Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

ELI TAS tDDWF CYmBEIG EVANS EVANS. ??BS?H?-???? ?????S? Jaeb ei ar, mllel! )'U whew,ell ..1". )' cyltu"dd till T/"e" :I;:t¡;Jl  li-?2 d' yr Eli, ? .DMADA? .d d:t=::rJ,ndttùit !t.Ju:'ju gùe -? '??'?? "twell.. PC"l,l.nt, yu I.D?Myu.g??hy?eMrMf!? "? ?-???? T.- ld".f .'r f-dd- ??S?????-?-? 04¡"" ,i g)'we"uwyo ..t bob "tb 0 mea od&.Ww Y. YDI)JADAI'. f ?.dD ? l id yr ywolcbi 1,1,g  yr Y drwg tori, _u auluruo,¡'1fCh )'TlelT,dwylnW tun,dig,yn OMI el a.c11011i 80W Y gWIll1WYU' fj???tt t4'f 2. U. 7 byd( f :Td.4tl t?u.. TY Sl IUL,L HAi 29, 1882, 31 y I,&.nwoba"th 8Ch&f 1r};1I e g. I..¡. !leVYc. Y, oed 'n w"ùi ,ldwl =d ?d g. f. ::dp((Idwl ?WMT< a?iuBi: fy ,g-?lip-?.,ddw. o b ;ct(\l Wlddwn ? ??? UA?iES. Bryt-B??. BlaM?Ff?t?g, Neh.th. t? ?2. ???'?y?? lDercb IU ol bob petb "u 0 tltddo Y wtl,tuygo.. letbu ???????????.?? ,? LV AN .LLljj. C?tery.'P??.?c. <??;?'- tM EVMU A E?" Rl>"gf,r, ¡/'IbJ. ??. ,s?t .? ..??"?? '.ch!tf ?? ?, ?? *1'14' f-y ?.?t, "y,.d bvn; &,t )?,tt,f y ??"? Cit Ar. o r:è ,te;f3.II;;I'IldY J .b:í Y ?P????. ? y° ?"?'jo?. ng,u j ro D?M?f '??'' ?"?? ?? d????-y fthNttrnwr *?'?''th'.X'h 'E' ti 4 mi. ?y ?' '?"' ''?' yi"?..hn her?yad diodg,, y,,b l?u??ubet ?),d u ? ..ddweat ?.d din. ?''U. .r oeddwa *e<" elo awry" feddy!o "lid ditn ""Il. ?!nd?oM.<:e<?!'aycha)(tochhIi cbw., ulI I" fB,ldyg. Ir1iaelb ?rud?wTtho leI y'r I yll te.wl" lod Y" ttdytodtWtdd &rM< ei ??M;? ?? ?;? Y?.? ?.cyh?. .?j, jmwLM.M. liallt, Elaellau Ffo!iUulog, A "t '< 1884. tbt E?M!< ? t-v?. H, .„ i ?., .?fyn ADtoM?och t nt ?m o <h ?h.? ?M j?;t ?:M erfyn tnmm )oddi ?rt?wf M.i ? y,lyw j,? ,.yny SnUwn Jdy??t ei ?? ?'??.?y,i..dtt.?th ot at f-lb,eoE_ ?t??'? .1 Y SS.?? ???? .T?M.R,i?ddw<.U'? ?'' y B. ic,,BHRTS, M.B.C.S., L.E.C.P. S;JO?.M?.Murg?. M?h u. cb?och?t?? ??? ?tTn!d<.MMk "?""l b?? it, ?Y lYd eTmK«—Mh<'bM?'<'h. ? ?'? ? en bot' tt.'y"? ?'????,?? ..Me yum. G?<"?- ????- ttc" 8MMt. mtn" _————- BENSON IVANS' CASTROCYNE y FEDDYGINIAETH FAWR DIFFY? TKEULIAD, OUR YN Y PEN PO EN AR OL BWYTA, ????? LLOBG CYLLA, GWYNT, &c. ???.??SE.?' 4dyddiol, ac eto beb ddubyn un diasu tbyddhtd. y MAE <GASTROCYNE ?Mdy?t?u?y?? i.ys dydn y g'.J,, id fdyw yn ''el1a pob ?ry?? ? ????' OWNITUREDA < GASTRO?YNE ? ? ?..ol tddim?cd ? ??'?? O1boedd byd ya byn, Y yn myned at ?X???J??.?? I ybw ti v cylla, a thrwy ayny y? liald S????U?D ? h? ? X ?:r?" ???? ??'? clonnee4d (, dystiokfthau o lob th-n 0 Biydain Paw, Dywed :ItB?bM? 7 ? ??? y been fawr oedd afDai.' ?{?oedd?- ? .?TROC? E 't m?yddhad! m?? g<? n b siKwre's"?thmlybadd. .??r??dd?????? AID SWLLT. M.w.p<.td.i.? y?"! ? y?' WtBtgo] gyda'r ? ? ? p.tent Medicine Arwarth ganb..b Druggist a Paœnt Medicine ????T B?on E.?. ?????????? Kept ky Wh?loule Houses in t.dt)nl Liver- 1808 pol, and Birmingham, "FFA!TH GWJtRTH Et CtWYBOD. PELEJ?AU' BEECH AM. A?????????? 3aLWC Ú ankWcluaU lIerlol a 1I")'Dl'I, M,gy. ??S?????????????? 'S?h??t'yrd?M?di, boirwyu.odO yi<oT! 'T*? .eMM.cw? Me?mwyth.or.uddwydt.i. SE?yd????. ?<id.tT? .?? < ?ym. 'i S iySS ?oC. ?'hd Mmwytbb? y. mb<?. 1Dr,1"Od bob P-1. hYD 0 werth UJIIhrløt..dwf, -L "?,?ydtg ddg- yn ororSo rœ:th :b ,acoft.;JY'u:o u dddi f"NII; (" 000 eu At ddypll .0 f.. f, hi,bddY,-t. e. ..rch 0 cry{ a pharo =,,a o bob 0-1?- i fwY-1 Ad ocbyd ?ryt ph.1- '?' ?Ut <r"M, tte'?* *<?' ? < ? gw. .r Y pelr. .a,pWJl!l-' JD walth dyn" eryfb"l yr -ow t n ynpg? adfer&llt 'lt;r=t"oblll b:; D í;:ttlioÎt pi ania.:rddoJ yf..noioddhd d-" 'un8uu" JW' rbaS b:JD altde6r II"" 61ledd. 0 bh d,?b.,th ?y "?"°,;t"Lc un :)'r (tyugeUidim ¡¡ore\l' ""?..? ? ?yd?. t? i.5dy??th .r.h.t- S??? ???'' B.?'= ""? ?? '? ?TNBELENAU PtSWCH BEECHAM. ??????'???.Ty? rC lwlbdy. f tr"8¡,d ';¡ "n'e: dIodd:radan ,u 11\B.iÏ o'r tonbwylderau nQdw,d prawf tor un 00:<8.01 /IW,,16,1 DIM b" th. a"giwa4,'r ybwdd er¡""tldi 'r Ifyfel M.b. A. ''?M?ty'? S"' ? y?' ? i,r wyto ac r.uha"lder wewn .dl? .d "OS ???m:S?? -w !gy_?Ant .1Ih,1t;ddrba ,.1'i;"ul;:mwlt!íla: ob hod IT dill P-?f Pz.?uPesweb Beech- S?t??Mn?' .ymn?dir if r?wch mwy? '??? KMAD -Dymnmit M y cyho«td ttyt't My ft?r ..?S?-.pES, Bt ;"t'd :f odlJJ' =SS?$H?k'?S w-'tD?