Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

22 erthygl ar y dudalen hon

CAERNARFON.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CAERNARFON. DAMwAIN.-Fel yr aedd Griffith Boberts, gyriew, ydd yn y Spottsman Hotel, yn estyn portmanteau oddi ar yr omnibus ger y Nelson Emporium, dydd Mercher diweddaf. syrthiodd i Jawr ary palmant, a derbyniodd niweidiau trymion. YSGOL Sabbotkoi. Ourist OauBoaMewnoan- Iyniad i'r tywydd anffafriol ddydd Iau, cafodd y bleeerdaith a fwriadwyd I aelodu yr Ysgol Sab- bothol uchod ei hoedi. Yr oeddynt wedi bwriadu myned i tir Fon. Plesebdaith —Dydd Marcher diweddaf aeth acLdau Oymdeithas Lenyddol Salem gyda'r ager- long Mnyflmir i air Fon i fwynhau eu hunain, ac yn ddiamheu ni buont yn ol o gael y difyrwoh yceisient am dano. Ymddangosii y tywydd yn bur auffatriol yn y boreu, ond erbyn y prydnawn cyfnewidiodd er gwell. > MU SAM Hague's Mimstbsls.—Dydd Gwener a dydd Sadwm, bu y owmni enwog uchod yn per- fformio yn y Neuadd Drefol. Yr oedd cynulleidfa- oedd mawrion yn cyrohu i'r neuadd ar y ddau ddiwrnod, er cael bod yn llygad-dystion o ber- fformiadau y cwmni adnabyddus, ac yn ddi- amheu ni chawsant eu siomi yn en dysgwyliad. Cbidwadaeth iN ARFON.-Dydd Sadwrn cyn- haliodd Oymdeithas Geidwadol Sir Gaeraarfon gyfarfod yn y Royal Hotel. Penderfynwyd fod i gyfarfod Oeidwadol gael ei gynal ar y 22ain o'r mis neaaf yn Mhavilion Caernarfon. Hefyd pender. fynwyd gwneyd porotoadcu i gynal oyfarfodydd yn mhob man ar hyd y sir i'r dyben o ledaenu egwyddorion Tometh. Addawainiferobersouan oedd yn yr ystafeil gymeryd rhan mewn cyfarfod- ydd o'r fath. Y Oastell —Yn ystod y ddau fls diweddaf ym- welwyd a'r adeilad bynafol uchid gan luaws mawr o ddyeithriaid. Y mae cryn adgyweirladau wedi bod yn cael eu cario yn mlaen ynddo ys ddiweddar. Yn awr gellir myned i ben rhai o'r tyrau gyda rhwyddineb, gan fo nifer hellletho risiau newydd. ion wedi eu gosod ynddynt, tra nas gellid eu beegyn yn flaenorol ond gyda chryn anhawsder. Yn mysg amryw ereill a ymwelasant a'r castell gallwneuwi Arglwydd OecU, mab ieuengaf At. dalydd Salisbury. Bipdin Iachawbwbiaoth.—Yn y cyugber trelol a gynhaliwyd nos Fawtth diweddaf, datllenodd y maer (Senadur G. R Bees), lythyr oddi wrth Thomas Holmes, yn gofyn ar ba delenlll y buasai y cynghor YI1 ihentu y Neuadd Drefol tuagat gynal gwasanaeth crefyddol ar y Sabbothan. Hysbytid mai Mr Holmes ydoedd "Oadben" cangen o'r Fyddin uchod a ffurll wyd yn ddiweddar yn y dref bon. Dr Kirk a ddywedai y dylai Byddin lahawdwziaetb, fel sctan crefyddol ereill, Sael gw8sauaeth y neuadd ar daliad rhent. Y Mast: Ni chawa yn unig end terfyogoeld parhaU8 yn y neuadd.—Mr Thomas Williams a ddywedai mai nid dyna fyddai yr schos yn Nghsemerfon.- Dr Kit k a dybiai na faaseut yn gweithredu yn briodol drwy wrthod y cafs.