Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

...- - ...-.==..-. NODIADAU…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

.==. NODIADAU "MEDDYLIWR." Tr u-yf yii tneddwl y maddeua golygydd galluog yr Amserau i mi am ei efelyebu cyn belled ag i gyfansoddi "Hmili" i'r gweinidogion ymneillduol hyny sydd wedi amddiffvn Toriaeth neu Dartar- iaeth" yn yr etholiad diweddf. Y mae Rhen Ffarmwr" wedi datgan dymuniad i wybod fy medd tel arymddygiad y cyfryw, ac o ganlvniad, cymeraf finau fy rhvddid i'w ddyweyd yn onest wrth y tros- eddwyr eu hunain. Os digwydd i rai or euogiou daro eu llygad ar y sylwadau a wnaf, na fydded idd- ynt dybied am foment fy mod yn eellwair a hwynt; i'r gwrtbwyneb, yr wyf yn ddltnfol, yn sobr, ac yn penderfynu dyweyd fy meddwl yn onest, Gweinidogion YmneiIlduol Toriaidd :—Enw pur waradwyddus ydyw hwn arnoeli yr wyf YII addef, vn enwedig pan gofiresboniad y Rhen Ffarmwr" ar y gair Tori; ond gan eich bod wedi aberthu eich heg- wyddorion fel Ymneillduwyr, drwy bleidleisio drus ymgeiswyr Toriaidd yn yr etholiad diweddaf, yr yd- ych yn teilyngu yr enw. Yr wyf yn deall nad ydych ond dau neu dri o ran nifer, ac nad ydych yn fawr iawn eich dylanwad yn mysg eich cydwladwyr, ond er hyny yr ydych mewn swydd bwysig, y mae eich dylanwad yn fwy na dylanwad personau anghyoedd, ac y mae eich hymddygiad, o ganlyniad, yn gahv am sylw. Beth a barodd i chwi bleidleisio dros Doriaid yn yr etholiad diweddaf Ic, beth oedd yr achos i C'iwi wneuthurhyny A oeddech chwi yn gwneuth- ur hyny o gydwybod, am eich bod yn golygu mai eu hegwyddorion hwy oeddynt yr egwyddorion mw-yaf cywirT Nis gailaf goelio hyny, oblegid yr ydych yn dwyn enwymneillduaeth, ac yn dymiino i'r byd wy bod mai Ymneillduwyr ydych. Gwyddoch yn burion iod y Toriaid yn gytfredin yn eglwyswyr aiddgar, yn awyddus i ddal i fynu ein "sefydliad gogoneddus mewn gwlad ac eglwys, fel y mae. Y maent wedi bod erioed yn erbyn pob diwygiad gvvladol ac eg- lwysig, hyd nes y bu raid iddynt ildio. Y mae yn rhaid eich bod wedi sylwi, os bu i chwi sylwi ar ddim, fod yr eglwy fel y mae yn sefydliad gwladol, yn gwneyd niwed mawr i grefydd Crist-yn ei bydoli -yn dinystrio ei nodwedd mwyaf deniadol, ac yn afrwyddo ei Uedaeniad yn y byd. Fel rhai yn am- ddiffyn yr eglwys hon, y ruae'r ToriaiJ yn blaid nas gall iiii Yoincilidtiwrcydwybodoleu cefnogi. Gwydd- och hefyd fod y Toriaid bob amser yn sefyll ar ffordd pob diwygiad gwladol-yn rhai sydd yn gwneyd deddfau anwir, sydd yn gorthrymu'r tiawd a r adfyd us, yn gwneyd eu hegni i gadw y trethi trymiou sydd yn awr yn llethu'r tlawd, ac yn elynoi i bob ymgais at ddal i fynu heddwch cyffredinol, drwy ledaeniad egwyddorion nodweddiadol teyrnas Tywysog Tang- nefedd. Nis gallaf goelio, gan hyny, mai o argy- hoeddiad o gywirdeb egwyddorion y Toriaid y bu i chwi eu pleidio yn yr etholiad diweddaf. Na, os wyf wedi derbyn hysbvsiaeth gywir, cefnogasoch y Toriaid er rowy" cynffoni i wvr mawr eich cymvdog aeth. Aberthasoch eich hegwyddorion er mwyn gwen y boneddwr. Llychwinasoch eich cydwybod er mwyn cefnogaeth y pendefig. Troseddasoch ddeddfau'r nef rhag digio goruchwyliwr y meistr tir. Gwnaethoch lwybrau ceimion i'ch traed, a throisoch y cloff allan o'r ffordd. Beth