Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

BoOK DELIVERER WANTED for Port- Jj madoc district.—Apply to M. Williams, 82, ■Great George-street, Liverpool. o 4801-d WANTED, in Anglesea, a good plain VV Cook, and Dairy Maid (two oows kept), also an experienced Housemaid.-Address, A.B.C., N. Exprct Office, Carnarvon. B4796c Newvld eu eyhoeddi, prie StØUt, GWEITHIAU BARDDONOL GARMON- GYDD, yn Gymraeg a Saesneg. I'w cael gan yr awdwr, Danarmon, near Mold. o4772—d TO TAILORS.—Wanted immediately, a good General hRnd. None but steady men seed apply.—Apply at Bradford House, Llan. gefni. c4793 i TO TAILORS.-Wanted immediately, a TGeneral ?ood hand. Constant work for a sober man.—Apply,—Robert Evans, Oloth Hall, Uamberig. G4798 i W ANTED, a TRANSFER PUPIL VY TEAOHER. Duties to commence on the 14th February, 1881. Application to be sent to the mndereigned by 31st January. — J. HENRY THOMAS, Clerk to the School Board.—Carnarvon, 18th December. o UM-d A T Y MRDDORION.-Newydd ei ohy. A hoeddi, CYOGAN-" Y GWANWYN," yn J ddau nodiant, deuddeg tudalen. Pris, 6c yr un. Yr etw arferol i Lyfrwerthwyr a Chorau. I'w oael, gydablaandal, gauvrawdwrynurl E. E. Owen, Ebenezer, near Carnarvon. o. 4525-M WANTED, AGENTS for an Industrial In- surance Company in all parts. A good man can earn 208 per week. Also one Special ARent in each oounty for the Star Life Assurance Company. —Apply (with stamp) to Mr Edward Pavies, Die- triot Manager, Bridge-street, Oorwen. a. 4143-im £2 WEEKLY and UPWARDS may be EASILY .Y and HONESTLY REALISED by persons ef EITHER SEX, without hindrance to present oooapation.—For particulars, &c., enclose a plainly addressed envelope to EVANS, WATTS, and COMPANY (P. 293), Merchants, Birmingham. B 4731-d OARMEL, LLA.IDWRGG. Tai Rhydd- ddaliadol (freehold) ar werth yn Brynhyfryd- terrace, Carmel. Gellir gadael yr arian ar mort- gage, ar delerau rhesymol. Cyfle rhagorol i weithwyr gael tai yn eiddo iddynt eu hnnain. Am y manylion, ymofyner i MR D. E. DAVIES, Rhtanfa, Pwllheli. e 4719-z. AR WERTH neu AR OBOD, yn Uanbena, I A TAIR 0 SIOPAU ?zydlesol, o wneuthuriad rhagorol, yn sefyll yn y man mwyaf cyleus yn y Ue, ac yn hwylus at unrhyw ftunett. Gellir gadael than o'r arian ar fortgage Meddiant dioed.—Ym- ofyner i William D. Priohard, Bryn Terrace. Olwt- y-bont, ger Caernarfon. o 4692-p PORTHAETHWY.—Y mae Mr. Owen Jones, cigydd, o'r ne hwn, vedi prynu pedwar o Hidiorau gan Syr R. G. Williams, Pengwern Hall, Dinbych, am y swm hardd o ddau cant o bunnau; hefyd un Bustach, cddiwrth Mr. David Owen, maw Conwy, gwerth deugain pur t, yr hwn a enill- edd y ddwy brif wobr yn Avddangosfa Llanrwst; a bwtiedir eu lladd yr wythnos bon, gcgyfer a'r yadolig. a 4812-d BAR GEN FAWR—GeUir cael Boca e JL,P Stationvy, yn cynwys 1 quire o superfine .ote, 1 quir o superfine Albert note, 1 packet o envelopes (court einpe), 1 packet o envelopes (Uaij, 1 memorandum-book, 1 sheet o blotting E, 1 penholder a pen, 1 lead pencil, a bocs yn i? ?, am swllt, trwy alw yn swyddfa'r Oewdi, arfen. HOUSE AND SHOP TO BE LET.-The well-known establishment, ManchesterHouse, Pearbyndeudraeth. DRAPERY AND GROCERY BUSINESS. Stock to be taken at valuation, mach reduced. Possession may be had imme- diately. Reason for leaving, going to a farm.