Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

25 erthygl ar y dudalen hon

-IDWAL WYNN: ) liEU,. Y CHWARELWR…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

IDWAL WYNN: ) liEU, Y CHWARELWR A MERCH Y OASTELL. PENNOD XVII. I Y LLYTNYR ANORPHZNOL. I Wadi i Ellen Lloyd "ddyrysu ei yn llun" teimlai Jacob Fowler yn dra siomedig; ac am beth amser bu yr methu gwybod beth i'w wneyd. Gallesid meddwl fod y ffordd yn lied glir o'i flaen ond mae trachwant yn ami yn gwneyd pobl yn ddall i'w buddianau eu hnnain ic mae hunamea wedi troi yn hunaoleiddiad cyn hyn. En amryw gynllaniau yn ymgynyg i'w feddwl; ond nid oedd yr un ohonyntyn gwbl foddhaol ganddo. Yr oedd rhyw ddiffyg yn mhob un ohonynt; ac yr oedd yn perthyn i'r nn a ystyrid ganddo yn oren un diityg pwySJg- sef, yr aoturiaeth oedd yn nglyn &g ef— gailasai golli llawer dtwyddo os na throisai allan yn llwyddianus; a denai chwedl y ci a'r cysgod" i'w gof yn amI. Ond o'r diwedd penderfynodd roddi prawf arno—a dysgu gwers oddi wrth y ei yn y chwedl -a pheidio gollwng ei afael o'r hyn oedd ganddo wrth geisio cael rhagor. Nid oedd wedi bod yn y Castell ar ol bod yno yn cynyg yr arian ac ofnai Henry Lloyd ei fod wedi digio am iddo eu gwrthod. Yr oedd Ellen wedi dyweyd wrth ei mham, ond nid wrth ei thad, am y cyffro oedd ynddo pan ddeallodd nad oedd eisieu yr arian a methai y ddwy a deall paham yr oedd yn cyftroi ac yntan wedi cael gwybod mor fuao, cyn decbreu gwneyd unrhyw drefniadau, na darpani dim yn eu cylch. Ond gan mai felly yr oedd, ni fuasent yo synu dim os oedd wedi digio. Yn mhen tair wythnos daeth yno, ac yn groes i'w dysgwyliadau yr oedd yn siriol a llawen, ac yn ymddangos yn fwy cyfeillgar nag atfer; er y medrai bob amser fod felly gyda'r rhai y dymunai, pa mor falch a diystyrllyd bynag y gaiiai weithiau ym- ddwyn at eraill. Yr oedd Mr Lloyd wedi gwella yn dda erbyn hyn, ac ymesgnsodai Fowler na fuasai wedi bod yno yn gynt trwy ddyweyd fel yr oedd wedi bod oddi cartref, a'i fod yn brysur ar ol dyfod yn ol. Galwai yno yn lied ami ar ol hyn, ao yr oedd yn ei ymweliadau yn ilawn o'r un natur dda a thynerweh ag oedd ynddo y noson hono. Siaradai yn rhydd am ei gysylltiadau a'i ddysgwyliadau, a ba helynt Mr Mortlock a'r mortgage ar dro unwaith nen ddwy. Crybwyllodd ryw dro hefyd am yr hyn a glywsai gan Swift mewn perthynas i'r gwaith, ao y byddai yn meddwl weithian y gallai fod rhybeth yn yr hyn a ddywedai ac nad oedd Swift i'r fath raddan o dan ddylanwad diod ag y tybiai ef ar y pryd ei fod, ond yn un;g fod ei dafod wedi ei rydd- bau a'i fad yn resyo os oedd y fath drysor yn guddiedig iddo gael ei adael vn llonydd. Talai sylw neillduol hefyd i Miss Lloyd yn ei ymweliadau, ac ni thollai yr un eyflensdra i gael bod yn ei chwmni, ac i'w boddhau yn mhob modd a alIai. Yr oed x n mhob modd a allai. Yr oedd hithau wedi sylwi arno ac yn methn gwybod pa gyfrif i'w roddi am hyny. Nos Lun, Ionawr 30, daeth Mr Fowler yno tua saith o'r gloch, a chyn myned adref tynodd lythyr ol logell gan ei ddal yo ei law a dywedodd wrthi yn ei ddull mwvaf deniadol fod ganddo yn y llythyr ffafr bwysig i'w gofyn ganddi, Y. gobeithiai yn gryf y gwelai ei Sordd yn rhydd i'w chaniatau iddo, ao y dettai yno noe dranoeth tall. wyth o'r gloch I gael gwybod ganddi. Yr oeddwa yn meddwl," meddai, mai ei