Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Dymgyrchiad Meddygol, MESMERIAETH a GALYAXIAETII (Medical lf(ioizetisyn, Mesnzer;sni & Galvanism,) CAN Mr. JOSEPH THOMAS, (Josejphus Eryri). PROFFESWR GALLU IACTTAOL YR HYLIF ITRYDANOL, 1"1 yr unig effeithydd i wellhau anhwylderau gewynob &c., AC YJIESYDDWE YHARFEROL, (Practical Phrenologist.) o. 1, CLARENCE STREET, AR GONGL BROWNLOW-HILL, (Ycliydig tu uchaf i'r Adelphi Hotel.) LIVERPOOL. YMAE yn ffaith brofodig ac an wad ad wy mewn JL athroniaeth anianyddol, fod yr hylif trydanol yn elfeii weithgar a nertliol yn nghyfansoddiad pob corti' allifl'i IHidcl ;-a bod y dymgyrchiad, neu yr at- tyniad eynnwynol sydd yn y eytryw sylweddau o'r henvydd, yn gyfrwng manteisiol i'r naill gorfl' gyn- nyrehu effeithiau grymus ar y llall. GtUl hyny, y brif driniaeth a arferir gan Mr. Thomas, ydyw cym- hwyso gallu dymgyrchol y cortf dynol, neu ddym- gyrchiad anifeilaidd; canys ni ddefnyddia Fesmer- iuctli, Galvaniaeth, y Gail wen Wefrol, itc., oddigerth mewn rliai acliosion neillduol. Y mae yn sier nud amlvgwyd erioed fwy o ansoddau iachaol yr elfen- au anianyddol hyn, nag a amlvgwyd trwy ei .Ylnarfer-I iad perscnol (?f; canys y mae ei ymdrechion i wellau ei cvd-ddyuion, a nmid gan wahanol anhwylderau, w'di hod mor llwyddiannus. Bu Mr. Thomas am amryw flynyddoedd, yn nrfer ei fedrusrwydd yn y wyddor hon mewncylch cyfrinachol yn unig; ac ar gais ei gyfeillion, efe a effeithiodd iachad i laweroedd y pryd liyny yn rhad; ond gan fod y ceisiadiiu hyny yn amlhau fwyfwy, baiTiodd mai i' t)( I y cei.,iadeu liviiy yii ei ddyledswydd oedd eangu cylch ei ddefnyddioldeb, tnvy gynyg ei wasanaeth i'r wlad yn gyfiredinul; ac y mae yn meddu yr hyfrydwch o sicrhau, fod yr effeith- iau dedwyddaf wedi dilyn ei driniaetliau, yu ystod y hlynyddoedd a aetliant Iieihio cr pan ymselydlodd yn Liverpool; yr hyn a wireddir gan luaws o dystiolaeth- au a dderbyniodd, oddiwrth bersonau a gawsant les- had trwy ei weinyddiadau, o barthau pelleirig, eygys- tal a rhai yn cartrefu yn y dref hon, yr oil o La rai sydd yn gyfryw nas gellir ameu en didwvlledd. Gan fod nifer mawr o anlnvylderau i'w holrhain, llail1 ai i ormodedd neu ynte i ddiffyg o'r mvyf try- danol yn y cyfansoddiad, y mae gweithrediad dym- gyrchiad trydanol trwy gyfrwng y llaw, a Galvaniaeth mown rhai achosioll, yn etfeithiol er symud llawer o'r cvfryw, mewn byr amser, a hyny yn fynych wedi i gyfforiau fod yn afiwyddiannus yn mysg pa rai gellir t'nwi y rhai canlynol:— Anhwylderau gewynol; y parlys; llysmeirglwyf (cpileclic (iffectiotts); gwencUd a chyffroad gewynol; gwendid golwg gewynol iselder ysbryd, neu y prudd- gi wyf; ditfvg anadl; clefyd ycryd cyrnalau (rheumatic fever), cryd eymalau, llym a pliaraol; y droedwst; pocn yn y cefn oerfel annaturiol yn y dwylaw a'r traed; byddardod swn a chur yn y pen; y ddan- nodd; dirwaewvn esgyrn y pen (tictole)-eiix) gorgur- iad y gal on poenyn nghyswllt y forddwyd; atlechyd yratu; anghylldraul; poen yn y colyddion; anlnvyl- derau benywod, Are. Dvmuna Mr. T. hefyd alw sylw penodol y cyhoedd at v wyddor bwysfawr o YJIENVDDKO. Fel cyfundrefn o aVnroniacth leddyliol, y mae ei gwirionedd wedi ei sei'ydlu trwy ymehwiliadau a plirawtiadau yranian- yddion cnwocaf; ac nis gellir gor brisio pwysigrwydd y wybodaeth o'i hegwyddorion, a il cymhwysiad pri- ndol at amrywiol ddyledswyddau a goruehwylion 1'ywyd. A?hlysurir a chryfheir Hawer o afiec!iN-?l trwy esgeuluso gweithredu yn ol y wyddor werthi'awr hon tra, ar y llaw arall, y gellid gochelyd neu iach- An amryw anhwylderau, pe gweithredid yn unol a'r deddfau anianyddol a eglurir ganddi. Jihouuir (lesgnhatlaii o noilweddiad cynnw\ nol, yn dangos at ba alwedigaeth y mae plant yn fwyaf cy- mhwys, neu dangosir galluoedd a thueddiadau pobl mewn oed, am ddau swllt a clnve' cheiniog yr un. Ehoddir addy*j < mewn Ymcvyddeg ar delcrau cymedrol. Mn. JOSEPH THOMAS, 1, CLARENCE-STREET, CORNER OF BRoivNLOAV IIILL, LIVERPOOL. Gellir ymgy'nghori a 3tr. Thomas yn feunyddiol vn ci dy, megys ucliod; Ilcn de a ynnvel a dyoddelVyr y 11 eu tai eu bunain, osbyddyn l'wy tlewibol gaudilynt, am yrun telerau, oddieitlir y byddy pelluer yn fuwr. Yr amodau ydynt fely canlyn:— Am un ymweIiad neu driniaeth, dau swllt a clnve cheiniog; neu nin wytimos gyfan, (un neu ddau ym- ,k%-eli ad bob dydd, fel bo'r achos yn gofyn,) un swllt ar hugain vr arian i'w talu yn miaen llaw yn ddieithriad. ]'<* denai y cleifion at Mr, T. ar ddechreuad eu han- hwyldeb, galient yn gyifredinol gael gwelliant tnvy un driniaeth neuddwy; 01111 y mae aliechyd her., neu o hir barliad, 'vn got'yu mwv o amser i w s\m>vi; ac ni y .Iy, nos o amser; ac y mae ambell hen annwyldeb yn gofyn llawer Fhwaneg na hyny. D. S.Ir. T. ydyw yr unig ymarferwr a gallu moddvgnl dymgj-rchiol yn Liveqiool, yr hyn a fu yn bi-if wrtbddrych ei ymchwiliad a i astudiaeth am liuvei o Hynyddootld, a cban nad yw ei diinuieth yn achosi unrlivw boeii i'r hwn y