-Wedi peth siarad pallach gwithodwyd cydsynio i'r cats. LLYS YR YNADON BIROL.-Dydd Badwrn, gerbron Syr IJewelyn Turner ao ynadon ereill, oyhudd. wyd Evan Williams ("Pwt Poni"), Bontnewydd, o arfer gsff gyderbwriadoddaleogiald. Erlyi-id ar ran lIwrdd Oeidwadwjr yr Afonydd gan Mr O. A. Jones. Trosglwyddwyd y carcharor, yr hwn sydd yn hen droaeddwr, i sefyll ei brawl yn y brawdlysoedd chwatterol.—Cyhuddwyd bachgen o'r enw Hugh Roberts, tilanberis, o rwystro y mynediad i Orsaf Llanberis drwy ranu cardiau peithynol i westty. Amddiffynwyd gau Mr J. A. Hughes. Tdflwyd yr achos allan, a rhyboddiwyd y difl/nydd. Y Diweddar FAWCY .FAIn.-Dydd Iau diweddaf, yn y Neuadd :Drefol, cynhaliwyd drawing ar nifer o nwjddau gwerthfawr, gweddill o'r ffafr nohod. Y poth cyntaf a ddygwyd gerbron ydoedd darlun gwerthfawr, yr hwn a enillwyd gan Mr T. D. Lloyd. Rhif y t)cyn llwyddiaanus am y tea and coffee ttrtie* ydoedd 1.001. Ni wydiid yr enw ar y pryd, oad yn fuau cafwyd allan mai yr enill- ydd ydoedd alias Maggie Jones, New-street, o'r dref bon. Trodd y 8atin cowht, a we thiwyd gan Miss Williams, Menai View, i laa Mr L. Lewis, Owellyn. Clabdbdisastb Mas Tauvox "Williami.—Dydi Iau hebryngwyd gweddillion y wraig hon i lyn- went Llanllylni. Yr oedd yr anghladd yn un mawr enghyffredin, yn enwedig follf ar ol cvrhaedd cymydogaeth y Grocslon, yr hyn oedd arwydd fod gan yr ymadawedig gylolt eang o gyfeillion. Wrth y ty gwasanaethwyd gan y Parch E. Herber Evans, ac ya yr eglwys ac wrth y bedd gai y Parobn Evan Davies, Pen-y-groes, a William Lewis, Tal-y-sara. Ar y flordd cenld hymnau prioiol gan GOt Oapel Pendref, lie yr arferal yr ymadawedig addoli. Yr oedd train yr aBghladd fel y canlyn--Dr Jones, Pen-y-groes, a'r Parch E. Herber, Evans, y c6r, Ina yr htaue. Yn y cerbyd cyntaf yr oedd Mr W. J. Trevor Wil- liams, mab ieuengat y dranoedig; Mias Gayney Williams, ei meirelt ieqengaf; Mr John M. Wil. liams, a aIrs Hugh Hughes. Yn yr ail gerbyd yr oedd Mr George Trevor Williams, Mr Trevor Lewis Williams a'i ddwy larch; Mr W. Trevor Williams, a'i briod. Yn y ttydydd cerbyd yt oedd Mr Hugh Hughes, Mr John Morris Williams, a Mr Robert Roberta a'i wraig. Yn dalyn yr oedd trl oherbyd yohwanegol, yn oynwys perthynasau ereill i'r ymadawedig, 80 ar en sol hwy yr oedd ua-ar- bymtheg o gerbydan peraonao private. FlAm. Nbwvdd.