Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Oyhoeddir, ar y laj o lob mis, PlUS CEINIOG, "Y DYNG ARWR" AM 1881, OYLOHGRAWN MISOL AT WA8ANABTH MRWEOTWYR, TEMLWYR DA, Y GOBRITH. LU, AIR YSGOL SABBOTHOL (DannawddUwch Demi Gymreig Oymru.U.A.T.D.) DAN OLYGIAD Y PABOH. W. JONES, M.A., FOUR CROSSES, PWLLHELI. AT EIN CYD-WLADWYE — Dymunwn yn ostyngedig alw sylw arbenig ein cyd-genedl at y cyhoeddiad rkagorol hwn. Mae yr achos dirwestol erbyn hyn wedi enill sylw a safle uwchlaw amheuaeth na diystyrwch, ac ar lawer cyfrrf dyma bwnc y dydd. Yn mysg ein brodyr y Saeson, mae cyfryngau gwybodaeth ddirwestol, yn Uenyddol ac mewn cyfeiriadau ereill, yn dra lluosog, a gellir priodoli llwyddiant yr achos ac aeddfedrwydd y Public Opinion heddyw yn Lloegr, yn benaf i hyn yma. Ond am Gymru, y mae ei manteision hi lawer yn llni, am mai ychydig o sylw a delir gan y waeg a chyfryngau ereill i'r achos. Echrys- londer meddwdod yw athraw y Cymro at sobrwydd, yn fwy nag unrhyw ymdreeh a wneir i oleuo a chodi y wlad i deimlo nerth egwyddorion, a safle uchel dyn fel aelod o gymdeithas. Tra mae gan y Saeson ugeiniau o gy- hoeddiadau dirwestol, ni fedd y Cymry ond tut yn unig- Y Dyngarwr-a dyma yr unig gyhoeddiad dirwestol Cymreig yn y byd! Mae ei gylchrediad presenol, mae'n wir, yn eang, eto teimlwn yn sier fod ei deilyngdod yn galw am gylchrediad llawer eangach. Wrth ei ddarllen gwelir fod ei gynwysiad yn chwaethus, dyddorol, a sylweddol, fel y saif yn ogyfuwch s'r penaf o'n cyhoeddiad- au. Mae yn bwysig fod plant yn cael eu cydnabyddu â'r ffeithiau a'r gwirioneddau sydd ynddo, ac ni ddylai ein pobl ieuainc fod un amser heb y cylchgrawn hwn at eu llaw. Nid ydym heb ofni fod lluaws ar hyd a Ued ein gwlad heb wybod nemawr os dim am dano, pa rai, ond ei weled unwaith, a ddeuent yn dderbynwyr cyson ohono, ac yn gefnogwyr gwresog iddo. Goddefer i ni apelio at arolygwyr ein Hysgolion Sabbothol, a dynion da ereill, ar iddynt wneyd eu goreu yn mhob cylch nanteisiol i gymhell y cyhoeddiad hwn ar bob teulu yn arbenig. Gwnai doebarthwyr cylchgronau a chyhoeddiadau ereill wasan- aeth dirfawr i'w gwlad a'u cenedl trwy ymgymeryd a dosbarthu hwn hefyd yn eu gwahanol ardaloedd. Anfoner am dano un ai at y cyhoeddwyr yn uniongyrchol neu ynte ceisier ef trwy lyfrwerthwr. Heblaw fod y Dyngarwr dan olygiaeth fedrus y Parch. William Jones, y mae genym addewidion am ysgrifau iddo at y flwyddyn nesaf oddiwrth y Parchn. Abel J. Parry, Abertawe; John Owen, M.A., Crie- cieth; David Young, Llanidloes; J. J. Williams, Rhyl; R. Killin, Maentwrog; J. Hugh Evans, Cwmafon Morris Morgan, Hwlffordd; J. Morris, Ebbw Vale; E. James, Nefyn; Owen Jones, Llandudno; ac hefyd oddiwrth Tudwal, Tegfelyn, Bryth- onferch, T. E. G. (golygydd y farddoniaeth), •Gwyneddon, &c., &c. Yr ydym yn hyderu yn fawr y bydd ei igvichrediad wedi mwy na dyblu cym y bydd y flwyddyn 1881 wedi terfynu. flton ei gyflwyno yn wresog i sylw cy- ffredinal, gorphwyswn, Yr eiddoch, &c., H. J. WILLIAMS > (Plenydd), D. G. EVANS, PwylIgor PwyUgor Gweithiol E. B. WILLIAMS,  J. 0. HOWELL, S yr 0. B. THOMAS, Uw'c:Deml. ??D.?. O. P. JONES, REES EVANS, LEWIS LEWIS, ) Archebion (orders) i'w oyfeirio fel y oaalyn:— GENEDL GYMREIG OFFICE, OARNARYON. T?LIER SYLW.