Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

)--BARDDONIA RTH. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

) BARDDONIA RTH. I 1 LLINELLAU (^UfoihnJ John Dtivies, mab y Parch. D. Davies, Colwyn, t w oed, Au: 8fed, 18-5,2. f tyria mai heddyw fy nghyfaill caruaidd LJfhaeddaist i borthladd ail dymor dy daith ijj f°clwyd awrhon o rwyniau bachgenaidd, l as urad mewn syhvedd, cwyd, ystyi dy waith; bp J'tnuith oddiwrtbyd deganall dy i'enctyd, idilyut byth gynyg llychwino dy wisg; ^egvsa dy feddwl a'th ddeall yn ddiwyd, Mtl bybur, ymdrecba, dos rhagot mewu dysg. 'r alwad feddygol, a hon mae'th berthynas, 5 tn o'r trogylchau pwysica SN Iti bod 4id manol efrydu i'w deall i bwrpas, ci r,d mewn gwirioncJcl i gyrhaedd y nod IgrafTed dy lafur lyth'renau cofiiol, Jhoeddid gweitbredoedd dy glod yn ddigel; ed o!ion dy gamrau trwv'r yrfa feddygawl, dyst o'th fwdrusrwydd h'¿esan a ddel. ?tt'6. JOHN FOCLXES. It¡¡ Arl wydd rho deyrnged o fawl yn wastadol, II ??styn 'dv fywyd, nes cyrhaedd dy ced Rt?f?ist dy ia?u mewn teulu cre(vddol, r chafod un uach?en well breintiau edoed; ?''o] am Feddyg i'th enaid anfar?ol, >eft,ised dy f?a!on y rhan beru byth dderfydd dv dymor cei gann'n dragwyddo!, eraidd fwyn anthem ¡'c lesn'n ddiiyth. JOSEPH o GOLWYN. L LLINELLAU ^Oolaeth Jlr. Nathaniel Evans, goruchwyli/rr yn ulL'ritlifa Cwmnfon, Morganwg, yr itwit a fit furte Pltel/af 1U, 1K0'2. "1 weep because death is in the world." 'ln sa'r chwyrn olwynion a'r ager ni rua, ringcian a glywaf yn nghloion y bedd Ylofus givynfanau sydd drwy yr boll weit'ija, nuil yn athrist eu gwedd. Y heddyw ddisgyna i'r cerion briddellaul hald yw mai rhyw wron fu'n enwog ei riniau, K^eithwyr gymysg-ant lawenydd a'u Jagrau, ItI1 goelio ei angau'n fynediad i hedd. r campus XathanU-l It ro'ir yu ei gul-feJd ? ïe, fel hyn y goreh yinynodd y nel, I1' clywch y dwys lioliad yn nheml anrhydedd, gawn (medd y dduwies) i lamv ei le ?" t Wy gaf o'i dyuiherau, prawfiadau, gwrolder, Hew i'r ystyfnig, i'r eiddil yn dyner; il Oieistri a'r gweithwyr roent ynddo eu hyder. "oil gylch ei ymddirieJ a lanwai efe." dyna y dde(tryd,-Evaiis, raid drenyu! e Safai o'i blegid litdl helynt y byd Ir ItWf ragordeiniwyd ddirwynodd i fynu, 5 thy wod ei wydryn a redodd i gyd. lid dyma ei elw, gadawodd gymeriad Pereiddiaei ludw yn mhurfa y llygriad; AC ynddo disgleina yn nydd yr ymweliad, I dreulio ni wna yr oes faith ei hyd!" t>lydaran. J. R. 16 ENGLYNION I )?(jbei-t Jcit tei, (,Icditthiin) awdwr yr Anthem fid,t qol ytt Eisteddfod Merlhyr l'ydjil, Sulgwyn, 52. l'tilwng yw Robert wiNvlai,o fojawd Am ei felus gydgan; Blaenorydd belen arian, 0 tedr coeth, i fydru can. C01 o feddwl celfyddyd, —a manwl Ry'm ymenydd diwyd; Eitliafoedd athrylith lJefyd, I Yu newydd geir ynddi gyd. c,. b\l d I 'f,: ^>lanwad, aur delynau,-a ddyry Cerddoriaeth ei nhodau Arian glych, orlwfr yn gau, Eilig wawd, mil gawodau. bo', gerddor lat, yn d,lyftilacli,-rbagot I anrhegu'tb lintell Y mro byth, ddewr Gymro bach, L I ganu yn amgenach. lEuA?i FERDDIG. ferthijr. CAN AR YR ETUOLIADAU. | Cyjiwynediy il" Ren F/armivr." Bu leri lielviit flit), j Trwy Loegr oil a Chymru, A