Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

?? DWYB I YMFUUWYR? ?'MM wfdi m tpwytio? B ,?f?MUNA?KUO?BT BOGEB8 2t?? ,jB3u<Meiit?. t"?it*?* <rtmyUM ?pM' JiL? tMet-?P'? by.b?nymtud?yr.?e? ?, do.b.rth K'?)?. ,yddt. c?o Am. ??,'f?'h'M"??yf,'t Caot L?tmtht? t _??????'?? ? ? .? ?'. ?.?.?? ?..L.? :?"' ior by&44mynt -o? yu cynotth- WILU?? WILUAMS (Oy°? ?'?' TRMPRB?cmHOUSB, ''t7;if?(W?TR&ET, LfVERFOOL, _?????"r?..T<bn?W?: t BDYMnXASy?yaue?rydgenMUy?j r ?''??Iodvn<?ier y ?brn-?tddynt ?ddM?nb%ob ?cynottX- nnihyw ii-li 1'r Aaoncft, Q'r byd,:?n nghrd-'r gwi,,bi"l brisian, One' "'?7?? 31, ?yj:?.&BSS?r????!'?? (yn n(,i q4wrtetz) &g of, 3 6icy b tl, .a1 fi*Ugy py1w mov i .f r ll,odd Tdwpod r, ria n9'í1&a, Ii ''r saw ymdd!rl""l1tlt eu 4"=. ?'i ar y ll* ati A lf a y ddirlelm?t eu I"WY-U eymorld g.-l plibdlil ?'?L? f strrDpM yjfyp?M cr?- "??, jj?Q??? RV-M?srop?. ? ??. JAME? A't MAB. ?.'?: ymtMRA?oaHpPsa, M.U?KMt-aTBEBT.UVBBPOOL. ? ?M' ?. day?ant hyabTM y <!yheedd ei bod M. Tn?/mawn ?f!tt? ?'=?.y? O.d<t wedt bo<} ? tIj!fydA ?Mto?MTE ??<'y°? tS?tm By?MM ?' <it bro9<K mMthYomyea? ='w.yr ya fan?it i'<?o i M?rhM v I'Me'M B<"«'' <tiHtwyr ?c K'eTd y ?"ntt yn mhob modd. 8icrh.:f mTn? o'9'??? &m y iseial t ??njM, 0 M??.? ph? P?? o'r t'y?. ';r, <y!)f aMMMWd<MynM (pa?et,t.<A.e,h) ..Q.r &111" Rho<t!tf mw?tth ?Tn?rHi?ot (??tod p%M?'*) y i?yw?f-at'ti-C??t. "?&eir pob hy?yr'?'H <"? Mfjn t!ythyf (?Oym?o: '?M!8)e9?n?'), ao')?rfy'Ai7 ? p??h TiiriedAnt ? -? ??a?'« ea?t y "a 4yM!? Li*er?)ot. ''1MtrBy:w<[!bc,fyr?h<t!ib?b!!W'tsbi)tetb. Crt?d<y:r yr uo.?? ?tt?.yt.?wt?i.y P?h? ?t?Jo?.?A., t)D.,U,wy<HC? U?.o?a- -t?!; A: J' P?r.?. At)<rtaw. o ?'" -?__? ATYmFCDWyR. ,? ? ?? HUGH HUGHES, ?. ? ? ? ? ? STA.'nONBE. A.5II.WCH 11ELLIR osel pob hvebygrw-vdd am y tolerau, a chR,Hhr i'w Ilooori at wncyd ctia tun .yned 0 tPwy lytbyr Y!i uohoi. stam2. Ilythyr i yn y 1IJ9 HlIb Hnb8 fn ajJent 111'08 brif awmain, L-g,?. T,ir,n.1 A Lbnt\¡n er'" 'do3:3T -1Dood, Y- dB"l.p 1-0?id Yw gdreu i ty.od (:rh"M\ ,hlt"u y. k..rim M A"d- ioa ar rY]:!Í.;7'rt\ 1;;C5fr:Y¡ v. evs4ytleu gO1I i haws fydd Yd l¡.:>ek:o yn A.?lwtb, LtMymo' Mt?tirTf?tuNLW York, a ehyfM-  ar m tn n*iioa-i Lw-ijwl, a !{oMIr am an .f, I ua; .7\ tnu\ n\ ¡phl M ne 'êudyn WJJ«)' f;,r,> ¡" n', 1y,l! ? ?" J A? 4 4, o bortr S S M< ? ?'?)?'. ?m )y!a;t p?t a yn im?tir.4wn:,Yi br7s i sierbsTI Iral tr. &O!1 pmtit i n. ?in i'e n?-i?iau Wi. Gellir <?<Mftef?n?? ? e?' ? '? ?M ? D H U-4hm, G 1843 TNBTCDWYB. < ? ? ? ? § ;V?tMtTNA J. D< PIHBOR (OL?yB!.A!te) L JLf. ?hyM???p.'i) H?tXx!<tethyN t%!Mleh 1rwy!i111 a,j',rlCl:!í{"q, t'r prisilõ'1 i wx)i,%7a:?l "1a,i t?i.Aatcnct, C.Mt'lit) ?'tMth. N'o? -Ze:Jamj, f 'D?:ob pMth o'r byd?frwy ymoffs ?g e!ya ???-' i)tMj. n?? ?"?te?;, '??a'"yt? ya eyB<r?<: <)tM?< <?t?. 81or!t.?f (. ?: .h': c! t Hf'i "m y pHai?'t !M;}?f. .18'1 A-mbya ??r Ata,-i,? < Rf?M)- M't-t?th Gt<]Wthy/??''<??'"v? yMyw.?M?tO'??. aytM:?Mt A m?b ? aa diMt?tt'L'7er?to!. t?t<et!nM)?Mad«'t 0?<ry t;r4?'a ?UyH )hj <?MMth?)?R' 7?TT't.<Mto<)<'<t. i bitwb a tM- MttMttat'??? < ?.-? ?tK?aj ?r hvB a? '?U-?ofW)! v ??H ?A?w watt?MJtaitUo Iht?t yo yr ?ra'?f?.'M W'?' ?e? pro&fKt'M<'& ''l?thHi?y'at??. 