gweitlirodir arno, nill rhiiid 11 plentyn ieuangaf, na'1' person mwyai olnus, betiuso gwneyd prawf. Dvwenvdd gan Mr. Thomas yw hysbysu, ei fod wedi darganfod modd i wybod, mewn ycbydig eiluulau, y mesur o'r bvlif trydanol fyddo yii. y coifl, ac an- tawdd ei rechad, trwy gyfrwng Rwydr; a tbrwv y darganfyddiad gwerthlavi hwn galluogn ei i rooloidtlio ei weithrediadau attymadol ar y cldhon Y mac hvn yn brawf yclnvanegol o'r eynydd a wnaed vn v wyddor am gyfansoddiad anianyddol y coiii (lynl; a dilys y gwna pob efrydydd a beirniad niewn athroniacth naturiol, ei ysiyried yn deilwng o'i sylw.. ESBONIAD PiKCH. JAMES HUGHES, AR Y TESTAMENT NEWYDD ATVT BYMTHEG SWLLT!! Mai 1 af, 1852, t^YHOEDDWYD Rbif. 1, p?s 3 ceiniog, o'r ?. Gwuth rha«oro] ucbod, a dih?ir n? pornlien mmvn BO .?nMrvmtiiegnoao!. G?na ddwy b'yfrol l?rb-g o 1- ?S'-?- '"iJaiifouer orders YN DDIOED i'r Cyhoed.hvr, ac i'r Llyfr- vertbwvr; gan iaa phirotiiir oud uifcr gyfatebol. yy y wASG, CYDYMAITH I ESBONIAD Y PARCH. JAMES HUGHES AR Y TESTAMENT NEWYDD Q EF YFRES 0 HOLIADAU AR Y TES ? TAMENT EWYnD A lt ESBONIAD, ar gyiillnn newvdd P¡' ( Yiinortliwvo l'onmi Teuluordd ac Atlirawon yr ?ol sabbothol vn cu Horchwyl o weiuyddn )M)dys?. Mac buddiold?. y dull 0 addys?n drwy holtadmi ac n?hx'i ?n drU?n adnab?ddnH. f? dbrdd dm offeitli.ol i tmiU sylw yr YsKn?iRion, i g?u ynddynt ysbryd vmchwihad ?1 ,yhv y pur-Yu?dd a? ipyfnmuiddyut ?yhodaeth ycliwaup?! f; nmaid dyweyddinmm yr au?nrheidrwydd ai djiminodeb ? ])?' y Rhifvn Cyntaf ar MATTHEW a MARC gyda ÙIT3 p,ris 6c. Yr)?ifyn canlynol, i gynwvs L?c a loAX. r". awr yn cari ci gyhocddit yn vhanau 6 cheiniofj OEIRIADUR YSGRYTHYROL A DUWINYDDOL. Yn cynwvs Arwvddocad En wan, GeirifU, ac Yniadroddion v nihl; nc 'Agoriud i'r gwalinnol Lyfrau sydd ynddo-en hys- CRIFRDWvi*» PU iiamst^ryrlcHad, a'u cyiiinvysitf<] yn ZI^riiyd itg Kslnrliad byr ar brif liynciau, Oosodiadaa, a Dyledswyddau y (i r,fy(l,l Gristionogol; hefyd Hanes y l'ersonnu, Lleoedd, Af- onvdd Creaduriaid, Coedvdd, jSIcini, cryhwylledig yn YT Ys- crvthyrau a Sylwndau ar Wyliau, Aberthau, a Defodnu yr i(Iflewon a Clivii(-tlloefl(I ereill gyda r Adnodau cyfeiriedig vr bob Pwnc, ae at bob amgvlebin.d yn hancs y Personal!, tJeoedil Dcfodaa, &c. Ac y mae yn riioddi Darlm.iad o eg- wvddorion ac iirfcviad amiTwiol o brif Knwadau y byd Cref- ddcl er cvc''lwvniail C-i^tinnogaetli hyd yr amser presenol; ov'da ilywgrnHiadan vr Ysgrifenwyr uodedig (Cymraeg a Haes- oli' r-ol ar wahanol ranau Dinvinyddiaetli yn yr oesoedd a N bant heibio. GTDA DALUN liAllDV 0 WUD CANAAN. Wuif vn awr yn barod. CYMEKADWYAKTHAU I K GWAITH. Amcenir v Geiriatlul' hychan, dest]u9 hw[:, g-yfpr y rhai d u.- enwot! hyny o r C'¡'I!l!"Y agnas gal •>Jt j,)v.r1h:ie(ld Geiiradur emvog Charles, ac eiaill EniadiiiO ■, cu c?-)? "I,li yu ei» iaith.Yranerchmdaddy?d. ?u > Goiriadar hwn yn' ?nbauul o ran ei ?ynwysiad .i yr un ai.U a gyy boeddwyd hyd Y?nt l vrol a yma yn Gymraeg, yn gyinaml ag 'N,u 1*)-ti -i o I a ])uwinyddoI,nhyuymewnmMUti?f)h??ad?u?i??PK?t???w f!)ndo i'r do.r?th, ? gyshd ? am bris nior sal a m0]; fri?i?do fewn cyrhaetld (agoa)iLobdarhi?.d ?'?' Yn ol yr hyn addarllenasom ni o hono yr ydym yn  fod yii ychwanegiad tra buddiol at fanteision em ojcit ■ > ac yn d?lwag o gcfnogit(?th ein cyfeillion yn fiyffredmol. III I y dyddian hvu uid oes achos i athraw nuc athrawes vn em Wy9' golion Habbotbol, fod yn anfedrus i weinydda addysg i w hy*- oleigiou, gan fod lliosogrwydd o gynorthwyon gwerthlawr vn oael eu cvnyg iddynt. "-r JDrysorfa, .i-i 1. Llyfr cryno, cynwysfarrr, a thra buddiol, a fydd i ddeiliaid lluosog yr Vsgolion btibbothol. —l*o,i'ch. John liuyhcs, Liver- P Os dvgiref "vn mlaen hvd ei orphenind yn gystal a'r hyn It ):-111,]allg,,u,I,1, Ili jilif trasaf ei alw yu (Jrynontlo H i/boda-eth Ysi/ri/thynil a Vinrun/drioi; nawelais ei fatli yn y tl'urf ynm — o ran Iiycliandor ei gylch, cyflawnder ac amrywiaetli ei gYIl- ^-ys, pi iulerion vn dtla, y nii *bi\liau goetb, a i iaith yn ''b?vdd. Dvntuuwn buh U?:.dd!tnit .'w u?pheu a bod ei red- iad vmhlith fy u?hvd?i?d?; o bob giadd, v eylrvw t? a ba«ddai y cvhf?ddi?d:-?<"v '? '?" Morns, -R?-M?. 1 y n?iii, 'N' Iau v geiriau vit i-lia?,,oi-o dda a ehvnwysfuwr. l?d<ty C?lMADUKhwn yn drvsorfa gvfoetbogH wdv'bodaeth vsgrylliyrol a duwiny llol 1 w iodclian- nvdd, ac yn drnd<-<uyddiutttt\v???eU? atlirawon ac y?]- heigion yr Vsgul Sabbothol. Y "'?y!l?"'?"?"?"H''t'i- ?i,l v ill',I(! Y]i Y I)Idl[ ,I o-md a d?rhvumd h.-Iarth, oblegid y mac yn go \gu y ?ydd yn llyfr da iuwn, a rhctd mv.u. beth yn ychwanf? ?ydd ei?iUL .I VrAwseraii.. Os bvdd rliai cvnivdogaethau hfib yniweled a bwynt gan I.y frwei tliwyr m ii jjdoobai tliwyr, yna donloner yu nnion- £ \rcholiit y CyUoeddwr, yr hwu it (ii-efita Iwybr i hynvyddo *}j>yinui o r llyfrau uebod yn ddiogei a pbrydlon. r. M. Evans, Cyhoeddwr, Treifynnon, LLONGAU YMFUDOL x RIIWNG ????S?? LIVERPOOL AC AWSTRALIA. SEFYDLEDIG YN Y FLWYDDYN 1848. Llongau Tunellau Yn mvned i Yn nofio :\IEl:et:mcs 1000 Forth Philip Awst 25 COXSTAXCE. 