Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

SALE FAWR FLYNYDDOL YR Y AFR AUR, p b CAERNARFON, i 0 n b OAN KH> u SALES a, PIERCE & WILLIAMS « E XTTEDI cyrhaedd y fath boblogrwydd y naill rj T* flwyddyn ar ol y llall, nid rhaid ond rhoddi 'I awgrym i'r cyhoedd am danlBt nad yw y Iluaws, r ar ol hir ddisgwyl, yn barod l gymeryd y fantais i redeg am y cyntaf am y bargeinion digymar a geir j ar yr adegau hyn; ac er mwjn rhoddi ychwaneg o tantaia i'r prynwyr, bu P. & W. yn talu ymweliad A Marchnadoedd rhataf Lloegr i gael rhan o'r gwir fargeimon a geir yr amser yma o'r tymhor, pan y bydd y rhan fwyaf o'r gwneuthurwyr yn falch o I gael unrhyw gynygiad rhesymol am eu nwyddau am arian parod. Bu yr ymweliad eleni yn dra ffortunus, a chafwyd amryw fargemion anghy- ftredin, fel y gwelir yn y rhestr a roddir isod:- Oacnoedd lawer o latheni o Brown Holland da am 2fc. Bto, am 31e. Bto, 11 liathen o led, 6Jc, gwerth Sic. Etc, Dwsinau lawer o Lieiniia Byrddau am 2io yr un. Yn ages i dri chant o latheni o Velveret at ddillad Bechgyn am 91c a IOte y llath, gwerth o Is 2c i Is 4c o leiaf. Eta, lot fawr o un llydan i ddynion am Is, gwerth o Is 6c i Is 8e. Tri ugain a deg o Gwiltiau Gwlan aLl Is 2Jc. Un ar bymtheg ar hugain eto am Is 6c^gwerth I llawer ychwaneg. Lot fawr o Blancedi am 3s 11c y par yn ystod y Sale. DIgon o'r Wlanen Lwyd dda bono am 6?c. Lot ?o Damask Moreens dau led, ac yn wlan i gyd, am Is 9Jc, gwerth 2s 9c. Lot fawr o Cretones o 2t<: y llath. Lot fawr o Carpet Grisiau o 3c y llath. Bto, o Carpet llydan am 3Jc. Bto, o Ffelt, o 7fc. Tapestry Carpets da, o Is 5Jc. Fob math o Garpets mewn Brussells, ke., yn gyfartal lad yn ystod y Sale. DBESS DBPABTMBNT. Oonnoedd o Poplins mewn lliwiau newydd, yn cynwys Prane, Navy Blue, Browns, a Gwyrdd; 4s 110 am 12 llath, gwerth llawer yn ychwaneg. 1985 o latheni o Costume Tweeds at Ddresses am 5fc y llath, gwerth 9Jc: style hollol newydd, mewn qgon i o)mu pawb sydd 0-»y .6, ougwersp. iM-tawr tMU am 6 $ 0, yu gyfartal M& Lot fawr o Plaids am 34 C at Ddresses i blant. Serge du llydan at Ddresses, 6fo, gwerth lOjc. < Gwfanen wen dda, 7Jc. Wijaceys Ilydan, 21c. Eto fel Aberdeens, 3fc. Gwlaneni fancy at Grysro i fechgyn, tic y Ilath. Bto, i feibion, Sic. BBETHYNAU. Nap dau led, 14ic. Brethyn Melton dau led at Ddresses ac Ulsters, Is 3c y llath. Bto at Ulsters, Is 11c, gwahanol liwiau. 600 o Hosanau Ribs tewion du am gwerth 8Jc. 150 o Hancetsi Gwlanen i torched, seis mawr, 1000, gwerth Is 3c. 300 eto eto 54 modfedd ysgwar, Is 6jc, gwerth 2s 110. 100 o Shawls mawr Brethyn am 4a 6e, gwerth 7s 6c. Rhai cannoedd o Ulsters i ferched a phlant, yn dechreu o Is i fyny. II o Jacedi Brethyn du, Stoc y gauaf o'r blaen, am sylltau yn llai ralr cost. 101 o Skirts Alpaca da wbdi eu owiltio yn fan, am 3a 3c, gwerth 4a 6c. 4 dwsin o Umbrellas Alpaca da i ferched am Is Hie, gwerth 3s 6 o. 100 o Hancetsi Gwlan wedi eu gwau, seis mawr, W, ahanol liwiau, am 71e, gwerth Is 3c. 150 o Scarfs Sidan gwahamol liwiau i ferched am 4fc, gwerth 7Jc. 102 eto am Is, gwerth Is 9c. 60 Tea Cossies Velvet, at gadw Teapot yn gynes, am Is Ole, gwerth 2s 10s. Miloedd o latheni o Braid at drimio am neeaf peth i ddim. Yn nglyn A'r Stoc uchod, prynodd P. & W. lot o'r nwyddau a ganlyn yn hynod rad:- 400 o Glasses haner feint am Is 6c y dwsin. 