Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

y? EISIEU, I ??TEDTCOOKS. WAITRESSES W Mdoth?T ShRV?TS; mnet have .S ??dati n.-?r. Smith's Regiatry ? T ?tle?.et.Carn.rvoD. ??O?MfVM?I?I??? ? AGENTS WANTED in C .11 pa?m (,f Wl('s, ? ,.n.?)i.ha.d ?"- ?" ?r Cor. etc., for I.;v.tpool -A?e? F 6". <? of C.Birch?t, !?tiMm.DtCoDt?to? Liv?rpoot. ?TTMAKERS'llYN t'-IMEU, Dynioc 8?? a ?'br. I'r cyf.yw telir y ?.??rp.-rir arf..u «<?). yfeiner.Mr ?,. Agent, Dundon.td Quarry, cearBel- {Mt. Ire?nd. ?TANTED. ?Qd DRESSMAKER, one ? th?t can crt a? unde?tand Mimner?. Wir.i.? .erve oc as;o- aUy From 20 to 25 X? ?b'e home. ?nct?e c r?. Md {uH ?cJ?.-Appty to 3tOC, G??m?__ B riERVANTS ? WA?TRD— Re?atty 0&ee for rMpertab)e ServMtB: 19 OMnby S?eet. Prince'road, Liverpoot. Condaoted tv Mre L. Mome. A convenient ana 9My .ned'nm for SMTMh- requMnp eitnationa in Liverpool at a mma)) ccxrffe Recommended by some Of the leqid ing cJoncontnrmist Mtnts- 1er8. CommnniM f. bypMr <tn Fngliah or We1h) attended to at once. For Tepty send ,t(ttBp<'d envelope. 411 OSOD NE17 AR TPERTU. fno LET -HOUSE. 8HOP & GARDEN I. in popu)oua dietrict; suit dapery. grocery „ butcher—Apply. Hugh ThomM, Rathbone lioupe, Gr0681eD. T0 BF, LRT.-A (hod L'ck.up SHOP, i. withorwithoottwo rooms above it, in Brat c!!)3< portion for bu-iness, at Fourcrosses, MMaM Fe't!nh)g; hlH plate.g front, counter and Bxtur. s -.4;iitable for any k'nd of bominpss; a rare chMOO for an eaterprtainK young itan.-Apply, Andreas Robert., Blaenau Fwtiniog. ?. W, MON. A R WERTH Dau ?Y rhydd-d?atiado), A gyda gerddt he?"th. ut y). Hotyhead- read, a'r lIall yn Field. street. -Ymofy ner yn ddioed t GrtSth Hu.hes, Penrhofgarnedd, Nng3r. 3065 ? ATAMAETHWYR. t R WERTH, GWIFRAU (wires) ail- A 'aw cyfaddas at ffensio; hefyd Cooking Range ait-'aw. -Ymofynor a W. Thormas, Boat Bndd. CaernM'cn. 299,1, BUDD GYMDEITBAS ADEILADU BARHAUL MON. SEFYDLWYD 1863, COFRTRSTRWYD DAN PDEDDF CYMDEITHASAU ADEILAHU t874. y yn buroa t :I. 8Ind¿,: I, ..111,10 cea I "!Ii'chold am o S i 20 mtynedd, ar datoMU Dlor f ,eisioI a uDrhyw YII ".ru, a elIir yr am y tymor '1 benthyclr yr arian. Bydd v co-'tan cyfrfithiot o dan reo!seth y CymdeithM. fet y gellir eu gwybod yn mitten ihtw. J. WtLHAMS. t4, Merket-street, Holyhead. Prti mewn !Mc<H, Ft. Hzner rk9Ðym cryf, 4. ? AILARGRAPHIAD O ESBONIAD Y PARCH. RfCHARD HUMfHREYS AR LYFR GENESIS. DYMUNIR f!