—Dymunir gwneyd yn hjsbys fod y Drawing oedd I fod yn St. Ellen's =, room, Oaernarfon, Rhagfyr 4ydd, yn cael ei gohirio hyd IonaWl 22ain, 1881. o4786-d GWYLIAU Y NADOLIG YN NGIIAER- NARFON. BYDDED HYSBYS y bydd holl brif Siopau BCaernarfon yn gauedig 0 nos Wener, y 24ain oyflsol, hyd boreu ddydd Mawrth, yr 28ain. 04789-d HOUSE AND SHOP TO BE LET.—The well- known establishment, Man cheater House, Penrhyndeudraeth. DRAPERY AND GROCERY BUSINESS. Stock to be taken at valuation, much reduced. Possession may be had imme- diately. Reason for leaving, going to a farm.- Apply, 0. Williams, Draper, Penrhyndeudraeth. G4787-d HY BUDD.-Bydded hysbys i Fasnaehwyr ac ereill na byddaf fi yn atebol, o'r dyddiad ised, am unrhyw ddyled a gynyrchir gan fy ngwraig, Anne Prydderch. JOHN X PRYDDEECH. Tyst, G. G. PAGE. Greenhill, Penrhyndeudraeth, Rbagfyr 9fed, 1880. 4785-d RHYBUDD.—Yr wvf 6, ELIZABETH 1? ROBERTS, 18, North Caellwyngrydd, U<m. llechid, sir Gaernarfon, trwy hyn yn rhoddi rhybudd y bydd i mi, ar ol yr ugeinfed o'r mis hwn, werthu y Delyn a adawyd yma gan Hugh Hughes, 75, Water-street, Caeljwyngrydd, lalm. llechid, i dalu am ei ymborth a'i letty.—Elizabeth Roberts, 18, North Caellwjngr, dd, llanllechid, Rhagfyr 7fed, 1880. 04782-d CARNARVON UNION. WORKHOUSE LOAN. THE Guardians of the above-named Union Tare desirous of borrowing from two to three thousand pounds on the security of the rates re- payable by annual instalments in 30 years, for the erection of a new Infirmary and certain other alterations proposed to be done in connection with the Workhouse. All persons wishing to lend the amount teferred to are requested to communicate their terms to me before Friday, the 17th instant. By order, J. HENRY THOMAS, Clerk to the Union. Carnarvon, 4 Dec., 1880. 04766-d LLE GELLIR CAFX DODREFN RATAF ? Cyn prynu, ymwelwch rr FURNITURE WAREHOUSE EASTGATE-STREET, yn ymyl y Cloe Mawr," Caernarfon ac hefyd CASTLE HOUSE, LLANGEFNI, Ile Ilir -el y dewisiad helaethaf vn Nghymru o ;elb de;<bela:thgJot1bmr, raatchio, a'r oil o wneuthuriad cartref. Hefyd pob math o ddodrefn at Barlyrau, Ceginau, Bedrooms, &c — Dyma y lie y gellir cael mwyaf o ddewis, a phrisiau isaf am arian parod. Ceir prawf o'r gwirionedd uchod trwy ym. weled a sefydliad H. WILLIAMS, Cabinet ■ Maker and Upholtterer, FURNITURE WAREHOUSE, EASTG ATE- STREET, CABRNABFON, A CASfLE HOUSE, LLANGEFNI. o 4684-e BRYAN BROTHERS, 12, BONT BRIDD, CAERNARFON, A DDYMUNANT alw sylw neillduol at y nwyddau canlynol:— Special Lot o French Merinos a Caehmers Duon, yn cael eu cynyg am y pymtheg- nos nesaf (yn unig), am y prisiau can- lynol :-ls. 5Jc. yn lie la. 6Jd.; Is. 10c. yn lie Is. ll £ c.; 2s. 2Jc. yn He 2s. 4 £ c.; 29. 