Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

ALLAN LINB, KHORTKT OCRAK PASSAOI TO AMKBIOA. 0 LIVERPOOL I BOSTON VIA HALIFAX. POIYKKSIAN..Rhag 23 I SAR«ATIAN ..lonawr 6 Mo"lIAN Rbag 30 I CIRCASSIAN ..Ion awr 13 0 LIVERPOOL I BALTIMORE, VIA ST. JorN's, N.F, A HALIFAX. C'.hpias Bhag. 21 I Pnv.«FI>N.Ionawr 4 Tecynan i fyncd trwodd (through tiehete) i bob cyfeiriad yn ol pridian neilldxiol. Geliii ..d pampblecai; air Canada, Manitoba, a'r Jalcithiau Goillewinol (Minnesota, Dakota, &c.); V-FVT R PAMPHITOAV NsiLinvoi,, yn cynwvs report* 1>- ymwelwyr a Canada oddiwrtfc gymaeitlias y 'I'etionAmsethyddol, yu rhad. ac am ddim tmlry ymofyn am dauynt. Rhode'" Cludiad Cynorthwyol < lafurwyr am. 3«.THYCMOJ a morwyniori oyflegi. Covrpob hysbvEtwydd trwy ymofyn âg AL.1^-V BKOTHKHS & CO., Jl\mb.t.rOjCt. Liverpool, now a Y, WILLIAMS, 12, Thomas-street, Caernarfon. MI ii. G. Humphreys, Kcwa Agent, PORTN ^DCU. Parry, Williams, and Oadvaladr, 3 SOFT 4. 'AMF'-court, Betberda; v., Market-street F-MR IRVOU ond FOUR Crosses, Katinicg. Mr Elli Roberts, NOW Agent 1"(\117(.;10&11" # "lit'.iop. ?' Ciaikc. B.?.t M:d Rho?. ft S?h-et'?', 1'?t'i. Mr 0. LO"1" Agent, Pe-uygroce MT KATIES, LONDON HMM* LLanèH)rlS.. JB* TFATTTK* ITOIAU'. Dick's Bo,, AND Sh>¡ WAKV-IV. l1ib-t,,>,t. Bangor O. 3601-i« DOMINION LINE TO CANADA AND THE UNLTU!; STATES FROM LIVER. POOL. Composed of Twelve POOORFUL and first-class i'-tcamers. To PORTLAND, tailing ER<N Y Alternate THURSDAY. Co bin Fare, £10 1118. steerage. Sprcial rates for Agriculturists and Domestic Servants. Pamphlet* on Carc'.a teat tree en application. TO NEW ORLEANS AND TEXAS, Via Oornrn I and Havannab, eaillng fortnightly. Cabin, £:0; STEERAGE, £6 6s. Burgeors AND stewi'dese carried. Applv to the MANNING Directors, Messrs Flinn, 4 Tez)ie,. street, pool or to the local agents o 4M7 i JJEN PKPDYGINIAETH CYKRU. HIR YMAKFFHIAD A DDYRY BRAWF DIAMHiYUOL AR BOB PFTH. FBLLY Y MAE PELENAU JONES TREMADO'S YN FEDDYGISIAETH SEFVDLOG EK'S DEC GAIN MLYNEDD BELLACH, Ac y mae Y miloedd a iac-hawyd drwyddynt yn FAR*tiioJiieth\I na fynunt eu newid am N»i newyddion a dibvawf, a rlu I a bei.,radi,.id i gymeryd y niede'yginiaetban ncwvddion wedi troi yn ol at BE!MU Rhyddhao) a Llysisuol Jones Tier.iadog, A plÚ;wb a'u deiiiyidi. I\'U cant yu wir (rffeitliiol i gytiuul yr holl ddoluriiiu a dRr(,(Iart o anhwyiderau y C;UA U'r at- ac anmhuredd y gwacd. Gwertr,ir gan looU ;yffmïwyr y Dcyrnas a'1 C) fan-lir, MOWN blychau Is LIE, 2s 6c, a 48 6c yr un. V J1'1'1j'f yw y rhataf mewn cyferbyniad. GS^UUIRR twyll. MAE y rhai cywir lLewn blychau P'S N amgylchod'g 5 ph^pyr gwyrdd A lliiv/.ysgrit Kobt. 1. Jones at st!U!1p y llywodrtlt'tl' Jj.S.—Nid of" llai nit blwcb «YF«<U o BILLS JrrNi rrernH<o i'y: cad. G4;,9a y Q -V\ A r,D-BUSYI)D B N W O O| PELWNA TJ BURDOCK TFTOMT^EN {Tho»ij>to»'i jBuriioikjPilU.") ? WAT-UT yn GV-DTA ••• if IRFTTVA ewaethaf o An HVYMPR.W, i'r Hvyaf aDadi ar y ftvraeci O lj", AFU, N'r Eltfitui.U. V rnaeh jumyncdat W.-WDD nob aficchyU, yr hyn gaL uufhY-4 fld(i SIRALL ei FVRBACJ'I DOTUJ dfiir y Cwaed. bur>d<i at yr !WIIWY1'IE.'«U oanlytolDifflyg tre^liad, tell wwt VI.: .y oyl>. a'r pcrfedd. pen- J6„MFNDOA, pylii v golygoii, llygaid gweiniaid neu di L.irnfl, cietbiant y cdt, ouriad fgzlou, rhwyetr- vr ALU A'r peri, diffyg atsacl, rhefwst, g\j -O-ILWIT, grafel, RO >N T1' T cefu, C'EFRI poeth, .TONIN I b«-O««U A dolnms, clefyd y < cvIIS, traed TH^YNDEDIP, > ««af«, tteeiddwf, c'et d MEL-.n, dx-frplwyf, ALI-WYJAYNOD obob WBT-H. Y I) A <III;<XW' FAJIT I,ldiwrth UU O'ranhwylderai. ach J drwIYy 'VYWCRYD <■>■ Ben dt" o'r pdennu ?rt.? fy a FNW» adferir i iechyd da, n.)tt:, bywyd. 'V )ioi:dot. Ar wer;H MOWN BLV "B?.U. 1,3 lie H 28 9C yr un, gan yr beY1 FteryUvry I.». o'r BURDOCK VJJX V.ANITFA .TORY. 44 OS «T,I:T, ABT ,T \WE 039791 L, FYD YR YH(IYF^I"\ (ASTIIMA) A DAB FOUEniGAVTiJ.—F-"in oesrtim .eivdau •ercill yn ysgnbo YMA'TL! gym«int o fllneM a'r a8!ma »»D ~I aclios TV'FFYG In", lii(,I) i.wFtr en dym.iad CYUTUF, pt- bytidai y rhai a fliuir WA!.(L«LYNT Igywerydmcddyg. ini.ieth priodnJ ».