'QyM-iM'at'' 1??. P?RCE, BIIIlgral.iotI ?f<, J;:i' L! .-i H,HteHFiELo.ar., TithebamiSt., tiVSRPOQI. ? "? t?nerta.tfytr yrM'jbpd! aylw g.?n y '?atct. Jo& JbMM (Bg*wy!'b<?')) MnndAm, J?hn—Jpaet' t h6)pM, D.D..I?r p 'r. (ftt)cM),'t.ott)w:?J.)M? "? Mttt Hui?hc? u.P., LMT?!: ?. DeKaDa?ea, .A.'Ph.A.¡"¡rd.r'a5e'reiU. t?Ph? .A?Mrd'tf.tMe'MiUf ?.- ..? .?5&?— -?? ? ? C???t?. :1 u J  ?))?tJ)BS3))W'?'?"'d'AMtC6YnD N?MZ. "?1[VTBD1!D i'rtM iry'n ?ymtmo <?d y? t? ttn- l P.i'u ,1í!1 t'f1' JiOl$!l Wetf¥ .3!,ly" ';r ? ?)? rht??' '?.!M .? OuaM? ?!«'? (<?mM puf). Je. J:j r;ï:d:}, .W' ..Îft 'YO 'KW"OO .1ac'ùà tnrb;!ir i:üol 1bteJla-¡¡ Jr Ame; f.! C&n&diiuí 8eri R i., yn l ',r" Yfl:?i, rUXL?.DELPWI;, DO' Uki'Ti- '?bttit.' 0'-<? ?.)-< ?3't()s' -CAXA? .63 FM8 ijNew ?K ?t«K)<"H«MttetT<'x?.E6Mt. Dig*s.e?fwyd pobcy>otU'rf'IN.lI'cb. Ni-lyvyswyWtbon ya =,kit ttmor"¡r, 'Cladiad, 4p 0.. 1 ]D* ? ?ttth <Ay(te< M yn AmerxM. Me ?y<<? .IUPf. f,t¡l o(..¡ v AG dyf-iliad i *'a rbv-ii ya aeiori (y (,y.,y gyd&'ugily4d) N :htd4'If; L. ? <td*'yate*<"?'< ?. MM?.M? epf?f'. y??a ya <t?af (?? ?' Mt)M')ft ?MKR H09KKT8 ?6:yo D(<f),PMMn. )?<'A<?nt.T<'n<t?!Bt't<8K r'ninB-atrept, T.i?(?'o?!. 0.&.—Y <<!? t:i ? yu tftt?t)). yn ytfy). y 'LKC<<'M .f?tf. 8'r!??<!W'iy."bM<'<M<t,296ciptMt,!umBe)' JII C!J1>ø pob 'p,H(\nd3. Ii.oBT.WILLtA14B. Gwaa)' Llow *.BethMia<t-tMTMe, JH HM t CYNLLUN DA. &0" y SWID hwn no "cl1od :T". D vd,tadui lIutocb a ? ? f?"M. & Xa <'? )?o<!d:r <)? .? rncwr) .Vthydtjt Mjddiaa. UaOyfjg¡Ú!!IoW3 mAwn lIyfr «lud'I, i' ?,S 'Mthtdjn 4*'HO<?. CyMtif? i-Q?orM E ?M? ??St?-D?? O?-?M Ho.:a. C&tD-Md. ?K Y tr.tdd om er dd*elaf a -W?ttL ?LM?Mt; RCL Y C?d oKn t'r <N?t!? a '??'?- el5M Tmtlt OTOTBOYAL & SYW, LLS ? ,mw8!J-!= ?!tBMaMB9NB! ?!M m JVA?hNaBW?? <Mt tf vam 0<r MCB <MM <M tt< MM tt ntBNUBMMW. 'MBB&i5MM<fMOttnMBMM, «M ? a? MM <f ZMMMM. ? <MDtM<?t<?tmu<nnMnM.? j <gM<M ? <wt<u?meo!m.AiM. <MM<tt?<tcrt?M?eM?)?jB .SJ3!?<*?'<«t* m SMSM?BM?aLBOW<M,orMV))? — ? Mt hT <C t<MMaf TtB?h !?? tTS?M. <t«<tM?h: ?tn'tKM.??ttS.m.?Bf' ?<?t t Mat & wooMec? Naa MS?' M?pjm, Mfeh?ad iaod. Period neb a chmel eu camsrwat? ?STythyebyeiad .Ee« <et<7t C?«? Gn-?!< gM dyMo fy mo'l wetH mMW, nM ychwaith wodt .i&MMfMMitUL— 'B.tB ntMU'awMmraxfBa; MIf.?aMHdtt.yf'yw ??eyd hy?yn h ?by%i.t M? fyddo yn dewM dytod ym?.-CXM&O' AMEaiCA! AMERICA'! j '?SS'???e.M4?)f Adult, .? ObiMrM ? agee,ig In I., iT;g lio?, el;4,1p.d Adult, ar4 4 tlader I you, One Guinea. paTttcuta ? For f6rma U, an(I alefiitlet PaTticular?, apply ? T J?8 ? u?.Bt?tt, ? e ? ol. ) N.B.—No connection with other Agents. 41 -0'tMa'=?'??==?"?'"?-? ?sde ditect to above a?<?reBa. o 20t8) commnmicantMM,?-????'?'' EngtMh, to tte BTE'W .?)?K:" ?s ??BOST03: r ??? I EVEMr WEDNEaDAX?&im.gATCRDAY. t' t b c tj N A R D ST sk?l P -.e6.m. ?.-?,Ppl, i.t'fITotTEIP COMPAN Of to thetr Aotttff.?-W?. ?WILMA?a.?, It<T*M??TB'J'MM!tt, jM g?; STSBB?az, ATL+ BATES. 'A ?'??????'' ? 1 DlITE:D-A1L:FABas. ¡ ITVJMPOOL-TO-.PMt"ELPHIA, 6-EET WBrMaDAY AXD 'M.TZMtATa U.TUR.1H.1 Aecommodattoa fof pMpengeta equal to r,uromiiline. ,è" 1'a?ongcM end Qt?da Jaade? at PhUsMph an the ;if'of the-Pbunsylvifiia r?ailro?%1. I Jl.3 A1'qI .