Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

j ? LLi?L? ?iilfR ?r?R. <)MB)3X3!E?' ROYAI MAT' STEAMERS. MBP ? T. I ??B?.??'?". BOB I DYDD ?' QERMANM.Meh. 10 'TEUTONIC Meh. 17 ???'y ?  o'Ùt f??l t. ?ot yUheUhoB i ?Ky?«?o't ? dosh?mt?h ?? nrol y Ui-.U U- 1 97,1 .'r d'?-lrtb yn nth'tf mo'm ?'Uan a thrcf.tia?fm.M y? d'tis ttp'?b ew.. mctde'.thiM. Nt cbeir byth wt.f? ?n?. ??u 'Md.itbwyr. Steet?e am brist.u ?t??- AmfMyUon, y??M. R. Uw-'?Shi)- ? In- BBMancBroker.?W. J. WUli??B, ?eoi y ? Mch- Btd, CaeniM'fon nen a R. Rot??f. Bet tesd? Owen E. Panfy, maoMobyftd llecM. Do) wyddeton i"? 'wwland? Pen??; ? P. Jones, Od Bank Caet?bi :W. M. Joneo OhM-ch-stMet.MMtt?M n. ?? Roberta. &oc!t Ootta'?'OT?'?MMaw!Taly6aK; TIush H'?he? 7 MM?t?w Arnl?oh; W. 0. Wi:ii?B. ?oeWarehouMUantwftt; Matthew Gotd!e ai?.H-? atreet. Bangor) R. C. Evana 1 Min.?M, DoigeHy; Mo ?- 1,??, 1??, t Co.. :?. Le&denMl.sttMt. Uund?M?n.E.O. a M.Whtet-ttMet.Le?w!. 1 LLlNELlŒAN. ——— AGFRLO"GAU BRFNINOL I NEW YORK INMAN & INTERNATIONAL 8TEAM- SHIP Co.. LIMITED. 0 ,l/_ER_P_ WL I NMW YORK BOB DYDD MtiKCHRR 0 Qneenetcwn bob DydA lau. Ftta Cludiad yn y Trydydd DoshMth can <Md <g oMdo unrbyw UneU aral! o'r radd &Mnaf. Cludiad yn y Saloon a' AM Gabaaam brtatan Heeymot. T;,r"ugh J3oot!ttSt t anrhyw ran o'r Unol a Canada, yn cynwys Manitba lrlrlogaetliau Goc:!eddo! a Do-OrUewinol Ymofyner & RICHARDSON, 8PE'CE & Co., 22, Water street, Liverpool! neu &'T Mri W. J. WUUamB, 7, M!ket stroet. C!\rn<\rvon T. 8. :nghMQ, H!gh <t)'eet, EbnneMr; 1'ntcbM-d Brot!. & Co., 3, Co::)hnt. P,,irtmadoo W. T. Jones, S 'New street. PwUheU; E. Joaet, 173, Hlgb street, Bangor; H. L WtHiams. 'i6. Bryn;enjth, Cacllwyngrydd; W. R lg,,)"Bl StationmMter, Treg'Ar'h; Uns" H;H¡;he, 8, MMkft Btreet. Amlwch: Rfferf Parry (Trchor UMbiJ Bethoeda 0. Jonfs. Old Post ONee, Penygroes; W. Jonf), Ro""hill Rtreft.fnnwny. ??? LLINELL Y DU.NIINlUjN. AGERLONGAU BRENHINOL. 160 o Aceri o dir yn rhodd, gyda Bonus i Ymsdydlwyr. Tehran Arbenig i Datthwyr bob parth yn Canada Yn hwylio o Lerpwt bob w,ythnos.. Y mao agedongau y ]iinoH bnn yn t)aw? o bob cyHcufdf.raa. &;?oon, Second Cabm so y 1",¡ Am fanyli\'D pellarh ym' fynor a F)ina Ma.in H. Hu"hca, Mark't-row. Am'wch; n. Tho,na,; !:?, H lyhcRrl-roarl.Upper '<. J. Thomas. M'.rk'et-p'aco B)aen''u Ffosuung; H. J WHIiam", 7°, Pt'oybryn. Bftbeada W. J. Wi))iam9. 7, Market.street, Carnarvoa; R H. Stytho. Ae.-onntant. Carnarvon M. (.iMie. B,gor H. J. WUtame, B' vn t; zenith, Caettwynpryd?; M. Ingham, Th Story. Ua"ber'?; W. Trevor Jones, 5, New ettpct P'vt'heH; 0. E. Parry, State Mert.han' Do'wy.-deten, R.S.O.; R. E. Jones, RoseHiH- Btreet.Cunway; J. R. Jonea.S.Mostyn-croscotit, Llandu,liio, or to R. J. Haghes, Poat OBiee, Rbo.stryfan A rYGOMER I'R CfMRY. "Gwybodaetb sydd Nerth." GO\IR RiBfRTS (CYMM Dof), 29, UNION STREET, MVERPO&L. BYM)EI)t'rrha!ay'nf'ymuno cart y man- teli(On toreu wtb proesi y Worydd, yn DghYlh'r (ares rh"t9f. !t))fon at Go.cer Robei -ti (Cpnro Pof). yr hwn a rydd id"ynt bob gwy- bodacth angen) heidiol draa Hnetba yrAmerican a'r S Rhodf))r tocynan i deithwyr eyda'r oH ager- !onr'"u yr Inman. White r-tar, Allan, >\merican, Naiona!, ae erem. Tolir >ylw i docynau o'r Am. rici. l ieaf i'r Gwtt'Hyn.-o'-eu dros y Cymry. stfamere cryfEf sydd yn hwytip Digõn 0 fwyr1 da, pob cysur. ad if)gelwch. Nid yw y swyddfa lio,, yn bookio tramorwyr. 0 waith a chvBog da rR Aineriria. Ere forf O.d a'r rhlli fydd 0 dan ei ofal ar au dyfodiad i Lcrpwt, ac a'u th dd yn dd'ogol (y Cymry gilydd ar fwrdd y Cyfarwyddyd anna'dediR er Bierhai arbediad o'1d coftwch srifenl1 yn gyntaf (tnrlo.ed po'tage sfftMp) at GOMER ROBERTS (CymTO D.'t). Passenger Agal t, T,'mpl!\r' Hotc), 29. Union-street, L'wrpoo!. D.S.-Ymaecidyyn bctaeth, yn ymyt y Landing gta-'a, Swpor, gwely. a brecwa,t, 2e 6c. plant, haner pris, yn cynwys pob at- C-RTRFF ODDICARTRfF I'R CYMRY I ?M?? L? AT? RHAle?UD TNBWKtA')U .0; _to ,10 Y1FUDO. VMFURO. 