Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

r- ELI TAN IDDWF C'YnRLilG EVANS at EV AN ft. Ai ol' b'jnyddoeddobiBWttou dy^wyd yr fcliiacta- i^huedduBrwydd, Ml mud ellir ateb 'wyb. kob ,rg) h,?ll yu wbenach I y. '^llUou meldigii'iaeth, an sydd w..<li profi >u .mwiu-cd 1 K'uj" oedd 1. yn dioddet giui *nanul dd"lr1&" .g y ddjruoliaeUi yn ddaiostj Mtdi^ tddji.i. i«i Y g«e M.? o.?tiwrA dy^tn h?'u P'" <?" ??' ??? yc??., <A t?. s,)tJd Wltl1 cad uwha.1 tlW)' 1"iuv.du vrfcli ac v mae Kaudiivnt *ioil b.h.i i.Uo t-limmeeiu.ad S* Vul,e,r i1 CUWUI.. bwu Wtd ø g)fouwddi ù'r It,yn y,h yu h"UI lola .I"" a ch)d urn a'rcuawaayifol,)" hynay^ au ) u wJ1UUl.t ar =:¡"t'.t :1' 1'!la'l<1 "¡ d: ?teri. e?oe??u d?atu?ra.,?'.r??y?r?en. a?n )?i'?? tori, ..L" dolurua,bred, yr.eu.au ji" Jn «*eleiacbosi m«» ^"i —— T me yn ?-I li fe'ymonui»yo lit 1000 l 0 Wl'iS oddieitkryxiiiyr. IO.DIIJ, A AH.U (;'AR\\ \)UJ,\JJ.>l. 1. Dylli ymt!»lw W1'u y*" glyt;hu y rhad 2. (Jotter befydaui b« na •> 1 1 t. > drwjj lydddan y driniietli. d?wa 1; 1 ? »edi is bt. ?yb???? ?, HriiEvans 4 li^ana, ut|ji y fc<uiLuoliaeth MMymdd.tgen.itMt.t.e,?„ u t?Ji y t.utUiOhMth -ehal i'r fcli a a*1'* •, YrocJ ?n??. edd?t o pa)si* g&u tm?'Sd?'?'???" "?'"<? SSyt:?' ?'?'?i',??'?'L?d?!! UWK* lIAVlES. gwneyd <tau»m. o =:h ;e'.il;I, ;:1: ¡:.<ddwn Hry..tf)?' Bi??u Ff?t?. tt. M?-"?. ?. 1882- Ji[ri EvlOI," I< ¡'lI', '?S' l?r'?y.-y?? w?t. dd.yu ?.'? o Dh.¡C ar Oll bob petti ttrorall u ttlud1 Y wdUYloJ.¡ leibu eft'¡,¡r.!úvl,w'1l1'I..kb }I.. tl" bl> "J ¡;w 1II'111 I fI:'lJIbeUWIl .1 i øylw !)r\ 1J :-)"it?, ) I. ''i ddd IJ ut\\rth ??iwt-Yt?d?hyu ?dd.M?c?ht!? ?? r.LLlS. Mh« yn wU dda g nyf uLmh ucbai Vcb.Eliclddl.iw, ^0'a.u ll^i/ 'hi^ai-a vstdi myu d yn trivial', gan y T:>n Id wff, «(: i:o" y^d'invs "cb.Eli clódwl". Yr v,dll 'i .,b" ,,«II wu d n hua e»i»tal > n.t 10!1:' h (l'f trodd aonuilien y y' y huiiiaca. T m»epertt^itn-yd- u»«••» ,ld: tU«, » k..uid ??oteucn)b?ci. e' <? "?' ?. ?.).?,, UVHHKT JOMS. Mil K»ai.« i Evans, CWI1I, .t'HUÙa.COno ?'?- euU ??'y.' ? <'???"?' y tSy?. ? w.aJh ..J. wt"Iy.n J dleddclkioen yiif;y i'K fJu.i»u her»ydd M ji oedd ?c?i O?y. »'r^ Ly» 8r»u.». i Kyd. ? Mddwn ?di t.o ."W" "'? ? g.f? „ teddy?. .Bd pM ?ais tiych?d ou Wi <-b*>'■ Uli I! !eduyg. MMSrtwyt?l"-?' JJ > ^1U,10 fod yn IIdJledewyJd "I'U"! el arll:11I611 j ,Ii'. Yr Mdrtoch, ddyledewydd amaf ei arg:"18 'a.ndS • ifallt, Blatnaa Mesti^g. A • t 16, 1614. Mrt Enos £ kv»'8. AiJonasoch i ?' ?? ° „„ in!"n iuil»i ga" er/yn &mom ,oddi e I gwneyd. yny Mnom loddi pra»'< »'"u: Y-? 9).w",I f:¡ ¿o:CZI;r,t:.ur wjEtem?w fMhau o Bc_zfiiik f (l„ltl|iau ali^u ar y OMtB, el?ir ?"?? ^*Yidd»f. .KTS M.B.C.S L li.U.P. B'JOKEi'.M.t.??"- M??oh na c.h.ao.he? t.yUo^ g' ld-k 't a: r 1uu l b b eff,t; "w K..l g.,b" ?,,V, gucbat, niewn blyb.. 2.00, 1 Pc a Ølc r uo. Ower. IB yn gyfrnwertbol gao Pavia a, ooi ??" 32, xci- MfJ t. Lnerpool..99 BENSON EVANS' CASTROCYNE (00FREHTRKD10). Y FEDDYGINIAETH FAWR KHiO PIFi'YG TKEUL1AD, OUR YN Y PEN, POEN AR GL B^TA, VMG,PBN?YSG?P'NI)hK V\ RPOETH, LLOSG CYLLA, GWYNT, &0. Cywirmiloedd yn cwyno 0 dan yr anhwyl curs,?hyn yn ddyddiol, ae eto heb dd, rbyu un ?hydf?d. Y MAB 'GASTROCYNE' p J'eddygin:aeth neillduol at yr anhwylderau Skod vn unig ac uid ydyw yn Kwella pob ??j?y mae rhai oyffenau yn honi gwneyd. OWKITHREDA 'GASTROCYNE' a^sKsWj SMhMdd hyd yn hyn. Y mae yn myn?d at ?My d?, yn .iTe.thi.yn uui.Dgyreh? M?b?dyt.ycy?,&??y hyfy yn IMd ?My?FYG TREUUAD (yr hwn sydd m Mhoei yr holl anhwylderau er&tH). CWMtUd 0 dystiolaethau 0 bob th-m 0 Bryclam Fawr. Dped .n: Esmwytb?dd y ?e gynt?f y boen fawr oedd %,naf.' Un arall:—' Y mae eich 'GASTROCVKE wedi rhoddi mwy o rhyddhad i mi nag a gefais  U' dditddtftlJT Tilgl WCB UN BOTEL. k3,1 d ni. f 11 BWLLT, MeWHpotelhn.tstZa yf "ttn 30 yn ych- un 3c yn yeh- d- post. Arwor *anegol !g'7:lo.b Drugg! ist a Patent Medicine 6' .c b bruggiet a Patent Med)c!ne D*?, w?hu? T. Benson Evans, ?.&ct.r)ng Ch.mM Kept by Wholesale Ho_ u?MB tn ?i? Liver- LGOG poA and BinMnghMB. 188 FFAITH GWtETH EI QWYBOD. PELENAU BEECH AM. adi.Wd bd In wartn m?7 GINIJJ AD»S'»wyK g:r a7e'M->G-^  N. P.. chys- pry z an ay,fr3mdo r a g.?t.der S £ ?h«dS o?,, y»P«ldia° ?.to* £ £ õidtw tt?yA byd?a -lu, 'I. olJDOd III' wemwyth, br,Id,,Mon orluod u croog?tl, ymdaimld of- I t Yru, pbob *?&%r ?dop..T.? <?wytMi.d ? mh? hgwn M YU t hv. o II ow.d 0 bb -ed-n. "I IJllon. bvn 0 w si?6dwy, pn fod vehy Ig ddog.-I, Y- SSaymaitb bob tmaw8 -Mmhw fcJ,D s X™an X- H di Ich o ll y d 9,-gon- ;W IoCr¡ d f1 'h:ju t, f11 d':O: d 'ol Yf -1 (I.. ?, y d lg'Yn ,;Jl';d:r::bU::rd l.iferg; 0bo oe dmn i t-i I I d 0, PhAr- '????