Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

26 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Nid yw Mr Spurgeon wedi cyhoeddi Uai na 2100 o'i bregetbau. Adioddir am Esgob Salisbury ei fod yn un o'r rbai mwyaf haelionus. Owaria bton yr oil o'i inewm esgobaethol yn ei esgob- aeth. Parhau yn hynod chwerw y mae trigolion Portugal tuagat Loegr ac Arglwydd Salis- bury am ei drahausder diweddar tuagat eu gwlad. Ceir y penillion godidog a ganlyn yn Nghornel y Cymro" yn Echo Maldwyo YR lIRN FLWYDDYN A'R NEWYDD. 1889. 'Rhen flwyddyn a ddiflanodd, Ar ffull 0'0 gafael hedodd Mewn rhyw hynodawl eirfawr ris, Y deuddeg mis derfynodd. 1890. Daeth i ni pyfncd newydd, Yn lie yr hen gyfnodydd Baed hwn i btwb yn gyfnod lUd, I ddwvn fwynhad in' beunydd. Ionawr laf, 1890. CIUIACHALLT. mlynedd i ddydd Linn diweddaf y bu farw Y dyngarwr enwog John Howard. Dathlir yr amgylcbiad drwy godi cofadail iddo yn Badford, y dref lie y trigianai. Nid oedd nab yn deilwng ar yr awdlau ar Gristionogaeth yn Eisteddfod y Calan, Chicago, ya ol barn y bairiaiad-Aneurin Faidd. I Cynbaliwyd cyfarfod yn y Bala i ystyried y llwybr goreu i ddylanwadu ar fecbgyn y air i ymuno a'r cartreflu ac &'r fyddin. Dydd Ma.vrth gwerthwyd mor-rodfa Rhyl i Mr Richards, Stalybridge, am 6uOOp, cost- iodd ar y cyntaf 23,000p. Nos Wener, cafodd Mr T. W. Russell, A.S., wrthwynebiad cryf yn Lerpwl mewn cyfarf( d Uodebaidd ag yr oedd yn brif arwr iddo. Mas y clybiau Toriaidd Llundeinig yn bnr byderus y llwyddant I gario saith neu wyth o seddau Cymreig yn yr etholiad neaaf. Pwy sydd wedi bod yn chwythu y fath ynfydrwydd yn eu clustiau, tybad ? Hysbysir fod Mr Balfour yn dioddef o dan yr anwydwst yn Nghastell Dublin. Bwriada Mr Spurgeon adael Mentone yr wythnos hon, yn yr hwn le y mae wedi gaaafu er canol mis Tachwedd. Disgwylia y bydd yn allnog i bregethu yn ei Dabernacl y Sabboth nesaf. Tybir y hydd i ymddygiad drabaus Arglwydd Salisbury toagat Portugal fod yn achos i chwyldroad weriniaethol dori allan yn y wlad hono, os nad yn yr Hispaen hefyd -ie, gallir ychwanegn-os nad yn Lloegr hefyd cyn bo hir; mae chwyJdroadau o'r fath yn heintus! Ma9 yr anwydwst yn lltniarn yn bur fodd- haol y dyddiau hyn yn y wlad hon yn gystal a'r Cyfandir. Ofnir y tyr gwrthryfel cyfFrodinol allan yn Crete mor fuao ag y cilia yr eira o'r mynyddoedd. Ar hyn o bryd nis gall yr ynyswyr anfou eu gwragedd "'11 plant a'u hanifeiliaid i leoedd o ddyogelwch am fod yr eira yn Il hata'. Mae darlithiaa y Proffeswr John Rhys yn Edinburgh ar Hanesiaeth Gaelaidd Foreuul" i gael eu cyhoeddi yn y Scottish Review. Byddai ya dda l'n darllenwyr gofio nad ystyiir aiian a fathwyd yn flaenorol i'r eiddo Victoria yn werth ond eu pwysall ar ol diwedd y mis hwn os y byddant wedi gw¡sa a cholli eu p?ys'?u bydd raid i'w per,, ?nng ddyoddef y goUed. Gellir eu newt? yn yr nr'andM ond mynad a hwynt yno cyn diwedd y mis. Dau Gy mo vdynt y ddiu dlyn pwysicijf syddyn yr A'pht ar hyn o b>yd, sef Mr Stanly a Mr T. E. Ellis, A S. Achosodd y Parch Dr Douglas, Ll«wydd Cobir Wesbyaidd Montreal, gylfco dirfawr yn y (Idinas hono y dydd o'r blaen, drwy ddynoethi I'chodau ac afl^odid ihrii o brif swydJogi)n ydrf\f a'r whdwriaeth. Tebygol y clywsr rhagor eto ar y natcr. Dydd Merchi-r bu pwyllgor y glowyr yn eistedd yn N ghaerdydd, Mr W. Abraham, A.S., yn y gidtiir, t di^tliant i sjytuudeb i r meibtri gyda Rolwg ar y slicing scale, yr hyn a sicrha i'r glowyr gjdiac. o 7i y caot yn eu cyflogaa. Sicrha Arglwydd Sdisv'y t l tsgobioo bydd iddo ddwyn v-t miam fesur y degwra ar ddechieu yr eisteddiad neuf, a thebygol mai dyna fydd mesur eyntafi"hor. Sicrhoir nad oes sail i'r adro^diad mai Syr Wm. Harcouit fydd arweinydd dyfodol y blaid Ryddfrydol yn y Senedd. Y dydd o'r blaen profwyd ewyllys y Parch Henry George Watkiris, fleer egJwys Sint loan, Potter's Bir, Middlesex; jr oedd yr ymadawedig yn werth 251,000p. Swm lied dda i sivydiog meWD eglwys mor "dlawd." Y mae cerddorion ein gwlad yn debyg o fod ar eu mantais yn nygiad allan Llaw- lyfr Elfenau Ctirddoriaeth". PencerdJ Gwj nedd Dywedir ei fod yn rhagorol yn mhob ystyr. Mae te:mlad cryf yn Llundain am i Ddeddf Cia y Tafirndai ar y Saooth gynwys y Brifddiuas o'r tu few a i'w gwoith. rediadaa. Gan foli y csrddor onw,19, Mr Henry Leslie, Bryn T nat, Croes>oswallt, wedi pendorfyca ymiKvlldno o'r byd cerddorol, y mae preswy.'wyr y rh in hon o',r wiad wedi cytuno i'w anrh. f, I eydnaby 4-iitieth am y gwasaoaet^ a^nihrisi^dwy a vin-d gan- ddo taagat hyrwyddo addyag gerddorol o radd U'.bel yn y gyinydogaetb. Dywed:r fod apwyotiadau y L'ywo.i'Tak^tb ar "gyd &wyllgora« addyfg' Cymru yn profi yn ddiijamsvniol fi),t yn anmliosib* J Ryddfr dwyr ac Yarnailiduwyr fod yn rtty fim. Pe buanai y Cyughorau Sirol wrth woeydeu dewisiad hwy wedi ceisio b 'daloui pob ochr, buasai erbyn bedclyw fwyafiit 0: Oeidwadwyr ar agos boh un o'r ).)' gyim' With apwyriti i i sir Forgauwg, aeth y Llywodraeth i sir itrall er mwyn caei ion o'r brand a yrfisient. Tybc.d nas gallasai y Mr fwyaf boblog yn Nghymru ddangos on cjstal ag Arcbddiaoon Brace ? Penderfyoodd Carpboriaeth Caerdydd godi ycbydlg yn nghyflegau eu gweithwyr. Ceir darlun thagorol o M.r Stanley gyda'r News am yr wythnos ddiweddaf. Mae lliuell agerlongawl newydd wedi ei sefydlu i redag rhwng Caerdydd a New Yoi k. Dywed y newyddiaduron Seisnig fod "marwotaetban àifnfol" yo cymeryd lie yn my?K yr ysgyfarnogod ar atifeddiaeth Eiton Hall, eiddo y Due We8tmiostel. Gorwedda Mr Lloyd Edwards, Nanhoroo, a SyrlEvao Moriis, Gwrecsam, yn wael yn Bournemouth. Hysbysir fod Emin Pasha yn well ddechrea yr wythnos hnn nag ydoedd yr wythnos ddiweddaf. Bu Due Aosta, brawd Brenin yr Eidal. farw o'r anwydwst yn Turin brydriawn Sadwrn. Mae rhai o'r glowyr yo N'hwm Rhondda yn gwaeddi am wneyd tysteb i Mabon am y rhaa flaenllaw a gymerodd i sicihau codiad yn eu cyflogau ac atal sefyll allan. Penderfyna merched sir, Drefaldwyn gyf- lwynJ anrheg ysblenydd i Miss Maude Rendel, ar yr achiysur o'i phriodas gyda Mr Hemy N. Gladstone. f mae cronfa dan- ysgiitiadol eisoea wedi ei hagor. Mae un o gyn-giwratiaid Merthyr Tydfil wedi dwyn ei hun i helbul drwy ysgnfenu at miredd ar FWldd Ysgol y lie hwnw i un o'r newyddiaduron Seisnig. Oydd Gwener gadawodd Miss Amy C. F wler ei chastrtf yn Bath am Lerpwl ar ei F-rdd i drefedigaeth y gwahangleifion yn yoys Kalawas, lie y ba y Tad Damien farw yn ddiWeddar ar allor dyogarwch. All.-in o 105 o ymgeiswyr am y swydd o surveyor i sir Forganwg, deallwa mai Mr Edwards, diweddar beiriaoydd i Fwrdd Lleol Bangor, a ddewiswyd, ac maiMr R. J. Thomaa, Caernarfon, oedd yr ail ar y rhestr. Mae y cyflog yn 750p yn y flwyddyn. Ceir adroddiad cysurlawn fod diwygiad crefyddol wedi eymeryd lie yn Felinfoel, o dan weinidogaeth y Patch R. Humphreys. Y mae tua 120 wedi eu bedyddio ganddo yn ystod saith mfs o ameer. Dywedir fod y Parch H. Elvet Lewis ya psrotoi i'r wasg weithiau amryw o'r hen feirdd Cymrtig, megis Tadar Aled, Shon Tudur, Jzc., y rhan fwyaf o ba rai a gyhoeddir oddiwrth hen lawysgrifau. Yn ol Crusade, talodd John Wesley ym- weliad 19 Abertawe y tro eyntaf yn 1758. Y 1103 cyntaf o addoliad a sicrhawyd oedd yn Castle Bailey street, yr hwn y dywedir iddo fod yn ystafell cynghor i Oliver Cromwell. Y capel cyntaf a adetladwyd yoo oedd yn 1787, yn Goat-street. Gymaint a allir ddywedyd heb ddyweyd dim yn y byd i bwynt,' oedd y sylw a wnaed wrth ddarlen adroddiad o gwrdd amddi- ffynol i'r Eglwys mewn man penodol. Byddwch dirion wrthynt,' meddai un arall, dechreu areithio mal y rhan fwyaf o hon- ynt, ac yn wir deohrou astudio y pwnc hefyd y mae llawer o honynt. Gweled dynion megys prenau f rhodio ymaeat hyd yn hyn.' Y sgrifena. Alltud Eifion i'r Lian gan ddat- gan dymuniad duwiol ar fod i'r holl Ym- neillduwyr fod yr hyn ydyw of, set E<lwyswr. Deallwn i'r Alltud fod unwaith mewn cysylttiad a'r Matbodistiaid