Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

AT EIN GOHEBWYR. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

AT EIN GOHEBWYR. I CLWB DIMXAD LUNLLECHW. Dvmnna "Guto'r Crydd" gyfeirio sylw Mr. John Williams, Llan- j llecliid, at leoedd a eilw ef wrth yr enwau Tan-y- fonwent, Pantdreiniog, a'r Caellwyngrydd; yn fighyda rhyw ddyn ieuangc sydd yn perthyn i'r "clwb" a enwyd uchod, dymuna hefyd ci anog i ymholi tua'r Carneddi, y Twrtai, rylnyma.-s, a Phentref Bethesda, gan y tyhir fod yno bersonan a allant oddiar brofiad roddi atebion cyfrinachol i'w ofyniadan. Gallai un ddyweyd nad oedd rnedd- iannu ycbydig dai, wedi bod yn nn rhwystr iddo ef ymuno bLIr clwb tra y gallai y Hall ddywyed iddi hi gael ei gwrthod, am ei bod yn myned i wrando Mr. Samnel ar y Sabbotbau, &c. Tybiem fod "Guto" yn gwneyd yn ddigon doeth drwy ddirgelu enwau y personau y cyfeiria atynt. GWYLIEDYDD.—Pe buasai rbywrai ereill yn euog o'r trosedd a esyd ein gohebydd yn erbyn un o New- yddiaduron y Dywysogaeth, diau y dywedasid wrthynt:—"Os yw Hanesion Seren Cymrii o wertb eu gosod mewn unrhyiv Newyddiadur arall, dylid cydnabod pa le yr ydys yn eu cae I.-Mae gonest- rwydd yn gofyn hyny. O'n rhan ni, cynghorem ein gohebydd i feitbrin yspryd maduleugar yn ngwyneb y fath droseddau oblegid y mae yn yro- ddangos eu bod yn oddefolhyd yn nod yn y "Meth- od ist." ANTITARTAR.—Nid ydym yn ameu dim o barth dichellion ac ystrywiau y "Tartariaid" yn ardat Criccieth, ac ymgais eu blaenoriaid i geisio eu cuddio a'a gwadu yn awr. Gwyddom hefyd (os gallwn ddybynu ar gywirdeb yr hanesion a dder- byniasom) fod castiau cytTelyb i'reiddo "Olynydd'' gydag un o dir-ddeiliaid Mr. Gore, wedi cad eu cyflawni gyda gormod o'r ardalwyr o lawer, ac nad oes na llythyrvdd, na gwas i offeiriad ya y gymydogaeth a feiddia wadu hyny. YilNEiLLDtWR (Cwmaron).—Diaa fod gan ddyn o tsefyllfa a cbyfrifoldeb yr Athraw yn Aberhonddu ei resymau dros arfer ei ddylanwad yn y modd y gwnaeth ar adeg yr etholiad diweddaf; ac efallai y buasai yn llawn mor ddoeth i'n gohebydd, yn r nghyd ag awdwr yr ysgrif y cyfeiria ati fod dipyn yn arafaidd hyd oni welant resymau y gwr parch- edig dros ei yniddygiad. GWAS T "RHEN FFARMWB.—Mae'r amcan yn dda; ond nid ydym yn ewyllysio cefnogi gweision un- rhyw Ffarmwyr i ysgrifenu llawer ar adeg brysur y cynauaf yma. Pe byddai ein gohebydd yn dyweyd ei syniadau wrth ei feistr, diau y cai yr hen wr ryw ben awr i'w Swenu," a byny mewn dull hynod o dderbyniol gan ein darllenwyr. "Yr hen a wyr, a'r ieuane a dybia." TEITHIWR.—Tybiem mai gwell fyddai i'n gohebydd ymgeisio at argyhoeddi y Welshman gyda golwg ar Eisteddfod Caerfyrddin, na myned i dymer ddrwg, a gwaeddi gyda Gwilym ap Rhys:— O Welshman, du, allan, dietlig ;-lIuniwr Cynllwynion tra hvllig; OfTeryn hen Sais nyrnig; Nid brodor da, ond bradwr dig." ts O'R TRI-AR DDEG (W-g).-Y mae'n dda genym fod ein gohebydd a'i gyfeillion yn coleddu syniad- au mor uchel o barth tlylanwad yr Amserau" yn ngwahanol Siroedd Gwynedd. Gan ein bod yn tybied nad oes un o bob triugain yn gwybod dim am gyfeiliornad y Llyg-oden," gadawer iddi ym. balfalu yn ei thywyllwch. ETHOLWR (Arfon).—Ymdrechwn gydsynio a chais ein gohebydd cyn bo hir. Y mae'n dda genym glywed fod yr awydd am y tugel yn cynyddu yn Arfun. Fealiai y ceir gweicd amser cyn hir, pan y bydd yn anhaws i'r bwn a dderchafwyd oddiwrth gynffon y fuwcb, gael mantais i orthrymu ei gy mydogion. O. DINORWic.-Nid ydym yn amau dim o barth teilyngdod y Parch. T. Edwards, Llanddeiniolen, fel cyfaill, fel dirwestwr, fel pregethwr, ac fel Cristion ond yr ydym yn amau priodoldeb y dull gwasgaredig y ceisia ein gohebydd genym gyhoeddi byny. IOAN PENGWERN.—Yr oedd yn dda dros ben genym glywed na ddarfu ond un o Gymry yr Amwythig fradycbu ei egwyddorion, yn yr etholiad diweddaf, ac yn neillduol, fod yr un hwnw yn debyg o ddwyn ffrwytbau addas i edifeirwch. 0 AP G (Lleyn).-Diau fod ymddygiad Syr Love Parry ar adeg yr etholiad diweddaf, yn galw am y ganmoliaeth uwcbaf; ond yr ydym ,yn tybied y gallesid amlygm byny mewn dull mwy cryno a phwyntiedig. H. J., (Llanrwst) a ddylasai anfon banes llosglad Trevor Jones, yn ngwaith Blaen y Wern, i ni yn gynt. Y mae yn dda genym ddeall fod yr un a anafwyd yn.gwelia. ALLTCD.—Nid oes un gyfraitb ddwyfod yn gwahardd hyny; ond y maecyfraith Prydain, fe! y mae yn awr, yn ei warafun; eto y mae amryw wedi gwneyd. DEUHVNIASOM ysgrifau oddiwrth G. Y., loan Llew- ellyn, Arthur Llechfynydd, &c., &c. Canteia sylw yn fuan. AELOD.—Dodwn yr hyn a anfonwyd yn em nesaf; a gwnawr, y defnydd goraf a allom o'r hyn a aufonir ti ( lDorwl); a Chymydog. T. T., (Cyinar). Diolch i chwi; gwneir defnydd o honynt cvn hir. HEN DDEwl MON.-Cj,frifer hwynt islaw svlw. G AB GomER.-Nac ydyw.

AT EIN DERBYNWYR.

HOMILI I OFFEIUIATD Y TIR.…

NODIADAU "MEDDYLIWll." !

- -I MANION A HYNODION.