- Apply, 0. Williams, Draper, Penrhyndeudraeth. g4787—d RHYBUDD.—Bydded hysbys i Fasnachwyr JL? ac ereill na byddaf 11 yn atebol, o'r dyddiad iøod, am narhvw ddyled a gynyrchir gan fy mgwraig, Anne Prydderch. JOHN X PRYDDERCH. Tyst, G. G. PAGE. Greenhill, Penrhvndeudraeth, Rhagfyr 9fed, 1880. 4785-d  RARE CHANCE FOR SHOPKEEPERS. A —Ar osod, SHOP gyleus a thy helaeth mewn ardal boblog Y roa y masnachdy hynaf yn y gymydogaeth, ac wrdi hod yn gwnevd business yn holesal: a Retail. Rhent rhesymol. FixturM a Stock fel y cytunir. Rhesymau boddlonol dros roddi y business i t ny.-Am fanylion pellach, cyfeirier at Mrs C. J. Morris, Shop y Gomel, Rhos, Ruabon. o4764—d y" wr yn barod, pEINION BERWYN," sef detholiad o \J weithLm barddonol Hugh Maurice Hughes, 8roesoswallt. Pris (gyda blaendal), mewn llian hardd, Is.; mewn aralen bapyr, 6c.; drwy y Post, Is. lc., a 6Jo. Yr elw arferol i Lyfrwerthwyr.- I'w gael gan yr Awdwr,-Hugh Maurice Hughes, Oaweatry. a 4795-h Tn mor yn iarad, prie Be A., trwy y pott < ? -yE ENETH AMDDIFAD," sef Chwedl X Gymreig, yn dan?oe gofal Rhaglmniaeth Duw am yr Amddifad, gan Mr. John Jones, Taber- nacle, Ffestiniog Yr archebion, gyda blaend&l, i'w hanfon i'r Oyhoeddwr,-Mr. R R. HUGHES, Lljrfrwerthydi, Bethania, Ffestiniog, N.W.-Yr 41w arferol i lyfrwerthwyr. 84738.d AT YMFUDWYR.- Dylai y rhai »yid yD A. bwriadu ymfudo anfoa am fapiau a p apyra4 o berthynas i Minnesota, Dakota, Montaaa, a Washington, y rhai sydd yn cynyg laanteision neiUduol i ddynion anturiaethus ac yn meddu tsiau, ac i'r amaethwr anibyniaeth a Uwyddiant. -Cyfeirier fel byn,-The Northern Pacific Rail- road Agency, 20, Water-street, Liverpool. g4129—h. 4' ? WYF YN COFIO'R LLOER" (ateb- CV iad i Wyt ti'u cofio'r Uoer yn codi.") I Soprano nau Denor. Un o brif songs eistedd- iodau y iwyddyn ddiweddaf. Adolygiadau reradwyol gan Dr Parry, &law Ddu, Mr Lucas Williams, Dewl Alaw, Eos Htfod, Alaw Cyncn, Itc. I'w chael (pris 6c) oddiwrth yr awdwr, 8. P. Joaee Board School, Three Crooes, ne8r Swan- M. G 4591 R COLLEGIATE SCHOOL, BODEDERN.— Conducted by Mr J. HUGHES, a first-class eertilcated Master, late Master of Burwell En- dowed School, Cambridge. Classical, Mathemical, and Commercial Education. Pupils prepared for Matriculation at the Universities, for the Law and Medical preliminary examinations, the Oxford and Oambridge local examinations, for Professional, Commercial and Agricultural pursuits. Tents moderate. o4774 d PANT, PENRHYNDEUDRAETH. Tai Jr Rhydd-ddaliadol {freehold) ar werth. Gellir .gadae1 yr arian ar moitg«ge ar delerau rhesymol. Oyfle rhagorol i weithwyr i gael tai yn eiddo iddynt eu huuain.-A-a y manylion, ymofyner MR HUGEl JONES, Shop, Pant neu a MR D. B. DAVIES, Rhianfa, P llheli. O. Y Naw o Dai Freehold ar werth yn PWLLHELI. Oyfle rhagorol i weithwyr. o 4720-B —— FFESTINIOG A'R AMGYLOHOEDD. MR. B. G. LLOYD a ddymuna wneyd ya byebys ei fod wedi "gor Sw?ddf,a ?