°?nn'??M??rb?''<<?'' ? Y t"?- u Ud tr ;6 .gw?itl,,edant fel ,s r y v.1r, I& ?id?.5!"<'?).,?:????"'?? tod jcbjdig d»°^u *?rK,^jUi cfyuoi. Cryfh? yr boU lydd tyolaw. 'b ,< chwaeth. a r(OaR* 'WAI- I.,byd, b-11 'adif ^n bob d08barlb yw I -ho ? u'r d a «;^ CdvWUiS'ito^ tob ieSdygintaetb freint- S????'?' n.b¡ y 3.- -?yf WaUd=L "^YKBKLENAU PESWCH M?HAM. ..1 I B,?,b P kjlltwolnol, Dlmyg Frtn^ddjglniwsth I Bg-" ^« Ana,U. tyndra a Dl,w,.O.d.YF-A. awddnnchù"" tMn .W. cd ri4 i'r,?,?b 11 YO 7 .7d ,f ar un bo?, t?T ".] "d ..I h.y,- t h BWhT-LfibC'^SSSftfcWr "iHd IIC aDbawøder mewn .,?.dlU ydd bob D88 .du 0" .1 g !-)thd If ueddUadu y clal, o'l K** 1,b"j'1l1'¡:) Coa y un,0,SI!fS? 1 otan vreageuiusir hwy, ptirgylant aah"l:UlI1=ftw::rptlífilm:: hrn. S,dd^ £ la ^Sddi prawf ar p., I ?-. P?.t? B""eh, jSwor wmmudir r ?-? -Y-f C:B&U'- un1r at f "1bood<! ¡.wl tod, gelr. iau"Bo- -N w. st t..P Y Ily?.d :b :g ";dt.P f lIywod "wi^Jo'pwZof'^ >" wetrtiyyi' g)rfj>»ertb«l we&y PertltmO\l. T &tCblUL. ifeiyjlydd 2? 9cO  a-?E??&? h6li jr1. v yr, tywda? tb-i y p B.1 =trv, li ?d .A-. BUTLERS MCSICAB INSTRUMENTS OF EVRRY DESCRIPTION. a VIOLINS. v tZ* VIOLINCTLLOS, GUITRMONfuMSES(fftH HARMONIUMS. M t PIANOS, M M. CORNETS, UL BAND INSTRUMPNTS. MUSSICAL BOXES, 253 SJp FLUTES, n6' CONCPRTINAS, .m DRI MS, wHtl MKLOMO?S, ? ?\ ^■N STRINGS. ?j?? G. BUTLER, 29, Haymaiket, LONDON. BUTLER'S VIOLINS With Bow, in Case, complete 208 25t 30s, 40s. Illustrate Price Liet, 60 pages, Pest Fiee i^lYMDEITHAS ADEILlADU UAB- \J HAOL BANGOR AU AKFON. RESERVE FUND, S ,5.4(1 CYFARWYDDWYR: M, T. T. ROBERTS, (Uywydd), Edge Hill, Garth, Ba'gM. JOONOULOR J. E. ROBERTS. Victoria House, High strttit, Bangor. ilr DAVID LEWIS, 26, Jamell street, Bailor, r WILLIAM ROBERTS, Froudeg street, do. COUNCILLOR-HENRV LKWIS, Malket Placc,,do. vlr W. CAUWALADK DA VIES, North Waies College, Bangor. Mr EVAN JONES, Tui.ytron, Bangor. YSORIFENVDL) CYFAI-WYDDOL: W. THOMAS, Dlutrict Bajk, aangor. ARCHWILWYB (AUDITORS): Mr THOMAS JUNh S l'ut l'en. hyn. Mr WILLIAM HUGHES, Portdinorwic. CYFREIXUWVR UHN BRYN RUBEKT-, ROBERTS, and JONES. J3,, gor. ARlAHWVn: Jeietri Pugh, Jonea and Co., District Bank, NATIONAL PROVINCIAL BANK. Y mae y Gymdeithas hon yn burod i rodd euthyg ariao ar Eiddo Hbydci-ddaliadol se- .M) neu Brydlesol {Leasehold) am 5, 10, 15, ar tO mlynedd, ac yn barod i g; liyg i'r oyhoedd y tanteision oanlynol: l.-Rroddir yr arian yn H?wn. Ni ddol ?Ma pryntabt (?m.Mm). cinaycliw»''g awyut at y ?wm a feu?hycir, a gellir euhd- ?alu yn Fiaotam y tpnhvr ? benthycir yr ¡man. V laai 'yn yn gy&u.dra inautoiuio? 1 fe?,tl?ye 2.-Ni chodir 0nd 5p y cant o log ar y gwe- .1dill fyddo yn ssfyll ar ddiwedd pob blwyddyn 3.- Gellir adfer y GwysU we.thr^oedd Mortgagee) unrhyw bry dnry calu y gwcddi 1 ,dtio vn dd}leduB i I GYlDdelha8, u 4.—Ni tuelir yr Ad-dalilcbu onaaeniau; ;wait,hyn y flwyddyu (ae nid tair gwai.h fci ideg fel amryw o Gymdeitbasau ereill). ö.-Costau gwaeyd y gweithredoedd yn Iltd agodid yn yr un (iyu.d. ithaa arall. A oes ar y Gweitblwr ewieu p eidlais r1 Pryued, Iy drwy gymhorth y Gymde:thaa uchod. In ile talu rhent, pryu? eicb ty, drwy dalu y Ulwb uchod. Na choller y cyfleusdra hwn i <,>di arian yn rhad at bcynu neu adeiladu tai. Derbynir y taliadau y nos Fawrth eyntaf 0 sob mib, am haner awr »odi chwech o'r gloch, yn y Swyddfa Newydd, 294, High-street, Ban- 101 Mae y Cyfarwydd wyr helyd wedi gwncyd trefniadau gyda Meistri Pugh, Jones and Co., » n n^hyda'r National Provincial Bank, i dder- a?n dros y Gymd.itha. ? Mangor, BethMda, Llanberis, Caernarfon, Ffeatiniog, Porthaethwy, a holl gangenau yr Ariandai. Am bob gwybeda-th yoghylch telerau a rheo'au y gymdeithas,ymofyner yn be. sonol neu orwy lythyr a'r Zsgritenydd Mr Robert Hughes Plaaliwyd, High Street, Bangor. 6 iiliOACLHTlS! ¡ Tu mysg boll ddarganfyddiaCau yr oea Did oes dim yn gyffely b mown jiwysigrwydd i ddavganfyedud SOMERVILLE'S BROJNCHIAL, BALSAM, BbM Bronchitis, Peswch, Anwy?, Cryni. Asthma CaeUtdr!), Di9y? Anad], h?Il ??t-wyMe?u y Frist 11 r L')?!. Mae y- eœwytho y peswch mwyut uro?wn pb lh ,.Il u meUlu. Bu Mr Motttt?heMt, 9/Blackburne^treet, yn cymcryd physig y l)octur aux ?ir wythnos heb d(l' ,-tyn un??y w.? yn myned )n waeth beauydd nya Des y rnoauouu | aryndbotelfudoSome?iUe'aH.lMmiddo. "Cerais fwy o ies," meddai yr h.? wr, nddiwrth uu (t.?nu'rB.? aam .g ddi??tl? bymth. g pt?lid 0 pby.ig y d.?tr. ?ed??'S?s?Y?.??' Gr?