ysgrifenu oedd oreu i mi, rhag ofn i chwi feddwl mai rhywbeth byrbwyll wyf yn ei wneyd a chan ei fod yn dal cysylltiad agos tad a'ch mam, nid oes genyf wrthwyneb iad i chwi ei ddangos iddynt boreu yfory, ond peidiweh a'i ddangos heno. Ond os na ellweh ganiatau yr hyn a geisiaf, dymunaf arnoch losgi y llythyr, ac am i chwi a hwythau gadw y mater yn gyfrinachol am byth." Er yn methu dyfalo beth allasai fod ganddo, addawodd Ellen wneyd fel y ceiaiai ganddi. Dranoeth yr oedd gan Mr Watkins achos pwyaig yn y llys yn N- arc aeth yno yn y oorau. Cododd rhyw anhawsder fel yr oedd yn angenrheidiol cael Mr Fowler yno, a rhyw dud* perthynol i'r eiddo mewn dadl, ac anfonodd Watkins bellebyr iddo i'w hysbysa 0 hyny. Yr oedd Miss Watkins wedi bod allan, ac yn myn'd yn ei hol yn gynt nag yr oedd yn meddwl pan yn eyenwyn; a phan oedd wrth y ty gofynodd un o fecbgyn y Uytbyrdy iddi roddi y pellebyi i Mr Fowler. Yo oedd Fowler ar y pryd yn ei ystafell, yn ysgrifenn ar ddesc lsel, fel bwrdd, a drawers yn ei front, fel sydd yn gyffredin mewn Ilawer o swyddfeydd cyfreithwyr. Eiateddai rhwng y tftn a'r ffenestr, a'r drws yh gil-agored fel wrth i Emily ddyfod oddi wrth ddrws y front yr oedd yn gallu gweled i'r ystafell cyn agor y drws, a gwelai ef yn rhoi y papyr a ysgrifensi yn er mor fuan ag y clywodd hi yn dyfod at y drws. Daathach yo olyn fnan, Bmily," meddai, gan geisio ymddangos yn ddidaro. Do," atebai hithau, gan estyn y pellebyr iddo. DarlJeDodd yntan ef yo nchel, ac edrych- odd ar ei witch, Nid oes fenjrf ond ugain munyd o amser; a rhaid mi frysio nan collaf y trSo," meddai, gan agor y -A i gaal y gweithredoedd. gael R y htawid?, tha'b b?th. gan estyn ei g6b nehaf a'i wlawlen. Wrth ddyfod oddi wrth y lafe rhoes flo ar y drawer lie y rhoisai y papyr, ac ymaith ag ef mor fuan ag y gallai. Methai Emily a deall beth allssai fod gaoddo i'w gelu mor ofalfis rhagddi. Bu yn y drw8 yn edrych ar ei ol hyd nes yr aeth o'r golwg; yna cauodd y drws ac aeth yn ei hoi i'r ystafell, ao eistendodd wrth y Un a'i meddwl yn ddigon cythryblua. Yr oedd wedi gweled amryw bethao yn ddiweddar i'w hanesmwytho a'i pboeni. Methai yn IAn a deall ei ymweliadau mynych i'r Castell; nid oedd era tro bellach wedi gofyo iddi hi ddyfod gydag ef ypo, a phe buasai yo cofio yo iawn nid oedd wedi gofyn iddi ddyfod i'r un lie arall chwaith. Yr oeddynt wedi bod allan ychydig gyda'u gilydd, mae'n -wir, ond nid oedd ef wedi gofyn iddi ddyfod. Ba arni awydd amryw weithiau i grybwyll wrth Ellen Lloyd yn ei gylch; ond byd yn hyn yr oedd wedi ym- atal bib son gair wrth neb am ei hofnan a'i pbryderon. Ar y ddesc yr oedd newyddiadur am y diwrr.od hwnw; gafaelodd ynddo, ond ni ddarllenortd ond ychydig arno. Troes ei g"lwa tu,?r ddeae, a gwelodd y drawer heb I ei b wb, g,,u 9,,r 0 ? ,an iddi. Yr J oedd rhywbeth wedi "yo'd tn draw iddi gan ei hHtal i fyo'd i'w He; a Jacob yg ei frys wedi rhoi tro yn yr agoriad heb sylwi mai f-ily yr oedd. Ag'rodd Emily hi, ac er ei t;yndod ai dye 1 Ag "'odd E"i'y "i' "C er ei 8yndod a'i dychryn,?we!a) y Uytbyr yn anor-, phenol, am ei bod hi wedi dyfod i mewn cyn iddo gael ei orphan Anwyl Miss Lloyd,— I Mae bath fydd natar eich atebiad yn pwyeo cvmaint ar fy moddwl fel aas galfaf ymatal rhag anfon y nodyn hwn i ohwi. Mae fy nbeimlad at Miss Watkins wedi newd