«,/« pryd. ond cheiwyM tod hwn yn ■ A':L ei EA^EULU 1 = Y byddo vlefyd we,i yia- SEFYIIU yn yr ysgyv.iut, o ba un y Mse yn an- hawdd ei symnd y!r.:iitt>. BUI,Ili OARN YR F.110L GRIFFITH OWEN, Y FEDDYGIMAKTTI Hl'.SAF A MW AF EFFElTHloL AT V PESWCH. AJrnYL gyit,-Pau yn dyoddef dan Beswcli blin I lljKdost, nes rh- CULI i mi lawer aoswaitb dùigwsg a d., ddiau dv RPL vrys, cynghorwyd 11 gan gytaiil i roddi pi AW nl eich Sudii Cam yr Etx-L aB- FC'isiadiivy, a galtaf L'h sicrhau i mi gael es- mwv tii'ira uuioBgyrrho) IR.da'r DDOEU gyrtnf, a hyny heb ymytaeth &'n» bsrarywiol ddyled. BWjdflan a llwyv iachawyd li a'r botflaid jechau gjiitat'; O gai.'lyniad, t: :'mlat yr hyder cryfaf i'w jrvroeradwyo i'r weiin a'r naloe 1<5."—Tuoji vs JON1!8, Pen y GilfaeV L'ACBFR^. PESWCN FEDDYGTNIAETH RVFEL'DOL. Yegrife;;a Boneddives: -Pan welwch MI OWEN dvwodwch wetho nad ofnwn wyrebu GTIUAF Rwa- iai :>■ yn ngwmni ei "udd Cam yr Ebol, er fod fy yagvfa'ut yu bur agored i gymaryd at wyd." Pi-geUiwr tollwog yn sir FF'tioay' t a, agifei, a: —"Ar ol fleall fod Sudrl O"rn yr EB >] Often yu fedd giniaeth o'r fath ragoraf fit Beswch, &c., bvduKf yn rhoddi poteleidiau choiio i dladioi, n^hynulleidfa." AS ViHKISIADWY AT Y BRONCHITIS A'R ASTHMA. Ow, parchedig o FTJIWYN a yegrifena Yn MHORPH y deudiiecg LOTYNOTLD diweddaf bum yn crutrvd eich Smirt tra gwerthtawr, yn ei roddi i ddvcxMetwvr tlodion.. ac yu ei gyuieredwyo i «reill V i d-iefnyddiw;I oimodiaeth pc dyv/edwn NAG gwn iddo fethu erioe<L pryd bYIJRg y caf Beswih, det-Tddiaf et yn h,. ti-zlch na dim arall, a phob AMSER bydd yn iy iachau. KBYDI'HA Y FFLEMBOElt Y> DDIATREG. "lti Kolii^g Mill Suttoa, ST Helen's, IoiKiwr 12f.d, Yaiddengys fod etch Sudd Cam .r Fb,)IYr, :) CPJDDOL N MYS" cleifioi; ardel Tystiai Mr ^ilhamo ei fod weni cacl esmwyth id uniongyrcliol oddi- wrth ei beawch, er fod pob M- ddygmweth arall wedi troi VI1 fethi?nt. —Yr eitldoch yn gywir, M. W. Humphreys ((Jwyn^dd Ditfwys). Ar ""rlh yn 'Mpwt ga: .f. ?hame, 251, Neth,rfield ?.a?? U U. Jones. St. Dommgo. road, Eviitoij, LII TYD gan John Ioies-, grocer, EbeuezT; E,vin Parry, Bwlch y lilyn. Ni ddylai yr un ty fod heb y Physigwriaeth en- wog yarn. Brjni IACHADI. T)ATL CAliS YN KBO*. GBIPFITH OwiN a weithir )11 mhob parth o Gymru mewn fOtdau h lie, 2s Oc, a Is 6c yr un. Yn rhad drwy y POST am Id av, "ell ai, memi stamps. B* th er T» » y CAT< DD EI ddytcisio øn y di^eddar GRITFITH •WKN, CAIRNARFON. V 111 wedi rhd?i?, !Midl¡ad yffrediu.4 ac wedi fhan milcedd 0 d !.O-!detwyr, y rhai oedd wedi tenbeithio am fedd.vgioia-th. A7 wrth yn Ffettiniog gan Robert Roberta, Pest •EFFLEE. Tanypri.U .T -Tai,e D, vies. Bethunia. OERDDORIAETH CTHOBDBBDIQ GAN HUGHES & SOiV, WREXHAM. 03 na bydd Llyfrwtrthwr -wn cymydogadh, 0.1 7V,M,f,. ,,Ih ,7, y post ar ddcrbyniad ei imrth meun stamps, yn nghyd a'r cludÙui, Yn ol m\og am werth pob Swill. rll ator yn barod-Llin, It. 6c.; Amlm, It. AIL LYFR TONAU AC HWNAll: Yn Nodiant y Tonic Sol-fla, GA. T PARCH. E. STEPHEN, TANYMAKIAN. (Hen Kfodiant yn y Wa.g.) Mewn LUll", pris Now Ceiniog, AIL LYFR Ef^YNAU; GAN Y PARCH. E. STEPHEN. Yn cynwys 342 o Emynau nad ydynt- yn y Gyfrol Gyntnf. Yn atvr yn barod, pris Sc., CYMRU RYDD Can i Denur, gan ALAW ItllONDPA y Geir- iau gall MYNYDDOG. (YN y Duau Nodiant). H,fycl, m is 6c., GWENFRON: Cam Donor, izaii R. S. HUGHES, Lluwlain; y Geiriau gan GIUNVIILEFAK. (Yn y Ddau Nod.) Bwiedir ail-gychcyn Y CERTIDOR SOL-FFA: Bydd y ltliifyri cyutaf Tu bamd hn. 1, 1G81. Á. CORGANAU STEPHENS: Yn un o'r ddau Nodiant. PIUS:-Ch'W h C!Z:l V' -p hatw-rhwym, 7,. 6C. CERDDOR Y TONIC SOL-FFA Yn fitflavm mtwn AmUn—Hm Nodiant, IJ>;$$. CHWECH 0 ANTHEMAU: Ym y Dditu Nodiant, gyda Gtirian Cymr«*g « Sattonef. GAN JOSEPH PARRY, M.D. Uunav 1 hyd 17, prit Sc. yr «n. Jthanau I, t, i.i, *» nfrol, frit h. Rlianau S, 8. 