Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

19 erthygl ar y dudalen hon

CYFLWYNIAD ANRHEG I ESGOB…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYFLWYNIAD ANRHEG I ESGOB BANGOR. ANERCHIAD DYDDOROL. JJos JJUO diweddaf, v lofed cyfisol, eyna1 ittyd cyfarfcd brwdfrydi? ae unfrydol yn Ysgoldy y Bwrdd, yo L'anarth, Caredigion, i'r dyben o gyflwyno anrheg i'r Gwir Harch. edig D. L. Lloyd, D.D., Arglwydd Esgob Bangor, yr hwn sycid yn frodor o'r lie Cymetwyd y gadair gan y Parch J. M. Pry'.hcch, K^.nidog yr Anibyowyr; ac at ol i'r Patch J. Williamp, carad Mjdroilyo ac auoryw o'r p^ntrefw/r siarad, galwodd y cadairyddar Mr S. Thomas, Blaenywern, i gyfiwy QO yr anrb" £ », saf cloo clychdonol (chiming clock) b u'dd. Derbyniodd Dr Lloyd yr aorhog yn nghanol cyraeradwyaeth y cyfarfcd, ac mewa llais toddedig dywedodd, nad oedd gaDddo na geiriau na thafod-leferydd i gyflwyDO iddynt ei ddiolchgarwch diffuant am yr anthog dlwlI a gwerthfawr gyflwyn- wyd iddo gan un oedd yu eu cyorychicli mor ddeheu'g. Yr oedd yn dda gaoddJ welad cymaint o undeb yn yr acdal rhwng glwyy ac Ymneiiiduwyr: a hyderai yn xawr y oycldai i'r undeb hwn barbau, dyfn- hati, a chryfhau. Gnbeithiai hefyd y byddai l't Ymneiiiduwyr oil ddycbwelyd i fynwes eu mr.qi—yr Hra Eglwys Brydeiiiig—o'r hon y tarddmnt oil. Nid oedd neb yn ceisio gwadu byny. Givir fod yr Eglwys wedi coll: tir yn Ngbymru, ac yr oedd by')y i'w briodoli i auiryw achosion. Peno :d Esgobion heb fid gn c]"all Cymraeg—iaitu y bobl-i esgobaeth.u Oiureig. Hyd benod- iad y diweddar Dr Hughes, Esgob Llan- elwy, ni fu yf an Cyiuro yo esgob yn Nghymru am 150 u flynyddau. Ni fu yr on esg ib Cyinreig yn Bingcr, cyn idd<> ef gael ei benodi, am tua 200 mlynecld. Ond y mae pethau wedi tyfnewid erbyn hyn, a beiddiai ddweyd na phenoair lib o hyn allan yn esgob yn Nghymru os na fydd yn Gymro; a chredai y byddai esgt.bion yo Ngbymru am flynyddau wdhiJI1 do doed a ddelo. Yr oedd thai pubi wedi dywedyd am dino taw ar fronaa Yameillduaeth y cafodd ei fagn. Lymnuai ddvreyd yn y fan hon yr hyn a wyddai pawo oedd o'i flaen, nad oecnl hyny yn wir. Nis gwyddai paham y taen- wyd y chwedl byny am dano. Dicbon y buasai yn well dyn, ac yn fwy seiog Eglwyswr pe wed: ei fagu yo Ymneillduwr. Oud yn yr Eglwys y cyfodwyd ef, ac i'r Eglsvysyr oedd yn dymuno cyflwyno ei yrudrechion mwy:.f byd ddiwedd ei oes. Dymunai hefyd was inaetho ei genedl; a hoffai weled y geocdt (t'r Eglwys yn un etc. Hotfai weled mwy o undeb cylfredino1 yn mysg y Cymry. i'r oedd yr ymraniadau enwadui yina yn eu gwaubau. Y dy.ld o'r blaen hu tuewn lie bychau yo cynwya rbyw 150 o bobl. Yr oedd yno Eglwys a thri chapel. Nid oedd utithyw reswm dros beth felly. Hydtsrai y deuai pithan yn well, ac y ceir gweled y genydl a'r Ejlwys yu un. Yr oedd efe yn dal egwyddorian eglwysig mor gadarn a neb yn NAhyrarn, ac hab fod mewn gelyniaeth at neb o'r AnghydfFurfwyr. Hoff .< weled Ymneiliduwyr Cymrnyn dyfod yn ol i'r Eglwys, "Dud" meddai, os yw Ymneilldawyr Cymrn i giel eu dychwelyd yn ol i fynwes eu liea F,.m, credafnaaitrwy en deuu y mae eu cael. Yr wyf yn sicr taw nid trwy eu cythi uddo y mat gwneyd hYDY." Cas gwr na charo y wlad a'i macco," meddai yr hen ddiareh; dywedai yntau 11 Cas gwc na chito y plwyf a'i macco," ae byth y medrai wIJeyd rhyw gymwynas i blwyf LUnartb, byddai yn dda iawn gauddo gael y cyllousdra i'w gwneyd. Hen blwyf enwog ydyw. na chodwyd esgob yma o'r blaen, eua ou yn fagwlfa eowogioD. Yma ba yr euwog fardd Evan Thomas Rbys, y ctydd, yn byw, a dywedir y medrai hwuw dynu peuill a pbwytbo yr un pryd. Tmi y Kauwyd Sylvan Evaus, awdwr y geirjadur rtagorol ^yhcie.ldir vo awr. Da oedd g inddo fod y Parch D. Sylvan Evans yn uu o Ganoniaid yr Eglwys Gadeiriol yr oedd efe yn e?f b iJdi. Yr oedd plwyf Llanarth hefyd yn enwug am godi meddygon heb s n dim am awdwr "Prif feddygiciaeth yr ( es (Mr J. Lloyd L9wis, Aberaerou).

PIGIOX SELVEDDOL.I

LLWYDDIANT ATHKO-FAOL.

ICYMANFA MALDWYN.

LLANBERIS..I

OES Y DARGANFYDDIADAU. I

I COLOFN Y GERDD.

BETHESDA. I

[No title]

) BANGOR.

|FFESTINIOG.I

LLANFAIR P.O.

CAE1GYBI. -I

-VALLEY.-I

I- SARON, LLA.NWNDA,

CYF ARFOD MISOL LLE YN I AO…

EISTEDDFOD BLAENAU FFESTINIOG.

[No title]

Advertising