7 Mar. ?' hyhyau el i(?i ef YD ?YMUNA aUGHHUGHES, 7, Mar- II ml}ue<h Vn OrnchwyJiwr penodol dro ? nad? ? Qnaenel&nd, < rodd! CLUC!AH" A 0 dIm y Trii-y r0d. H. nawydd ddychwelyd a1' 01 0 yn Canada cywir um y a'1' a lIooeold gOf6n I Iy"oo or en Mae daa 0 leihl" B. yn wyddo¡;(ln..1' Mil 8tea.e. ('otlit am pawb af eo 'ty'odtad ..Iverpool, AQfooHr Panr o do. I R. H.8 r-heir ticket fYllod gyda Ilon yr y hwy yo d..wi< lIe oreu y y!long "'j, y y Stamp i gaol ateb yn 01 trwy ..q? HUGH JONES, H AGE; AGEXT, S, 10, VIRGIN'A STREET. ST. PAUL'S' SQUARE, LIVERPOOL, i -)T\YMUNA HUGnT JONES byhbvsn y JL? ?enir ca? pob gwybodaeth yn nghy)th yr a?eripngau fforeu i wahano) batthau Q'r byd -America, Canada, Australia, ac hefyd ? WLAUFA <:YMKt'IG—PAT?G!O?IA. GeUir gohebu ? ef yn Gymr?etf nen yn Baesi,e, a cl eir atebiad gydft thread y pot. Cyforlydd y rbai a )ydd dan ei oM ;tr eu d\fo')'adt Lt)rpw), a rhydd y Cy'nry gydft'o gjlydd yn y ,hanau goreu o'r agerlongaii, Y 111'\0 gan H. J dy mewn man cytt'ua, yn ag e i oreaf y thciftfTdd, ac he{yd t'r Landing M .Rt. Peb eyfleusdra a chysur. Ei arwyddair ef yw-Gwelyau gtan ae CM y, a phris rhpsymo! ra fwyd a Defy. Cyfarfyddir pawb ar cu dyfodiadi 'r ref gan H. JO\ES. ?? WILL? ? WiLLIAMS ?BMtltr (r:YMR() PUR), PASSKNGER AGENT. No. 27, UNION STREET, LIVER?OOL No. 2D7D. YM'JNA hyeb?u ei gydgenedl ei (od A vn B. 'okio P?wiigers gy<t¡Ù ?teamer, goreu i bob pa?th o'r America, am y prisiaii isaf. 1i,'fyrl. ceir pob Am amtior hwyliad Steamere,oi3dgo -bi yn Gy-,mg, nen ,aes. ii-?g iig ef,a eicrha v telir y eylw m,,itxylt cr co66 y lJooedr1 mwyaf °1:"1ru8 IU y 8teamH8 i't- "aw' a eu fddo; a hwy ar en dyfodiad I ferpwi, cr :!IW)'n cymoryd goM pnodot o jL.at,page.—CoBer y cyfeiria, achod. i).8.—Cvm''o Pur Sir Gaemmrton XM .? AT BAWB SYDD YN BWMADL ?3?. CRONSI Y WERYDD. 1T\YMUNA LEWIS ROBERTS (sydd dt J-? htman wodt eroea! tawa? o weithmu), hy!byau y p'!Ut M! pch .gTbdü<oth yc yr agprloDgau gONU I 10J rllonau eT- Amorics, a 1Jbcb nyG' )yarw)-d i y.(udixotb t'r rhaaM ':M'u o'r byd. Gailirymof,i 'i g e{ yB ,Drmrakg ceu yn S&eaoBeg, drwy yti tic &to. :Sy,d yn cyhrfod y rh&t iydd o c. ar ,i dl.adia.d i Lernwi, a irhyd6 y l,!ydd ¡n r IhWl3n go:u o'r agodongan. Mae 81 f d hyw oaith mlyuedd rr. Amcrtoit, ag egtUf yw fodhyuy yn e! gyrncwya. cyfarNyddwr profladji. D.S.—MM gan L, Eobertt Dy hetaeth < cmSort!Aua yn ymyi y Landing Stage. Bwyd- dO <t gwelyau am Mean rhctytco!. i MrM ydyw:— LEWIS ROBERTS, PMMcget Agent Temperance Hotel, "T/'<TH' I)I}¡C' #WLVS PJJNNYRUYAL <t NTKEL fiLLS fOE Ie corrects all irre¡ruIaTiteg I all obstructions and reliove the distressiu 1I,rol'tom 80 )Jrcvelen ,ith tb. ses. BOIfJ8, 1, lid ""ù "9<1 of "II chemit?ts.receipt,) ? ?Stam?s ?y ?h?a? F?r??E?cS'?' -N OtiB?UB.H.?..? ? ? q A LMKELL Y OULF. I ? ta? NEWYDD DA I YMFUDWTR. y me Cwmni y Llinell uchnd wed! gwneyd I trefniadan i hwyJio en bagerlongan 0 LERPWL I PORT MADRYN, Pataconia, eet y Wladfa Gymre!f. FeDy, o hyn aUan, bfdd yn hwyca- dcd amrferol i bitwb a ymfudant i'r Wlalfa; gan na fydd aieieu iddynt lanio yn un man nee eyrhaedd yno. Tolir y 8ylw manylaf i'r ymfud. ae Rwyddau. Bydd yr Agerlong GULF OF PAPUA yn hwylio Mehe&d26. Ceir pris end anfon yn Gymraeg neu SaMnpg at William Kieot & Co., IS.Jamef). street. I;Ivorpool. .r;D TASMANtA '—— ORIENT T, I N 'R I YN RWYLIO BOR PYTHR?NOS, GYDA'B LLYT3YRGODAU. DYDD i'r LIoncan canlynol ada3l L'nn- t3 dt!n fel v canlyn. a Ptymoatn un diwmod yn ddiwoddM-ach, Nap)M naw iiwrnod yn d3!we<HMMh, gydA ilythyrgodau ,,¡ Maw!'hvdl., am I Mawrhvdl,. ADELAIDE. MErJ;OURNJ!i RVDNEY, gan "1\ yn Colombo a chymMyd toithwyr am 01\ borthladdor:dd utra1aøtR. AKertonR. Tona. ?.F. Dyddiad OROTAVA. 5,552.7.000 Meh. 19 AUSTRAL. 5.524 7,000 Got 3 ORHBA. 5,M2.6.0CO Gor. 1< CUZCO. 3,918 .4,0(0. Gor. 31 Gall tetthwyr yn gadael Uundain eaith diwr- nod yn ddiweddMach na'r uchod M yn telthto dro y tir ddal yr agerlong yn Naple Loading Berth. Tilbury Docka. Yr agorlonan vn mhlith y rhal mwyaf a ehyaymaf. Bwydydd o'r fath oren,bmths oer a chynax, y golouni trydaaol drwy'T Uongau, af trwyadl. C)adia.d ya fynwys Diod, GNvely, a chvSoas- demn y caban; 17p 178 i 70p. Ni bydd y perchenogioll yn gyfdol am < odiad. gohiritid, na ohotledtcn o unrbyw natur a achosir gan y 8efyll Den y clood allan. MaMgere, F. Green t Co., 13. Fenchnrch- Avenue, Be Anderaon, and 00.. 5, Penchareb -avenue, London, E.O. Am deterau i deithwyr ymvfïrer a'r firm d!- foddaf. nen â' !1orQchwy1iwr yn NghaamaT- ton—W. J. WiUmaa. 7. Market street. Yn Dolgellan, R. 0. Evans, 1, Minaffn. 52 LMNRLL GUIOK AGERLONGAU LLYTHYRGLUDAWf, BBENHIXOL A'R UNOL D.