-43 wxst, Acp!y to JU.CHA8DSQN; S.NOE & 00., 17 A 19, WatM-siMet. Li7M)M-)t. J. b¡)()r>1ta)' to tbe NortnWnlM Qnarry!tlea.tUn'ou, 1, ,1¡,.d(" jcteat, CMnatvon; Po-allcpo 24, High..striio t, Oam!ityon; TL G. F-ct)èds, Aoc1[ Cattle, aesigi; u Ka<r!Ta]yt)aMt- 1, 227-77 -RO MINION I}l Wd REDUCMO FARES. From UVEaPOOL M TanBBDA'H.. This Line book 2a!1sell&rsthrotlg:1 0 tHpMt.et AMERICA, At Bp.al-Low R" StJaon, t<Mm <ei0 tO"; IllwlII ii- tt3,&773; Steerage, -M-4!. ASSISTS R i'A8SA.H S tre(tfuttea te MMttoba, the ITor6h-We4tTtrr taSKfJIpartaef' PANADA. r&Lo or L \q,)ür ¡; aUd '8m!lleDoma9¡o..arv\ £ Narvies. (ten.,iial rH, iIoDd tht;r Famillas, jBt; ChitdrM tmdet 13 ye M, !3 Infants nnda!' Oc') ymr, '19a. For Pm3ago Tio4e t3. Mp!'?9 Ftiant, Hutt, j -M Mo!n'oow!tt!Y, 24. J1!Ia3-Jttaetí LirerpM!. efD. B. DMiM. PwUhsli, BEBUOED FABEB TO AMEmOA BEAVER'tXNE U"Ool Md QaMMt< wa. l.C' Steedge :Pare, 3 'l B< TO airz&so, SosTaTr, ba ?w T&i x '.lioi>N "AU"' QmlBBo oit Movft" 100.. 1 ."t, r:t 'r'4' J J AwMed to- 96"00, B8' Pa-songers booke4 to. all parts of Canada and the Ualt6<f sthtes It uw: a tee. '1 Fllrfùrl lil'PärtiC1,1la:8' a n :l't Ii'seour e e'.ltp s,apt !yto -]toW; TMK&BRTS; Mamger; CfmRt!a;;SNpp:ng '"o., Wat<Jr.streot, Liverp l. (lr '¡;W. 1: G. Stymsur & Co., QuetttMown; D. Bt Da ripq, Rhianfa,.P%,ILheg; .JohHL.Daviet). 4, South CM U?ycRwydd UamlkcMif Bittt?M, ?r to ? .?. :Jfqbert r?,.(, 9t).treet, Oarnarvon. 30 A- LLAN MNB, -MS' ?& A- ..0 LERPWL. — HAUFAXa. BALTINCBB.Sf jtt 11 'PERT'J;VrAN.J!:or QUEn() "Sa t 13. PARI:srAN.l'or QtmllJll1. pt2 C.\SPIAN.F: HAJ.,Jp <r I:\4L;rJn!.S t 2õ t (1.7 S.o\RDINIA.N.}i:œ.QuEn,c.( Lf x u Ei OTJAN Ft.rtHALiFAx&.BALT:MpJtsC:t; 9 åml ? ei!ttt< 98- <«., 't/¡:l è£t:I"1 <t BaHfM, ant)' Ttrto'toH TtoxtMto aH pcm'tatMMMMt B.?m.t PAMf?LKp!;—AC (.y&M—"Adtf.aa!ftd .)?u.; rychlolwy)' AMRet?yddei? BiMog«<tb'tM?Mta ie;" nciyd. ll:¡:I!lphhd diweddar a lI..wphlt:\ :iM <?!'nth'?a Gbritawinol AmeliM, Ac., yn ea<t ?m,? h%nf?o yn rhod. 1 .1 1, Oludiou yl1 LI faoth i ?«)?:[, MU tMfy yn cae M i 1IC!itbWfr 8!nI\Cddol àc i forwini4 Coit pot hybyn?yad troy y?tvn&e ALLAN BROTnER§&€0.,?ames-Btree? Lkerpool, nea a MtR.G.Hnmpbt6ye,?ev< A?ent?PMtmtKtbc. ?n. Patty, Wi!)iMa, <tBdOadwa!aAf,a?nd4 WtUiama'.ceMt,. jB!ethMda; 7. Ma.ket.?.reet, Carnarvoll; I\Ud'I'OU'OrO8S8S, l"estiniog. I' Mf E!t Eebertt, Ne? Aerent, yomOi?Mee,. Felltinieg" Mr R. Pany, Auctionear, #o., Pwllholi. M* 0. I<ew(a, Newa Agfnt, Pen-y<Meee.. Mt MaMtl Dtvi?t, DMpM, :t.?n<;on RoM(; UwBtMM. Mt Natthey G?? iMe?'a Babt Md &<x) WarehouM.217, ati,. el?.Biilw BUM. Pierce, PHntjj, ?e., Ddy(t?!eh. ?a ".¡., "-T' j .¥ :0'AVB IT 1? ?<??.SOUBB& JLL ad t(,ii6*tbedicoof st.T" )(,rgaa,TllrI.Do 'spar Wb. 1.?. Mb'=:' T?-I D- Sp. H.ATtpl.QUGTI'B MC&? ? BAI.I ? *RaiTMtiB*tmtM!Mtnhet<!Mh*.<ttP'btMen< tMM <MM, eonsMptti? !g)MtbM)t?)tM-t?M?&htr « ?)){ tetjSStutt. H.'LmtMCt?UtBNSSt.Lcadaa.? eNE BOX OF mMM B4< t!LL< CT??S??SNESS?? ? ? or L=ul ? ttt?Mattont t&tWe*Mt 6f <<Bt ?<?Mtt<<dM<t =- Ð. ??M.??..? ?? t??M???WMt?B.??jS? R'?a*?' f!/I1J 8t?MLwm 18SS, WBDI m CtMUPtON DAtt DDitDDF SiCfXDDOt- i;;æ(¡j¡J-,¡J;. ,ri%'i*I7¡ 3 di,.y* ol 6 y .1 DoTbym??e?d?n?'n <& ??yu????? d?wy?n .16 y ? G?S3S* S?wnbob <?'