Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

T?BRL CERDDOROL, ?t wMMiaeth y ? ol- -t. ton Sabbethol, Bands of Hope, ?MM byt?hunn-' ? mawrion,—yn ({yianeoddedig o Mhau, donan, Alawon, Deuawdau, Anthemau, 01' au Oanigion, tc.; erthygtau ar F Far' ddjdo0n_iiaaee a Ohe)'- l4ll4 a=l?, Egwyddonon Cerddohaeth, BywgiaB- <<tdaa, Ac. Me, to y mia; chwe' i?Taslel n o ger- ddMiaeth, a chwech o <<«M-p?M<. Y ?fed rhttyn tHam; a'r cyhoeddiad i fed atlan at y lat o bob mt*. Yt etw arterol i iyft.wetthwyr.—Oyfeirier yn ei gytch at Mr R. WmiamB, bookseUer, Oefn Ooed. NMthTt &4325b ? DARGANFYDDIAD GWERTHFAWR AT ADFERYD GWALLT. CARMAN'S HAIR RESTORER A GYDNABYDDIR Hod oystal M nad ?L gwdl na? Adferydd MM ADen, Rosettee, at eHdU. Y mae hefyd yn rhatach. Nid Uywiedydd ydyw, ac ni ohynwysa olew. Adfera wallt Uwyd PvUw gwreiddtol. Symids ymaith dandruf 11 pheb ammhuredd oddiar y pen. Y mac vn atal t'' ZW*Ut oyrtMo ymaith. Hyrwydda dyaamt a NuyOmd y gwaUt, gan Mddi iddo dlysni ac ym. -ddin gomea ee,u3ane, ac ya wir efe ydyw yr Adferydd gMea a thataf a ddefuyddiwyd erioed. Ar wertt y& omig mown potelau mawrion, Is <c yi 'M*- Anfonit pfumel o dait potel, wedi en p<Mao, t nt- Ayw fan yn v wlad ar dderbyniad 54 0 t?mp! *ea P.O.O. rABOTOnt tF OAK JOHN CARMAN. DISPENSING AND FAMILY CHEMIST (Q-li&d by ,umiMlicm), APOTHEOARIBS' HALL, HOLY_WEM. LLUND?m.—HeM-on, Squire & FrancM. LmrwL,—Evan6, Socs, & Co.; Raimea A Co.! a Ayrton & SaundeK. oga???gayilu dt.mhob Fm?.—Mt Michael Jonea, OhemiBt. ChMtMr ei Ran aerylhw patchM yn mhot ttet —— PWLLHELI. VX NIFL TEMPEBANOB & 1 COMMERCIAL HOTEL, M t )t5, HiaU-STREET, PWLLHELI. Od 1 PymuM W. J. hyabyou ei fed, yn ? S herwydd y getaogaeth wtMog & dder- t. ? byModd, wedi helaethu y Ue uchodyu c: -? fawr, a'i fod yn awr yB aUuog aiMhm ? ? ycy6Uta'Tdedwyddwch)?rya<tdTaf- ? ? Ml?yr M ymwetwyr & Phwilheli am r' y prisiau mwyaf AeByYaol, ac ar y thybudd Uetaf. CMwii Oetbyd a C'beffyl. ———— f?LLHMU. MAENOWYN GRAMMAR SCHOOL, JM. MAOHYNLLETH, Conducted by Mr. J. OWEN, late Inapectot of Schools for the British and Foreign School Society, and Tutoi at the Society's Training Col- lego, Swansea. t'Mnch and German taught by a qualined foreign lady. Special advantages for Candidates preparing for the Theotogittd and the Training CoUeges. Prospectusea and Terms may be had on apph. œtion. School RE. OPENED on TUESDAY, Aco. 17th. 4389-d GLO! GLOH GLO"! GLO BRAS GOREU, SOUTH WALES, AM 6e 6c Y DUNELL. HBNM, GLO GOREU GOFIAID AM 5s Y DUNELL. T??AE y Glo hwn yn rhagon ar nm- j?'JL Thyw un araH yn y Deyruaa at was. Macth tai, gonaid, agcirdd, nwy (?M),— yn íwy parhaus, yn rhoddi cymaint MaU w wrcs, yn oi adroddiad y Llywodr. aeth am lofau Prydain. Gall y pereonat hyny nad oee ganddynt dryoiau ett ttunaic ei g*el yn ein truciau ni, pa rai <ydd yn cynwys o Mith i ddeg tunell yr an, trwy dalu un ewUt y dunell am eu benthyg am chwe* diwmod. Pria ei ehtdiad ar hyd y Cambrian Railway i Ogledd CymrL', yn ot fel byddo y peUdet, o Ss i 76 y dunell. Ymofyner & JONES & DAVIES, BRYNMAWR, SOUTH WALES. D.S—!h pan ymddangoeodd ein hya- tyaad yn y 0<w<K, dri mM yn 01, yr ydym w<di derbyn droa chwe' chant (600) o lythyrau mewn perthynae i'n glo. a gaUwB aKb nnrhyw iythyr oa na bydd yn cynwys un stMnp i'r pwrpaa hyny. G. 3689.v  6vliofddi,. af y 1< e OfpA<M<t/ 1880, ?RONICL Y CERDDOR: Cytchgrawn Misol ?' at waeanKeth Cetddoriaeth yn Nghymru, 6 4an otyitiaeth D. EMLYN EVANS. yn cael ei SYBorthwyo yn adran y Sot-e. gan M. 0 JONES, AC Bydd i bob rhifyn gynwye 16 tudalen c DdarUeniaetb, a 4 tudalen o GeTddoriMth yn y ddan nodiant cyda geiriau Cymreig—a SeMMg yc acMysurol. cy{atiaoddedig gan rai o brif Gefddor. <on y Dywysogaeth. Pria Dwy Geiniog.