\LA'ETHAU. o LEllPWI, I EFROIJ NEWYOD BOB SADWRN ALASKA Meh. 13. WYOMING.Mch. 20. ARIZONA. Meh 27 WISCONSIN. Gor. 4 ALASKA. Gor. 11 Galwant yn i dderùYII Sal" >u Passa!fo 0 Lerpw! i New Y(\rk, lOp i 5p. Yr s.l ana.n a. gtø'ra.e "'1.sage i w Yk. am isel, yr a ¡rynWV81 d"ig"uedd 0 fwyd. Anfonir teithwyr parth Uno! Ch d, Y .??'?dy,? m I1rolyes brofiadol I1r fwcld pob agerl?ng. QOMlChwylwyr i G?ui I.Iongaii Kew Zealanll A Go h-yll?%yr.1 B,hi.?l y. h?yli. i b.,th YnJOfvuer a Guion Cyf., 21, Lerpwl; nell a .ToneB Blaenau Evan Jones, Insn.nce Aent, Morla Nevin; Hugh Hughes, 7, Market Row, Am]woh; W. J. Williams, QUlHrymen's Union, Owen B. PIUTY. Sl1\te Mercb"nt. IRhmael Lly. Llan- rwst: W O. Jones, Auctioneer. Old Bank, 4 AMKKMJAN lAgE, ? UNITED STATES MAIL STBAMBR'=. LIVERPOOL TO PHIMDELPHIA, class fl111powered Iron Steamships. for to a", Line. PaeseIlera and Goods at on The Wharf of the PAnny}vnnía IIRB 'iBOBTBST AnD ROI1TE TO THI WHST, Aoply RICHARDSON, aPENCE. A Co., 19 A 32. Vater-otMOt, Hverpool LooAB AaztfTS.—W. J. Williams, 7, Msrket- etreet, thmarvon ) EfaM & Co-. Herald OfHce. CamMvont R. G. Roberta. Rock Cottaee. areiau MawT,Ta!ystn'm; R. Roberto. Bethesdf R. Roberta, CHyulKfon Hotet, Bbenau Ffeetin. to):: H. J. 7n. MEDDTGINIAETH BTFEDDOL. PELENAU BEECRA"M. &DDII,FA mitadd ?,u bod In vtlltb my us GINI y BLWOH, -t anbwyldomu y p?Yd yf, rd .d..d ?h". byn )d oer, y.peldl..u 0 colli arcbwaotb fwy.1, byrdra anadl, bolrwymedd. ysfi, e: cdll(. &c., &:c. Rbydd v "Mn. -Ynt,,if ?l?wvthhtd vo ,11. o.in 'ovnyd. 'Rhoàdi' .oga?th d,?.r i bob dyoddefvdd i Tod<1i aT un mychid Pelenu byo, a hwy yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywOO 0 bob oedron, I mae I Pelenau hvn 0 werth gan fod vehyd/g ddognau rn carlo ywalth bob Imaw. ae yn bob .tt.lf,, ,.E v 1"h 1.11 ydd y. ?hotd)o't 'IoC N' rn';uo/ fe", f-, h,,h-ilynL Nid yr un feddrginiaoth yn yfBrtal IL Phelenau Beecham am sYIDud ymalth u"byw r"y.tr neu afr.leldd,dra yo y Oll eu uool cyfar- sydd rn oglyn a phob blwch. bydd Iddynt mewn bY" ..m.r ph rooreb <>e<\ra" t hrynhar1 ",f JIbe hyn wedi Ði broft gau filoedù syJd rb.>ddi prawf ae eaol y budd rlrwy eu Ar LI? g??n, ??,ti a.11 anbwy 'IFdderau vr afu, gwaith odant fel a egl tod yebydig rl a ognan gwneyd r "I f dd.d?. ?r y r ewynol, adfamnt w@d ll d.g.?.o-t d? dy it hl, r Wiltrout I RU08.WRID ieehy4. boll ynl IOnlanyddol y dvnoL ."l/'PEITJIIAU" y? y b:,i b Y'" Y rb:ù byn a addeftr 810e<1<1o bob dosbarth gJ\i Yda; lUàd;b .bol yn y sr y mae IDwyaf 0 8WYNBELENAU PESWCH BEECHAM 1M meddyglnlaeth 1 Beswcb yn gyffredino Dlfr,g "nadl, Anbawsdar Anadlu, Byrdr Anadi, Tyndn g. y &tbarra:,e e..u hyn y. ?,. %by.I. Hwy y- y .1 g, i" w. yr ymd..imlad 0 r:l4.lrwasgi..d ac ",nhawsder mewn -,Ii. b.b yo amddlfa.d" y elf '?i gwsj¡. Bydded 1 unrhyw orawf ,uPelon"u Beecb. \\to. ac byr am!i8r y UMHELtAD. -Dymuntr M T vhoa.td: <yM fod y geir- i,, Tio?ham'3 Pilli. St n st?tmp y ily d fa ar bob bhreh ydynt. Wed! eu p..r<lto! yn u?,w? .,< a, .ertll y? llyf<DweTt.bol m%nwart n,gan rper.b,?ve  h ge yr A, ,?th g.? y? holl .I1""t. a yn "hoo IDan -D.S. Gyda rbddi, Hewn A NTIASTRNI.ITIC pOWDER. M?ddy?ichath newyd' hyncd at A. S?T?.H? MA, DIFFYG ANAUL. TYNDRA YN Y FKEST, HEN BESWCH, T. 1'1'1"'f! "L.i" 1 ltlLUlJl:(jOl I)LtiYEFt'LYE. MM hwn yn un o'r ditrfrM.'yddi?Mt rhyMdaf ya htt;6..i meddy?iMMeth. Mwy ddetuyd.iio yr AntiM- thiii? ?° P,)wgt?r, y ot y Gy{Mnyddi?-tu sy(!d ?yd? phob biwch, o?.r c.,m?yt,iMd b,,m ? hoUo) yn y ewrs Mtetat o r anhwy!.?rau poentf a ptMrygius uehod. '"° y??'? 'tyoddefydA ei hd M ?oUi ei mad). M)a mateth'.th defnyd.Sioyr Auti?th.n.ttio Powder fydd rhyddhad unwn?yrchot. Yctn-d? !tftu o lawpr o dyst ?iM'.h&n s&n rf? sydd xe.U ele) Uwvr iMh?d trwyddo- TYSTfOLAETHAU. Oddiwith y PMch D. ROBERTS Hydref20,1890. Anwyl Syr D ymuziaf trvvy hyn &m v ga fy Db::ndS¡;a;trY¡''cl;a. TIXŠTHlfTlö POWDER," y m'le wedi bod yn dra effeithiol i ¡ininrn y Bronchitis a Diffy Anndl ar fy pan yn ,i dd?fnyddio yu ol i h Yfarwyddyd. D.IVII) ROIBERTIQ. Oddiwrth!Mr L. ?ARRY. Bontte. Octubpr 26, 1890. Mr Owen. Sir.—PteMe send me motbe)- box of yonr "AXTIASTHMATIC POWDER," I 6nd this first box have used has given me a Tery reat relief, espi-cially at night. caDsing me to much mtter. I use tlit3 IJowder every night before going to bed, and I am to say ngain that I a grea4 from it bliged, case is a long standing one. Greatly obliged, YOUtS rospectfully,Q L. PARRY. 