-??t. cifcd wedi bo i yn dioddef gan branch* chae-.hiwedyF.eat j er's drosddeuuaw miymnir; ..d f.? wedz d.?by. mwy 0 leshaddiwy dde[nYùQio C,lfetia Somerville ?a ckan unrbyw gylleri el'eill. D^NG MLYNEDD 0 DDIODDEF. Yr wyf yn hen wr dros dringain oed," meddai Mr Bra, ndule, St Domingo Vale, i., verton, ac wedi boci y. li ddef am dros ddeng ml.iuedd gun gaelhiwed y FreBt a'r Bronchitis, ond 0 boll ieddyginioethau y byd, ni ehefuia gytfelyb i l:3omerviU'1:) ijrouchuil rialsam: y wue yn esmwytho y peswch ac yn rhyddliau fy uirest mewn eiliad! Dywed Mr Williams, Bryntirion, ger C.,?y, fod S-Dyew.:? ,,e m.hi.1 B.],.m y. iachau y Dr..?hi,i, wi DI I BOBPETH AR VLL FETHU. Yr wyf yn (?i Rymeradwyo i fy IIryndiau a'm cym ydogi?M y?Mc? oil yn dwyn tystiolaethau uh., iawn i rmwefMM mchu?oi y B?sam. & ae Kecym xan oedd dyatiolaotbau cyffelyb o Gymru.Lloegr,Scotland I;Y.?ly., a bi'aiddo bob partn o r byd. Gofyner am Ji, S"er,,l Bran- f,:I:w;r.faerf:n! ofkf iil':¡:; I di. -11. Anfonir potelaid i uurbyw gyfeiriud dwy Post ar d'Y pymih.g ceitiiog gan y Psrcbenog, W. Williams, 99, FalkDer-street, ?i, ei?puol. Ar wertb y.N ghaernulon "n Mr Francis, Chemist, P..l"trt. W. WILLIAMS, Chemist, 99, FaUtMr? Street, Liverpool iJlJGH (_)WEN, QREEAWKR HQOSE, I HIGH ^STREET, BANGOR WATOBES AM ac Arlan, ja nghyda Chadwyni o bob math. Gan fod H. 0. wedi myned I gytondeb neillduol a manteisioi A'r gwneuthurwyr enwocaf, gallnogir ef i werthu yn hynod o isei. SPECTO L I 1.03 OEDRAN. MODR i AU PRIODA HARDD. Stoo Few ,'ynghydag ystafell o'r neilldu i'w l OWLS. REPAhIO, GLANHAU, &c. Rhydd H. 0. sylw arbenig i'r adran hon o t ? Rhydd li. O. 8 l w arbenig i'r adran hou oI r I busnes, ac ni or b?d& unrhyw draffeith a gofal rhoddi boddlonrwydd i'w gwsmeriad. WILLIAM3'S (PONT A n W E) WORM IJOZL tiES. Am yn agoa i ddeng mly r hugain y mae y Feddyginiaeth werti, u.uwediprofi yn llwyddiant perffaith. ) .yr effa.th a ga arblaoteiddilagwanaidl, ili yu nod pan wedi ou rhoddi i fyny yn anwelladwy.megia g«yrth- ioL SYR -Yr wyf am beth ui..sci- vea. I'tfuyddio eich Anthilmiutic nen Woim Lozenges yn fy nheulu, ac yn eu cael yn Feddyginiaeth pj flym ac effeithiol at Ascarides neu Thread Wo. ■ s, ac v mae eu ffurf gyfleus a dymunol ? n ei adwyoi blant.-W. HUTCHISON', < Ar werth mewn blychau an l. gan Fferyllwyr a Gwerthwyr .1 "e, neu am IS a 34 stamps oddm x k Chemist, 30, High ttreet, Swansea. Danfonir rhestr odystiolairtbai/, &c.,ar dder in i&d caM am danynt. BURYM FFRENGIO-Dyma y Burym sicraf a'r oryfaf o unrhyw Furym a gynygir yn y farchnad, Cynj rcl a fara gwynach, melus- ach, a mwy dymunol i'r archwaeth nag unrhyw forymarall. Gwerthir efyn Mangorgan J. H. Wuliams, G»rden-square, a W Jones, 32, Well- street. Yn Ngbaergybi gan Jehu Williams 44, Thomas-street, Yn Llantrchymedd gan Hugh Boberts, Pen-y-graig. Yn Pwllheli gan David Lewis, Penlan-street. Ymofyner a J, Watson and Co., 61, Union sh..et, Borough Londou, 8. fc. EGYPTIAN ¡ HAIR RESTORER. ONE SHILLING PER BOTTLE SAPOLIO. AGENTS FOR CARNARVON: ELLIS JONES & SOil 10, BANGOR STREET. rpOfflE'S PENNYROYAL & STFEL PIU S FOR i PENALEO. quickly evi rect all irregular1 tea, removes aU obetiuctions and relieve the distressing symptoms so pr??el..t ?ith th? sex. Boxes, 1. l]d .id f.11?b..it.. St :t,;e:;C::iP\jf Xor M ttMnpt by the Maker E. T. TOWLE, Chemist Nottwfl zw HIQHLY EEG0M PINLoE I—GEORGE'S £ L^ rmmIŒI- HIGHLY RECOM  MPNDED by Mod- AP?Si,RW I PILLS.. MF..NDED by Med- NG.R. AlV-EQL EFOIBLOLBSB IrTil jUiflJ "fA'J J l l "9' Men, & C™™" No. 2-GEOR(il?? iPtLE-? A ally held in high- r??E?????s '— PILLS FOR THE p.stAetn. PILES. 3BORGE'SPILE AND GRAVEL PILLS '??d?dt? ydy? y Feddyginiaeth fwyaf h?od yo yr 0» aw,ii!s^T2J5is e*d b.«., Ydynt arbyo heddyw ya adnlibyddu yn œhvb gwlad wareiddiedig Ian haul. GEORGKS PILE AND GRAVEL PILLS aTO,0^Uf2,^»^ Feddyginiaeth berffaith MM a di.g!l g?mryw o Ddoctoriaid a FteryMwyr Lloegr a'r Amerig. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS QE0ET„?y«»gb?dm y Piles a'r Gr.vd.. 11? o anhwylderau eraiU sydd bob M.8er yn en caulyn, megys GEORGE'S PILE AND^ ORAVEL PILLS ??n??S'Y?d?n y ? Diffyg Treuliad, Rhwy?d, Llyngyr M?. Diffyg Anad ),Poen yn yr Arenaa. GEORGE'S PIIE AND GRAVEL ??? GEORGE'S PILE AND yr Yatumog, Poen dirfawr yo y Coluddicn. Gwaew, Odic, Teimlad 0 bwysau yn y cefn, Dwfr Poetb, Dwfr -ataliad, Gweled"md yn bwl ac a)L?eg?at. GEORGE'SPILEANDG^AVEL PILLS y Genau. Chwydd yn y CH?.. Buan Bymudaot aychder ^^u^ioi ^r y Genan, Chwydd yn y Clinian a Traed, Poen yn y Morddwydydd. GEORGE'S 1ILE AND GRAVEL PILLS A sytLudant bob rhwystr o'r Araoan, yr:Afu, a rhedfeydd y dwfr, GEORGE S PILE AND GRAVEL PILLS A weithredant fel "swyn" er symnd yr noil iboenan a achosir gan y Piles a r Gravel. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Dyleut gael eu cadw yn wustad with law, gan y taedda gymeryd yebydig o honynt ar ymddangosiad cyntaf y dolariau hyn i roddi ataliad buan ar en cynydd GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Bydd i'r personau hjnysydd yn gweitrr mewn lleoedd Haith, ae yn anadln awyr aumhur, neu yn dilyn galwedigaeth eisteddog, gael fod y Peleni hyn yn an- mhrisiadwy iddynt. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Adferwyci iechyd miloedd di wy y Feddyginiaeth hon, a byny pan ddatgeoid gan Feddygon eu bod mewn sefylifa anobeithiol. GEORGE'S PILE AND GRAVEL ULLS Ar werth Illewn biychau, Is He a 2j 9j yr un, gaa beb fferyllydd parchus yn yr holl fyd. Drwy y Post, Is 4c a 2s 9c yr uo; mewn st mpa, GEORGES FILE AND GRAVEL PILLS GccbelwcL dayllwyr Y tnao poblOgrwydd digyffelyb y Peloni hyn dtwy yr boll fyd wedi temtio lhai persolau diegwyddor a thraebwantus i'w hefelychu: ac yn ami twjllir y claf i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol GEORGE pan sad yd.vw ond yn cael rhyw GYMYSGEDD DIWERTH A PHERYGLUS yn en lie. Mae enw y Gwneutburwr wrth bob blwch 0'. Peleni gwirioneddol. GrORGE S PILE AND GRAVEL PILLS Y mae Perchenog y Peloni hyn wedi derbyn drosddwy fil o 1) tiolaethan pwysig o effeithiolrwydo y feddyginiaeth hon, ac yn eu plithjic. i imryw oddiwrth Feddygon a k feryllwyr. PERCHENOG- J E. GEORGE, iNf. R. P. S., HfRWAEN, GLAMORGANSHIRE 3 C O TC 0 TWEEDS DIRECT FROM FACTORY. 1 F you want a really lgood ALL WOOL SCOTCH TWEED at Maker's Prices ii Worsted, Saxony, orCi.viot. \MiTiM tOR PATTERNS All our own Manufacture A 1JY 1' i.g- l ti t. Splendid Selection. 1 ailors fiippiied with buncles of Pattern. C" Parties' own Wool made into cloth. Heavy Tweeds, 18 9d per yard, L!gt, \'V li Tweeds, 18 2d ) ard. Blankets, Rugs, Winceys, FianM?.&c. Carria^e cf "wool paid and Patterns sent free. Agents Wanted for the Collection of V,oi and Sale of our Manufactures. IMPCRTANT NOTE-AM 7! ool EeL t to be mto Hea?yTw?eds, BlaB?<;tt,C??n? cl< th, &o„ &c., are made from two-p!y ?Dt. This m?ea the Cloth finer and wear much I?fo cl<?h, wheu it is d?..  MAKUFACTURER .H».T.»«I.A«,I»U,RI1»^FA MAKCFACTUREK GALASHIELS, SCOTLAND, R ,»poctable Agents Wanted in every District not yet represented. THE NATIONAL CONDIMENT. ICeen UNEQUALLED IN FLAVOUR HUAtOPil AS SUPPLIED TO H.R.H. THE PRINCE OF WALES. MEDDYGINIAETH GLODFAWR ITOLLOWAFS PILLS & OINTMEN.-T. Y PELENAU A bUlant y gwaed, ao a symudait anhwylderau ar yr AFU, YBYSTUMOG, YR ELWENOD, A'R COLUDDION. Cryfbant ac adferant i Iechyd gyfansoddiadau eiddilaidd, M y maent yn leddyginiaeth a? n?hri"Mdwy werthfawr at bob anhwylder ag y mae merched o bob oedran yn agored idddynt, Blant a rhai mewn oed -iB gellir rh, ddtprit_hvuch? Mnynt YR ENAINT. Sydd feddygfaiaeth anffaelfdig at goeaau doluras, bre s iau toredig, Be hen ddoluriau o bob math Y mae yn ara effeithiol at y Gym -lwst (Gout), a'r Ge» ynwst (Rheumatism). AT ANHWYLDER Y FREST, GYDDFAU DOLURUS (Sore hroate), BRONCHITIS PESWCH A PHOB MATH 0 AFIECHYDON A THARDDIADAU AR Y CROEN, NID OES EI GYDMAR. Gwneuthnredig yn nnig yn Stfydliad Thomas Holoway, 78, New Oxford Street (diwedd ar 533, Oxford street), London. Gwerthir mewn blychan neu bottiau am is lie, 2a 9r 148 o lis 22s a 33s vr un a jrellir eu cael pan bob fferyllydd drw vr holl fvd. RHYDDHAD ODDIWRTH BESWCH I MEWN DENG MYNYD. B A L M Lj OKEHOUSD Y M A 1,1. Y Feddyginiaeth fwyaf tier a buan at Beswch Anwyd, Crygni a pl:ol, anhwylder yn y Frest a'l Ysgyfajnt. Y mae wedi ei brol fy feddygmiaetb tWYaf Uwyddianus a gynygiwyd erioed. Y met y gwerthiani yn cynytldu yn ddyddiol. MAE EI ARCHWAETH YN DRA DYMUNOL. Yn y Nursery y n.ae yn anmhiisiatwy, gan od plantyn hofi obeno. Mor gynted ag el cy- merir fe (ldeifydd y peswch. Parotoir yu unig gan A. HAYMAN, CHEMIST, NEATH. Ae ar werth g-n b b Fferyllydd yn Llondai turwy yr Loll layrnas. Is lie, 2s 9c, 4s ov. j tSoiii g 50 CERDDOROL V W H ROBERTS, it), AVBNUK VILLAS, CRICKLEWOOI>, LONDON. N.W. IN MEMUKLAM — Casgliad o Denau y diweddar John Roberts, Henllan. Pris 2a So (H.N. yn unig). TONAU YR HEN IOBI. Rhaa I Pria (H.N.) 6c; (S.F.J4C. Y DDALEN GERDDOBOL. — Penmarcii (Alaw Lydewig), Bradenkaq.t"w EUmyni?;, H.N a Sol-ffa, ar yr un copi. Pm 10 yr ua 80 A dWHn; MU 3e obut. XClH HlEHl! O'OLUR -X A GWM GARW. A V| ETH U cysgu, methn cerdded .'r lr gwaith, gan Ddiffyg Anadlac Asthma, Wedi cerdded yno, gorfod eistedd i lawr am gryr dip)n eyo rhoddi un cnoc, Gwelais hanes am BALSAM- OF HONEY TUDO, WILLIAMS, penderfynai* roddi treial iddo. Trwy ei gymer yd yr wyf yn Uawer gwell, ac