- 9)f 'w-rth-I .rtliol,ercno' T. B,,? ,l?m, ØerfUfdd ?°'??s?????irp? M' ?''M" ? w tb w1 J S M.?r ?hgMyTh.Mt.ryhj.yT.f'?h'7 S S 3 &B.<tn?yy?'?'Oyfn..t 6yd. po& 3,h,hodd)r t? Mwydditd??r. BCTLBRS MtJSK Au ?i-'TKUjMENTS OF EVERY DESCRIPTION. VIOLTNS, VIOLllwnLOS, J9!? GUITARS.BAhJOES ? ? ? HARM?&lulls. PIANOS, -???. BAND JNSTE L' !ENTS.3 SB H ) H ?N? MUSSICAL BOXEt<, ? HB ? FLUTEf3, CONCI\RTIAS DRI M,3, MELODiozis. STRINGS, C. BUTLER, 39, Haymatket, LONDON. t BUTLER'S VIOLINS With Bow, in C'M. complete. 208,26t. 30a, 40). .MMtMte Pnce Uet. 60 pag8. Pat Free < U 1YMDEITHAS ADEILfADU BA K ¡ tiAOL BAN&OR AC AhFON. RESERVE CYPAHWYCDWYN: -.It T. T. ROBERTS, (Lly ydd), Edge Hdl, Garth, Bal gor. !ooNO.LL.B J. E. ROBhM'S, Victoria House, High stuet, Baugbr. tfr DAVID LEWIS, 26, Jamee street, Bangor. <)c WILLIAM ROBEHTS, Frondeg street, do. \,CNOiu.oBHENRY LEWIS, MMketPtaee.do. ,Ir W. CADWALADR DAVIES, North Wales Cotlege, Bangor. MrEVAN JONES, TacyOon. Bangor. YSGlUFKNYDD W. THOMAS. District Ba k, Bangor. ABCHWH.WYB (AUDtTOBs): Mr THOMAS JONMS. P.tttenthym. Mr WIMJAM HUGHES, p,.rtdinorwio. <OHN BRYjS ROBERT, ttOBERTS, and JONES. BaBgoi. ARIANWYh: 'deietn l'u¡;b, JoneB a..d (Jo., Diatr:ctBant, NATIONAL PROVINCIAL 8AML. hon )-n b,-rd irodd ei.thyg MiMi M Eiddo Rh) dci-ddvAi.,Jol (F,,ee- %c id) neu Brydleaot (Leasehold) am 5, 10, 15, ar <0 mtynedd, ac yn btrod i g t.yg i'r oyhoedd y .,antcision culynol: I.-Rkoddir yr ° arian yr. lllwn. Ni ddelir Allaft pryniaut (ioremium), ond ychWMiegt u v t tt v &wm 1\ fen-hyc! a golliz eu had. l..IU yn Fisot a'u y tymhor., benthycu- yr anan. t mae Lyn yn gyNeu.dta manteiMOt t fenthye. 2.-Ni chodir ond 5p y ctuit o log ar yswe- )(UU iyddo yn e"fy11 ar 1àiwc.id pub blwyddyn. .).-CeHir ,dfer y GW:;dil.we.throdoedd Atortgagee) u?i,t?-w b i ydaoynddyleduBnUy"'dti:thM. 4-Ni tneiir yr Ad.d.liadi,a -nd dcnldeg nwyddyn (ac nid t&ir gwanhM 'dfi: iet amryw o Gymdeithasau oleiU). b.-t:OBtau gWlle)d y gweithredoedd yn Uai fm"odid fn yr un Cyni(ibtth<tS a'aU. oes M yUwetthtwr eisieu 1,leidlaiB? Pryced h- drwy gymhorth y GymdetthMUchod Yn te tidu rhent, pry nvic cieh ty, drwy dalu y ,Iwbuohfid, t)a choiler y cyneusdra hwm t .udt arian ym rhad at bfyuu neu adeilada tat. Derbynir y taliadan y noii 'rth oyntaf o tobmM.amhanerawrwed) ohweoh o'r gMoh, yn y 8wydd{a Newydd, 294, Htgh-Mretit, Banj /ot. Mae y Cyfarwyddwyr hetyd wedi gwneyd .cfuiadau gyda MeMtri Pugh. Jones and M., fu Mhyda'r National FrovutCMl Bank, i dder- 3yn arian dro6 y GymdeitlUi8 yn Mangor, Hctheada, LlanberM, Caeinarion, Fftstiniog, "ort,haethwy, hotlgangeuau yt AH&uda'. Am bob gwyboda-th ynghytch tele au a "hooJau y gymdeithaj,ymofy r yn bc'Bonol neu Mwy iythyr a't Tt,;h{enydd Mr Robert Hushes ptaahwyd. H:f!h Street, flangor. -6 IiR-ONC141T I SI Yn myM holl ddarganfyddiadau yr oes nid oes dim yn gyffelyb mewn l>wysigrwydd i d(\a"KanfyJdiad SOMERV1LLES BRONCHIAL. BALSAM, RhM Btonctutis, Peawch. Anwyd, Crye.Bi, Asthma CM&dr., DiSyx An?d), a noU ?hhwi lde.M y Ffest tt'r Lungf. Mae yu esmwytho y peswch mwat creu?wa pan mM pobpathnraU yn metiiu. Bu Mr Moth?heitd, ?Btackbanie-?tteet, yn cymeryd physic y Doctor tun dtir wythnoa heb dderbyn nnrhtw let, ?n wir, y r ?d d yc myMd yn waeth beuuydd hyd ues y rhoddodd KryadbotetMd o SomerviHe'a U )?m iddo. "Ce?ui fwy o tM." meddat yr Len wr, nddiwrth un dcgno r Bitl. <am ca)! oddiwtth bymthe? l?teldid o phy?ig y doctor. DywedJohnH?rts.n.Ysw. 129, G?vestre.t.ettod wediboj yadioddefgan bes?cha ohtejuw? y i.est et'sdtcaddeunaw mtynedd, ond a? tod weui derbyn mwyolestt?ddrwyddefnyddioCySe:M SometVtUe ua ?lrw y ?a di?fll uwb y ??yffan ereill? "?M? MLYNEDD 0 DMOi?DEF. Yf wyt yn hen ?r dr"s driagain oed, medd&i Mr B'anl.ft:D).i,Uf.t'llo;"wii Ií yadioddet Mn dros ddet.g mt.?eUd K?u gMithixedy fe=chir.: .,?d hall f,? ;( d"gi. iuby .b,?t.i,? gytflyb i y ?im?ySo y ?ejwch ao yn rhyddtmu ty n.test liad I ? Dy?ed Mr WtUitma. Bryntinon, gef Co: wy. fod SometvUIe'a Bronohi&l B&istm yn ucha.u y Bronehitu WEDI I BOBPETH AR-.LL. fETHU. Tr wyf yn ei «YJlIeradwyo i fy Nrycdiau t'm cym ydogi"n,acy= t oU yn dwyn ty.twlllethllu uohet mwn i rmweddim iachusot y Bulsan>. 