MAGU, KC TI\]: TF PKDOI.I, FU DIWYGIO. A'P HAKDIJU, gellir dywedyd nas gellir rhagori arno mewn cyflawnderaphriodoldeb i berchenog pob math o nnifpjhaid. Y Gongl Facn neu eglurliad cysefin ar egwyddorion y Owiii.-ined.L L'1¡"tj"1Or>l, GtiA y Parch. JACOB ABROT. Cyl- i'dthedig g-all y Parch. NY. REKS. 1,1.izi mewn byrddau. Is. 6c. Corpii cynwysfawr o Dduwinyddiaetb* san Ai.K.\AM>F.U SMin I'A'IKitsoN, A.M. croou Ho, a -Is. yn rhwyiu iii'iivu iliain. Y Pmtiedydd Y^grythyrol, :2-" Cc-. raewn Ilian. DrvLdi Proifw ydoiiaeth, 3s. mewn llian ar Hanesiaeth Ysgrythyrol, Is- Oriau Olaf Icsu Grist, gan y Parch. L. Jones, 4C. Athrouiaet.h T'l-ofu lacbawdwriaetli, Is. :3c. Cyfaill Ppcbadur, 3c. t'udeli yr Kglwy; o'r NVladwriaetli,gan B. Noel. Caniadait Si-io'i 18s. Attodiad i Ganiadau ion, tis. Halleluiidi, Llyfr Tonau, 4s. Egwvddorig, Rhan 1, 2, :3-y dwsin, Is. 60 [ | IIyiUirddwr, g:-ti v I'arch. T. Charles. 4c. Chai uoeke ar y Priodoliaethau, 0s. 'ic. Anianyddiaeth y Sefyllfa Ddyfo.lol, 49. Darlii ii ar S. ryddiaetb (Arfonwysou), 6c. C'ydymuith yr Athraw (ldrisyn), 3c. ar yr lawn (Jenkyn), rhanau, 4s. Eliasia, gall Jlleddyn, 6ce y Greatticfuetli, Awdl (Ambrose), 6c. Cohant. NVilliams, NVem, D. Rowlands, &c., &c- '1 wr y Piaidd, gan y Parch. E. Morgan, oc. Gramuiadcg.iit gan Caledfryn. Tegid, a Spurroll. Meddygiuiaetb v Nef rhag Me.lldith Llafur, tic, Etlndedigaetb Gras. gau y Parch. W. Roberts, 6c. Gwaitli Dulyild Jonau r, byrddau. 6s. Esl.iouiedydd Hanesiol, byrddau, 3s. :3e. liMidlvfr Cristionogol, byrddau, 2s. 6c. H,.11 Ivfrau Cvm.leithas v Traethodau Crefyda, o,i- Holl lyfrau lTudeb yr Ysgolion salibothol. Yn vspaid yr v»torm o datatiau yn nebeubaith Llnegr, vvytbnos i ddydd Gllcncr di^eddat, aetb lueilten i swviidla v pellcbyr gwefro! yn Soiithuinpton ar hyd y cwyfi'» a chwateuodd odilianigyioh 1, leir- hint mor ddvcbryidlyd. fed y rbed-.d"! yr boli \sgijf- u'(,is allIIn uiewn BANGOR AND CARNARVON R-k ILAN, A Y. Y GOODS c}ntaf a gariodJ -? Railway Nrwydd o! Y if'iml^ri rrr'L0yd-rnt ne^"dd eu derbvn SLF?Wi???-. ?'" ??'?-?, Bout BridJ, pnf i K fasnaebvdd cZK l't vN 0 twadeli nnt'ert]¡o1 ? 30 i-?O 0 ^deli aufertliol -raEmt'orium, Bout Bridd. pril' f?awd;r ?cvnSwv?sed? ?ln ????"?' ??<??????? _?: a dt, ? Mo1^ .3kiiis. CordsCOltO?U, Tr oil wedi eu detliol gyda y gofa] mwyaf Yn mbrl if Fofn ,C 7l^1 y de\Tnas ganddo ef ei bun. Dem/v !a"01 lanau ei Fas!j?l.,hdv nad oes ei ail mewn hlaetJldel' ae am- ?i?h a chyd. golw. ar S ?1?'???'h h ? <M& Úl eu dda bet*h ,a tsttZ! Veyrn!i"'o lJvhd eo110 fod MSaoh«th etlfnlclid wedl newitl dull wedd Masl1achaeth y byd. Y 11;ae nwydd- au )'n rhatach nac erioed, a'r cludiad 0 honynt Le(",l. Y ?aniial??, y Steamers, a'r 3,d?nt (,]I t!yJ'- sysnsr1 '■  A(! v I''lae gos',N,n' -ia(i piii n,?N-vfid- ..çPltOli \edi Ti wney<l yn ai.?rnlic Lyth bJur- remannau Ewrop^ fjla" yn erl,-vn I'cuial1nau Ewrcp. A!e"-n g-wirionedd, mae iii- s. nacliaeth V11 mnddau Cotton ? I??i ei andwvo am bvtli t™ '0 Cotton Fi -.dain Fawrvnaros vn Irlf. dynol" & Yr ydvm vn I l lg"lla,-lij d.Vl'ais y meddwl mae yn °'r yn ? gwneyd yn ddelnvddiau dillacl 5" o'r blaen v bv.l.hm ^a u,lUa 1 lAl^ach,iiies, (pan en gweithio}n baroù,) ac yr yd)'lll yn gallu aJlf¡.;) eu gweithio yn barod,) ac y^rd^m vn ] eu t!v-nevd '"J1 i'liaU-dl nac gallaiii hwv en gWlleyd )n .u ?lad eu Jumam/ ?n- ? t felly eu bod yn piynfein n.vyddau ?da r v?i t -'?'-? ? 0 a?%-y d d ae eitf(li,ed d. D,dd%N-cli .-n Bi;iD.n, N -q as- j LEWIS LEWIS, | Affcon Emporium, n,,Aclid% HJCH-Um 0? &- Co. Pr?f Faiiia, Caernarfon* P, WU^-1 • CT V,,1 I 1{,CHakd OyvEN & CO. .Y,? Expehenc.d Young :\leu. iiaine d iat?l(,N- 6eX-Ll"a l Exl,er?c-ncc d

MANION A HYNODION.

Advertising

It ri p.A INC.

! AWSTRIA.

I. ! PRWSIA.

j A>! F mc A. i- -.-. - --.…