4c. yn lie 2s. 6c.; 29. 9c. yn lie 3s.; 3s. 2tc. yn lie 3s. 6c., &c.—Y mae yr ucbod o'r gwneuthuriad goreu, ac yu deilwng o sylw. Lot o ULSTERS, mewn lliwiau tywyll a goleu, gyda Hoods wedi ei leinio a Satin, am 8s. llc., 110. 6c., 14s. 6c., 18s. 6c. Lotiau ereill, o 3s. lljc. i fyny. Lot o German Jackets, wedi eu gwueyd yn y style diweddaraf, a'i braidio yn ysplenydd, am 32s. 6c., gwertho leiaf 42a 60. Kid oes ond ychydig o'r uchod wedi eu gadael, felly nis gellir sicrhau y byddant i'w cael ar ol yr wythnos bresenol. Lot o Stausus, mewn light a dark fawn, am 2s. llte. Gwerthir yn gyffredin am 3s 6c. Lot o Ciis Winceys, 32 modfedd o led, mewn brawn, dark gray, &c., am 5ie y Hath. Lot o Beaver Hats, duon, ravy bluep a. drab, am 5s. lie. gwerth 6a. lie. Plush Trimmings, Plush Ribbons, Cords, &c., &c., yn y lliwiau newydd. Lot o Fur Sets, Uydain, am 4a. 6c. y set. Hefyd am 6s. 6c., 10s. 6c., 12s. ec-t i fyny. Lot o Coloured Serges, gwlanen i gyd, yn y Uiwlau ffasiynol, am le. 4ic. y Uath, yn lie Is. 6Jc. Umbrellas, Velveteens, Velvets, Gwlan. eni Crysau, Gwlaneni Gwynion, &c., &c., yn rhad, ac o'r gwneuthuriad goreu. Coflwch alw i weled yr uchod, yn SHOP NEWYDD BRYAN BROTHERS, 12, BONT BRIDD. CAERNARFON, a 4771. TRYDEDD GYLCHWYL LENYDDOL BRYN- SIENCYN D Y D D NADOLIG, 1880. LLYWYDDION: J. R. DAVIES, Ysw., Trebobth, a Da. OWEN, Llawgkthi. ARWEINYDDION: Y rARaM. JOHN WILLIAMS AO OWKST PABBY. J. CYMBR CYSTADLEUAETH Y PRIF DDABN OERDDOBOL LB YN Y PRYDNAWN. BEIRNIAD, HR. D. JENKINS, M.B. Y cyfarfodydd i ddechreu am 1.30 a.m. a 5.SO. Mynediad i mewn trwy doeydall- dleoedd Goreu, Is. Ail^ ls. j Trydydd, 80 o4760-d YR UNIG GYMRO YN NGOGLJEDD CYMRU "gYDb YN GOSOD DANEDD HEB BOEN YDYW OWEN JONES. A.P.S., L.D.S.A. (SURGEON DENTIST OLUNDAIN), APOTHECARIES' HALL, GYFERBYN A'R FARCHNAD, BANGOK. r ■ I j{", IIÕ ,.Q' i f'. Y MAE 0. JONES WEDI ENILL TYSTYSGBIF (CZXTIFIOATE) FEL DENTIST YN EI HOLL RANAU GAN Y GENERAL MEDICAL COUNCIL, LLUNDAIN; BEFYD PASIODD YN YR APOTHECARIES' HALL, LLUNDAIN, AO 0 FLAEN Y PHARMACEUTICAL SOCIETY OF GREAT BRTTATW ¡, #  I DARGANFYDDIAD HAPUS. b??ni' brest gaeth, nen bawbsyddynbwr. ?aueodao?n?ael jau n? "VN ddiweddar dargaa?ddaM ffordd i osod danedd '&du ?? ?""M d t d edd fe188 i roddi gwên Iawen, brydferth, a chysurus erbyn y Nadoli¡ wyd, g"l dMtda, ar y gwyneb mwyaf trist. Y mae gan osodiad y ai?2d$ erbyu y Nadolig os nad oes gan- fwy-nag y mae neb yn ei feddwl i'w wneyd â ffurf y ddyfod I roddi eu ddjnt tai wyneb. Y mae 0. JONES yn gwneyd y danedd fel hyn ?. ?' mor fuan ddynt rai. 0s bydd eisieu. ag y mae modd. Byddai yn dda i bawb fydd yn bwriadu cael danedd yt un diwrnod, tra yn en haros, yru llythyr i bennodi y dydd y deuant. Gellir ymgynghort bob dydd ag 0. JONES o NAW hyd HANER DYDD, a thrwy y dydd ond yr amser a nodir i lawr y bydd oddicartref. Pris setian o 14 o ddanedd o lp. 10s. 115p. Gellir ymweled ag 0. JONES yn 44, NORTH IIAELLWYNGRIIDD, o bump hyd