-i'w cat) cdaiwi*h yr hoU LyfTwerthwyr, neu gan y Cvhood4wr,- T. JONMS, Stationers' Hall, Ttc. tMbe.t, rontypndd, G!am. o. 3891-tt ?YHOEDDIADAU JOHN CURWEN ?/ (PENCERDD DYRWENT). CERDDOR Y COR, cwrs o Ymarferiadau a ThomM graddedig yn oJ trefn y Tonic Hol-Sa o ddTMU emu. Cyneitbiedig i'r Ctycuaeg gan E. Roberts, Liverpool. Pris Chwecheiniog. Y OYFRE8 SAFONOL o werM ac ymarfenadau vn mhiefn y ToMu Sol-Sa o addyogu canu, gydag YmMferiadau Y<.hwanego!, gan John Curwen. Cyfleithiedig i'r Gymraeg gan Eieazar Roberta, Liverpool. Pris 38 Newydd ei gyhoeddi, PA. FODD I SYLWI AB GYNaHANEUD, f<ydag Ymarferion a Padan- acddiadau. Wedi ei ysgrifenu o'r newydd gan John Cnrwen. CySeithwyd i'T Gymraeg gan John Robert6 (leuan Gwyllt). Pris 2a. Newydd ei gyhoeddi, Y MODULATOR TEULU. A:DD, neu fwrdd pwyutto i ddyagu tmm yn ol ttefn T Tonic So)-Sa o ganu. Ma !C. Ii 11\\ lys¡(rif, AMraphiad i-.ewydd a diwygledig n Y UYFRE8 BLFENUL o wetsi ac ymarferiad yn y Tonic 8ol.Ca, gan John Curwen. Wedir. cyaetthugan K Roberts. LivetpooL Pris Chwcct cictog. CERDDOMAETH CURWEN.-Cyfrea o nfyn. au Ceipiog. pob un yB cynwj & wyth tu daien o i- zetddor4aeth fwyaf poNogaidd yn y "ToBie Sel-Ca Reporter." Cyhceddedig mewn rhanau Ohwfcheiuiog yr un, ac mewn Thifynau Ic. yt un. Rhanau I i in a RhifyMU 1 i 18 yn awr yn barod Mae pob rhan YD cynwye tri o nfynau. ANTHEMAU OYNULLEIDFAOL, wed; eu Golygu gan John Cur "fen. Wedi eu cyfaddasu i'r iaith Gymraeg gau E. Roberts, Liverpool. Pm Chwecheiniog, neu mewn rhifii-,ua 2c yr un. RHAN.GA,AU GtYDA GEIRIAU OYMRAEG yn v "Tome Sol Ea Reporter. Pria lo. rhityn. Gellir ca<-l y gweithiau uehod trwy yr holl Lyirwerthwyr, neu fe'u daufonir gyda'r post M dderbyniad statnpi. Cuniateir gostyngiad da i athrawon. Dunfonir llyfrau i werth swIlt ae uchod Yll rh.m drv.y Y PQd. LIundafn: Tonic SoI-Ca Agency, 8 Warwfck Lane, E.G. o 4714-d PUBLIC P< OTIC'E. ROBERTS, WILLIAMS & CO., TIMBER MERCHANTS, LIVERPOOL, mIfV fISH to inform their friends and customeM thut they have if-centty completed the re- bnlldiDg of their SAW M!LL8 and JOINERY WOR!M, at BOUNDARY-STREET, Corner of BtMitey road (which wete deettoyed by Bte about last). These worlœ ":re e of the moet extenfive. of their kicd, in the United Kingdom, ud ttre, now fitted up with all the newest mc,st improved Machinery for the manufacture of So'OR'? ?IKDOW-t, MOULMNGS, ?RT. INGtS, tc., of every descriptMn. R. W. & CO. gNa'antee the beet MMoned thn- b<r in their manufactured g,)()dg. [B4445.d n OFYNIADAU AR NFENGYL MATH??. ?JT —Yn rhifo dros wyth mn, yn &mwl ar bof tdnod, to. Atebion oryno i'r gofpuadan. Mt tt Oo yY un. Cludiad, Y ddau lytr i'w OW gan yr Awdwr yn nnig, ond Mtfon stamps i't tekw hwn:—Parch W. ED.8, St. Cleau ?9 ? V*l<w. a8U.L GlUMMAR AND COLLEGIATE SCHOQL, CARNARVON. 1 ESTABLISHED ø. r*< <)<?( QM<tf<<r «MXM<!M<-M on the li<A of Oeeoiw, .1880. p?cn.Ai.j. s. KIt? M.A., PHD., f t A. %Ya o M '? ? the General Council of the UmveNity of GiMgow, and of the ?? 0??.,???" ?nd? Au? of Es?y. on "?cation," School no?ouT," Human OMl?t!on, tc. -PARENTS Mid QuMdiana ? requeBted to note the Miowing <Mf o<mn<?dwith thi. hment:- .rhst for the last eighteen years, while under Dr Kirk's managemeut, an great a tage Gt ?T????S?ch??ool h&vopaased the VMM?? ?PteU? mtna? ??? r??.????T?? a.l.tic institution of the name average attendaDce in Wales ?nup?