yr wyf yn awr yn medru eysgu a cherdded i'r gwaith. Yr wyf yn myn'd & photel &ch o'r BALSAM OF HONEY yn 11 mhoced i'r gwaith fel y gaUwyfei gymeryd pan ddaw pylau o'r mugiant yn mlaen. Ar ol cymeryd dose teimlwn ty miest a'r pibau gwynt fel yr oeddwn pan oeddwn yn grwt. Mae hen Goliers sydd yn debyg i mi yn dyfod ar awr ginlaw i'r taken atat i gael dracht o'r moddion bach hynod hwn, ac y maent oll yn tiarad yn uchel am dano ac y maent yn fy ngalw Doctor Tad or Williams." Fy nghynghor i bawb ag ydynt yn dyodèJ oddiwrth t hen ddoluriau poenus hyn yw ar iddynt roddi treial nniongyrch- ol i BALSAM OF HONEY TUDOR WIL- LIAMS. Ar werth mewn costrelau, It lie,29 9c, a 4s 6c, gan bob Chemist a Druggist, Gofynwch yn eglnr am Tudor Williams's Patent Balsam o! >ioney. Y mae cryn arbediad wrth biynu y cuiuelau mwpJ. TUDOR WILLIAMS' BALSAM OF HONEY at liesw-.h, lien Anwyd, Byrdra ana il. (e, gai, POtl Gwaed, Croup, Iniluenza, Asinma, a'r Brochitis. I blant yu dyoddef oddiwrth y PJS, Veswcti, a bronchitis, nid oes ei gyilelyb, 1 wae yn rhoddi gwellbad uuiongyrcho) PITOIIKOS:—D. TUDOR WILLIAMS, L.D.S MEDICAL HALL ABBBPASK. LLYFRAU NEWYDDION Cyhoeddedlg gan y fou, .<0): f :;3: -}. > ,.J "t -W-E,>:EXI-3:,A:M- awr yn Barod-F-IIS CEINIOG, !JjaN(U y Miloedd A LUwlyfr o wybo Ueth tud'Jiol, > Y PLWYDDYN 1890. ready, in Pocket-book Case, 18, j Cloth, 6d. thh I nglish Diary, OF THE CALVINISTIO METHODISTS, ren0 3=a THH YJDAB 1990. 1 '1:•flrJcdig' mewn M o P?u Miol (o Ger. 1S89, i KaL "ooddodigmewnll1oRal!aIl Xllol (0 Oor. 1888, iJIeAI. ,v¡'f;n ¡I:: li:OO, 168., 'I HANES BVWYD I PARCH. HENRY REES, Gin y Parob. 0. THOMAS, D.D., Lerpwl. Aatlen, 11.; LUID, 1.. 6e. Hyhocdedig i at ar gait arbtnip Cymdiithatfa CAt. !)':). Methodittiatd CaljSnmdd Oogltdd Cymru 'y PULPUDCYMREIO,' Allan o oofiant y rarch. lORN lOBES, Can y PARCB. O. THOMAS, D.D., LerpwI. Hewn Llian hardd, pris 5s. IW <ttditdig yn neilldutl ar gyfer Arholiadau undet yr Ytgoi SMoihol yn Nyhymnt. ESBOHIAD AR YR HEBREAID, Gan y PAECH. 0. THOMAS, D.D., LerpwI. Y Parch. T. C. Edwards, D.D., Aberystwyth, a ddywed- Mae llyfr Dr. Thomas yu rhagorol o gyfaddsa fr pwrias." II Y iaaa i ohwi berffaith ryddid i wneydyn hysbys fy nghymeradwyaeth gref a diffuant o lyfr Dy. Thomas." Hewn Llian hardd, pris Is. 68. Y Sacvamentau Csristionogol Gan DR. CANDLISE, Proffeawr Duwinyddiaetb yn Ngholeg yr Eglwyø Rydd, Glasgow. Wedi ei eyflsithu trwy ganiutad yr awdwr, gan y Parch. NVILLIAM WILLIAMS, Birmingham. Hewn Llian hardd, pris Is. 6e. ¥r Hynod loan Jones: CM RI1UDIIENFAB, awdwr Dick Nancy." ;,i, llaicn a ddywediadau digrifol a ffratth." Lliau hardd, 5s.; Haner-rhwym, 7s. So. yr YSGOL SUL: E4 Cydymaiih i'r Geiriadur Yogrythyrol. iki y diweddar Barcb. THOMAS THOMAS 0.. ,Hod helacth Erthyglau Cynorthwyol.? faMoD pwr sig nas gellir ym&i.. by mewn Geinadur Ysfrythyrec» Tal vn dda am oi ddefuyddio yn helaeth, C'?.???. Mewn Llian hardd, pris 2s. (to. Athrawiaeth yr lawn: Gan y diweddar DR. EDWARDS, Bala, Gfdag Amlineltiad a Hanet Bywyd yr Ateiter, Ø8II y Parish- T. 0. Vmrds, D.S., Alxiystwjth. Kews Llian hardd, pris 2s. 6e. Hanes Duwinyddiaeth: am y diweddar DB. EDWARDS, Bala. Haedda a deil y gwaith hwn ei (ryfleitlm i bob faith. Ni ddylai yr un UyfrgeU fod hebddo." Y Cenad Btdd, —^ ^ii m 9 m m krt%%JamgV, Y FARGEN OREU A GYNYGIWYD ERIOED MEVVN LLYFEAU D.S.-Ond i chwi anfon y Coupon isod,*ynghyda'ch enw a chyfeiriad Hawn a Phosial Order am 3/6, anfona HUGn5 & SON, 56, Hope Ftreet, V4 r-. -il r, I- z, rz y llyfrau canlynol yu rlud aiv. y y p st. COFIER y cynypjir Gwerfh il am 1, Gwerlh 41 am I0/icflo s. d. Cyfrol ° Bregethan Thomas Richards. 3 6 "Colofn y Bardd," gan J ohu Howell, Pencoed 2 6 Pregethau John Hughes, LerpwI 2 6 Pregethau Morgan Howells (Un Gyf.) 2 8 George Heycock a'i Amserau 1 0 (Cymeriad hynotach na Slencyn Penhydd) "Cathlau Byrion," gan Tydfilyn 1 0 Gweinidogaeth yr Efengyl (Dr. Wylie) 1 0 Caneuon Min y Ffordil (Deifel) 1 0 Lloffion y Beirdd ••• 1 0 Canenon Gwladgarol Cyuiru (Deifel). 1 0 Caneuon Ieuan o Leyn. ■ 0 Can a Cliyd^au V" y ddan N»d_ i'>nt— Mae Enw Cywm Dhi1111 (it. S. H,,?),?)—( 7".? /.?'t'< of Luvt «»;> .ibt"id. Oiineiii^ 'an Kos Moiia^s vi. K-te Idled 'Gwrecsam. 