cymaint fel nas gallaf byth ei phriodi: a phn uu bynag a dderbyniwch chwi fy nfthvuygittd ai peidio, nis gallaf fod yn eiddo iddi H, am ns allaf yn y sefyllfa bresenol yn ty meddwl ddysgwyl bod yn hapus gyda hi, ik,l te ly bvddai yn well;ddi hi a minou i'o cysylltiad ddarfod, yn hytrach na'n harwain i Finhapnerwydi am ein hoes. Yr wyf yn eich aicrhau drachefn tod fy satch yn awr atoch chwi y fath na theimlais erioed ati hi; ac yr ymdrechaf yn mhob I modjd t'ch gwneyd yn hapus, a gwnaf bob I darpariaeth ariaool a allaf i sicrhau eich I dedwyddweh." Haws dychymygu na darlunio ei theim- ladau, yw yr ymadredd arferol gan vsgrifen- wyr mewn amgylchiadau cyffelyb; ond byddwn weithiau yn barod i ambeu cywir- deby dywediad, o leiaf, yn ei berthynas i'r rhan fwaf o honom. Tybiwn mai ychydig iawn fedr ddarlnnio na dychymygu yn gywir, deimladau o'r fath-os, yn wir, Y I ga!i rhywun-ao+imwbta allant wneyd y naill na'r Hall, prin fod mwy o ystyr ir dywediad na phe y dywedid tOd yn nawa myn'd i'r Ileuad nag i'r haul. Dywed un fod yn rhaid profi y wledd cyn gwybod am ei rhagoriaeth;" ac y mae yn rhaid bod yn wrthodedig eyn gwybod teimladau Emily Watkios. Dywedai hi ei hun ar ol hyny na allai hi ddweyd sut yr oedd yn teimlo: ac os na aUai hi, pis gellir dysgwyl i ni wneyd. A 'I Dichon fod y darileoydd yn cono mai nwn oedd i fod yn ddydd en priodas; a phe wedi cymeryd lie, buasai yn cael ei hysbysu gan y ficer eu bod hwy yn tir ac wraig yn nghyd, ar yr un munydau ag yr oedd Jacob yn eistedd i lawr vn bwyllog i ysgrifenu na allai byth ei phriodi." Er mor boenas i Emily Watkics oedd y darganfyddiad am anffyddlondeb ei darpar \tr; a'i hanwJI gyfeilles oedd wedi bod yn siarad cymaint am eu hoffder a'u ffyddlon- deb i'w gilydd, ni ddiangodd ochenaid o'i mynwes na deigryn o'i llygaid. Bu am beth amsar yn methu gwybod beth i wneyd. Darllenodd y llythyr amryw weith- ian, a meddyliodd unwaith am ei gadw a gofyn i Jacob am eglurhad arno. Wed hyny meddyliodd mai copi o hono faasaif oreu, a'i roddi yn ol yn y drawer fel Da fuasai Jacob yn gwybod ei bod wedi ei weled o gwbl-y cawcai felly fwy o fantais i'w wylied yn dirwyn ei gynllun i ben. A chan ei bod yn gynefin &'f coming pre?s, cafodd gopi perffaith o hono heb fod dim 61 ar y llythyr; yna rhoes ef yn ot fel yr oedd, a chlodd y drws rhag ofn i un o'r clercod ddygwydd myned yno a'i weled. Ar ol hyny cymerodd ail-feddwl. Byddai yn well i mi weled Ellen ar unwaith,' meddai wrthi ei hun byddaf yn fy ol cyn y daw y pump o'r gloch i mewn." Tra y bydd hi yn myn'd i'r Castell cawn ninau hamdden i adrodd pa fodd y bu petbau yno er y noson cynt. Darllenwvd llythyr Fowler gan Ellen Lloyd mor fuan ag yr aeth ef oddi yno ond er maint ei syndod at ei gynwysiaa, a'i theimlad dros Emily Watkins, ni soniodd air am dano hyd nes yr oedd hi a'i thad a'i mam gyda'u gilydd yn bwyta eu boreufwyd dranoeth. "Yr oeddych yn canmol Mr Fowler neithiwr, mam, ac yn gwel'd Miss Watkins yn lwcus yn ai gael yn wr," meddai Oeddwn, as yr wyf yn barod i wneyd hyny heddyw eto," atebai hithau. "Yr wyf Hoau hefyd yn ystyried éi bod yn cael match dda a buaswn yn hoffi eich gweled cliwithan yn cael un cystal a hi, Ellen," ebe ei thad.1 Dichon y c&f rywbryd," atebai hithau, dan wenu a gwrido. Gobeithio y cewch," ebe ei thad a'i mam gyda'u gilydd. A