Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

PROVls!ONS! PRVISIONS PROVISIONS! Pcth bycod o bwy-i? ,'r cyhoejd ydyw iy Lb ,I LHi! i bryt u ?.wyd!'au y gatiant ym- <!<urod y bydd y nwyddau hyny i fyoy a'r Blfon Y mae wedi dysgu Huwcr o bcbt Mbyn hyn (er eu pofid u'u coited) aad nwyddau t?b brM ydyw y rhatai bob ama?r. .Y MAE Y POOL ST. MARKET STORES foMu bod yr hot) w' ddau n werthtr paddynt yo sier 0 roddi DYNA y RHESWl\1 b&'m y gwerthir eymaint c, IRk (11 0 IN t I HAMS, 1 fMENYN, &c ¡ COFIWCH Y CYFHIRiAD, Y MA8NACHDY MWYAt YN NGHAERNARFON AM GROCERY A PROVISIONS, POOL ST MARKET STORES C A E R N A F 0 N. "MOR 0 GAN Y\V CY,¡IW I GYP." TH NORT,) WALES MUSIC CO., LIMITED. HIGH STREET. BANGOK & BRIDGE STREET, UARNARYOis. 4 P. 10s 5p. 10s 15 17'- 37'!6' I Ilarnioniuin, ca;c, hollol newydd 11m 14 10 Deu 5 y am flynedd. >, A nglo A IPerkun Organ, Oc'a\'e, yùa Z- ólt'rll, WlnQt cae dim oud 1O neu Os y mi 2 flynedd. W'Juut Pincette, 7 Octave wydd, am £15, neu lOa 6c y miø am a blyu{(]d Piano, 7 WlIlnut case, am C17, ncu 12s 6c y mis am 3 Myncdd. fiano, gall Collard and Collard (y Piano IDaKcre yn y byd), iron fi-ame, check action, ac yn cynws p-¡Iolls diw. y I 2n ellwo hon £,'7 16s, I neu 5" y mb am Mao y N.1rtl1 M l\C CIIIIPZlOY ¡ i Limited, yn barrd i wctthu Harmoniums ac Orcaos at waaanMth Eg!w"sl, (.'ctpeii, ac ysg-ld3,i am y p'isiau is*f. Stoc'i tawr o't fha.ynar?wynwKti)d. V ?Zf??t, f-f ?. N .I,.rld \l;nrl! 0 boo "'J-' J- -r.>nn mati 0 otferyuall eel dd¡r.J1. TU.NERS HOB \M?E WRTS LAW. Pfyuiranew)dn' 0"11 Otfl"i} DU er'r1dorol. THE NORTH W ALB., J\fU:. IC CO., LIMITED., BANGOR AND CARNARVON. E. D. WILLIAMS (PE.NCEHDD ERYRI\ MANAGKR. CAROLAU NADOLiG. PRIS CEIMOG. GEMAU Y SOLFFAYDD scf cagliad o aDeuon gyda ebyfc ilint, yn odia-t y TorJÍc olff l,hunau 1 II 11 yn awr yn barod, pris <<chyrun,neuyddwyr..ny))ghydmewn alllJen hsrdd h. OYUYMAITH Y SOLFFAWYU Mf tri o ddeuawdau gyoln yn Ilodiant y Sol, ira, pris 6cb. an Dduw" Yr wtth y Ilyw," "Ar 01 yr hat" CHRISTANA?? ?;?, Cantawd Nowydl, seilicdig ar Al,go?i John Bu.y.u. Mae y gwmth bwn wcdi ci drcfnu loyfer a chôrau ieuainc, ac yn sier G fod yo boblogaidd. Pris y go,r au yn u ,ig, 2g, Y TYMHOKAU ¡f & 0 Dodwedd ddifyr ac Yll Oynwys amrywiaeth mawr 0 {;nawdau a Chyo pau byrion a dityrus. Mae y cyffredinol fiJae y rhai hyn wedi ei yn brod )'11 1'lOt; "u bod yn Cyfarfod âg anghen y wlad, A tI cor4U ydyw, eu bd YD sicr 0 ddyfod y pethau poblogaidd yn Ngbymrj. Y GAUAF A AETH HElBlO, S.F, lc, R.N, 4<: fWY YW HUN, H.F. tc. H5. 