'J)lIle gonym KILn oedd o dystiolaethaa cyfMyb 0 aymru.Hoegr.SeoUand I er,?d. Canada, a l?.idd bb p.th .1? b? eSyner ? Sotettid ta t?c o Somen,I!e'a Bron- chial Bamm; peidiw& eymei7d ei(?h P !w..dio ib,-yu din* &raU. Antomr pote!*ud i unrhyw ?tciri.td drwy y P..t dl,byid PYllltheg ceiuiof( gan )' Perchenog, W, WilJiams, 99, F.,k.?r ?r_t Al -,th ym Ngh?SrtoN am Mr Francis, ChemHt, Pout-street. W. WILLIAMS, ChemMt, 99, Falkner- Street. Liverpoot. HUGII ()WEN, fJREj/v W IfH HOUSE, HIGH STREET, BANGOR WATCBES Aur M Arian, yn nghydn Chadwyni o bob nmth. Gan fod H. 0. wedi I myned I gytundeb neillduol a i;wneuthurwyi enwocaf, gtJtnogir ef i werthn yo hynOO 0 ieel. SPECTUt. I BOB OEDRAN. MODRW L AU PR10DA HARDD. 3toc Favo ynghydag yst.-feU o'r netlldu t'w dewie. REPAi,10, CLANHAU. Ac. Rbydd H. O. ylw arbenig i r adraD hrA o'r bG81168, ac uj "rbelia unrhyw rhoddi boddlollrw)'dd i'w ¡.:wn" d. WILLIAM3'S (PONTAl. W) WOUM LOZENGES. Am yn a¡;;05.i dcl1g ('r y iLUe y Fe\1dY"ID!8eth WtJl thfawf Lo" WtOl pr06 Y ) r ( ir,,itit a g rbtutt'.eidtiitttgWMtud tis. y" p!m widi t;u ru()(idi ifyuy )n 8hweil"ù w)',meg¡'; g yrth- SYK, 1'r aID. eth limBer" crt; duff yddio 611.:11 leu ) n fy I heulu, ac ya eu cael yu i L ,h 1') tlYI" lJllJ,S, ac y eu gyfteus a ;,i Ii) mer. ttdwyoi bttnt.—W. fiUTCIIISOV, 1. HuMdeu. i c a Is tic gan ffer) Ihvyr a Gwerthwyr Pat, kledicines, ueu am 15 a 34 stamps oddtwrth J. lhwiee, Chemiet, 30, High.ttreet, Swanaca. rhtstr 0 tbau, &0., ar dder ynm A V C?GH(RHEN bOLUR G?M GARV. ?( 'KETRU cysgu, methu cerdded t'f gwMth, gMi DdiJtyg ABadi M: Aathma. Wedi cerdded'yBO, gorfbd eistedd i tttwr itm gryp otiV\ n cyn rboddi an caoc. Gwetme haaet &01 BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS p,nderlYnit roddi treia.! iddo. Tj-w/ ei gymer. yd yr wy< yn Uawer gweU, ttc yr "yt yn awr yD medta cyego a cherdded i'r gwMth. Yr wyf yn myn'd a photel &ch o'r BAL&AM OF HONEY yn 11 mhoced i'r gwaith fel y gymeryd pan ddaw pylau o'r mogtatu yn njlaen. Ar ol cymeryd ttot< teimtwn ty it) eat <t r pibau gwynt fdyroeddwnpMtoeddwn yu I5n t, Mae hen (ioliere sydd yn debyg i tni yu dytod M awr giolaw i'r ttdeen atat i gad dracht o'r moddioa bach bynod hwn, y maeut 011 yn yn uehei am dano ac y nmeM y:t ty ngalw Doctor '[<dor Wiiii.una." Fy cgoynghot i bawb ag ydynt yn dyodt?f oddlwutt r hen ddoiuhxu 'yodr u.. AbL y!'i? ar Mcyntroddt tretaj unio.gyrol?- ct i MALSAAt OB' HO?EY TUDOR WIL- LlAAlS. Ar vtrth mewn coetretau, tt lit,2,9c, a 4e 60 gMi bob ChemiBt a Dra?ut. Uoiyn?eh yn egtnr am Tudor Widiums't t tHeut Balsam of Honey. Y mae cryn Mbedmd wrth bryaa y cottrdau mwyaf. TUDOR WtLLIAMS'BALSAM OF HONEY at Beawxh, lien Anwyd, Byr<in. Ana .1. Cr\gtu, Gwaod, Crotip, intlutlaa, Astilma. .l.1rochü.. I b.Mt yn dyo<'det oddiwrth y FM, pe,,weha' I. BMnehitu, nid oet n gytlelyb, y tuat yn J) Jddí gwWU" unionurchol paac.,poo:-D, TUDOR WILLIAMS, L.D.S JMDIOALBALL ABMDABB. PEARS' SOAP Fair White Han d s. Bright C l ear Com p lex ion. Soft Healthful?km—? PiRL,E .l AND' JOR??L ? Jt)R) ??!? Ht?N ?MENDED by Med- No. 2-GEORGE'S V E -] ical Men, & Un i ver- GRAVEL PILLS. ally held in high. No. 3-C F?EO R p 'It s GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS ??dSdt? S?S??? ?? ? ? GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS ???ySy?dP?Sa? y. mhob g.lad wareiddied.g dan hauL GEORGE'S PILE AND GRAVFL PILLS ??y?df?p???? Feddyginiaeth ber.ai? ?thioi a d.-ogel gacamryw o Ddoctoriaid a FfetyHwyr Lloegr a r Ameng. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS ?? ??y??J?r? y Pile. a'r Grave.. a Uu? o anhwylderau eraiH aydd bob amser yn eu cantyn, megys GEORGE'S PILE AND (IRAVEL PILLS ??l???Y?S?y? D?yg TreuUa< Rhwy?dd. Dyngyr M.n. DiSyg Anad Poen yn yr Areaan. ??n??????????? Poen yo V Lwynan, Surni a Gwynt yo yr YLtamog, Poen dirfawr yo y Coluddion. Gwaew Cctic.Teimtad o bwysau yn y cefn, Owfr Poetb, Dwfr atahad, Gwetefnad yn bwt ac aneglar. "G"EO" RGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Buan svmndMt ayuhdet a bias aDnymnnoI ar y Ganan, Chwydd yn y Ch'n.aa a Traed, Poen yn y Morddwydydd. GEORGE SULE AND GRAVEL PILLS A syo.udant bob rhwyst'- o'r Areoao, y<.Afu, a rhedfeydd y dwfr. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A weithredant fet "swyo er symud yr uoit iboenau a acbosir gan yfues.ar GravaL GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Dytent gaet eu cadw yn wustad wrth law, gan y tuedda:Rymeryd ych, yd..f.go hoDynt ar yrnddacgosiad eyntaf y dohmaa hyo i roddi atahad buan ar en cyoydd GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Bydd i'r personau h;[)ysydd yn gweitn- mewn tIeoeddUaith.ac ynanadm awyr anmhur, neu yn dityo galwedigaeth eisteddog, gset fed y Pelent hyn yn an- mhrisiadwy tddyut. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Adterwyd iechyd miioedd drwy y Fedd, yg.tm.aeth .h.on, a b. yoy pan ddatgeoid gan Feddygon eu bud mown sefyUfa aoobetthML GEORGE'S PILE AND GRAVEL ULLS ArweAh mewo Ulychau. Is He a 21 9J yr un. '\o b.cb .f.-Tery„Hyd..d parch.oa yn .yr holl fyd. Drwy y Po&t, Is 4e a 2a 9f: yr uo, mewa at mps. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Gochehvcb dwylIwyr! Y mM poblogrwydd J:gytTdyb y Pdeni hyn drwy yr boll fyd wedi temt.o I hi per8onau diibgwycidor t thrachwantus x'w hefelychn, ae yn amL twyllir y ctaf i gredu ei fod yn caei Pe!em f:wtrtoneddot GEORGE pan nad ydyw ond yo cat:! rhyw GYMYSGEDD DiWKRTH A PHEXYQLU8 yn en ))e. Mae enw y Gwneuthufwr wtth bob btwch o'i Petem gwtrtoneddo). GEORGE'S PILE AFD GRAVEL PILLS ??Y ????g y ??yn ? derbyn drosddwy 6t Dy?olaethau pwy.g p enetthiolfwydd y feddygiaiaeth hon, sc yD eu p!itb ltIae..amryw oddwrth FMtdygon a FferyUwyr. PERCHENOG-T E. G E 0 R G-E, V. R. P. S., HtRWAEN. GLAMORGANSHIRE — SCOTC]I TWEEDS DIRECT FROM FACTORY. r?A??. ?????? Prices it Worsted Saxony, or Cbeviot. l? BTIE FOR PA TIL-RNS AU our own Manufactoru ADyl? c? S?endid Seh ttion. T.ilorsMpptied?h buno!? of Pattern. Partie.' own Wcot n.ad. iato doth. Hea?y Tw..d., Ie 9d per y?.?M TXTT??T Tweede ls2d ard. BIemketB, Ruga, Wince?. Flannelr, &0. Carriage d I W O?ijt???nd Mterne a.nt free. ?en? W?ted for the CoUeotton .f W.ol and Sale of ourmanufactures. IMPORTANT NOTE-AM Woot M!t to be msdo tmto BM?yTwted! Blf?n?et6,C??:n? cl?)th, &0., &0., are ? ?w.-p!y ?n.. Tb.. ?? the C..th nner .nd WMr m..h K?. than when it Is done in the orihwy wAy. c?l.Xw?h?&itch.?d??th ? ?? MA?FACTURER GALA8HIEL8. SCOTLAND. R-iepeotaMe Agents ranted in evMty DtMriot not yet rLpreftDtOd. ? -T ft-E NATI 0 N A L 0i 0 N D I M E r<i T. THE Ceev46 UNEQUALLED IN FLAVOUR AS SMUPPLIED n6t(ml M H.R.H. THE PRINCE OF WALKS AS SUPPLIED TO B.R.H. THE PRINCE OF WA.LES MEDDYGINIAETH GLODFAWR [TOLLOWAY'S pILLS & QINTMEJTT. YPELENAU A bu, m sea ao r. symuds.t-unhwylderan ar p AFU.\R'Y?'?oaJ ?R ?W?N<?, ?R ?L?NON. Cry!hMit ac adferant t iechyd gyfaceoddindau eiddilaidd, ac y maent yn ieddyginiaeth at mhrt"iadwy wertMawr at bob anhwylder<,Jog y mae metched o bob oedmn yn agored idddyct, BIant a rhai mewn oed nM gellir rhddipriB rhy uohel arn N A I-N T Sydd (eddygtciMth anffaetedtg at goetan dolurm!, bMstiau toredig. M hen ddohttiaa o bob math. Y mae yn dra eNeithiot &t y Gym twst (Gout), a'r Gefynwat (RhenmatiNn) ATANHWYLDEK Y FREST. GYDDFAU DOLURUS (Sore Tlwoatø), BRONCHITIS PESWCH ANW) A PHOB MATH 0 AFIECHYDON A TBARDDIADAU AR y CROEN, NID OES EI GYDMAR. 1. Gwnecthnredig yn cnif: yn Sefydliad ThomaB Holoway, !6,New Oxford Street (diwedd ar 533 Oxford street), London. Gwetthir mewn btychau neu bottiaa am !a lie, 2s 9c 4s e HB 22B a 33s vr un a ffeUir en caet can bob SeryUydd drw vr hoU fvd. EGYPTIAN HAIR RESTORER. ONE SHILLING PER BOTTLE SAPOLia AGENTS FOR CARNARVON ELLIS JONffi & dO 10, B&NGOR STREET fruWI.J<e! PBMNtRUYAi. <t dT??L fiL.a FUE Y,ret a ilr.rlrit., ttrnt?MoftUchemieta. Sent M??bereOB receipt of gd of$" crom ao. &at :a:where ol 199,i1l1 NeMt?tMt. by the blaker B. T. TOW14 i ? C,IHOEDDIADA (f CERDDOBOL W H. ROBf.RTS. J6; ATMUZ ?O.LtS, CBICKMWOOP, IM .MEMPBIAM -.CMgtMd ? D<nau y dtwedd?f J<mf R<?erte, IMnMr. Pm 2e 6c ?H.N..mnoig). (H?? ?????? (R.N,) .) 4c, y ?A]? CtERDDQjBOL.