1'wgMt gan bo!) Draf!;?tst mown biychan Bwllt Y" un nen IIr dderbyniad 14 0 øtamp8 oddiwrtn y WILLIAM 6WR'V Chemiet, PwUbeH. Agents— Dav!os and Co., Penygroes. R. Jones, Carnarvon. Jenkins, Porttnadoe. R. Edwards, Ffeatiniog. Bowen. Criccieth. 3174 TORNE D A VIE S I TEGID HOUSE, COLWYN BAY. Town-crier, B!!t poater, and Distributor un ier the Locat Board. Member of the United Kingdom Binpoater Agoodation. 609 No. l-\JUH.tiK' HIGHLY RECOSI 'ILE AN) GR?k?iL E 01 MENDED by Med- PILLS. cx Nr, I-GFOTtG'F,'F ical k, GRAVEL PIL{.S. n Nn. 3OEORGE'S ally held it. '?igh PILLS FOR THE fllltl\A'" PILLS FOR THE ??N-tNj?W! e?-w?. mORGE'S FILE AND GRAVEL PII.. ?Yn ?dadt Sn ydyw ??eth ? hynod yn y. ? IEORGE?S PME AND GRAVEL PILLS ???yiSd?S? yn ? gwlad wa?ddiedig dan h?. SEORGE-?LE AN? G?AVEL ?LS ? ?aith?tMol d?gd Y dynt 11 edi en profi a'u certifm yn FeddygtDlaeth berffaithieffeithiol a diogel ganamrywo Ddoctoriaid a FferyUwyr Lloegr a't Ameng. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS ??Y' ?a?y?hydmar?r ?yS y PHes ? Gra? Uuawa ..nhwy?rau eraiti aydd bob amser yn en canlyn, megya ?? n? C? SS?ypSDi??????? Poen yn y Cefn, Ysgaf ader ya y Pen, Diffyg" Trouliad, Rhwymedd, LIyngyr M?n, DiSyg Anad Poen yn yr Arenan. GEORGE'S PIIE AND GRAVEL PMLS GEORGE? H? E ?????? ? ???? ? yrTstumog. Poenditfawt yny Co!uddtpn Gwaew, Cf.l!c,TeimIad o bwvsau yn y cefn.DwfrFoeth.Dwft-tttfdn?.GweMtad yn bwl ac aneglnr. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Buan aymndant aychder a bias acnymnnot M y Genaa, Chwydd yn y CMnum ar Traed, Pcen yn y Morddwydydd. GEORGE S1ILE AND GRAVEL PILLS A ay fondant bob rhwyatt o'r Arenan, yt.Afa, a th.ed.„feyd-d ,y-.d.,wf,r. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A woittiredant fel "Bwyn" er aymud yr boU boenauaaeaosi.t gan y .Pt..tas at Gravel. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Dylent gast en cadw yn wastad wrth taw, gan y tnedda cjymeryd .,ych..y.d,ig o honynt ar ymddangosiad cyntaf y dotariaa hyn i roddi ataHad boan at en cvoydd GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Bydd i'r personau h;nyaydd yn gweitbto mewn Heoedd!ia!th,ac ynanadfn awyr acmhcr, cea yn dityn galwedigaeth eMteddog, gaet fed y Peleni hyn yn an- mhrtstadwy iddynt. PILE AND EL PILLS Adferwyd iechyd miloedd drwy y Feddyginiaeth hon. a hyny pan ddatgetud gan Fcddygon eu bod mewn sefyllfa anobeithio!. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS ??w??b??l? 90 y'un.gan bob?Iyddpa?ynyr ho!t fyd. Dfwy y Post, la 4c a 28 9o yr nn, mewn stamps. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS ??G'?S ?w? ?ae?rwydd d.?yb y Pe? byn drwy y. boH S?ryl'f?ed??????? a thracbwantns iw befelychu, ac yn am! twyIlir y claf i Pdu ei fod yn cael Peleni "wirioDeddol GEORGE pan nad am[ twyllir y claf i gre ydvw ond yn cael rhyw GYMYSGHDD DiWERTH A PHEBYGMS yn ea He. Maa enw y Gwnenthurwr wrth bob biwoh o'f Peleni gwnioneddoL GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Y mae perchenog y Pe)om hyn wedi derbyn drosddwy 6t o Dyatio!aethan pwysiq o effeithiolrwvdd y feddyginiaoth hon, ac yn eu plith mae amryw oddiwtth eddcgon a FferyUwyr; MEDDYGINIAETH GLODFAWR TTOLLOWAY'S pILLS & OINTMENT Y PELENAU A bu'ant y t;waed, M a symadaat anhwyMeran ar yr AFC. YB YSTUMOQ, YR ELWENOD. A'R COLUDDION. Ctyfhant ac adferant i techyd jtyfaneoddiarau eiddiIaMd, ac y maent yn feddyfiniaeth ar uhrfiadwy werthhwr at bob anhwylder ag y mae merched o bob oedMn yn agored idddynt, i Utant a rhai mewn oed nis gellir thr.ddi pris rhy uchel araynt. YR ENAINT. 8 tid feddyginiaeth anffaeledig at goesan dalarus, brestiau toredi, ao hen ddolumu 0 bob math. Y mae yn dra effeith'o! at y Gym'<!wat (Gout), a'r Gewynwat (Rheumatism). mat hA. NHWYLDEK TFREST. GYDDFAU DOLURUS(?o? T?o<t<<). BRONCHITIS AT PESWCH ANW*if'. A PHOB MATH 0 AFIECHYDON ATHARDDIADAU AR Y CROEN. NID OES El GYDMAR. GwBenthnredig yn unit; yn Sefydtiad Thomas Hotoway, 78, New Oxford Street (d)wedd ar 533, Oxford street), London. Gwerthir mewn btychaa neu bottian am Is lie, 2a 9f, ts e Us Ma a 339 vr in a aellir aa caet fan bnb (feryHydd drw vr hott fvd. ?w?e?o?e?e?w?w?w?w?w?w?????w?w?a? ?<? lEC?!BAWBO'RD!WEODi + —-—_—??— ? ————— ——— ? —— ? — <? Y C?yd Cy.I?.-Lly. Syfll.g(lih.ti?.