4c. Dan pydgan Tha;j'oro' i gyetad,eia:.th. Y B ACUCEN A'K XHUdYN, (C ncu E Sat) BY\VEL Y MIL\\R. Dwy gaD yn y ddau nodiaDt Seh yr UD. am retr 0 Ganeuon, reuawdai, Mae mawr 0 law, o ba rlli y mae DuOS CHIVECH UGAI MIL wedieugwerthu, a'r gwerthiant I,au, pC l;.iri,? r gyda bhond31 at yr awdwr, H. DA va; A,I.)" ll'eDu'rJd MaeLr), (,du, HENRY LAURr\i'CKS IMPROVED SPECTACLES Y mae y Gwydr-ddryct);tU t)C!:c" wedi pro6 P fendithlOl i Ioe bwy gan bf feddygwyr fel gwerth mwyuf i rII a llyga d 0 RAI 0. WynneCrtNth, \'sw, L.R C.F..t).R.C S., The Blgblnlcds, PwHiKb, a I Biae'n bleser mawr get.yf ddwyn tystioludb o r<tgoro!deb tich a bydd t mi eneymheHtgyfehiouaI.eut fod mewii an8er, am wydrau." T. Eyton Jonei., Ysw- M. n., F. R.C.S. (Edin.). Crosvenor Lodge, yf<"rit. ena:—"CyDOtthw)a'.t yr lleh etf¡;lthio, y Uygaid, pa mor hir byna y gm,Vir hwy. Y gwydr.,j'. glir, a thu y taWllyJdo ar o en hangen fu.,d oddiWlthynt." 0 DYHTIOLHTIIAU W.edi;,u derb)'n oodivi,rth t'cddygn. Cterig .yr, &0 a 1.W8ant llHld RhMtr i'w chaei end aufon am duni at DAViD PARRY JEWELLER & OPTICIAN, t8, PALACE-ST., CAER ARFON GaD yr hwn y v Gwydrau hyn. D.S.—Y nia, pob Spef to! wfdt Ct stampio t'g.L.hebythyn nid yw etddoLanrance. '?t?s? ????; WATCHE& CLOCIAU'" JEWELLERY. SPECTOLS MODRWYAU PRIODA80L. Rhoddfr HANNER DWSIN 0 LWYAU TE gyda phob un o'r Modrwyau fydd uwchlaw £1, yn nghydag ystafd! or ne:Hdu i'w dewis. w Cofer y CyfeiriaO, ))e y mae Stoe Helaeth a.c Fsbienydd o'r cwyddan uchod, ae am briaian hynod 'esyrmot. I I W. WILLIAMS J()NES, PRACTICAL WATCHMAKER AND OPMCIAN 22, BANGOR STREET, CAERNARFON. H. M STANLEY í YN TRADDODI El DDARLITH ENWOG, TAIR BLYNEDDARBUGAIN YNAFFRICA," YN MHAVIHON CAERNARFON, AR N03 LUN, MEHEFIN 15FED. 189L DrY8au )'n IIgond am chwe?b yn yr bwyr. D?el',Y,uir IIID saith Pris eisteddleoedd: y llwyfan, 78 6e; eisteddleoedd blacnaf, -18; eta y gallery, 3. yr ail 28 laoedd y ccfu, b. Cynllun y Pavilion weled gyda Alr David Jones, Chemist, Caernarf.n. Byfld t.r"DS Thad yn rhcdeg 0 bob cwr  ar Y'liwrnod ?,hod. Wele UI1 cJfte i we ed a chiywed yr enwog Stanley. I A 1LLION OF IA ONEY .H. GIVEN AWAY!" L! UGE sums nre coostaDtty distributed ti by th? wealthy for various purposes, but it hak? remained lor 11. Samuel to practically illustrate the unprecedented donation of a :Millon of Money, amongst his patrons and tbi3 public general?y throuhout tha world, The ig..ti? "V(,I"t',n effected hy H. Samuel in ti! watch trade by supplying his hmous watches direct from the l\1anllfacturer to the has ope !led the ye. of the ivorld to the immense ad\'antaes extended to them. The oriinal price of English 'Lever W. tcht ?, often of inferior qU1\lity, waR seven or eight guin<'Hs. H. Samuel's bmous are worn by five hundred thOUSHlllJ pe, pIe, and It is therefoe computed that the exorbitant profits saved to them collectively by II. Samuel amounts to over a mIllion sterling, Gtand and perfect watches at less than the ordinary retail prices. this month lJ, will eneh\se, free. with each watch a valu- able and handsome fn-e prize to readers of this  H, Samuel has arranged with the Ocean dent and Guarantec Corpo-ation, Mansion Honse 80 that each Watch purchased from H. Sallluel, now is equivalent to a £100 Flee Railway lnsu anco for tweln, moyitils, and entitles the wearer t) an allowance of 21 per for a period not ing six weeks if disabled from WOIk. by injuries I re(!eive-,i in %railway accideiit. Full det,%ils of H. Sainiiells, of Fr(?e Insurance, sent to any aàdress, Send P.O. Order to day for E2 12. 