500 ditto Cut Glass, 2s Hi y dwsin. 1000 o Wine Glasses (cut glass), am Is 111 y dwsin. 432 o Brushes Dillad am 5Jc, gwerth Is. Hefyd, gwerthir y gweddill o'r Toys yn rhad Mghyffredin:— J'arm Yards am 31c y boos, gwerth 7Jc. Sodrefn am 7te y bocs, gwerth Is. SHOP DILLADAU PAROD TB AFR AUR. Y mae y gostyngiad yn y Dilladau Parod yn fwy nag un amser, fel y gwelir isod:- Top Ootiau i blant, o 3s 6c i fyny. Bto, da, i ddynion am 15s 6c, gwerth 23a 60. Trowsusau Brethyn i blant, o Is 90 i fyny. ■Qrysau du a gwyn, defnydd da, Is 660 yr un. Hetiau Ffelt caled i ddynion, o Is 3c i fyny. Eto, rhai meddal, o Is 3c i *yay- Lot o Mackintoshes wedi xnaeddu am chwarter eu prisiau blaenorol. 144 e Umbrellas da i ddynion am Is 6Jc, gwerth 2a 6c. Lot o Brushes Hetiau am 6c yr un. DECHBEUA'R SALE DDYDD SADWRN NESAF, IONAWB 8FBD, 1881, A FHABBA AM DAIR WYTHNOS. -;i¥" .0.4 V 11 MR. CAPON, VRGEON DENTIST, MARINO, 16, NORTH-ROAD, CAERNA (GYFERBYN A'R RAILWAY STATION). J Daec1dl harddv cJaMcM j <ona'r 1dI'G1i I MOT iiardded iyMtaarohed Mon, A drwrtyg lerSied AjIob 1 fmae'r Deintydd enwog Mr T. Oapon, Marino, K, North.road, Oaemarfon, ra gwneuthm ajo^od ] !L Danedd Olfyddydol o bob math, pob maint, pob lliw, aphob Unn, cyfaddasibawb acibobo. T-M Mr Cape. yn i wneyd a goeod Danedd mwy naturicl, mwy parbiol, a mwy cyCMddue h ?u nM ygaU neb MaU wneyd trwy hoU Gymru, gan eu bod yn hunan-ymIynol ac yn rboddi p ,u nsl an6dd orem a?ddo,,t fa aros. G&U y mwyaf ofnus gael Danedd Newydd heb oNd me S hoenNMmghyaeusdM. YmM'rDmeddmoresmwythi'wdefnyddto.Mynmtioi'r?mt?r erCaith?M nas gall y W1af cyfRrWydd wybod byth mat "dMeddgoMd" yd;t. wynt i fod yn bedhith tyiaddM at fwyta, d..A, canu, a pharaMn. Hwy a barhbt am y?OM eb waethygu .ewn Ntw.ac ni fydd wayat's? ? N&a nM arogl MAyfryd. YtelNM M ba ? y aae Mr Oapoa yn d & gwManaethn pawb a ddymuunt Rod ei waMMe& ydyw a ?j?-.? Lae Mr Oapon Dyann ?yd"d:'=4d5 hyn yn rhoddi pob boddlonrwydd, ?eUit en dychwelyd M Mtw?th, ?s ua fydd y eu yn mhen tri ?h o MMM, a gwt eir rhai ereill heb unrhyw 9- ychwanegoL Y ma* ..rw N haern&rfon eiMeo w«U cymeryd mantaM ar y. o igrael ;N=e da ads eUi? oaelen oyMyb  mM?yw pWntytld amU? ?f?pwy b?yMe ?<M;?M? .edlè¡q =bieFb4 =UydaP=VF;.V. ???ydd ot br oldeb yu y Ueoedd  Mr Ct?on, BM <A gynmthwywt OymKic, a rydd ei bresenoldeb yn l11eoedd caidynol. ,=ELI, -Pob dydd H.her a dyddiau ffeiriau, o 12 hio 6, yn nhy Mr Roberts, Che=iat, nütehall uare.. LLANG??-Pob dydd Iau, o 10 hyd 6, yn nhy Mr Thomas Hughes, grocer, 1, High Street, yn BOB i'r Ranway Station. ?ORTHMASoG,—?b dydd Gwener, o 12 hyd 6, yn nhy Mr Jenkins, Chemist, High Street, vferbym a'r Sporteman Hotel. BLAEN AU FFESTINIOG,- Pob dydd Sadwm, o 10 hyd 5, yn nhy Mr Abram Riohards, Temperance lotel. dau ddrws e'r Queen's Hotel. T LLANBERIS,—Yr ail dydd Mawrth yn y mis, yn nhy Mr John Huxley Thomas, RotherhlUQ Hoilise emperanoe Hotel, 0 2 hyd haner aWl weii 7. j EBENEZER,—Y trydydd dydd Mawrth yn y mis, o 3 hyd 7, yn nhy Mr Thos. Parry, 11, Oarad. og PEN-Y-GROES,—Y dydd Mawrth diweddaf yn y mis, yn nhy Mr Mathew Hughes, Draper, teehive, 0 3 hyd 