&'o?mt?hM ?????????? ? ?? positions ? held puile. ? ??pU i.. ? t. th.uk ? M??M ?'?r fM ??n.. ??fuu?? ??O??-. For terma. teatimomata, and Mferenoe? apply to Dr KIK. Orohard ¡bUlle, nearOarnanon. b6a H. BELLMAN. GENERAL HOUSE FURNISHER, 20, 1\fOSS-STR'EET, LIYERPOCL. :2??????X????????????? ??wyno ei ddiolchgarwch gwresoMf i'w gwsmenMd a'i gyMIMoo yn gyilredinolan1 y gefnogQùth l\elaethy mae wadi dderbYJl ar yr y- gy r i-ol y thl? 't i dd bdol, Id r.. -no l U. 0 r Wi.. P,?. 1 arb d 0' u_ ? M o? t h D-r\?YMUNA H. BB! LMAN rlyíodol, gael parbâd o'r un fnogaeth. see bwys i b.?, bg d. a,.fn.) b id g_ d bresenol un 0 r stoclau goreu a belaetbaf yn Y d?y,??? ? i f Y. b.,i eu g.. th. y P. n. f rh.Mo ??-.00. -? ? DINING-ROOM SUITES, BEDROOM BUITES, KITCHEN FURNITURE. DAMER SYLW! TeHr cludiad M werth JM ac uchod t unthyw oraaf yn Nghymrn. Gellir dewis nnrhyw ddodrefu o'r lill ganlynol. Danfonir unrhyw beth ar wahan. HMt. seated SofM, from 489, 50a, 60w eMh,&o. Iffair. seated Couohea, 39a 6d, 45e, 50a, Ms each. A tMTge stock to select from. Softta, cover- ed in leather, ai8, 27a 6d, 3!s M, 50s, 165s, 80a, 90s, and lOOa each Conchee, covered in leather, 199 M, Ma, 30a, S0s,and63a each. Hair-Mated Chaira, 10s 6d, 1:9 <d. 15s 6d, to SOs each. Easy Chairs, in hair Mating, 35e, 4ta, 60t, to 90o each. Mahogany Loo Tables, 25a, 35<, 45e, to 65a each. Walnut Loo Table:, 39s 6d, SOa, 70a, to 80s each. Coffee TaMea, 5s 6d, 63 6d, 8a 6d, to 30s each. Walnut Drawing. room Suite, j67 7t, JM ea, J512 12a, .6!4 ICa? tojMfi. Gilt Pier G!aMM, from 25a to j614 each. Cane Chairs, 2s 9d, 2s lid. 3s8d,3s6d.toMs6deach. Kitchen Chairs, 3s 6d, 39 9d, 4B,4a3d,S!!eMh. Arm Chaim, 8a 6d, 9a, to 12s6deach. Mahogany CheSonier, 45s, SOa, 706, 80a, tnd lOSs each. Mahogany Sideboards, JM 10s to j635 each. Walnut Choeomer, with glass back, 3 t:l<M< dooM, ;84 4s, JE5 5s, j67 Vs, and apwarda. Bedstead* and Bedding of every desctiption. Ifon Bedttteada ftont 8a 6d each. MattreMea from 5aMeach.Bed,Bot8ter,andaPtI!owaftom8«6d. Danfonir pob manylion, pa faict a goat i ddodtefnn ty, Ac., ar dderbymad Mythyr. T. BELLMAN, COMPLETE HOUSE FURNISHER, 20, MOSS-STREET, LIVERPOOL, 9 4148-d 8EFYDLWYD 1858. 8YMUDEB YR ACHOS A DABFTDDA YB EFFAITH. Y FEDDYGINIAETH FYD-ENWOG AT DDIFFYG-TREULIAD. WALSH'S CASTOR OIL PILLS. WALSH'S CASTOR OIL PILLS A Wellb&Mt Annhretdiad, yn codt oddiar otmod o Bile. WALSH'S CASTOR OIL PILLS A Symudant Dyndra ar ol Pfydau, a Gwynt ar y OyUa. WALSH'S CASTOR OIL PILLS A Wetlhant BensyMandod a ChyegadrwyJd. WALSH'S CASTOR OIL PILLS A 8ymudant Iseldei YBbtyd a Thehnlad o FUndet. WALSH'S CASTOR OIL PILLS A lwyr Kywiogant y OyfanBoddiad. WALSH'S CASTOR OIL PILLS WAI,BHIS CASTOR A gadwant draw Ymoeodiadau e'r Pile* a't Gravd. WALSH'S CASTOR OIL PILLS Ydyw y Feddyginiaeth Deuluaidd twyøt defuyddiol eydd yn wybyddus. Ar werth mewn Boxes, am 71c a la lie; ac mewn Boxes Teuluaidd, am !a tc a 46 6c yr un. TY8TMLAETH BWYSIG. At Mr E. WAMH, Mancheoter, Rhy), S8, High-ttreet, Gorph. 15,1876. Sy]',—Yrwyfyneitheim]oynddyIed6wydd arnat eich hyebyeu <y modwedidyoddefUawer odtliwlth rwymedd a a yr hyn a d wendid mawr, end M oi cymeryd eich Pelenau, oddeutu tair biynedd yn ol, f? m cy?awn adferwyd i iechyd, a gatlaf en cymeradwyo i '"? ?" ag .ydd yn dyoddef oddiwrth yr an eièh ufudd w?aBaetcydd, HU€tH EVANS. PEROHEN.G, E D WAn D W A L S H. M.R.P.S. OHEETHAM HILL ROAD, MANCHESTER, Le ar werth pu yr bell FferyUwyr a Meanachwyr Oyffefiau mewu tref a gwla& 31M-M GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. vc. !MOj:Cjtca PILB ??c t7ltAVRL PILLS NO. 2.