&)w pytw at yr ail-argrapb- -L7 iad o Esboniad y Parch R. Humphreys, ar 1 yfr GonEsi-, yr bwn 8ydd yn y Be i fod YD barod crbyn diwcdd Qe>rph. enaf. Cyhoeddir ef yn neilJduoI â Mate Llafur Y go]jon pabhotho! y Methodist- iaid Calfiuadd am y ddwy fIynedd nesnf. Telcrau arferoI i Lyfrwcrthwyr a neil duol i YSI/olion Snl drwy gytun- deb uniongyrchol D. W. Davies Co., Atgraphwyr a Chyhoeddwyr, Caernarfon. T 0 N ES S W A T C H E S o fa He 1 PYNY. PATENT LEVER WATCHES, mewncMes Nirkd Silver, cryf "icrhdr i'r 08ses hyn eu l1iw 0 dan driniseth, ymrwyma W. W. Jonea i drlycwdyd yr arian oni wnunt lelly. Ni gwdl gwertb trioed, pwrpMotatunr;yw w:dtt), am y 6wn iael o lS.6c. Watehfe Arian a)L)aw, Patent Levers, am £2, f2 JOa, a f.1, t;w;'rth yn newydd 4C5, £5 105, .M. W&t bee Arma t Fetched, jEL la ftuchod. aUf am L2 ac uchod. MODRWYAU pRIODASOL Cedwir Stock HfrJd, a rhoddif Haner Dw¡till 0 LWYbU Tê ModlWY fydd "wehhw ;Sl, yn t,gliyla He o'r r-eitllu i'w COFIWCH Y CYFEIRIAD:— W. WILLIAMS JONES, PRACTICAL WATCHMAKER AND OPHCiAN, M, BANGOR STREET, CAtRNARFON. JONES'S PATENT COLLAR STUD, 6e, 9c. lb, x Is 6" yr un. HUGH WTIJLIÃMS TAILOR Lvz? DRAPER, 113, HIGH ST. PI)RTIIM.IDOC flYMANFABmYf'DWYRMjN. A ,JtKLJR YN T VALLEY, IFHFHN i7 A't !8, )899. Dymu., ir h' t b\ sr y dytithr'aid a'r percrinicn 'ydd;nbwrMu ri i r Ciymanfa uchod Pa bydd raid iddyn. bet'u' yn fghytch pa betb fw).t. m i'etr t'w yfed, na uha for'd gael, yh,, 0. Mn fodMt W. R. rce, Hord; Mi H,-igilt s, Shop; a Afra Jones, Bntanni& ') < ) a f, a.. atoryw er<.i!), yn darpara C ff"L 3i3s £t OO¡ A:1,50ii, £500, f450, and ?Y" {>300 to kDd onMo'tgages Preeh,, dpropertv. Jntercst < t) Cr:y:A:"li..PI""y Hignett, olicitor, C "I",Yll Bay. "GOEEUAKF, ARF DYSG." EISTEDDFOD GADEIRIOL COLWYN BAY. MAWBTH 2iL, 1891. Rheatt o't teetynau, Ac., i'w caet trwy y post am lil, oddiwrth yr Ysgrifenyddioa, S JONES ROBERT8, }St.tiou.road, Coiwyn Bay. "GOREU ARF, ARF DYSG." /)\, "GWELC DY-øYD'" EISTEDDFOD GADEIRIOL (DALAETHOL) LLANGEFNI A GYNHEUR NADOLIG A DYDD GWYL STEFHAN. RHAGFYR 25Am A'R 26AIN, 1890. RHAI (\'R PRiF DESTYNAU. TtMthawd-' GaUt Cydwybod." Gwobr, R3. Eto, Dytanwad Argrephiadau Borcn Oef." Gwobr, zCl t0?. Awdl—" H. M. Stanley." (iwobr, £2 a Chadair Dderw Mrdd. Cywydd-"Eiraoth." Gwobr,;Cl. I'r Cor, heb fod dan 50 mewn Mifer, a ddatgano yn oreu Yr Argtwydd a Deyrnaea (gan D. JenktM, Mm. Bac.) Gwobr, JEI5 &;C2 iOs i'r arweinydf!. rrCor,hebfoddan40mewnMfer,adda)gacoyno)-eu "Mae'r Hani yn Dod" (gan Alaw Ddu). Gwobr, JM. rrSemdorfBreenenArianachwaMaoynoreu "YNefoedd sydd yn Dadgtn" (trettuan!. Wtight and Round). Gwobr, ;CIO. PM? FEmNiAiD