6. TAL^Y-SA&,—O 6 hyd S, yr un diwrnod, yn nhy Mr George Trevor Williams, Bryn Oelyn House. Rhoddir pob cyngbor a chyfwvyddyd yn rkad ae am ddhu. Un Dant, o 5s. i fyny; seta o 14 o Ddamedd, o 40s. i fYBJ; Stopio danedd drwg, o „ 2s. 6.c. i .5s.; a ,has fyddo elsiau, fe gymerir taliadau wythnosol neu fisol yn ol fel byddo fwyaf cyfleus i bawb. J Hwynhad i bawb—myned bod J Dda gyirar DAHHDD Gfoeoc. ø.:4Ø! ( ———————————————————————————————————————————-— ——————————— ] ] _— RHYBUDD. XTN yr amBer caled hwn, pan mae y gauaf yn oer ac yn fddr, owes- ( t. Yutaf pobpen teulu ydyw, Pa Ie i gael esgidiau da a chynes ( am draed y teulu P Wei, ewestiwn pwysig ydyw yn ddiddadl; canys y mae yn well gan bawb dalu punnoedd am esgidiau ha o 111 ] doctor. f d°Ct Gan fod hyny yn fflaith, cwestiwn nrall yw (a hyny yn ddigon pciodol), Pa le i gael yr esgidiau yn rhad ao yn dda P Wel, nid oes ond un Siop yn y byd Ue y maent i'w ckel, a hono yw SIOP ISAa.0 ROBERTS & SOlf, YN MANGOR. Ao yr ydym yn barod i sefyll dros yr hyn yr ydym yn ei broffesu, sef { nad all yr un slop arall werthn esgidiau mor rad a defnyddiol. a Rhoddwoh dreial arnynt a bemwoh drosoch eich husain. Yr ydym hefyd yn barod i suppleio siopau at ail-werthu yn is nag y gellir eu cael yn unman arall. Aaonweh am du prwau. ArM pand. ADDRESS— ISAAC ROBERTS & SON, 300, HIGH STREET, BANGOR. | ¡ .,1 —— CAENAEV0N PIANOFORTE, HARMONIUM, 0BGAN, MUSIC, MUSICAL INSTRUMENT WAREHOUSE, 16, BRIDGE STREET, CARNARVON. Y MA8NA0HDY OFFEBYNAU OJmDÐ MWYAF YN NGHYMBU. Hefyd agorir yn IONAWB, 1881, Masnachdy yn 4, HALL SQUARE, DINBYCH, GYDA STOO 0 BOB MATH O OFFERYNAU CERDD, CERDDORIAMH CYMRAEG A SAESONAEG, O BOB MATH. PERCHENOG-W. JARRETT ROBERTS. RHAGFYR.—OFFERYNAU YN AWR MEWN STOO. -Ir "1- .1.- n1 PIANOFORTES. PIANOFORTES, AIL-LAW, wedi bod allan M kin. Gwerthir y rhai hyn etc yn hynod o rad. SQUARE PIANO, gan Broadwood, am 3p. 10s.; eto, 4p. 19s.; eto, 6p.; eto, 10p. SHORT GRAND, gan WownEAm. 20p. COTTAGE MAHOGANY, 12p. f COTTAGE ROSEWOOD, bron yn uewydd, gwerth 45 gini, 28p. COTTAGE BRINSMEAD, gwerth 35 glni, 25p. NEW COTTAGE PIANETTES, panel fronts, gold lines, trichord, j5 gini nett; eto, 30 gini; eto 35 gini; ete, 40 gini UPRIGHT IRON GRANDS, o 35p. 1120 ginL BROADWOOD COTTAGE ROSEWOOD (Iarg* «'«#), all latest improvements, 85 gini. PIANOS A HARMONIUMS, ar y 3 YRAW STOTIM. HARMONIUMS. Y CHALLENGE HARMONIUM, am 3p. 108. nett. Nis gellir « phiynu mewn un man am y pris ond yn y masnach uohod. WALNUT HARMONIUMS, 5 oct., 0 6 gini, 6 ,mi, a 7 gMi; 8 atop9,o7ginihyd 12 gini; 8 StoM, set & naner o reeds, o 10 gini hyd 19 gini; 68„ black and gold, 8 stops, set a haner o reeds, o 14 gini hyd 20 gini. OA K JIA±TMUINXUAI, all law, XU STOPS, ZJ set o reeds, gwerth 25 gini, yn awr am 12 gmi BORK WALNUT,8 stops and knee swell, effective fortes, li set o reeds, o 10 gini hyd 20 gini; 10 stops, knee swell, 2i reeds, all latest improvements, patent reeds, in brass plate, 25 gini. OAK Chapel Harmonium, 4j sets reeds, 50 gini. CHAPEL HARMONIUM, gan ALmLANDim, < set reeds, 20 stops, 55 gini. Discount yn ol 4s. yn y bunt i Gapelau. HARMONIUM FAWR Y PAVILION. Oost- iodd 157p. 10s. iddynt hwy. Gwerthir am bris hynod o isel, ychvdig dros yr haner. Mae bron cystal a newydd. Nid oes y fath ofteryn yn Nghymm. NgHhAymRMruO.NIUMS Eglwysf, Oapelau &c., mewn Stoc, ac i gael en gwerthu yn rhad. Os bydd yn ofynol fe gymeritRhan-daUadan Tri Misol am yr uchod. OFFERYNAU PRES-Nowydd ac Ail Law.