7, S, y. gyfrol. prit It. ANTHEMYDD Y TONIC SOL-FFA SBY CASGLIAD 0 ANTHKMAU, Gan yr Awdwyr goreu, Hen a Diweddar. Yr .11 »'r BhaM", oddigerth Rhanau t ac 8, Cn "d WIt Kh\fi/nau, pris Ic. aig.yrvn Mtvm Amlm, Prit Svllt. LLAW-LYFR Y SOL-FFA: Gan E. ROBERTS, Liverpool. LLAW-LTTR CAJfiADAim MjJSrtfe* o "Werai ar drefn f T..I, Sol-ffa o dd, cfthtK^wfrnaft yI hyn ?.di.. d?th.1 gan wy.f 'I lyfr r Parch, J. C".?. .'u "yh.,Idt ..1 gal.. GVil* ya4 y- dd.y R-, prw 6c. r ø e BVI/Mu, ty* a Ae. yr YR Anthemydd Cymreig: SEF CASGLIAD 0 ANTHEMAU, Can yr Awdwyr gorea; yn yr Hen Nodiant. ø 0 Ri/ynau tg, 0 4c. yr tm. Miwsig y Miloedd SEP CASQLIAB 0 GANIGAU, RHANGANAU, CANEUON, to., Yn yr Hen Nodiant, HANDSOME PRESENT. Suited Edition, Folio, about tOO pages, Cloth Elegant, 11/6.; free by Port, ISIC. THE Gems of tbIr ||lcl0bg: BY JOHN OWEN fOwain Ataw). CONTAINING 8everft! NEW SONGS IInd PIECES. Word. In English and Wtith with Symphonies and Accompaniment* for Piano and Harp, lor One Huudred Pieces. Iii, tndy 3rd, 6th Series separately t/6 sach in glated rover, SWN Y JUWBILI: Nlgv GANIADAU Y DIWYOIAD; Gan y Farch. J. ROBERTS (Iettan Gwyllt). Tn "Y., Mymnau a Thonau mwyaf poblogaidd Mr. SAKKEY, Zdi 'n tr?f.. gyd. Gelriau Cymraeg. AAanau 2, S, 3, 6, 6 6, Pris to. ?r M. Ehanau I, t a 3, mtvm ?'?* ? <' 6Iii. '1: Yr oU 0" Rh, nau yngkyd "11m' Uia.: U. 9, to. 7 Qeiriau yn unig, mevm amlm am to.; Wian, 9c. JilNMv I, I, S, 4. "illY Oeiniog yr "n, y" ffuffaum weicn Uiari, Swlli. y CANIKOYDD A ME RIO AN A! Dp; AT WAaUl4g"R YR VSnOL SABBOTHOL A'R AELWYD. Y Pn¡¡íll"m gnn y Par-h. SPIHTHBS JAMBS, MOttOAK SAWF.I,, CHIHIOU, i'EOlDSN, TUDnU, IIC ercm. Utva '.mien, prii Ones Cheihiot. M" 1",101\, priI Chwø' ti, CANEUON ISALAWi "IIF Naw o Gaueuon, Gyda Ohyfriliant, yn Nodirwt y Tunic Sol jf-t T* eTNWY- 0 tp'd Iv Ngwrno l.b A- I'r C..d I ddYIO¡U C"nn (Ct'* Chyo?'T Rol, y? .11 f?ds (??h) di?a) Hea Yeti.) y!-io:Y arvd?? wiith yw'r ?oei (gyda C-Kyd?M) CMn <hM r t-cthwy (gy(la )-dgan Anwyl Rombe <n'?? A<on[e Hen Nodiant, Pris B. Sol-ffa, 6* | CANTAWD TYWYSOG CYMRU: Gan o WAIN ALA W. Y (311RIAXT TN OYuaaxa A SABSNIO, OAN J. CKIRIQG HUGHES. IS/, 0 lW1/n4". Ig. vr p GJdr, OV/. Itl. fr X.I. II. Vt'tIft. Y OERDDOR OYMREIG try VA ffgv ivolorANT.) Dan olygiad y diweddar IJUAN GWYLLT. _I, Cog. WI' 3ST HYMNAU A THONAU: AT WAtAKABTH T1 r6GOI. 8AMB0TS0L, r BAKD op, irozi, A TBS Mi T fZJJfT. Xttt y HTIOAV wedin ejfiuoidl I* Utxalf Mttanu) E. ROBERTS, LIVERPOOL. ARDWYN SCHOOL, ABERYSTWYTH. RRAD MAsm -The Rev LLEWELYN EDWARDS, M. A., ofLinooÎn College, Oxford, and Graduate in Classical Honours. Second Master, F. J. T?, Esq., B.A., University of London; Third Master, Mr L. ?MM? O.M., -ap?o?P.. Fourth Master, Mr T. Jo?ss; MUldc Master, D. J?KiNs, Esq., Mus. BE?e., Cantab. rpHK situation of Ardwyn is recognised as the most delightful and salubrious near the tow of situation of Ar(lwyn is of the sea, aud weU sheltered from the northerly and easterly ?{n<Li The House 'fe^orressly planned by ? London Architect) is surrounded by three acres of ground Sftt for?rM? Play-ground, &c. For Cricket and FootbaD the boys have the use of a field not far from the House.' Mr Edwards prepares his pupils specially for Matriculation at the Universities, for E?n?.t??mversit.<M?. of Wales for the Oxford and Cambridge Local Examinations for the MedMan??PrelimiMry Examinations, as well as for Commercial Pursuits. There are Scholarships belonging to the School. Terms and Prospectus on application.. 3673-11. SALE FAWR AR ESGIDIAU YN 300 HKtH-STIIEET, BANGOR. ISAAC ROBERTS AND SON A ddymunant hysbysu trigolion Bangor a'r amgylchoedd eu bod yn GWERTHU ALLA IT eu Holl Stoc o Esgidiau, am brisiau lawer islaw Cost, eu Gwneuthuriad. DALLEK SYLW. Ni pharhi v Sale and am Bythefnos yn unig, canys rhaid clirio y cyfan yn ddiced, f4 y galler dechreu ar waith y Gauaf. IW ytleusdra na chafwyd erioed o'r blaen ei debyg; a mantais ddiamheuol i'r cwsmer fydd talu ymweliad buan, gan y ceir felly well man- tais i ddewis COFIER ISAAC ROBERTS & SON, 300, HIGH STREET, BANGOR 04367.d — ——■—— 1 ESMWYTHDRA! CYSUR.M RHYDDHAD! SAITNDEKS1 BA I/SAM IC PLASTERS ARODDANT ryddhad aniongyreho! mewn achosion o Beswch, Anwyd, Diffyg Anadl Gwen- A- did Yaieiad Poenau rhWN? yr Ytf?y?dfu, Poen yn y Cefn, &c. Mewa trefn i dderbyn llwyr wellhad dy1id gafyn am SAUNDKM' BALSAMIC PLASTER, a pheidiweh c?meryd yraB arall Ar werth gad yr holl Fferyllwyr, am 3c, 4c, 6c, M 8c yr un. Yn gyfanwerthol go AyrtOn and Sauaders, 149, Duke-strfet, Lerpwl. « 3663-d SUPER NINE OORD, SIX OORD, AST) SL-ICX TRITYAD, por. HAND OR MACHINE USE .RWW A, ig APFOlNTBD SOLE MANUFAO- TURER TO THE QUEEN. 