6d, and you will receive H. Samuel's lDagnificent Lever in silver ca8es, and and worth 5 or 011 receipt ot 258 H. Samuel will send his sterliOR silver Acme for ladief; or Ilo\1s timekeepers, werth 3 guineas. Samuel's magnific#?tit Fie?? Piize and Free Railway I AiditIsue each watch. EvelV watch for Five years. A Week's aIJowed. returned if not appro'-eoJ, Pedect satisfaction H descriptive cta- logue of 110 pages, filled with tioue aud bundred of astoundiuR test'monials from all prts of the world, will be Fent to an address ( )n application, gratis and post free, fulJ p,ti?ul?". of H?A?U?L'S?PKCIAL FREE PRIZE.. No?3 ?'?'a'tfif?t'tt NolM -¡H. S&MU?L'S WATC'T. ————— ?)0t) AFREErBIZEHOND Cutthi? Free I ndert- ke to N l?ly thL out a u,l ibol(le, of this Couwn with Ranwa)' \hd :c Xunr i i enc lose ¡abo. e a t the rodue 4 prices' A?(!id..t Of£1 2s Gd Gr£15s,acd t"\ It ith aciu(l,,? freo with each JDsnra::cs ?Wateh H"ndBome aad, ynur I Prize. .t) I :I¡:ntd, Ii. E'awue; O rder It week if I AllPost ,Inrders tobe lli.tI,. to to H. DisahTwl c"aIP{lst Office, Mancheser H- Samue11 H. SAMUEL. I LEVER WATCH MANUFACTURER, 97, 99, AND 101, MARKET STBEET, ) MANCHESTER I A RErARKAHLE .HLACKLhAD I BI(teklea,f,i.ji,q Mf) lonqer a Druà.91"1 I IS rX!VFI:SAY,LY ACKXOW: EDGEU TO BE THE EASIEST, H r?!ty does not ne<'t) any ruhoine: 'hrrdb'M thf )< Mt nA <.{ the brush m?kes it %b Ily, ?s th( Mr'i .?cLca)'. 12, B<'a?'"('nt.phce, Edinburgh. So Httle Wbon usinj!' RlSIJfO uz. ast.nished wit h ease And spepd the work id do", QUICKEST, it ù"' Its work in ]eM time Md vith hÐJf 'h, hhour "f ,,ny ther HacHead.J. H. ME ith. Grocer ith lar les9 .ork much cost, in one half tb" time, B) Ugir 2 "ISING SU!I BLAC L?!AD Tbe gi ?tes more brihtjy shiue ?HEAPR?T, tf.Tfhtr-.MKtynnr) The Civil Service G..ff-l Aud a.. but, littlo need be used, I Itfaextren-.etycheop; "Ibilst aot the slightest dust h med6 For one to clean or SWPl'P. ??"AND" B??T I navr- Mf.) the R]Ct'<a SUJI &TOVF. PonsH. tcr it to any ottt. I h'e tried ka. but t?De 'o equs) this. My hM' ben xr&te 1?? ch!u )Min?. I d:() uot ftf! the iMS; ti'ed ?ter cJelu.iu it.? ) Mtht-rt. h:!te.Mr?L. Huckie.Mttton b.eyE. ?tw?..rt Pa?c?)). Of t) j)acMe:?!' thitt e'CT I ttte« Ah /th .? w h.) ?o"t beUote my vord. hi,nt.) i ut it to the test ? ?. BT?CELEAD ? T i WO?LD -"A)] )h.. f.nui;!ca nboathere Hte i'. MCH': tm y, ::)t\ d";ar.' t,er ne,,er bal their grates st;t) )..? 