Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

MR CAPON,8TJRGE0N DENTIST, Marino, D'i. 20, North. Road, Cainaivon, requires an Apprentice. B790 -2224 WANTED, a good Mill*. er anddressimualkc -Apply, stating ago. cxpeiience, and wages, to D. Evans, Draper. Cemmaes. Moat MBLlNYDD YN EIslKU, yu gpieln a silio. Gwaith gwlal.-Ymolyper drwy lythyr a Rhit 2201 Qentdl Office. Caernarfon. Y. N BLSIPtt, Ty Rhydd-ddaliadolar Werth iL 4 neu 6 a ystafellooid, vn nghymydegaeth Dean- street, Baugor.-Cyfeirier, F., Genedi Office, Caernarfon. G 211 AND VIC?  D. JONK8, BON MARCUE, AND V1C- \?. TORI A. ROUSE, CARNARVON, ia in want of several Apprcutices aud Imprcvers to the Millinery and Drejamaklng. A- RWERTH, BEIBL TEULUAIUD, gyda A nodi?dM Peter Williams. Y pl?g mwyaf, wedi ei rwymo, croen 110 cryl, gwerth dros 4 pu A, ofuyglr am 10a.-Ymofyner yn 19, Bridge-street, Caernarfon. DRAPERY.—WANTED, a go..d pushing trustworthy Young Mau.Apply, with full psrtku'ara, to William Jones, Draper. 11, Pool. atteet, Carnarvon. B 2233-792 A ORNIS.-Winted, Gentlemen of influence, in every county, as DISXBIOTtud LOCAL AGENTS for the Progreasive Investment and Building Society, Limited.—Address,MANAGES, 42f Lombard- street, London. 01940 YN RISIBU, copi o lyfr a argraphwyd yn Nghaernarfon oddeutu 1816, yn dwyn yr enw FFURF YR ATHRAW1AETH ikcaus," gaa RoWrt Morris, Y Prydydi.-Anfoner pris, &c., i D. W. Davies, 19, Bridge-street, Oaercarfon. WANTED, a respectable and intelligent TV BOY to deliver Newspapers One with a. kiowledge of the neighbourhood prefer ed.-Ap: pI, to W. H. Smith and Son, Railway Station Menai Bridge. 0 R WERTIJ, drwy Gytund b Cyfrins?hol, A Deg o Dai Freehold, gyd Gerddi perthyn. 01 iddynt, yn Maesonen, Oacllwyngrydd, Uan- llechid.—Am ragor o fanylion ymofynor tlMrBobart Boiij imin Evans, Rachii-), near Bangor. o2217 E~QWyDDOEWA8 ya Eiaieu (I fyw I mewn) Emewn hen BefydUad fferyllol, wedi cael addl.g dda. Khoddir y flaenoriaeth i uu yn dc&U Cymraeg.—Ymofyner a Mr James Brigstocka, Chemist (by Examination of tin Pharmaceutical (Society, 25, King-stroat, Carmarthen. o 2118 f.2 YN WYTHNOSOL, a RH iQOK, a 011110 XjC ENILL yn RHWYDD mewn ffordd ONEST gM DDYN nea DDYNE3, a hyny hob eu rhwyatro "da'u :alwed))?eth arforot.—C?tr pob mMyUon, &c., oa Mfen MM?)M. )T!'d? chyfeiriad y3:rtfeaed? arno, at BVANS, WATTS, & Co. ? ?3), MeMhantB, Birmingham.—Geit/ smd(uried wlmwdd yr hys- nm TWO. 1255 TWELVE CARTES de VISIXK, 29 Md j six Is 8d. Carte enlarge! to 10 inches, 5s, Cabinet, 2a. Sent Carlo w.th stamps. Perfect copies S44 oriKiW returned free. Loadøa Photograpio Co 301 Begant-Btreet, L?)n?OD, =.D=,P. MMMer. LIVERPOOL COMMERCIAL INVKST- ij JlEST COMPANY, LIMITED.—LOANS of from £10 to JEtOOO promptly granted, and the in- terest charged unusually moderate. Personal or fither security. Shire Certificates, Dock Bonds, Life Policies, 4c.