ydys i fcddicl wrth y pethau livni Beth ydych chwi eich hunain yn el yed(licli A ydych yn meddwl y diangwch rhag y gosp haeddianol am eich twyll a'ch rhagrithl Na, y mae yn anmhosibl i hyny fod. Y mae eyliawnder eto yn aros yn y tir-y mae cosp yn nglyn a throsedd- au yn y bywyd hwn, a ehwi deimlvvch chwithau hyny cyn pen nemawr o amser y mae yn ddiamheu genyf. Yr ydych wedi fforffedu parch eich cyd. ddynion-yr ydych wedi rliestru eich hunain yn mhlith y dosparth mwyaf diruivgus a gwaradwyddus o'r hil ddynol, set y rhai a abcfthant eu hegwyddor- ion, ac a dramgwyddant ell cyfeillion er mwyn (Fafr y gwr mawr, Yr ydjeh yn ddiau yn wir ddirinygus yn ngolwg pob dyn medJylgar a chydwybodol A garech i mi ddyweyd beth wyf yn ei feddwl am eich hymdJygiad yn y tro hi%n ?, Yr wyf yn meddwl vn v lie cyntaf, eich bod wedi dwyn gwarth ar, ac wedi ymddwyn yn annheilwng i'r enw parchus vr ydych yn ei ddwyn fel Ymne Idtiwyr, ac fel Cristi Onogioll. Nid fd hyn yr ymil^vgodd yr hen Ymneillduwvr I gynt. Nid cynffoni i fawrion y tir, eled egwyddor a chydwybod i ba le yr elont,a ddarfu i'r hen Angby I ffurfwyr. Nid gwadu eu hegwyddorion er mwvn ychydig o fantais fydol a ddarfu i'r hen Buritaniaid gynt; na, ond ymladd hyd at waed dros eu herrwvdd orion-cymeryd eu I]Yspeilio o'u meddianau yn Haw en, yn hytraeh na rhoi i fynu un iod o'r hyn a ystvr lent hwy yn fater cydwybod-boddloni i adael cvsnr- on a holl adgofion cysurlawn eu haneddau a'u'bro ydd genedigol, ac anturior weilgi gnchio- a dycithr cyn gildio dim o'r gwirionedd. Mor wahanol yr yrnddygasoch C HVI Dan enw anghydllurfvvyr yr ydych wed. cylilurfio a Thoriaid yn hytrach na. dio-io y boneddwr. Er fod yr enw Ymneillduwyr arnoch yrydych wedi cydredeg a gelynion Y mneillduaeth i'r unrhyw ormod rhysedd. Er eich bod yu proffesti bod yn ddilynwyr yr hen Buritaniaid, yr ydych wedi gallu bod mor anmhur yn eich dybenion a ch hym ddygiad, fel yr ydych wedi gwadu'r g-Wil' er mwyn rbywbeth tebyg iawn i fudr elw. Onid ydych vn tneddwl eich hunain eich bod wedi ymddwyn yn an- nheilwng iawn o'r enw sydd arnoch i Ai via ddygasoch chwi.y buasai'r hen Batriarchiaid a'r hen Brophwydi yn ymddwyn Oh al fel hvn yr ym- ddygasai e.ch Blaenor ? A, fel hyn yr m- ddvgasai yrapostolion ? Na, gwyry Cymry yn barion fod eich ymddygiad yn gwarthruddo eich prolles. Nid siarad ar antur yr wyf, y inae Cymru yn gwybod am dau- och yn-lled dda. Er nad ydyw eich henwau wedi ymddangos yn y newyddiaduron y mae'r son am dan- och wedi cael ei ledacnu yn eang ac yn mhell. Gwyddis am danoch fel rhai yn arfer estryn i'r pul- pud ymneillduol, yn gosod eich hunain allan fel Ym- neillduwyr gonest yn dadleu dros eich hegwyddor- ion, ac eto fel rhai gwedi gwadu eich egwyddorion yn yr etholiad diweddaf, a hyny yn unig er mwyn cynffoni i'r gwr mawr—er mwyn gwen y boneddwr -er mwyn ffafr y, meistr tir, er mwyn cvuiwvnasau y goruchwyliwr. Estynir bys atoch mewn cylchoedd parchus. Adwaenir chwi wrth eich henwati ac oni bae parch i'ch swydd, rhoddid yrenw, "Iscariot" rhwng eich dau enw arall yn ol cyngor y Rhen F farmwr." Nid yn erbyn bai dychymygol yr wyf yn siarad, ond yn erbyn trosedd ag y gwyddoch chwi eich hunain eich bod yn euog o hfJOO; ac fel v cyf- ryw, yr