0BARIBS NMM7 HILLS, LEICESTER [3671 THE SALOP SCHOOL, OSWESTRY. HAD MASTER MR. JOHN EVANS, M ■ A., (Claasical and Mathematical High Honours;. RzMn?T MAMEM :-Mr JOHN J. OAMERON, M.O.P. (of the Kdinburgh Univereity), and Oe^ed Science Master, South Kensington; Mr J. F. GEDDES, C.M., Certified Art Teacher, and Drawing Master, South Kensington. ATKOR/.UOH EDUCATION,—CiMsioa? M&thcmaticat, Commercial,—preparation for al -A Ex?mMatMu". A .?e opportunity also for young non meM??e to perfect their knowledge of the English Language. Fitty-five pupils have passed the Professional Preliminaries, Oxford and Cam- bridge Loe-il fCxasninfttioLB, Loudon Matriculutiou, and Civil Service-one gainn'g the exceptionally high distiuctioll of the second place in the Civil Service Examination. The house has been specially built by the Fiend Master to meet the requirements of ft First Class School; situation for health ana beauty unsurpassed Kvery possible attention is giveu to the health and comforts of the Pupils Reference to Barents aud old boys.-Terrob moderate. The School re-opens July 28th, 1880. G 4,5Sl.d PAHAM Y PESYCHWCH ? PAHAMY PES.YCHWCH? Paham yr ydych yn peryglu eich bywyd dlWY ddyoddef Anwyd heb ymofyn am feddyginiaeth ? Paham yr yd' ch yu co))i fich cw<g oherwydd diffyg auadi f Onichlywoochana DA.VIES' PATENT COUGH MIXTURE? Mewn potelau 1. lie., 2s. 9c., a 4s. 6c. (gyda Stamp j Llywodr^eth). DYLAI Potelaid fod yn mhob ty. Cymeradwyir ef gan Peddygon. Canmolir ef gan gan- noedd oydd wedi ihoddi piawf arno, a gw,irttir ff gan bob Druggist yn Nghymrn, ac y mae tyst- iolaethau ytt dyfod i law yn barhaus. Y mae yn hawdd ei gymeryd, ymae ei bris yn ngyrhaedd pawb, y mae ei dfiylan'WBd yn uniongjrehel; Rhyddha y Phlegm, Cliria y Llais, Rhagflaena y Darfodedig- aeth y mae yu 'ollol ddyogel i'w gymeryd. COFIWCIi NID YDYW DAVIES' PATENT COUGH MIX JURE Yn mhlith y darpariaethau hyny sydd yn cael eu hargymell a'u bargatimol at 11 bob aftechyd," ond yn unig at ANHWYLDEKAU Y FRFST, Y GWJi!F, A'H YEGYFAINT (LOTOS), M7S«VS u P.h, Anwyd, Orygni. Difiyg Anadl, Poeri Gwaed, Influenza, Bronchitis. Colli'r Llais, Aatlima, Dolur GWddf, I Pas, Sarfodedigaetfc. I TYSTIOLAETHAU :— Yn lie cbMàol. y Hythy.au, wele e w?u a ohvfcin? ychydig o r lluaws Bydd yn dymuno Jn tyst?th ?eitMoideb y dd?pariaeth :-J JYsw., Llynlloedd, MMh;n)!e h Mr. J. Brees, tW ca^ nicr, iilanbrynmair; Mr. H Davies,C?u.cemryw,Mach?Ueth; Mr. J. M^ont, Cardigan Mr. David Jon?, Bethesda, (.??o?t?e; Mr. Thos Jones, Gtobwl!1 Mr. Plu, pneine-dt"iver, Cambn6n R811¡\y. Dywed un ohou? ct = L" Qw?wch yJ????<.??????'??????m?' ?moJ gormod ar eich '.PteLt Cou?t Tybiai p?b f. mod yn ngafael y dariod- Kua g««i»ol gormod ar eich Pate,t Cou&U Mixtv, Tybiai pawb fy ediaetb. oDd t? eich mcddygmiacth dy.?el?d fi i'm cytla wu iechyd mewn ychydig Rbyddhaodd y pMegm, ga tswodd y pe8weL fl, ac yr wyf yn awr Yu cyegu yu aa y heb fy flonj yddu 0 gw bI gilD ddiffyg anadl. ,CN? rei^oud cymeryd u^dose er tcimlo ei ddyl., w? iachus. 0 werth .n.h?Mwy i Gantorion a ho? IduE,. '^ArVertU yn'LIun'iaiu gan B.rch.y.ud Sons, F.rringden.street. ?LerpwIganEv?Sons. and Ar,werth Y" Liu Co. i a chaD hall Fferyllwyr Oywm. DbsEC-^fm^ 'Iwydedair gwaith yn y dydd; iMant?bu?.ed.h?r UM'dMwyae; i Mapt dTO" ddwy R-?dd oed a than bump oed, pymthegdytMyn. PAROTOEDIG YN UNIG GAN HUGH DAVIES, A.P. S., CHEMIST(BY Bmtninat'o"), MACHYNLLETH. Medalist of South London School of ChemistrY ani Pharmaoy. YK OKIAWR PUM' GINI GORBU YN LLOEGTB, Gwarantlrfod hwn yn ddieithriad yr Amser-fynag goreu yn y Byd. » o Mwyr.foddheh pob prynydd. Dros bum' MO 0 YM adwyaethau. ORIADIMON! OBIADUEON! Niter benodol o'r SILVER PATENT LEVER WATCHES aEISNM goreu a eUlr brynu I gael eu gwerthu ? £ 3 rr un a danlonlr hwynt .m y pris hwn) yn UNIG 1'r SAWI a amgawmt y O;nwm Vow-he weMriaodgyda'ntarch?ion. w J. 'hUl:cblfni Wholeage Tewellm ani at?h Manufacturers Birmingham, yn gyntal OU a ddymunant aicrhan ho?ddarUenwyr y newyddMnt ?T,? YR HY8BysTAD MASKAdHOLyma yn TO*N1E!,S1 a DRDWYLL, ao er mwyn gosod y BY ww.a"u 8 wn ?iroba hf'r Levers Seis? hyn y tu hwnt i am- neuaeth, danfotir HWVNT yn unol a'r unol e'r I adf. Nar yr un Oria??r ond i'r sawl a anfoumt 7 Coupon gwaralitedig am y, -rh. 2N.