—Apply to D. Roberts, City road, Cheater; or to James Smith, Secretary, 11, Seymour-street., Xilverp 'ol. B 1997-712 ? OAK OK LB PJST,"—A "Parcels Poat" JL Rubber Stamp, Box, Bottle of Ink, and J Ink-spreader will ba sent free by post to auy tidrees on prepayment as under:-For private use, at Is 6J. or Is 9;1 for general use, 2s 6J, or 3s; for office use an I large parcels, 5s. All guaranteed bett quality.—Address, D. W. Davies and Co., Booksellers, &o.,Bridge-street, Carnarvon. LERPWL A CHYMRU. GWERTHIR TAI A THIROEDD er mantais \jr i'w perchenogion; hefyd pryuir, gosodir, a phrislr, ar delerau rhad. Trefnir Mortgages di- ogel. arhoddir llog da, gw W. Alltwan Williams, 80, North John .street, Liverpool. a 2108 E. C. CLARKE. MEDDYG DEINTYDDOL, 1, BULKSLET-TBRRACE, 'HIQE-8TXEET, BANGOR. Ymwela Mr Clarke a Phenma9nm»wr a L'.angefni bob yn ail ddydd Ian. LADIE3 COLLEGE. BRYNTYSILIO, CAR. NARVON. COKDUCTED BY MISS REIlS, Afslstod by Certifloated English ani Foreign Governess. Pupils successfully prepared for Cambridge and the College of Pteceptors, Looal Ex-.minations.-Shool daties will be re- tttmed (D.V.) September 13th. 1883. x376 JJHJ0LE3HALL GRAMMAR SCHOOL Healthfully situated, seven miles north-west of Stafford. Pupils are oirofally prepared for Commereiit Pur- ennwMd for the Pbarmaceutical, and other Examina- tisas A few _cie3 at the 8eptemb3l term. T^otns on "?' to t^ .2073 Ma W'qB^VB3. BEACH MOUNT SCHOOL, CRICOiETH (Lately eorvlllcteilbv the Missn Williams J Temple.) MISS WIILIAM3 will still continue to carry on the above School, assisted by efficient Teachers. Pupili successfully prepared for the College of Preceptors' Examinations. Pros- pectus free on application to abova address. Next term commences September 13fch, 1883. DR. JONES, D.D.S., (A.M.), MEDDYG D ANNEDD 0 FLAEN Y FABOHNAD, BANQOB Bydd amio eiaiea Bachgen fel Egwyddorwas yn lied ByJd Dr Jonis yn Llangefni bob prydnawn DJydd Ian, yn Lledwigan-road, ar y ffordd i'r Bank, a'r Coonty Court. Yu Amlwch ya nhy Mr Hushes, Stationer, 7, Market-row, bob yu ail prvdnawn Mawrth, sO Oorphenaf lOfed a'r 2hiu. Awst y 7fed a'r 21ain. GROCERY BUSINESS. AB OSOD,yn un o'rTrefydd mwyaf ojmycldol -fj L yn North Wales, yn ymyl pump o Bailway Stations, Bhaid cymeryd meddiant ya ddioed. Dyma f d*gen na chair mo'i chyffelyb.chance rhigorol i bcheo iaoane i ddechren bafnos, yn derbyn X20 yn wythnosol, y esfan yn arian parod; eellir yn hawdd ddybln 1 trad3ganun Bydd yn dmli Prov;.ion.. Gaad-will, Eitoree, D'r stock, y eyfaa taa £ lb0. Mae y Saop wedi ei rwneyd yn y style adiweddaraf, yn h.rdd a cbyaau3. Rient in isel, rhoddir rhMWtII. boddhaol Hros ymaciael; si fauld ya ei goaod oci lui acho) noilldaol. Gellir md rbu O't Tj.nea gloi y Shop i fjnv. Ymofyaer Y. Metd drwy lytbp a Rhif 30?. Genc4U 0 'ruar- fan Yr. Xwr d, Ail Argraphiail, 11 Y G W C W: CAN A CHYDGAN DDESSBIMADOL, GAN YR AWDWR POBLOGAIDD W. B. EDWARDS (GWILYK LON) HYN a ddywed nn o'r prif Gerddorion am dlnl Mae CaD a thydgan 'Y Owc-,$ (Qwflym Lon), yn un o'r darn-u mwyat synu. iv"ol, a phert ag a glywais erioed. Oredaf