— Rhaid eu gwerthu, a gwneir hyny am haner eu gwerth. Oddeutu Cant a Haner o Offerynau Pres o bob math, mfigys Cornets, Flugel Homs, Tenor Sax- horns, Trombones, Valves a Slide, Euphoniums, Contra Basses, Bombardons, Side and Bass Drums. Hefyd, STRING BANDS, Violins, Violas, Violoncell- os, Double Basses, Drums, 4c. Gwerthir y cyfan gyda gostyngiad mawr. AT BWYLLGORAU EISTEDDFODAU, CYFARFODYDD LLENYDDOL, &a.-MEDALS, BATONS, METRONOMES, &c., fel Gwobrwyon i Arweinyddien Corau. o4414-d HUGH HUGHES; BRITANNIA HOUSE, BANGOR. STOC Y GAUAF. A RDDANGOSIAD mawreddog o NWYDDAU NEWYDDION o brif Farchnadoedd y byd. ADRANAU (DEPARTMENTS). MILLINERY.—Amrywiaeth mawi o Hetiau a Bonneti Seal, Plush, Beavers, Chip, Ac. FLOWERS.-Plush, Velvet, and Chinelle Leaves, Roses, Jets, Crapes, &c. FEATHERS.—Ostrich and Plumes, adar o wahanol fathau. VELVETS.-Telvets duon alliwiau. Plushes o bob lliwiau. Stripe Velvets mewn amrywiaeth. FURS.—Stoc fawr o Fur Setts, mewn brown a duon, o bob lied a phrisiau. Fur Capes a Fur Trimming, mewn pob lied a defnydd. CORSETS mewn amrywiaeth mawr. MANTLES.-German Jackets o bob size, wedi eu bradio yn hardd. Real and Imitation Sealskin Jackets. Fur lined Cloaks. Ulsters mewn amrywiaeth mawr, o bob pris, i blant, ac hefyd rhai oed, Me,*UMBRELLAS. —Umbrellas Sidan o bob matti i Feibion a Merched, hefyd rhai Zanella acpaoa mewn cvflawnder, ym rhataoh nag erioed. DRBSSES.—Dangosir yn yr adran hon ddefnyddiau newyddion o bob math. BRETHYNAU Stoc anarferol o fawr mewn Scotch Tweed at Siwtiau. Bek Worsted Coating yn ▼ Datrvmau diweddaraf, o bob pris. Pilot OJoth a Beavers. Ulster Cloth, hefyddefnyddiau hollol newydd at Dopiau Cotiau. P.S.-Gwneir Siwtiau a Top Coats ar y rhybudd lleiaf. GWLANENI —Defnyddiau Crysau o bob math. Owlaneni Cartref, Serges, &c., &c. Cardigan Jacketa, JtKey Frochs, Crysau Gwlanen 0 bob math, Capiau, Hetiau, Mumers, Ties, &o.,&c. Pimf^au Plancedi a Gwiltiau trymion at y gauaf. ?ifr ?vlw a cboiwch fod y Stoc fawr hon o'r d08barth goreu o Nwyddau, eiddo a rydd foddlon- rwydd i bawb a'u prynant, a gwerthir yr oU am brisiau na ellir mewn un masnachd? wneyd yn well. G ? "WYF YN COFIO'B LLOER" (8teb- U jd i "Wyt ti'n coflo'r Uoer yn codi.") I Soprano MU Denor. Un o brif songs eMted_ d. fodau y awydayn ?"?' Dd Adolygiadau cymeradwyol gan & Parry, Alaw Ddu, Mr Lucas 7jZ:wi Alw, Bo. Vlafod, AiawCyncn, &0. I'w chael (pris 60) oddiwrth yr awdwr, S. P. Jones, Board School, Three Oroom, near Swan. eca. 94591 a sm AT YMFUDWYB.