yr hwyr; yn BETHESDA, o un hyd bedwar y dydd Mawrth cyntaf ar ol setlo; yn ubk Mr. William Roberts, Penyffridd, EBENEZER, yr ail ddydd Mawrth ar ol eetlo; yn nhj Mr. Pritchard, printer, LLAN- GEFNI, bob dydd Iau, A CHOFIWOH MAI AR Y FFORDtLJ'B BANK A'R COUNTY COURT MAE Y TY. 9 4497-d CARNARVON PIANOFORTE, HARMONIUM, ORGAN, MUSIC, AND MUSICAL INSTRUMENT WAREHOUSE, 16, BRII)GE 8TREET, CARNARVON. Y MASNACHDY OFFERYNAU CERDD MWYAF YN NGHYMRU. PERCHENOG-W. JARRETT ROBERTS. Gwerthir yr Holl Stoc Allan am lawer llai na'r COST PRIOE.-Gan fod W. JARRETT ROBERTS yn bwriadu helaethu ei Fasnachdy, ac fod ganddo y Stoo fwyaf a fu ganddo erioed, y mae yn bwriadu ei GWERTHU ALLAN am brisiau hynod o isel. TACHWEDD.—OFFERYNAU YN AWR MEWN STOO. PIANOFORTES. JTANOFORTtS, AIL. LAW, wedi bod allan 1ft hire. Gwerthir y rhai hyn eto yn hynod o red. SQUARE PIANO, gan Broadwood, am 3p. 10s.; eto, 4p. 10s.; eto, 6p.; eto, lOp.. SHORT GRAND, gan Wosbham, iOp:, COTTAGE MAHOGANY, 12p. COTTAGE ROSEWOOD, bron yn newydd, gwerth 45 gini, 28p. COTTAGE BRINSMEAD, gwerth 35 gini, 25p. NEW COTTAGES PIANETTES, panel fronts, gold lines, trichord, 25 giui nett; eto, 30 gini; eto 35 gini; eto, 40 gini. UPRIGHT IRON GRANDS, o 35p. 1120 gini. BROADWOOD COTTAGE ROSEWOOD (large ito), all latest improvements, 85 gini. PIANOS A HARMONIUMS, ar y 3 yeabs' sybtsk. HARMONIUMS. Y CHALLENGE HARMONIUM, am 3p. 10s. nett. Nis gellir ei phrynu mewn un man am y pris ond yn y masnaehdy uchod. WALNUT HARMONIUMS, 5 oct., o 5 gini, 6 gini, a 7 gini; 8 stops, o 7 gini hyd 12 pini; 8 stops, set a haner o reeds, o 10 gini hyd 19 gini black and gold, 8 stops, set a haner o reeds, 0 14 gini byd 20 gini. OAK HARMONIUM, ail law, 10 stops, 21 set • reeds, gwerth 25 gini, yn awr am 12 gini. BURR WALNUT,8 stops and knee sweU, effective fortes, li set o reeds, o 10 gini hyd 20 gini; 10 stops, knee swell, 21 reeds, all latest improvements, patent reeds, in brass plate, 25 gini. OAK Chapel Harmonium, 4J sets reeds, 50 gini. CHAPEL HARMONIUM, gan Albxansbb, 6 set reeds, 20 stops, 55 gini. Discount yn ol 4s. yn y bunt i Gapelau. y 1k1f: FAWR Y PAVILION. Coat- iodd 157p. 10s. iddynt hwy. Gwerthir am bris hynod o lsel, ycyvdig dros yr haner. Mae bron cyetal a newydd. Nid oes y fath offeryn yn Nghymru. HARMONIUMS Eglwysi, Oapelau, &c., mewn Stoc, acd gael eu gwerthu yn rhad. Us bydd yn oftnol fe gymazeiu r i r ithu yn rhad. 6s ofynol fe gymerir Rhan-daliadau.Tri Miso4 am yr ucned. OFFERYNAU PRES-Newydd ac Ail Law.— Rhaid eu gwerthu, a gwneir hyny am haner eu gwerth. Oddeutu Cant a Haner o Offerynau Pres o bob math, megys Cornets, Flugel Horns, Tenor Sax- horns, Trombones, Valves a Slide, Euphoniums, Contra Basses, Bombardons, Side and Bass Drums. Hefyd, Stbing BANDS, Violins, Violas, ViolonceU- os, Double Basses, Drums, &c. Gwerthir y cyfan gyda gostyngiad mawr. AT BWYLLGORAU EISTEDDFODAU, CYFARFODYDD LLENYDDOL, &o.