Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

t!M H!A)TH, EIN GWLAOI A'H…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

t!M H!A)TH, EIN GWLAO I A' H GENEOl. I (GANAWSTtN.) Mewn 1I,rtj1jr diddorol a ¡IcIerb.rlli W} d yn y swyddfa dydd Mcrclier, eawsoin nid yn unig adroddiad byr o gwrdd biynyddo! Goreedd America, & nOOien am gymajtifa s¡anu <t g'ytiaaliwyd yn Pittshurg, end thestr ddityr & chynnwysfawr o bobi adnabyddus yn Aber<:a.wc a chytch cans Gorllcwinbarth Cymru ydynt yn awr mewn eefyUi'aoedd pwysig yn yr Unoi Daleiiliiau. Gan fy mod wodi oaci cyflp a gofod i roddi amiiiielltad o'r cyfan yn ein colofnau Sttisnig. Did oee angpa dweyd ychwaneg yma, end ein cyi'iUion Cymreig yr cchr araU i i For y Werydd ar en gwladarwch. a"u hynni di-iidio gyda sefydliadau anca;i'- ymarol "cin hiaith, cm gwlad a'n ccuedl" pa Ie bynnag y b'ont. Dagpuny-f befyd sylwi fnd vsgrif alluôr' y Parch. R. S. Rogers, B.A., Capel Goin,?r. Abcrtawe. ar Gcncdiaetholdeh yn Ngeleuni Hyfr Jonnh" vn Y Hcirniad am y chwarter pr(,seDJ)ol. Y mae gwrdddioldeb y modd yr ymdrunir I a tll"tv7l o'r fath a th?tyn o'r fa.th yn rhwym o wneud Hes drwy uppclio at ar-Hcluwyr y gencdl pan gan't gyne fp} bwa i ddarllen am. Rrymiadau nas gallant Ini na chynn- orthwyo i roddi cyfeiriad pwrptl<l301 i f fudiadan Cymr?ig a Phrydeinig cyfwng yT-rt cjlta un y mar; aefocdti r'ewydd a daiar ncwydd yn cati eu ffurfio a*u trefnu alti cahoH dan ddyyla.v BMdrua a chnn bCfehcllogion Uyga-d ydd ganddynt w..>Jtdigaeth. t Cynim-yaa Cymru sLmryw ertliy,-Iau t<'ilwng c cud i m yn? 'forgalJW'g, dwy don 118w.vddMr. Tj. J. Roberts, er cof am Lady Edwards, a chyuwyuedig i gyr Own\ M. Edwards. I ydyw'r darna11 mwyai t.ara'iadol yn y misclyo. i Pan gyrhaedda y IHn&Ua.u 'f)yn erT) ds.rU€nwyr, hydd <'<hoIiRd Dwyniin Alwr- tawo yn tynnu tua'r t(;rfyn, er na iyddwu :c'n Rwy!)od hyd y 23ain 0'r mis !M nn ai Mr. David W']- fydd y huddÙg-wr. Rhwng pjai.i Hafur a. Pb!aid TTncd;I -g y y ma("r dynfa am y dorch; a rhaid arcs ncs daw picidlfisitm mi'wyr ByÚd cddi- c.artref i lw prif swyddog yr etholiad [ cyn y (-r.-ir y f8gr. ra.u a ddang-osÐ.l1t tarn yr ptho!afth ar y pwnc. Yn y ?<'Jt.tn hon, uid dadl<a nac {'sbonio yw fv ng-orchwyl i; ond cofnodi'r Saitb, a dis- gv;yl am y Mvydd a derfynra'r ddadl. DarH<:nwyd y penmIUnn ca!lbrnol (I waith yr, anfarwol Ctwyrcsydd mewn jcyfartod a r-rin,,ili-vvd f-iia yn < i loj)gyforeli Mr. Bcvsn, Llythyrdy Trcforis:— Mr. LIywydd a chyfoiHion, Mao IIawpnydd llnn'cl fy nghalon Wrth eieb gwei'd yn anrhydeddu Un o Batriarrhiaid Cymru. Nid ojewn g'w&Íthiau tin yn unig Mae Trdorh ya no<!pdig; Na, mae wf,,di codi cowri Ynt fel eer yn ba.Ms CymrB. Hcno aiirhydc-ddit- g:t\'ron Sydd dan g\.ron y prcn almon, Mac "ain fnw Mr. pcyan Yn Nbrcforis fel tine a:ian. Mae fi galon yn -,Yfc-otbD,, 0 rinweddaH'r s'wr p'ymydos'; Gyda'i drillwiol ddM-.th gyllhorion Eboddodd falm i lawcr calon. Ya y winllan mae o'i f?'byd, Ac or winUan claw ci v. yufyd; A ThrpforM wyr ma.j cangJH'n Iraidd yw o'r Wir Winwydden. Arvydd van o eerch y galon Tuag a<tf. yv'r anrhegion, Fel y gwel c*'o onmi e-j glnddu Fod Treforis yn barchu. Maw?r l£wyd,jynddedwydd etc Yn oin pl''th a gaifF g,be;hiQ.: Tna, angel ddaw or Wyr.fa I'w ddwyn adref o Bethania.

Advertising

Advertising

I The Day's Gossip.

Advertising