—Dylai y rhai sydd yn A ? bwriadu ymfudo anfon am faplau aphapymu o berthynas i Minnasota, Dakota, Montana, a Washington, y rhai sydd yn cynyg manteision aelllduol i ddynion anturiaethus ac yn medda arian, ac i'r amaethwr anibyniaeth a llwyddiant. —Cyfeirier fel hyn,—The Northern Pacific Rail- road Agency, 20, Water-street, Liverpool. ..119 -11. GRAMMAR AND COLLEGIATE SCHOOL, CARNARVON. ] ESTABLISHED 1836. The mtt Quarter wmmenett on tht 24th January, 1881. pwwHPAi-r-j. S. KIRK, M.A., PH.D.. temtw of General Ooonan of the University of Glasgow, and of the Boyal OoUefM of ?ceptoM, J?ondmL ABttw of Smyo on Bdacathm," ,=, Honour," Human =, -Oti' o??'0"' DABJ?fTS and Gwm&aw are reque$W to note the following fwts oo=wwwith this L EattbUABMBt:— That for the !Mt eighteen years, while under Dr Kirk's mma?ent, M gmt a percentage of upUatMmthieache<navepasaedthe TMioue Prelfmin Test Examination u from any other eholaatio Imetita?aoi the same average attendance in Wales. That the eduoation giveo Is genuine, as witnessed by the varied and Important podutio hhe<flld d ( Y fOI'II1ér pupila. ? Nt eSchM?B h led to think for MmMti, and Is carefully mpenntended by the P   F? t(?M. onials. and references apply to Dr KIRK, Orchard House, 'L Oat  R. OF THE COLLEGE OF PRECEPTORS'INSPECTI?r'" ? ,? HELD ON THE 21ST AND MNp DECEMBER, 1880. k :iI to Ö 10 Po 8 8 .t' $J :¡3 sa tÏi smnoB 0U8L 'I 1 "1 1111 | 11 | I | I I S | 1 I i H M is! i)Ã 1 8' I £. Smsden" 50 55 45 40 30 60 40 80 16 30 toileau 1 20 50 50 45 45 50 60 10 25 4}5 5 ° 70 4^0 )avies,M. D 80 50 75 20 50 60 60 70 25 15 2? 0 6S 0 ?2? ;vano, LI. A. „ 30 75 20 80 15 0 45 ?-? 20501? 70 55 70 ?-' ?75 dwards, JJ.. T 20 50 100 70 55 70 0 95 40 £ 85 5 7* 5 Sdwards, 20 45 45 20 50 45 20 45 15 65 45 0 20 10 Hftnd 20 70 25 25 35 45 25 15 15 25 40 0 45 10 J lughes.H.. 100 50 100 75 55 80 95 75 25 — 30 75 15 60 8 8 S.i8 B 75 50 35 « 30 65 70 25 lumphreys, W. 40 45 50 75 45 65 50 65 25 65 50 70 50 ones, John 0 45 40 90 45 # 40 65 40  fones W. H 20 45 20 15 35 35 20 50 20 — 10 5 2? 5 20 0 ? 35 65 ?eftey, W. A. 25 70 45 85 25 25 15 25 -o 25 20 0 35 65 )wen, J. S. 35 90 65 65 45 65 20 45 10 | 35 40 15 40 ?owwM,T. 35 45 50 70 45 55 15 65 5 ? 55 10 15 10 lees 20 45 2& 45 70 65 20 25 100M 30 0 50 20 Chomas 20 80 90 70 40 70 20 45 10 35 6 20 10 Pomkinson 30 100 90 80 55 70 50 50 30 70 85 0 40 25 Williams, E. (No. 1) 85 70 100 100 45 65 50 15 25 55 0 70 15 ?miamsE.fNo.:) 30 40 65 45 25 55 20 45 15 10 Villiams, R. P 65 65 100 75 40 60 65 95 10 70 45 0 4? 5 ?10 JTTNIOB OLUI. 30fieau, Barre 35 45 95 65 65 60 50 30 75 75 10 !oilean,BarM 35 45 95 66 65 60 60 30 75 75 10 Maiths.W.H.. 35 60 90 65 66 25 75 95 86 ? reflreys, ?' 50 65 95 35 30 45 90 85 75 15 15 ?M. H. W. 70 55 95 30 25 75 65 85 70 5 5 &n,J. V 35 40 90 I 55 55 65 90 '1 85 30 20 )weaa, ?. Jehu 10 40 10 45 40 50 45 1 1 65 25 1 1ir, Io )wens, Dismissed from the room for communicating with another candidate while under examination. .B-Candidates who gained less than 25 marks in any subject, failed in that subject. Those who ?ined 50 marks and upwards, ?<MM? M«</<M<')?y. Those who gained 70 and upwards, ?<!«? w<A ?"?'?' (THB Bu.) S. F. HIRON, LL.D., D.C.L., Examinee. b 4076 PENRHYNDEUDRAETH. CAPEL HATARN NBWYDD AR WBBTH ( neu AR OSOD, yn eynwys dodrefn, llyfrau, 3 lampaa, &c.-Ymofyner heb oedi, a Robert Isaac lones, Painter, &c., High-street, Penrhyndeu- Iraeth. D.S.W 200 eistedd yn gyftorddus yn yr tdeflad. G. 4829-p < rw OSOD, f ITAIJB CORRAGK, Wyddgrog, haner mill- V dir o'r ttation. Oynwysa Drawing, Dining, < B.-eakfmt.rooms, chwech o ystafelloedd i fyny, ( Ystablau, Gardd eang, Carriage drive, &c.