Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

=EISTEDDFOD GADEIRIOL I LLANGEFNI.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

= EISTEDDFOD GADEIRIOL I LLANGEFNI. Y FEIRNIADAETH AR Y CYFAN-1 SODDIADAU BARDDONOL A RHYDDIAETHOL. I.-YR AWDLATJ AR Y GWANWYN." Cystadleuaeth dda, yo deilwng o'r testyn ac o'r Eisteddfod. Tynodd y G vanwyn" lleg o f«irdd i ga-ui ei glndydd, ae mric pob an o ddifrif gydti'r gwaith. Yr enwan d nt-Caswallon, Robert Buns, Awel kbrill, C:.llenydd. Llywarch Herl, Morddal, Anianfardd, Aoianydd, Dafydd y Bugail, Murmur Ebril1, ae lolo. Cyfansoddiadaa beb ftJd o d.ilynt<dod nchel yw yr eiddo CaswalloB, Robert B irns, Awel Ebrill, Collenydd a Llywarch Ilan. Ceir daroan da yn y goreuou ohonynt, ond maent yn anaadfed, ac heb ddigon o'r bywyd sydd ya onill sylw ac yn rhoddi boddhad. Mae Morddal yn well, er mai awdl an. mherffaith sydd ganddo vutan nid yw ei syniadaeth yn gref na'i fynegiant yn e,"Jur, ac mae lluaws o feiati cynghaneddol a cJiyst- rawenol yn ei waith. ANIANFARDD. -Awdl i'w theimlo yn f iith a beichus i'w darllen. Er ei fod ef yn destyDol ac yn cynyg at fod yn newydd a barddonol, prin mae'r anianfardd yn dcii,ton yn ddigou eglar yn ei waith y tro hwn. Gellid meddwl fod dilyn y gynlthanedd yn orchwyl blin iddy, a.'i fod dau orfod i ys if- sou lluaws o'i jmadroddion rnewn dull an- arferedig o'r berwydd. Nid yw yr awdl hon, er hyny, yn amdd'fad o ragori .ethau. ANIANYDD.—Awdl led gymeradwy, lieb lawer i'w gondemuio nar i'w organmo). Ar hosodd y bardd yn rhy hir yn oerni y gauaf ar y dechreu, a phosibl i hyny atal i'w awan enyn tAn ar ol cyrhaoid y gwanwyp. Mae ei gvngbaneddion yo myslt y rhai gianat oddiwrth feian, er yr y m ddeogys i byny gostio ymdrech iddo. Awdl heh fnd yn g' ef yw hon, ac heb ddigon o'r ysbrydiaeth sydd yn deffro calon a'i chyffyrddiadiu. DAFYDD Y BTNIAIL. —Dyma awdl hyawal a chref. Perthyna nerth a rhwysg yn amlwg i'r bardd bwn, a aymuda yn mlaen gydar hawsder mwyaf. lIhe yr arddulI yn drwyadl eglur, a brithir y gwaith a darnan pur dlys- ion ac awenyddol. Mae ganddo hefyd rai pethau gweiniaid ac hob fod yn dangos y chwaeth oreu, a byny, wmthiaa, ar ddiwedd penillion da. FJI cyfaowaitb, mae yr awdl hon yn goeth a gorphenol, a chredwn y owelir y Dafydd y bugeiliol hwn yn Ddafydd brenhinol wedi ei orseddu yn nghadw Barddae oa tad yw felly tvy "3. MeRMuR EiiiuLT.-Awllh.-am, wedi ei chyfansoddi gan awen heinyf ei charatau a byw ei delweddau. Mae hon yn fyw o fardd. oniaeth, ac mewn lluaws o raoau mte e; desgrifiadaeth yo rhagorol. Ymiden/ys y bardd wrth ei fodd gyd geno.w y flwyddyn. Nid yw ei awdl ond ycbydig droa hanor yr hyd goddefedig, ac felly ui chyra-r olwg mor eang â rhai or beirdd ond mor bell ag yr a, mae yn brydferth, coeth, -x gorp'ienodi)?. IOLO.-ME,wn manylrwydd llenydd il, nid yw yr awdl hon y peth y buasem yn cirn idii fod. Nid yw yr arddull yn ddigon clir a chaboledig. Ceir math o donadau ar y brawddegiad sydil yn tueddn i dori ar rediad y giniadaeth. Mae ei Keiryddia- tb, er hyny, yn profi fod Iolo yo Gymreigydd trwyadl, ac mae ei chynghanaddiou a i maddyhan yn profi ei fod yn fardd gwych. Credwn mai  ,?,tvn a, fod mwy o wir fywyd yn ei q?, aS Mae jpr wyb?u o fe^y!S^wch a bardd. ooiaeth yn awd, a rhagora mewn e?der? ?tat 'dvfddilr. yn ?ydd)on i'[ testyn yn mh/o.b ?.? ?