—P)MunMeh (Alaw LMe?), BtadenhtU-g??w EHmynig', H.N a Sel-S*, ar yt en copi. Fna Ic yr un A dw<ia; neu 3e 60 y cac<t. -2. ,=c;.f 'C- l-URYM iFR?UKj-Dyma y Bttrym I 6,;ml a r aryufo onrhy" Furym a gynygir );,) ftruhutto. CynyKLtittragwynach.meluB- a IdWY dymWlol nag unrhyw IUryw luaU, e!7D Hangar J. H. WiiUama, Gsrdem-tqMM, a W. JoMe, ai, Wen. )treet. YnhghAagybipa John WUMacM 44, TtiumM street. Xn Hanetchymedd gfm llaglJ MoberK, Pen.y.. Yn PwUheU gan David LewiJ, YmotynertJ.WtttonMd Co., 61, Union <at<t, BoKogt LotMton, 8.Nt LLYFKAU NEWYUDION Cyhoeddedtg gan ,,)ttC!1tS k 1:'01\, -vTREXHAM- Yn awr yn Barod-PRIS CEINIM. _/ft hna nac y 21filoedd A Llawlyfr 0 wybodacth tuddi.1, rHJi: Y rLWYDDTTN 1890. Now ready, in Packet-book CaM, It.; Cleth, M T:SB) English Diary, OF THE OALVINIBTM iEETEODMTt, FOE TB:n Y::mAa 1880. ('y:ddcdjg mewn 12 0 Ru.&1I (0 Gar. 1888, i M& ¡Ô-'OJ. prlo h. y Rhan; lIell me. I Gytrol, Wan, 1&1., J Gyrro' yo barod 1011. 1, 1890. prio 7.. 80. HANES BYWYD PARCH. HENRY REES, G?f) Y Parch. 0. THOMAS, D.D., Lerpw!. 1- !< LHan, I'. 6e. ? Ja1en, 18.¡ LUau, 11. 80. !t Ch FLdi, ,iid C.?.,?.ddd 'y PLTLPUD CYMRMG,' Allan o "So&Mt y FMeh. JOHN MMS, WuM" y rABon. o. THOMAS, D.D., ttewn HMn hMdd, prit St. ()¡¡ÑJe(Idf<I 11" il?dgiol ar Arholi4dau "Untie/¡ gr Y'gol Sabboth,,l lhymru. ESBONIA!) AR Y8 HEBREAlO, Gan y PARCH. 0. THomAs, D.D., Lerpw!. T Parch. T. C. JMwardt, D.D., Aberyttwyth, a ddywed- Mao lIyfr Dr. Thollltl8 yn rhagorol 0 gyfaddal rr Y mM i chwi berth) th ryddid i wnayd yn hytbyo gref a diffuant 0 Iffr Dr, hom. Mewn Llian hardd, pris Ie. 6<. V Sacramentau Cristionogol I Gan DB. CANDLISH, Proffeawr Duwinyddiaeth yn N)th<etf yr Eelwya Rydd, Glasgow. Wedi ei  awdwr, g- y P-h. \Vti.nAM WnnAM8,Birmuighttm. Mewn MiM hMdd, prit It. 6e. Yr Hynod loan Jones: R HUDDENFAB, awdwr Did: Nancy." )j IIf t/M llawn 0 ddywediadau tiigrifol < fratth." Lliia hardd, St.; HtDet rhwym, Tt. Ce. L.ld.i?' yr VSeOL SUL: Set Geiriadur aM y diwaddar Bareh. THOMAS THOMAB C..gl i.?d 0 Erthyglau  .ig .?. gel ymdrin a h Geiriadur Y.¡rrythyrol. T,.Il lin* dda am ei ddefnyddio yn helaeth. ell'ad e,l d Mewn Llian hardd, prit 2t. <e. Athrawlaeth yr tawn: Gan y diweddar Dtt. EDWAttDt, Bfda, ø Han" BlIWlld yr Áwdwr, Ot))yr<Mh T. 0. lAmw4 D.D., Itewn Htan harM, prit ai. 6e. Hanes Duwinyddiaeth: Gan y diweddfur Dtt. BDVAM)t, Bah. I< Haedda a den y palth hwa ei ,mIeitbll i bob hith. Nt d?ytti yr <m UyhgeU fodTebddo." T Onuul N«<<<. I WY FARGEN OREU A GYNYGIWYD ERIOED ME'W"N TL]L''S'FHA-'Cr D.S.-Ond chwi 0/?/b/? y Coupon isod,*ynghyda'ch enw a chyfeiriad Hawn a Plwslal OrdlY am 3/6, anfona Hudi3 & SON, 56, L1t.tpe St7eet¡ y Hyfrau cnn!y")n! yn rhad COFIER y cynygir Gwerfh 11 am f. s. d. CyfroloBregethanThomaaRiehards. 3 6 "CoiofoyBardd,"gM) John Howe!), Pencoed 26 Pregethau John Hughea, Lerpwl 2 6 Pfegethaa Morgan HowoUa (Un Gyf.) 3 < George HeKeoc t&'i AmMrati.1C (Cymeriad yuotachna Siencyn Penhydd) "Cath'aaBynon? gac.Tydntyn 1 0 Gweinidogaeth yr Efengy} (Dr. WyHe) 1 0 Caneuon Min y Ffordd (Dtrft)) 1 0 LloBionyBeirdd tO Caneuon Gwlaùgnrol Cymru (Derfel). 1 0 Caneuou Ieuan 0 10yn. 1" 0 can II yn y dùan Noili:iiit "MMEnwCyi<imDirtou"(I!S. Huvi"'d)-( Tilt Land 0/ LlI¿' and MlI"c). Cnllc,li gan Eo! Morlaiø VII Uwrecsam. 0 6 Huw Hughes, Nuh) bobtognidd Llew Uwyfo .0< RhesymegTegM 0 <! Tagrifell GymreigganTegai 0 6 (Vyfarwyddyd i ysgrifellu Cymraeg yn gywtr) 20 o 'C! 0 TT F 0 IT. Am 3/6 ae:Werlh ?3!. Hysbysiad o Bwys. Cwynir wrlhymyn amlyn Iwwydd yr an- hawsdra a <&M/<y M<TfM rhai arda/oedd gan rai fydd yn dymuno ¿ad ¡lylmu a gyhoeddÙ gmym ni, yr ydym, gan hyny, yn cymo yd y cy.fl-sdra hwn < hysbgsu)' bydd yn bleser genym anfon <'M Catalogue (ar dderbyxiad stamp at y cludiod) < unrhyw ?? sv&yn dewis cad tin MESTR 6YFLAWH DMWEMARAF. Caiff pob arckbion a anfonir <' ni ys .onordlol (gytla Postal Order am werth y Ilyfrau ar sydd eu heisi-), sylwgyde THROAD Y POST a thetir y cludiad genym M< BUCNBS & SOM, WMxhMn. C ? ? LLINELL INMAI:. i NGAU BRENINOL INEW YORK I' UtMAN & INTERNATIONAL STEAM ctHIP CO.. LtMtMD. LERPWL I NEW YORK BOB DYDD MERCHER. o Qaeoostown bob Dydd IaG. PriBCludiadynyTrydyddDoabarthcantaed tg eiddo nnrhyw Uneii arall o'r radd naenaf. Cludiad yn y Saloon a'r AH Gabanam brisian