(??f? ) fel CbmadWon Agent, House and LMd AgMt, CoUectot of Rents, Debts, kc. Hefyd Goruch. wyliwr Insur-nccs. Office: 1, St. David s Terrace, Fourcroeses, tt.8.0. a 4643-] AM WfiHTH NEU AR OSOD, SHOP DRAPERY READY MADE AO )0 ESGI01 U, yn gwneyd masnach dda. Shep ngerol at uurhyw fisnnch (gyda'r &too neu heb- Hefyd un o'r T > I goreu am osod i ymwel- wyr (visitors). Diigwylir i'r rhai sodd yn nvled J. Phillips el pirio yn ddioed, gwi ei fool yn ymadael.— Ym- •fynar a John Phillips, Regent House, Upaberia. « 4716 • BRYAN BROTHERS, 12, BONT BRIDD, CAERNARFON, A DDYMUNANT alw sylw neillduol at y nwyddau oanlynol:- Special Lot o French Merinos a Oashmers Duon, yn cael eu cynyg am y pymtheg- nos nesat (yn unig), am y prisiau can- lynolIs. 5|c. yn lie Is. 61d.; lB. 10c. yn lie Is. Itic.; 2s. 2Jc. yn lie 2s. 4Jc.; 2s. 4o. yn lie 2s. 6c.; 2s. 9c. yn lie Be.; 3a. 2Jc. yn lie 3s. 60., &o.-Y mae yr uohod o'r gwneuthuriad goreu, ao yn deilwng o sylw. Lot o ULSTERS, mewn lliwiau tywyll a goleu, gyda Hoods wedi ei leinio A Satin, am 8s. 110., lIs. 6c., 14s. 6c., Ma. ee. Lotian ereill, o 3s. lljc. i fyny. Lot o German Jackets, wedi eu gwneyd yn y etyle diweddaraf, a'i braidio yn ysjdenydd, am 32s. 6c., gwerth o leiaf 42s 6c. Nid oee ond ychydig o'r uchod wedi eu gadael, felly nis gellir nicrhau y byddant i'w cael ar ol yr wythnos bresenol. Lot o Stausns, mewn light a dark fawn, am 2s. lljc. Gwerthir yn gyffredin am 3s 6c. Lot o Crisp Winceys, 32 modfedd o led, mewn brawn, dark gray, &c., am ISlo. y Hath. Lot o Beaver Hats, duon, navy blue, a drab, am 5s. 110. gwerth 6s. 110. Plush Trimmings, Plush Ribbons, Cords, fee., tc., yn y lliwiau newydd. Lot o Fur Sets, Uydain, am 4s. 6c. y set. Hefyd am 6s. 6c., 10s. 6c., 12s. 80., i fyny. Lot o Coloured Serges, gwlfin i gyd, yn y lliwiau ffasiynol, am Is. 4Jc. y Hath, yn lie Is. Umbrellas, Velveteens, Velvets, Gwlan- eni Orysau, Gwlaneni Gwynion, &o., &c., yn rhad, ac o'r gwneuthuriad goreu. Coflwch a'w i weled yr uchod, yn SHOP NEWYDD BRYAN BROTHERS, 12, BONT BRIDD. CAERNARFON. • 4771- LLE GELLIR CAEL DOBREFN RATAF? Cyn prynu, ymwelwch i'r FURNITURE WAREHOUSE EASTGATE-STREET, yn ymyl y "Cloc Mawr," Caernarfon; ac hefyd CASTLE HOUSE, LLANGEFNI, Ue gellir cael y dewisiad helaethaf yn Nghymru o GYPYRDDAU GWYDR a CHLOCIAU i'w adatchio, a'r oil o wneuthuriad cartref. Hefyd pob math o ddodrefn at Barlyrau, Ceginau, Bedrooms, &c —Dyma ylle y gellir cael mwyaf o ddewis, a phrisiau isaf am arian parod. Ceir prawf o'r gwirionedd uchod trwy ym- erpraw ° weled i sefydliad H. WILLIAMS, Cabinet- Maker and JJphoUttrtr, FURNITURE WAREHOUSE, EASTGATE- STREET, OAERXTABFON, A OASfLE HOUSE, LLANGEFNI. o 4684-e TE NEWYDD. Y MAE TE NEWYBD (NEW SEASON) Newydd ddyfod adref, ac y mae yn dda gan H. PRITCHARD AND CO HYSBYSU Y CYHOEDD YN GYFFREDINOL Eu bod wedi sicrhau PRYNIADAU MAWRION Olrmanwhdai goren, ac yn penderfynu rhoddi LLWYR FODDLONRWYDD I'w lluaws cwsmeriaid. Anfouir samples yn rhad gyda'r post, a thelii cludiad chwe' phwye ac nchod i unrhyw Railway Station yn Nghymru. COFIER Y CYFEIRIAD- (Fel na'ch siomer) H. PRITCHARD AND CO., Y FARCHNAD NEWYDD, STRYD LLYN, CAERNARFON. Hefyd-MADOa HOUSE, High street, Forth- madog, a SNOWDON-STREET, Penygroes. e 4310-h W. H. LEWIS (BOB PADARN), L LAN B.I R IS', A DDYMUNA hygbysu ei fod yn barod i 1 gymeryd Engagmtntt mewn