—Y mae y cynghof trefol wedi penderfynn oynal Salt flynyddol yn y dral o hyn nilttn ar y J5fed o Daohwedd. Bydd hon yn flair j gyfeibyniol i Ftalr Galanmai, yr hon sydd yn dig- ItJU ar y 15fod o Fai. Y gwyn ydoedd fod flair y (gtuaf yn rhy gjnar i allnogi i weu!om Sarmwyt, to., gael na budd oddi wIth!. Y mae If hen Ifair ynlUøgvn ar y 9/ed, Mt ?.d.. diwraod oyn | pen Yu?,. Oad bydd y gi,? newydd Y. disgy? dc1au dU ar 01 n t¡mhor; ac oherwedd I d1"d. a; g..ITgl, Ir?b,=ftermwyr i dalu  â'r  gwnerd eu pr¡nu1dn am y Dwy y id,.d hynod ".S. .h:ldil oyrhaedd y cyflsnsdra 0 gael dyfod ? "lygady flynnon" i byn e dliadana=  rh«di»'l » diimhea ciat- 5a Largyhoeddi -2fuan mai bendith fawr udynt hwy yn arbenig dI,eWdd I0" 1?B waid. Cynhaliwyd oy|- arfod py-thogn' ?ol 7 bwrdd,?h?d daydi S.?l: wrn ya ?r,,el?d yo brasenol: Uri John Thomas (cade&ydd), John T. It _ej. (is'gl1dr. wvr) Thomas Ha gh.. Battws 6Lrmon; pdeir Lyb., t. John Thomas, Clynnog; O. O. Roberts, D. P. Williams,E. H. ,JIlenzle-, Rbalt Pllrry, David 'To" Wern.olen; H".r *i William .e"'G Jolin R?b.,t,. Bont. d, Jones, jen-ygroes Tho-- ;rWy .?&a p&rry, Lewfa I ?. ?h?s H.ry  Owen'Roberts, sa Dr Kir, 5; wss 91'9" ^Hrsbvsodd y c'lere (Mr J. H. Thomas) fod Mr David Jones, Llanidan, wedi'rhoddi trN' i hunt v tv. drwy efflwyno afalau iddynt. Pas- iwrd pUidlais o ddiolchgarwch iddo am ei gared- erwydd. Hybysodd yn mhellaoh fod Mr Tha. mas Hhes, Bettwa Garmon, yn bwriadu gwahodd 1 plant i w gartref, ae I roddi gwledd iddynt MM gost el huun. Pasiwyd p'ddiaMgySdybo ddi- olchgar?ch iddo yntaa am ei garedigrwydd tuagat yils?t .-Hr John Jones a hyabyaodd y byddal ?e? presenol o 7?o yn y bunt gael ei dynu i lawri'rswai 06?0 yn y buat.ao i'w barhau felly am dd mie.-Dygwyd llythyr Dr Griffith (Pen-y groes) gerbron, yetyr:aeth yr hwn a hiriwyd a'r ?aMdiw?dat. Ysgnfenai -a %'I e,?hu- i ?ynawnaed dd.rfod iddo wrthod buch.ffech? lentyn yn ei gymydogaeth; ada4!eMtfodgan_ ddo h?wl i fabwyMada y o?s hwnw.gan nad oedd rhiaut y plentyn wedi gwneuthur ei hymddangos- iadrnyr adeg briodol, nac yu y man priodol.- Mr D. P. Wuiama a ddywedai fod amryw olr bobl o'r lam na ddylai yr oruchwyliaeth o fuch. frechu gael ei harfer, ao yn ei gwrthod o egwyddor. Barnal el nad oedd gofal priodol yn cael ei arfer gyda rhoddi Imph cymhwye. Ar gø.!s Mr Wil. *amo pMiwyd I anhn Bytbyr Dr Griffith at y wmig a wnaeth y g*yn,, er clel ei hatsblad lddo.-Swm y cynorthwy allanol am y pymthegnos ydoedd 365p 13a; y swm a dalwyd i dlodion ansefydlog, 26p; gweddill yn y banc, 12:Up, DAdganwyd boddlonrwydd gan y gwarchetdwaid wrth ddeill fod awra mor anrhydeddus yn ffafr yr undeb.- Adroddai y meistr (Mr Jones) fod y niter yn y ty yn 75; yr un cyfnod y flwyddyn flaenorol, 97; crwydriaidynyttody pymthegnos, 16. LLys in Ykadon ISWRDBli'-OL.-CyUhaUWyd y llys uohod ddydd LInn, gerbron y maer (Mr G. R. Rees), Mr Walter Hughes, a Mr O. Thomas.