-980.8911" G"Vl-t PMM NO. 3.-GBORG.WS PILLS POB J'M MI-J?A Highly reeommended by Medical men, and nniverMUy "814 In hifR Mteem. :S03.GE'S PILE AMD GRAVEL PILLS Yn ddiddadl hon ydyw y Feddyemiaoth tvyaf hynod yr OM. PILE AND GRAVEL PILLS Ydynt etbyn heddyw yn adnabyddue yn tahob gwind WMetddiedig d<m &M.I. tnnGB'B PILE AND GHAVEL PIfjLS Ydynt wedi eu ptoS a'u 'šúI yu Feddyginiaeth bareMth eCeitMoi a diogel gall amtyw o DdootonMd a FtMyMwyT UoeK* Ame)rif[. FORGE'S PIIF AND GRAVEL PILLS Y ament yn aaghydmar 11 ,r oymud y PilM a'r Graret, a UutWt e mhwyMeMn eretl! aydd pob aweer YU eu, M"gye!- ?O?B'8 PILE AND ?RAV???? Poen yn y Oefu, yegainder yu y fan, DUtyg TreMUad. RhwyMcd? Uyngtt MUt Diffy An dl poen yn yr Arenan ?O?GB'S PII'B AND G?AV?lTpILL? Poen yn y Surni a Gwynt in yr poet- m 1 00luddiol), Gwaew, Colic, tehalad o bwyMu yn y Oeta, Dw't ?ooM, Dwtt.atW ?au d Gwolaad ym b<H ac aneglm. BüP.G:ï!J'S PILE AND GRAVEL PILLS Buam aymudant sychdet a MM ?uyamnc! yn y QcMU, (Tnvyetd yh y Otaniaa on yn y la-YI&GLPS PILE AND GRAVEL PILLS A syTaudant bob rhwystr o'i- Aj-enau, yr Ata. a rhedfeydd y dw&. I]WO]SGWS PILE AND GRAVEL PILLS A weithredant fel "ewyn" er symud yr AoM boenan a achoait gaa y Pila) o'r Gra-e el. iROBGB 8 PILE AND GRAVEL PILLS Dylasent gael cadw yu wa8ta wrth law y tuedda ey-moryd Ichldiø ohonynt aryrnddangosiad cyntt? y doluriau hyn toddiataltad buam M eu cynydd. MORQB'S PILE AND GRAVEL PILLS Bydd i'r peraonau hyny sydd yn gweithio mewn Ueoedd Uatth, M yn anadlu awjt Mmhut, neu yn dilyn galwedtga.et1l.au <<t<t<Mec, pel fod Pelonl hyn yn Munlu-tt. iadwy iddynt. aBOBGJiI'S PILE AND GRAVEL PILLS Adferwyd ieohyd miloedd dtwy y FeddyeiniM<& hoa, a hyny p<n <Mat<eaM gaa Feddyeon oc &od mewn eefyUfa anobeithM. ;}E08GE'S PILE AND GRAVEL PlLUJ AT worth m(wn Nyohau, 1!B. lie. a ts. to yi un, KG bob MofyUydd pMch"" yn yt holl fyd. Drwy y Poet, as 40 a 26 9c yr un, mewn ei-amps. 9BOBGM PILE AND GRAVEL PILLS Gochelwoh dwyUwyt) Y mae pob!t<pfwydd dlgydtlyb y Petant hyn drwy yt h«M ty< wedi temtio rhal personau diegwydClor a thrachwantue i'w heieiychn, M yn ami y twyUh y claf i gredu ei fed yn oael Peleni giditomeddol GtOM)!, pan Md ydyw ond MelthyweYiMMm)!) B!VERT?. FaBnyeuM yn a" Ue. MMenw yCwnentharwt wrth bob Nwoh e'f Peleni gwMoneddoL aBOBOB'S PIM! AND GRAVEL PILLS YmaePeKhenogy Peleni hyn wed,i d_et.bynd. Me ddwy 11 oD_yeN_ oh_ e&_an pwyaig eeeithioirwydd ifeddyginiseth h-, MyneupUttimMMMyw oddiwtthyeddygo!) < MetyHwyr -g MB<naMoe,-J. E. GEORGE, M.R.P.S., HIBWAUN, aLAMOBQAN8BQ.BE. TlIE GR"MAR SCHOOL, UXBRIDGE-SQUARE, CARNARVON. AT pt  o und e Pupüs receive careful attention and tAhe ?vaPr??ious °???Se??aS??????? )r Commercial and, if desired, for the V aeou,? ??'S E<M?ations. Severa! pupila have successfully passed tl Td?ublie E?mina. tioul'>dl1ring the preseDt year. A limited number of Boarders is received, who enjoy the com?rta of a good home an(f car0ful training. ???? ? t, .{ .?t and past pupUa. good ????caN)? to MB. & .SIDDOHS, Principal. ?? EveS cM are conducted on Monday! Wednesday., and Fridays. 4262-d HUGH HUGHES, BRITANNIA HOUSE. BANGOR. STOC Y GAUAF. A BDDANGOSIAD mawreddog o NWYDDAU NEWYDDION o brif Farohnadoedd y byd. ADEANAU (DEPARTMENTS). MILLINERY-Amtywiaeth mawr o aetiau a Bonneti Seal, riush, BeaveM, Chip, Ac. FLOWERS.—Plash, Velvet, Md Chmello Leaves, RoMS, Jets, Otapea, &e. TTtfATHEtS—Osttich and PIumea, adar o wahanol fathau. VFTVETS '—Velvets duon a lliwiau. Pluehes o bob lliwiau. Stripe Vc'vcts mewn amrywtaeth. FURS.