0 6 Him: Ib::1ICd, Nufol ).oh)..g;tidd Llriv Llwyfo 0 6 RhesytuegTegM 0 6 Ysgrifell Gytnieig gan Tegai 0 6 (Cyfarw) ddyd i yagrifeuu Cymraeg yn gywir) in 20 0 'COUPON. o Am 3/6 ceir;:hod\Ver!!J £ 1. Hysbysiad o Bwys. Cwynir wrthymyn ami yn hetwydd yr an hawsdra a dzimlir nu-wn rhaiardaloeddgar rai fyddyn dymuno uicl llyfrau a gyhoeddir genym ni, yr ydyrn, gan hyny, yn cymetyd y cyfleusdra hwn i hysbysu y bydd yn bleser genym anfon ein Catalogue (ar dderbyniad stamp at y cludiad) i unrhyw un sydd yn dewis cael ein IHESTB GYFLAWN DDIWGDOARAP. Caiff pob archebion a anfonir i ni yn unicmgyrchal (gyda Postal Order am werth y llyfrau ar sydd eu heisieu), sylw gyda TRBOAD Y POST a thelir y cludiad genym ni. BVOBBS db SOX, Wrexham LLLNELL INMAN. j IGERLONGAU BRENINOL I NEW YORK j INMAN & INTERNATIONAL STEAM ) dRIP Co.. LIMITED. LERPWL I NEW YORK BOB DYDD MERCHER. 0 Queenstown bob Dydd lau. Pris Cludiad yn y Trydydd Doabarth ean teed ig eiddo unrhyw Itnell arall o'r radd flaenaf. rh Cludiad yn y Saloon a'r Ail Gaban am brisian rhel!ymol. Through Bookings I unrhyw ran o'r Unol Uaieithau a Canada, yn cynwys Manitoba a r Thiogaethau Gogleddol a De-Orllewinol. Ymofyner & RICHARDSON, SPENCE A Co., 22, Water street, Liverpool; neu ilr Mri W. J. Williams, 7, Market street, Carnarvon T. S. Ingham, High street, Ebeuezer; Pritchard Bros. & Co., 3, Cornhili, Portmadoc W. T. Jones, 7, Market street, Pwllheli; E. Jones, 170, High street, Bangor H. J. Williams, 66, Bryngwenith, Caellwyugrydd j W. Rogers, StntiOLmasiei', Tiegar h; Hugh Hughes, 7, Market,Row, Amlwch; Robert Parry (Trebor Llechid), Bethesda. ■ AUSTHALIA, NEW ZEAxiANjj, TASMANIA -— ORIENT LINK. YN HWYLIO BOB PYTHEFNOS, GYDA'R LLYTHYRGODAU. BYDD i'r Llongau calilynol perthynol i D Gwmniau yr ORIENT a'r PACIFIC tdael Llundain fel y canlyn, a Plymoutn nn iiwrnod yn ddiweddarach, Naples naw iiwmod yn ddiweddarach, gyda llythyrgodau at Mawrhydi, am ALBANY, ADELAIDE, MELBOURNE, a 8YDNEY. gan alw yn Colombo a chymeryd teithwyr am gf¡ tfa:;Å¡S:d teithwyr am Agerlong, Tons. H.P. Dyddiad. 0RMUZ. 6,031 8,500 Ion. 17 4,661 4,200 Ion. 31 AtlSTRAL. 5,524 7,000 Chwef. 14 CUZCO 8,698 4,0U) Chw.f 28 ♦Calling at Algiers. Loading Berth, Tilbury Docks. Yr agerlongau yn mhlith y rhai mwyat a chyflymaf, Bwydydd o'r fath oreu,baths oer a chynes, y goleuni trydanol drwy'r llongau, ac awyriad trwyadl. Tocynau Sengi a rhai am y fordaith yn ol ao yn mlaen yn rhad.' Managers, F. Green & Co., 13, Fenchurch- ivenue, ac Anderson, Anderson, and Co., 5, Fenchurch-avenue, London, E.O. Am delerau i deithwyr ymotjrer a'r firm di. weddaf, neu a'r Goiuchwyliwr yn Nfehaetnar- fon—W. J. Williams, 7, Market street. 52 LLINELL Y "NATIONAl," I NEW YORK. V mae Agerlongan rhagorol y Llinell hon yn hwylio o LIVERPOOL, via Queenstown, bob dydd Iau. HELVETIA Dydd Iau, Ion. 16 THE QUEEN Dydd Iau, Ion. 30 ITALY Dydd Ian, Chwef. 6 ENGLAND Dydd Iau. Chwef. 20 Ail Gaban, a Steerage i New York, Boston, a Philadelphia, am y prisiau iselaf, Cludiad rliad i bob parth o't Duol Daleithau a Canada. Ymofyner am fanyliou yu swyddfa y National Steamship Company, Limited, 23, Water- street, Liverpool, a 36 a 37, Leadenhall- street, Llundain neu a'r Goruchwylwyr Ueol -Mri R. Roberts, Bethesda; John Roberts, Llanberis j R. G. Roberts, Rook Cottage, Creigiau Mawr, Talysarn H. J. Hughes, 70, Penybryn, Bethesda; Matthew Goldie, 217, High-street, Bangor I Evan Thomas, Tany- grisiau, Blaenau Ffestiniog; Thomas Parry, Ill, Caradog-place, Ebenezer; W. J. Williams, 7, Heol 1 Farchnad, Caernarfon ) Ellis Pierce, Argraphydd, Dolwyddelen. 14 CANADA. jHSELL Y DOMINION 0 LYTHYR Li LONGAU ERENHINOL.-B.S. Sarnia, Oregon, a Vancouver, a feddant gabanau ac ystafelloedd eraill yn y canol.-Y ffordd feraf I Canada a'r talaethau gorllewin jl. Y prisiau Isaf gyda'r rheilffordd. Ffermydd yn cynwys I RO o aceri o dir da i'w caol. HwyU& yr ager- longau o LerpwI yn wythnosol ac a Brislol bob ion rjo?Le Ceir y cyneusteran diweddaraf yn agerlongau y Llinell hon. Prisiau o 10 1 15 gini; ail gaban, 8p; doebarth canol, 6 gini trydydd doebarth, 4p Am fanylion pellach ymofyner & Pit= Main =d Monntgome ih verol a Brietc?l nen at H.Hugh? Market Row, Amtwoh; W. Thoma8 12, yhead.rosd, Up BMRor. R. Roberta Id' et :rCh8dori. or:' 46 Hi?treet. Bethesda; R. J. Thomas, New Mar k?ptace, Blaenau Ff eatinio; T. Maddocks, 81 H* g. street, Mold; R. Parry, ^Auctioneer,PwlUieli R D. Roberts and Son, Wellington Chambers Rhyl; 0. Lewis, Stationer, Peny?af)) R. R Stythe, Accountant, Carnarvon. 