Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

Y DDRAMA CYMREIG.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y DDRAMA CYMREIG. "Wythnos Fawr' Gymry Abertawe. (GAN AWSTIN.) I Gallaf yn ddi?trus longyfardJ pv;yn-I gor mudiad y Ddrama Gy)nr<? yn -?hcr- tawe ar Iwyodiant perfformiad cyntaf yr wythnos fawr" gyatiwll«uol yn yr Albert Hall, t'afwyd cynmilliad rliag- orol, er liad oedd y neuadd eauK yn orlawn, au os yw addewidion y noson gyntat yu debyg o gad en cyflawni yn yr hyn sydd i ganlyn, bob nos a phrydnawn dydd lau, gellir croniclo, Bid adfywiad. end gwir enedigaeth, mudiad a rydcl ynni ac asbri a ohynnydd ym myv yd a,c osgo a gvveithgarwch cetuogrwy r "Ein H ia ith, ein Gwlad a'n Geuedl." Gail mai cystadleuaeth rhwnj* y gwa- hanol gwnmiau yw y drciii, nid teg traethu barn na tbyhoeddi dedfryd, na ehwilio am fau frychau mcwn cot nod- iadau, fel y rhai hyn, cyn i'r Ixurniaid apwyntiedig gael cytic i wneud eu dyled- swydd ar air a chydwybod," ond gallaf ieiddio dweyd, "Iieb gelu gwir na thynnu gwy, fy mod wcdi ly synnu gan lwyddiant cwmni o wyr a merched y De gydaJr gorchwyl anhawdd o roddi peifiormiad de.allus a dealladwy o ddrama wedi ei L3:sgriionnii yn llatar y Gogledd. Anmliofiibl, mae'n debvg, yw disgwyl iddynt scinio a y Gogleddwr lei y gwna'r Gogleddwyr, ond dichon y cwyd diifyg tcbyg pan 10 pobl Sir Gnerfyrddin yn ceisio lneicstroll a CWID lvhonddo. Cat' weled, a chlywed, gobeithio. Pethau bycliain yw y rhai hyn, wrth gwrs, ond y mgevsio at berfieithrwydd yr ydym oll, a goreu po agosaf y cyrliacddwn at yr auican. I mi, a anwyd yn y Gogledd, a dreul- iodd flynyddau o foreu oes" yn ghwll1 Rbondda, a anwyd u tain oedd yn Cgleddwraig ar hyd ei hoes, a tliad gancdig o Sir Benfro-i mi sydd wedi, bod yn fath o grwydryn Cymreig yn Mheny- bercwy, Llynlleifiad, Sir Forganwg. Sir rrycheiniog, Sir Gaeafyrddin, -ae adgotion DleIu8 glannau'r Gonwy wodi eu har- graffu ar glust a chalon—y mae gwylio gwahariol acennion lletiaith gwlad yn ddifyrus ac yn taeth. i'flly, y mae rhag- ten amrywiol yr "wythnoe tawr" yn ■wlcdd ac yn olygfa na cliefais ei bath erioed. Asgre Lan R. G. Berry oedd drama I nos Lun, a pberfformiwyd hi yn rhagorol, I ar y cyfan, gan Gwmni y Trinity, lont- ardulaie. Wedi i'r dorf ddechreu deall y darn, tMml?m ?rcs y teimlad cenedl- aolhol yn c"l ei enuyn gan ddull a dyw€<hadan?r cyiner?udau, M y daeth y cwmni a'r gynnuHeid-ta (e^ueotlwch y gair) "yn un ac yn gstun" cyn i'r ail act gael ei gorffen. Ac o hynny hyd y diwedd, oodi wnai'r hwyl. Ivid hwyi bregetlnnol a olygir, ond dealla'r dar lienydd Cymrpig yr hyn wyf yn amcanu atto. Kid oedd y ddrama na'r cwmni hob en heiau-" Hob ei fai, beb ei eni," mt'dd y ddiareb Gymreig, oDite: Pregethwr di-ail, yn ei ddull &'i wecid ailan o'r pwlpud. wnai Mr. Hugh Jonen I oedd Gwen" (Miss Blodwen James; a "Mari Huw" Gertrude Morgan) gorcuon wyt' wedi en gweled yr unman mew 11 drama Gymreig; ac am Morus Huws," "DafYlld Koborls," Q'1 lloill—ond paham y manylaf? Rhoddwyd, fel y dywedaip, ar y cyfan. War tread rhag- OLOI o agwedd neillduol o tvwvd Cymreig, a appeliai yn gryf at bawli oùdù yn I)r-e%. ellnol; ac yr oedd digon o'r digrif ar difyr yn y ddrama i'w dwyn allan ()'r riwysder hiraethus 6ydd yn rhy fynycii yn gorbwyeo popeth yn rhai o ddramodau Cymru. j Gwnaeth, a gwna etto, seindorf linynol y Cwm eu gwaith yn gampu, a phan yn ysgrifenu y rodion hyn, dychmygaf fy mod yn clywed yr hyn a glywswn pan yn I ymadael a'r neuadd t'awr i ddal y trea-- t-yrta fawr yn canu, gyda grym a gwres gniadgarol, eiriau ty hen gyfaill ItaD James—" Hen Wlad fy Nhadau." Yr wyf yn deall fod trains hwyr i gael en rhedeg drwy Ddyflryn Tawe, am 10.30 Has fau. Heno, bydd Cwmni Capel Als, Llanolli, I yn perfformio Xoson o iarrug, Y J'wyllgor," a Ble Ma Fa."

ELWYN JAMES. 1

I AT THE DOCKS. j

AFTER 52 YEARS.I

WELSH T.F. DIVISION.I

CONSCRIPTION. I

RHYDYFRO HEAD.I

SWANSEA RURAL. I

! LLANDEBIE ACCIDENT.I

CURE YOUR COUGH THIS WAY._t

STOLEN WHISKY.

==-==- I LEASE OR SALE? j…

HOUSING i ROBLEMS. I I

Advertising

WILDE'S PLANS.I

Family Notices

Advertising