2000 Porth Philip Medi I .NEIIALE.N.NIA 1400 Porth Philip Medi JO Y rhai hyn oil ydynt longau o'r (lospai-th cyntaf, ac yn cy nieryd ynifudwyr i MKLBOUKNE aGEKLONG. Y mae ynddynt gvfleusderau rhagorol,—Vn cymeryd Meddvg'ar y bwrdli-ac aid oes ynifudwyr yn myned yn yr Is-gabna. J-s~Mae y CONSTANCE wedi ei gwneyd yn henodol at gludo i Awstralia. lie y mae yn ei hol-ystafelloedd (poop) gyfleus- derau annghydniarol. Ymofyner a JOHN S. DE WOLF & Co.; neu a JAMES M. WALTHEW, 9, Tower-chambers, Liverpool. Goruchwylwyr, R. & R. DA nEB Menai Bridge. The Thistle Line?? SEF LLONGAU YMFUDOL I AWSTRALIA. Ar y 27ain o Awst nesaf, nofia y Llong COVENANTER, (LLYWVUD, JURY HOOD,) 0 LIVERPOOL I MELBOULLNE>PHOKTH PHILLIP. YIMAE HON yn LIong newydd o'r dospartb Y blaenaf, wedi ei rhestrn yn 1?74 0 duneUau, yu dudo 2,200, wedi ei cliadarntaau a chopr, ac yn noiio yn hynod o gyflym. Y mae mwy o Ie rhwng ei byrddau (dicks) na cliy- Hrcdin. Y mae wedi ei rhanu yn gelloedd fel y gidl teulu gael cell neillduedig os dewisa. Bydd ar ei bwrdd Feddvg pruliudol, a bydd iddi gael ei phllrut11 r ibrdaith o dan arol- ygiad un o oruchwylwyr ei JIawrhydi. ISydded i ymfudvvyr ymofyn ar ei bwrdd yn oehr ddwyrein- iol y Canning Dock, neu gydar meddianydd, DUXCAN GIBB, 31, STKAND STREET, L1VEUP00 L SWYDDFA YFUDIAETH. TRAIN A'][ GYF., 118 A 119, WATERLOO ROAD, LIVERPOOL. Lindl o Longau Ymfudol o'r fatli oraf a hwvlia yn rlieolaidd 0 LIVERPOOL I BOSTON Ar y bed a'r o bob Mis, ac 0 LIVERPOOL I PHILADELPHIA Ar y la/a'r IGfed o bob Mis. Cynwysa y Lliiicll i Boston y l-hestr ganlynol o Longau o'r fatli oraf, yn cael eu llywyddu gan ddyn- ion prol'fdig:— Llony. hh/ierdd. TiuicH. I tin fin. DANIEL WEHSTER.Y.H.Howard j:IOO PRESIDENT.J. Comings J 200 Medi 5 WESTERN STAR..A. H. Knowles 1000 Modi 20 GEORGE HUNES 1'. W. Pcnhallow 1100 Hyd. 5 NIOSES AVIIEEI,kft J. B. li'lig 1000 Hyd. 20 onTu AMERICA..A. Dunbar 1500 Tach. 5 PARLIAMENT G. Sampson 1200 Rhag 5 I PHILADELPHIA. SttACKAMAXON. W. H. West 1000 MEDI 1 SHENANDOAH .J. S. Taylor HOO Hvd. I !,IZZIF, HARWARD.. i,. rai-ler 870 Trteh. 1 MARY PLEASANTS Kennard 800 Rhag 1 Y mae yn anodd i ymt'iulw^rr gael llongau wcdi en cymliwyso vn well na'r liiai liyn. Y mae yr Is a'r Ail guban yn l'hagoroI-pnb peth wedi ei barotoi er rech- yd a cliysur yr ynifudwyr,—a gwusauaetli meddvg i'w gael pan bo angen. Ac y mae'r bwyd, y tlwfl', a'r cyfferi o'r fatli oraf, ac yn 01 golyniad y llywodraetli; a'r boll bethau yna, yn ngliyda thraul y glaniad yn mlien y daith, yn eyriwysedig yn y IJIIJI-daliad. Ni,i fia myned gydar llongau liyn i Boston. Gellir cael pob c^far- wyddiadau angeurheidiol, trwy ymofyn a TRAIN & CO., PASSENGER OFFICE, 118 & 11:1, Waterloo Road, Liverpool, Unig feddianmvyr yr unig Linell sydd yn cludo yn rlieolaidd i Loston. "Swallow-tail" Line. LLO-FUDOL /?R3t ??.?' nuwxG ???? LXVERPOOL A NEW YORK, Y rhai a hwyliant ar y (jell a'r 21 ain o bub mis MEPPYGON PROFKDIG Alt EU BYRDDAU. LI.OVGAU. 1 LI.YWVDI). TUN' 1 NOI'10. EW SHI I'. j Awstil. CONSTAN VINE Bunting. 1.?0 Medi6. ALBEKX GALLATIN. | Delano 1<>IK) M?di21. (JUEEN OF THE WEST ? H?ilet. 13M Hyd. 6. CONSTITUTION I Britton, 1600 1 Hyd. 21. 11.00 Tach. II. \EW WOI',L D Knij/ljl ioOO Tacli. 21. LIVEBI'OOL I Gardiner 1250 Rhag. 6. MRI. BOWMAN, GIUNNELL, a n Cyf., a ddymima hyspysu l' y cyhoedd eu bod wedi gwneyd y darpiiiiadau g(,rafgogyfer a throsfdwvddo Ynifudwyr i'rTaleitliian Unedig. A hyderant fod en trel'uiadau yn g'yfry? ae a rydd ?yftawn Mdb?l Ïr Yinl'nduyr trwy sicrhau eu cysur tra vu eu llongau. Afreid- iol ydyw Jivspysu y rhai ydynt yn gwybod all) y llongau Am- erieainudd— eu hod y rhai goraf, helaethaf a cliyflymafa hwyl- ialit o Liverpool, mewn gwirionedd nid oes ontl ycliydig iawn « longau^yn gylartal a liwynt, oblegid y maent" agos oil yu newyddion, wedi eu liadeiladu yn y modd cadarnaf, ac yn cael eu llywyddu gan ddynion medrus, profedig, a dyngar'ol. Y mail yr ie.chyd a fwynha yr Ynifudwyr ti-ti Yll y llongau hyn yn brawf divmwad o'r gofztl ttvvniorii* gvda hwviit. Darperir cymaint ag a ofvnir yn ol y gyfraitli o ymbortli i'r Ynifudwyr tra parliao eu mordaith. Gall y rhai nad yw yn gyfieus iddynt fvned i'r Swyddfa cvn yr adegy byddo y llong yn cyehwyn, sicrhau eu cludiad trwy anion £1 o rag-ditl mewn archeb ar y Llythyrdy dros bob un ttfwri.idai gael cludiad. Gellir cael gwvbod swm y clud-daliadau yn mhob rhall o'r Hong trwy ymofyn a Mon? tr?) nOWl\L\S, GmNELL, & Co., 5, llegent Hoatl, Clarence Dock, ac 83, South Street,New York. LIVERPOOL. D. S Gull vr Ymfudwvr a ant gyda r llongau liyn gael lie i ystorio eu diid vn rhad, mewii ystordv gerllaw'r swvddfa. ystoi-io g(,I.llaN"I. iwyd(If-LI, Y clud-daliadau gyda'r Llongau hyn a gesglir yn 01 4 dollar, a HO cent y bunt. SWYDDFA YMFUDIAETH AMERICAN- AIDD TAPSCOTT. ST. GEORGE'S BUILDINGS, REGENT ROAD. -y-— Hwylia y Packets o r Doparth Blacnaf I canlynol, ar eu dyddiau penodol, ) fel isod:- WILLIS9 I NE? YORK, I.T.OXGA; M.YWVDD. TU'I*ELI,AT,. I -,OFIO. WINCHESTER Briggs :3000 Augllst JI; CHAOS Dunton 1«00 *2i WEST I'OINT E. Alien 20!"0 „ 20 FLORIDA Mills 2000 ,,2 CAl'E COD Hopkins ?'10 „ .to JOHN STUART Ferris 2.?)