—Btoe fawr o Fur Petta, mown brown a duon. o bob Ued a phdsiau. Fut Capes a Fnr Trimmtnf!, mewu pob Ued a detnydd. oonsE.(S mewn :,1D8wr.. Coll,IF,lq,German Jackets o bob size, wadi eu bradio yn hardd. Real and Imitation Sealskin Jackets. Fur lined 0:oaka. Ulsters mewn amrywiaeth mawr, o bob pria, i Nant, ac hefyd rhai mewn UmBktLLA.S.-UmbreUas Sidan o bob math i Feibion a Merehed, hefyd rhui ZaneUa ac A)paca mewn C) flawnderf yu rhatach nag erfoed. DRESSES.—Dangositynyr adran hou ddefnyddlau iiewyddion o bob math. BREThYNAU 'too anarferol o fawr mewn Scotch Tweed at Siwtiau. Bek Worsted Coating yn v T)atrymau diweddaraf, o bobpns. Pilot Cloth a Beaver: Ulster Cloth, heftd defnyddiau hollol newydft at Dopiau Cotiau. P.S—Gwneir Siwtiau it Top Coots ar v rbybut;d I eiaf. OWLANENI —Uefnyddiau Cryeau o bob math. (<wlaneM Carttef, Series, &c., &o. Cardigan Jackets. jMee; Frocks, Crysau Gwlanen o bob mtth, Capiau, Hettau, MHmers, Ties, &c.,&c. Oynfaeau, Placcedi a Cwiltiau trymion at y «auaf. Dalier sylw a cho&wch fod y Stoc iawr hon o'r dosbarth goreu o NwyddM. etddo a rycd toddton. rwydd i bawb a'u prynant, a gwerthir yr oil am brMau na ellif mewn un ma¡,nllchdy wueyd yn weU. (/4243.p THE ABERYSTWYTH: SCHOOL OF MUSIC. DR. JOSEPH PARRY begs to make known that the JANUARY term of his SCHOOL OF MUSIC Will commence in JANUARY, and the EASTER term in APRIL. THE BRANCHES TAUGHT ARE— (a) Cultivation of the Voice and Singing. (4) Pianoforte. (<) 4aamoni ill (toprepare Students to play on Sundays iu our chapels, &c.). (<<) Harmony. (<) Counterpoint and Fugue. (/) Orehestration. (y) MnMcat Form and Composition. (A) A Class will be formed to meet the.educa. tional wants of the Stadentt) under a competeut Master. TBM8-JE6 69. per tenn, 919 18s. per annum. Four Leesona per week. Students' Concerts will be keld at the cloee of each term, that they may gain expedence and coBndenee before the public. (<) Students prepared for Mueieal Degreea. (i) LeMOM by corteepondence in letterB in < <, y. Terms on application to DR. JOSEPH PARRY, Montour Villa, o 38lf.d ABERY6TWYTH VALUABLE FREEHOLD LAND ON SALE IN UPPER BANGOR, F., OR TERRACE BUILDING PURPOSES, part of which, couin2ands magnificei2t and uuiutertnpted view of the Menai Straits—Fot a ar.d particutaK. apply to WM. F. WIL. MAMS. Htf:h-iitreet, Bangor or V-'M. BAYNE, Menai View Terrace, Upper Banger. G4501-d 0 BWYS 1'R COEAU. DEBORA CANTATA GYSEGREDIG. I'w gael yn awr yu Sol-ffa, 9c. yr un, 6s. y dwsin. Hea nodiant, yr uh, ueu. 156. y dwsin. Yu cynwys Uuawdau a Ohydgallau rhagorol at a chyngnerddau. AC YR OEDD YN Y WLAD HONO,— Deuawd rhagorol i gystadJeuaeth a iT.B. neu S.B. Pris goatyngoi, 6c.,ynyddau nodiant. TELYN Y PLANT: at wasauaeth yr Ysgol Sul a Chyfarfodydd Plant yn gyBredinol. Pris 3C. ANTHEM AU m'NULLEIDFAOL. "I BWY YFERTHYN MAWL," yu y ddau nodiant, 2e. ? "FY 'NYDDIAUADDARFUANT," &o. Ssl- ffa., 2e.; hen 4& 'GWYN El FYD Y GWB," &e. (o Joseph). NotCa, Ie. CANTAWDAU I BLNT. JONAH DANIEL — SAMUEL — MOaES A JOSUA—JOSEPH. Ptis, yn aolffa, 6c.; hen nod- iant,la. 6c. "DEBORAH." Cantata. SolCa,la.;hennod. iai)t, 2s. 6c. ian" t, Y OAETHGtHJDIAD." Orator:o ayml. Sol- ffa, Ie. Anfoner, gyda Nftenda!, yn urig at H. DA VIES, A.O. (PENCERDD MAELOR), o 4088 d Gatth, Rhiwabon. T L Y F R A U CYHOEDDEDIG, AC AB ij WERTH GAN EVAN JOMES, PRINTING WORKS, MACHYNLLETH. TAUE81N.—0 d<m olygiaeth y djweddaj- Ap [the!. Dwy gytrot, mewn Uian, 46 yi un. Y DYN lEUANC.