—Y gall ?-hyw bry?, n? ftdac 7Y. ,ai foddhan yn yr onadur ei dawon yn ol i ni, a bydd i ntnnau (M} chwetyd i? oyhywyr arian a dalo 'Id, yn n?hyda chostau y ?ludi., bob flordd. Sydd.-Y bydd I ni ymgymeryd a'r cyfrifoldeb c'n hanfon yn ddiogtl drWY y llythyrdy, wedi eu cof- restru.bydd i ni anion aydaphop un o'r Orladmon re,5tru.bydd I ni mdon fgy 4hoL'p w ugn i4nhau &'u W- hyn ymrwy?adys?eMd? ?'w ?nn)Mt'uhad- gyweirio am (iair blynedd. W -Yr ydym yn Kwarmtio eu bod oystal yn mhob os ?im ig? a U, nWr rhai a wertbir yn i-gaiz am ER gini, ao fod yn AN'MltosiBL eu prynu yn Y dull eylfreain dan y pris hwnw, eby ei?ivs, iadur.. hm gellir gofyn 1 nl, pa fodd y gallwn Iforddio i'w erthuam airpun IsI Gellir ateb ygofyniad hwn yu r wydd. Bi?minghm yw yr nnidref yn Lloegr He y gwueir yr ORLAJDUR- 5??E??lS ?REU,, a f.r? nwy? odaiyne 1'? hail-werthu dmy Brydain. I Ai y taenwh afl-werthu, o bosibl, eriaed mor ddrw ag yaYWar hyn 0 bryd. Mae IIwyddo I d(lbyn taliadau ymhon chwe, naw, neu ddeuddeng mis mewn .1r amgylchiad. yn anmhasibl. Ar gyfrif hyn, yr ydym w:e df yl?hiad. yn gweqhu eins?oc hresenol, yr oil o'n9 iu g;,u :f¡'!v am Zn.:e yn hytr?n na'u gwertbu i'r Trade ar goel, heb ?w W,y?ld ,?in t.1,? gbl. 1IHF.SE Watches, we e?d hardly say, are the T FINEST HNI'at?En ENGH.'<HLE'?:R8 tthhaet money oan buy ,and are all speciallyadjusted to the most kall are f :,a accurate time-keeping, all are full capped and jewelled. Every one of these Watches is fitted with the New Patent Clik Action and maintaining power to keep the watch going while being wound. These are only attach- ed to the very best class of English W.t?h.. Dials are White Enamel. Gold ii.,?d., S?,?k Seconds, the Oases Coin Silver, all Had Marked and will be supplied in Three Sizes—Small, M?dium, and F'?U d.. Any gen- tleman that has had the least experieMe of watCh knows weB that there is no other watch at any price to equal th?? English Lever for (1?abUity, time-keepin, and wear, 08 a good one can be depended on durinf an ordinary lifetime. The Conditions we have stipu lated with respsct to these are a sufficient gua-ant? to ??T gen?? requ??o ?'? r?L? RELI- rf:EgÊ¥leI'WIl11 IR\llii\;iLi: an oppor- tunity not to be mi?i?el m the?e when sold out can positively never be replaced or again at this low price of £ 3, instead .5 5, Also a limited quantity .of Ladies' or Gentlemen's Gold Levers extra Jewell b,tihOly enslaved cases, white or ?.ld di t f4, each Wtah in Morocco ci?se ordinary prioes from £2.2.£ions ,-t—r— CARNARVON. December 23rd, 1880. On receipt of this COUPON, together with P.O. Order for £ 3, WE bind ourselves to supply the sen- ¿:eAJî 3, Grla}spe;Jh StW/Q=i Levea Watch, regular value £ 5 *S, as stated above, t,b '?,h,,Ie f the above conditions, by first return of Post ? r the t of £ 4, to one of the glo:(-; ÎJti>e6fJ <J:erBo regular value £ 6 10-, same conditions. ?'" Signed, ?'°° "°° J. THOMAS CO., Birmingham. PLEASE STATE THE SIZE PREFERRED. V.S.—If a Double-cased Hunting Wateh is ordered the extra cost will be 10s. P.O.O. I,yble at (?.P.O.. Biringbam. 1 NOTICE; The above Con JOn mút out and sent along with orMr, f?? t\,ese Watches will positively not be supplied to any under £ 5 5S, 0o£6t:i; the ordinar prices EXI«J{ those mtitled to them through th?F special concssion of pri" with Coupon. The order? :h,ljj "c;;s:n rr1; ";s?g:):'w:v:r; a limited quantity. The orders will be taken in rota- tion as they arrive. CAUTION. These First-class English Levers must not be con- fO t':tl8r,r:dt 1; tators,who under the shadow of our Genuine Amo?(!? ment, are copying our advertisements word for worl, and are trying to mislead and deceive the public by »!Ie:UIG tb- w01tbh88 ?.t?be.pro?,nvd ny?b,, or anyUow, an imposition on the public as well eA on .ursc-l?s. Head the following Syr,-Y mw'r "3S, Nixon Villa, i'nys Owen—Anwyl Syr,—Y mae'r ?a't, a mli i mi yn bobpeth a all? ei ddymuno Y mae yn cadw ei Ile ya g?pm eto &C y mae yn werth £ 5 5s ?n Merthyr yma, os nd o??8 jiyw- ,'h na; ):Yl:.rld. r¡: DAVID P'UGII'?Ti fi-Y. g.11?, a. MR G. Olford, St. Dennis, near St Austell, Corawal, writes — Gentlemen, f have great pll-.rl in acknowledging the receipt of the Hunt? Jùvür Lever which I received aR righ and I am very meh pl?