Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

42 erthygl ar y dudalen hon

DYF AIS NEWYDD I -EDISON.-.…

IY GROES GOCH. - . I11__-_..J-..;r........:a..:l

CYNGHAWS YN ERBYN -MR -G.…

TYWYSOG CYMRU A'R ISABBOTH.

- - - "GOLYGFA." YN EGLWYS…

IBREUDDWYH CLEillGWR WRTH…

GWRTHRYFEL TEBYGOL YN NGHANOLBARTH…

CI CYFRWYS.I

1 -BALA._-- I

I MARWOLAETH Y PARCH W J.…

IDIRWV0 CYFKEITfllWS.

BETHHSDA.

IAMGYLCH OGYLCHI FFESTINIOG.

I--OAERGYBI.-....

I-PLA -Y LOCUSTIAID. - _a…

IPARNELL A'I GYHUDD-IWYR.

CYFRAITfl PEN PAST WN.

--TAFARWYii YN SELH) PRESETS…

ILLYTHYR O'R SEREDD,

I 'ADDYSG RYDD. I

Y GOST 0 WNEYD ESGOB. -

CYMANFa. ANNIBYNWYR SIRI GAERNARFON.

DYFFRYN NANTLLE,

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DYFFRYN NANTLLE, I CVMANFA GERDDOROL Y MSTHODISTIAID CALFINAIDD, DOSBABTH CLYNNOG.—Cyn- haliwyd cymanfa flynyddol y dosbarth tichod ddydd Sadwrn diweddaf yn Nghapel Bethel, Penygroes. Yr arweinydd eleni eto ydoedd Mr John Thomas, Llanwrtyd, ac yr oedd ya ei hwyliau goreu. Cyfeiliwyd gan Mr John W, Roberts, Glynllifon. Yr arholwyr am dystysgrifan y Tsnic Sol-ffa oRddynt Mri Henry R. Party, Cesarea, a Griffith Williams, Rhosgadfan. Cyfarfoddau o'r jiioch. Llywyddwyd gan Mr H. Menander Jones, Carmel. Aetbpwyd trwy y tonan canlynol o Lyfr" Ieuan Gwyllt a'r Ail Attodiad, sef Edeyrn, Ymostyngiad, Lowell, Trefdraeth, Salem, a Hyfrydol, yn nghyda'r rhan-gan "Bydd melus gofio y cyfainod" (Isalaw). Nid oedd y oynulliad yn boblogaidd iawn, ond yr oedd y cann yn rhagorol. Cyfarfod chwech o'r gloch— Lly w- yddwyd gan y Parch W. E. Williams, Penygroes. Canwyd y tonau a'r anthemau canlynol: Lowell, Trefdraeth, Nearer Home, Glan Gairionydd, Talyllyn, Capel y Ddol, Hyfrydol, Byffryn Baoca, a Glac'rafon, yn nghyda'r anthemau 11 Bandigedig fyddo Arglwydd Dduw Israel" (J. Thomas), "Bydd malus gofio" (Isalaw), a'r cydgan Haleliwia" (Handel). Yr oedd y cana yc rhagorol ac hynod effeithiol ar Ddyffryn Bacca, Capel y Ddol, a Trefdraetb. Y mae yn debyg nad anghofir yn fuan y dylanwad oedd yn eydfyned 4'r datganiad o Trefdraeth. Wrth gann y penill olaf gofynodd yr arwein- ydd i'r oantorion ddal ychydig ar y gair IIhftn," yn y Ilinell "Migysgaf hfln yn dawel," 9C yr oedd yr effaith o ddal ar y cord hwn yn cario dylanwad anarferol. Cafwyd dat- ganiadau grymns hefyd o'r anthemau a'r cydgan. Y mae yn arferiad er's blynydd- oodd gan gymanfa y dosbarth hwn i gann y cydgan "Haleliwia" i ddibenu pob cymanfa, ac y mae 111 arferiad rhagorol, a gobeithio y daliant ato. Yr oedd y datganiad o'r "Haleliwia" eleni yn well o lawer nag y clywsom ef o'r blaen, y cydsymudiad yn hapus iawn; yr unig ddiffyg ynddo oedd fod yr alto braidd yn aneglnr. Galwodd y Parch G. Ceidiog Roberts sylw y gymanfa at Gymanfa Jiwbili y Tonic Sol-ffa, a chymhell- odd y cantorion i barotoi ar ei chyfer fel y ceir cyfarfod teilwng o'r gwaith y mae y bon wedi ei wneyd yn ein gwlad. Cafwyd anerchiadau g.ymus gan y Parchn John Jones, Brynrodyn; J. J. Williams (B,) Penygroes; a'r llywydd. Yn ystod y gym- anfa darllenwyd enwau yr ymgeiswyr llwyddianns am dystysgrifan y Tonic Sol-ffa. sef 1 o Rhosgadfan, 4 o Tanyrallt, 5 o Talysarn, 10 o Bryn'rodyn. Yr oedd y oyn- ulliad yn y cyfarfod hwyrol yn boblogaidd iawn, y capel yn orlawn a llawer allao o ddiffyg lie. Yr oedd trefniadau y pwyllgor yn ganmoladwy iawn, a chariwyd y gwaith yn mlaen yn hwylus. 83obsithio eto y bydd dylanwad y gymanfa i'w deimlo eto yn nghaniadaeth y cysegr yn ein plith trwy y dosbartb. Gohebydd.

RHOSTRYFAN. I

J HELYNT Y BACOA.KA.T.

I Y PROFFESWR RHYS. ---'W'_L…

I SAETHF EI DDATJ FRAWD. _…

IESGOB YN BERCHENOGI TAFARNAU.i

IMARWOLAETH PRIF- I IWEINIDOG…

ICERBYDWYR LLUNDAIN ø" AR…

IPWY DDARGANFYDD-I -ODD YR…

AGER-GERBYD NEWYDD. j

I YB ANWYDWST YN ALASKA..

IYSGALDIO I FARWOLAETH-

I Y FRENHINES A'R WASG.

ICYMDEITHAS YSGOLOR-IAETHAU…

DAEARGRYN YN ITALY I

Y LLOFRUDDIAETH YN I LERPWL.

POBLOGAETH YR IWERDDON.

MARW AR WAELOD Y ---GRISIAU--

I DAMWAIN ANGEUOL I FACHGEM…

r-I -SYR JOHN MACDONALD,