-A.t. Ch-ikl*  3 Ii g ¡;. (Gou." Y F-rld?yd?,,t (Sciatica), y L..ynwsl (Lumb&go), &6. MewnØr lIDJ.!ler. ri [ tJ allu nerthol. [g + ?i?' LEW? RHEUMAT!C ES8EHCE. ? t ? ? -i,, pftc, 2/9 pef Bottte. Four in a CMe fbr 10/ 'S ? ? ? ? ? '?E. DARLLENWOHtDARL-LENWOHUDARLLENWOH!)) ??? .I "1 .J: + g; b,OO 5 ¡:: mll.tannhefny-ny Jf!\edYtltWYC-.{¡m:}h\Uti\hcfiWn n'>i&HUwftht;ofihyn,.).'Pe.fUddn. ::I tro =to 8. 1:;I;33ITtdhdifo R ;u :r'ntcbGyj ;d \t g.. > F $ na dIm w. ymhwY.!l1d yn aU.no1; gan hyny, i.lyddch ?ID.1 so na wertwoh eich aria.o s'ch c: r=" 0 0 + bA,g amcr ar ft:dJygmiacthau dlwerth mCj{y Ohw, Eh EnajDt.ac yo ybbllilu.8nd prynwob)'nddloed, (11 8.. go c.g. Yrho"ynd'1idd'dlrwrrt:IJ¿i'ATlH;W;dleldar,.nfocl, f';i g; .) ?iNT??????Hf????  «,. :J of 0 t;5 ?ii? c ?S.?s>?u???? ..??????? e?? ???? ? s.g?s??-??< i.?! 5?s?§s ???-j? i??i?!?!??i + 6'E.g zoo" I%  I:: I- t: a. + L.I.J a:=- 0:: -< w co < III:! =; ..d :gø;z::s:: ffi l)(¡jJ..n ?m? ?!? ? ? < < ? ? e ??& 'IOHQMAKKI NA ?aJ.Og HOMIS!30 ?s ? .gi.J- c::d-,<)a:UJQ,. S :EWt8:If<1::¡:+ ?'E?H''S' tmn}u?ttt?!ttp?)qNmM'<a?M?Mq<ptppoq)i ?g.3?<? ]': ¡l o.md ttl 'P9"A\ J: PO!pa\j °nI:l:!rÁ¡t dO;p:t¡P f ,q 3.' Õ I. :S' '1 3g 1 'f:'IÁsfÁiàl_Ápla :"l:¡û;'f':n'i;:¡rlt.a:t\ ü; t' a' S ? ? .BtM < xMmtou 9;j, '?jMtta? M Keepp tm (0?)?}? pi?t q?i<t?e? & ? S =! A ? S'!?? _X?o e?)og jad e/B eopd ?§? ? ?iPsa3LLia mavi3?3A <smm ?! ? ?aA13jjA3![! iMP!MAMn? ??<-?<-?<<t<?w?w?<-?<t?w?a-?e<?e<?<t?<t?e<?e GWELLHEIR yr INFLUENZA. 'RELIEFFR 'M COU?- 9 IHafflanS.. Balsarn I_ TEN M I NUT E S- TDALMHOREHOUNDHAYMAN ? a fedda anw er's 25 mtynedd o fod yn feddygitUMth fuan at Beswch, Anwyd, a phnb math o aohwylderan y Frest a'r Ysgyfaint. Wrth ei chymeryd, peidia y peswch, diflins aHoByddweb,a8ierheirCwBg.GwelI'ieiryr Influenza, MR T[[)\[ \S \B,RLE), atjoll !r, 4)1, Rnd, Ljh L.a, a ysgrifana :— "T,cb 9:ed, 1889 —Ar nl dyoddef am wythnosM oddiwrth besweh caled, cymMais ddwy ddogo o'ch Bat'n, a chefais ryddbad mawr } ac M o[ cymetyd un botel;:¡id, difl.nodd ypeswch yo llwyr," Ar worth gan bn!) werLh Ivyr Illddyoiaeth. Pris Is lie, 29 9c. ft 49 6c y hot i athodyn Aur, ndai n Y Brif Wobr, AdelaMe, 1887, YMBORTR M6wnA.!MB,le6e266c.a5s. I Blant a rhai ,A6Mh. BENGER. m imaethion, a DYFYNIAD 0 LYTHYR OYFRINACHOL "Y r wyf yo teimlo y i mi ysgrifeol1 attoch i ganmoleich y mae wcdi bod yn i acbub bywyè baban. Fe eich ymbortb bob amsel ¡I yn adnabyddus Ue bynag yr af.' Dywej y bonflo?i Medical Record: Y ma' iO aros yo yr ys, mo. pan wrtbodir pob matI Fwyjyddereitt. CYFANWERTHOL MEWN ALCAN, 1s 6 I tit Gc, 58, a 1°,. ",an Fferyll wyr, ae creill, ) onbob man i CVROVWERTHOL DAI OYFAN. WERTHOL. f T?R G. rT?'ONUREVE ?'- On the SucMssfut Treatment of CONSUMPTION. Asthma, Cbrr.oc Bronchitis, <&x., With the New Appendix, containing 226 Cases of deep icterMt, with teceot letters showing the PERMA.NENCE OF CURE. Post FrM, One SbUtins. f'm the Author COOMBE LODGR. PECKHAM, S.E. r<ORNS & BUNIONS.-& Genttema.n msny years tormented with Corna, will b tat. thpir co =10, O,al in a short period, without paiu or enie Uee. Send address on etampad eavetope to a. P. Wooujkrr, titiq. WtM, t GWREGY8AU ESMWYra O'f pwneMthnritd gorea, tt'r 6toc hetMthaf yn Ngogledd Cymru. GRIFFITH OWEN. FFERYLLYDD I'R TEULU BRENHINOL, 25 A 27, HIGH STREET, CAERNARFON. Cedwir ystafell neillduol i'w flitio, a siorhei ffit perff-ith Pan dd"lsw prodadol. 4938, GWELLHAF LEWYGFEYDD  noH, Yr wyf wedi Lcwygtc¡da LI?mair, neu Msaglwyfy. b f..t.,Ii?. tb fy o?- ?taf Iy meddYglU1aeth 1 wolib?au yr ach(isi,?. gwaethaf. "i" yw Y' ""w- fod ønm wOOi mothu. i beirlio eJ'byn y y. .2w ?ae?d?? Phodt?I??j<)ttt?p"ia<'th M?eMit: tth.Mtder y cyteMad yn US?. Nuiyw yn tMftt.o dm, ohw toddiprawf arno. e ttyddHdoetch iachau C'fou-M -Dr H. Q lo v. ? .En-SM?th GtdeM. EMton-ro'Jd VELANI)I,NJ&Me"Yginia6th sior al Gyrn. OwarentH y bydd tdd! By1D": Cymo'r gwrai dd pan y metha pob meddygin- Mth arall. Ollit ei gyrnhwyso yn rhwydd ,Ilwh'l 0 g y d a 'r 'ugi ciiysmu hwyso Yn rhwydd t'i wisgo gyda'r Mgidtaa tynaf, a rhydd yeMhfMis!cfmewn wythnoa. Nid oea eieiea t.ori. Atilcedd o ganmotMethan yn rhad, cen anfonir potel Is am Is Zc, gan Chave and Tackøon Chemhta, Hemtord. Gomchwyliwr Jooee. FferyUydd. Tad.tqwm CMrnMfon p Sf Pears' Soap Dwyiaw Gwynion Teg. I Prydwedd Glan a Disglaer. Crcen lach a Thyner. COLQUHOUN'S SCOTCH ? TWEEDS. DIRECT FROM FACTORY. IF YU? WANT.?I'Dfood ALL-WOOL TWEED "'Wp???AXONY.y CHEVIOT; Hom..? BLANKETS, FLANNEL RU08, SHAWLS C?P? ORUMBCLOTH, K?TTtN? YARNS, if yon BhonM call '? ??