a fydd iddo fod mor hyuaws a'n hysbysa o'r rhes- ymau a barodd iddo alitudio ei hun oddi- wrthynt hwy, modd y gall ereill ei efelychu, os y gwelant y gaily eyfnewidiad fod ergwell Iddyot 1 Yr oedd Mr ——— wedi addaw prynu oriawr i'w fachgen bach yn rhodd Nadolig. "Ffaiwo watch fydd hi, dad r' gofynai y bychan, ac ychwanegai, "faswn i ddim yn leicio watch aur." Paham hyny, fy macbgen ?" ebe y tad. Wei, ma'n anodd iawn gwybod yr amser ar un aur, bydd Mr > n edrych yn hir ar i un o. Rhaid mai methu gwbod yr amser y bydd o. Ond mi fedar John Jones wbod ar i watch bach loew fo heb haner i thynu hi o'i boced,'» ocdd yr eglurhad. Beth sydd yn achosi y gwahaniaeth ? ddarfu chwi erioed sylwi 1 „ Y dydd o'r blaen cyflwyawyd Mr T. E. EM, s, A S., i'r Sheik Abu Sihib fel no o arweinwyr y bobl ya ei wlad gartrefol edryeb ?d y Sheik yn amhengar, a gwaedd- ,,di, win ydd y bob) '—pa fe y mae ei hd 1" Nid oes neb i arwain y bob I" yn y wlad hono oni bydd gauddo farf hir a thrwohus. Derbyniasom y llytbyr canlynol oddiwrth Mr Edward Bryaff o'r Aipht Cairo, Ion. lleg, 1890. Diau y bydd yn dda genych glywed fod y dwymyn wedi gadael Mr T. Ellis, A.S., er's oddeutu wythnos yn ol, a'i fod yn awr yn gwella yn foddhaol, or nad yn gyflytn. Nia gdl adael y wlad tan oddeutu ruis Mawrth uesaf. Mae Luxor yn lie ardderchog iddo wella, am fod yr hin mor biaf a thyuer. Catodd y Cymro, Syr W. Thomas Lewis, Caerdydd, ei gyflwyno i'r Rhsg!n«" 1!03, gan Syr E. Baring. Mae Syr Wiliia; yn cychwyn am adref yr wythnos ymj.-V, eiddoch, E. BRYAN. Ysgrifona Ymneillduwr" lythyr rhagorol i'r Liverpool Daily Post i gystwyo Mr R. James, eyfreithimr, a cbofrestrydd Llys Mandd. lediou Llanrwst, am ei awgrymiad angharudig yn y llys hIVow yn ddiweddar paithed y modd yr adeil iir adduldai Yia- ceillduol yn Nghymru. Vmddengys ddarfod i Mr James ei hun gael ti ddwyn i fyny gyda'r Metbodietiai. ao fo t y rhan fwyaf o'¡ d<"nlu yn aelodau Y' J y cyfnndeb hwnw byd bed lyw, ond gwelodd ef ya dda ym- wadu i chrefydd ei dadiu; nis gwyddom pa unai ei wrthwynebiad i'r modd yr adeiledir eu capelau ynteu beth a'i gyrodd odd:- wrtbyut, ond ymddengys oad yw wedi esgyn nwchlaw rhoddi troediad i'r cyfundeb a'i dysgodd yn yr A, B, C. 0 dan y penawd llorio'r pregethwr" ceir yr hanesyn dyddorol a tharawiadol a ganlyn yn y Llan :-Dro yn ol yr oedd llanc ietv.nc yn cerdded ar byd y fifordd fawr r! vmg dwy drefiaD yn y Gogledd. Daeth Kwf o bregethwr i fyny Sg ef, ac yn rnyfg I pethau eraill cafwyd yr ymgom a ganlyn Pregethwr-I b'le y byddi di'n myn'd ar y Sabboth t Llano-At fy ngwaith. P.—Fyddi di ddim yn myn'd i addil: id? LI.-By,idaf, yn gyson. P.-I b'le ? LI.-I'r Eglwys. P.Pa'm nftd ai di i'r capel ? LI.-Atn mai i'r gwasaoaeth y byddaf yn myn'd ar y SuI, ac Did i wrando tlraes. P.—Felly! 'Does neb yn myn'd i'r Eglwys yn A-. I'r capef y raaa pawb brun yn myn'd yno. Lt .ki e I "Wyddosh chwi rybeth am A P —O, g^n. Pan fam i yno o'r Maei yr I dd y capsl ya Jlawn. Lt.-Mae petbau wedi cyfnawid ya fawr artlrn hyn, ac end i Mr. R- ddyfod yno ychy\iig o weithiau eto, fydd yno neb yn y capel. Maent yn dweyd y bydd o'n sicr o'a [ gyru U, Avr i gyd i'r Eglwys. Ar hyn asth y pregethwr yo fud. Mr R- oedd efe ac yr oedd y llanc yn ei adwaeo, ond nis gwyddai efe hyny. Diau y teimlai ei fod wedi cael toriei grib; ac y bydd yn fwy gechelgar rhagllaw, wedi et lorio fel hyn gan un o blant yr Eglwys. A ganlyn ydyw y cwestiwn pwysig a ofyna "Offeiriad leumoge" i olygydd y Llan" Pa un yw y safle briodol i offeir- iad gymeryd wrth ddarllen gwasanaeth Claddedigaeth y Marw' wrth y bedd ? Yr wyf wedi sylwi fod rhai offeiriaid yn sefyll yn y pan gorllewinol i'r bedd yn igwynebu. y dwyrain, ac eraill yn y pen d ya gwynebu y gorllewin. Saf rhai yr ochr ogleddol i'r bedd, eraill yr ochr ddeheno). Carwn wybod, pa un yw y mwyaf prio'lol, a'r rheswm neu rosymau dros hyny." A oes rhywuo o'n darllenwyr all dyna y brawd o'i ddyrysweh.