yn Fiery daw yn I.,ourit, yn ein cyngherddau an Hsiiteddloiau; ao y mae y ffaith fod yr argreph- lad cyntal wedi ei werthu oil mewn rhyw fla o tiaser, yn myned yn mhell i brofl hyny." r Y ddlu NodreDt If Y Oopl. PrisChweeheitiog. rw cbael aan y Ojhoeddwr: William Davies, < Printer &c., Market-street, Uanelly. e S301 < EFO'R PARCEL POST, CARRIAGE PAID, I BOB 2 R E F A LLAN LLE MAE POST OFFICE YN LLOEGR A CHTMRXJ. Dros 1200 o latheni o Serges at Dresses, gwlan i gyd, yn y shades mwyt.f newydd, g}4c, gwerth is 4c 0 leiaf. CLUDIAD RHAD Am dros 12 llath. Dros 1500 0 latheni 0 Serge mewn glas a du caerog, 31 modfedd 0 led,am 7tfc. TELIR CLUDIAD Am 12 11a h ac uchod. Dros 1150 0 latheni oWlanen ffansi Cartref at Grysau i Ddynion. TELIR CARRIAGE Am dros 7 llath. GYRWCH AM BATRYMAU A OHYD- HAB IVCH- Cymerwch y fantais o'r PARCEL POST. Rhoddwch dreial ar y Menyg Kid gwahanolliwiau, IS IIC, gwerth 2s 6c. Fur-lined Cloaks am 21s, gwerth 305 (fur tywyll). Jacedi Sealskin yn rhatach nag erioed. Sidan du am 3s 6i, gwerth 4S 6c. ANFONIR PATRYMAU. COFIWCH CARRIAGE PAID I BOB P ARTH. PIBCt iND WIUm. YR AFR AUR, AMLWCH A CAERNARFON. TEA REVOLUTION. LONDON AT YOUR DOORS. THE PARCELS POST will place withia the reach of every person in the remotest village of the United Kingdom, the immediate benefit of the London Markets, and the experience of the Practical London Tradesman. R. G. SIMES k COMPANY, OF y LONDON, —the proprietors of this firm,-having spent a life time in the study of the important article of oommerce,—Tea; possessing a full knowledge of each kind grown in the northern and southern districts of China, and of the principal gardens of India, fubmit such value for money as can only be obtained from really practical Tea Men. Each blend specially adapted for the English and Welsh distriots. First Crop Teas enly, possessing all the essential chemical properties of spring leaves, and Pactional profits on market prices, these points guide us, and please the public. It will neebat one trial to prove whether yoa can save by ordering from us. Good Kabow Congou, whole leaf, pure and sweet tea, Ie 4d per lb. Whole JfatTea, perfect of it kind, the wir .lbi of North and South Ch na, Is 6d per lb. Brohen Indian Tea, rich, thick, ruby coloured Liquor, splendid value. Is 8d per lb. A really fine tea, rich, full, juicy liquor, Bed Infused Leaf. Is 10d per lit. A choice Pehoe S uchong, flavoured blend, unique in strength and quality, 2s 3d per lb. Sunt post free, in parcels of 21 lbe, 41 lbs, 61 lbe, on receipt of stamps, postal order, or cheque. lanktrt :-10HJ)0N AXD W&STillXSTER B. G. SIMES AND COMPANY, TEA MEN, OOMSCEBOIAL-HOAD, LONDON, E Established a quarter oentury. Prospecto forwarded OD OIL B. 753-2103. Y PARCELS POST. T E G Y D A'R POST. PRYNWCH EICH TEA ODDIWBTH Ya IMPORTERS, AC FELLY ASBEDWCH SWLIT A TIUIR CEINIOQ Y PWYS, YrydymynmionyBFBEBgyda'tpMtiuMhywIe,— Ohwe' Phwyso De Da asa <• 10s 60 Chwe' Phwys 0 De Swell 12s-6Q