-HEDALS, BATONS, METRONOMES, &0., fel Gwobrwyon i Arweinyddien Corau. o4414-d MR. CAPON, SURGEON DENTIST, MARINO, 16, NORTH-ROAD, CAERNARFON (GYFERBYN A'R RAILWAY STATION). Daaedd I harddu dynion,—• danetM JBr denu'r serchogion! Mor hardded (yid meroked Hon, A dewrfygferohed Arfonl Y mae'r Deintydd enwog Mr T. Capon, Marino, 16, North-road, Caernarfon, yn gwneuthur a gosod JL Danedd Celfyddydol o bob math, pob mafnt, pob Iliw, a phob Hun, cyfaddas t bawb ac i bob oedran. Y mae Mr Capon yn ymrwymo i wneyd agosod Danedd mwy naturiol, mwy parhaol, a mwy cyfforddus ya y genau nag y gall neb arall wneyd trwy holl Gymiu, gan eu bod yn hunan. ymlynol, ac yn rhoddi cynorthwy i'r danedd ereill a fyddont yn aros. Gall y mwyaf ofnue gael Danedd Newydd heb ofni na phoen nac anghyfleusdra. Y mae'r Danedd mor esmwyth i'w defnyddio, ac yn ffltio i'r gums mor berffaith, fel nas gall y mwyaf eyfarwydd wybod byth mai "danedd gosod" ydynt. Gwarentir hwynt i fod yn berffaith gyfaddas at fwyta, siarad, canu, a pharablu. Hwy a barhint am ystod oes heb waethygu mewn lliw, ac ni fydd arnynt byth na bias nae arogl anhyfryd. Y telerau ar ba rai y mae Mr Capon yn ymgymeryd a gwasanaethu pawb a ddymunant gael ei wasanaeth ydyw a ganlyn: Os na fydd y Danedd Celfyddydol hyn yn rhod-li pob boddlonrwydd, gelUr eu dychwelyd ar unwaith, neu yn mhen tri mis o amser, a gwneir rhai ereill heb unrhyw goet ychwanegol. Y mae amryw bersonau yn Nghaernarfon eisoes wedi oymeryd mantais ar y cyfleuadra o gael Danedd Newydd nas gellir cael eu cyffelyb gan umhyw Ddeintydd arall; a gall pwy bynag a ddymuno weled tystiolaethau tawer o blaid rhagcroldeb celfyddyd Mr Capon ar bawb arall. Mr Capon, neu ei gynorthwywr CymMig, a rydd ei bresenoldeb yn y Ueoedd canIynol j- ?WLLHEU.-Pob dydd Mercher a dyd4iau ffeiriau, o 12 hyd 6, yn nhy Mr Roberts, Chemist, ^LANGE$Mr-Pob dydd Ian, o 10 hyd 5, yn nhy Mr Thomas Hughes, grocer, 1, JHigh^Street, yn LLANGNI,-Pob dydd Iau, 0 10 hy 5, ,n uhy Vr Thomas Hughes, grocer, 1,:Hlgh..e!treet, yn go& I'r Railway StAt'on' ?%?T?MlD00?-?b dydd Gwener, <?M hyd 6, yn nhy Mr JenUM, Chemist, High Street, yferbyn a'r ?Uman Hotel. ??S????MS'-P? ??? S?win, o 10 hyd 5, yn nhy Mr Abram Richards, Temperance TTAini dau d4rws o'r Queen s Hotcli LLANBERI8,—Yr ail dydd MawthMy mh, yn nhy Mr John Huxley ThomM, Botherham House OmPe rance Hotel, 0 2 byd kaner awr «^i T. EBENEZER,-Y trydydd dydd,Hawrth ? y mid, o 3 hyd 7, yn nhy Mr Thos. P?-y, 11. Oar?og PI.Y.GROES,-y dydd Mawrth diweddaf yn y mis, yn Bby Mr Mathew Hughes, Draper, BeehiTe, 0 S h,d C 1 H ??'??.