'u w?.?H?r?'?h, 3roc<!r. Han'?'sU'? 011" l'e',U\' plcket.'s quite enl'u¡:h '( 0 pro' hat has been said, Ii ,'IT (')1(:8 'I is tried none el!e i use] N rr-You???'?? i?"'?!' .w?? benr,y l'aC..19 (of the "¡{IS,G 8UN" tban witb Ha!f D'?r'??O.'e?ofcr?ary'NMUea.l.? ?? ? ?Mg it. Sen.) Two Stumps for p' stage, MCipt" fee C.JHA?CELLOR&Co.LONDCN, E.C. _I L- IVERPOOL ? -N- ORTH T\/ALES ij S.S. Co., JL?t Ltd. tV LIVERPOOL AND LLANDUDNO IN TWO HOURS. THE MAGNIFMEM NEW STEAMER ST. TUDNU," and BONNIE PRINCESS. DOUBLE DAILY SAILINGS (Sunday,3 excepted), nETWEEX .LIVVRPoor" LL-ANDUDNO, BEAU. MARIS, BANGOR, and MENAt BRID&E. (Weather and other circumstances perimitting) liST. Lfvarpool10 45 a ro.: LlandudlJo 12  14.5 p.m. Arr¡veg, Hangor  M I ,,?d. p.m,-Leve. Me, Bi" a   Lltududuo Liverpool ]030 ..m.-Leaves Liferpool 135 430 D.m.; Beaumaris 530 p.m. Arrives M, nai Bridge and Bo ,or6 p.m. The Excarmioii. P&Seniers lea.iog Llvec'pool at 135p.rD. can (jjsembark at Llao- anù ruturn hy 4.SV Tuciiio." tak at 6 4 p.m. Pier DUQs): Liverpool and Llan- nud,o, 1-t, la?s rctur.l 6., 8inJe 4?; 2.d ?lu. return 4s. !iit.f;)e 2s M. Liverpool aud Menai B?ict?e lat clasa ?r. .in,i,?'i'  retut>n 58; Single 3S. Season ..Fir.,t Clal>8.£3 3? Ot MoNthty'lttkets' „ „ '? 53 ot Chil'I?n u. "I I ?2 le.r l?a If f ??.: 5?. 0 t ChiJ-lreu under 12 teu "alf 'e. Return Tik.t?? are av.ti?Me for TWu MOKTHS, "nd by etther of the Foe ?ill further information apply to 20."WA?EM?RE'??' ?VEBPOOL. AT CHWARELWYR, AMAETH- WYR, ADEILADWYR, A PERCHENOGION CHWRLAU BARGEINION Mil WRION, YN COETMOR YARD, BETHESDA, CAN WM. JOH;V PARRY, GOEUCHWYLIWR DROS NOBEL'S EXPLOSIVES Co., LD. I Y RhaTau goren at wasanaeth 41C Y PWYB Cast Steel goreu at eMition 4c „ I VínÏtus, Cuwg)s,Ptrims,a cbynmn BtashoiK, Cast Steetgoreu.5c „ MotthwyiiooCastSteeIgorenSo HMdtesiiickoryibigau 71c yr un. YrOtlgofenam '7cypemt. Shoveisamo ls6cifycy. .H.b5wianGerddt,&amo2a3(; „ Cadwir yHawndero'rcwydtdaugoren mewn Brt Tiiee, Cement, Coed, Ptwm. Cloian, n HoelioD, AiR, Gratiau 0 bob math, Stoves, Lampau, Pctent, Pip'au clai, plwm, a haiarn, &c., a gwerthir hwy am brisian ceiiidnot o isel. GWNEIR CONTRACTS AR DELERAU ESMWYTH. Hefyd, gwneir y fasnach he)aethaf yma mf,wn pob oath o By)o)-. megya Gelatine, Dycam)te, Powdwr Do, Fase, Caps, &c., a wertbirhwyaMyp'istauissf. I Anfcuirgwert\1 .83 a.e uehod t'r Stat!on af;cs&f yn ddtd'ant. Gdjir püb w-anylion am uwyddau prisiau, ond uuf(,u i ?" ?OETMOR TAUD, BETHESDA 0 BWYS I FFERMWYR. SEFYDIWY'D 80 MLYKEDD. RHODDWHH BRAWF AR BLADURIAU EvwoG OWEN DAVIES 1J0B PLAV>UR YN WARRANTED. Cy'n:tby<M!ryPLA.DURIA.U Ryd-enwog hyn san y rhai sydd wedi eu defnyddto eu bod Y GOREU A'R RHATAF: ANGHYDMAROL AM WASTAD- RWYDD Y T -MHEREDD A PHARHAD Y MIN. Dy'M Ptermwyf !oddi prawf Mnynt, a'u proa t drcst"nt en liuii,tin, ac UNWAtTH