Cyngherddau, Cyfarfodydd Llenyddol, Eisteddfodau, fee. Cyfeiricr fel yr uchod. G4769-d AUCTIONEER, VALUER, ESTATE AGENT, AND GENERAL ACCOUNTANT. ROBERT PARRY, 'Rei! Temperanoe Hotel, Pwllheli, a ddymuna hysbysu trigolion Lleyn lie Kifionydd, a'r wlad yn gyffredinol, ei fod wedi agor swyddfa (#JW) yn y lie uchod fel ARWERTH. WR, gP wgBIYVR, OYFRIFYDB, CASGLYDD, a OrORUCHWYLIWR, a phob peth cysylltiol & hyny. Bydd yn dda ganddo gael talu y sylw mwyaf neiUduol i bob OQbQl A lmdhiedlr i'w QilÙ, .4619-d, TRYDEDD GYLCHWYL LENYDDOL BRYN- i SIENCYN, DYDD NADOLIG, 1880. LLYWYDDION: J. R. DAVIES, Yaw., TBBBOBTH, A DR. OWEN, Luurazntr. ARWEINYDDION: Y PABOHN. JOHN WILLIAMS AO OWEN PABBY. CYKBB OYSTADLEUAHTE Y PRIF DDARN OERDDOBOL LE YN Y PRYDNAWN. BEIRNIAD, MR. D. JENKINS, MB. Y cyfarfodydd i ddechreu if 1.30 p.m. a 5.30. Mynediad i mewn trwy docynau-Bideddlooodd Goreu, Is. 6c; Ail, Is.; Trydydd, 6c 04760-d YR UNIG GYMRO YN NGOGLEDD CYMRU 8YDD YN GOSOD DANEDD HEB BOEN TDYW OWEN JONES. A.P.S., L.D.S.A. (SURGEON DENTIST 0 LUNDAIN), APOTHECARIES' HALL, GYFERBYN A'R FARCHNAD, BANGOR. Y MAE O. JONES WEDI ENILL TYSTYSGBIF (OBBTIFICATS) FEL DENTIST YN EI HOLL RANAU GAN Y GENERAL MEDICAL COUNCIL, LLUNDAIN; HEFYD PASIODD YN YR APOTHECARIES' HALL, LLUNDAIN, AC 0 FLAEN Y PHARMACEUTICAL SOCIETY OF GREAT BRITAIN. Dybd pawb gyd. brest gaeth, neu dutddol i pel an- wyd, gael danedd, os ud oee gaIl- ddynt rai. DABGANFYDDIAD HAPUS. YN ddiweddar darganfyddais ffordd i osod danedd X fel ag i roddi gw?n lawen, brydferth, a chy?m-ua ar y gwyneb mwyaf triet. Y mae gan osodiad y danedd fwy nag y mae neb yn ei feddwl i'w wneyd & ffurf y wyneb. Y mae 0. JONES yn gwneyd y danedd fel hyn 08 bydd eisieu. Dymanir ar i bawbsyddynbwr- iadu oael danedd erbyn 1 Nadolig ddyfod i roddi eu htrdert mor fuan ag y mae modd. Byddai yn dda i bawb fydd yn bwriadu oael danedd yr un diwrnod, tra yn eu haros, yru llythyr i bennodi y dydd y deuant. GeWr ghori bob dydd &g O. JONES o NAW hyd HANER DYDD, a thrwy y dydd ond yr amser a nodir 1 lawr y bydd oddicartref. Pris setlau o 14 o ddanedd o lp. 10s. i 15p. Gellir ymweled âg O. JONES yn 44, NORTH CAELLWYNGRYDD, o bump hyd yr hwyr; yn BETHESDA, o un hyd bedwar y dydd Mawrth cyntaf ar ol setlo; yn nbt Hr. William Roberts, Penyflridd, EBENEZER, yr ail ddydd Mawrth ar 01 setlo; yn nht Hr. Pritchard, printer, LLAN- GEFNI, bob dydd lau, A CHOFIWOH MAI AR Y FFORDD I'R BANK A'B OOUNTY COURT JIAB Y TY. «4497-d CARNARVON PIANOFORTE, HARMONIUM, ORGAN, MUSIC, Airs MUSICAL INSTRUMENT WAREHOUSE, 16, BRIDGE STREET, CARNARVON. Y MASNACHDY OFFERYNATT OERDD MWYAF YN NGHYMRU. Hefyd agorir yn IONAWR, 1881, Masnachdy yn 4, HALL SQUARE, DINBYCH, GYDA STOO 0 BOB MATH 0 OFFERYNAU CERDD, OERDDORIAETH OYMRAEG A SAESONAEG, 0 BOB MATH. PERCHENOG-W. JARRETT ROBERTS. RHAGFYR.