Chwe' Phwys o'r Ccina and India Tea Gorea i Oyd, cymysgedig, am TRWY BBYNU EIOH TEA ODDIWRTHYM NI GYDA'R PAKOELS POST CHWIARBEDWCB Gylbg Träfaeliwr. Ceiniog y pwys Bailway FawXrafaeliwr Ceiniog y pwys Hotel Espnises Trafaeliw* Ceiniog y pwys Llog am Goel (canlateir coei i grocers am dri netl bedwar mis Ceiniog y pwya Y swol a ycbwanegir gan WholEwe Houses i gyf- arfod it dyledion drwg Dwy Geiniog y pwys Profit y Grocer Naw Ceiniog y pwys Y Cyfanswm a arbedir (y pwys) Pymtheg Oeiniog CAPER AND GREEN, 104, LONDON ROAD, LERPWL, COMPTON HOUSE, CAERNARFON- Post-office Orders i'w talu yn Pembroke Place,' Lerpwl. t y SHOP SGIDIAU RATAF YN NGOGLEDD CYMRU. AT DRIQOLiXON MOIST ACI ARFON NEWYDD DA. Y. MAE ISAAC ROBERTS & SON newydd dderby.1 vSTOC FAWR o ESGIDIAU i Ddynion, Merched, a Phlant. Y maent o'r defnyddiau goreu ag sydd yn booibl i'w cael am arian, ac yrydym yn bwriadu eu gwerthu am yr un brisiau ag y gwerthasom yn awr er's dau fis yn ol; oblegid yr ydym yn bwriadu parhau yr Arwerthiant drwy y Flwydd- yn. Vaham yr ydych yn parhau drwy gydol y flwyddyn, a a Siopau ereill ddim ond ychydig ddiwrnodau ? medd rhai. Wei, dyma y rheswm: Yr ydym yn gwerthu mor rhad,ac yn rhoddi eiddo mor dda, nes y mae miloedd o'n cwsmeriaid wedi erfyn arnom i barhau, a chan mai ewyllys dda y cyhoedd yn gystal a'u lleshad yr ydym yn ymgeisio am dano, yr ydym wedi pendefiyru ,ario yn mlaen yr un fath yn nghyda'r up prisiav, Mae gan Isaac Roberts <5* Son ddynion yn sefyll gyda Stoc fawr bob Sadwrn Settlo Ohwarel Llanberis ar Sadwrn dilynol yn Lfoft y Farchnad, Caernarfon bob dydd lau yn Hall y Farchnad Llangefni, ac yn Hall y Farchnad, Bethesda, bob Sadwrn Cyfrif. RHODDWCH DREIAL ARNYNT, A BARNWCH VROSOCH EICH HUNAIN. Cofiwch mai yr un pribiau ag a welsoch yn y papyr o'r blaen sydd yn parhau o hyd. BOBL CYMRU. DEUWCH AT CYMBO I BRYNU IPACH ESGIDIAU. f BGOR, GOBPHBWAP, 1883. CAN QYUSEIff BOBLOGAIDD "HIRAETH," Wedi ei tbrefnu a'i chyngaseddn gan D. JENKINS, lies. BAO., ABEEYSWYTH, Y geiriau gan CEIRIOG. Y ddanNodant ar yr un copi., .Pus 6ch I; ;t ;O;o:;r; Tunes, Chants and Anthem*. Mae y drtdedd fil bron allao o'r wasg. Adolygiadau ffafriollllan o'r wasg Saesoneg a Chymt&eg. Pris 39, Sol-fia, 3s 6c, ilea Nodiant. Pob afchebion, gyda btaen; do] 'i'w hanfon at yr awdwr-D. JenkinB, Mus. Rac. Aberyswyth. 11 202 JJ0LYHEAD GRAMMAR SCHOOL. HZAD NUTM B. mORGAN JOUNI, BA, St. John's College, Cambridge. THE aim of the Education given at this X Sahocl is vo fit Boys for the Universities, the various Colleges, the Preliminary Examinations, the Oxford and Cambiidxe Local Examinations, the Civil Ssrvice, and Commercial Pursuits gen. erally. PBOSPECTDS ON APPLICATION. Next term will begin (D.V.) on Monday, October 15tb, 1883. o 2209 PBELIMINAEY ANNOTJNCEMENT. THa • OSWESIRY COLLEGl fe SCHOOL (FOR Gf THE Premises lately occupied by Mr Oweu i. OeM, M.A., will be Ólt1, adapted lot the purposes of a BOARDING AND DAY SCHOOL FOB GIRIA Th3 School will be^dti &e directorship