Y RHODDIR PRAWF ARNYNT, DEFNYDDlRHWYBOBAMSER Ar werth gan Yronmongers, MMnt Gofiant nt-u oddiwrth yr unig berchenogtan, DAVIES AND DAVIES, LLANIDLOES. f)EQP'mED Femate Domestic Servant R frnm7to35ye].rs,obtnin Free Passages hv ctcaiulrto Queensland where they recede On!yP&ymente El for sh.p kn ¡¡.nd tare to depot m London. Farm Labourers, Cardenerp, Minere. Quarrymen, andDrM? ?8 receiv. as?ted pMsages Matned mmMt to have mor than two chtt; dren. On .?.M em.grants received into the GoTern- ?nt?tlree. App-ovedper?pay? faH fare receive b.d o?M ?? ? '? to tbeLocal A?eLt-H. HughM, 7, MM?t- rf.w, Amtwf?. Ans;Iesay, 'M'" ITRT pHETH A NGHENRHbIDIUL I MEWN MEDDYGINIAETH CYN Y GELLIR DIBYNU ARNI AT RESWCH, ANWYD BRONCHITIS. CYNTAF, Absenoldeb pobpeth a all anmharu iecbyd cyneHn. AIL, Preaenoldeb yr hyn a weitbreda er cryfhau y gwaed-Iestri, a'u gaUuogi i ail-gyrhaedd eu bystwythder naturlol. TRYDYDD, I symud gwreiddyn y drwg ac nid ei iygu am dymhor byr yn unig. T E S TtI M 0 I A L ODDIWRTH MRS JOHN THOMAS POST OFFICE, LLANWRTYD POST OFFICE, LLANWRTYD, S.W. APRIL 7TH, 1890. DymucafroddMystioJaethuchelo Maid FRANCIS'S BALSAM OF LINSEED & HONEY, fel y moddion rha.goraf at y Bronchitus neu Gaethiwed yn y Frest. Defuyddiais lawer ereil! o'r cyfryw foddion, ond nid oeddynt yn tycio. Bydded i'r rhai sydd yn dyoddef roddiprawf teg arno a theimlantei rinwedd yn ddi- Sae!. Yr eiddocb, ANNE THOMAS. ? MEDDYGJNiAETH PEL YNA YDYW FRANCIS S BALSAM OF LINSEED & HONEY ? s = s a ? ??DAVIES'"? ?'?' /??\ ?ETmE TO??.,<???? ?NT)B)LfoEs P!L? f?T!S!L!C?6 P!??.? ? ??? ? H ????- ?2..M.? ;?-———? .?? ———" ??\H.?.????? DAVIES, ?s? \?????? Beth ydyw y feddyginiaeth oren at Ddjffy Treuliad ? DAVIES' TONIC AND ANTIBILIOUS PILLS Bt)thsyddynthyddhauPoenynyCyttaMntbwyt&! DAVIES' TONIC and ANTIBILIOUS PILLS Beth symnda ar unwaith Sarni yc yr Ystnmog ? DAVIES' TONIC and ANTIBILIOUS PILLS Bath sydd yn feddygmiaeth eBeithiot at boen thwng yr Ysgwyddan ? DAVIES' TONIC and ANTIBILIOUS PILLS A oes meddyginiaetb at Iselder Tsbryd ? DA7IMS' TONIC and ANTIBILIOUS PILLS Beth ydyw y ddarpariaeth fwyaf effithiol at j!odi yr archwaeth fit F<vyd DAVIES' TONIC and ANTIBILIOUS PILLS GYF?ILL, ?i? DARLLEN! <T? "Methn gweitbio, metha bwyta, methn gr I nuawsydyddianhyn—diysbryd, dig.tton, p;en yc ycyila, I y ,n}o r_r cofn, blas drwg arv gonan n y b'reu! I-, I I '1 gw&ea yn aumnur, y croen yn auaca, y lIygtIU yo a marw. yr nyn 1 gyd I Dim ond diffyg treutiad y gelt yn hawdd ei symud drwy gymeryd vehydig doses. o Hugh Daviea'a Tonic Antibitioua Pitta Owneir y pe!em hyn gan Mr Hugh OHVttis, Machyo- Uetb, perehenog y ?QUKh Mixture?y feddyginiaeth fawr Gymreig at y peawch, &.c. DeaUwn eu bod yn llysieuol (Dandelion, (lamomil?, a 1thubarb, &c.,) ac yn ddiofel hollol i bob oed a e. b. y .Ilysieuol (Dandelion, ddiffyg treuUad end galw gyd-tg anrhyw Dd.