—OFFERYNAU YN AWR MEWN STOO. PIANOFORTES. PIANOFORTES, AIL-LAW, wedi bod allan on hire. Gwerthir y rhai hyn eto yn hynod o rad. SQUARE PIANO, gan Broadwood, am 3p. Its.; eto, 4p. 10s.; eto, to.; eto, lOp. SHORT GRANIT, gan WOBSHAM, 20p. COTTAGE MAHOGANY, 12p. COTTAGE ROSEWOOD, bron yn newydd, gwerth 46 gini, 28p. COTTAGE BRINSMEAD, gwerth 35 gini, 25p. NEW COTTAGE PIANETTES, panel fronts, gold lines, trichord, 25 gini nett; eto, 30 gini; eto 35 gini; eto, 40 gini. UPRIGHT IRON GRANDS, o 35p. i 120 gini. BROADWOOD COTTAGE ROSEWOOD (laris tin), all latest improvements, 85 glnl. PIANOS A HARMONIUMS, ar y 3 TBABS' STSTIX. HARMONIUMS. Y CHALLENGE HARMONIUM, am 3p. 10s. nett. Nis gellir ei phrynu mewn un man am 1 one ond yn y masBachdy uchod. WALNUT HARMONIUMS, 5 oct., o 5 gini, 6 gini, a 7 gini; 8 stops, o 7 gini hyd 12 gini; 8 stops, set ananer o reeds, o 10 gini hyd 19 gini; black and gold, 8 stops, set a haner o reeds, o 14 gini hyd 20 gini. OAK HARMONIUM, ail law, 10 stops, Ii set < reeds, gwerth 25 gini, yn awr am 12 gini. BURR WALNUT,$stops and knee swell, effective fortes, 1J set o reeds, o 10 gini hyd 28 glni; 10 stops, knee swell, 2J reeds, all latest improvements, stops, kneo oweb, 21 r a!, ? inati hyd sw2e0 ll,geffineic; tive patent reeds, in brass plate, 25 gini. OAK Chapel Harmonium, 4J sets reeds, 50 gini. [ CHAPEL HARMONIUM, gan ALEXANDER, < set reeds, 20 &Ups, M gini. Discount yn ol 4s. yn y bunt i Gapdau. ? ifitm FAWR Y PAVILION. Cost. iodd 167p. 10s. iddynt hwy. Gwerthir am bris kynod o lsel, yehydig dros yr haner. Mae bron cystal a newydd. Nid oes y fath offeryn yn )f ghyJll1'l1. N HARMONIUMS 4lwYd, cwlau, &c., mewn Stoc, ac i gael eu gwerthu yn rhad. Os bydd yn ofynol fe gymerir Rhan-daliadau Tri Misol am yr ucåod. OFFERYNAU PRES—Newydd ac Ail Law.— Rhaid eu gwerthu, a gwneir hyny am haner eu gwerth. Oddeutu Cant a Haner o Offerynam Pres o bob math, megjfl Cornets, Flagel Horns, Tenor Sax- horns, Trombones, Valves a Slide, Euphoniums, Contra Basses, Bombardons, Side and Bass Drums. Hefyd, STBINS BANDS, Violins, Yiolas, Violoncell- os, Double Basses, Drums, &c. Gwerthir y cyfan gyda goetyngiad mawr. AT BWYLLGORAU EISTEDDFODAU, CYFARFODYDD LLENYDDOL, kc.-HEDALS, BATONS, METRONOMES, ke., tel Gwobrwyon i Arweinyddien Oerau. o4414-d MR. CAPON, SURGEON DENTIST, MARINO, 16, NORTH-ROAD, CAERNARFON (GYFERDYN A'R RAILWAY STATIOK). D..eM I hwddu dynlon,—a donedd £ r denu'r mvbogim I Mor hardded !lid iw&ed Moe. AdewrfygfeMhed Artonl Y mae'r Deintydd enwog Mr T. Capon, Marino, 16, North.road, Caernarfon, yn gwneutkur a gosod JL Danedd OelJEyddydoI o bob math, pob maint, pob Uiw, a phob llun, oyladdaa i bawb ac i bob oedran. Y mae Mr Capon yn ymrwyme i wneyd a gosod Danedd mwy natoriol, mwy parhSol, a mwy cyfforddus yn y genau nag y gall neb arall wneyd trwy holl Gymiu, gan eu bod yn humau-ymlynol, so yn raoddi cynorthwy i'r danedd ereill a fyddont yn aros. Gall y mwyaf ofnus gael Danedd Newyda heb ofni na phoen nae anghyfleusdra. Y mae'r Danedd mor esmwyth i'w defsyddio, ae 111 ffltio i r gums mae berffaith, fel nao gall y mwyaf cyfarwydd wybod byth mat "danedd ioøed" ydynt. Gwarenttr hwynt i fod yn b.rBaith gyfaddas at fwyta, NaMd, canu, a phMaM?. Hwy a barbbt am ystod CM heb waethygu mewn Uiw, ac ni fydd atBynt byth na M&9 nae amgl ashyfry Yt?man ar &a rai y mae Mr Capon yn ymgymeryd & gwa-aethii pawb a ddymnMnt gael ei waoanaeth. ydyw a ganlya: Os na fydd y Daed Celfyddydol hya yn rhoddi pob boddlonrwydd, gelir en dyckwelyd ar unwaith, neu yn mhen hi mia o amser, a gwneir rhai ereill heb UMhyw ?.t ychwanegol. Y &m1'l" beM?au yn Nghaemarfon eis068 w.dt cymeryd ma?taia #A y cyneuedMO gael Dmeaa Ne^dd nas ?Uhoaeleu cyffelyb gan unrhyw BdMntydd arall; a gal) pwy bynag a ddym-mo weled ty?tolMthM gellir osel eu eyffelyb eb celfyddyd Mr Capon ar bawb ataH. ?