HEN -WR -YN -YMGROGI.I

BODDIAD YN AFON MENAI.

AEDRETtfOEDD AMAETHYDD- •…

MARWOLAETH MR CRAIG- I -SELLER,…

MARWOLAETH MR 0. R. M I TALBOT,…

ITY AR DAN YN NGHAER- I GYB1.

[No title]

U AM WAIN YN MON.

ENLLIBIO MR. HERBERT I GLADSTONE.-

CWMNI AGERLONGAWL Y TALIESIN,…

Y OYHUDDIAJÚd YN ERBYNI ARGLWYDD…

GWEITHWYR A'U OYFLOGAU.

IIA WNDERAU PILOTS LERPWL…

ETHOLIAD CYNGORWR SIROL YN…

AMLWCH.

MR.. T. P. LEWIS, A.S., YN…

11LYWODRAEfa MLdETHOL -GYMRU…

.CLWTYBONT.I

I MAM YN SA.ETHU TRI O'l PHLA.NT…

ITT-DOiWR BEIDDGAtf.-

GOLtGFA RYFEDD MEWN LLYS OiTFiiAITH.

IHAWLIAU PORTHAETHWY I YSGOL…

ICYMAKFA DINBYCH, FFLINT A…

Advertising

YSGREPAN JOHN .BROWN.