-ugglat am Byehaid rbyw. Diau y byddai llai o bob Druggist. Daviee',3 Pillii. 11-Gwt?l 11 Tarian y Gweithiwr." Gan bob Druggist. s.DA.YIES'S HORSE POWDER 1in ø yd w y di¿dÿõ"gIaf I g dw ceffy?lau'men oyflwr  a, god'¡ ceffylBu fy,y do ai 'i, hi. y. ,.odol, 8 thrwy h37..y wedi y nie6ry, 881w eu gv'edd. Argytthellir ei ya neiUdaol at woHa'r Mewyc, at y dwfl, ystw.í't'fIo'r yn ogyetaI a h .di yapryd yr Ni,1 oes dim Antimony yulldo. Y mao yn ddyogel holloI i anifaiI YD mhob yflwr. Gan bob Grocer, &e., 8 Perchenog, Hugh UaTieaChemMt. Maohynl eth. Telir ctudiad dwsin. 1 RUGH DAV.ES8 ) COUGH MIXTURE I BESWCH, ANWYD, A DJFFYLI ANADL. pESWCH Y pEswcH FEDDYGINllETH pESWCH FAWR GYMREIG pESWCH AT ANHWYLDERAT'R MEST, t- Y GWDDF, A'R YStiTFAlNT. pESWCH Is lic, 2s Dc, a 4. 60 y bote!. pESWCH pESWCH Nid rhMd i DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth ganilepwtb- pESWCH y mae wadi bod oaaeo y jtyboedd er's blynyddau, ac r up y per, PESWCH chenog, drw7 drau &tlurdri_- J. ildio, wedi ei berffeitbioln y fatl OESWCH MdMymaeyncaetetgydnabod J. fet dargMfyd«iad gwarthtawr at -f?CHWr'tr y anhwytderau eoho?. y mae pii?YYUn 1:tr1raedh:1 fach ac yn gwneyd eu goren t'w gyn,. PMWCR heU ar ereill aydd yn dieddef. — Nt laid cymeryd end UN DOSE PESWCR er profi ei union. gyrchut yn rhyddbaa y ?e?. ym 'DESWCH ciirioyUMf, yn cynh? My?, JL efy!bau y frftit, gan W6MMo p?b DESWCH M?yd ? chrygct ytnaith. Ni 1. rMd 4 neb o!nt cantynMnu ?n rpMEfOSWWfCtE T wyd ? Pheswcb ot)d )Mfs?? fod y,? ? DAVIM'S-C?UGH VIXTURE Yu 7  By dd  pESWCH???t.??? BDhwylderau Y 0;90dl a'r Freat I pESWCH ?yd????? wrth taw INFLUENZA. C:T Dywed y Parch. E W. DAVIES Gweinidog y Bedyddwyr, Ton, Flondda, Gallaf ddwyn tystiolaeth gtir i bobl- ogrwydd mowE Hugh Davies's Cough Mixture ac i dderbyniad !tM neiUduol M siaradwr cyhoeddus oddiwrth ddef nyddiad ohc no, ac hefyd t'w werth yr adeg hon gy,ida.'r H.AINT INFLUENZA." Dave yr Icnuecza atoch rai o'r dyddian nesai; pan y daw ewch i'eh gwety ar unwaith, cymerwch ddwy o Davies's Torlic Pills, a dogn o Hugh Daviea's CftUgh Mixture bob pedair awr, nes y byddweh yn holliach. Pel rheol, bydd y gwaethaf drosedd mewn diwrnod. Gall esgeulusdra. brofl yn ddifrifo). Gofatwch fed y feddyginiaeth ynyty yn barod. Parotoedig gaR HUGH DAVIE9 Ffery!:ydd,MachynHoth I Y GWERTHU MAWR fsydd yn cymeryd !!e yn yr AFR AUR, fet ag y gall .pawb m'ddangosyn. dnvaiaduai GROESAWU STANLEY. Sydd i fed yo Ngbaernarfon ar y lofed o'r mis presenot. LIawer yn gwerthu o Jackets yn yr Afr Aur. Llawer yn gwerthu o Mantles yn yr Afr Aur. Llawer yn gwerthu o Capes yn yr Afr Aur. Llawer yn gwerthu o Hetinu yn yr Afr Aur. Llawer yn gwerthu o Foneti yn yr Afr Aur. Cynawnder eto o'r pethau uchod yn yr Afr Aur, Ac i'w cael am yr un prisiau isel yn yr Afr Aur SHOP Y DtLLADAU PAROD. Newydd dd'od