MR D. JENKINS Mce. BM PARCH W. GLANFFRWD THOMAS, M.A.! A'B PARCH G T. PARRY (TecwYN). GeHir cael Rhestr GySawn o'r Testynau end anfon lie mowB Stamps i'r Ysgrifenydd, RICHARD DAVIES, Mai SOaic, 1890. BoM'i School, Y TAIR RHAN MEWN RHWYMIAD LLIAN HARDD, PRIS 2a 6c. LLAWLYFR ELFENAU CERDDOMAETH CAN JOHN H. ROBERTS, MUS. BAC., CANTAB CYNWMIAD: RHAN !A?, 14 o BKNNOOAU. RHAN 2iL, 300 o GWESTfYNAU ARHOLIADOL. R HAN 3YDD, 100 o YMARfERIADAU LLEISIOL. Yf nU o'r Esiamplau yn y ddan Nodiant. Ttefnwyd y Hyfr yn y fath fodd fet xg i fnd yn dra phwrpMol fal tmes'otrydiMth i a ieuenetyd go yfer Ag arboliadau Cerddorol. Ceir yr ymarferia?au LIeisioI yo dra dyddorol i'w haBtndio. Pob Archebton i'w cyfeirio fel byn :— J. H. ROBERTS, MUS. BAC., CARNARVON. /??X /?ss? ?? ??E ? ?ANTfB)L)o!Is P)LLS??T!?SL!6?S ?.?LS.???? ? ?<IM?.. ?:c<;2!.9?.f )————r.M?.o o..M ,T———— J H——————————————————————————————— M? Unr'Un°SAVtCQAnp //?.\ PI'KPtMDOM.tBY /<?!&HU"(?!H nn"'&V"t?-.S 0.tA.fP.&< .,?/f ? U G tMMtHCOMT?BT ??HUGH DAV.ES. A.P.S.??-? ??? N?L ??? ?S?? eth ydyw y feddyginiaeth oreu at DdiSFyg Trenfiad ? DAVIES' TONIC and ANTIBILIOUS PILLS. BethsyddynthyddbauPoeBynyCynaarolbwyta! DAVIES' TONIC and ANTIBILIOUS PBLLS. Beth symuda ar unwaith Sarc! yn yr Ystumot;! DAVIES' TONIC and ANTIBILIOUS PILLS. Beth sydd yn feddygtn'aeth eifeithiol a': boen rhwcg yr Ysgwyddau ? DAVIES' TONIC and ANTIBILIOUS PILLS. A oes meddyginiaeth at laetder Yspryd ? DAVIES' TONIC and ANTIBILIOUS PILLS. Bath ydyw y ddsrpariaeth fwyaf eCFeithK'! at godi yr archwaeth at Fwyd ? DAVIES' TONIC aad ANTIBILIOUS PILLS. "Methagweithio.methu bwyta, methucyBga—dynagn rUtvYJ?iAAitLTT Jj, ?.geC? '.??'S '?'laawsydyddiau hya—diabryd, digaioa, poen yoycyHa, DARLLEN'??.i?' poenya ypeo, poea yay cefn, btaadrwgaf ygenau yny? boreu, y gwaed yn anmSur, y crceu yn aEacb, y Hygtd yn bw! a B?rw. Beth ydyw yr achoa o hyn I gyd? im on.d diffyt treulia y gellir yo hawdd 0: symud drwy gymeryd ychydig doses o Hagh Daviej'? Tonte A?t)M)ioM FiHe. Gwnfir y peteni hyn gan Mr Hcgh Daviee, Maobyn- Hath, percbeno y Cough Mlturo;-y fedygn.\li\_eth fawr Gymreig at y peswch, &0. Deallwn eobodynUyaieto! (Dandetion, Camomile, a R?barb.&o.?MynddiogeIhoiioH bob oed a rhyw. Diauybyddainaiodd[f!'ygtreu!iadon?galwcydae'anrhywDdtugKt6t amnychtud o "DMie9'sPiMB."