??''?? ? ??'' ? y'??? DA EY. A S, Rh l'w T' 5 Qi?wo?EA ?i?]?). ? ? ???'65?0???? Id1i\.tKiilI; ;itd.dHrJ defQyddib ,'l. "r{ <.7\Tl.ij) f\>1 1: ¿ mewnlhitb,eniroliriOA. 9 ,,J3r' .l"pTt i k :2b"f;'1¡": Y' dl;ÿ1íio 11 POW hw?Yag !fen. nnbonej?dyw?Hdj un 6afe?.foi t.en? ? l"ó-:Vdwr' 6??m?, ?? ?'' ??. hanMr ?i?enoJDao? ??M??-'t?e?i?y ??wr.? rh??' O?rwydd y 6?!'t pMhaM eydd am d.no. m?U?eM f?M?wtth X?cMt m cyay? t'r_Cyhp.edJ. o?erm?ya 0?01 Momedi j Mth. y maa'- MgeMheidiot ed wo,, aI?MBJ' iHsacT Powbt?? bob b?h. ? A.- wetth ? a bobFfe?Uydd.mewnbtyet? ? Sot? 6c?'.?? aD..?" gyhMf?rth? ynl49,Deke-stc6et,?c ? ??.?.i-?n, '):?i?=.cs:A??'??r- r.i. ?;?' ?..? ?" .? No. I.-GBOBGIRS .MtM AND GRA VBL PIZZX. A'o. 2. GBO-iGEW,li ORA VEL PILLS. i NO. 3.-(}lGOllGB"s.z:.rj FOR THB PIi. -c St. ?? Ei s ? EIOHLY RBOOB- MENDED by Nediet 1 Ken, and 'ONIVE?. SALLY HELD I f. HIGH ESTEEM. ) I' (a c I I GEORGE'S PIL? .JHn Yn ddf(M.d: ton ydyw?FMHymntaeth iwyaf hynod i- '-) I -I GEOR94ri,)?yl I a GEOR???iSH AMD ?RA?M ?[aLS. ? Ydynt crbyu heddyw yu admbyddua yn mhob gwlad waretddiedig (tan hauL t GEORGE'S PILE AND GR'AVEL PI&LS .¿ fJ Ydi-ot9iedi èu profla'U;ç,tíà¡£o ya Feddyginiseth betgMth effeithiol a diogelg<N amrywoDdoctorMMttFte)y!lwyf?'?gta'JtAme!ig;.?.; .? -GEORGW&-PI-LE-ANÐ GRAVErs" PILLS" .c. I Y maeat ya anghymhtrol er symad y Pilea a't Gravel, a Uuawa c anhwyIdeMt ereJlf eydd bob ama t ya e': c&nlyc, megys:— GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Poan yn yCefn, yegafude: yn y Pen, DiaygTrettUad. Rhwymead, Uyngyt Mt?, DiSyg AMd), poen yn yr Arenau, j roan ya AnadlG [tA.V?Z., FILL; .,QEORQF'S ? ?yn??a.au?i?yB?'yRYet, ?o??ad, iddyM.y'??.?! ? ? ?? ? ? r: G 4i yn I*Irt?u, Out?i iw t vit yril D!tlt ?th, D??aji?'M?' CtwA?d m%ew li'p, I'mlitd 6 by&u in-y gain, Llwft ?gLi D #ft-i (i w,4#di J ? !? ? ? ?! ) &'< t!?O.?. GE? 'S ??, r?? E??wAl NMRa??R? A?i_ I?lil&? -——? ? ? .¿' Bum aymudMt eyehdet a Mas aanymunol yn y Genan, Ohwydd yD y OI, nntca a j,t T? -Tra6d, ?& ya y M?M?ydd.t? ?-? '"? T- -'? GEOHGE'S ?HjS -AN-D ??AVSL?'PILI?' ? ? ? ? ? .L. A Bycmd&at bob ruwyetr o'r Arema. yr Afa, a thodtoydd y dwft. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS (' 1 Î4 weitn* )A!!t !el-,f\l(9in ,rel"mu'J hoU. JeW-t .at:h95tr S"D q 'ilos a' 'Gr.av.l; GEORGE'S Tfm,A?tIG:<A'VEL PILLS c Dylest gael e'J ci-Iw-ya iw, aa y tuedia cyniaryd ychydi ohont ar ymddangosiad oyntat y doIaTtaa hya 1 roddi atnUn<l baiti ar eu cynydd. GEORGE'S PILE AND GRAVEL. PILLS „ I B-dd i'r pe L YUY ayM: -Jui gvieith .1 ntcwa Meoejd IMth. 113 yn anad!u a Mmhur, iieu yu dilya galwedigaotbftusWOioq, gael fod y PeleBi byn yn tmmhtin- iadw/ iddynt. ) ? 7 —— ,?/:3*:?fet?ydiec??'??.atwy;?Fedd?i?? 6ni < hyny?n dgadgenidg? F:id-yioii bu bod mewn ecfylll\ anoeit!liol, .M GBURa?S PrLE-A??RA"?? ?L?° ? ? T-, r At?Mthmowmblycha<t, laJ?-a 2s9.y:.un,R-tu bnJ.-f&t?Uyddj,)a-chas yn M t;o!Hyd. J)k'Wt YP66., ?,29 4o (t 2s 9c-yt uiil?nie*n tampe. I G?ORO? PIL6 A'ND GRAV? riLLS '¡' ".60C!,1otwch.dW1JIW.Y:rl" YaMe poMogrwyd 1 d?yMyb y Peism h. yn ?