(i with It AMI I think it A good £ 3 10s worth. '2, Enfield-vilias, Sidmouth, Devon, June 13th, 187ii. — J Thomas & 6o: me% the English Silver Patent Lever forwarded by you, I received quite oafo whi h 1 on highly pleased ?th,-FaithhOy yours, W DANIELS." 1 .]."e, Toptham, Exeter. June lsthJ. ;;nal.:rgI\(J{r. ¥te:i/eI 1:1 the Gold Watch at £ 1, an.; I, gi??s every ftcof-ti. I 8ha'l have ;Jcaaure in introducing it to my fi,,?ds.- Yours truly, MlssMNOLD." S? S?'th.CHft?u PtTk. Bristtfl, writes:It is with pl?mr?2 i?at I have to amo=ce the mdc? arrival of the Wateh. It goes well asd keeps -il-t time and gives the g?.stet s.tLf.?tio.. Mr. li. Curnow, CARCL-IW Lodge, Perronarwortha Co!uwall ) writes :—I re?ei?,t? I t?,l Watch U right yesterday, nnd as far m appearance goes it is all that can be expected, ,? as to h.t I can see fit equal t? Fiv,? (GUINEA I am quite as well pleasod with it as if I h? GIVEN th?t m"a?y. Oct. 80th, 1670." Mr. J. Heam, GuMieOreen.Gt.Torttt?'h.writer. Gentlemen,— "I received the wateh this morr?g, and I am I; ;l:'i'{the if,uij rg1'fulé: than 1 expfct? Jor the money; It I f,igkn4 k?e, in; good thHC.-YoUrs truly, J. HURN.-Docember 15th, LB9 27, T.,poit -De., Sh,),- I ;¡2¡:¡g"h rr)PÍ;; not injured to can iago and till ?.rki.?,. I am h chly m.ti.fl?d with It HII congiatulate myself in obtaining such a valuable Wteh at so small a cost —I remain You. ooediently T. H? TAMBUNO.—December 16tl', 1879. T'}j,¡8Trf;,i;);íJJ:e;I'i';er, Nov. 27th, m ri,-Huving ?b' had a Silver Patent Lever Watch !rom you, which 1 am very well pleased with I h.IL deem it fvo- if you will kindly send me anot 'i-" "m sin B; before, as that is 8 suitable jze for au agriculturist. Enclosed pleme find Coupon and £ 3 in payment for same.-Yours truly, T. DAVIBS .,t), want of SPAEE prevents us publishing more t«st)?)?S"< sufifee it f,, My that if yon want ??ly first-class reliahle Watch avail yourself of this oppor- tunity The money returned in full if y %n are net more than satisfied. (See Conditions No. 2.) ??Ml?' A?R AC A MAN NEVADA I r FONE!iD1 (5iiSAU A /lONj<DdG¡ON, CyfadJ?s at ,,i??t'Lur anrhexioti y.pl,.Ydd ueu wisg- iad M-I sonol Y mae Mr .?. THOMAS A'l GWMM1, Whoteoa? JeweHers.mrmn.)!bam.yn barod I anf -n i unrhyw gy- feiriad yr v Deyrnas Oyfunel unrhyw rai o'r nwyddau isod am DD V SWLLT. Y mae Gemau Aur ao Arian Neva(:a yn cael eu gwneutluir yn ol y dyfeisioB diwedd- araf a 1;:YC1:.n(fddJ>f.l81l;r 't ydyw ei fori yn anmhosiW Kwahaniaethu rhyngddoa'r 18-?,m-at Aur goreu. Gweddnod Arian Nevada ydyw m ';Ifrt gÎ,jha ;:t7 ntls;In t;?. la 12¡n y gernau ysblenydd hyn w«u eu gwneuthur yn oi y ayfeisiau UN* yai tiws a (4ewisol mewn Aur 18-cmat ao ri= pur, vn awr yn ?el eu gwei-thn yn .ehdi ii Llui ('ain a ParL? Md oes ac? ? ios i unrhyw f.,ncddigeS neu roneddwr vmchwillad rfanwl yr ciluon cywreingar, gan fod imi ?-w un o'r lots gynypir isod yn ?"e]Yrhi?ld eywir 0 emaii 18-t?amt A ? w A nan pur aworth aniryw Dun?(Id. Dymunwn yn wr alw A "lw I'r th. canlynol. BJ'dd yu augenrlieidiol wrth :nl':rí¡6i\ I I' ;.fUh;i(f.rJ'leïJ%J: ddyinuiiir gael. Hhif L — Brooch Am neu Arian Nevndagwiliol eddol, dyfnis yshlenydd a thlws, gwisga fol aur neu arian gwirionedd-.J, a phAr o Glust-iUy.-au i ateb 2s. Hhif 'I.—Necklace hardd I foueddig. S, mew n Aur neu Ari Nevada gwirioneddol, y cy"Hun newyd 1 nydd- drot'Wl ( piral), gwych iawn, ac o dd> i'ais >splenyd(L. ,2s. Khif 3— 1 kgt neu arian Neva ia, I foneddiges, i 1/ynwya dau ddnrlun, we Ji ei geiiio yn hardd, mewn gw?-.ncdd ynrbyte?od mewn ?yn l:.In Rhif l.-Oadwyn Hir, mewn Aur neu ..N ::sa, ifoned.?.d.iyfaia&Ws ? Rhif 5 Du'o, Hing srdderchog, mewn i foneddigcB, ,(I, ei ..od & T,rq.?4-, P.??rl., &c., c;-?)? i un gwerth3»'yu d!ws a phiydferfb iawn 99, 'Khif 6.—Albert Cl'l1, mewn Aur neu Arian Nevada pur i dvfw?? ..?ydd a thiw. yr Alma .2s. Rliif 7.-L.k?t ii. neu Ari?w N?vd. pur, I fon- eddwr, ?,ii ei gerBo yn hardd, i d(W d'\11¡o.larhm .8. Rhif 8,-t3?l Jiing Aur neu Arlan Nevada pur, o g? -2h iawn 28. d<i;S\i i,1'I'Ä'ür'NëŸBrl' pur, 1 iÔdr, wedi ei osjd 1 Mexican Diamond PIU', A Corals, neu PFTTLFTLL « i. I.