°? ?"? P?tterM. AH Y LENGT3- CUT. Great Vanety of Patterns, aU Oar Own Mannftctore. m TAt Irr LO?RT?S a & TD?O BAt fP?RTK!b< w?, Snd !t to the!r ?vMt<?e to work from MfPtttMM. 3 thaLarf?Mt)Retat! Mana?tarer m8cot?Bd,w< h.T<, .Iw.ys on h.nd very ?RGE STO.? .nd S?ENDID SELECTION ? PATTNRN8. PtrtiM CM &!way< ''ety on getting the doth <M they reqeMe it. CARR AGE OF CLOTH PAID AND PATTERNS SENT POST FEM B;t A. COLQUBOUN. MANUFACTURER. EILDON MILLS. GALABRIELS: p ia- ? OVER 16000m Wfubj6bU V èi 'iJ iÑ S U all n l T {) 0 A P MHTHLY I [.; I' 0 ¡j ít. CtfTTNS. These Competitions will be conthuied each ?<[onth during 1891. Thoro Is no "lnmcnt of chanco In theø1 the winning of a p,'1ze d""c"-ù,, on tho and trouble taken. -'<?:st?3)LE='?E::?t.&; I%T. c?cs?a:T'2S'r3:T?3:cM<r. TO: ann.s AND BOYS 10 LAS AND UNDES. For ComV?ti+or. 'Who ?l ect and -(I i. th.t numl;l"r (tor their re?p?ti%?(3 itgo)of tbatportionof "N." for L"o ':fGr,rWh"W PRIYES ,,?h ,th-60 SUrer Keyle? teter trtt!<t"ft"t n<f'ches, t'tttue .S? 4<. e<M?. AV 16, 5 to Girls and 5 to Boys (one to b II 15, 5 It 5 II U .,M,5 5 II If 13, 5 tt 5.t l2.S 5 M ,.11,5 „ 5. and under C.A.:EtX:) ElO::S: COJ!a:PE"X"X"X"ZO:rw. OPBtf TO ALI. AQEB 17 &&ST BtBTHDAT ANB UrTrAMS. For Competitors a4?nding larve.?t numb??r of Card Box I ?d ddr. f era USH SUNLIGHT" SOAP. One f? _h Card sent in. PRIZES Mch Keyluø Letler Watehe8, 04 4". 30 WATCHES TO LADIZ3. SO WATCHES TO <M!!fTI.EMM. ,d Y, 111 LM of Wim'em o< etch Competition advertiMd in the "Penny niMtrated Pwer?'and'-FeM-Mmfm? Me?M T B?'ird&y of month foUowing. ?'tinted List of Winnero forwarded on receipt ot AddreM <md ;d. MMtp to p&y pOttMt. I SEND FULL NAME AND ADDRESS ON POST-CAM FOB BPLES TO I r*E3-?'3E3?t ETtOS., J?td. FORT SUNUGHT. near BmKZNHZAD. ???M??????/?-?.?? & W. P. FArm B.A.. I 1',uti?led "READS OVER TAILS," size 241n. by ?2in. and "SO CLEAN," SIZO 171n. ¡ Facin::11 COlJie f b.? cLa.rnrng IN" or Art I f '7,,h?, ,t?.e b4? btLInd L,'IIEB 09 <YOST an( I ?-??'??????? b 'el\(1i, I?O?S?rAG'II'PAID,t. L- Port Sunlight. N- Bik,-h,,d four FULL Name Md Addr? ? M Suni?ht So.p Wrtppen. <"p?? ?? ??.PIOTUM?* j Pl"e marl< on outdde of .= "Plu. ?? TEILWNG 0 SYLW PAWB' ?? ? /\CWY?ION?CLAF. PabethywAsthrna? Anadliadb7r,biplop a Ilafiirus. A 008 rhagor nag un math 0 Astbm9 Oea, dau-un yn barhaol a'r DaU yn dyfod yt mlson ar adegau Gelwir y cyntaf yn a'r olaf yn periodical. Pa betb sydd yn aohoa! Asthma P Calhad, crebychind, a dirwBbgiai y pibau meinion epJd yn arwain o'r corn gwynt i'r Pafedd.yginiaethaydd wedi rhoddi emwth bad i nejrif 0 bersoT>su a ddyoddefent oddtwtth '\sthmx, BroncMti', Peawch, Anwyd Diffyg a'r CrYlni ?- RiLSAMOF MONEY TUDOR WILLIAMS. j ?< AN mai Oerfe! acAnwy?ydywde'']]rpao Gachos pob clefyd yn mron, diàdadl f,)d mHoedd yn mvned bedd yn anamserol Q eísieu caeI meddyginiaeth bwrrnaol a phn-d 1,1<. Ymafiodd yr anwyd ynwyf mor ddi symwyth a Uetdr yn y nos, nes yn mroit m dori gan boawch yn ddihaid, end Des yr oe(ldwn wedi mo? wedi ca?l fy nal gon y dMfodediga"t" &c yn nghB"ol v peen dirdynol oedd trwy fy nghyf6n()ddind, a.fonais am bot?laid 0 ng)y ??g?' ? ??Y TUDOR WILLIAMS, a ohymeT&M tua Hoaatd Ihvv,AWI ar anwi'th fef cyfarwyddyd odd ar S botot; a chyn pen tri mynyd yr oedd y pe,weh wadi peidio i raddau aDghyffrr'din, yr oliogynwysiadybote), an erbyn heddywyr wyf yn gallu diolcb i'r Drefn Fawr, yn nfhyda-r wyborlaeth am y Feddyginiaeth ddaionu8 hon am fy mod yn eJdyn iaeh.—Ydwyf, yr eiddchb yn hollol iach, AbL-rclar. 14Ato DATGANIAD DYMUNOL ARALL! "Bum yn ddyoddefydd mawr am uii-mlyii. edd-ar ddeg odd!wrth gaetbdra, pesweb, poeri a tt>yndra y frest; bum hefyd am mlynf-dd eael anhawsder dirfawr i aymud 0 uiallaswn gysgu nagorwedd i y nos Da'r dydd. Bum ° dan dr-iniaeth feddFol am hefyd bum 0 dan driniaeth yn Y shytai Hereford, Buxton, a Southport, y cyfan yn ofer. y meddygon wrthyf na atlaawn ddi,gwyl gweU- had, gan fy mod yn 64 mIwydd o?d. Ar 01 elywed eymaiut 0 siarad am B?A??HO?Y ?DOR WILUAMS. rhoddais brawf arno, ac or fy syndod dafÍu i'r dogn gyntaf roddi rhyddhad ebrwydd i mi anadtu. Yr oedd poRri y gwaed o'r ysgyfaint yn Heihau. Dimnodd y eaethdra, M "wyngy. fareb, i bedwar gwynt y nefoedd, ac yn mben yebydil{ drwy ddefnyddiadrarhau o Balsam of Honey Tudor alferwyd 6 fy iechyd da arferot. Ystyriwyf h! vn ddy. ledawydd arnaf i anfon i chwi y dyetiolaeth eiddochyndiffuant, MRS 19, Comngsby-atreet, Hertford, Mai 25ain, 1890." MAE MILOEDD 0 BLANT WEDI En HACHUB 0 FARWOLAETH O'r Croup, BroccMtie, a'r Pae, wedi pobpett arall fethu Y ffbrdd i bron y peth ydyw profi drosoch oich Os dyna sydd yn fen, digedi;?: ni ehewch eich aiomi. D.8.