_ ? yr hoU _,M '?t.fetbtto rh'ttp?Mo?u dte?yddM? thrtMhwautat .rw?e?ehu.M ya la "ttwyUir y cM (?ad?ei fod yn cad Pelemi geuioneddot .QBOMN, p.m nad ydtw ? end cMl !'hyT atMMamb bi?RRiK A pHB?oLua 'ya en 'tl6. Mae enwy ;-?.: ;.jQ-!tnettharw<?rttt&obb}v'ch<ftr?eaigwitione<tdoL (,;E0l1'q.'p'.D.G,YIJ"'plr..L.s1" I Y-??-p??aog y-Pe?ci hyn 'wedi det?yndTos ddwy?N e DystMa?thau P?& 6.1 hy. -'wedi dei'61n'aios ddw? ?M o Dy? i?la h au plx;F, ;ao ?yul,,e?ii, p 4o ;mae?ailryw oddi ?,7 B'e?dygon?MMyllwyrenwog. j p?oxay?J.iE. 'SEOR?E, M.R.P??' ?'.J?. j" ? ? ?? .? ? -?- ? "<???-G?oti@ANSHIR? _?'? ?_ \M?D?M&ETH ?MDFAWR .l.g\ A barant y gwaod, ao )t xymudant anhwylderau at yr &ii1,I i(B..t,E n:'ÊtiVlJáN'OD, Ail\'( ÖOiLùbDIO. j CtyfhMt ao ftdferaat i !o:hyd gy?iaoJtIiadM'eMM-tMit?" ?Ma}! ya ?My?BHaoth anmtitM. iaa ?y werthfawr at bob anhwytdM a?mMmtM?ft f h<ti) ooit?a ya agored iddyat. I Btaat < ttMt 6 tWa oed nb&ellit thodd! ptie rhy uche! arnynt. to q r rr: ? ''ll?ici i ?'?ii'l?-J ??'T?? ?y?r?fM'?r' J'.?.? -? .?? 'h' ?'' ? ?LJ!,?? ?i.??ii?-L ) Byddfedc1YRiuiaeth .¡¡ftJJg.It B, J.Jr"dlg. ae hen ddolurlau 0 bob Y mM yn dra eBettM. at y G/m?wet (Gtout), t'r Qo?yBwat (Rha?matiam). AT ANHWYLDBB Y FREaT, GYDDFAU DOLUKU3 (.?? rArM?.-BBO?OSITH, PEaWC?, ANW?D, A PaOB MATH 0 AMEOa?DON A TaAaDDIADAU AR Y OBOEN, NID 0? EIOTDMAB. (? i' ,Gwøeuthete4ig-¥u unig vn Seiylli.o.i TMœu-Hw.li,N'<3JIiI.,O:J:ford..atree.t{dLwel<i', S33, fj Ixn1clou". ,"[!lir O\IJ.f'.P. blychnu nea 1rill If 1'" lie, -P4 go, 4p Oq, I ti, 2.1s,,a 338 yt un. Q gollir en oi\eL.gan bob fferyllydd drwy Yl hollJfd.L J i, .L. ,1. ? ? Rho?<:yag1torM??in?Myd?fyny?cyfe!r!ad?ch9d. rbw? a 4, neudrwylythy? ? -T?i'-????V < <P??"??W?P*V*?F'<? ''iRM?aMtBtt<m ? 'fh?M ?. 'S ?B????Mi???t.?'J<.??.M. i-.t?T ?R??'f??'??t'?'' ''1 '.t ?.'<.E«?.?yp!«Mt.M'?t. r -???????'' Fs RatU?!t T < BD-?Rm!Nt?s!a(?8?' -??.?? ,,w!TtT? ? .,?/*??. Aa.¡s..dtoib.t1'_œn"I(a,oo.'¡ollatlq" Uwf&?ho??'T&SS??'L????'??-!OUXUR ? tt? ?' ?s?- Ml?s?s?*??"? i,A!<?'??pMMf?- .<?'M.teMt?M?t.? ? ?i?Jn6S'lJB?M? OfFA?rtEe?jL? aCASOM <<B??<*fA «Mt<yM<w?.t?M?n'. ??tf?t. woxeM?-. Xs?<w ??t. jMi. '?M?t.<?'«.?<. e?"w ?S<i??-<?t)???/lt<?P?:<???r<M? ..?. 'I" ¡'j TT .i:ô' ;I.. )::A1 NEDDXeiNMETii ??AELEUIG ATDM?? 'T&EULIAD AC ANHW?L- ¡,( J: '¡('c DERA-V All.-YR? IAt- r,¡:¡; -(' Y Y ???. ——.? ??- ? ??/.??:?, ?-?/? f jc?' jY L?JLtA?.?- 'L. I,' 'i 'f: < < q, ?BID!JaUS->¿1ND "LIVER;Pf1-LS L. ??MA?BiT?N?tHjMSo??yddLIyMeMlpatMheb gynwys Anfm Byw (3f-)'<wy) JL we naAyw Fwa <MU..Mf?'t?MaaJtyh? ?nw?aJie o zMMMedd: epM? .t)')r. UyBfau ge<m)?hp?Mftt''60)-?yterph. ??'?'MetyGert(J!'H<oM) t')rItm. yrtuu'ti ynddjtnihenyw y T)iM ttMa a <HtMd <t<eed. Ctijc t?eltd M Dt?jp jtaddy?inieeth tier t-ht?enta-jFa? y JEeSMmntm TMn!M, ? rh? etwye?eX 4<?'J? ?????X'?)??' CotnddioB, yr hyn bethent?ddyn pen Dttfyg Trtati?, Gfri-  a. h:yr &A'lddiOD œnlyuol gMTrim:?-Owynt, DLrw.Wis Ai4i Anmhnr. Md?Tebryd. DiNy? Mn'?<Lt?wyd, Rkwpcedd, D<efrrMth,Cm;y!tyFen,JPen-yee?'')4? Haw?