«K. •»«■». V. Rwi 10.—JE( gyidawn o Studs Aur Nevada, yn cynwys tn ett)(! en'aMHd, a pMr 8pi.g To 2a. RUt 11 ingle t)., Mexican 'RWIf¡ i f\J\'l:wr, claw Ui.9, mewn Aur 'S.vd. pur, we( CI w??i?hio yn ,¡i,1'e%Ww;Ja,Et;( C;gel,:I, !i?ttm t)?r g?eth 20P. yr nn; m?wn gem-8\veh HARDD )¡a;J1 '12:i;biëii' Keeper Bine yeMeny?tt, MFWN Nevada Aur, i FONEDDIGE £ > o«o?. ?m 0 bnmp ■ ■ adamantaaprydf.rth .M-tB; un o'r mont?aumwyM tlws werthw?? erioed, mewn ?m-awob ImMu" !? J A t KMi m?int y fodrwy r)?td ton twll mewn ENR^N. Unrhyw chwech o'r uchod ATN 10s 6c. ?o'' am M_?-_n. i OAEKNAKFON, Hhag. Saain, 18&>. NEVADA GOLD OR SUNEH JEWELL!Y;V ¡ COUrON. i Y mne y Coupon hwn yn h>»wlin yr nnfcmwr trwy I f8d f; 2. P 0 0 nou 28 le mc? 5tmDP?!, i unrhvw un o'r lots uckod o Emau Aur ncu Arian ??J.aou ar d?td t??Y P.O.O. -M Ma 9e i UN- T?w ?w<-h o'r uetod: neu daUad trwy 14 0 0. o'r Deuddeg -P.O.O. yn daledigi'r Binr&i-bon, i T THOMAS CO. t 1V, a —? u, *K yr uehod yn 'ae) eu h.v?b?utr, unig er n 1>1' :h:i ,fb¡=\: '1n,Ud:i\r: Ne.?;?pir mewn A- ac Arian Nev?a.Kaettn gweM gaii yi7 wifj)iia yw.l,. 12sp na anturiant ar awm FWY, dyiu yn hyderusy d4'1!rnwyd?lautlebcj,lro?ddiirl,! wy? ?3b Dodd- had, M y profa y llythyr cantynot:— M&l1ch""wr, St. James -sqiiare. TWanclt.ister. fonetMigfon.-Uawer O dd.otchga'wch aot yM)M< o Emau ddaeth i law boren neddy w, yr hN? a a l'V"S bob boddlonrwydd, ao A fawr hoffwvd gan bawb ?'i gw,?l. gant AntoB? L chwi "Obdb ?Ml Yn fuan.-Yr eidd- OOU k., "0- ROBEMS." Yr ydym ya yMrwy?o i ddyohwoiyd yr Q Or arian 0.. ro?(MI.-?oyd =wdd. arlall OY' eMer bllythysul 1. TWOMAS AND CO., JEWELLERS, M BBAOH-ROAD, STRATFORD ROAD, BIR- ,a,. ?M?'pY GomER I'R OYMBY onow (CYMBO DO 9, 89, UNION STREET, LIVERPOOL. D.S.-Pob cyfarwyddyd I Ymfudwyr i unrhyw barth o'r byd, gan DAVID ROBERTS (BRAWD GOMER), 29, UNION STREET, LIVERPOOL. o 4632-d CWMNI YSWIRIANT BYWYD Y STAR (Btar Life Assurance Company}, 32, M OORGATE ST EEET, LLUNDAIN, E.O. SBPTDLWTD TO 1843. CADEIRTDD,— MR ALDERMAN McAR-i-HUR, A.S. Trysorgyff yn nghadw {Reserved Fund). £ 1,6-27,148 Derbyuiadau Blynyddol (Annual Income) 283,738 Breintobrwy a reeir [Bonus apportioned) 801,656 Hawliau Taledig (Claims paid) 1,750,012 Cyfartaledd y Breintobrwy Ol-feddianol (Revertion- IIrfl BonUl) am 37 mlyredd, jEt 13s y cant yn flyn- yddol ar y swm a ywirir. Yswirebau (Polities) yn daladwy yn yetod bywyd. Dygir yn mlaen gan y cwmni bob math o fusnes porthynol i Yswiriant Bywyd, ar delerau cymedrol. YN El SIKH, GORUCHWYLWYR ychwanegol yn mhob do?batth. Rhoddir te)cMu hael i ddyn 9 am fUSN's.-Ymofyner â Mr E. Dp.vi, Branch Manager,Bridge-street, Corwen. (I. 4253-M <1YMDEITHAS ADBILADU BARHAOL J BANGOR AC .VKVON. CNRYAB WTDDW va: Mr T. T. ROBERTS, Dangor (Llywydd). „ W. 0. DA VIES, District Bank. „ EVAN JONES, 47, Glan'rafon. „ HENRY JONES, Castle Bank. J. E. ROBERTS, Victoria House. O. B. DAVIES, 2, Frondeg. terraoo- „ DAVID LEWIS, 26, James-str-et. WILLIAM ROBERTS, Frond-??-street. 18GRIFENYDD CYFARWYDDOL: D. WHITE, 5, Pen'rallt-terrace, Uppet Bangor. AniAswva Miistri PUGH, JONES & Co., District Ban*. NATIONAL PROVINCIAL BANK. ABOLYOYDD AKCUWILIOL: «r ,í.\ YJD WILLIAMS, ;1(1, Victoria-street, Upper Banger. Sylwer yn neiUd\w1 .r y rbagoriaethau a ganlyn mawn cysylltiad a'r Gymdeithas bon: L.—Costau gwneyd y gweitiiredoedd yn lllii nag •lid unrhyw gymdeithas arall. 2.Dioildwch ceiffaith i bal),i ro..Want arian raewn ar log, 3.