rhai yn cael eu trin, Nes oedd eu crwyn yn gwacdu Ni welwyd y fath beth, | Mac llyn yn sicr ddigon, K Tu nr wvr v dreth, o Lundain i «-» <■-« 1 io!m Utill a lais, Gan i'y^wtli conil.» Djvby, j Stl».xH icldo arfer trais, Pan ga'i ef ei bedt)li Fe siomwvd 1Iawer crill, (" 'r. q. *J'cv, Er detnyddio'r svritv, 1 luieiio ei bedolau. Un Tartar brwd a gadd Ei siomi yn swydd Ddinbycb, Yn Fflint, Peel uchel radd, A goliai yn yr ymgyrch Er maint o scriwio fu Yn nhref Llanrwst a'r Wyddgrug, Dvlanwad v siitt ddu A fethodd, a'r "Hon ddwybig." Llanwasent llawer cod A bleidia'u hegwyddorion, I gyrhaedd at y nod, Å rferent eu bygythion; Er bwydo ami un, A'i dda ddiodi hefyd, Ni safai ef yn ddyn, ivel denu hen dro bawlyd. Bydd cof am hyny wnaed, Yn mwrdeisdrefi Arfun, 'I'ia'r Penr.vn ar ei di-ae(l, Y Faenol a Glynliifan A chedwir y got ddu A gafodd dori'i cliynffon, I ddang-os fel y bu, W rth handlo'r scriw'n Nghaernarfon. Cali ainbeit "ynffon wen," 0 blith yr Ymneill luwyr, Grvn waith i gadw'i phen, Yn nghyd a man or'ehwylwyr, I Cynygiwn i'r rhai hyn I g-yd g-ael tnri eu blaenau, A'u hanfon i'r Twr Gwyn, I blith y rhyfeddodau. Rhyw blaid ar ol yr oes, \w teulu'r diffyndolliaetl), Egwyddor hollawl groes 'I Yw lion i drefn rhagluniaeth Dal ymborth y tylawd, A gwneyd o hono fasnach; 'Dy'w hyn ond g-wDenthur gwawd, I 0 ryddid a Christ'nogaeth. j Y peth rai,1 ini gael, Y%N,lr Titgelyn ddioedi, Arbeda hyny drael, A ilawer o gamwri; Dini-striailr Tori sci-itv, Orthrymus yn ei amcan, A dysgai bawb i fyw, A barnu trosto'i hunan. G. Y. SENEDDWR NEWYDD MEIRION. I twnv werth pymt beg coron,-a erchwyd (jan Farcliog swvdd Feirion I I anfadwys ynrydion -Dolgellau, I Garw iawn foddau i'wgyru'n feddwon. I 1 11 SYLW AR YR ENGLYX UCHOD. cwrw werth pymtheg coron,—sy'n addas I Seneddwr iVleirion, Ei gyfranu'n union, Rhwng cad o an/ad ynfydion ? Tref Dolgellau, goriau geirwon, Coerr a liithiawg g-gau liithion, i CJolwythawg leibwyr glytliioll-gwall gofus Anhwylus ddynolion. hai 1 raedd eraill ha 1m I-mawr ydoedd j'n niferoedd am nas caen 'nhw fara. I ANTI-TORISM. R MARWOLAETH YN AMERICA. L^Mienaf lAfed, yn Rosendale, Wisconsin. Amer- 3 blwydd oed, Hannah, merch ieuangaf Mt. gynt o Hafod y Green, ger Dinbyeh ei n a hebiyngwyd gan luaws parchus o Tjj "> ae amryw o frodorion y wlad hon, i gladdfa ,n01 i'r Methodistiaid Caliinaidd, Bethesda, ger !liSh, He y gorwedd yn dawel hyd nes ei hadgy- a'i gwneir yr un (lurf a'i gorfl gogonedùus |)t) Ar ddysglaer wedd ei Phrynwr. Y Parch. Foulkes, gweinidog y lie a wcinyddodd ar Ilysur. Ehe eg wnaetli ci henaid bach, I'w bedfan 'ichel fry; Cyn profi'r blinder mawr na'r boen, Na'r llygvedd yma sy'. 'Nol niiii))i i-licol cyfraith Duw, Di/lanwyd gwawrei hoes; Cyn cael yr iau, na theimlo'r baich, Na'i dwyn i gario'r groes. Na wylwch bellach, dad na mam, 4, Na brawd, na chwaer'r un mntld Trwy gymortb gras, dinlchnch fy th, ci heuengctyd Wis. G. H. Guzimii'

[No title]

TRAETHAWD

ETHOLIAD LIVERPOOL.I

I AT BWYLLGOR CYMDEITHAS GERDDORor…

I SYLW AR "IADAU MEDDYLIWR."

i Y CHWARELWYR YN ETHOLIAD!…

[No title]

Family Notices

MANION A HYNODION.

 NEWYDDION cymreig, I