(I "A. Z." Chandler HW „ 3 RAFrHANOCK Gushing :j0 fi GARRICK O. Eldridge 1800 ,,11 AMERICAN UNION..Chase 29S)o „ n JMEHIOIAN Manson 2(?00 10 HOUGHTON Doano 2000 „ 21 CONSTELLATION.Allen :600 20 A'r Packets canlynol yn wythnosol trwy'r flwyddyn. I NEW ORLEANS. "CARNATIC" .Devereux J,}()(} Sep. 10 I PHILADELPHIA. WYOMING Dun levy 1108 qp 12 TUSCARORA Turley ?M Oct!? IONA WANDA Julius Oct l?l SAILANACK D,ciln 1300 N oN- 12 SARANACK Decun 1000 Dec. 12 I BALTIMORE. OTIA Al(,ri-ill I tKk) ————-—— I- I.oiu M DONALLD ..Miskellv Inoo _———- 1 AWSTRALIA KOSSUTH 2250 iMKLBOUME 0<tl?t CONTINENT 2000 i OUH:\E Oct l'<t 1,' L Oct 1:.tll MAE y Llongnu uebod o'r dm; h mwyaf, yn cael eu llywy<]du gan ddynion cy'l.a m") f:f, n merllnt bob l-t'?ot? t ddwyn ymlaen ie :l1a\wd(l, y ll1tH ,1}<Y- wvr ar hyd v tordaith. C )il a chy!Sur y tfJIth. nieddygon gael trosglwyddiad caban rhad gan y llongau uclwd. l gem)i ongau Gdlircad nr ?ob adeg Ystaf?noedd NeiHdnol i Deuluoedd neu bersonau, a cwy?'s'cnt lod vu fIVY <It'thuledi ;11 udl, Hufon adneu 0 .?1 b Ob un, ? sicrhau berths, i'r hyn ygiciirl s'Y <ly/e''l!.V,.Soi)an fvdd yn myned i berfedd gwlad yr Unol Dal- Gall pel'sonall fyl(,l )'11, mynp(11 bel'ft'dù gw1cltl yr Unol ])al- eith an w?'od pa Mt't. Md eu cost, a gwneud y .hu?u-iad.m a .?'). idio) ml\, i ?-) eu L?nton yn mlaen, ar eu dytodia<l i ?'wYo'k b?b MYnuthit.? un d?-ruod 0 oodmd, a thrwy L?yo?oi y newidiadau !awer y 'Me Y?dwyr yu a?rud iddvnttHL'cutiriudi??'.Y"?. G?iir rhoddi TMbarau achyfnewid am unr .yw?marNew York, vn daledig vn unrhvwbarth o r Lnol U?'itbiaujrrhai a dd?isant y dull dio?'Jaf hwn o ?-meryd goJal o u hunan Am hyshysindh manylach ymuiy"'?' a W. TAPSCOTT & Co., LIVEI;VOOL, GomcJiwylwyv dros W. T. TAPSCOTT, New York. Tuler v llythyrdoll. Gellir cael 1'apseott s Emi(/rauts' Guide, luurtli ih-dnlU- 'jl,i I irwy anfon ciiwtch olythyl-iiodult ('uawpsj aLl duno. 10 SHIPPERS OF GOODS AND PASSENGERS TO THE UNITED STATES. ????GUION AND COMPANY, No. 2, Tow- ?R CHAIBERS, Old Churchyard and 115 Water- '?????' despatch first class fast-sailing Am- PrSt0 NEW YORK, PHILADELPHIA, and other 1 ojts noVf the UNITED STATES. y/??M? o?.? to Shippers are .Mo?-a? ?a?.!q< J? Strict "?"?? of Sailing, and r/-o??< Delivery oj Goods. EMIGRANTS will have their Passage at the lowest possible consistent '"?' f due ''?"? ? their eomtb?, au<t a ffaith- nfS di ,laS ? ?y?e, of Coals, Water, and Provi- o?t ftt)h? e Uest rq..uality, according to law. FOR NEW YORK. THE "BLACK STAR" LINE OF PACKETS, Tons register. To sail GUY TM., A?NERiNG F„ reeman 1&34 Now in port PKINCETON,Russell 1142 Now in I»ORT E. C. SCRANTON, Spencer 1200 Aug. 14 NIAGARA, Smith I 9001 ENTEKPIUSE, Funk 836 WILLIAM NELSON, Cheever 1000 ABERDEEN, Hubbard 7. o SHANNON, Wait 900 MARMION, Hadiey goo GOVERNOR MORETON, Burgess I:MO WI. HATHBOXE, Spencer 1100 I LEVIATHAN, Knapp 1250 1'ICONDEROGA, Boyle H00 W. H. HARBECK, Marshall 900 Succec<hng PARSER Succeeding PARSER I'o". F Packets. SENATOR, COflin 1800 I JACOB A. WESTERVELT, Hoodless isoo TRUMBI.E IRENE, WiJIiams, ?oo 1 ?v?R??ir?"?' 1055 UNIVERSE, Bird 120 ( PHILADELPHIA OWEGO SARATOGA, Trask IOAH DE WITT CLINTON, Funk WW.1066 SOUTHAMPTON, Snow j?o 81 LAS GUEKXIIAN, Spencer 900 Goods cannot be received by the above PacketSh7ps on the ad, vertised day oj saihny under any circumstances whatever. Freight engaged, pasage secured, and other infomation obtained, on application to GUION, & Co., 2, Tower-cheirbers, Old Churchyard, and 115, Waterloo-road, LIVERPOOL, or ELEAZER JONES, 46, Union-street. GENTS IN NEW YORK, WILLIAMS & GUION, 10, Fulton-street. Experienced SURGEONS can havcJ FUEE CABIN PASSAGE es by uuy ct these Packet shins. LLONG YMFUDOL I MELBOURNE, PORTHPHILIP. '3 Y LLONG AMERICANAIDD RAGOROL ;) MINNESOTA. WILLIAM ALLEN, Llywydd. Wedi ei rhestru yn 800 o dtmelli, yn cludo 1050 o dunelli.or dosparth blaenaf, ac wedi ei chadaruhuu a chopr. Yr vdv« yn galY; sylw y rhai ydynt yn bwriadu ymfudo i Awstrajia at y llong hOIl; gan ei bod wpdi ei pharotoi yn y modd goraf, a cheir lluniaeth ynddi ar yr amodau mwyaf rliesymol. Bydd meddyg ar 5 b\\rdd,a disgw ylir iddi wueyd un o'r mordeithiau cyflyinaf. Gellir cael pob gwybodaeth o barth y clud-daliail ac nngen- rlieidiau eruill trwy ymofyn a G UlON and CO. 2, Tower Chambers, Liverpool, neuag ELEAZER JONES, 45, Union Street. London Mutual Life and Guarantee Society, 6U, MO Oil GATE STREET, LONDON A SEFYDLWYD En Diogelu bywydau, BXaehniad a rfyddlondeb, I RHODDI ECHWYNL?DAU, GWADDOLIADAU A ? ?.?i???'?' Y?)\?'.?.?.tt?t, ??. j ?'