—Gwel"TarianyGweithiwr." Y mae DAVIES' TONIC AND AKTIBILIOUS PILLS o werth anmhrh'adwy i bawb aydd yn dioddef oddiwrth y Ctefyd Melyn a Churiad y Ga!t)n. i Y maeat yn hawdd tin cymeryd, yn ddiogel heUol bob o:d a rhyw. Nid ydynt yn achosi y poen Heia! yn eu hettatth ar y corph, ond gweitMaat ymaith yr AAecnyd, can Bare y Gwaed yo hollol oddlwrth bob a n hwy 'der 8)dd yn N: ddylai neb sydd yn dioddef Gwendid a NychdM.DiSyg Awydd at Fwyd Isetder Yspryd, Ac.. fod hebddynt, ganeu bod yncodi yrArchwaethatFwyd.ac yn Cryfhau y Nerves a'r Corph yn gySredinoI. DOSE.—I r&i mewct oed, dwy bob yn ait i rai dan 15 oed, un bob yn ail noa Mew" Blychau 1) lie; a 2s 9<- i'w cael gan &6& tXM an/OMtf Blychaid, drw y foe oddwrj,1I y erre henoogg ar der 6 n a euu gwerrtth h M6tpM Stamps, HUGH DAVfESS COUGH MIXTURE I AT BE8WCH, ANWYD, A DIFFYG ANADL. I pESWCH pESWCH pESWCH pESWCH I pESWCH pESWCB pESWCB pESWCB pESWCB pESWCH pESWCH pESWCB pESWCB pESWCB t pESWCB pESWCH DESWCB Y FEDDYGINIErff FAWR GTMREIG. At AnhwytdeMU't Freat, y Gwddf.a'rYsgyfaiot. Is. lie., 2s. 9e., a 49.6K. y botel. NidrhMdi DAVIES'S 'COUGH MIXTURE' wrth ganmoUaeth— y mae wedi bod 0 BaeD y cyhoedd or's blysyddan; se y y per- heDog, drwy drauI a Ha1ur di- ildio, wedi oi berfteithio YD y fath fodd feJ ymaeyn caeI oi gydnabod fel darganfyddiad gwerthfawr at yr anhwvlùerau uchod, I mae milooùd "Iawer wedi iacbid, Be yo gwneyd eu goreu i'w gym. nell ar eraill fydd yn dioddtf. NirMdcymerydond UN DOSE er profi ei ddyianwad uaiongyrch 01 YD rhyddhau y fllem, YD olirio y YIl cYDhesu BO yn cryfhau y frest, gau weithio pob anwyd a ymaith. Nid raid i Deb lofnl c8DIyniadau Anwyd a Phes- weh ond gofalu fod potelaid o DAVIES'S 'COUGH MîEf. yn y ty. Bydd pob llyn YD feddyg deu1u at boll auhwylderau y b w d d f a'r Freet, o< b y d "DAVtES'8 Co COU MUTUi.Ji: wrth taw. TYJST ETTO. Y PARCH E. W. DA VIES, Gweicidog y Bedyddwyr, Ton, FentM., *Ga)M ddwya tyBtioiaeth glir i bobiog- rwydd mawr Hugh Davies's Congh Mixtnre ao i dderbyciad Ilea neilldaot fel siaradwr cyhoeddus oddiwrth ddefcyddiad o hono, ae hefyd i'w werth ar yr adeg hon gyda'r HAINT INFLUENZA.' PEIDIWCH Cymeryd eich twyllo gan carhyw efelyehiad o DA VIES'S" COUGH MIXTURE." Y mae !'n yn y fafehnad. GOFALWCH Fad enWBUGH DAVIES ar Stamp Llywodraeth, ac yea byddwch yn ddiogel. MYNWCH Y Real Thing-DAVIES'S "COUGH MIXTURE," parotoedig gan HUGH DAVizs, Fferyilydd, Mach nl!eth. BRYSIWCH I geisio potelaid gan y FferyHydd nesaf !atocb cyn i'rMwydfynedymwaetb. 8EPTDLWTD 1870. YR UNIG FASNACHDAI READY-MADES ? NGHAERNARFON YWY LEEDS HOUSE g DINORWIG HOUSE. CADWALADR WiLLIAMS. Y STOCKIAU MWTAB', Y DI-LLADAU GOELEU, Y PRI8IAU ISELAF, A'R Y GWNEPTHOBIAD GOREU. Siwfaa i BIant, 2s 9c, 3f, ? Po, 4" 8:wti*n t FechKye, 8s 60, 9a. lk So' 10a. StwtMU l LMcLm, laa, t3e, 144, )Ca MwtM t My?iou, tH< He, ?