—Gwerth!r Balaam of Honey Tud'it Williams gan bob FferyUydd drwy yr ho)l fyd. Mewu ccsttelau, Is lie, 28 9c, neu tl wy y pnat vn rhad an) l6 3c a 3a —Perehonos': I D. TUDOR WILUAMS, R.D.S.L., ABERDARE. KVjfMN HCE CABINET W RK BIGH STREET, BANIIIJR. EDWIN JONES A ddymunti bysbyan boll dfigotion Mon ac Arfoo fed ganddo Stoc hp)a''th o SOB MATH 0 DDOIREFN TY, &WNEUTHURi\D GOREU. 11M Y PRISIAU MWYAF RHESYMOL Cludir y dodrefo am bymtheng mittdir yn -IdHraut. 4352. YDDANODD, A WELLHEIR AR DAR WIA}) GAN )1 L, ?. ITD ?. -\< /-fT?- ? t?t T-1 D?'* Bydrodj. Bhwvs I n'tT&dyu<i'rDM9M. At \-?r iiM V ii-S jL?M.?ith? digwa?. J? tm ? ym??th Gar. Niw ??)T? T N ?JSU? t7Lt1JM? Ig?ii d yn uphoeMU .J gIi?ouiotdUyimnyF?fery?UwyrJ/'t I)yoddef"i. b.. dychryuUyd dlyddi.. mewn :Ian {!dent mewn ca1'Ùynlad 1 byd??dd mawr. Cyngbor- d I gymeryd ¡¡¡ervme Bunter. Gwnaetbum h,,y* ?:yU?cuydapcidioM T boen yn 6b)-?yd.i(tho[?t. As 01 byny ?f?ig mwyilf dichnadwy o,lili .'rth gr i-Ig-i d pen trwy gyniLrydp?.(Iwmr 'iU b.?np '?y f"' Nervine Uunter In wropyn 0 ?r ??n. ??h Aubrey C. Pric", B.A.. (duvrntdar liy.?d 0 'r C"l?, Ncwydd, R?ydy? R. A. HUGHE8, (AJ..A()!{ GWTRFAl) !9 LOWER LLAINWEN TBhhAOE. LLANBERIS, P&jmclPAL BIM-POSTER, TOWN-CRIER AND DiSTNBUTOB, Begs to inform that he Rents all the Principal Posting Stations in Llanberis and Dietrte t v)z.. i about 6 milea aroMd. isprial Terms to all MMtant tatrona. JUEDDYGINIIETHAU "GWREIDDIOL' I DAY, SON, A HEWITT AT WYN A I.LOI, 0 SYL" EDD FFERYLLOL. At Eoeioio ar o! dyfod ag Wyn a Lloi. At Heaving a Sttaiciog ac Atat Caner. At bnb Briwiao, ArchoiUon, a Thethi Chwyddedig. At Yddf.m Drwg, Strains, a Chtydcymalan. pri8 28 CfA.. 38 6pA.. a 78 y botel. Yn MYLIF NWYOL. GwdIha Boen wrth fethu dyfon ag Wyn a LIClI yo bricdo!. G.ellhA Sefy!!h Iset a Gwodid. G,veJlbA Gai'c. Ysgothi, Pigic, a Rhyddni. Gwellhâ B -awch, Anwyd, a Cbolli Arch- waeth at Fwyd. frtS 18 $<; Y botel toM 0 <MMMM, 208. Y DDOGN' GOCH. At Ltnhau ar o! dyfod as; Wyn a Lloi. At Groenwyou. y Dtvt'f Coch, a'r Melyn- ion. At G-yndod a Ctlpfydaa. At Atal Ciefyd y Llaetb, Quarter-il), &c. Prig 3B 8<-A y dqsin (Z)'t/'<t!W), 13< y divsin (Gumrl/¿Cg). Y GASEODYNE. AtRvddo), Gwae1!if, ao Anwydwst tost. At Boenan Tost mewn Gwartbeg a Defaid yo ystod asgoriad. At Qo'ic Llidiog ac Aahwytderaa yn yr Yspyfaiot. At EsmwytJJan Poen—i'w gymeryd fet Laudanum. Pqis 3-v 6chy hotel. Chesta arbeni)! o hob math at ddyfod ag Wyn a Ho', 3p 3= a Ip t0s. Tetif y dudiad. Ceir Trabthawd at "Achwylderau yn ngtyn a dyfod ag Wyn a LIci" am ddim gyda'r post. ROYAL ANIMAL MEDICINE MANUFACTORY, 22, DORSET-STREET, LONDON. W Sefydlwyd er yn agos i 60 Mlynedd. EADE'S PILLS CADE'S PILLS All "osaeer from Gout ot ltbeull10tiBm should iwall: EADE'S PILLS ;iDtJY PtLS. re'Jd;.eà of Tstlmoní"ls havo been EADE'S PILLS ??,n?S ? EADE'S PILLS ,s¿o ¡;:crt;1 ??? relitf ill the very are purcl) EADE'S PILLS 'abfeh: fetí; f" ftctlon. INSTANTLY RELIEVE AND RAPIDLY CURE THE WOHST FORM OF GOUT, RHEUMATISM. RHEUMATK GOUT, PAINS IN THE HEAD, FACE, AND LIMHS. n have the 11rgos rocommenda.tion CV gio Vtn tIlY GOUT RHEUM 1\11lVl GOUT RHEUMATISM GOUT RHEUMATISM GOUT RHEUMATISM GOUT RHEUMATISM GOUT RHEUMATISM GOUT RHEUMATISM A VOICE FROM I fLYMOUTB '!?)!)ncuth, St. Juae. "jMHMy23th,l&<0. I h,?-e. ?el.b j e,-? to G, u? for t? .ty*B- y Praious t. 186 ? 1 snffered witl very frequent of GOU1 tbrer or tour times a year, heard of your PIll. early. thIlt year tried t11em; gove me almost ¡"t.t relief ft om pain, and tLp. ø"eU.¡..g f;Or)D pa.8Hfd rway. Sinco then, wlH):,eV;jT an attnck comes on Ono em.1I bottle will put me Tloeffc-et of tbeFiliL is really sup pr i., tha di?,-?? ..Iy. b,? ?l i..g it f 1 b. ly" Y.. ?.k,, Imt .??3 Y.-Il of this.