- z? tttt Kr?M y:6)?!oB, ?pByy pef'?to?wyMMn ereiH. M?ct yn dd<t rhNeon)! My<t r!mg!y MeM T mtMB? .at A'gbryd 'I Corph: Ac fe dd)'lnt fod yn mhob?ted \f' ar br&wf JVlJ åleDau h,y Y mant weffi profi en hunain Y8 y. f6ddygini.wth 6Ulioly¡î JigYdoglle$kÂbf" "ddmfonwo am d4uyvLt 1. ch cyn in 0 w%banol barthotl o I4 ChjmrD. h r  W. ELLIa.JD ?W i wft gwneyd y by., B Pr I 01. Ty?io!aethoddf;WtthJo!?Jeoe<jttew.,dtweddM.F*e)'OtweBt)'y. "AtMa?s.O??estty.MTMh?t?M.tSN. Atr<r?<?ra,—YnMBt?!?y'?'??Mfontt<m?!d?ythTnByddddy)e<teaich? Yrwytwe<M defn- yadbtmTywatt?no'<ATMNM??}??yntueadymteddyeiBiaet& tagofott—Yr eMdoeh yn gywt)-, JcsM S<ta-H)!t hwyBt mewBSB!)ctt)t h !<9, yr M. t tMrgwMt.h yewm Bm 29 9e; nen dtwy'r PeBt yn.ddi?an! am M Siam?OM? MB 36 StMBp, t ?"' en OMt drtty ncrtsyw Fferyi?dd nen DdTBjmtet. M Mjm Mf GWNMD. Ao &a WBATH, "if Af M WMTa, <Mt "l. fu .J. & J". ? I IUl ??? ABEBGELE. 1- 0.??dM!(???'??? ??? ??????.??s??. evhdaid- =I did. f1 ,1' 'Iv' Ita., 'r ':ë: (Yr o:: yn y Ddau "Vodiat. Pris 6c. un; d:tw1 r Po$!" re.) ,;ø 64. Man i Ganu-Singilig Stdi: Dec-; awd i T. a B., gan Owait ??f. 65. F&rw?—F?-?M?.' Can i Barl- t f-<) ?tcper<<tn2'.r?.?.<?- ?"T' i ?Uc& y Git??.??'? ?3? ) Can i D eno gau .:laI)LlW: I:'CY. ,jl .?jY?H??yw??:')Can i Denor, g?n P?< ?f?w. t 68. Pinael ?LNrhy?edd: Can i BM I n?uB?itoue.?anjR.??'f? I ?.?iO'&U Dl?: Deua.?d i?eisB?;. O'iili Dlos: Deu %Wa i" 60. Orhowehimifyngloewgledd— ? ??? ?'o? ? ?-; C?i ?an.j ? tone, gfm Cu't7yM LoH. ?E*?' I tone, gan (Iwil,?)n on. It- 61. Semier yr 'Pde'om grymus: Dou- ?d Å OdM .Fas,,ne)t ?enora?as,. gan &?t. ?? "?'<' ? '62. '?'?AM?y'Tta6&-?T7?'?. ? )<p<? ,<?,?or< ? ;Ca? t S?rano? ?a?. (jtCt'?M <?tC?)<. <?;'?' ??.- ''? ?' 63. ?- 'Roedd gMiddi ?oron FI6&a?H. ? C?it Pecor? :&& ?!???' ? 64. HenAl&wonGwhdy G?n: ,Cu¡ "I i Denor, g&n ??&??OM?a.?.? ? "¿r"4.¡;;¡: C5??,Trj. ?ag.til?-y?. ??".?'?' ??.-Triawd.i Tenor, Bantdnc, a ..?B?ganH??M?,?.?' [CANEUON ERAILL I DDIL,¥,N.]- ?-?JJ-??-?-? ?? '?B ?<tf«f< J?fH!'?t, ?"H. MK?M?;? ?M < J B<?<ZM.?<).t' ? r. S' JUST ISBCED, t R" PEOPLE'S. EDITION," n' (D ;jo..Y! ? r::¡r-Ta"GMS ?. N t'- m??s??? Sr 'f.1' Tn' IjY, < S' ? M?KQWmf<O?AI?AI.?W.) t?i Ccntfuntnj!- ? (J Stvtntt N'w SoxM-tp?P'M?. WordtinEnstiithMdWebh; *?! With Sy.,P? --d AI"P-i- !»; '-Yt? ??<< ?<-M.MMH'"< /.?? ?'- ?tjj ? (? NttnfifMt ?t<CM.. ? ?i J-I'1 atelYI '6 aac'h ul"gr&zod covel'. TrtetMmetRet?t?hc?Mtti? ? j ?'?""—r?"'r"T? ?' L-? ¡ l ?-Tr-r- ? A*n Y.BAit" j' CêinioÍl-y-Gan" AIL G TIROL I'ria .Amlm, 1, Llilfn, h. Of. (.¥m.' V" ¡}a y BHAN S.—Tt-t Douawi.-Y Wcili Sol-iTa ;'1 Dùl1u lietty Wyn Iy Ng!u.rtRd', RRAN 0. — CMMuo)t. — GogoniMtt r oyixtl,u j Wyt eofi¡¡'r Boer ,n elJùi ;ridi\Vdl $ dweyd with fy Ngharittd; Y Gwcw af y Fe<l- ww; Jlood y.bryd einxyrida tl??ibt kein i? a"en; Y f,ch a'r 1!èibl nÙ\wr.; Y D<lfi!fn ar yr ftfon ) Y Chwaor t'r Brllwd; Y Gareg-atob. BHAN 8.—C&fMUMt.—HBN"WlMt fy dyn nlff a hi; MIlO aeon y g'lomcll j Gr.t C!'yd fy yw. í 'I., l, ?OL-FFA) A NHF, Y;DD'? Y?g 0 L F F A' BHAN .1< r.' IHtit AtY-nt?rwniMiMMtTrAr?. W. DtV'e? ? ??, ? Kit i ni: ?? (0. ?. y" %'?' ? L<. ?RMf B ? OM? « dru?Aftt wrtb? !'R.' S<?)'?H ?rMlc. ? ?K?tt-y?.? (O.?.?Mic.) j ?? ? B???.?.?? ?! f.U'jt?d? ?r-A!?IioQ?/y& ?'? „ ) C'?-M.?: H)M A. J. WUlMUM. ?' ? t- ?.-y.))Wt<<-J. t"- '?. )C!ywch;tO Frtnhindt<[t!): Cwi)<Cwent. ?- -J.- ??-?. ? ?