-0 6 hyd 8 yr un diwm<? yn ?y Mr G-W TreTor Williams, Bryn Celyn HouM. RhoddirMbcycghorachyiarwyddydynrh?Mtmddhtt. Un Dant'Ss i ?cy; sets o 14 o Ddanedd, i finy; Sto to danedd drwg, o 2. g i*; phMiydd?' eieiau, 10 gymerir taliadau wythnosol nea nM! yn ol te? byddo IWT? cyte- i bawb. Mwyr.tmd I bawb- wyned W G..4688 Vda M)'b¡U v ÚOC01, «•«» NWYDDAU GOGYFERAG HttDIGION MDOLIfi IIW CAEL YN YB AFR AUR, CAERNARFON* Bbtmw ("<» Gobiaa Mawr) i Want, 0 i fyuyr Eto i ferched, o 3s. 11e. i f/ny. Fur Setts, mewn du a brown, o 4s. 6c. i fyny. Fur Trimmings, 4 modfedd o led, 5Jc. y llath. Capes Fur, yn hynod isel. Jacedi Sealskin, 10s. 11c. Etc Brethyn, 6a. 11e. Mantelli i blant, wedi eu leinio & Fur, as 10s. 6c. Etc eto i ferched, 25s. 6c. Fur Boas am lOJc. Eto Squirrel am 2s. llc., gwerth 5s. 6c. Hetiau Beaver a Seals, o IOic. i fyny. Stoc fawr o Umbrellas yn hynod o rad. 40 o bisiau o OIL CLOTHS at fyrddau, o 6Jc. a lOle., gwerth o 31c. i 4c. y llath yn ychwaneg. Lot fawr o WLANENI at Grysau i Fecbgyn, 2fe. y llath; eto i feibion, 4Jc.,—gwerth llawer ychwaneg. Digonedd o'r WLANEN LWYD ddahdno am 6fc. Lot fawr o MELTON CLOTH, dau led, at Ulsteis a Dresses, am Is. 3c., gwerth llawer yn ychwaneg. PIERCE & WILLIAMS, CAERNARFON. .tJ1I « £ osass-d THE NORTH WALES EXPRESS, THE LARGEST PENNY PAPER IN NORTH WALES, FUBLISHBD AT CARNARVON EVERY FRIDAY. Branch Offices at All the Principal Towns in North Wales. IT CONTAIN* POLITICAL, SOCIAL, AND GENERAL LEADING ARTICLES. NOTES OF THE WEEK. OCCASIONAL NOTES ON DIVERS MATTERS BY SEVERAL WRITERS. LITERARY NOTICES. AGRICULTURAL ITEMS. CUTTINGS FROM THE COMIC JOURNALS. EXTRACTS FROM MAGAZINES. LOCAL AND DISTRICT NEWS. GENERAL NEWS. LETTERS TO THE EDITOR. MARKET REPORTS. MISCELLANEOUS ITEMS OF NEWS AND INFORMATION. Peicb ONE PENNY. By Post, Three Half pence. To be had of all Newsagents. OERFFAITH IECHYD YN OABL El JL ADFERU gan "BROOKS' ARABIAN FOOD AND BISCUITS" (Ymborth Arabaidd a Biscedi Brooks). Yr ymborth rhataf a goreu i gleiflon a babanod a gynygiwyd i'r cyhoedd erioed. Un pwys yn gyfartal l dri phwys o'r cig goren, ac yn Uawer haws i'w dreulio. Ar werth yn Nghaernar- fon gan Mm Griffith Owen, High-street; Bangor, H. V. Baker; Owen Jones, Market-place, Menai Bridge; J. W. Jones, Pwllheli; William Owea, Portdinorwic; Thomas Jenkins, Beaumaris; J. Slater, Llandudno; J. Jones, High-street, Rhyl • J. H. Jones, Dinbych; Birch, Wyddgrug; Q Duddon, croesonwaut, a phob cyffcrydd a grout parchus. Mewn llestri tyniau la a J K 6c yr on Q. 4609-m DINORWIC HOSPITAL, LLANBERIS. DERBYNIB TENDERS am bob math o Groceries, Bara, a Chig, at wasanaeth y sef- ydliad uchod am y fiwyddya nesaf. Bydd y nwyddau i'w hanfon i'r lie. Ni ymrwyma y pwyllgor i dderbyn y cynygion isaf yn nnig ar I eu bod yn isaf. I Pob cynygion i fod yn llaw yr ysgrifenydd cyn neu ar y 31ain o Ragfyr, 1880.—Robert Parry, 1 Ceunant, flauruge Carnarvon, cu7S$—d I A B YERJ?' C" a Throl, yn nghyd? ggr perthymol lddynt. Ymofyner a? A B 0<M«« Omce, Carnarvon. 04757. a -a'«?<M ou <-?Ae«Mt, pi, Swat, a™mA* BARDDONOL GARMON- Y Tn Gymraeg a 8a«meg. rw asel gaa yr awdwr, Llanarmon, near Mold, o4712-d N EISIEU, Agents i werthu Nwyddau 1. defnyddiol. Gwneir 30s yr wythnos gyda capital o LC-Ymofyner (gan Bmpn etMnc) & CommiMion," P?M? Office, CMnMron 04773—4 PO WEEKLY and UPWARDS may be EASILY and HONESTLY REALISED by persons ef EITHER SEX, without hindratce to present occupation.