of Mbe J. ? Jot)M, A-hianQo, Oaw8trJ. to whom all ap- = II)r Prospectuses audputiculm ahouldl add8I!ed. The Firet Term will comment on Wedoesuy, the 16th January, 1884. Miss Jones will be as- sisted by fully qualified Teachers, who shall have j paked the Mjghet University Esaminatioua. a C0F-80L0FN DANIEL ROWLANDS, LLANGEITHO. YSIAB nifer cyfyngedig o gJpies o'r Dar- JL lun godidog o'r Gof-golofn nchod, i'r hwn y dyfamwyd y wobu OYSTAF yn Eisteddfod Gad- eiriol Caerdydd, yn awr ar werth.—Ymofyner yn ddioed & Mr Horace G. Pike, Photographic Artist, Frodsham- street, Chester. Llyfrwerthwyr yn eisieu yn mhob tref fel yornchwylwyr i'r nchod. a 2213 Yn tier yn iarod, TON CYNHAUAF, Y GTODDOSIABTH GAN W. OWEN, PBY.SGOL. Y eJWUAtJ CAN GWYNEDDON. Yn y ddau Nodiant, pris Ceiniog a Dimai, neu Swllt y dwsin. Pob archeb i'w anfon i'r Percbenog, neu i MrJarrett Roberts, Carnarvon. to 2138 P ABCEL POST! iDanfoair dan bar Be nchod o Hoaanau rbot\Jl wedi en gwen o'r Edafedd Cymreig goren. ya ddi. dt.!d.-IT y PoBt am 7 pririan isei a ganlyn Rhit I Is 33 lie Rbi! 3 ?. 7 c Rh'f 4 Is 9 I F?embei I 1: 1I I Ddynfon 2. 3o D.B.-Y Mae yr Hos. anBn dynion ^jrn gyf"ul ?Mgn  MBtM? t i rM werthif yn gyC. redin am 3. I\r, a rhai marohed i h,,i 2s 9.% F" wna o Bbif 1 draa K' if 4 i feibion Dt u ferchtd o 7 i 18 Otd. JB????N?? DEBBTNIR GWLAN AM N W YDDAU. Oymerir yr ua 801&1 i OY in Gwlaøenl 0 bob math 1a ugh,. in odd& i viW, so I beidJo myned l fewn, ua y gwerthir hW1nt am bris lbai !]awer i lawn olach. Address:— I MSai f ^S, MENAI FAtTOItY I POOL STREET MARKET, CAERNARFON. NIS GALLWCH DDARLLEN nWN heb wybod mai y newydd- beth diweddaraf yn nglyn &'r Fasnach De yw y cynyrch o'r India ac Ynys Ceylon. Y mae genym stoc helaeth o'r Te rhagorol hwn newydd gyrhaedd adref, a dymunir ar i bawb roddi prawf arno. Nid oes angen am ffug- anrhegion tuag&t werthu y Te hwn, gan fod ei ansawdd o'r fath natur ag i ganmol ei hun,a'r pris o fewn cyrhaedd pawb, sef, i s 8c, is ioc, a 2s. Hyfrydwch genym hys- bysu am ostyngiad ychwan- egol yn mhris y Caws, ac fod genym gyflawnder o Gaws da am 3c i 4c y pwys, yn nghyda digonedd o'r C- impus 6c y pwys, yr Y ■ v dd yn awr yn adna- J. neNn tref a gwlad. Nwyddau arbenig uc.-c,u, werth y Sadwrn nesafa'r wythnos ddilynol. Bydd yn werth i bawb dalu ymweliad ft'r PoOL STREET MARKET yn ystod yr adeg hon. H. PRITCHARD A'! GWMI. a 2000 PENRHYN HALL, BANGOR, A GRAND BAZAAR MUSEUM & FINE ART EXHIBITION, IN AID OF THB BUILDING FUND OP PARK HILL (LON-Y-POBTY) CALVINISTIC METHODIST CHAPEL, BANGOB, ON WEDNESDAY, THURBPAY FBIDAY, & SATURDAY, SEPT. 19, 20, 21, & 22, 1883. UNDER DISTINGUISHED PATRONAGE. J. B. Davies, Iraq, J.P., Menai Bridge, has kindly consented to open the Baziar on Wednes- day, the 19th September, at 3 o'clock. The Bazaar will be open on Thursday, Friday, and Saturday, at 2 p.m. Season Tickets, 2s. Afternosn until 6 p m. of Wednesday, Thursday, and Ftiday, Is. After 6 p.m. each evening aid Saturday, 6d- G 2236 