wyf yn meddwl eich bod wedi gwarthruddo yr enw parchus sydd aruoch. Yr wyf yn meddwl yn ail eich bod yn wrthddrych ffioidd-dod hyd yn nod i'r dynion hyny y buoch mor wasaidd iddynt. A ydych yn tybied am foment fod gan y Toriad "hwnw,y meistr tir hwnw, neu y boneddwr eglwysiir hwnw, wir barch tuag atuch, pan y gwyr eich bod wedi gwadu eich hegwyddorion er mwyn ei flair ? A oes ganddo fwy o ymddiried ynoch mew n canlvniad A oes ganddo deimlad o barch yu ei fynwes tuag at eich swydd o'r herwydd A ydyw eich hvmddygiad wedi dyrcbafu y gweinidogion ymneillduol yn ei feddwl Onid ydyw yn hytrach yn debyg o'ch gwawdio 1 Oni fydd eich hanwadalwch a'ch 3. ?- ddygiad'diegwyddoryn (lestup chwerthiniad a gwat war cwmpeini v a'r ymwelwvr clerigawl ? Y mae yn.Adiati y bydd i ftsiir mawr Yr iryl yn meddwl hefyd fod eich gwaith yn bradycha eich begwydaorio mewn modd mor ddiesgus ag y gwn- ae(^och yn rhwfm o anmharu eich defuyJuioldeb, .olr fatli ag yw. Fel y dywedais yn y dcchren, nid ydvflrthwi svdd wedi bod yn euog o'r trosedd anfad hwn yn yr •etholia'd diweddaf, yn meddu dylanwad niawr, er. uyny y nrfe eich gwaith yn bradychu eich hegwyddtmofi yn sicr o erthylu pob amcan daionus a'chjieiddo i fesur mawr. Cyflawnasoch weithred mewn ychydig o fuiydau na wna oes o fuchedd cyson ac uniawn ei dileu. Bvdd effititli eich gweithred i'w ganfod ar eich gwrandawyr. Ni roddir ond ychydig o goel i chwi pan yn dyweyd y gwironeddau mwyaf I pwysig. Hyd y bydd eich hymdd, giaù yn adnabydd usac mewn col, tuedda i gryfhau amlieaaeth vr am- heuwr, awchlymu gwatwaredd y ca<>Iwr, i effeithioli achwyniadauy cyhuddwr. Ond yr wyf yn blino scf- yll uwcji beii eich gweitlire(I friidlis. Gadaivaf chwi ich meddwl a'ch hy.styriaeth eich hun. Peidiwch a dychymygu am foment mai dibwys oedd eich gweith- red am mai rhoi vote yn unig a wnaethoch. Y mae ysgelerder mawr yn eich gweithred er mor hawdd y cyflawnasoch" hi.. Y mae'r amseroedd hyn yn an' seroedd pwysig; y mae Cymru yn dadebru o'i' chwsg, yn (leclireii tcimlo ei dyledswydd a'i chyfrifolùcbic a'i bhwvs fel rlian o'r whvUvriaeth fwvafei dylanw i ad yn ybyd-yr (;e III pob un vn dechren ystyrie 1 fod pwysyn inhob pleidlais unigol — yr oed i eg"wvdd- oripp pwysig yn y thnreu, a dyledswydd pawh oedd pleidleisio fel pc buTisai nodwedd y Senedd newydd yn gyfangwbl yn dibynu arno fe yn unig. Onj er ,.rich bed ch-i mcwn swyJd uehel, gwadnsoch eich hegwyddorion, ac aberthasoch eich cymeriad, ac hyd ye oe(i(I ynoch clnvi, y gwirionedd sydd yn cael ei bregethu gei ych. Pan uedd pawb yn llygadu ar- nocii, troisoch allan yn anflyddlon i'cli prones. Gellir dyweyd am eich hvmddygiad fel y dywedoaa y proffwyd ar achos heb fod yn bur aiibcby^, Barn a drod yu yn ei hoi, a cbyfiawnder a safodd o hirbell; canvs gwirionedd a gwyuipodd yn yr lieol, ac union- deb ni all ddyfod i mewn." Blinn y darfyddo o'r tir ddynion a fradychaiit cu hegwyddorion fcl y gwn- aethoch chwi, medd MEDDYLIWR.

[No title]

I GWERINIAETH A PHABYDDIAETH.

[No title]

ICYMDEITHASAU TIR-RHYDDFEDD…

CYM INF A BABAIDD OSCOTT.…

M! Y TERFYSG YN SIX MILE BRIDGE.…

| BRAWDLYS SWYDD GAERYVERYDD.…

SEFYDLIAD CYMREIG LLANYMDDYFEI.…

[No title]

T R 0 S E D D A U.

A M R Y W I A E T H . Ai\1TI.YWIAETH.