—For particulars, Ac., enclose" pIal. addressed envelope to EVANS, WATTS, and COMPANY (P. 293), Merchants, Birmingham. 4731-d A T T CBRDDORION.-NOWYM ei ohy- I hoeddi, CYDGAN-" Y GWANWYN," ye d'dau nodiant, deuddeg tndalen. Pris, 6c yr u. yr elw arfercl i Lyftwerthwyr ft Oboran. Pw cael, gyda blaendal, gan yr awdwr yn ui-ig— E. E. Owen, Bbeneser, near Carnarvon. o. 4625.. W ANTED, AGENTS for an Industrial ln- snrance Company ia all parts. A good man I jaa earn 20e per week. Alw one t is =h count for the S?ar Life A?hou=riwc6 (eupsw.y- -Apply (with stamp) to Mr EdwaM Davies, Dfz. trict Manager, Bridge-street, Oorwep. i. 4143-n C ARKEL, LLANDWROG. Tai Rhydd- ddaliadol (Aeohold) ar weith yn Brynhyfryd- terrace, Carmel. Gellir gadael yr arian ar mort- gage, ar deleran rhesymol. Cyfle thagorol i weithwyr gael tai yn eiddo iddynt eu hunain. Am y manylion, ymofyner A MB D. E. DAVIES, Rhianfa, Pwllheli. o 4719-z. AR WERTH nen AR OSOD, yn Llanberis, A TAIR 0 SIOPAU p»ydlesol, o wneutburiad rhagorol, vu sefyll yn y man mwyaf cyfleras yn 1 LIe, ac yn hwylus at Ubrhyw fm" Gellir gadael rhan o'r arian ar forty age- Meddiant dioed.-Ym. olyner i, William D. Prichard, Bryn Terrace, Clwt- y-bont, ger Caernarfon. G 4592. p THE PASTURES and WHEATFIHLDS of Tthe North West-fertile lands in Minnesota, Dakota, Montana, and Washington, with railroad facilities and assured growth in value.-Addreko, The Northern Pacific Railroad Agency, 20. Water- street, Liverpool. a4765 d BARGEN PAWR.-GeMr cael Boca o BStationery, yn cyuv 1 quire o superfine note, 1 quire o superfine Albert note, 1 packet o envelopes (court shapd), 1 packet o envelopes (llai), 1 memorandum-book, 1 sheet o blotting paper, 1 penholder a pen, 1 lead pencil, a bocs ya gyflawn, am swllt, trwy alw yn swyddfa'r Gowdi, Caernarfon. OO REWARD.—To Parish Clerks and Noncoa- formist Ministers. WANTED, certificates of baptism of James Evans, born about 1774 or 1175, and John Evans his brother, born in 1779, believed to have been born in Camarvonshire, or surrounding counties. -Information to be sent to W. T. T., Wood- street, Commercial. road, Oxford. b4779—d A RARE CHANCE FOR SHOPKEEPERS. J'jL -Ar osod, SHOP gjfleus a thy helaeth mews ardal boblog. Y mae y masnaehdy bynaf yn j gymydogaeth, 8C wedi bod yn gwneyd business yn Wholesale a Retail. Rhent rhesymol. Fixtures a Stock fel y cytunir. Rhesymau boddlonol dros roddi y business i fyny.—Am fanylion pellach, cyfeirier at Mrs C. -J. Morris, Shop y Gomel, Rhos, RuaboK G4764-d Yn awr yn iarod, pris 60h., trwy y post 6le., (' XTR ENETH AMDDIFAD," sef Chwedl X Gymreig, yn dangos gofal Rhagluniaeth Duw am yr Amddifad, gan Mr. John Jones, Taber- nacle, Ffestiniog Yr archebion, gyda blaendal, ilw hanfon i'r Cyhoeddwr,—Mr. R. R. HUGHES, Llyfrwerthydi, Bethania, Ffestiniog, N.W.—Yr elw arferol i lyfrwerthwyr. G 4736-d AT YMFUDWYR.