i mewn :— SiwtianlBretbyn da, i Dycion, lOa t!c. Etc, etn, 18s 6c, 20d 6e, 25s 6e. 30d, 3Ss 6;, 42., a 45a. Eto, i BIaat, 2s 6c, 3s 6e, '4a 6c, 5a 6e, 7a 6c, i()s 6c. Tronsusaa Brethyn i Ddynioa, 2s lie, 3s He, 4s lie, 5s lIe, 68 lie, 7a lie, lOa 6c. a 15s 6c. Yr unig Health Hat yn Nghaernarfoo, 2. lie, 3a lie, 4s lie, a os !lc. Lace Hangings, o aie y par i 30a. PIERCE A WILLIAMS, CAERNARFON, MOR 0 CAN YW CYMRU I GYD. CALON WRTH GALON. /)\ Y GWtR YN EBBYN Y BYD, BANK HOLIDAY, AUGUST 3RD, 1891. r<WYL GERDDOROL CAERQYBt. DYDD LLU, AWST 3YDD.J 1891. HOL YHEAD MUSICAL FESTIVAL. PATRONS AND Rev Lord Bishop of Bangor; Rev Chancellor Briseoe, D.D.; Morgan Lioyd, fsq., Q.C. Thomas Lewis, Esq., M.P. Adm'ra). Mackenzie Admiral Dent; Captain Cay, R.N.; Colonel Marshall. T. Jforcer EvaNa,Esq.,J'.P. T. Owen'.Etq. R.N., J.P.; J. Ll. Griath. Esq., M.A. Captain Owen Thomae, C.C.; Owen Jones, Beq., R N.; Df E. T. Rushes, C.C. ADJUDICATORS :—Mr W. T. Satjiuel, L.G., & M.C., of T.S.C., Viee-presit'ent of London Choir Tonic Sot-fa Association and Mr John Peers, Bandmaster, Bury. TIISTYNAU (SUBJ1,CTS). YR OLL AGORED J'R BYD, L Deg Gini a Medat Aur i'r Arweinydd—1')' Cor heb iad dan 60 mewn rh!f, a fernir yn crea am ganu The Heavens are T611in, (Creation) Rhoddir Medal Aur i Arweirydd yr ail Gar, cs cystadJcua 5 Cor,-2. Deg GiDl a M, daL Aud'r Arweinydd-I'r Bras Band a femir YD oreu am chwareu (a), Sleep gentle La iy," (b), I I Fantaaia Concordia (R. Sm' th and Son, 52, IN ew BODd Street, London). Rhoddir MedttI Aar i Arweinydd yr Ail Band, 08 cytadleua 5 Band.—3. Dao Gini Ii Parti 0 Ftibi<;n heb fod daD 20 mewn 1 hif, Ii fernir yr. oren am ganu "Wyr (Jenkins). 4. Parti heb fod daD 16 mewn I h1f, Ii fetnir yn oren amganuyDon "Creati')c," ichlf 73 o Liawlyfr Moliant. Emyn 344.—5. Pymtheg Switt-I'r Tri a fernir YD oren am ganu, "lJuw eydd Drugarog.6. Haner Gini -1'r :opraQr) a fernir yn oreu am unrhYw unawd (SoI0).-7. Contralto a funir yn oreu am unr?ywUnawd.-S. Haner Gini-I'r Tenor a fernir ynoreu am ganu unrhyw Unawd,-9. Han. dr Giai-l'z Bass, neu Bari' one, a femir yn oreu am gann unrhyw UlJllwd, am.neu ???? ??J??°? T?'E°EV?IN'? ABroDAu :-1. Fod bawl i'I' B-.i?niid raDU nea Qtta! unrbyw wobr VD absenoldeb CytadleQ' aetbneuannheilyngdod. Byi!d eu dyfarniad yn derfynol.-2. Fod all o'r Budduwyr 08 gdwir arnynt, roddi eu yo rhad yn y Cyngherdd Hwyrol.-3. Ni c!un¡ateir uDrhyw os angen, rhaid "I wneyd mewn 4. Enwau yr ,,1\ Cystadleuwyr 1 fori yo yr Y sgriienydd ar nen ern ddydd Awst lat, 891. Bydd TRENd RIJAD 0 bob rhan 0 Fou ae Arfon, i ddyeliw?'y,i -r 01 y Cynherdd HwvraL W. U. JO?RS (Seihot WyN), Old BMk, Ho!yb.?.° WATCHES, CLOCIAU, MODRWTAU PRIODASOL Bhr,ddir F-LOO yn anrheg gyd'l pbob Modrwy, acyetafett o'r neiUdu t'wdewia. 