*. 19:- ? ? Digonedd 0 Jackedi a GwMgo't.'c Duomt Say' MM ? Besbgya, Ht; 14i), 16*, t8e. ?- Digocedd o OMw?MM lUwttu i MyBtont Be<!hayt!, 3s 6ei 49, Bs, 6<. I Miloeddo Drowttaaau MeMertd t Ftiblous 3a He i fyny, Hetiau o bob Sbape, lo 60 i fyny. I Caono«dd o Wasgodau Brothyn. MeUered, a Faetiox < fMheyn Dynion, Is Ho t fyny. MttotxM o Jt<dw& I,.IiAap, !!<8cHvay. CttptM, diffon o ddowM, <)c i Is. Sing?te t Drawers mewn Cotton a Merino, Is, ta So. la 6c, !!e. Hftanau, Braces, .0. Stock anferth o GryB&n o bob tnath, la t fyny. -Tiet) o bob )liw, lie i 7c. Ffonta, Oolen, 3c, 4c, So, 6c. $WGellir dibyimarrroHo'rNwyddanagedwir yn y MaanachdM byn fed o'r aneawad oreu, a'r Priaiall COFIWCH SIOPAU Y DILLADWB CENEDLAETHOL, SEF Y LEEDS HOUSE eo' DINORWIG HOUSE, CAERNARFON. ? ? _tS_N-M=?=M ??//jI?t??.!?S???)tS??E??E?SE'E' I PLESERDEITHIAU RHAD I LE-RPWL. DECHREUA SALE ENFAWR DODREFN TAI OKELL YN LONDON-ROAD, LERPWL, AR Y io?ED 0 CHWEFROR, 1890, A PHARHEIR Y SALE HYD Y DYDD OLAF 0 FAWRTH, AC YTf !STOD TB AttSEB TNA BHODD!B TOCYN RHEILFFORDD (RETURN) TRYDYDD DOSBARTH aarhvw Or,f R,'ie!'Ef)rdd yn ligogiedd OyMfit. M hefyd o nm-hy w OK&{ RhedKordd yn Lloegr, heb tod yn flvy"cha. ,mLtir 0 OrMf Lime street. Lerpwt. BhaddirnnTocynRbeHffordd Return am bob deg pint; dM am bob ngain pMt; tti am bob deg pant ar hugam pedwar am bob deagain pant; pump am bob banne)' can pant a werir yn ystod y Sale. Rhaid i bob cwsmer ddangoa tocyn y rheittTordd oyn y geUir rhodd p arian. Yn yehwanegol at y mantei.ion mawrion byn, ac er y Y. ychw?l .1 y ???? ?RUTHROL a wnaethom yn mhob CI\Den eta ?? ? ?? SpDDIR DISCOUNTS MAWR. NID OES GENYM OND UN SALE BOB BLWYDDYN, a dim end un SefydHad yn Lerpw!. B&ychweh yn ofalns ar y cyleiriad, ?"°' "OX'? MNDON-BOAD, LEEPWL. PaetryDodrefnynoialus.ytddidMn!, a thelir eu cindiad i nnrhyw or61f rheUSbrddya LIoegr a Chymrn. Ct ud:r y Dodrefn yn ddid.rM! ar hyd y N'ordd neu gyda'r rhei!frprdd. Ymaey Sbowrooma a'rY.tcrdM yn breaeno: yn orhwn o'r dethohtMl mwyaf ac a.n.r,y.,w.i!?? a dydgwf erioed 0 flaen y oyhoedd. AnmhoeibI ydywiniioddi mMytM? M yr o!, ond dymum? gaIw 8yhf neilIdnol at y oetban cnmlynol:- d?y?d???yd SeMnoed o ?S?Ma ?''??E??%?TURE. compri.ing ?????? hand Mitee.tMtehtHyuphoktered in Bilk velvet, t.pMtry or brocatele. cf erefy ??