15 r £ »Y GOMER I'R OYMM '<NMMM?'C. Gwybodaeth sydd Nerth." GOMER ROBERTS (Onmo Dot), 10, UNION-STREET, LIVERPOOL. BYDDED i'r rhal sy'n dymuno cael y man telsion goren wrth groesi y Werydd, yn sghyda'r fares rhataf, anfon at Gomer Roberte (uymro Dof), yr hwn a rydd iddynt bob gwy- bodasth ougenrheidiol dros linellau yr American a'r Canadian Steamers. Rhoddir tocynan I deithwyr gyda'r 01: o agerlongau yr In an, White Star, Allan, American, National, so ereUl. Telir sylw docynaa o'r America. Y Frisian isaf i'r Amerioa. Gwnaf fy ngorou droo y Cyn ry. Gyda'r steamers cryfat sydd yn owyUo, Digut o fwyd da, pob cysur, a dyogelwch. Nid yi y swyddfa hon yn oookio tiramorwyr Digon o waith a chyflog da yn America Efe a gyferfydd a'r rhai fydd o dan e ofal ar ea dyfodiad i LerpwI, ac a'a rhydd vi ddyogel (y Oymry gydll'u gUydd) ar fwrdd steamers, Cyfarwyddyd antfaeiedlg er slcrhan arbediad arian 8Q amser, ond eotiwch ysgrlfenn yn gyntaf (enclosed postage stflfllp) at GOMER ROBERTS (Cyniro Dof), Passenger Agent, Templar's Hotel, 29, Onion-street, Liverpool. D.S.—Y mae at dy yn helaeth, yn ymyl y XanHing Stage. 8wpe1, gwely, a brecwadt, Ii 50; plant, nanne pris, yn oynwye poll at, tendance. 31 HUGH JONES, JM 6 PAmiriGza AGENT, 10 VIRGINIA STREET, ST. PAUL'S SQUARE, LIVERPOOL. DYMUNA HUGH JONES, (sydd ei hunan wedi croesi hwer o weithiau), hysbyau y geUir caul pob gwybodaeth yr nghylch yr agerlongai g .r«u i wahanol ronau o'r America, a phoblysoysrwydd i ymfudiaeti. i'r rhanau ereill ojr byd. Gellir ymofyn ig e' yn Gymraeg neu yn Saesouaeg, drwy ysgrifeni aOO. Bydd fn cytarfod y rhai fydd o dan ei ofal ar eu dytodiad i LerpwI, a rhydd y Cymry gyda'u gilydd yn y rhanau gored o'i agar- longau. °' Y mac gan 1'1. J. dt helaeth mewn man eyf aeoe i orsaf y rhouffordd, ac hefyd i'r Landing btage. Pob cyfleusdra a chysnr. Ei arwydd air ef ydyw— Uwelyan glan so Airy, a phflsiau rhesymol am letty a bwyd. Cyfarjyddir pobl ar en dyfodiad i'r draf gau H. JONES. OARTREF ODDICARTREF I'R CYMRV .A.- ATY RHAI di DD YN BWRIAI U ggg. YMFUDO. DYMUNA HUGH HUGHES, 7, Mar I ket Row, Amlwch, hysbysu ei fod ef yn Ao NT ymfndol droe yr nn Cwmniau er's droe 35 mlynedd. Yn Ordcbwyliwr pont.dn! drofs Canada a Queensland, i roddi RHAD A CHYNOBTHWYOL odan y Llywodraeth, Trwy fod H. Hughes ne^yd.i ddychwelyd ar 01 teithic miloedd o filldiroedd yn Canada ac America. Gall odcil uesgrinad cvwii y gweithfeydd, a'r cyfiogau a r Ueoudd goreo i fyned er gwellhau en hunain. Mao, dau o feibion H. Hughee yn ^wyddogion ar y MmI J Steimert, Gofelir am gyfarfod pawb ar en dyfodiad Aiiverpoo). Aafoner Punt o de- po"t 1 H. H.a cheir ticket i fyned gyda'r ilong yr adeg "Jddonl¡ hwy yn dew, a r lie goret ,.am ,PolatA prim isew or y pryd. Amg4 us yu y 11-g am t?ttgaebttb y?rtt-?t?yt. ^3^ LLINELL Y WHITE STAR. IMMMFI ROYAL MAIL STEAMERS. 0 LERPWL NEW YORK, via QUEEN TOWN. B,,b DYDD MKUOHZR, Cludant Deithwyr i bob panh o'r Unol Daleithau e Canada. Mae llongau rhagorol y llinell hon o unffurf mewn gwneuthuriad a threfniadau, ac nis gellii eu gwell gytla golwg ar y oyfleusterai a estynir i deitawyr o bob dosbarth. Y til am y Fordaith yn y Saloon ydyw 0 12 1 22p i fyny; Ail Gaban, 6p i 8p, Steerage, am brieiau nostyngol. Am Fanylion. ymofvner a R. Owen, Harbon Office, a W. J. Williams, Heol y Farchnad Caernarfon; teu a R. Rcborts, Bethesda J Owen S. Parry, masLfi-LLydd llechi, Dol. wyddelen David Rowlands, Penypraig W. D. Jones, Old Bank Caergybi; W. M. Jones, Church-street, Llangefni; R. G. Roberts, Rock Cottage,CreigiBu MaWl, Talysarn; Hngt Hughu 7, Market Row, Amlwch; W. 0. Witiutu ShoeWarehouso Llanrwst; Matthew Goldie 217, High Street, Bangor; aan g IEMAT, IMRIB ft Co., 34. Leadenhall-street, Llundain, E.C., 10, Wfcter-street, LerpwI. 1 AMERICAN UNE. ^^ro?ED &TAT £ ts MAIL STEAMKRb. LIVERPOOL fO PHILADELPHIA. BVIIBY WBDNB83AY, First class tullpowered IroD Steamships. Accomodation for useDgers equal to aitt European Line, Passengers and Goods loadet at Philadelphia EuPm"p,e,a;n Ir:? of the PeMyivania R;utMad. 1HI SHORTEST AND BEST ROrTF. TO TIIB WBST. Apply RICHARDisuN, SPIUWE, & Co., 111 & 22, Water-street, Liverpool. LOOAI AOKSW.—'VV. J. Williams, 7, Market- etreet, Carnarvon) Evans & Co., Herald Offloo, Carnarvon; R. G. Robarts, Hock Cottaae. Creigiau Mawr,Talysarn; R. Roberts, Bethesda; R. Roberts, Glynllifon Hotel, Blaenau Ffestin- log; H. J. Williams, 70, Penybryn, Bethesda. LUNKLT iUfON RLONGAU LLYTHYRGLUDAWL BREMJINOL A fINOL DALAETBAU. 0 LEEPWL I EFROG NJ:WYDD BOB SADWBN WISCONSIN Ion 18 NEVADA .Ion, 25 AByeSINIA. Chwef. I WYOMING Chwef. 8 ARIZONA Chwef. 