— Dylai y rhai sydd yn bwriadu ymfudo anfon am fapiau a phapyrau o berthynas i Minnesota. Dakota, Moutana, a Washington, y rhai sydd yn cynyg manteision neillduol i ddynion anturiaethus Be yn medda ariurn, ac i'r amaethwr anibyniaeth a llwyddiart. —Cyfeirier fel hyn,—The Northern Pacific Rail- road Agency, 20, Water-street, Liverpool. <?4129—b. RWYF YN COFIO'R LLOER" (ateb- LV iad i Wyt ti'n cofio'r lloer yn codi.") I Soprano neu Denor. Uu o brif songs eistedd- fodau y flwyddyn diiweddaf. Adolygalau cymeradwyol gan Dr Parry, Alaw Ddn, Mr Lucas Williams, Dewi Alaw, Eos Hafod, Alaw Cyncu, &e. I'w chael (pris 6c) oddiwrth yr awdwr, S. P. Jones, Board School, Three Crosses, near Swau- sea. a 4591 fi COLLEGIATE SCHOOL, BODEDERN.- Conducted by Mr J. HUGHES, afirst-claea Certificated Master, late Master of Burwell En- dowed School, Cambridge. Classical, Matheraical, and Commercial Education. Pupils prepared for Matriculation ut the Universities, for the Law and Medical preliminary examinations, the Oxford and Cambridge local examinations, for Professional, Commercial and Agricultural pursuits. Terms moderate. 114775 d PANT, PENRHYNDEUDRAETH. Tai JT Rhydd-ddaliadol (freehold) ar werth. Gellii gadael yr arian ar mortgage ar delerau rhesymol. Cyfle rhagorol i weithwyr i gael tai yu eiddo iddynt eu hunain.-Am y manylion, ymofyner a MR HUGH JONES, Shop, Pant neu a MR D. E. DAVIES, Rhianfa, P-llheli. O. Y. Naw o Dai Freehold ar werth yn PWLLHELI. Cyfle rhagorol i we it hwjr. G 4720-z FFESTINIOG A'R AMGYLCHOEDD. MR. E. G. LLOYD a ddymuna wneyd yn hysbys ei fod wedi agor Sw; ddfa (ojbe) fel Commission Agent, House and Laad Agent. Collector of Rents, Debts, &e. Hefyd Goruch- wyliwr Insurances. Office: 1, St. David's Termce. Fourcrosses, R.S O. o4643.j AB WERTH NEU AR OSOD, SHOP DRAPERY READY MADE AO 0 ESGIDIAU.yngwneydmMMchdda qh?p ragorol at unrhyw fasnach (gyda'r stoc neu heh ddi). Hefyd un o'r TAI goreu am csod i J mw -l1' wyr (v]sitore). Disgwylir i'r rhai sjdd yn nyled J PhilJips ti wyr (visitors)i'r rhai sjdd yn nyled J. PhmiDa ?, glirio yn ddioed, gan ei fod yn ymadJ' v .(yn.r a John Phillips, Regent House, Llnber o 4716 e W. H L E Wis (EOS PADARN), L L A N t g R I A CTrJe^d1iihySbySU ei ,0d i gymeryd Bngagømsnt. raemn Cylrgherddan,  CyfelUér fel Yr uhod. 04769 -d AUCTIONEER, VALUER, ESTATE AGENT, AND GENERAL ACCOUNTANT. ROBERT PARRY, 'Reill Temperance Hotel, in- PWllheIf. a ddymuna hysbysu trlgolion Llcyn lie Eifionydd, a'r wlad yn gyrfredirol, ei fod wedi agor swyddfa (office) yn y lie uchod ft: ARWERTH- WR, PRISIWR, OYFRIFYDD, C'ASGLYDD a GORUCHWYLIWR, a phob peth cysylltiol & hyny. Bydd yn dda par.ddo gael talu y gylw mwyaf neillduol i bob nchcs a ymddiriedir ilw ofal- a 4619-d VALUABLE FREEHOLD LAND ON SALE IN UPPER BANGOR, FOR TERRACE BUILDING PURPOSED I L' part of which commands magnificent and uninterrupted view of the Menai Straits. For plans and particulars, apply to WM. F. WIL. LIAMS, High-atreet, Bangor; or WM BAVNf" Menai View Terrace, Upper P.n? „ j^ei