IMPORTANT. THE GREAT JUNCTION OF NORTH WALES, BLAENAU FFESTINIOG. TO BE SOLD OR LET at once, fee well JL fixed Shop and House called GLASDO.BLABNAC FFESTINIOG, next door to Bee Hive, partly opposite Glan-y-gorsHote],immediately opposite ntranceto the Craig-ddu Slate Quarries, the most promising of all the F/cstiniog Slate Works. Prastical men tpeak highly that there is no hesitation that this and the new Du £ t«s Quarries will far out-live all the rest. Entrance for Jtheworkmen to both Queries are opposite this first-class shop.— Apply to D.;W. DAVIES, B.'aenau Ffestiniog. 2199 TYSTEB PLNYDD. RHESTR Y TANYSGRIFIADAU. I £ s. D Mis3 Ma" Hughee, TaI-T-bon?. 0 2 6 Parch W.Joc<M,M?.,FoM dosser. 0 10 0 Mr O. T. Owen, Tal- y- sarn 010 6 B. Jones, YBW., U.H., Gwredog 1 0 0 Mil Hughes a'l Gwmui,Liverpool 110 ;flt¡:a,G,v::i;;e.r: g Derbynir rhoddion at y Dysteb uchod gan an o aelodau y Pwyllgor, neu gan yr YegrifeBydd. O. N. JONES. GWTddonf" P?uheH. ?BARGEINION 311willoN Ar y UyfMn a pulyn: T PARTHSYLLYDD," Neu Eirlyfr Daeraryddol, sef HAJrES YB. HOLL FYD, Wedi ei vigrifenu gan y diwedd&r Birch Join Emlyn J#ne», Mo.A.' LL.D., &'r F.rch James Spinther James, =.d.o Cynwyaa Y ParthayHydd 32 o ranan s?Ut yr nn. Ei bris ya ddwv gyfrol hardd vw 2p 2s. Dymncir eich ;8ir'Üwhftafd¡ly'fr 2:;hfQbaei; rhwau neu yn gyfrolaudrwy ddanfon at v CJhoeddwjr, ar y prisoedd goetyngol a Iyn :-Y. rhnau am bump ceiniog y rhifyn. nen y ddwy gyfrol bardd wedi eu r,wymo yn hardd am lp. Ge,thir hanner dwsin o goP;&"1 yu 01 nedair ceioiog y rhifyn. Rhydd "YParthsyllydd" haaes hoU wledydd ynyt. oedd dinassedd, trefjdd, a phentrefydd y ddaear. Rbydd wybodaeth o hineawdd, maint (hyd a lied) holl jnysoedd, cyfandiroedd, moroedd, llynoend, Be atonydd y byd adnabyddn*. Rbydd gyfrif Hefyd o boblogaeth pob gwlad, sir, plwyf, tref, psntref, ac yoys. a rydd nytbysrwjdd o'r hyn ydyw p-if gynhaliaelh bywyd y trigolion, yn ngtijdi llawer o bethau ereill, ESBONIAD DB GILL AR Y TESTAMENT NEWYDD. Yr hwn sydd ychydig heb fod yn gyftwn yn ddwy gyfrol hardd am lp 58. Ei bris yn gyflawn ydoedd 3p' ond gwerthir ef tel ag y mae am y pris uchod. LLAWLYFE DUWINYDDIAETH. Gan y Parch John Stock, wedi ei gySeithu i'r Gymraeg gin y diwsddar Barch T. Nicholas, Aberamao, Aberdar, I yn gyfrol dlos, prig 4s; scd yn awr am 2j. Y mae miloedd o lyfrau ereill ar law, lloaws 'o ba rai a werthir am btisoedd goatyngoL I Fob arebebiou i'w oyfeirio at Griffiths A Sins Printers, Cwmavon, Taibach, ø 2109 1LYFK NEWYDD ANH £ B30&0Xr I bllwb sydl yn darllen cewyddladur, yn meddn pleidlais, neu yn teknlo urrhyw ddyddordeb mewn materion politicaidd. Y GYFRES WLEIDTDDOIi: CYFHOI, GYNTAP, LLAWLYFR IIANESIOL, fiElLISPIS AB, WAITH SEI3NIS A. II. DYKE ACLAND, M.A., A CZRIL RANSOME, M.A., 6YDAO YCHWAJFJJOIADAU GAN Y CIFIEITLITKD JOJN. EVANS, B.A. CyhocdJedig cc ar Werth yn Swydclfa y Gen«il.' PRIS SWLLT. o 2197 EISTEDDFOD CAEKGYBI- A GYNHELIR YN Y TOWN HALL, DDYDD NADOLIG, 1883. BEIRNIAID:- Bhyddiaith a