—Gwobr-lytrau i ddyni(.c [euMUO, gan y Parch D. Williams, OwmyRlo. Plia, Be, m8wn amlen. OYFAILL Y DIRWESTWR. Catecism i Blant Bychain, gan y Parch Robert Jones, Dfu- owen. Pria 2c; i gymdeithasau, 12s y Ottat. Y" II" barod, BLODAU POWYS, sef Barddoniaeth Fuddugo! Eiatedd<od Qadeiriol Maldwyn, am 1877, 1878, a 1879. Pri8 Is mown am]en hardd. AjcheMon i'r cyhoeddwr. Yr elw Mferol. 8werth Is ac uchod, yu ddidraut ar dderbyniad. a3848e AT ADEILADWYR. J. JONES A'l GYF A ddymunant hyabys? eu bod wedi agor A MASNAOH mewn DEFNYDDIAU ADEILADI. (BUILDING 1l.J., ac ynbwriadu eu g% erthu ambdaiauHawMts nag y gwelwyd hwynt erioed yn Atangor, yn neill- duol gydag Atian PMod. Ais, y bwndel Is 00 Blew, y bag (120 Ibs) 13s 60 Plaster of Paris, y bag (224 Ibe) 6s 60 Gwarentir eu bod o'r quality goreu. PobMcheb i'w hanfon i J. JONES, 43, Ho]yhead-road, UPPER BANGOR. Yatdi—Foundry' -Btreet, Hirae!, Bacgor. G 4668-x BOOTS AND SHOKt" FOR ram MJLLION. WII,L[,,C,Nf HALL. BOOT AND SEOE MANUFACTURER IItQR.aTREET, DANGOR, TTAS tdwaya m stock a large and well- -M assorted stock of Ladies, Gentleman, ai)d ChUdreno' Boots and Shoep, in aH stylee and quftb. ties,—all oar own make. Men's Nailed Boots, from 5s III tipwards. Shootiug Bootif, Irom 6s lid. Women's Elastic Bcots.fMm 2s Cd. Leather Boots, from 3s M. Repaits neatly and qu.ck'yexe<:uted. P.8.—Shops ouppUed at wholesale pNces. An early call wm oblige. a. 4M1.M Ugeiniau iawer o ochrau o'r Cig Moch rhagoraf )'w c<ei am y prio iifetef yn siop E. Parry Market- SquMe. l'enl ¡rou. a *9.d MR. EDWARDS, SURGEON DENTIST. A ymwela &'r Ueoedd canlynot, lie y cyaenw& DDANNEDD GOSOD O'R PATH OREU AM BRISIAU MOB ISEL AG UNRHYW DDE1NTYDD YN Y DYWYSOGAETH:— CAMKAtFOtf, ym yr Arfonia Temperance Hotel, Stryd Fangor, bob dydd SMdwm, o 1 hyd 5 e'r gtoch. IjLAN&vM, bob dydd Mftwrth, yn nhy Mr Moms DaTiea, trethgasglydd. PwnHBM, bob dydd Mer<;hM, gydt Mr Hum- phreys, druggist. POBTHXADOG, bob dydd 111 y anee, 8'1ferbyn FENYSMM, yn nhy Mr Griffith Lewie. LLANBBRH, gyda Mr Ishmael Daviee. BBTTws.Y.coBD, gydn Mr P.trry, chemiat. 64645 GWERTHIANT MAWR! 6WERTHIANT MAWR!! YN MYNED YN MLAEN BOB WYTHNOS AR FOTASAU, ESGIDIAU, A SLIPPERS TRA ENWOG DICK. AMRYWIAETH ENFAWR YN AW& MEWN STOCO HIDDO Y GAUAF YN Y STYLES MWYAF NSWYDD, YN DDIGYMAR 0 RAN RHADLONRWYDD, CYSUR, A PHARHAD. GWEBTHIR 25,000 0 BARAU YN WYTHNOSOL YN EIN HAMRYWIOL YSTOSDAI. GWABENIIR FOB MATH 0 NWYDDAU. D!CK'S, 217, HIGH STREET, BANGOR. I DICK'S, 3, I'ALACK t;TIŒET, OARNARVON. D.CK'S. 7, BRIDGE STGEET, CARNKRVON. D.CK'S. SO. MARKET ST., CAERGVBI. D.CK'S.HIOR STREET, PWLLHELI. 'D'?tCK?'S FOURCR088ES, FFESTINIOG. o469,1 FFESTINIOG. 1TLOG DA A LLE DIOGEL. OYMDEITHAS ADEILAUU LLEYN AC EIFIONY,)I,. SMTTM-WYD 1866, Wedi et cho-pbori dan Ddelldt Seueddol. LLYWynD Mr W. LL. JONES, Heullan, PwtlheU. Memth PUUH, JONES, & 00. r. LOVE D. JONEd PARRY, Ysw., Madryn Park. aUGH PUGH, Yew., Llysmririon, CaniMvon. Y FMchedlgBUGU hUGHES. OeU,d.ua. Mr H. J. WILLIAMS (rienydd), FouTCMMM. Derbyniadau y gymdeithas yc agos i ugain mil o bunauyn y itwyddyn. UogttudtJwyaynolSy ctnt. GeUti rhoddi Mian f fewn bob dydd. Pob manylion trwy ymofyn Yogrifenydd, DAVID EVAN DAVIES, o.426Btt. Rhtanfa, PwUheU. jDH?LDALLT !NN,QER PONTRHYDD- r? AI.LT, LLAKRUG, 0 few" can' ]'!tth i orM' y ItheMordd. At BRYNWYH GWEKTHWYR MOCH. Ynychwanegolstadeiladaucyleuserefil y mM yn aglyn a't Gweaty hwn, ystafeU fawr i nwys cant 0 Foch, Peiriant i Bwyso Moch, gyda Thrawat Peraaitb, a elwtt Extra Long Beam." Y mae y Gwesty wedi ei wneyd o newydd, gyda yataMIoedd eang a chyNeus, a Thai Allan yaMen- ydd. Ceir yma bob cyaur i Byagodwyr, Maanach- wyr