/?;? II c", d_¡#I:tl:¡:c<l:'U WUV,V-¡ ?B 5 0?000. YMDDIRIEDOLYVYR, (TrusteesJ. STEPHEN OLDtNCT, Ysw., Clement s Lane, Llundain. J'HOMAS SPALDING, Ysw., Derby Lane, Llundain. HENRY TUCKER, Ysw., Stamford Hill, Llundain. EDWAHD SWAlNE, Ysw., l'iccmlilly, Llundain. CVFARWVDDWI'R (Directors). I'ETER BHOAD, Ysw., Tavistock-st., a Shepherd's Bush. T. CHAMBERS, Ysw., Temple, a Gt. Cumberland street. JOSEPH DAVIS, Ysw., Stock Exchange, a Hackney. J5. W. HICKLIXtj, Ysw., H, Noble-street, a Norwood. GEORGE S. HINCHLIFF, Ysw., Acton. J. S. MARGEXSON, Ysw., Clieapside,a Peckham Rye. GEORGE MOORE, Ysw., Holborn Hill, a East Urixtou. O. REEO, Ysw., F. S. A., Paternoster Row, a Hackney, jo rWii 1ù Ù'H Y ,){]'\t;" '{}i:t GEORGE WILSON, Y,,w., W,?,stn?i.!itei- a N i?ig Hill. SWV'DDWVii MEDDYGOL. O't THOMAS B. PEACOCK, Ysw., M. D., Finsbury Circus. E. PYE, SMITH, i sw., t. R. C. S., Billiter Square. CYNGHORWYR. ROBERT LUSH, Ysw., Inner Temple. C, J YS. FOSTER. Ysw., LL. D., Lincoln's Inn. ARIAN WYR. Messrs. ROGERS, OLDING & Co 29, Clement's Lane. Y S G K1 Fit! N Y DI^). THOMAS BA.LLANTYNE, Ysw. Mae Trefnwvr (Managers) y Gymdeithas hon vn gorff o < ddymon cyfrifol, cyfarwydd a masnacli; y rhai, ar y naill law, "vilvnt wedi gwcled unved Sw) cdinocdd Aleddiauyddol (Pro- nrletaru Oiffces), lie y gwneir elw ai- gefii v Diogelwyr (Insur- ers), er mantais y Rlian-ddeiliaid (Shareholders) ac ar y llaw arall y mae y Cvnideithasau Cydgylranog {Mutual Societies) lie naIl oes neb yn gylrifol, yn gadael y Diogelwyr heb sicr- rwydll y derbvniant y syniiau addewedig. 1 ochel y drvgau livii a cliynyg ar unwaith berflaith sicrwydcl i'r Diogeleilig, L'vda cllyttllwn gyfranogiall yn yr elw deilliedig, y sefydlwyd y Gvmdeithas hon; (It: Y mae y Cynllunwyr wedi diogelu Ar- L'vflre (Capital) IwIacth i warantu taliad rhwydd a chytlawn o r hull ofynion. Mae y Patriot yn dywedyd am y Gymdeithas yn vr iaitli gymeradwyol a ganl>n \lae rlies enwau y Cyfarwydduyi, a Swyddwyr ereill, vn adrlas neillduol i greu hyder yn mhlith Ymneillduwyr Pro- testanaidd, yn cvnwys, fel y gWlla, y lllwyafnf o pnwall tra ad- nabv'ddus i Annibynwyr a Beilyddwyr drwy y wlad. Cynwvsa foneddwvr, y rhai, tra y meddianant barch uclusl eu cydwlad wyr yn gvtl'redinol, syddyn seiyll yn ucbel yu nliyb eu cvù- "refvddwvr. Oddiwrth yr ynicliwiiiad a wnaetliom i reolnu A Gymdeithas a gyfarwyddant, ynuldengys I ni yn deilwng 0 hyder y cyhoedd." NODWEDDIADAU NEILLDUOL. Mao y Gymdeithas hon yn cynyg manteision sylweddol bob dosparth o Ddiogelwyr, gan ei bod yn teddianol ar lioll welliadau diweddar Bywyd-ddyogeliad, sef, Taliadau Isel— diogelwch diamheuol-rhaniuù elw bob tair blyuodd-yr holl elwi gael ei ranu rhwng y diogcleùig-collelion yn cael eu talu yn barodol—y digollebau (Policies) yn ddiddadl, ond lie y byddo twyll mulwg-y rliagdaliadau (premiums) yn isel, gyda lioll fanteision yr egwyddor gydgyfranogol—dim tal am nodau (stamps) na thai nieddygol—riioddi benthyg ar ddiogelwch personol profedig am o un i dair blynedd—digollebau i'w cael am o £ 20 i .M.tJOU—dei]iaid digollebau (policy-holders) a hawl i bleidleisio yn ngliyfarfodydd cyffredinol y Gymdeithas— riioddi rhwymebau machniyddol (guarantee bonds) i bersonau o nodweddiadau da, mewn eysylltiad a dollebau bywydol (Life Policy)—hawl i'r diogeledig fyw yn unrhyw ran o Ewrop neu Awstralia heb dal ycliwanegol, ond am y fordaith. EN G HEIFl'T I.VU. Trwy dalu Is. yr wythnos, gall dyn iachus, 32 oed, sicrhau ilOO i'w deulu ar ol ei farwolaeUi. Gallai bachgen 18 oed, neu ferch 19 oed, ddiogelu i'w per- thynasau i'fO ar eu marwolaeth drwy arlied 19, y dyd(L Gallai dyn 28 oed, trwy dul blynyddol o .t2 15s. -lc., sicrhau C100 iddo ei hun pan gyrhaeddo 60 oed neu pe byddai iddo farw evil hyny, telid 1:100 yn ddioed i'w tleulu. Ermwyn cael i.10 y flwyddyn tra byddir byw ar ol cyrhaedd GO oed, byddai raid i fab 20 oed, dalu X19 10s. Ie, ar unwaith, lieu £105.70, yn flynyddol. Ond os bydd marw cyn cyrhaedd 00 oed, dychwelir y cyfraniadau. Trwy dalu £3 9s. am 20 mlynedd, ar ran eu plentyn blwydd oed, gall rhieni sicrhau iddo tloo pan gyrliaeddo 21 oed. Gallai priod 30 oed, ddiogelu i'w wraig o'r un oed, X20 bob blv. yddvit y byddai hi byw ar ei ol ef, drwy iddo dalu y swm o iM His. bc. yu ftyll),I,Iol. Pebvddui gwragwraig, nn yn 25 oed, a'r Hall yn 30, yn dewis sicrhau X100 i'r un lyddo byw ar farwolaetli v Hall, gaU- ent wneyd hyny drwy dal blynyddol 0 ,£;3 lOR, lie. Gallai dyn ieaagc 2 ) oed, pau dan rwymiad mewn ariandy, neu i'asnacUdy, ei leichnio ei liun am -E mwv neu lai, a di- ogelu vr un swm hefyd i w deulu arol ei farwolaeth, drwy dal blynyddol o £2 12s. y cant. SWYDDWYR Y GYMDEITHAS YN NGItYMRU TREK. I'ltWVWVIi (Agents). MKllDYGON. Aberdare J. Jenkins, Auctioneer D. Davies, isw. Brynmawr .J. Phillips, Grocer, Bridgend R. Evans, Auctioneer Dr. Leahy Caerdvdd Peter Price, Builder Dr. Vacliell. Cardigan W. T. Lewis, Tailor, &c .J. Evans, Ysw. Carmarthen ..D. L. Mortimer, Druggist..Dr. Bowen. Dowlais jo,. Jones, Saddler E. Davies, Ysw. H West Saies & Thomas, Drapers..D. Brown, Ysw. Llanelli.. R- I'alnicr, Drajier T. B. Cooke, Ysw. Llandilo T. Roberts, Draper, N. Rees, Ysw. Mae-iteg.Titomas Thomas, Grocer. ,Dr. Lewis. Merthvr W. Morris E. Davies, Ysw. Alilford i. W. Wright, C'iill" Cottage.,E. Field, Y SW. Newport .T. R. Gilhnan, Druggist. R. F. WooMett. Nai berth James Davies,Draper R. Lewi, Ysw. Pontypool F. Edwaid?, Solicitor. Swansea David Evans, H, North-) w vv •KRo0W wllaanntd t>Y1 s6 ?