—Er pan gychwynodd y gy>ndcithi.i< hon It mlmedd yn ol, y mae wedi tMa Sp. y cact 0 log, yn ,ghyd" bonus. PRIK Y HARES-DEG PUNT YR UN. Gellir en talu yn nn swm neu ynte yn fin symiau rrirol. Derb-nir y taliadau y nos Fawrtb cynlaf o bob mis, am b!ner awr wedi chv,rech o't glooh, yn y Royal Oak Temperance Hotel, Higb- strjoi, Bangor. Mae y Cyiurwyddwyir hefyd wedi gNneyd trefniadau gyda Mét..i Pugh, Jones and Oo., yn nghyda'r National Provincial Bank, I iicrbyn lilUJ dros y gymdeithas yu Mangor, iethesda, Llanberis, Caemarion, Efcstiniog, ?orthat.hwy, a boll ganghenau yr Ariandy. fioswvmAUAr ar deleran hynod esmwyth, yn ol j y cant ar y gwoddill ar ddechreu pob blwyddyn. Ni ddelir ariau piyniant, oud rhoddir yr arian yu llawn, ac ycliwanegir hwynt at y SWIU. rwraidd- bl. A m bob gwybodaeth yn aghylch telewn a fhoollw y gymdcitlias, ymofyr.er yn bersouol non W, I yr & Mr David Williams, architect and surveyor, 39, Victoria-street, Upper Baniror. G 4614.. LLANBERIS A'R AMGYLCHOEDD. JOHN PHILLIPS, REGENT HOUSE, LLANBERIS, A DDYMUNA HYSBYSU TRIGOtlON Llanberis, Llanrug, Llanddein- iolen, a'r amgylchoedd, ei fod yn teimio ya dra diolchgar am y gefnogaeth a d 'erbyni dd yn ystod y chwe' biynedd diweddaf. Dymuna hefyd, "an ei fod yn bwriadu rho'i ei frfsnaeh i frny yn ddioed, gynyg i'w iuosog gwsmerai ,r wlad 111 gyffredinol PARGBRNION ANNG .YMTIROL. Nid wyf, wrth alw eich svlw y tro Ílwu, yn bwtiadu gwneyd profit arnooh wrth werthu i chwi, ond yn unig gwneyd yr oil o'r stoc yu aiian, 8C nid heb golli aiian, ond yr wyf >n foJ ilawn i golli cryn lawer; yr wyf yn foddlon i roddi, gan 1y mod wedi derbyn yr amscr a aeth Lei bio. Cynwysa'r stoc amrywiaeth mawr mewn JACEJI FILeT a NAP CLOTHS, i bob oed- r"n, 0 bob prig. *"?OP ?OriAU PILOT a N?P CLOTHS. 8IWTIA DYNION a BECHG i v, o bob pris. CANNOEDD o SIWTIAU PLANT TROWSUSAU BRETU,N a VELVERETI, i bob oed a phob pris. HET1 AU, i boh oed, o bob pris. MACKINTOSH' 8, yn rtiyte Idol o rad. DRAPERY GOODS inew,i. amrywiaeth mawr, ac ESGIDIAU i bob matu o bub pr.s. Y prawf goreu y.iyw d'od a gweled. y Y Cyfeiriad- JOHN PHILLIPS, RECENT HOUSE, LLANBERIS a 4738-d VX MFC7DIAETH I'R GOGLEDB ORLLEWIN t NEWYDD.—Y mae Owmni KhetXtotdd y North- -m Pacific yn agor ar gyfer ymsefydlwyr ran barth ?ng o dir ifrwythlon yu 0 1 11 (?rUt)win o'r Unci ?ncttisu. ac yu h[lrddJ() y HineU -IitW-1 -u t vsstattir toreiihiog (1,wva¡}a Y mae g.? y C?mri M .?rth ,h?.' ndiiwn 0 -.ri yn Miuuesota a 1 'Rkota, yn Jtelerautraiset am arian p.,o,lle -en Hen¡\¡teK 8wllt R<Jer-gy(la thd"I'"u haP Ítryltig ar oet.erynyohy.t?ynuwch i w?r ?'??' ?' y !YT-YW l,?IY(l Int-I tr,dac,ia Li w r«5tn, heb arian, o dan ddarpariaotliau y gyfruth y n?." e Rivei Valley o town terfynnu y Cwmni, a« y 'a? y *y? a maea m d.)iw?<&f mewn an,dhu lOr ?'?y. n?he? ei ,yff?lyb. Bvdd i eetyniad or llmeU 1 \ollowRtowne, /u ??.ty?i'?My?od?. ''?!?? '?" '.?et-?d? ;v.r¿1r:'MI¿¡, t:;i;ror:f »or M ariau, 01 tMr U.Alr, ? 'pllOrt"y" oan;?. !!e y mM miteUinH Y" oael eu m?fi a u portln am djarn oud r i?o'nbufteii'o. Y BMC y :oMHc!.w.t I Maattob. ? ?nh.th. ,!™ Irwy St. Paul a 13rain?r(i"o r"tJ¡Íi:tl,Yh!;¡d 1\ i.{;i'iI <tbcu:eerarohwi)fn ?Mwdd y t.. ?- neu oy- 'M?aty Northen rF<K-t9c ARoncv. ?. WaMr?treet. i.erpwl. 03936  ooo. o .?????? < ? ??& ??\\ CVMMERDWVIR Y LOZENGE YMA I SYLW } PENNAU teilu?dd a rhoddir y rhesy=u canlvøel dros h= Y maent yn deigenau bach melus 0 liw tempting sw DYAOD rwydd »W rhwdi i biint O bob ?drau. rWt;it¡:id;n3toee1ra:ain, ac yn Waddis i BAWB A- 'Ydd yu Iii?ddf d.tl, y 1Iyngyr o'r p,ty- b-I hyd f 1yo cadara. Ifollol Iyaienol ac yn berffaith ddiniwc&? A gelur ei Iwf4r ya ddlbe'rl. Nid oes eisiau te senna nac unhryw physiqwnaeth ei hoL ddyl. 'd i;,h.? :h,ryfk ?i hoi, g?n by-y geUid ti rh?xtdi S? a??)m byddo y pfentwi yn g?ychu. ?r n oes un sicm)-dd ° ilyngyr yw yra YmM pedwar math, o )S ?yngyr yn bh dymM yn gynre<la» .H Y Uyngyr "ycb,'¡., y lIyngyr hirfnin, vr hirgrwn?tuiwo(t,pe? .,?f?ll .gyrbyeh?iii,,yllyng, yr irfiin, ri?n i iechyd, u ya aial Y? m? p.b ?'?r?.?hyn yn elynol iawn I ,echyù, M yn AAL vc "ru y corff yn ,?rol i'r bedd. Dpna rai 0'1' prif ARWYDDTON. DymarMorpnf T,Iy?, ywy..bprydy.fydi.g yr anadl y.drwmyrarchwaoh yn yfartal, y CV(SG 1n anesmwyth, gan freuddwydion a mynych fralhiadau yn peru »r p ?ntyn 1 STATTIO a gwaeJdu ya ei gws& Vr y,?yg??.?d yn chwyddo, y gwefusai yn gi-, y a- p ysu, a'r ^ENAU yn sych. ysÖs r' o'r atwyddion mbod, d?th fyddai rhod< ?Vchydig 0" Lozenges gwerthfawr hyn yn ddioed, sa lorwenk Wormwood Worm Lo,cntes. Gellid Uanw y -?wydd%tdr y- a thysti.,laethau A ddb,.i, d?w*d,l, -t w ?.e gan bob fferyHydd parchus. 0% na ellir ei eael yn ddidrafferth, ysgrifmw at Mr. GWILY1 ?AN?'F.?S. Manufacturing Ch?l. LhMi?. A dw/onir hwynt a" ?4, 34 55 ??t-Jk V- .1?%? y M, IKM 41. 6d.