Pleserdeithwyr, &0. e4601-j MAAO DAVIES, PmohMMg. TO, Tê, T6 Npwydd ;tm brisiau Liverpool i'w gae! ,tIlU E. Pauy, Market-sqaare, Pen-y-gMtt. i NAVIES' OANTHARIDINB HAIR i? LOTION! Dargantyddiad gwetthfawi at Dyfu'rGwaUt! AgydnabyddiifeIyddMparmeK fwyat eBeithio! at tySant a chryfhad v &waUt. Symuda ymaith bob math o ddandrippa& .uunhuredd oddiar y pen, gan adfer Gwaut I,w 4w iMtturioL Ni Mid ei ddefnyddio ond am rehydig ameer cyn cajifod ei ddy!anwad iachM M r ftwaUt a'r Pen. Mewn Pote!t Ie 6c a 28 6u gall '.ob dtUggL't, neu anfonir potelaid, wedi ei phacio, fn ddiogel, i unrbyw gyfeinad M dderbyniad I& aett 30 t stamps.-Parotoedig yn unig gan Hugh ''otiM, A.P.S., Chfmibt (by examination), li. ynlloth. Meda!i<t of the Mouth London School of and Pharnincy. II. 38j!-1I tlWI hd ¡,lV,I, Ii tI i 1ft. —AtAW Gh)CK. DutD f'J:n[:l>1'iMfll .Dllil." G r.¡.;r¡r'1 Owjit! PRLENAU ThY8IEU<)L ADFERIADOL ttVAN JONES. BANGOR. LH80L i'r Cylla, yr Ahi a'r Pen a uiwlayg- ij iniaeth ddio?e!, ebrwydd, ac c?citMo: i'! PTLEg A'& Y maent wed! cael y gymeradwyaeth uchaj gtt Feddygon enwcg a cht.n y Oyhoedd yn gySrediae! ar's pymtheng mtyne'id at hugain fel y feddycm. iaeth elfeithiol 111 yr u(;bxl. rhM canlYlll}l :-Am'heuihà (lc!lige.ti8n), y )i"stt, yr Afu, y CyUx, <t'f Co!uddif)!L Colltat.t ;b.Tant Bwyd, a puofn u amgyleh y Cylta c"B M) t)' ot bwyta. Dwfr P-)eth, Cur ac i dg%LtAdey yn y Pen, PylM yn y Golwg, Cwcg aBonydd, gyda MM MihyffydM y tafof) wrth ddaffzo. ixgatriolix S Pe1\Jnl\u hyn hetyd yn :rb.1\g y Croon ftc anhwylde;an <rc:ii yB tardda cd'lxit Mmhurcd-! y ,?w.T'd, II y Ocwn.w.t., oyrr. .,Llau, ic., ke. D.?. -N4d mQåd¡"II newv.u )'W y rb", hy? ..4 i" feiiio" ig 8J,ld ,eii pr,,tl ynteddygiMMth. llOtdd cr yt adeg cu dargaf-ydtimid ttm phym. tbrmg mlynedd 01 gan 1 FtDry]¡yd4- y diweddar Evau Jones. Hlycba' 'e lic <t 28 6c. Trwy y P%t. If! 2c a Sc. RALM IAORUSDI, EVAN JONES, 'MnPØUt'I<i lh!ln.'1'1f ;0Uf. a rhag y PI!I!"OJI> Asnuu, CELIrrNT, y PAs, Di. ANAVL, 3 holl anbwylderau Cfwddf a'r Yogyiaiut. had hyd yu nOd yn '1 Darlodedi{r?åh. Mewn Potelau, 18 lie a 2a 3c. Y mae y perchenog dtrbyn 18, Jdyddiol I y 8" Balm. ParotoiT yn uiÚ gan HUGH LLOYD JONES y )',)? rso), FteryDyÜt j{fdiHl Iltúlt er y Plleilffordd-, oes 1" un yn wirionecldol h*. 1nw EVAN JODI ar aJ: bob Blwch a Photel. Y rnaent cael rbaa. twyaf o werthwyr Neddyg'jiiseth tnwy Y D "N gan y PelCnog. W-W o? 316,m STRENGTH FOR THE WEAK. fhe twnti.n f h,, f?bl-  t?, .?', .t t, g,. t? f? d,?be&M of modem timeø. known m CHEMICAL FOOD. OR WINE OF PHOSPHATES, ,& mended by the w,).t mi-t.f tllll M ,? fhly rftom for the Cwe of N ervoUd He,¡ and Mind compi2in;a, Cou h Asthma and Incivient Consumption, Nt??i)un- hW esa 17,1I8¿:'n, ¿¡ "¡ Sh.rt,?.. of B_.ti,, Head.ache, Dèpre88ton, Pal¡.ita\hn Of Indigestion, Hingi )ieft in -,I E., t?,bU,,wp Lm Want of Appetit?e, i4 euraigia. ains and A o ee. ::rvtt?t:'l;f:hrai: iiiactivity of the Brain with ublelia of peletbl)t?oll and tlelwdons and all aher low sttft of the "7?- to in time may .9. from Sir OHARLBS Physican to the Queen. I have for some years recommended LIFJ1:>Iœ8 CHEMICA,L FOOD in ?.es )f iUh,Ith dth pure preparation, containing amongst other thin: t* wA unoxydí,1 I'L-Pho- highly dl!f113ed, ?hen with l? always ?e??nicil to give fresh life w ,he l?gui?l and exhati,?t heWth, -4 energy. B' its the (I l?t, lazy and lanlC\ud sn? i,?tb?..rnig wen anil refr, .<.J. -ith mi nl)petite for tood, )r .em. CHARLM ZBCOCX, V. D CHEMICAL FOOD Is the true atoll health restorer, "ourl8ll- Ing both body and briii., power and nc,?e and bi-ain f;)od It is not at Uke medi .1n,t fr:: Ito tMteø 1fJr.' oom& b-i-Y, frg?