-" 7) 1, ¡ L ria gostytigol, nozi-n Ilian hai-dd, 1&. Gc. "Grammadeg Cerddonaeth, "GAN'ALAWYDD' ??. cy."ollA,(El,l), a CIIYFW.SODI?IANT; a chynw)'s"   j Y Col-rddor Sol-ffa,' 4T-WASANAETH SOL-FRA,WYB CYMfIUf (7pir yn C,.hoeddid byebm gwcrtl¡fol.l,:n c ,yf<OJI}!. t!.ygJau n¡"tr()lgl\r ar" PtulllnRedJf., ? n'?hwr'hbwynt;" Hvth)-r«Marwah.tn'Jb;r'< ?' CcnUoto); HaneMOilCerd<!orb1,& c., &'6.; y'" ,?- .??? t?tt%'oQtr<H<tnMtt;yK.mheh jJ{yn. Mae ùamau 0 w"itl¡ J. Thomas, tlatl\y,1 n. DariM, A.C.. ?atth;.?.C'?Evaus; 1??.. ?t- t;:d,lWl ereill, wedi,yruùd:Jngú8 ¡nùdo }', ba4l a wa-r r law eto yu aro. o. t.. 0.#A Va F? yi ??ad 'r P..t a'e. :dyn; ani. ?. Dd- g-pi -i Lu-d-' ,to. e-. .FOUOS. yK y rl"? y 6?'? !?t ?''tddtg nMt?n o'r Co'?'.?"* y? ?D?CM). OWN t'. ??i''tS-&??SSS s.???M?????'? dowutho bi( ÐL ???&??J??? 4do?SM''?M? y?'?°''?5*°'? J?"'?t- KnedoUKMayaoIywed. UeIJir 8I<íI'luI1I, dd1JJnWa4 O'ha'd .o(wr tolt Pd ??S?aeddry?af. t ''?".???°??? walth tynl!J'n($ ,in;. lie er yr I'" ubYlfe- _1ft rbaHll am 6,'ddoedd';)'D', ollgj Fyddarof .1, ;"lease l:J' b.b i A. *??S?iNa LOTION." Mf hyMat t<t0hau Y? ? .oJ,U,Š=; I!b :.trIrddlad cropnliwt o' brQn )n mhen JœYdl4r atadt*la drwy d,lein-?;(Ydfa4 *?$ulOkolinei"I bh?Ir o ar, aer, b 4?In nod to byc t. i :l:oyg'de:f.f.Kt¡r..â .t.iIl v-.&p.y Jd,b%=dd, Sqf adwfit y by<M?tve.K j?ieHa?. ?I*? <M?H'g* mt-'y YA?h "SMphoUce," t)' twt dre?dh .dwyot. D.cyet:?ym<f b<?atf<<HM:TMMM.t? tM-d't- lDhc(??.s bM a p,,r 1'r &be. yo ??h?d?T'cfif?nx'x yK?jr, tt?-Ot t;natat<ot. ht3'tt"??'h'<?< ? "S' Stthotitr" (tm ?a" f< D?'t?M?t'? f?'' UwK At T 6?H?,LoC' 'ER'& SCLMi? H?!. '?TO?" ''?*??? dyddiaa a .'y?iia y K?Ut, a!).w<! ? ?' ?,t°. S f?.hwyn.fw hw&nt<.(?, ???''?'' "?" 'St toc«yr!ho!. n f r.fw?dfa.y cr?n Cftr'od P"ot ? LocSyM yn hafal i'r .?. ? ncMM.i. Y ma.?? .<)!m&t? ?t?M?oth?' Îh,nor. h !,(, wawrh.)<.lMta-!< ?'< r' ?".?,0 <naf'?Mt)« fd M("' '< n' ?mufitnard.'n aKhyno?n? !0 m3 ) S t?r?<ttt ty' n' teo?nn. '-ec tod MOM (??) ??<.? (.jLj..ir.. M? M-'?'??: ? bf.t) f. f<!Mha<d..<t !!<s?) <r ?w!<!<U? ? f?" ?", -m?'?&? rrhtWt-rn??tt.s M?.f.?hwyf<fB F?'u'.??'?tB A,6o ordinary Htes ftem -t.2 105. B6M EVAN JONES. 4. ——.—ra"T?aMtf, ..1rgrrtph((J4, ?' <? y, ?wcw:? '??A CHYDGAN EDSSuRlJFtADOL, ? ————TB AWDWR rOBLQGAID'D' — ? E. EDWA&D? (GWILtX ? .?'Y'?'addywedun o'r pn! Gerdd:Mca?m -[1 <isBi:?-MMCan a Ulydjgan 'y Gt??' (tt?ilym Loa). ym un o't dfun?t m?af?? twyNoI,tphMtag a gl?mia etMcd. ('Mda?n -ttcry-OB?Pi /-?"?'? ? '??'?h?c?dat.?n He?teddtod?; eey?aoy SaHh ?t ? <rg?h. t?ty&t&ft!'etUeiwe!thucU me?'n thy?''??? MhsM, yn myuc?i' yn cihell i hreS ??n; ?Y dttaa Nod?Hffar y Cepj. PM? Utwc'?tjb,. 1'? cbaei ga? y C?hoeddwt: WUU?m ijCt?s' J'BiAter 4o., ?wke?Mireft. DaceU?. o!90t 't DAJl G4NF1DDIAI> G\V.Et'TIHI'.c¡'W1: .AT AltMRYD GWAiJLT. ? tÅRM.Ui'snAm RESTORER A' G)TDNABYPDIB Hod.eya?!, o??j A ¡well, u,,g Adl?rid, -h?ra A?cLi. <-M!t).. ??m?ehefyd yh rhabch. ?id !!ywi<? <)j .t<iyW, ac Ei chynwysa o?ew. AdfeM waHt J?j Tw liw gwreMdMh Sy?uda yMai(,R ?<?x? a ?