rheeymot. ?'ArotpA ?cctMC' cnrhyw Tarn o'r Unot Daleithan a Canada, yn cynwye Manitoba a'r Ttriogaethau Gogleddol a De-Orllewinol. Ym?ter & RICHARDSON, SPE?CE A Co., 22, Water street. Liverpool; neu a'r Mri W. J. WUlianttt, 7, Market atreet, Carnarvon T. S. Ingnam, High utreet, EbeMzer; Pritchard Broa. & Co., 3, Cornhiii, Pwtmadoc W. T. Jones, 7, Market otreet, PwllheU; E. Jones, L70, High street, Bangor; H..T. WtlUama, 66, Bryngwenith, Caellwyugrydd; W. R gers, Statioimaeter, Tregar,h; Hugh Hughes, 7, Market Row, Amlwch; Robert Parry (Trebor Liechid), Betheada. .M ? AU?TBALIA, N?W ZEALAND. .S" MM** ES- TASMANIA ORIENT L I N )- YN NWYLIO ROB PYTHEFNOS, GYDA'R LLYTRYRGODAU. OYDD i'r Hongau cactynot perthynol i 1) Gwmniau yr ORIENT a'r PACIFJC tdaei Hundain fet y canlyn, a I'iymonto un diwrnod yn Naples naw dtMTM)d yn ddiweddarach, gyda Uythyrgodan el am ALBANY, ADELAIDE, MELBOURNE, a SYDNEY, gan slw yn Colombo a chymeryd teithwyr am oii borthtaddoedd Auatralaaia. Agerlukg. Tone. H.P. Dyddiad. 'IBBKIA. 4,661 4,200 Ion. 31 AUSTRAL. 5,524 7.000 Chwef. It CUZCO. 3,898 4,000 Chwef28 ORIENT. 5,365. 6,000 tMaw. 14 'CaUing at AtgteM. Loading Berth, Tiibary Docks. Yr agerlougan yn mhtith y rhat mwya! a chymymaf. Bwydydd o'r fath oreu,baths oer a chynM, y go!enM trydanol drwy'r Uongau, ae awyr!a(t trwyadl. 1'oeyuau SengI a rhai am y tordatth yn ot ao yn miaen yn rhad.. Managers, F. Green A Co., 13, Feachurch- avenue, ac Andemon, At.derMn, and Co., 5, London, B.C. Am delerau i deithwyr ymv'p'er a'r firm di- weddaf. nen &'r Somohwyiiwt yn Nhhaernar- fon—W. J. Wtllums, 7, Market street. 52 LLINELL Y "NATIONAL" <aaN\? .t. LLINELL Y NATIONAL ? NEW YORK. Y mae Agetlongatt thagoMt y LiineU hon yB hwylio o LIVERPOOL, CM Queenstown, bob dydd lau. THE QUEEN.DyM IM. Ion. 30 ITALY. Dydd lan, Chwef. 6 ENGLAND. Dydd lan. Chwef. 20 HELVETIA. Dydd lau.Chwef 27 AH Gaban, aSteerase i New York, ttoston, a Pmadeirhia, a.m y pritian iselat. CtudiM rhad i bob parth o'r P&o! Daleithau a Canada.. Ymotyner Mn <a&y!ion yn swyddfayNational StMmah!p Company, Limited, 23, Water. atreet, Liverpool, a 44 t t6, LeadenhaU street, LIundain ) &eu a't Gotuchwylwyr Ueot? -Mil R. Roberte, Bethcadat Jo?.I%)L?leol Llanbetio; R. G. Roberte, Rook Cottage, CKician Mawr, Talyaam H. J. Hughee, 70, Peuybryn, Betheada; Matthew Goldie, 217, H4'Latreet, Bangort Evan Thomaa, TaBy. griBtM, BIaettau Meatmiog; Thomae Pan?. 11, CMuddj?-p?e, Ebenezet; W. J. Wtlliamt.. 7, Heo) y Farchnad, OaemMfon EUia P<etce, Argraphydd. Do!wyddelen. M ? ? _CANADA. pmiELL Y DOMINION 0 LYTHYR LONGAU t RENHINOL.—S.S. Sarnia. Oregon, a Vaotoaver.afeddant gabanau ac ystafeUoedd eraiU yn y eanot.—Y nbrdd lerht Canada a'r talaethaa gorUewin jt. Y prie!aa tsaf gyda'r rheilnbrdd. Ffermydd yn cynwye M o aceH o dir da i'w oaot.—HwytM yr ager- longan o Lerpwt yn wythnoeot ao o Brutol bob py&efnot. Ceir y cyfleuswrau dtweddaraf yn ager!ong<u y Llinell hon. Pnsiaa o iO i 15 giBi; ail g?ban, 8p; doebarth canol, 6 gini j trydydd doebarth, 4p. Am fanylion pellach ymotyner & FUnn Main and Monnt((omery, LiTerppot a BrMtot: nen at H.Hughea. 7, MarketRow, Amlwoh;W.Thomat 13, Holyhead.road. Upper Bangort R. Roberta Old P Bt Omce FIaee, Bethel E. Morgan_ 46 High-atreet, Betheeda; R. J. ThomM, New MM ket-plaee, Btaenaa yfefttimoM T. Maddockt. 81 High-street, Mo!d; R.PanY.AuctMneer.PwUheh RD. Roberte and Son, Wellington Chamber* Rhyt; G. Lewia, Btationet, PenypMeet R. R Stythe, Accountant, Carnarvon. 15 T.?-?? ? rJpL Y UOMER I'R OYMRt — "'MM? Gwybodaeth eydd Nerth." GOMER ROBERTS (CYtmo Dot), iu. UNION STREET. LIVERPOOL. i' d in I l man BYDDED ft rhtt ey'n dymMo oaett man MMt'.n gorea wrth groeM y Werydd, yn Mhyda'r fares rhataf, anfon at Gomer Roberte (Cymro Dot), yr hwn a rydd tddynt bob gwy bodaeth ange"rholdiol droa Hnettaw yt Amertcac Cano-Aia- Steamers, Rhoddir tocynao deithwyf gyda't oh o yr Inman, White Star, Allan, American, National, M ere)! TeUr tytw t docynan o'r America. d Ptiaian itw! t'r Atnohoa. Gwnai fy ngoreu dros y OyMry. Gyda'r steamers cryiat aydd yn nwytlo. Dtgot o fwyd da, pob cyear, a dvogetwoh. NM flI Y swyddf,, hon yn booklo Digon o waith a ohynog da yn America Efe gyferfydd rhai fydd 0 daD e ofal ar on dyfodiad ) Lerpwt, ao a'a rhydd yt ddyoget (y Oymry gyda'o gUydd) at twrdd! steamers. Cyiarwyddyd anSaeledtg er ehtfbaaarbedtad Mian ao amaer, ond oonwoh yegrifenn vn gyntaf (encÙJwl postage star4p) at GOMER ROBERTS (Cymro Dot), PaMenMr Agent, Temptar't Hotet, 29, Union-street, Uverpoot. D.S.