&Me sb?e and color. PncM r.n? (Mm .65 6e, bat we ?si.ter the beet rMl value to be t''e MnoM Mites, which ?U be aubmit&t at JE6 17a 6d, ?8 8?, jE9 15a, and .610 10s and upwards. Nothing in the wor]d to equal them. ? ? ????IT?, .nB? Oak, Spa?h Mahogany. ? Cana? Wa?? wood. Din;nt;-Koom Sui?-eq?l t..ew-can b9 picked up at merely nom.nal pncM. Spe?i attention is erected ? the Di?ng-Reom Sait? in lea'he)- and Tetvet, at ?7 158, ?9 9s, .610 09, £l lOa, £15 15s and upwards. ??i-?E???DROOM FURNITURE wiU be <'??'? ? ?' the high.rc)M9 Bedroom Saite.Tan? mpncefrom.E519.6d to ?1,6 166 m the smaUer MM, and from 918 108 to 50 guineas in the larger S,ZQ. ?I??RX??" ?' ?hal?r ??1 ?d.hand h?.cl? P?? byeminentmak?.at.b?f?hatftheo?iual cost. EYery ?trnmentMng.Jly examined, MKfaUy and aceuratety tuned, ?d deiiveredfree, m pet?ct oond'txa. Bydd rhwng tn a phedwar ca.t o Harped! Tapestry B?sMfa yn CMl eu cyy? or worth ya y,tod y Sale am bn.iau h np, .hySredtn. CeiUr ca<-l Carpedi chan y aewisir y Cairp-btli goreu yn y d.chren anoga n y riw 9ydd yn bwriadu pwrcMU i atw gyda n¡ ph. M.? Mn ?* fi)ir caf)) <F nwr-dan hvn etc am y pria a nodir. bale price. 45 made ep TaMetjfy! Cttpete 3 by3.8s)ldeach. 55 Do. do 3i by 3 22 6d „ 50 made-ue 6d 3by3 ..27<6dMch. 6 „ best ,,3by3X7a6dft<c' 2" 31 by 3. :H II d e!clA 25 made ap (holered) Tap. I 25 mide-up T. 27m 6d each. 4,1 4,, 3 .25a6d,. ??6 „ ? (nordered).,4by3 32?6d „ I ?3mad"-upbcBtBrnMet8CM. .t?3i k)y 3. 42a It 25 ?d??? „ ?by 3 3? 6d ? LMger S:M< will be o&r.d &t. equity !ow pno?:, ? mede M to anv ??????? AU Mndsof Stait Carpeto, FI?T.t ht ?d L'nM'.tKM, tM Mat. and Hearthrugs, wtU be )paci&Uy rtdaMd iB pjnce. .Y''t.f':{:( ,.<),y?:< YR UNIG DE BEEF MAETHLON. GW.i.U!I'lI.&x fOD WEDI m WN'YD O'B BMP GOBHr. Seb ei gymysgu i Biaw4m Sauce, Sptce, nac nnrbyw ddefnyddiau tramor. ? YN HOI.LOL BUR. GWNA G.Wt. BLASUS AR RHYBUDD LLEIAF. NIDOESRALD DE'N"iDDlO UNRHYW GIG ARALL GYDAG EF. CWPANAID CYN MYNEd-a GWEM. A 8ICRHA GWS ,\DFYWIOL. -\TN YR AFR AUR. W CAERNARFOM i R WYTHNOS HON DROS TgOO o latheni o ZEPHYR GINGHAMS, am 3ic, pris siopau ereiU girc. DROS 1700 0 latheni ° ZEPHYR GINGHAMS, am 51c, prts cyffredin 81c. GWNANT DDBESSUS YSPLENYDD AT YR HAF. LOT FAWR 0 OILCLOTHS Pr loriau, Sic y llathen sgwar, gwerth ts. CRETONNES (Crape Backs) am 31,c, gwerth sic. DEUWCH A GWELWCH, HANCETSI SIDAN, 3ic yr un. BEADED CAPES, o 4$ 6c i fyny. SILK MANTLES o I 55 6c i fyny. STEUSUS da iawn, am ts6c. RHAG COLLI EICH GWALLT PRYNWCH YR HEALTB YN AFR AUR HATS YR YN UNIG. COFIWCH ALW AM FRESUS 6e YRAFRAUR. StWTtAU HAF I