—Ym- sfyner A Mr. W. T. Thomas, Hafod Alun, Mold. G. 4831-p rtLYNNOG GRAMMAR SCHOOL.—Bydd \J yr ysgol hon yn ail-ddechreu ddydd Llan, lonawrlOfed, 1881. Parotoir gwtr ieuaino ar gyfer y fniiminary lsa;fninatim, Oxford and Oambridqe Lotal Ecaminrliuu, y Oolegau, a'r Prif-athrofeydd. Telerau yn dra rhesymoL-J. EVAXS, B.A. G. 4826-p OSBORNE HOUSE, OOLWYN BAY. n. DAVID WILLIAMS, IN LIQUIDATION. MR, J. W. ROGERS has received instruc- tlons from the trustee to SELL BY PUBLIC AUCTION upon the premises as above on Tuesday, Wednesday, and Thurs- dAJ. January 4th, 5th, and 6th, 1881, the wfcble of the modem and substantial HOUSE- HOLD FURNITURE, Plate, Linen, Glass, China, Cottage Pianoforte, Brussell's Carpets, Pictures, Books, being the contents of 10 Bed- chambers, 4 Reception-rooms, and the usual defeeetlc offices. Catalogues, shewing order of Sale may be obtained at the offices of the auctioneer, The Mart, Llandudno. N.B.-The public will please note that in future all Mr. Rogers' Sales will appear in the getuii Gymrtig and North Waks lOipreti. Sale at Osborne House each day at 12.30 prompt. 334132-h BRYNARVOR HALL SCHOOL, TOWYN. PRMCUAL- ME. EDWIN JONES, M.R.C.P., Assisted by qualified RESIDENT MASTERS, for making, English, Mathematics, Modem Languages, HUBio, &0. Btynarvor Hall, a commodious and well-fitted house, has been specially erected for the accom- modation and tuition of boarders. It is beauti- fully situated in an eminently healthy locality, with extensive playgrounds, cricket field and gardens attached, altogether making the finest and most desirable school premises in the Principality. Bnpils are prepared for the various examinations in connection with the Universities and Colleges, for the learned Professions, Banking, and Com- marew pnœuits. °?? Me heid in connection with the Science and Art Department, the examinations being held in MAT in each year. The School year consists of THEM TEDS. A IOS-d rtHBFFAITH IRCHY TN CAn El P???n "BROOKS' ARABIAN FOOD AND mOUlTS" (Ymborth Arabaidd a Bioce& BrooM. Yr YmbO f rhataf a go-u I gleiflou a babmod a gynv wlyd i'r oyhoedd enoed. Un pwye yn 97t&IWFdri phwys o'r dg goreu, ac yn Swerhawsi'wdreuUo. werth yn N ghaemar. ton M" GrUith Ow-44 High-street, Bangor n v Baker; Owen Jones, Market-place, MenZ Bri a.j. W. Jones, Pwllheli; William Owen, po orwic; Thomas Jenkins, Beaumaris; J. Slate*. Llandudno; J. Jones, High-street, Rhyl; J 3; Jones, Din?ych; Birch, Wyddgrug; G. Dud Orm-w&ut, a phob cyfferydd a?t-a? parohtla. Hewn Uestti tyniau Is a Is 6c yr un. oparcbgw. MewulleaWtyulauloale6c i?09-M H. LEW I S ■ (EOS PADARN), • L L A N B E R I S, A DnlUNA hysbysu ei fod yn barod i gymeryd Bngaqmmts mewn Cyngherddau, (I yfar odyldd Llenyddol, Eisteddfodau, fee. Oyfeirier fel yr uchod. e4769-d AUCTIONEER, VALUER, ESTATE AGENT, AND GENERAL ACCOUNTANT. ROBERT PARRY, 'Reift Temperance Hotel, Pwllheli, a ddymuna hysbysu tiigolion Lleyn ac BiNonydd, a'r wlad yn gyffredinol, ei fod wedi acor swyddfe MfUe) yn y lie uchod fel ARWERTH- WR, PBISIWR, OASGLYDD, a GORUCHWTLIWR, a phob peth cysyUtiol i hyny. Bydd yn dda ganddo gael talu y sy 1* hyny. Eydd ddlIla ? achos a ymddiriedir 1 w mwyaf ueiuduo I *4619-d NNVIld eu eyhotddi, pris SwlU, nWEITHIAU BARDDONOL GARMON- LA YDD, yn Gymraeg a Baesneg. I'w cael gan I n awdwr, XJanarmon, near Mold. 04772-d A T DEMWRTAI:D.