[ Capon, neu ei gynorthwywr Cynn a rydd ei bMMMldtb 11I¡lleoecW QØ1ynol;- ?Wl?HELI.-Pob dydd Mb. yddi. C.iM? o 11 Ity I, yn -hy Hr M?t? Okemiøt, Wh"" uare. ?LLA?E?'-Pob dydd bu, Q 10 hyd 5, yn nhy Mr Thomas Hngh?, VOOM* ?Hi?StrMt, yn agoo i'r ]?AIIWSY StatiolL To^Wo^ok dydd awen?.. Mby? y..hy Mr J?MM, Oh?i? High Street, telbyn a'r Tteman Hotel. ?AENA??T?N!o?;-P.bdydd8ad?..Mhyd6.yn-.hyMiAb?? Temperance Betel aau Od-B 0 r 4ueen's Hotel. H^NBEam~Yi ^ldydd ??yny?yn.hyMrJ.?H?.yTh.ma.. ?therh? House TewDertme 0 Hotel 9 2 hyd bauMer a I yzk y ndo, yn nhy mr Joks Huxley TharAao, Pot)ierbam House Temce Hotel, 0 2 h,.d loaner WOOA Tej^^E^-ViTydydddydi Ma^yn y =is, o 3 hyd 7. yu nhY Ul Th- ?' 11, OaradOS ?'?N.Y.&RONS.-Y dydd Maw? iiw?dat yn y m?y- B?y Mr M.th? Hugh?, D?r. Beehive 0 S .yd 6. ?Y'-M?O 6 hyd 8, yr un divn* ya nhy Mr George T?o. Vim?.. Bryn My. H.u. ?h?dtt pob cplghol' a chyfMwyddyd yn Aad M ddDI. ??r?t' o??y; ? o M o Ddanedd, 408. 1 fy.y; !toplo chmedd inrg, 0 tø.  a Phan tyMQ ?M, le gy^ertt tt\lu wythnosol neu n?! yn ol fel byddo twr? ??M. i bawb. Kwrnh84 i bawb-cay"d bo4 Dda gymr DAMN MM. NWYDDAU GOGYFER AG mm NADOLIG rw OAEL YN YB AFR AUR, CAERNARFON. Ulsters (neu Gobiau Mawr) i blant, o Is. i fyny. Etc i ferched, o 3s. 11c. i fyny. Fur Setts, mewn du a brown, o 4s. 6c. i fyny. For Trimmings, 4 modfedd o led, Sic. y Hath. Capes Fur, yn hynod isel. Jacedi Sealskin, 10s. 11c. Eto Brethyn, 6s. lie. Mantelli i blant, wedi eu leinio & Fur, am 10s. 6c. Eto eto i ferched, 25s. te. Fur Boas am 10ic. Eto Squirrel am 2s. llc., gwerth 5s. 6c. Retiau Beaver a Seals, o lOJc. i fyny. Stoc tawr o Umbrellas yn hynod o rad. 40 o bisiau o OIL CLOTHS at fyrddau, o 6Jc. a 10io., gwerth o 3Jc. i 4c. y llath yn ychwaneg. Lot fawr o WLANENT at Grysau i Fechgyn, 2fc. y Uath; eto i feibion, 44c.gwerth 11awer ychwaneg. Digonedd o'r WLANEN LWYD dda hono am 6fc. Lot fawr o MELTON OLOTH, dan led, at Ulsters a Dresses, am Is. Sc., gwerth Uawer yn ychwaneg. PIERCE & WILLIAMS, CAERNARFON. v o 3858-d DALIER SYLW.—Cynhelir eilfed gystad- leuaeth C*n yn Corlanu Defaid yn Tal-y- cafn, dydd Llun, Rhagfyr 27ain, 1880, mewn cae cyfagos i orsaf y rheilffordd. Gall pawb a dalant ymweliad a'r gystadleuaeth fod yn sicr y bydd iddynt gael diwrnod pleseros. o 4809-d GREAT BARGAINS IN WELSH AND OTHEB BOOKS. TOHN PRYSE, Printer and Publisher, Llan- idloes, Mont., having determined to CLBAB on his entire stock of Books, mostly in Welsh and English, has made a part up in ASSOBTBD PAR- CELS (about 500 in number). Each Parcel will be offered at a SMALL PART OP rTs OBIOINAI VALUE md further particulars will be sent free to any address for three halfpenny stamps, sent as above. a 4304d DINORWIO HOSPITAL, LLANBBRIS. DBRBYNIR TENDERS am bob math o JU Groceries, Bara, a Chig, at wwanaeth y sef- ydliad uchod am y Awyddyn nesaf. Bydd y nwyddau i'w hanfon i'r He Ni ymrwyma y pwyllgor i dderbyn y cynygion isaf yn unig ar gyfrif eu b*d yn isaf. Pob cynygion i fod yn llaw yr ysgrifenydd cyn nen ar y 31ain 0 Ragfyr, 1888.