-t, and d,?! CHEMICAL FOOD Purifies and Enriches the Blood, thereby dt rin,3 th4 Ad. ?ler &I the i.WUooU strengthens the ro-establisllcs the thoroughly te-\1talises the system, anà hI the one 111," f6iltng remedy for debility from whatsver CHEMICAL FOOD Wlllalso be found benefldal in all ¡llBeasee of tilt El?.rt, Ch?,t l?i?ei L-g?,, Ki,1-1131.1, -4, a but, Ilb-s ''IS bc by it, and in all hum"n probatoH,ity curoo. While all otber pr(, ,%iatiout, of Fhja?ilt)nis we ?low and -certain I.th,?., "ti_, tki.g days and -me times weeks to 811 effect, this FOOD Wine of Phosphlites) acts at once an,1 vee stre th in on? how, an(I h, k- tl r-t-M heall% in le88 tban a week eyen r the fC tire of th# usual reme(U"" prepRration not çnh contains c.U ihe. matellaIs nee"8' "ry for the foun<tatlOr. of Ii new tutio..?d 101' prevèntin¡: r .,uing diie?se, but abo evolves t?vel',t;1119 rliure df or pur,?, -4 bloo(j, rain, &c., and to Tf.;e \'t-:J'¿hi;e1fl\8oih:nb:e,= whi?hoft?3-?-i5tliedebWty. 'rh? secretioii.? are WL blough to their natural h?althy con(lition? ?4 phnical deeay amst-ed. This wil? Is certain ?- ¡ actton 90S that watsr quenches tbirst. and its OF THE PRESS. Far superior to beef-teii, port winê, andall tome. A medicine suited to oung and old, that can- not harm the most delicate, and very øtrengthenfD/l N ervous Dc-,ility, cause by the constitution been injured in early Rfe, be cured by thJø if tl;lreu jl1<liclllu:¡Jy.-Medícal This "p}>rot\ch to ciu-e for (1onsumpt;ol1 th& has ,t b- Üb"overed-Brilisll Xed. J""rnal. PLti,y ad"pted to the female ,rstem.-N" TorI!> Journal of J[odicin. nd 8urqtr/J. &elJU! to be specific for every form of weakness An,) OUJ\:S moot diK?a?t?s Dublin Melical [1; A mL]d re.edy Qf univvrsal "¡>pllú¡:tion, and a 90c' far the fou.,ItA,,u,,f h,.Ith ft, th. young, &I -)Or- bailti. up a strong eouøtttution.-Druil", 8'"11'011" J7 ff- teu times Its cost in docter's bills.4- OØ;K naf'1MUUt,clI:¿ J oUTnal. t Ions It is oue of the few IJreparatlotl6 that l'AU bc rJel>füde-1 anJ.lliu8t, in course of tÍl:le, ci.ltire¡y 8upel'>e.j(. =d !rd cge I1g:hib1cdåat, ,¡;b and Sold in 2:1 Od., 48 6d., anoJ 11. also in 33s., and £15. Any Chemist not having it in stock will procure It t* e r i A, I (i tkeir \a 8 great Mvins In burtng x T re t conftision wht?.r, y.u .,k for LI]E BIG' CB&MHJ-Mj FOOD ;<'tlJ:tk fi w. A?nta !,<-]! n)l .?Nutriti?,,? ..d!feet it -1? <t E ich ?re ).umpnntS. RcmPmhey that LIRHi" CHEMICAL FOOD ia {;nJ:i;¡r s,Jt'lnI:')d and ba?ing the (loverneut stamp: London At!f ots: Barctayan.t Son?, 95, ?M''??' afreet; Pd-d.l S. 157, Q,te,?, V' toria-M-t' Hewbety and Som, S7. New?t?-fttreet; MtUard -a ?ona. 40, Cimrtortiouse-squara &mtfer and ?oM_ '? Md 9< OxtM.i-?mt. Hovenden and ?oM. 6, Great Id. Cb" ??.noth tr,,et. W., <md M and M.Ctt.y 't"d .tL r;" How CL?-?hya?d .4 Cri-<pc, t. Ch?pside. Maw. NonB. and Tb?o. n, 7 ic 0, AideMttt?Ntreet. Lynch and t'o;. ? ??" A{d")?tJ.L..tn«*t: Wim?m Mf.the)-. F.?rru?dou-r,o.a'?' tnd J. U. t'h.'u));san, IM, New NorU'fad. OKDER OF ANY CHEMIST. LIEBIG AND CO. WANMWO&TH ROAD, LOtTDON, N-V Obemiotsare cautioned agaimBt maMBgOt ?<*?<3!°S Mie preparatione and caUing them amia F&A' M itwaa dectdod in the case of LieM,tt. S?t, :ei;=:"=oe o:I=:l hM *y*e. ??- rtftht to nee it. and aH other peraoM teUin? oM? ..rtictea by thiaMme not onty render them.eelve liable M an a<:Mon<<? ? 'a'M!M ?t *!M to Ohmcer? P'?W (Xe?tO. '?