FECHGYN AM 1/Uc. PIERCE A WILLIAMS. TEAS & COFFEES Dyl&i PRYNWYR yr uchod anfon atn SAMPLES at THOS.JONES& COMPY., 9, PARKER STREET, LERPWL, Y rhai ydynt yr cad eu Te a'n Coffee yn uniongyrcbol o'r Marchnadoedd Tramor. Drwy brynu ganddynt hwy gellir arbed Proffit y Masnachwyr Manwertho!. Anfonir SAMPLES yn Rhad drwy y Post hI' dderbyniad Caii Y mae pob Te o'r eiddom ni wedi gostwng 2c y pwya. JONES' SEWING MACHJNES. l. HUNDREDS OF THOUSANDS NOW ON USE. CHILD CAN USE THEM. GREAT REDUC- TION. SUITABLE FOR DOMESTIC U3B DRESSMAKING, TAILORING, GREAT REDUC. TION. END FORCATAL. OGUESt PRICES ———————— E.HUGHES WHOLESALF, IRONillONGP,,Lt C-kR*i-kRVON S& RO ??\?POt.SEe*oAn.? ? ???? SEASONED TIMBER BNGLISH AND FOREtGN, All yAK<bteM<<. Mahogany, Cedar. Cherry. WMnscott Oak Brown Oak. Otk Staves. Walont. Peak. Rosewood. Ebony. lAsh. Birch. Ti'Tat.work Boards. Sycamore. Elm (Red). Californian  Fleered Pitch Pine f,:J:b 'ne Venee s. Sa?'r, Knifeent. 1 1. Burrs. Carvings Curls. Carv-ings TroMe*. Tamed Work. pMticabr attention !a cal'ed to o'" °? o! Broad Mahogany for Counter ?d C,,oumr Topa- atso w3.Beott Oak, McepbonaUy wide, for Mansion, Church, and other Nvork. Importers of Canadian Ye!h)W Pine Doors, MouldingP, Shirttnga, Pick bud Hammer Shaft<M Norway Extenning Redwood TreUMWork for aMden aad other purpose!). MtIOM ON APPMCATKN TO WALKER & ROBERTS 9 STANLEY RTAD(Op(M eHteFttande Ht'0t, LLANLLYFNI. pYDD FFAIR GORPHENAF 6ed, yr hoBsyddyndiepycarySat, yn Met ei .cnTnal (am y tro) ddydd Uua y 7ted, lie bydd c¡flawnder o bob nwyddau M gyhr y cynhaoat. I SEFYDLWYD 80 MLYNEDD. I PLADUBIAU ENWOG «OWEN DAVIES." GWARENTlli POB PLADTJB ANGHYDMAROL A<M BARKAD Y MIN A lfWT"DRWYDD Y TYMHEBEDD. Goilir eacae!Mnhaia'nwyr, mMMthtryr, gofMntyn yr holl brif drefydd a'T pentretl; ao 1S bydd Ifermwvr yn auaIluog i IIlel y pladariaa hyn yn eu bardaioed-i eu humain, dIKlnnir arnynt gyfeirio at y Perchen gion, DAVIES A DAViEs (diweddar Owen UavKa), Utmidloes, Mont. O.Y.-Edrycher ar fod pob PIaoiur yu dwyn enw 0. LEVIES," "0 hefyd bapnr coeh henw cyfeiriad nJ. Gocheler efetycMadaa Stu;iot, a mynweh g&el Pladurian Owen Davies." Dymunir ar bersonau a fwriadant wertha nen ddyfod yo oruchwyhvyr dro y Pladurtaa hyn wneyd cah cynarot am hyny, pan y bydd ddyct dderbyn y p'ris!au. '< QANFOBD'SPOISOK fnt kitling r&tt k? tmswers well AfMr one drMsing I {oa'd 136 dead next morn!ng."—J. Helathorpe, Leighton. Se. d la 2d to BA-irour# AfD SON, Sandy, Bed', and tty it.

Advertising

Advertising