-M.r King,exeise officer, a gyhuddai Mrs Mary Roberts, Temperance Arms, Stryd Llyn, oweithucwrwheb drwydded ar yr 21ain o Orphenaf. Amddiffynid gan Mr J. A. Hughes. Yr erlynydd a ddywedai iddo fyned dy y gyhuddedig oddeutu chwaiter wedi ua-ar-ddeg yn yr hwyr ar y llego Orphenaf, pan y dylasai y ty fod yn gauedig. Gofynodd am swper, gyda hanner paint o gwrw, a chafodd ef. Aeth i'r ty dracheln ar y 18fei o'r un mis or sicr. hau a fuasai y trosedd yn cael el gyflawni ellwaith. Cafodd gwrw yr un modd y waith hon. Aeth yno y dr/dedd wa th ar yr 21ain o'r mis, a chyflenwyd ef y waith hon hefyd & chwfw o'r cwpbwrdd yn yr yetatell Ile y bwytai y swper. Wedi i Mr Hughes anerch y lainc dros yr amddiflyniad galwyd ar Mrs Roberts, yr hon a ddywedai fod ganddi drwy. dded I ddal y ty. Yr oedi yn cofla i Mt King ddyfod i'w thy ar yr 21ain o'r mis crybwylledig, oldeutudeuddegolrgloshynythwyr. Gofynodd am swper gyda chwt w. Yr oedd cwrw yn y cwp- bwrdd perthynol i an oedd yn lletya yno, a rhodd. odd wydriad o hwnw iddo. Ar amgylcbiad blaen- orcl pan y daeth i'r ty, ao y gofynodd am swper, dywedodd wrtho nad oedd gauddo ddim yn y ty, pan yr atebodd y dylai gael cwrw i'r ty yn hytrach na chadw Ue mor dlawd. Daeth yr erlynydd i'r ty drachefn ar y 29ain o'r mis, a gofynodd am awpar gyda chwrw, ond hysbysodd al nad cedd ganddi gwrw, ac mewn canlyniad ymadawodd. SITrohawyd y dystiolaeth hon gan y forwyn, Elizabeth Roberts. Dirwjwyd y ddiffy yddes i Is I a'reoetau.—Cyhuddwyd Joseph Roberts, Monntain- street, o ladrata cadair tra yn gweithredu fel bailee y cyfryw. Erlynid gan Mr George Thomas, ac amddiffynid gan Mr lJ, Roberts. Jane Jones, gwraig i Robert Jones, gatddwr, a ddywedai iddi alw y diffynydd i'w thy ar y 14eg cynfisol, a go- fynodd iddo am fenthyg swllt ar y gadair, yr hon oedd i'w dychwelyd y diwrnod cauljnoL Oytan. odd hefyd i roddi tair coiiiiog iddo am fenthyg y swllt. Ni ddarru iddi werthu y gadair ar un cyfrif. Ar noswaith yr un diwmod mewn canlyniad i ymholiad y gwr aeth hi a'i mab i ymofyn y gadair i dy y diffynydd, ond yr oedd amo eisieu awllt y pryd hyny, a gorchymynodd iddynt ddyfod yno y diwrnod clynol.-H,,nnll Talt, Well-street, a ddywedodd iddi brynu y gadair gan y diffynydd ddydd Llun, am bymtheg oeiniog.—Dios yr amddiffyniad galwyd er Sarah Williams, Mount Pleasant Alley, yr hon a ddy- wedodd iddi gyfarfod Jane Jones, pan y dywed- odd yr olaf ei bod wedi anfou ei geneth fecban i ofyn i Joseph Roberts a fuasai yn prynu y gadair ganddi.—Wedi gwrando tystiolaethau pellach tafi. wyd yr achos allan.—Cyhuddwyd Mary Jane Evans (" Gaman ") o fod yn loddw, a dirwywyd hi i 7s 6c a'r costau; eto, cyhuddwyd John Roberts, am yr un trosedd, a ditwywyd ef i 2s 6o a'r oostau.

PEN-Y-GROES.I

I LLANRUG.

I BRYN'RODYN.

[No title]

BANGOR. I I

GWLAD LLEYN A'I HELYNTION.

1-AMLWCH. I

IDINBYCH.

PEN-Y-GROES..

TRET ill SIR GAERNAKFON.

[No title]

Advertising

I DINORWIG.

Family Notices

LLTTHYU liERrWL

[No title]

FFESTINIOG A'1 HELYNTION-…

IBRYNSIENCYN.

BETHESDA.- I

THE PRINTING PRESS.

[No title]