-Yn Eisieu yn ddioed, A!CUTTER medrus ac y& weithiwr da.- Fnofyner a H. Hughes, Post-office, Penrhyndeu- Iraeth. o. 4828. A T Y CBWDORION.-Newydd ei chy- M hoeddi, CYDGAN—" Y GWANWYN," yn r ddau nodiant, deuddeg tudalen. Pris, 60 yr un. r elw arferol i Lyfrwerthwyr a Chorau. I'w :ael, gyda blaeadal, gan yr awdwr yn unig—E. E. )wen, Ebenezer, aear Carnarvon. s. 4625-M W ANTED, AGENTS for an Industrial In- TT surance Company in all parts. A good man ?n earn 20s per week. Also one Special Agent in !ach county &r the Star Life Assurance Company. —Apply (with stamp) to Mr Edward Davies, Dis- aict Manager, Bridge-street, Corwen. a. 4143-m PC) WEEKLY and UPWARDS may be EASILY and HONESTLY REALISED by persons ef EITHER SEX, without hindrance to present occupation.—For particulars, &c., enclose a plainly addressed envelope to EVANS, WATTS, and COMPANY (P. 293), Merchants, Birmingham. _—— B 4731-d SETT-MAKERS WANTED for the whole year round.—40 experienced men for Coed Gwydyr Isa' Quarry, Trefriw, Carnarvonshire. Prices as follows:—4 inch Cubes, 13s.; 6 inch Cubes, 12s.; 6 x 3 Setts, 11s. per ton.—Apply to Owen Williams, Engineer to the quarry. G. 4822-p AR WERTH neu AR OSOD, yn XJanberis, A? TAIR 0 SIOPAU prydleaol, o wneuthuriad rhagorol, yn sefyll yn y man mwyaf cyfleus yn y lie, ac yn hwy Ius at unrhywfutneti. Gellir gadael rhan o'r arian ar fortgage. Meddiant dioed.—Ym- ofyner ft William D. Prichard, Bryn Terrace, Clwt- y-bont, ger Oaemarfon. o4592-p BAKGEN PAWR.-Gelhr cael Boes 0 JD Stationery, yn cynwys 1 quire o superfine note, 1 quire o superfine Albert note, 1 packet o envelopes (court shape), 1 packet o envelopes (llai), 1 memorandum-book, 1 sheet 0 blotting paper, 1 penholder a pen, 1 lead pencil, a bocs yn gyflawn, am swllt, trwy alw yn swyddfa'r Qwudl, Caernarfou.. y" atvr yn barod, U CEINION BERWYN," sef detholiad o VJ weithiaul>arddonol Hugh Maurice Hughes, Croesoswallt. Pris (gyda blaendal), mewn llian hardd, Is.; mewn amlen bapyr, 6c.; drwy y Post, Is. lc., a 6Jc. Yr elw arferol i Lyfrwerthwyr.- rw gael gan yr Awdwr,-Hugh Maurice Hughes, Oswestry. o 4795-h FFESTINIOG A'R AMGYLOHOEDD. MR. E. G. LrpYD a ddymuna wneyd yn hysbys ei fod wedi agor Swyddfa (office) fel Commission Agent, House and Land Agent, Cellector of Rents, Debts, to. Hefyd Geruch- wyliwr Insurances. Office: 1, St. David's Terrace, Fourcrosses, R.S.O. B4648-J Alt WERTH NEU AR OSOD, SHOP DRAPERY READY MADE AO 0 ESGIDIAU, yn gwneyd magnach dda. Shop ragorol at unrhyw fasnach (gyda'r stoe neu heb- ddi). Hefyd un o'r TAI goreu am osod i ymwel- wyr (visitors). Disgwylir i'r rhai sydd yn nyled J. Phillips ei elirie yn ddioed, gan ei fod yn ymadael.- m- ofyner ft Jehn PhilUps, Regent House, Llanberis. G a BRYNTEG, BETHESDA. AR WERTH, trwy gytundeb cyfrinachol, TY A a SHOP Brynteg. Cynwysa y ty ddau barIwr, pedair bedroom, cegin, a chegm gefn, siop eang a chyflteus, yn nghyda eomUr aaitwes. Mae yn hen sefydliad, yn gwneyd busnes rhagorol; 37 mlynedd b ?. Hefyd, Tt ar?l Mrthy?oliddo, TO tcrawys cegin a chegin gefn, dwy bedroom. tdTent yr 01?