———— ampton Pl,,ie? f W.Rowlan(I,Y, Tredeuar E. W. Lewis, Post Office.. Pontypridd E. Davies, Ysw. Gellir cael pob gwybodaeth angenrlieidiol oddiwilli y Prwv- wyr uebod, Oddiwrth yr Ysgrifenydd yu Llundain. neu yr Ar- ol.(gwr Cyttrediuolyu Abertawe. Mae Prwywyr (Agents) liefyd yn eisinu yn mholi lrpfa ehy niyilogaeth yn Nghymrn, am yr liyn ymofyner a Mr. DAVLD EVANS, (diweddar feddiauydd y PRixcipAnry,) 14, Xortlv- amptun Place, Swansea, Arolygwr Cytrrediuo1 dros Gymru. Rlioddir l'rwy-dal (Commission) "helaeth i grilenyddioii.C'ynideil liasau Adeiiadn a C l1Y/llwynasoJ, Ü \oiu- idogion, Arolygwyr ac Ysgrifenwyr Ysgolion Sahbothol, Ys- golteistri, Llvthyr-lvwvddion Masters), vu gvstttl ag > Brwywyr Rlieolaidd v Gymdeitiius. gysttd TYSTIOLAETH Deilwng 0 sylw y rhai afwriadant ymfudo, WEDI EI IIYSGHIFENU AR FWRDD Y TONA WANDA, '????- GOrphenaf y 15 fed, 1852, 'k A'I ciirFEiitio AT Y PARCH. T. DAYIES, LLANSAMLET. BARCH. SYR,— Byddwn ni y rhai y mae ein henwau isod, yn ddiolchgar i chwi am anfon yr ycliydig linellau liyn i'r Amserait, fel arwydd o'n diolchgarwch mwyaf diti'u- ant i Mr. DAVIES, 43, Union Street, Livei-I)o,)I, am ei flytldloiideb a'i gyfarwyddiadan i ni pan yn Llynlleif- iad, ar ein taith i America. Darllenasom lawer o'r canmoliaethau sydd wedi ymddangos i ilr. Davies, a gallwn ddywedyd yn ddibetrus eu bod oil yn ''}\i.r. Cawsom ef yn gyfarwn (Idivr gwertlifawr y mae yn anrhydedd i'n cenedl. Yr ydym yn dymuno ar i Mr. Davies dderbyn ein diolchgarwch, ac ar holl genedl y Cymry i dderbyn ein gair fel gwurantydd y gallant ymddiried i Mr. Davies. John Morgans, Llansamlet. Thomas Griffiths, eto. Thomas Bevan, eto. William Hopkins, eto. Thomas Philip, eto. Robert Badycomh, eto. John Prichard, Sirhowv. David Williams, Tredegar. Thomas Lewis, Waunhelvgen. Thomas Dubry, Victoria. William Williams, Caerphily. Ar fwrdd y llong Tonawanda. Steam Comunication between LIVERrOOL and MOSTYN. THE FAST-SAILING STEAM [PACKET VESTA. CAPTAIN ROBERT DAVIES, WILL SAIL PUNCTUALY AS FOLLOWS:— FllOM MOSTTX. ¡ FRO31 LIVEIIIIOOL. AUGUST. AUGUST AUGCST, AUGUST 2, Monday 1 0 Even 2, Mondav 0 0 Morn 3' Tuesdav 2 0 do 3, Tuesday 10 0 do 4: Wednesday. 2 0 do 4, Wednesday.. 10 0 do 4, Thursday 2 30 do 5, Thursda.y 10 30 do 5, 11 0 (10 0, Friday 3 0 do 0, Friday 11 0 do 7, Saturday 7, Satui-dav- 2 0 Epu 9, Monday 6 a Morn 0, Monday 1 4 0 (10 10, 1 uesda> 7 0 do 10, Tuesday 4 0 do 11, Wednesday 8 0 do 11, Wednesday.. 4 0 do 12, Ihuisday 8 3D do 12, Thursday" 4M do 13, Friday y 0 do 13, Friday — — 11 Saturday lo 30 do M, Saturday 7 0 Morn Hi, Monday 12 30 Even lo, Mondav 8 0 do 1< Tuesday. 1 0 do 117, Tuesday 8 30 do 18, Wednesday ? 0 do l?,WedHesday.. 0 30 do 10, Thursday 3o do I): 'I'litirs(lay 10 0 do 20, Friday 2 30 do 20, Friday 11 0 do 21, Saturday 2it Saturday 2 0 Even 2:/ :IIollday I) 0 MOnJ¡':t3, :\IoJHlay. ;3 0 do :!1: T1l8bllay 70 do 24, Tuesday 4 0 do We(lue illay 7 30 do :0, W ednesdav 4 0 do 20, Thursday 8 30 do 20, Thursday 4 30 do 27, Friday 00 do 27, Fi-ida 28, Saturday 11 0 do 2H, Satiurday 7 30 Morn 30, Monday 12 0 Noon 30, Mondav 8 30 do 31, Tuesday 1 0 Even 31, Tuesday 9 0 do The Chester and Holyhead Railway Station at Mostvn is within a few yards of the place of lauding; and the Trainior Bangor and Holyhead leave FKOM MOSTYN TO HOLYHEAD. II, M. H. M. H. M. II. 31. II. M At 0 33 M n. 11 13 Morn. 2 3;"j Even, r, 3 Even. 7 44 Even At U 33 M a. 11 13 Morn. 2 3; Eve?..5 ? j?yen. 7 44 Even II, M. II. f. U. M. H. It. At 7 5t, Morn. 10 40 Morn. 10 58 Morn. 4 51 Evu, 7 y, Even. Coaches and Cais attend the Packet daily, to convey Pas sengers to all parts of the Principality. Goods forwarded per Railway daily. 1'. 11 .A -LID .1. A. O • V utioner, 12, Tithebarn-stre et, Liverpool; and from lr. J. U ilo.ri. Agent. Mostyn Quay. MEDDYGINIAETH IIR AFZACH Enaint Hollo way. YR TAHAD MWYAF HHYFEDDOL 0 GOESAU DRWG, Alt OL 43 0 FLYN Y ULOEDD 0 Di>l'ODL>EF. Crunodeb 0 Lythyr ?'?'? Mr. William ?" 