Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

COLWYN BAY. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

COLWYN BAY. Yn nghapel yr Annibynwyr, prydnawn dydd Llun, cafwyd gwledd o dS a bara britb, yn nglyn a'r Band of Hope a'r Ysgol Sul. Daeth nifer iuosog yn nghyd i fwyn- hau o'r dauteithion. Gwasanaethwyd wrth y byrddau gan chwiorydd parchus yr eg- lwys, y rhai sydd yn hynod ffyddlon bob amser at bob daioni. Yo yr hwyr cynhal- iwyd cyfarfod dyddcrol ac adeiladol, o dan lywyddiaeth fedrus Mr O. Lloyd. Y per- sonau a gymerodd ran yo y cyfarfod oedd- ynt:—Plant y Band of Hope, Miss WiIliam-, Windsor House; Miss Dora Roberts, Miss Jenny Davies, Mr Samuel Davies a'i barti, Mr W. R. Williams a'i barti, Mri G. Hom. phreys. J. Prichard, R. Davies, E. Jone., J. i). LI-lid, J. O. Davies, J. Davies, a J. M Davies, Y personau a wobrwywyd oedd,, yot :-J. 0. Davies, J. 0. Lloyd, G. Han,- phrexs, Misses M. J. Lloyd, S, G. Williams' M. E. Davies, a Jenny Davies. Cafwyd cyfarfod llwyddianus a phawb yn ymddangi < wrth eu bodd. Diweddwyd drwy dalu diolch i'r llywydd, ac i bawb a gymerasant ran gyda'r te a'r cyfarfod, ao befyd diolch- wyd i Mri O. Williams, Surveyor, a P. U. Roberts, ag eraill, am ea ffyddiawn lafur ny.ia r Band of Hope yn ystod y flwyddyn. -Gohebydd.

LLANIESTYN, LLEYN.

[FINHAITH 0 LANBERIS I I LANAU…

[No title]

Advertising

kqdiadau.I

EISTEDDFOD QERDD'ORO L TALWRN.I

I DRYGAU YK OES. I

LLANGEFNI. -I

MSTEDDFOD FERNDALE.I