15 Galwant yn Queenstown y dydd canlynol, i dderb Ilythyrau a theitbwyr. Salocn Passage o Lerpwl i N York, lOp i 25p. Yr all saban a steerage passage i New York, Boston, a Philadelphia, am brbiau isel, yr hyn KVnwvsa dditronedd o fwvd. Anfonir tpirliw^r 11 >• I partb o'r Unol Dalaethaú;; Chanada, Y mae meddyg ac arolytfes brofiadol ar fwrdd pub agerl"ng. Goruchwylwyr 1 UWDln, Uonffiui Now Zealand Agerlongau Llythyriwi Brenhiuol yn hwylio i bortb laddoedd New Zeiuand ae Awstralia. Ymofyner neu a John Cndwaladr a WiJIiam Jones (FfestioJab), Blaenau Ffestiniog M, J. Law!8, Red Lion Hotel, Bangor; W. J. Williams, Qua'rymen's Union, Caer- narfon; Owen E. Parry, Slate Merchant, Dolyddelen; Ishmael Davies, Llye A-ithur, Llanberis; Owen Jones, Market-square, Lianrwst; W. D. JoneR, Auctioneer, Old Bank, Caergybi. h I AT BAWB SYDD YN BWRIADU CROE8I Y WERYDD. DYMUNA LEWIS ROBERTS (eydd ei JL7 hunan wodi croesi lawer o weithiau), hy.bysu y gellii ael pob gwybodaeth yn nhylch yr agerlongau goreu i wahanol ranan afrhl mericala dbob hyebyarwydd 1 ymfudiaeth 1'rrhanauerel- o'r byd. Geilirymofynigefyo Gymraeg neu yn Saesoneg, drwy Y8grifenu &to. Bydd yn cyfarfod y rhai fydd o dan ei ofal ar .1 dyfodiad i LerpM, t rhydd y Cymru gyda'u gilydd yn y rhanau goreu o'r agerlongan. Mae yn ffaith el fod wedi bvw saith mlynedd yn America, ag eglur yw fod hyny yn el gymnwyso fel cyfarwyddwr profladol. D.S.—Mae gan L. Roberts Uy fielseth a ohomfforddus yn ymyl y Landing Stage. Bwyd- ydd a gwelyau am briizu rhesymol. Y cyfeiriad ydyw:- LEWIS ROBERTS, Passenger Agent TempcraLce Hotel, 32 TlTHEPJUN STKKLt, LiVKKPOOL. .ä WlLLIAM lLLlAMS (CYMKO L oH), PASSENGER AGENT, No. 27, UNION STREET, LIVERPOOL, No. D27D, YMUNAb?ab)oueigydgeut:dleifod 11 ef yn Bookio Passengers gyda'r ?teamen goreu I bob parth o'r America, am y prisiau iud. Hefyd, ceir pob gwybodaeth am amBer hwyliad Steamers, ond gohebu y? Gymraeg neu Saae- r.eg ag ef,a alerha y telir y sylw manylaf er coA L ?.dd' mwyaf cyeuras ar y Steamers i'r sawl a ymddiriedent eu gofal iddo; a uhyfarfyddir hwy ar eu dyfodiad i LerpwI, cr mwyn cymeryd gofal priodol o Luage., Cotier y cyfeiriad nchod. 1).S.-Cvniro Pur S;r Caernarfon. 228 .ä THOMAS PR04ERT, PASSENGER AGENT No. 25, RYLSY'S GARDEN, Opposite to Tithebarn Street Station), LIVERPOOL, ADDYMUNA hysbyeu ei gydgenedl ei Afod ef yn Ageut dros yr holl Gwmniau ac yn Bookio Passengers g) da'r Steamers goreu i bob parth o'r America, am y priaiau isaf. Gellir ymofyn i? ef yn Gymraeg nea yn Saes oneg drwy JsgriÍenu ato, a cheir pob gwybodaeth am ameer hwyliad y Steamers, a'r manteision goreu wrth groesi y Werydd. Y mae wedi bod am 18 mlynedd yn America. Y mae ty T. P. yn sefyll tua hanner ffordd rhwng Lime Street Station a'r Landing Stage. Cartref i'r Cymry yn Liverpool. Cofier logf- eiriad uchod. 1638 YMFUDIAETH I QUEENSLAND GYDAG AGERLONG. I) HODDIR Cindiad didran: i FOR- XV WYNION- lousemaide. Laundresses, Cooks, ao ereill, o gymeriad da, rhwng yr oed- ran 17 a 35 mlwydd oed, ar dderbyniad Ip, am angenrheidian llong a thrui,! y dudlad i'r awyddfa yn Llundain, am y rhai oil y mae falwad maw yn y Dtetedi?.?tJt, a der- vli&n c yfhgau 0 20p & 60p v ilwy?dyn'S'n bwyd"u ilety. Y n,ae Swyddoges b ol gyia phob agerlong, ar 01 glauio derbynir y teithw) r yn swyddfa y Llywodraeth, yn rhydd oddi wrth goat. RI.oddir cludiad cynorthwyol I ferched cymeradwy, megys mumacthod, gwnw=u, &c., ac i Wu. wwyr ag y mne eu gwai h yn ngltn a'r dclae?r, iregys &r r-Yl, garddwvr, mwnwyr, nafls. Ffurnau o ymolyniad, pris y cludiad, "w lyfrau, a phob gwybodaeth mall, ellir gael gaa THE AGENT-GENKKiL KOR QUES. TND, Westminster UL-amtra, i. Victoria Street, London, S. W N«-a gaa Rogb Hughen, 17, Market-row, Awlwcb, Dylai pawb nydd yn talu eu cludiad eu hunain i'r drelcdigaeth wneyd cah am Zand Or der H'arr-< cyn cychwyn. Gellir cael y ffur- flau a I man>iion gi n y Cwn ni»u Llongau sydd yv anfon y toithwyr, neu oddiwrth y gornch- wyliwr uytfredinol dros Queensland. Ni reddir y Warrants i beisonaa y ytnofyn am danyat ar 01 iddynt odael Lioo^r. WOU) THROUGHOUT"THE MOHLO. I CURE FITS AND TO PROVE IT M Y w"i OWE A BOTTLE ef my Hemtdy fef Nothing I to that ttjfffeptffs may have an oppof^untty off -? ?)nt ?e*!??wh??t?t*Yt<3L'* THOWANDB ef BOTTLES of W, MARVULON MMtOKE GIVEN AWAY EVERY YEAR. 'bj?TMd* a tife-tot? study of the dissast of ftfe* zJl;? or -?Si?knin?.M wb4a I y C'? I do ajrmtM merely to stop them im a ttme ?d thm ba.. tbm return again, I mean a Radical Oure. I ba" k.?wn my Remedy to Cul- the wont BOO-0 ethen h*? failed to ome you, ia no '?*?° ?..jS dw.ldmuti.-tesaft. Be?d.t, )nm f??y TR?ITS; and a FREE BOTTLE of -lid-. It od- yoa noth?t ttrild,&-nd IT WILL CUREI oFk 9. BOM. 71, rani»«doa 8t, LouUa, &A ?? -Gdlir eoiit D?y BaLt acychwaneg XjjU* ya wytnnoc y. h.,?,?d a g,.et gan fab neu fer h, heb ymyry! dim a'n gorchwyl i a prceenol.-Am funylion a sample, gan ass gau envelope, anfoner at Evans, Watts and ompiny, (P 293). Birvaialtham.-Y mae If ysbyilad hwn yn un y gellir dibynu arnc.