70,?a<7. ftry'? Sti c,t, frF?OM?, dyddicdtg Mailojed, i?I. At v Proffeswr HOLLOWAV, Svr Pan oedd fy ngwraig yn 18 oed (yr hon sydd yn awr vn Ollcafodd oerfel llym, yr li\yu a ymsefydlodd yn ei ehoes- uu a bylll er hyny y maent wedi bod yn twy Hell lai dolurus, ac yn dra llidiog- Yroeddei gloesion yn drallodus, ac ym- ddifadid hi am tisoedd yngbyd o orphwysiad a cllwsg yu holl- ol Gwnawd prawf o bob nteddy?inmeth a nyngitumvd gan fed'dvgon ond yn ddieffaith yr oedd ei hie.?.hv vn dvoddcf vn dost, ac vr oedd cyllwr ei clioesau yn arswydus. Yr oedd- wn wedi darllen eich Hysbysiad amryw droion, a cliynghorais hi iwneud prawf o'chPelenauach Enaint; ac, fel y niodd- i m olaf wedi i bob meddyginiaetb arail lethu, eydsvniodd i wneud in-uy. Dechreuodd chwech wythnos yn of ac, syn i'w adrodd, y mae yn awr mewn iecliyd da. Mae ei choesau yn ddiboen hebgwrvm na chraitu, a i chwsg yn dda ac anher- fys?dd'. Pe buasech wedi ^uUu bod yn dys 0 ddyoddeSad- uufy ngwraig yn ystod ) tair blynedd a deu?ain diweddaf. a n cvdmaru g)-da,r preple iiol 0 iecliyd, byddai i chwi yn ir (leil-1110 Ilyfl-?-LI?'?b 0 fod "edl c'l bod yn foddion i liniaru i raddau mor fawr ddyoddehadau cyd-greadur. ?,,p, (Arwyddwyd) W1ELIAM GALPI, PERFFAITH IACHAD ENYNFA yN YR YSTLYS. Adttsqrifo Lythyr oddiu rUiMr. DranrisArnott, 0 Breahouse Lothian Road, Edmbro dyddiedig hbrill 29am, 18.01. At y ProHeswr HOLI.OWAI Svr'—Mae fv ugwrmg wüd b?;l yn ddarostyngedig am wyf -tN-nge(lig am ,f nac ugain mlynedd, o bi^d bl d:, ymosodiadau gan enynfa yn ei hystlys, ac erid? gael ei gwaedu ai ??.?,.0 i raddau mawr er hynv ui elUd symud y boon Oddeutu pedair blyn- edd yn ol, gweloddyny papurau v nieddyginiaetliau rhyfeddol u. effeithiwwl gan eich Pelenau a ch Lnaint, a meddyliodd v gwnai brawf o honvnt. Er ei mawr svudod a i )lawcnvdd, caf odd esmwythad dioed trwy eu dclayddio, ?c ar ol dyfalbarhad amdair wvthuos.g?-cHh&?Vy '? y" d ?ysUys ?wbl, ac ? yu gvl)l, Etc ynmewedimwyu?au yr lechydgureuam y pedair blynedd diweddaf. (Arwyddwyd) FRAN IS Al?OIT. (Arwyd,lWY nL\.IS AW'iOTT. Y IACHAD RUH'EDDOL C??VYDD PERYGLU3 Y Y Adysarif o Lythyr oddiierth John Forfar, Amaethier; yn Feu-borough, ger Hexham, dyddiedig Jfat l-'jed, I80I. At y Proffeswr HOI.I.OW AI Svr — Cvstuddid fi &chwydd 0 bob tu fy n?hops, ychydig tu uchaf i ben v gun, yn ?( '01 ? "d?y Jl vnedd, yr lnvn a gyn- vd(loddit-aiDtiolii)i,?-ill-?. Letms ?yugor tn o feddygt n euwog ,'ma, a bum vn Yspytty Newcastle am oedair wytnnos. Ar ol amrtwioHathauodnuiapth anfonwYd )1 ymMth fel )m all Md-e'miMthol &an ly mod wedi clywed cymaint am eich 1'pte.?n a'ch Enaint, penderfynais wneud pnwf 0 honynt.ac mown Hat na mis yr oeddwn vn gwbl muh. Yr hyu ,,Il ry- feddach, yr oeddwn yn gweithio ddeuddeg awr yu y dydd yn y c?Lmuai gwair, ac er fv mod wedl dthu 1y !iga!wndi?aeth ? la*ftirus ar hyd yg?uaf, m ddychwelodd fy nolur mewn un modd. (Arwyddwyd) JOHN FORFAR. ACHAD BRON DDRWG ARSWYDUS MEWN UN MIS. Crvnodebo L'ythyr oddiierth Mr. Frederick Turner, 0 Pen [' shurst, Kent, dyddiedig RhoWilo- Vieg, 18)0. At y Proffeswr -B OLLOWAY,- Allwr Syr,—Yr oedd fy ngwraig wedi dyoddef oddiwrth Fronau Drwg am fwy nachwe mis, a chafodd yn ystod Ill. holl "amser y gweinyddiad meddygol goreu, ond y cyfau i ddim pwrpas. Gan fy Illod o'r blaen wedi iachau an.ho]j urswydus vn fy nghoes fy liun trwy eich meddyginiaetb digydradd. pel1- derfymiis dracliefn ddcfny,lclio eich Pelenau ((ell Enaint, a chanhyny gWllcuthmn brawfo 11,111, iit ii ei haclios hi,a frull¡!, ydoedd ddarfod i mi wneud hyny, canys mewn llai na mis yr oedd perffaitb iachad wedi ei etieitliio, ne y mae y lleshad ag y mae amrywiol ereill 0 m tenln. wedi ei dderbyn trwy eu defn- vddio yn rhyfeddol mewn gwirionedd. Yr wyf yn awr yn eu i,ar"vnie]l i sylw fy holl gyfeillion. Arwyddwyd) FREDERICK TURNER. DI-N 70 MLV.'YDD OED WEIH CAEL IACHAD COES DDHWG 0 DDENG MLYNEDD AU HUGAIN 0 BA11HAD. Adysgnf o Lythyr oddin ,th Mr. William Abbs. Adciladydd f'i/riiu" II'!I, Rashclijic', ger Jiuddersjicld, dyddiedig Mat 3lail1, At y Proffeswr IIOJ.LOWAY,— o Yr wyf wedi dyoddef am yr vspaid o ddeng mlynedd. ar liugw" oddiwrth goes ddrwg, caulynii'd dw v npu dair o wa- hanol ddamweiniau mewn Gweithiau Nwv yr hyn a ddilyn- wvd arwycldion clalrilyd. Gwnaethum brawf o wahanol gynghorion meddynol, heb gael un lleshad, a dvwedwyd wrth- j yf bod yn rhaid i r goes gael ei thoriymaith, erhynv, yn groes i'r farn liouo, mae eich Pelenau a'ch Enaint wedi effeithio iachad cyllawu mewn amser mor fyr, fel mai yobydig nad oeddvnt yn dystion i r flaith, a'i credent. (Arwyddwyd) WILLIAM AnTIS, Pylid defnyddio y relpni yn gysylltiedig a'r Enaint yn y rlnui iwyaf o r anhwylderau caulvnol:— Aliechyd y croen Cyru (meflllal) Ffolenau Archolliflaa Oaucrau Fistulas Bronan drwg Cymalau cyfyugeilig LloRg-iallull JiunaiMM ac anvstwytli Llosg cira Bratliiad moschetoes Cenclwyfeawrtilaidd Llwynwst a S'itii{ni's Cviiinuilwwt all dolurus lSerw losgau Cfiwyddiadau Scurry Dwylaw agenog Coesau drwg Dideaan dolurus raws Cocoubay Dolur gyddfau Ar worth gan y Perehenog, 214, Strand, ger Temple bar j tuudain, a chan yr holl Worth wyr CyiVeri pai'clius uuy l" byd ywareiddiedig, niewn potiau a Blychau.ls. lie.; 2s,!k. ;-ii. ;,e.: 2:¿s,; a 33s. yr un. Y mae ennill mawr drwy gynier_\d y maintioli mwyaf. J). S. Y JUal) llvt'rau vn cvnwvs cvfa rwyddiadau pa fodd 1 ddefnyddio cyff»ri Hollowav wedi eu hargrail'u yn yr iaith Gy"mreig, uu i ga>d t)u riioddi