—Robert Parry, Oeunant, Llanrug, Carnanon. G478,?&T l HELYNT LLANAELHAIARN. AT JJOLL GARWYR YR IA.1TH GYMBARG. DYMUNA Pwyllgor (cynwysedig o bregeth- Dwyr, diaooniMd, ardalwyr, a gweithwyr yr Eifl a'r Nant) am gydymdeimlad a'rrhai addirwy- wyd am y modd yr amddiffynasant eu hiaith a'n hiawnderau. Gweler yr hanes yn y Gm,dl am R"a f 9fed a'r 16eg. Derbynir po I ceiniog yn ddiolchgar gan y trysorydd,-ML R. E. IOWBPI Grocer, Uanaelhaiam.—F.O.O. yn daladwy yn Trevor..4807.1,, TY CYMREIG LLUNDAIN, 4 AND 9, THANBT PLAGE, TEMPLE BAR, STRAND, W.C., Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. TYIY 7TLLIAM ROBERTS a.ddymuna hysbysu ei fod, oherwydd yr anogaeth wresog a dderbyniodd gan y lluaws a fu yn aros yn ei dt, wedi helaethu y lie uchod, let y gall sicrhau y dedwyddwoh mwyaf i drafaaiwyr ac ymwelwyr a Llundain, am y prisiau mwyaf rhesymol. a 4811-d ,m YN CARL JU PKRFFAITH IECIUD YN OABL BJ t ADFERU gan "BROOKS' ARABIAN FOOD AND BISCUITS" (Ymborth Arabaidd a Biecedi Brooks). Yr ymborth rhataf a goren i gIdBOR babauod a W1.d: i'r cyhoedd erioed. Un pwye yn gyfartaUdd phwys o'r dg goreu, M yn :!haI'w drelioh.w ç= fon gan Mm Grimth Owen, High?street; BMger. H. V. Baker; Ow= Jones, Marketplace, Menai BridV; J. W. Jones, PwIlhOU; WiUiamOweB, Porta'norw'c; Thomas JeaulWU1ll; J. Slater, Llmdudno; J. Jones, High-street, Rhyl; J. H. Jone4, Dinbych; Bh-chT?yddgr?; G. Duddon, OroMOswaUt. a phob cyee?dd a??t patchM* Mewn uwtri tyniau Is a Is 60 yr un. «. 4608-v DOLGEMJET UNION itUKAV BATUXAIRX AUTHORITY, PARISH OF LLANSELYNIN. NOTICS 18 HEREBY GIVEN, that the above-named Authority are desirous to receive applications for making and completing a DRAIN I LWYNGWltlL, in the parish of Llangel- ynin. A plan and specification of the work "fred to be done may be seen at my office in I DcJgelley, or at the house of Mr. Owen Rees, Col- lector of Poor Rates, Llwyngwiil. Sealed ienders marked" Tender for LiwyngwrilDrain," are to be sent to me not later than Thursday, the sixth day of January next. The Authority do not bind themselves to accept the lowest or any tender. By Order, W. R. DAVIES, Solicitor, Clerk to the said Authority, Dolgelley, 10th Dec,, 1880. e 4799 4 Cyhoeddir, ar y laf 0 bob mil, PRIs CEINIOG, "Y DY N G A R W R" AM 1881, CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH DIRWESTWYR, TEMLWYR DA, Y GOBEITH- LU, A'R YSGOL SABBOTHOL (Dannawdd Uwch Demi Gymreig 0ymru,U. A.T.D.) DAN OLTOUN Y PARCH. W. JONES, M.A., FOUR CROSSES, PWLLHELI. A T EIN OYD-WLADWYR,— Dymunwn yn ostyngedig alw sylw arbenig ein cyd-genedl at y cyhoeddiad rhagorol hwn. Mae yr achos dirwestol erbyn hyn wedi enill sylw a safle uwchlaw amheuaeth na diystyrwch, ac ar lawer cyfrif dyma bwnc y dydd. Yn mysg em brodyr y Saeson, mae cyfryngau gwybodaeth ddirwestol, yn llenyddol ao mewn cyfeiriadau ereill, yn dra Uuosog, a gellir priodoli Uwyddiant yr achos ac aeddfedrwydd y Publie Opinion heddyw yn Lloegr, yn benaf i hyn yma. Ond am Gymru, y mae ei manteision hi lawer yn llai, am mai ychydig o sylw