3oSer y Cyfeiria,.i, He y m.ie y Nwyddau goreu am y Prisiau fsetaf t'wcaet— DAVID PARRY, WATCH MAKER, JEWELLER. & OPTICIAN 18, PALACE-STREET. CAERNARFON colofo arall am byebysiad am y Spectols di-guro a werthir yn y Masnachdy lawn. E'lSTEDDFO]) GERDDOROL LLAN FA1RFECHA.N, AWST12FED,189i. LLfWYDD :-SYR J. PULESTON A S BMRMAD:- D. JENKINS. Mus. BAC. (CANTAB.) W. P. MaMLWEK, Bandntaster, B.E. TESTYNAU: I'r CoroFHibtoo heb fed dan 30 mewn nifer Metb y Don (Jeckins). Gwobr, lOp. Solo Supraco" Ar yT[aeth"(W. Davins). Gwobr, lOa. Solo Teaor Ymaon y Cariadtacc (W. Daviea). Gwobr, JOa. Solo Bass Y Bidwr (J."Dkios). Gwobr, 10s. Dnett.: Teno? a BMS" Ai Ian Afonydd.j Babe)." (0. GnSth). Gwf?br, 1.?. Brass Band Fursst Qu?o (Round). Gwobf, 10p., yu Bgbydt. (J'rret a C(.M gwerth TJp 10s Gwaeiry Cornet hwu yo I arbenig sr gyfer y hon san J-R- Wiird t!t8oc8, Mi)N:t!lD8trum6iats M.mutMtMe'B, Ltvetpont & Bt- ketihe-46. Am y Qaickstep" oreu ae yr heo!, Gwobr, tp Ie. Amy telerau Ac., anf"Iier -timp i T. G. ilurgau, Regent Hoaoe. GANWY SCHOOL (LLANDFDNO i-/ JUNCHON). UFA]) REV R. 0. THOMAS. F.E.I.S., &c. SECOND Rt.v M. C. DA8BNT, H.A. (C"mbridge). HuusB A duly qualified Univer8it mBD will be appointed at Ovor 50 pupiiB in Nearly are hutidred public certificat" have b?en g&iaed tiince the of the in 1887 Candidates are new bt-ing preparei for H.M. i'reig. Office; the Jily -,? x rr,t Lo Is-, the ad D Loctis; the BntraocH EXHlllinathn Victoria the 1st B.A. Fxam- at the Royal Dubiiii; 3cbo19,rship Examillaion Sr, L"IT'peter; the W-, ?,,yan Examiiia- ion for to M, "'o\l\)\j. Bb\¡I, Ent.r.IJ\c :Bx,\m¡\H\tion¡ J -be l' hW'lna c"u'k,t l'reliI7l;nal'\e I suf CYNGUOR i WKAIG, yu eyowya Llawl.5 irkr bob tUftter if Ftfeti Jt.u<t.;c H)r Wttt: Brio.t Pds g.t:.lJgol\1yJ ddi-(,,ld y -,m,s o äs i III 6, stmps c leirie,lit(-u Central H.i'.yL' I & no ?i  1. ?4.1, ?? POU ? B OAK. ? ? 4 ramc,( SEASONED TtMBER ENGLfSB & FOREIGN. Ai', Tltickn.esses. IMahogany. t Ctdar. Cherry. WMns.ot Oak. Brown Oak, Oak StavesJ Wdnut. Peak. Posewood., Evoiny. Aab. Birch. jTetwor': B<;ard-. Sycamore. Elm. I,Ca.lifornian SequiM' F gured Pitch pine Y allow :Piue, Veneers. Sawn. &mfec?. Burn. Curls. Ca, vings. TrQ6t.ja. rumed work. Particu'ar attention )s ca!)ed to our Stock ? UroaA Mahoj:My for Coanterand Copief?r T?ana'. a!.? Wainscot Oak, cxeept'onaUy w?e '? don. Church Md other wort? ImporterB of CaattdiM YeUow F'ine DooM M.uMing8, Skirting, P.ck ?d H??? s?' atM?orwaya Et?nding K.dWt?? T?rreeuIIit.awwoorS? &)i Garden and ether pu'?oaef PRICES ON 'PkrJCA'Slote To WA!K?R" r toSER?? Stanley R?d<0pp..i? R.? .da Theatre) r. T I, -.L,. r v v,.L CUNN BROTHERS 1j,RChA,[ 1A11,,)RS. 60LVHEAD SANFORD'S POISON for kil!ing rats aDwers weB, An-, drésir.g X foncd 16 Je)*d <ex n'.mirg.—J. Blisa qelsthurJ;:>l\ LM;;hto' !<e"d 18 2d to FORO AJ.W SaN. ?!t&d) B? 's and try ;t

Advertising

Advertising