°?? ?e!)hnn wrth ei hail a'i thrydyJd gwelih-,iij wrth  d ddarilen. Yr ydym yn cydfarnn mai Mo YW ore, a'i f(,d n deilwcg o ga?leistedd yn rigb -dair Moa yn Llangefni. 2.—HIR A THODDAIO CIFFADWRIAETHOL AM I Y PARCH. DAVID THOMAS. I Derbyniwyd 23, y rhai ddygant yr enwan -,Calon Dram, Serchog Gof, Adlais, Prndd I, Ydwyf, Un Hoff o'i Wrando, Odl Galar, Marmnr Cefni. Alaethas, Cwynfanns, CDf- ion Cyfaill, Cofianydd, Cofifhawr, Rrysiog, Alan, Amos, Adgof Sercb, Murmur Gwalia, Cofnodwr, Gildas, Liais Mon, Adsain Gwlad, Edmygydd Hiraethns, ac Adlais Mon. Ceir wyth neu naw o'r rhai diweddaf yn rhagori yn amlwg. Hawlir y llfl blapnaf gan Adsain Gwla, Edmygydd Hiraethus, ac Adlais Môn. Mae y tri byn yn doddeidiau da, ac ar bob cyfrifon llenyddol a barddonol, nid hawdd fyddai gosnd y naiil o Baen y Hall ond wrth ddnthol y priodolaf fel coff- adwriaeth am Mr Thomas, credwn yn sicr mai yr eiddo Adlais Mon yw hwnw: mae hwn yn syml, priodol, a barddonol. Dyma fel Mae: Oedd ddewis genad, a'i addysg geinwedd Yn newydd hollol, 'roedd ganddb allwedd I gysegr anian, gwisgai wirionedd Yn y barddonol a phobrdduDedd; Angel hotfefengyl hedd,—Hafurus,— Ei ddoniau melns baedda ein moledd.'1 3.-BEDDARGRAPH MR W. LEWIS (GWILYM GWALIA.) Daetb 25 i law, ac ohonynt nid oes un I w gondemnio. Mae'r h J11 gynghaneddwyr byn yn hyabya o fanylion y gvnghanedd. Yn y dosbarth cynt if ceir Tubal, Alanthus, Mona, Ywen Brudl, Blodeuya Hiraeth, Min y Gefni, Bron Alar, Penlan, ac Ynyswr. Yn yr ail ceir Wylwr, Hiraeth, Helygen, Deieryn. Mona, G mer, Cyfaill, Brythoo, AneuriD, Bardd Galarus, Myrddio, a MM y Don. Ceir yn y trydydd Awenydd, Me.dunt, Cynfal, Hen Gvmydop, a Gl»n'rafon. Dyma yn ddiau y goreuon ac ohonynt credwn mai y goreu oil yw yr eiddo Hen Gymydog a Glan'rafon, ac fod y naill yn ogystal a r Hall. Dyma fel maent:- Hen hrydydd awoober odiaeth-oedd ef, Noddai wir Isnyddiaeth Wyla M io am ei Gwilym aeth I'vv mynwes onr, mewn nos hiraeth." I -Ben Gymydog. Dyma l'e gnrweid mewn heddwch- Gvvalia, firdd aweniflweh [Gwilym Hen wron llaw i tynerweh F--i i'w wlad,—oaraf ei lwch." —GlarVraJ on. 4. —" COROV HRVAFG*K YW GWALLT GWYN." Ceir dau ar hugain o anrhydeddwyr i'r coron W V rhii sydd oil yn gwneyd byay yn H-l leilwn, Gellic ffarfio tnawd or rhai livii Yayd tsbuti -y itaf ceir No. I, School B y, Livi I '-?, '-Ii, Gwladwr Gwledig, Hofryn, ac Alaw Ceraint. Yo yr ail cycoer y rhai onlynol eu lie. Edmygydd, Isaac, faollwydai, Elwyn, Al- mon No. 2, Min Bedd, Teithiwr ar Lwybr Bywyd, Etifedd y Qoron, Edmygydd, a John Jones. I Yo y trydydd eymer yr nrddasolion can- ly ncl en A No. I, D^ynwr, Tre- fenai, ac Asven Ija»ngc. Dym I'tgoretiol. ae ohonynt cymer atven Ieuangc y bla^n. Dyma ei englyn II I'r t:Fdd hùovr. 0!'r ii- dduu;ant- -yw U.vyn !—fel pr^wf OiiTaant [i^ vallt ) E: fywytl syml, fod y saut I Yn gwynn i ogoniant." Iwn fod yr eiddo Trefenai hefyd mor dda fel nj hleddu ei wobrwyo. Dyma'r si ldo yntail Arianwallt 8y'l ccroni—ei berohen A hybarchus ^'ysn!, A braint yn gymblbth i bri I heca:i.i yw pwwyni." GLAN ALAW. I CETJLASTDD,

oIgiltb 11 —-I

RHYFEL Y DEOWM YN MON. I

[No title]

Advertising

LLANFAIR P.G.I