gyda pliob pot, ueu thveh a werth- jr_Anogir yr holl fail wertbwyr i anion am rai o r Cylryw yn ddioedi gellir eu cael gan y cyt'auweitliwyr yu I.Iuildaiu ac mewn muaau croll. NEW YORK, CARNARVON CASTLE, No. 14, Oak-street, WILLIAM JONES A WILLIAM ROBERTS. MEISTRAID J. R. a g-ymerant y cyHeusdra J.vLL hwn i hysbysu i ymfudwyr ac freiU a ddichon fod mewn angen bwrdd a lletty cysurus, eu bod wedi gwneyù pob darpariadau angenrheidiol tuag at dderbyn v cyfryw; ac y" bydd iddynt wneyd pob ymdrech i foddio y rhai a alwant YllO, a bvnv am brisiau cymedrol. Y 111ae eu ty yu cynwys 2:3 o ystafelloedd cyfleus, fel v gall- ant drefnu lleoedd cysurus i luaws mawr o leltywyr ar vl, un adeg, y rhai a allant gael badd (bath) twymn ueu oer, ynrhad, at eu gwasanaeth. D.S. Rhydd Mrd. J. a R. bob cyfarwyddyd angenrheidiol i deithwyr—rhoddant bob hysbysiad o barth y swyddfeydd rhataf, a'r cyfleusderau goraf er myned yn ddiugd i unrbyw ran yn yr Unol Daleitbiau. Colier y cyIarwyddyd- 14, Oak-street, New York. j T?-k AT YMFUDWYR A- America eu AwstraJia. America neu Awstralia. 25, Union,street Liverpool, A DDYMUNA hysbysu ei fod mewn cyfleus LX- dra manteisiol iawn i rfjddi pob cyfarwvddiaduu angenrheidiol i Ynifudwyr, ar delerau mor isel, os nad yn is na neb and!. Y mae It. HUGHES yn berlfaith adnabvddiis a'r llongau a hwyliant o'r porthladd hwn bron bob dvdd i wa- hanol borthladdoedd yr Unol Daleitbiau ac Awstralia a bydd yn hyfryd gauddo rftddi pub cyfarwyddyd a allo i'w gydgenedl y Cymry, er eu gwaredu o grafangau twyllwyr. id oes dim pervgl i neb gael colled oddiar ei law, na cliael eu siomi ganddo, o run nid yw yn gofyn i neb anfon iddo arian vu mlaen ond caiffpob un dalu am ei gludiad wedi iddo gaefei foddloni gyda goIwg ar y llong, ei le yn y llong, <S:c. Dymuna R. HUGHES hefvd hysbysu Ymfudwvr ac ereill. fod gtui a (lo dy lielaeth, gauddo dy helaeth, cyfleus, ac wedi ei ddodrefiiu fel y gallant gael Uety eyfleu3 a chysurus am y prisiau mw-af rhesymol. ROBERT HUGHES, 25, Union-street, LIVERTOOI.. Glenfield Patent Starch, ir hwn sydd vn cael ei ddefnyddio yn y Llieindv Breniuol Ac a ddyfarnwyd gyda gorbwyllawd urdd- asol" yn yr Arddangosiad Mawr. "^7" DYSTIOLAETH gymernd?yol a ?an?yn Y oddiwrth uwchlaw r0 o'r rhai aÏ gwerthant yn Glasgow ydyw y prawl gamf oÏ ragori ieth :— "Nyni, y rhai y mae e?u heuwau !sod, a fuom yn gwerthu I Gleufield Patent Starch am hir amser, ?Ic 3 mae yn boddio I y rhai aÏ prvnant yu well na dim a fu geuyni ni o'r blaen." Dymunir ari'r Boneddigesau roddi prawf ar GlenifeldPatent (louble-refined Pow.ler Starch, yr hwn at wa.,auaeth tculu- aidd, asaifheb ei ail. Dyma a ddywedai Golchyddes y Frenines am dano. Mr. Wotherspoon, 40, Duulop street, Glasgow. Powder Starch yn awr v" n v rhan hor.o o'r Llieindy Breniuol, He v swneir i fvnv vrlioll bctban meiuaf a berthj-nant i'w Mawrhvdi, Tywysog Albert a'r boll deulu Breniuol; ac v mae yn dda geuv'failu eichhvs- bysa ei fod yn riioddi cvflawu foddiiad. r. WEIGH, Iloyal Laiiudry, Richmond, ) Golchwraig ei Mawrhvdi ger Llundain, Mai 1-5, i<oi. j Sylwer hefyd ar dystiolaeihau M-ieres Llundain Bonedd- iges Wm, t;håmhcrs, Ysw., Glenormiston, nn o GyhOPtldwyr y Chamber Edinburgh Journal; Goluhyddesau Ardalvddes Breadalbane ;"lailles Eglington, Iarlles Dartmouth, Sec., xc. Gellir ei gael yn gyfanwerth yn Llundaiu gan Mrd. Pantin Tui-iier; Hooper, Brothers Batty A; Feast; Croft & Inno- cent; Petty, Wood vV Co.; 'l\phetrees, Brothers; R. Letch- ford & Co.; John Yates & Co.; Y'ates, Walton, 6c Turner Clayton, Bland & Co. Field, Roberts, Barber; A. Braden Co.; Hicks, Brothers; C. B. Williams, Co.; Stern-, ?, C,, ) ?Stei-rN Sterry, ic Co.; Thomas Snelling John Hynam; John Brew- er ae yn symau man gan yr holl fae}y,ltliolJ. Gellir ei gael hefyd ya gyfanwerth, neu yn symau bvchain 1'i" 'f..Inl,l- VN LIVERPOOL gan P. Hai-e, Soap Manufacturer, Ranelagh StreH; Joshua Alletson, Chandler, 5, Great George-place .1, B, Homer, 103, Scotland-road; J. M'Whan, ltil, Lowlüli road W111. Ireland, Great Charlotte-street Wm. Harrison 33, Fox-street; B. Banister, 118, Loudou-road John Jones {■]. \v. tiuvtp, o,i, tlHJ"JUO,UH1; J'JS. t1tirliH.y, x u. S. X J; Goodaere, Old Haymarket; Gilbert,Brothers, Tea Importers. James-buildups, 32, I.iine-street; It. Wimgate, Druggist, Eime-street: Gleiidinnig & Wilson, 9, James-street, and 16, Mill-street; a George llyrd, James'-place. Yx UIKKKNHEAD gan IVM. Haughtoa, Chandler; J.Pollock gwerthwr Te, Monk Street, a Benjamin Bake, CytTeriwr. Yx MANCHESTER gan S. Givgson,Cyii'eriwr,71, Spear-street, YN XGHAEH gan William Williams, J. Jones, a J. Fiuchett. Cv fan worth wyr Chwegion, Oce. y NGWKECSAM gan W. Overton achanyr holl Chwegydd iou cyfrifol trwy y deyruas gyfunol. Y mae eisiaa Goruchwylwyr ymofyner a Mr. R. Wother- spoun, 40, Dunlop Street, Glasgow. Ystorfa Llundain, Wotherspoon, DflCackay, & Co., 40, King William Street, City.

- -- - - - -. - -,- ¡ - A…