Barddoniaeth — GW £ IRTDD Ar RuYS A GAERWEKTDD. C-orddoriaeth;-R. MILts, Yaw., Ruabon. Traethawd"Addysg diyfodol y Cymry." Givobr, Tlws Aur. BARDDONIABIH "Ojflafan Phcaaix Park." (ioo llinell). Ovobr, Tlws Aur. Hit a Thoddaid:-Beddargraph i'r diweddar Mr Roberts, Stanley Arm. Caergybi. Gwobr, Tlws Aur, gan Mrs Roberts. Englyn:- 'Y Meddyg." Clwobr, 5s gin Mr H. Wilson, Drug Hall. CESDDOBIAETH :— I'r'COr heb fod dan 40 mewn nifer a gato creu "Ar don o flaen y gwyntoedd (Dr J. fairy). Gwobr, 5p 53 a TMwa Aur i'r'Aiweinydd. 1'r Parti o ddeuddeg a gano oreu II 0, denweh tua'r dolydd" (R. Mills). Gwobr, lp 10j, a l'hiws Arian i'r Arweinydd. Unawd Tenor," Yr Eos" (Dr J. Parry). Gwctr, Tlws Arian. Unawd Baiitone, II Baner Rhyddid" (J. H. Roberts). Gwobr, Tlws Arian. Unawd Soprano, Tros y Gareg" (J. Thcnipt). Gwobr, Tlws Arian. Unawd, Cwrdd fi wrth y ffyanou (i rai dan 15 goed). Gwobr, 5?, gau Mr H. Gwynedd Wil. liams, Gemydd. Rheatr gyflawn o'r testynau, pa rai sydd oil yn agoted i'r byd, yn cynwya gwobrwyon o dl.f8il!1 sriaa i adioddwyr, cyfieithwyr, ac arlunwyr, i'w chael a, ddfrbyniad 2 Stamp Ceiniog gan yr Ypgrlfenyddion, J. W. ELLIS,Tea Mart, ac R-Mor; WILL'AMS. G 210 TEILWNG 0 SYLW PAWB. £ •20 Y CANT 0 LOG. S.S. "GWZNLLIAN THOMAS," 1,630 tons dead weight. IcLO 'MOEGANWO Steamship Co., Limited, l.PM tons dead weight. "ANNB Taous" Steamship Company, Limited, 2,1C0 tons dead Weight, "KVTE THOMAS" Steamship Company, Limited, 2,300 tons dead weight. "WYNNBTAY" Steamship Co., Limited, 2.300 tens dead weight. "WALTER THOMAS" Steamship Co., Limited, 2200 tons dead weight. Seventh Sttimer braiding to be registered a LlmHsd C()..1Pa.ny. AGERLONCT NEWYDD. 1. Cymerwyd i fyny y shares yn ein hagerlong 7VyrM- stay mor gyllym fel yr ydym wedi contracts am un arall, i fod yn barod i'r mflr yn Mai nesaf, 1884. Cost yr agerlong yw 35,100p. 2. Bydd yrsgerlong hon o'r gwneuthnriad gorcu,gan y llong-adeiladwyr enwog Messrs Palmer a/ili Co" Jarrow-on-Tyne. Ymaoobwyomswrirqkarchokiers pwy yw adeiladwyr y llong, gan fod gwir werth y Hong, fel gwir werth ty, yn ymddibyna ar yr adeiladaoEh. Enw yr agerlong honfydd Walter Yliom is. 2. tiallwu addaw gyda yr hyder mwyaf y tlltr yr agerlong tuaz 20p y oant., efallai ychwaneg. Ira y mae llongan hwyliau i raddan mawr out of date, 80 n tala end ychydig nMdduN Hog, y mae agerJongau yn talu yn well nag erioed. Hyd yn nod yn yr amsenxnM ueIarfMnaeh, yr oeddagerioB?uCMrdyddymtata tua? 20p y .nt yn flynyddol fel rheol. T.I.?om i'm :h:&Id.;t ::t1:Jd Ji'ldai,si(.: Rhagfyr, 18b2, ya 01 23p 108 y cant. 4. ByddyDytrtnynagot?dyayswyddfabobiHEMr i'r shii'eholdert eu hatchwilio, a'r Po icy of Insurtntt bob ameer i'w gweled, er sicrhau na fydd yr un goUed tr? l..g-ddr Ili?d. tr5 ;;ldd;3'n lOOp 1r un, M i'w t?ia fel a ganlfn;— P. s. C. 2 0 0 wrth anfon am share. 48 0 0 Mai laf, 1881. 12 10 0 yn mhen chwe' mis wed'yn. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 6. FfUy, telir y shirt i fyny yn mhen dwy flyne lei Ond tilir enillion y llong (dividend) ar yr oil o'r omser cyntaf, sef Mai 1884. Bydd byn yn ei gwneyd yn rhwydd i bawb ag sydd ag ychydig arian ganddynt i 1wU1l0. 7. Sylwer mai y ffordd arfarol mewn firms ereiD pr Wu em 7 Ilong Ira y mM yn cael ei l?de Iltdu 'I. gw?ddill, os bydd gweddill, ya mhen chwe' mI?s w?a' ond ni«l ydym ni yn gofyn i neb dala oad yr application i'hr jW t s bi gd y Hong wedi ei gorp&en a8 ya barod i'r m6r 8. Dealler nad ydym yn chargio dim commission ar adeiladaeth y llong, yr hyn yw yr arferiad gyfiredin. Yr an faint a gostia y llong i'r shareholders ag eydd raid i sidalu i'r adeiladwyr, sef 35,loop. Bydd hvn yn fantan fawr i'r shareholders idcocarea, Y tâ.1 wedi hyn i ni fyd rI 2p 10a y cant ar yr holl Enillion hell euiliion y brokerage, &J" yn mY\lEd i'r shareholders. Dj mnnwn 81" Bylw arbet-ig y shareholders at ? telcrau byn, a.'u cytnharu iI. tnelcraufir¡n3 ereill. 9. Bydd i r llog Rael ei dd jsranu ar 01 pob inorddth fel v gwybyddo y shareholders o fis i fis, pA beth yw enillion y Itong. 10. Bydd y llorg ar egwydder y Limited Liability cd ..Ynillr! h..&:7,. 1ydddd ,-r y Li.it?d yaaili. MANTEISION PELLACH. ]. Ceirpobnlanjlionyn y prospectus,nea drwy vsgrifenu atom ni, inegin enwai yr adeilaiwyr, pria y Jong holl wnenthnriad y llong, &j. &c. Tr hyu ni ch,ir yn gyffirenin aiewn pmpcctus o'r fath. Yr ydvm m i bawb wybod yr boll 1 any HOD. 2. Mantus fawr ar ill yw fod y tal am y mannnerrcr.'t mor iael, tra nad ydym yn codi dim fil commission a r .d.ii.dacth y llong. Gwyr pawb sydd yn hyddysr vn y pethan byn y fantais fawr eydd yn y cyjylltiad Swn 3. Gan y bydd y llong wedi ei insurio yn d werth yn erbyn Hong-ddrylliad, a phob damwe'eier so befyd nnrhyw e geulasdra o du y Cadben, nidcee ra d i neb ofni colli ei arian. Esgenlusir weitbiaq i wneyd bYD; ondfrl sicrwydd i'r cifranddalwyr, dataotir » policy 10') amser yn y swyddfa. 4. Yrydymyn brofiadsl bollol o longwriaeth Tn ci boll gysylltiadau, ac j n adnabyddus a'r holl borth,aild- oed 1; ao y mie amryw o'r prif farsiaudwir 10 f,lCet»r ac ar y Cyfatdir wedi cymeryd rhanwi yn ein Uonpao, 00 yn anfon eixchlon bob dydd am shares ya y fVu!t."r Thomas, 5. ? mae croeeaw i bawb ymholi am ein cymoriod yn Nghaerdydd; us. ya y National Provincial Bank of England, Bate Docks, Cardiff, B. idgend, a Doigellar, 6. dymnaa nab am share non shares, atom ni i'r cyfeiriad isod. Ysyrifencr yn fuati, cr sicr- hau sltares. 7. Mown caalyniad i amryw lythyrau lymnnwn di!y. weyd nad oes na cysylltiad o gll bl rhwnir ein firm ui Evan ThomiiS.Rad jliffe.i Co i fl- Y Messra Jones A Thomas,-Y moent yn Aiwyfirm bollol wahanol. EVAK THOMAS, BADCLtFFE, A Co., BPTE CHAMBEElf, Cabe]F,, LLYTHYB CYMERADWYAETH, Yrwyfynadwaen Cadben Evan Thomas » Mr P,J cliffs yn dø, ac y m- genyf bob byder M e ■^T3' rwyd 1 a'n gonestrwydd. Nid yd|nt y^bi lT^7 yr brn an &!14nt gyf1DL Y mai llnlws o' ion^n ^.eAo^ganddynt, ac yncael per^lS [loD.tWYdd. Arwyddwyd, ;r- J J. CYNDD N JONES 2.R.??c?°?"?.