—Y mae at dy yn hetaeth, yn ymyt y Landing Stage. Swper, gwety, a brecwast, 2e 6c! p!ant, hannf prh,. yn aynwye pob at- tendance. 31 <?3? HUGH JONES, Zilb?. PAsaMftmAomm, 10 VIRGINIA STREET, M. PAUL'S SQUARE, LIVERPOOL. JrL? ?YMUNA HUGH JONES, (aydd ei human wedi croed tawer o wetthbn), hyebyeu y geUir cael pob cwybodaeth yn nghytch yr agertongan ?oren wahanot ronan ar America, a phob rysi)yo=(d i ymfadiaetb i'r rhanan eroiU o?r byd. GeUir ymofyn tg e< yn Gymraej! neo yn SMeonteg, dtwrveprMent ato. Bydd yn cyiarfod y that VN. =Wll ofat ar en dytodiad f Lerpw!, & rhydd y (?ymry gyda'n gilydd yn y rhNma goren Wi <ger. OID g a U. y mae gan H. J. dt hebeth mewn man cyf agoa i oreaf y rheilnbrdd, M hefyd i'r Landing &tage. Pob cyneusdrt a ohyenr. B Mwydd- air e! ydyw—GweIyan g!aa M AbT., a phrMtan rheaymot am letty a bwyd. CyfarfJddir pool ar en dyfodiad i'r drat gan H. JONES. ir pobUi OARTREF ODDICARTREF rR CYMRY T t ? AT Y RHAI 8YDD YN BWRIADU ??& YMFUDO. DYMUNA HUGH HUGHES. 7 MM. ket Row, Amiwch, hyabym et fod ef yn AG ymfudol d1'08 yr un Cwmnlaa dror 35 mlynedd. Yn Omchwyliwr penodol droe Canada a Qneenatand, i roddt "CLCDiAD" RHAD A CHyNOMHWYoi.odanyLlyvodMeth. Trwy fod H. Hnghea newydd ddychwelyd M I Trwy tod mHi. loodd d0 di fiu:d:ir= bodd Canada ae America. Gait oddi neegrMad eywh )ua y gweitafeydd, a'r cynegM a f 11?Zd wix w y tyMd er gweHhan ea hnnaht. Mac daa o Mbhm H. Httghet ya ewyddogton M y Area Seea-rø. Gofe!u' atn gyfarfod pawb ar eu iliverpool. Antoner Punt 0 de- poMt i H. H.a cheir ticket t fyned gyd&'rtlong yr adeg byddont hwy yn dewie, a'r Ue gOMo yn y 'long am y prh ieetaf M y pryd. Amør rat t Mx. t ;wll'ttb yf r' t-wy tyteyr, ?? LLINELL Y WHtTE STAR. eLi-k. — '?MM1? X- ROYAL MAIL STEAMERS. 0 LERFWL NEW YORK, ejta QUEBU TOWN. Dab DvDc MzM)HBR. Oudant Deithwyr i bob parth o'r Unol Daleithan 6 CawAs. Mae llongau rhagorol y llinell hOD 0 onlfurf mewn gwneuthuriad a ae nie gellh eu gweu gyda golwg ar y cyaeuttenK; a. estynjr i deltawyr 0 bob dosbarta, Y ta! am y Fordaith yn y Saloon ydyw o 12 t Mp i fyny. Ail Qaban, 6p i 8p, Steerage, am brieiM poetyngot. Am Fanyuon, ymotynet & R. Owen, Harbcn Oaee, a W. J. WiluamB, Heot yFarchMd Caenmrfon; ceu a N. Roberts, Betheeda} 0« en M. Parry, maanaohydd UecM, Del. David Rowlands, Peny I W. D. Jones, Old Bank CaergyM W. M. Jonet, ChUJ:ch.atreet, IJangefni; B. G. Robertø, Rock Cotta gl U,?r "I Cottag<>. tJ'rcigiau M awk,Talymm; ITughHughœ 7, Market Row, Amiwch; W. 0. Wiliitm?* ?hoeWarehouso LIaarwat; Matthew Gol(Ue: 217, High Street, Banger; Me ig ItMAY, jM&m A Co., 34, leidenh&U.streef, Llundf)' F..C., -< 10, Wster-atreet. Lerpw). 1 ?M? AMERICAN LINBT PN'M;D STATES MAIL STEAMERS. LIVERPOOL TO PHILADELPHIA. IIVBBY Jih8 fullpowered IroD Steanwhips. for &lual t,, say Line. Pamel,gers and Gooda loaded at PhiJadetpMa OD the Wharf of the PeDsylvanl8 Railroad. tHIt NHOBTaST ANN BMT BOOTB TO tHt WBM. Apply RICHARDSON, SPENCE, 4 Co., 19 & 22, Water-street, Liverpool. LoO¿L AaMfTs.—W. J. Wilhann, 7, Market- <treet, Carnarvon) Evant A Co., Herald ONee, Camarvot.; R. G. Roberta, Rock Cottage, Creigiau Mawr,Ta!y6arm; R. Robert!* B theMa; R.. Roberta, GlynUifon Hote), Btacnau Ffetttn. log; H. J. WtUiame, 70, PeNybryN, BotheoU ÜINELL GUW AGERLONGAU LLVTHYRGr.PDAWt. jMUSMtIXOL A'R UNOL DALtETHAU. 0 LERFWL I EtROG NEWY!)D BOB SADWM) NF,VADA Ion. 26 ABYSbIKIA. Chwef. I WYOMING. Chwef. 8 ARiZONA.Lhwef. te WISCoN,41N Chwef. 