-Yours truly. "WILLIAM A("UTT. I Mr Eade, I 12, Lou ou." EADE'S GOUT AND RHEUMATIC Pll, I sold by all in Botles Is ltd, .nd 2s Ød p, -t f,.? f.r Le roprietor, }:cfË s ;:ËÜ;2, Id;e1\, ;r J:r.t)A:feJ MATlC HLL::J. EADE'S PILLS SIX CABINET PCRTBAITa, 3s; three for Zø. Twelve Carte Portraits, 2e 2d., six for 1- 4d. Eiht-incà Eohrgtment. 3s; th, a. for tii<.St<mp ?ze,24t<)t-ta ?(i.,MOfor3a 'M. &eud c?,, te or Cabinet a u d P,o?tal Or er, on ? D -bou t t?n ti syou wiil plecve C. w?th geni< -FRAD& & Co, 291? Hill 0.. MILLIARDS OR BAGATELLES All those requiring New or Tilbtes, Requisites or Billiard work done should before g jng elsewhere, 6end for New List Cloth and Cushion Samples, to HENN1NG B'<08 29, High-street, New Oxford-atreet, London.E.C. r gMAU RH.A.U .-Hydd i 8iopg it, 'JTyStoctwyaf a'tPrMiantMlafyz tiMaaet' >ty Ml1\il1.ø. )2Honadeditoh, London. GeFit eal Oociaf, Onadnroo, Cy)Iin, Criban, Gwyd' ddrychau ftOetU, fyretM, Vtolina, AccordtOLg JubiteeJeweHeiy. Catalogue darluniedig am d jau Stamp Ceimog. Seiydlwyd 1857. WATCHES. ydynt y Gw<-rth Gorea. y Cryfaf, mwra! parhau a'r C.; wiraf am gad\q a.roser a nae arloed. WATCHES. ,AI,A WJM .1 wneir ar Gyfandrefn \Te:h'anto!. Nid ydyat ya agored t fethu, ipaeat o Gryfder ychwingol, yn fwy rhydd oidiwltb Gost u'u gwnt)yd wedi ei Ueihau. LADrs J.UD("ATE WATCH Lever SdS\lig Rat,f a gorea a wnae1 erioed am y ptif. Mewn cloriau f\r!an. Mewn Ctortau Aar 18ct. £55 ?6? tio 1() ? ?? Gwneuthuriad Ltundeinig goreu Tbroa quartel Plata t ever Seisnif. cyflawlJ.emawg. B,¡rre1 infivybaol. Cy]chrwvtn Brelntebjl rhag Uweb a CymeraCIwy vn arbenig gwisgo gan Cetdw yr anMor yn f <nwl. Gworthwyd -nU- oedd. y (wwerth Goreu a wnaed. Pris lOp 10., mewn Cloriau Aur ISct, gyda Gwydr Grisiahidd. Mewn Cloriau Ar'an Pur, 5p 5g. Gwartntir eu Anfonir yn a i bob plutb o'r byd. .? .? ? ??????? "LUDGATS WATCH Y Lever Seisuji Gryfaf, Orea, a Rhataf wnaed erioed am íp 5s. Dlbafal 3111 a Gwerth. Mnwn Ooriau Arisn. Mewn CJoriau Aur I!'ct £5 Õ ?? ?t 1 ? G,vneuttiuriad gorau Three quarter Plate. Lever eyflawn emawg. 'jhronometc,r Balance, Harrel Mwyhaol. Brcintebol rhag Llwcb Lie thoe Ceidw we1l lie y moo 0 ddlVbl Nertb a Oriawr 5p 5 a wnaed eto. Tri Main'Mh. Bychan (fel y darton) t ae Canolog yn a Mawr i Fwnwyr a r Rheilffyrdd. Mewn Cloriau Trymion "rian Bathol, gyd. gwydr 5p 58. Mewn ¡oriaI1 AtL, gyda roa ntioU BonaM wyr, t2p 12r<. Gwarenter eu Gwcithrediadau. TYSTIOL. AETmU oddiwrth FILOEDD o'u GWISG WYR. Anfonir yo rhnd a i bob or yd. r, ? ? 9 A erfyn yr Oril1,bron ueh it], gydl1 Gw r antrwydd '1m fyued a chdw alD8er eywir, unrltyw barth o'r byri, yn ae ar el d, ar dderbyniad yn y G.P.O" Draft ar Ariondy. neu Arian, AWK?E[StAUT.u,obobm!).th. mewn amrywiMth A t,?Pr a.c ? c?y junlau mwyaf n wydd, 0 lp FGLWYSI THYRAU? AWRr,EIST\U EGLWYSt & THYR&U Amcan* wrlci.iall MllwrioJl i Neu&dd Drefol Portsmouth, Eglwro Ulwyfol a !luawa ercill. t ac at ddyb'-niaa y pa:rymRu air (lefny-ld goreu, 11m I cYln{1drol. mewn Gemau li?Lrdl neu Aur Pl?n IpLYSAU, mewn Gem?u h?rdd neu Aur Ftaen ",vryddt?ethau. am bi Y ?,,?eutnurwyr. M?DHWY?U' DY'W?D??'*m??'mrywiaet'! di,:ei,fyii, yn cynwys y Gemttu harddaf, ae D't out.hm'hld L\unÓeinig goi,eii. Modrwyan Disg)?r A,b?).ig am 1,), 101'. 201'. Vallir ?.i d.-sid all. ,,y,f ger,? ,'r fath yu TDAMP..LE? BENtiuN.y mwy?t ;t'r f[eK.a e'r hth yn )mnM! n bob Dosbrnth o ORtADU&UN.AW?L?MIA? CAUWT?.ATJ??fSAU.tLKSTNiABtAN.ttTHWH AWK(,EtSIA.?,!).Mtoair?? ?Hdtt?ul dtwyyilythyt, Teutu Btenhino), y Mnriy- Swyddfa BbvM, Swyddfa'r 1) dia, &c., &e yr Ager.wncuthùrfa., 62 a 64, Ludgate HiM, Norton House, La BeUt SauvagQ Y"rd, a t, Bc,y Court, E.G.; 28 R',ya! Exehimg:e, a. H'c"t I'nd House 25. OM Br.nd Street, W., Handain. CLYBIAU ORlADUt'-OJf, <S'c.—C..chwyn' .vyc1 y ch biau hyn yn gan J. Bo!Mon droa 40 mly¡,edd yn t. Gwahoddir eeisiadau i fort yn Manyliol1 U, YII rhad FHEMIDLAND C< UNTIES WATCH COMPANY. I OF VYSE STREET, PIRMINGHAM. < 'Vr:<&toourM*naf;<T. Mr A. PERCY, tot o? 'I\t ,¡¡:;r;Li\:d ?er 12 /i,,(. e.gra,i,,g. ,f Watoh. ? li?ry, 1,,c t,?platf?, -?eril yrr%tis and ixA I fre 'IJ ,'pplication to allY PlIott of World ???? KRies, It= Sit.vM tht c rysta )!lam,2!t. LADœ8 tine SILVD dat I high If BniøheG Me. ToOTH't frhM,&<h otFoet Office  ?? A M t PERCY,o< recetpt Ot Wttoh !X' ?repettt edt<Mt<M< tt'mTM)t MtM and for 2; ed per Wttch to any part of the posta wMM. LONDON OFFICE & SHOW ROOM-t QUEEN VICTORIA STREET, E.C.