fnasech chwi yn hoffi cael Mr Fowler yn fab-yngbyfraith I" Ni waeth i chwi heb ofyn gofyniad fel Lloyd. yn myn'd i bfiodi, Fofyniad fel yna ac yntau yn myn'd i Modi, atebai Mra Beth feddyliech chwi o honi t" gofynai hithai, gan eatyn y llythyr iddi. Darllenodd hithau ef a golwg syn ami, ae edrychai Henry Lloyd yn HaWD mor syn wrth wrando arni. Wedi gorphen ei ddarUeD, gofynodd, Pa bryd y cawaoch hwn, Elfen!' bry? ? ll( itbiwrl ganddo ef pan oedd yn myn'd oddi yma." Beth ydych yn feddwl o bono-" Moddwl yr oeddwn i ddechreu mai cell- wair yr oedd," atebai hithau, ond yr oedd yn rhy ddifrifol pan yn siarad am y llythyr wrth ei roddi i mi i fod yn ceUwair, ond os oedd o ddifrif, methwn a gwybod beth a feddyliai wrth 96a am ei serch ataf, ac wrth ofyn i mi fod yn wraig iddo, ac yntau ar fin priodi gyda Miss Watkins. Ond mae yn camgymeryd yn ddirfawr, pa mor ddymunol bynag f genyf fyddai cael gwr cyfoethog byddaf rarwyn hen feroh cyny bradychaf fy ngbyfeilles." Well done, Ellen," meddai ei thad, mae yn dda genyf eich bod mewn ysbryd fel yna at eich cyfeilles." A chenyf finau hefyd ni fynwn er dim i chwi wneyd tro gwael a neb," ebai ei mam. Mae yn ddrwg gan fy nghalon drosti," ebe hithau. Gymaint o feddwl oedd gan- ddi o hono, a heddyw oedd i fod yn ddydd on priodu. Yehydig a feddyliwn pan yn addaw bod yn fbrwyn priodas iddi y galbswn fod yn wraig iddo yn ei He." "Ondl a ddarfni chwi bj.Jio a gwneyd rhywbeth i ddwyn hyny oddi amølob 7" Dim, o gwbl; ac yr oedd y llythyr yma yn gymaint o syndod I mi ag ydyw i chwi a nhad. Ni soniodd erioed wrthyf am ddim o'r fath ac ni ohlywais Emily nac yntan yn yngan gair fod dim oerfelgarwpb rhyng- ddynt ychwftitt," ri bryd yt ydych i roi atebiad iddo 1" "Daw yma heno, tua naith. Dywedodd y gallwn ddangos y llythyr i chwi ill dan, ond dymunodd arnom ar bob cyfrit ei gadw yn berffaith gyfrinachol. Ac os na allwn gydaynio Air hyn a ofynid ganddo, am i mi ei losgi; a dichon mai byny fyddai oreu yn awr," meddai, gan afael ydddo a'i roddi yn y tan. y Mae hyn yn beth rhyfedd iawn," ebe Mr Lloyd yn fyfyrgar. Ydyw," atebai hithan, ac nid oes genyf yr nn cyfrif i'w roi am dano. Wrth aylwi arnO pan oeddwn yn ei hysbysu na fyddai eisien yr arian, ni fuaswn yn synu pe clywswn ei fod wedi digio wrthym, gan mor siomedig yr edrychai. Ond yn lie digio, mae wedi bod yn fwy cyfeillgar nag erioed, ac wedi bod yma yn amlach o ieiw., Nid wyf yn cofio fod Emily wedi bod gydag ef byth er hyn," ebe Mrs Lloyd. Na floal2 ychwaitb," atebai ElIao," er y ba hi yma ei hun lawer gwait "Yr wyf yn teimlo yn rhwymedig iddo byth iddo ar ol hyny am ei gynygiad car- edig, a dymunaf arnoch ofaln, Elian, am ymddwyn yn y modd mwyaf parchoe tuag ato, a gochelyd rhag ei dramgwyddo, 01 gellwcb, ebe ei tbad. Ceisiaf yneyd hyny er fy mwyn fy hun, both bynag wyf yn feddwl o hono ef," atebai hithau. (Iui barhau).

jLLYTHYRAU STANLEY.i

[No title]

[No title]

YR EHUD.I

Y MAEN LLIFO.

YR HARMONIUM. I

Y GALAKNADWR.

Y LLEUAD. --I

LLINELLAU,I

TRI ENGLYN I

ENGLYN SAESONEG-THE POST MAN.

ENGLYNI

Y DIWEDDAR ROBERT JONES,I…

IY LLOER.I

j ST. HELENS. I

CRICCIETH.I

I .LLANGEFNI. I

[No title]

|HEN ADGOFION .AM DOLWYDDELEN…

Y OYNGHRAIR TIROL I CYMREIG.-_I

I PONT CLIFTON ETO.

I LLOEGR A PHORTUGAL. I

MRSO GLADSTONE A PHEN El I…

Advertising