22 Galwaut yn y dydd ,csnlynol, I dderb lIytJlyrau a iiaJoon Passago 0 N ork. lOp i 25p. Yr ail uban a steere pas,age I Ne.. York, a Phlla,101phia, am brisum isel, yrhyn gynWYSl dlligonedd 0 fwyd. Aufonir teithwyr i parth o'r Unol Dalaothau a 11lae ae arolyiz? broffadol ar fwr(Id L ?b g.rl, ?g. Gom(;hwylwyr i hwylio i borth Ag4?rl ?,fN Z ?,, Aw.t,ali. 21,Water-str?t,Le w' eu Joh. C.a-l?dr a W i?a. J ? (Ff?.ti M& Bf;M. L:o 2::tko: B. W. i 'Williams q U.io-, C.?r- Ishmael Llyo Aithur, Owen Jone4 Market-squmre, W. D. Old Back, CaMgybi. ? AT BAWB STDD YN BWRIADU ???. CROESI Y WERYDD. T?YMUNA LEWIS ROBERTS (sydd ei ?L? hnnan wodi croett !awer o weithiaa), hy?bysu y geUL ae! pob gwybodaeth ya lr agerlongau goreu I wah-ol raau o? Amenca, a phob hyabyM-wydd yn?udjMth 1'r rh=.er-g-'r by Ge]Hr ymofyn 'g ef yo Gymraeg neu yn drwy Ylgrilenu ato. Bydd yn cyiarfod y rhai lydd o dan et oM ar et i Lerpwl, a rhydd y Cymru gilydd yn y rhauan goren o'r ageriongan. MM yn el fOO wedl byw saitb mlynedd 111 A', erica, ag egtur yw fed hyny yn e! gymhwyM te! cyfarwyddwr proftadoL D.S.—Mae gan L. Bobertt Uy helaeth a cbotneerddM yn ymy! y Landutg Stage. Bwyd- ydd a gw!yM am briaau rhesymot. T ej LEWIS ROBERTS, Pamenger Agent Temperance Hotel, 32 TnmtMitN-sTMjtr, LrvRRpoot. ?? WILLIAMWILLIAMS BS?' (CYMRO PUR), PASSENGER AGENT, No. 27. UNION STREET, LIVERPOOL, No. D27D, YMUNA byebysu ei ?ydgened) ei tod A ?]L ef yn Bookio Paatecgem gyda'r Steamew goren i bob parth o'r America, am y prisiaa haf. Befyd, ceil pob gwybodaeth &m amaer hwyuad Steame18. ond gobobu yu Gymrwg ]as. ne &g ef,a Hcrha y telir y *ylw manytat er caet y Ceoedd mwyaf cysuruB ar y Steamer* i'r sawl a ymddiriedent eu j!oM iddo; a ohyfarfyddh hwy ar eu dyfodiadi Lerpwt.or mwyn oymeryt gotai pnodot o Luggage.—Coner y cyfetrM uchod. ".8 —CTmro Pur o Sir Gaemarfon. '!2<! THOMAS PROBERT. PASSENGER AGENT No. 25, RYLEY'S GARDEN, Opposite to Ttthebam Street Static*), LIVERPOOL, A DDTMUNA hyabysneigydgenedlei ?1- fed ef yn A?ont droa yr holt Gwmcfaa ac Bookio raasengers B, gore. i bob parth o'r America, am y priolliU I&f. Gellir ymofyn ill ef yn Gymraeg neu yn ".e. onegdrwy yagrli (et!u ato, a cbeir pcb am IImeer bwyliad y Steamera, isioa goreu wrth groeøi y Werydd, Y lllae Wedl bo4 am 18 mlynedd yn At-erica. Y mae ty T. P. ya sefyll tua htn.er ti.ttd rh Lime Street ?itatiov a'r Lan..iÙ." U4, =ref rCymry ya Dvcrpool. COÖ"I y C/f, eutad uchod. 1628 YMFUDIAETH I QUEENSLAND GYDAG AQERLONG. phODDm Cludmd didn.al FOR- JL? WYNION- liotMemMde, LaandKMee, Cooks, ao ereill, 0 b'ymerï.d da, rhwllg yr oed, ran 17 a 35 DÙwydd oed, ar Ip, am ang-anrheidiau a thra,1 y cludiad awyddfa yn Uundam, am y rhai 011 y 'Me galwad maw, yn y Drefedigaoth, a (le r- byntantc yfi,)Iau o ? p < 60p y nwyddyn, a'a bwyd a'o ttety. Y ttae Swyddogea brotadm gria phob agertong, M ar ol gtanio derbynh y taithw r yn l"V)'ddfa y Uywodraeth, yn rby(M oddi wrth goat. R',oddir dndiad cynorthwyol t inched cymeradwy, megyt) mamatthod, gwniadeeaOt &o., ac i lafu4wwyr ag y m<a eu gwatA yn ngltn a'r ddaear, megyw aradrwyt, gardd ffcrnac o ymofyniad, prta y ctudiad, Uaw- tyfran, a phob gwybodaeth atall, eUir gaet gM THK AGENT-GENERAL FOR QUEK. LAND, Weetmineter Cnambert, I I. Viotoria Stree-, London, e.M., Nen gan Hugh Hugh, i' Market-row, Amlwcb. Dylat pawb eydd yn tatn eu ctudttd e* hunain i'r drefedigaeth wneyd C&ÏI &111 /.anti Ordefo If arran/s cyn cyehwyn. GetUr caet y n'ttt' liait &'i manyüon gan y Llongau lyM yB anfon y teithwyr, ueu oddiwrth y gomch* wytiwr cyttredino. droa Qua ne!and. Niraddtr y Warrante i bernona* y ymofyn am danyt M el iddynt adftet Ltoegr, ?? —GeIMr enitl Dwy Bant acycbw&neg E2 yn wytnnoeot yn h?wdd a goneet gM fab nea ferch, hfb ymyry? dim a'a gorehwyt ton pKMnol.—Am fanytion a 'afpte, gan <nn gau euvolope, anConer at and Comp<nv. (P M3). Bir,.i-qh., Y mae yf ysbyslad hwn yn un y eJIlr dibyno arn. BOLO TWROUQWOUT TME WOXUt. CMRE F)TS AND TO PROVE IT « V <!<<)) QtVE A BOTTLE of m, Rernuly ftf fXtM ? jJ so L%at suffeus RW ha's a. twtlntbetruthof wh&tl& ? TtMMMtOt ef BOTTLM ef thi' IIAIIYEIJ.UR MtMCtME OWHt AWY MtUT YMR- thtre m?dt Me-hM ttndy a< <ht dittM* << M*; :WsicC.l"WK! I" Bdt BM<m merely to ttop atem tot t thne xt ?! them Ktum <M;&Jn. I mem t R<MHc*' OMft. "? known my to C-0 II 00 othe. h- f.1 .h.Wd t,-n,"ff?r. medi''ttM. Tiq tf TU; .A a FRF-E 131)TTLE ?,f M.Mt.. it* YM arm D?a. e. a<?. WIIL ??.!<? t?, n-< ??L*?Sf