[ yw 2. 10s. Y Swyddyn. Rboddir rhesymau di. gonoldros ymadael.- Ymof- yner alr orchenog, Owen Jones, cyn yr 20fed 0 Ionawr, 1881. (if !I.d ANTHEM—"Ai Gwir y??"' yn y ddwy A iM?h a'r ddau nodiant, gyda chyfeiiiaut, er cof am, ac 'i'w ohanu ar agoriad unrhyw addoldy. Pris 6c. P TAIR ANTHEM—"Codaf yn awr," "I bwy y perthyn MBWJ?" a "Gwrando ft at wwaumtk P;er:th roody,dd ogolion. Pris 2c. I)WYG N-"Yr haul dan gwmwl, a "Gwraig  a thymer dda." Pris 60. "Hen non fy Nhaid," Be O! rbwyfwch ataf ft." Pm 6c. ?''?Dy?oedd y Bywyd," a Gair ein Duw." Prfs le ??ddedM ao ar werth gan E. YLLTYR WnnAMe BMeic and Instrument Seller, Dol- gellau, G 2. NfOFEL NEW YD NOFEL NEW Y RHIAN L ) YSTRAD TY TST0RT UANESYDW AM YR ESGYNIAD TUDORAIDD; SEF. RIF FFUG-CHWEDL EISTEDDFOD Y DEHEUDIR, 1880, GAN BERIAH GWYNFE EYANS, AWDwa BRONWEN,"GWLA.DYS RUFFYDD,* 'Y CYDGARWYRL OWEN GLYNDWRL &c. Da genym ddyweyd ein bod wedi gwneyi trefniadau i'r Awdwr i GYHQEDDI Y NOFEL AROBRYN UCHOD YN YBTOD Y FLWYDDYN 1881. DEOHEEUIR EI OHYHOEDDI TN Y GENEDL GYMREIG AX IONAWB 27.in, 1881. MAW CLOD YR AWDWB NL NOFELYDD CENEDLAETHOi CYMRtr Bellach yn ddigon o warantiad y bydd "Y RHIAN DEG 0 YSTRAD TYWI" YN WAITH 0 DEILTNGDOD UWOHBADDOL. A ganlyn sydd ADOLYGIADAU ar rai 9 Ffug-chxnMau blaenorol yr Atcdtor:— Dyma'r Gystadlemeth Lenyddol fwyaf a adnabyddais erioed. Mae BBOKTWEN yn feistrolwaith, ac yn dvnesu at Bamantau. Hanesyddol Syr Walter Scott." — Zlm Lboyfo. "Bydd i Brinley Richards, ein Oyfan- ,4)?awyr (Y'en?drltlyiol? a Beriah Gwynfa Evuns. ein Nofelydd Oenedlaethol, wnov.4 enw Cymiu 3'1'\ anrhydeddus p8 V ynag y siaredir yr i. ith Seisnijr—Dafydd Mor- ganwg, awdwr 'Hane? iiorganwg," &c. "Mae BEOUXyn llwyddimi arvtJml. Oynwysa olygfeydd teilwng o Gonsiwrwr y Gogledd-Syr Walter Scott ei hon! Yr wyf yn erfyn ar yr awdwr, yn enw hen Walia anwyl, i fearhau yn y llwybr y m&e: wedi nodi allan iddo ei hun. Ymddengys i mi fod yr Hollalluog wedi ei gynysgaedaa ef i'r gallu i gynhyrfu eenedl gyfan .—Mori*nm o'r Western Daily Mail. &c., &0.) &e. AT YMFUDWYR. II1II Goruchwyliaeth Ymfudcl fnvyddedif. DYMIJNA J. D. PIERCE (CLWYDLAKO) JU hysbysu y ceir pob gwybodaeth yn nghyleh hwyliad agerlongau, a'r prisiau i wahanol ranau o'r America, Canada, Awstralia, New Zealand, a phob parth o'r byd, trwy ymofyn ltg ef, yn Gym- raeg neu Saeaonaeg, mewn llythyr yn cynwys postage stamp. Sicrheir tooynau cludiad am y prisiau iselaf. Telir sylw neillduel i docynau (postage tickets) wedi eu derbyn o'r Amerioa. Rhoddir Mordaith G morthwyol (assisted pawqe) y Llywodraeth i Canada. Cyfarfyddir a phawb ar eu dyfodiad i Liverpool, a sicrheir lleoedd i'r Cymry gyda'u gilydd, yn y rbanan rhagoraf yn yr agerlongau, i bawb a ym- ddiriedant.eu gofal i J. D. PIEETCE, yr hwn sydd wedi croesi y Werydd amryw weithiaa, teithio llawer yn yr America, ac wedi cael pioflad helaeth yn v fasnach ymfudi 1* Cyfeirier at J. D. PIERCE, Emigration .1 Agent, 3, Rigby-street, Old Hall-atreet, Liverpool. Cjmeradwyir yr uchod i sylw gan y Parch. John Evans (Eglwysbac1-), Llundain; John Jones (Vulcan), Letpwl; John Thomas, D.D., Lerpwl; John Hughes, D.D., Lerpwl; Mr. Delta Davies. F.A.Ph.S., Aberdar, ac ereill OtPr y eyfeiriad uthod. e 3.