a delir gan T wasg a chyfryngau ereill i'r achos. Echrys- londer meddwdod yw athraw y Cymro at sobrwydd, yn fwy nag unrhyw ymdrech a wneir i oleuo a chodi y wlad i deimlo nerth. egwyddorion, a safle uchel dyn fel aelod o gymdeithas. Tra mae gan y Saeson ugeiniau o gy- hoeddiadau dirwestol, ni fedd y Cymry ond. un yn unig- YDyngarwr-a dyma yr unig gyhoeddiad dirwestol Oymreig yn y byd! Mae ei gylchrediad presenol, mae'n wir, yn eang, eto teimlwn yn sicr fod ei deilyngdod yn galw am gylchrediad llawer eangach. Wrth ei ddarllen gwelir fod ei gynwysiad yn chwaethus, dyddorol, a sylweddol, fel y saif yn ogyfuwch A'r penaf o'n cyhoeddiad- au. Mae yn bwysig fod plant yn cael eu cydaabyddu a'r ffeithiau a'r gwirioneddau sydd ynddo, ac ni ddylai ein pobl ieuainc fod un amser heb y cylchgrawn hwn at eu Uaw. Nid ydym heb ofni fod lluaws ar hyd a lied ein gwlad heb wybod nemikwr 08 dim am dano, pa rai, ond ei weled unwaith, a ddeuent yn dderbynwyr cyson ohono, ac yn gefnogwyr gwresog iddo. Goddefer i ni apelio at arolygwyr ein Hysgolion Sabbothol, a dynion da ereill, ar iddynt wneyd eu goreu yn mhob eylch manteisiol i-gymhell y cyhoeddiad hwn ar bob teulu yn arbenig Gwnai dosbarthwyr cylchgronau a chyhoeddiadau ereill wasan- aeth dirfawr i'w gwlad a'u cenedl trwy ymgymeryd a dosbarthu hwn hefyd yn eu gwahanol ardaloedd. Anfoner am dano un ai at y cyhoeddwyr yn uniongyrchol neu ynte ceisier ef trwy lyfrwerthwr. Heblaw fod y Dyngarwr dan olygiaeth. fedrus y Parch. William Jones, y maa genym addewidion am ysgrifau iddo at y flwyddyn nesaf oddiwrth y Parchn. Abel J- Parry, Abertawe John Owen, M.A., Cric- cieth; David Young, Llanidloes; J. J. Williams, Rhyl; R. Killin, Maentwrog; J. Hugh Evans, Cwmafon Morris Morgan, Hwlffordd; J. Morris, Ebbw Vale; E. .Tames, Nefyn; Owen Jones, Llandudno; ac hefyd oddiwrth Tudwal, Tegfelyn, Bryth- onferch, T. E. G. (golygydd y farddoniaeth), Gwyneddon, &c., &c. Yr ydym yn hyderu yn fawr y bydd ei gylchrediad wedi mwy na dyblu cyn y bydd y flwyddyn 1881 wedi terfynu. Gan ei gyflwyno yn wresog i sylw ey- Sredinol, gorphwy&wn, Yr eiddoeh, &c., H. J. WILLIAMS (Plenydd), D. G. EVANS, E. B. WILLIAMS, Pwyllgor J.C. HOWELL, Gweithiol G. B. THOMAS, yr O. P. JONES, Uwch DemL REES EYANS, LEWIS LEWIS, Archebion (orelw,) i'w cyfeiiio fel y •anlyn GENEDL GYMREIG OFEICE, CARNARVON. 7RRYKARVOR HALL SCHOOL, TOWYN. PBrNCIPAL- Ma. EDWIN JONES, M.R C.P., Assisted by qualified RESIDENT MASTRRF, for Classics. English, Mathematics, Modern Languages, Mnsio, &0. Brynarvor Hall, a oompaqdious and well-fitted house, has been specially erected for the accom- modation and tuition of boarders. It is beauti- fully situated in an eminently healthy locality, with extensive plarg ounds, cricket field and gardens attached, altogether making the finest and most desirable school premis a in the Principality. Pupils are prepared for the various examinations in connectiou with the Universities and Colleg. a, for the learned Professioiia, Baking, and Com- mercial pursuits. Classes are held in connection with tke S ience and Art Department, the examinations being held in MAY in each year, Thq School yeai cøtl pt Tuiim Tumi; A