-PhUbaLMI-,ure.ddod-liar pen, 1': .lIu;,vn i'r gwaUt eyttb?o yniaith. Hyr?y??a *dyn<t a chtyihtdygwailt, gan M<!di tdtio dty?uit?ytn- ddangosiad Jeuanc, acyuwitefordyw 1r -A rtl¡ ;V'" uu\g mcwn J1Aehu m:awzion 11> 6e II. AbkLiX pllId 6 P. Wb(ii paèi?,' 11.11- tliy?' fan y? ) wlad M ddt.tbmittd 64 o stMJM M?P.0.0.. l'¿BOIl'QIl!. RI' GAM. JOHN CARMAH,. DISPENSING AND FAMILY 'CHEMMT (avalifed by Ixnmitir.tioit), APOTEEOAHIES' BALL, IWÍiY.. J,r,1JN»¿tN.ne8n, Squire, &T'taBets. Son. & 'Co.; 'r:'¡;U1Jf8 .t,g" CABt.KARKHt.—MtS GfiSth j }'Ll!\T.-Mr Michl1eJ JÓ!le,Che;cls'. Gwc:thir Fir¡ll,yr psK.I;Ui! :T) n.cb trel o. 28\19. tt6{. o'??!). 11';L1 !\j" r.,Ttf"Wi' ['(.1' I, fÁ\1i '\1,1 H ¡r.o;!¡ ,A' II "!r'l j\ j"J¡! II [j ,(1 U .tap !r P¡WVIe,t. í:.f ? ????? BotMnc NediOiM 001, Y ,I) Uew -3 ???'?«nmy I.oBdM, ?.C. a M? ""th9 CLEAN B!&ck Lc?"-M??' Mj?ES? ?????SS?L; JAMES'D 0: .mi" BLA ??7?!A??' f<-Mo.M?f/D5—?t??B\ i tm??-?ALn? 3EWA&E ofWo?MessX?i.?OM .r, å ¡ l ?????i.o????h??: ?????B??????'?t ? JD P. iplr, c NOT Sixpence Bpent in thorn B&vea lÓ" 6??6?miaM? ttottintto?n?It. ?, KothfnK t? E<]t.tt It. n Nijttun? to Kquti I* 4"  S-?-?.'s??? lit In.ect.?b.Ht Mrfee'.ty1'y?..t? WcontM ttm) ?M 'thoaM bt 'ttJ: ?'?P'?'? Ie ???y?????.?,?St, SM "KEATING S POWDER." ??.??-??? ,d,A eL :ae..are of. r!!utat \On. D?. -têïí s?s??s?? Nil. uIDqll11 y???????? St?Ml'tChat??—I?"??- _?? S!MCLMR'S? ? rAe?am.? a ??.?<?JLB J?L? CSOCE!t!AC'i'?' Wt,h ilh co L'U SAVES y?E.nrm. Wash with. ?? Mt the ibiwHory usocf .WATERgig <t?team??</so. ??rA? ai ?&M a??e/e' aMt7i BoWnxe ofcOAP Imitations! *40 1" ???!? Aak &)r "SINCLAIR'S." A ta4y wrfteø to I :1.1 êconomi3eB fuel, tM oIo JAMEB SINCLAIR. SbuthiW&rk. Lonaozi.s r 'MMBN THE CREAT BLOOO PURIFIER AM RSTùp.ER HM ti!9 Largest S&ie cf any Hcd'dM {a the,tor!dJ OVERWHELMING TESTIMOKY' ACCOMPANIES EVERY BO-TI)-, rBOVJNG 'nHS TO M MS CREAIEST -MEOKME EVER D!SM?? For cleansing andclr!l the bloodfrom.Ga¡¡¡¡¡¡¡¡,¡.tl. For scroftita scurvt, ;,Ik"fn=d Blood DisM* !<! Sorea of all kinds, it it neTer-f?lin? Md P? r,.m !Mmrmed Bore lep = m:o; M'Ziea 011 the,t,¡ Oures,4, y 8 0& c- CRncerOns Ulcere. ') C-9 B.-d "nd Ski!? Di.- "1/ gas nTN f 'Irlpnre MS#W Cur? Ulcerated Bores ou the Neck. ? te FrOlll whatever (! 'riing. ?,-) ø At tt!o mi?? it pteeMnt t? the tMte, ?*,T'? ?. An t.1. miltur. is pl??nt ?tte, Oa It c?.s Old So?es. ='?'t.?" 3 W L w 'Rfve it a tria) to teat ???_ p.m??t ?3???? TH ,T, 4 ,AL, Fnom ALL PAITS- Fold in B. Z.. 6<1. eROll, and tU con a pet. tiTteatheauantiey. !!a. eaett-enZctcct M *? ??-S????-?? VBNL)ORS thrOUghOllt the .orlll, 01' ..1;It. før C¡.¡P S??.?.?? Lt]fOO Oil Us Coejnf.MDMeCofttitT.LiMOia. ") (Trade Mark—"Blood Mixture.? j''t0?tT.ft'—FOtt TBt TEETH, .AM B"t??' few d.mp< of the Uq?d FtorUiae" ''?'?' wet tooth-bru.h producM t p;ea6Mt ?Mer.. ,,h;<:t' thorouj;My cteanK* the teeth from aU Pfirl"ltes ? tmpantit-9. hardeM the gem! P?TenMtM?,t?fnt dec?y, c'Y'-a to th- teeth a tiecc)i:r peirt.T-WL"?14 Md a de!it;htH't fra?r?nce to the brMth. ?"° oTf ? ttllBnpfe.M'Mtodonr&h<mf; from de, ,d tttk 0 tobaccosmoke. "TheFrsi?ntFianime. ?'?.?M pme<r in Mrt of Honey and eweet herb', M "< eeto the tMte, Md .the ?tet. toiiet. d?o?tTCttM.?.,t, Fhct Za. M.,? aU Chemista Md r?-?- ? odt depot temoTtd to 33. F*n-ti:sdo3 R,cid, M."??-t ?