Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

24 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

OfLEBMABFON.I

I--_BiaKENHKAT). - -I

I-.__.un-.AMLWOH. - - -I

TFSSTINIOGh -I

1-""-.DINBYCH.I

MARWOLAETH MR FRANK BUCKLAND.

DAMWEINIAU GOFIDUS YN CORRIS.

(Gyda'r Pelubye).

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

(Gyda'r Pelubye). Y CYFFRAWD YN BASUTO. Brysneges oddiwrth Syr George Colley, Llyw- odraethwyr y Penrhyn, j'r Swyddfa Drefedijj- aethol, a ddywed fod pum' mil o'r Baeriaid %? di cymeryd meddiant o Heidribur0', gau sefydlu y?o Weriniaeth. Y mae y cytund(?b â Prd')ci" wedi ei dori. Y mae y C,ntral New. yn eiechau tod sefyllfa trefedigaethwyr Natal yn un hynod o beryglus. I TWRCI A GROEG- -RHAGOLYGON AM GYFLAFAREDDIAD. Gohebydd o Berlin a ddywed: Y mae apwynt'ad Uchel Lys Ewropeaidd i gyflafareddu ar aclios Twrci, erbyn hyn, wedi ei gynyg yn ffurSol. Nid ydyw Llywodraeth Germani yn wrthwynebus i'r eyfryw symudiad, ondgofynaam i LywodraeiUau Twrei a Groeg, yn gyntaf, ddatgan eu parodrwydd i gymeryd eu rhvymo gan ddyfarniad y llys. GWRTHRYFEL YN MYSG MYFYRWYB YN MOSCOW. Dywed y newyddion diweddaraf o Moscow, fod dosbarth o fyfyrwyr yu mhrifysgol y ddinas hono wedi Qodi i fyny yn erbyn yr awdurdodau athro. faol, a bod y cynwrf mor fawr fel y gorfu i'r hedfl. geidwaid gymeryd rhan yn yr ymdrafodaetb. Cymerwyd y terfysgwyr i garchar, ond dywed un o bapyrau St. PeteIsburgh eu bod wedi eu rhydd- hau oddieithr rhyw bump neu chwech a gyfrinr yn arweinwyr. Y DEFODWYR CAROHAREDIG. Mewn canlyniad i apel a wnaed yn Llys West, minster, ddydd Sadwru, y mae y ddau "fertnyr" defodol,—y Parchedigion Dale ac Enraght, wedi cael caniatad i dreulio y Nadolig yn eu cartref- leoedd. Ond nid yd/lit i droseddu y gyfraitli, gyda'u cyflawniadau defodol, n nghorph yr adeg y byddant yn wyr rhyddion. ERLID YR IUDDEWON". Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn Berlin, ddydd Llun, yn mha un yr oedd tu" dwjr fil o bobl yn bresenolgydarametimoniyveidioyrluddewon. Fasiwyd penderfyniadau pur anffafriol i'r han genedl. Yn mysg peth»u ereill, ymrwymwyd i beidio prynu unrhyw nwydlau ganddynt.

BODDIAD MASNACHWB 0 GAERNARFON.

IBALA.

NANTMOR, ger BEDDGELERT.

ITALYBONT.

Advertising

[No title]

[No title]

I- 0- DOLGELIiATJ.- _- I

I - PORTHMADOG. - I

CBOESOSWALLT.I

BAQILLT.

MOESOLDEB YN ARFON.