Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

21 erthygl ar y dudalen hon

Aboligiab » mug.-I

- CAERNARFON. - - -

--1 -CROESOSWALLT..L_'-_I

CYFARFOD -MISOL DYFFRYN -CLW7D.

I AMLWCH. I

IGAERWEN. I

GWIJAD LLEYN A'I HELYNTION.I

-_LLANDUDNO,I

.LLANRWST.

PORTHDINORWIG.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

PORTHDINORWIG. I MARWOLABTH A CHLADDEDIOABTH Mas J. PBIT- CHAD, POELT-Tepait&co.-Boren Sadwrn, y lifel cyfisol, ymadawodd ein tirionaf chwaer Mrs 0. Pritchard. Ei haul a fachladodd tra yr oedd hi eto yn ddydd." Enillodd gymeriad tra ushel yn y gymydogaeth hon, acyu enwedig yn yr eglwys y perthynai iddi. Y dydd Mercher dilynol daeth tyrfa fawr i'w hebrwg i dy ei hie gartref i fynwent hynafol Bettws Garmon. Gwasanaethwyd wrth y ty gan y Paroh Rees Jones yn deimladwy iawn. Y Parch W. Jones roddodd emynau allan i'w cann. Gwuaethpwyd pobpsth yn v modd mwyaf anrhyd. eddus. Cyii gadael;hyn.dylicl dyweyd y byddai ein chwaer yn cymeryd ei rhan ya y canu cynullc!d- faol bob amser, a chawsom y fantaia i glywed ef llais perorol rai gweithian, ae y mae pob sail i gredu iddi gael ei derbyn i With y cor nefol, Yr ydym yn cydymdeimlo ¡'n hanwyl frawd yn ei brofedigaeth gyda phedwar o blant bach, wedi colli eu mham yn 31ain mlwydd oed, yr hon a abeithal ei chys,it ei hun er mwya Uonl ei phriod a'i t)hlaut.-Aelod.

-A.RHOSIRYFAN. I

-[I -I TREFOR, _LLANAELHAIABN.…

DINBYCH. ,

I.TAL-Y-SARN.

I TAL-Y-SABN.

NEW COMPANIES. I

FFRAINO A CHINA.

BIGWTH OHWYTHU ADEILADAU Cy…

NEWYDDION CYFFREDINOL.

IY TEULU HAPU8, NEU LINRLL4U…

[No title]