Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

25 erthygl ar y dudalen hon

ARDDANGOSFA AMAETH-! YDDOI;…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ARDDANGOSFA AMAETH-! YDDOI; WON" AC ARFON. Cynhaliwyd V lidlugeiofed srddangcafa •maethyddoi M 11 ac Arfoo yu Maugor ddydd MeicVr, a b* yn llwydouut mhwr yn mhob y-"t"r' Llylyd(I y gyto(leitb&s y flwyddyn hila rd,dd-I Mr O. Lloyd J. Evans, Broo,a tUM, at it-lywydd ydoedd Mr Robert da^'r-n, L anf^irfeuban. iral mewn blynyd d t » oas odd, rboddodd Mr JOAn PCltch", B .D.;or, bob boddlourwydd fel ysgnfenvud. Y tieiioiuii oeddynt:— Oefylan trywi L,: Mri Gejrg- L'W, Ercall Park, Well r.gt. Sr.)0p. Or llitb Jones team owner, B tlg. Ceffjl.u jsg.fa • Mr "G;eit Stiuuey Hall, Sutton Pa,) R v Buikeiey, Oak CjtUge Whitchurch ccmiog Mri J. Wil- liasns, Oweir,hkd, BA(a; SIBM» Williams, Peaybent, C rwen. Def,,d Mri A lUnsell, Hall, Shi: aal Tuomas Rigby, Sutton Wt&Tar. Yumuyu Mrs Hagbes, Boilni.deb, Lltnfairfechaa Mrs Roberts, Ta.,y:ynwi,ijt, Aber. Arolygid y tr^Uariiu gau y Mri W. H. JíJneø, Trtifan; II. C" t.t, Piss Llandeg faD; W.Wi litmfi (jUrutdi Qucb: Cb&inb*rs, Trefaraed,t H. P. TDUII1" Talyb..t H. I Ellis, WIll; Ow* u F,,Iie, T/ubeodre D. K. Hughes, Qacrwea Fawr a Samuel Evans, Bangor. At oJ J. »rd(ian>; sfit nyohaliwyd y ein aw blynyddoi yn y British Hotsl. Llaewyd y gadair a'r >* iii.ir «-»o y d/wyld a'r id- lfwydd, a (h II cyonulliad mawr o foeedd- igion dylau^adu] yn ogiyd. Sarudwyd ar J gwahun I iWiicd^tynno gaa Arglwydd Penrbya, Mr Jin BrYII Roberts, A.S., Mr Nanijey, Ali wnad yr Amhydeddus W. E. Saekville W > »t, y Cidb-ia Stsw.rt, Mr T. Roberts, Aber, a M- Owen Ellis, Ty'ohen- dre, hob!aw y )!Y-y id a'r is lywydd. Gwnaed y dytarnUdau fel y caotyn :— HOBSIS.—.ijtricaltursl stallion 1, Col. Platt, o HdllOog, Bangor. Stallion I calculated to pn d jc^ roadsters, hunters, 01 carriage horse*: 1, Dv d Evans, Rhiscallan Fawr, Borth, It S.O.-Two year old agrical- taial eutire c t: 1, flugil Jones, Ty'ny- Kraig, Boiedein; 2, O. Lloyd Junes, Gwr-dog, Rhr>sgo::h.— rt»m of bursts Dot exceeding tix yeurs r lJ tor agricultardl par- E08e«: 1, Jo?o Cba!Dbllf, Nannewydd, Utt-?efni 2, ?uiBpbr?yEha, W'?, Aber. -Agricalta,a) nare o"t exceeding ax years old 1, R. Will ams, Caergvlaw, VAley 2, Owen P. Jones. Plas Lltchyieh-d, Bryn. gwran, Vallwy.—Airicttltorsl bttod mare with foal at her foot: 1, Rbert Lsiris, Bwian, AbftOf; 2, J. R. Tbomaa, Bodeilio, Llarifc in agricultaral entire colt: 1, Oweu Brothers, Penmyoydd; I, William Uybe.ts, Gwredog, Llanerchy- medd.—Ycar.ii g agricultural filly I, H. Ellis, Tii'riiie tjii,)ij, B/ugor; 2, Taouias Pritchaid, Llwydiaith Esgob, Llantrcliy- medd.-T" II year old agiictiltaral gelding I, £ R. 0'0, 3iidowyr, Valley; 2, Owen Ovens, R.deu, LlanddeiniolBti.—Two year Owens, U.. d eLt, fitiy: 1, R. Williaat3, C a 'r- old ftgricaitur.,1 filly: 1, R. Williams, gwlaw, Valley; 2, 0. P. Jooes, PisN Liek ylched, Bryngwran.—Tbree year old agri- caltut?Ige.'dtag or 6ty: 1, H. N?tia, Wig, Aber; 2, John CLamb,r?3, Nautaewydd, I'langefai.—Maie, calculated to breed bull- ters, hickney, or carriage horses, with. foal atherfoot: 1,H. £ liai8. Cao'rdd-)l, Bryngwran; 2, G. H. Lambert, Ftongoch, Ptintisetb.- Two year old hackney, guiding or filly 1, W. Btocklebank, Plas L'andegfan, Meiai Bridge; 2, F. W. Foster, Glanbeuno, Car- aarvon. -Hackney, gelding, or mare, not exceeding six years old, and not less than fonitee* hands nor above fifteen hands, and shown under the saddls: 1, R. Prytliertb, Cwtsoae, Bjdoigan; 2, J. R Hughes, Ooeden, Rhojgouh.—Tbree year old hackney, gelding, or mare, not less than foarteen hands: 1, W. Br. ckl-bauk, Plas Llandegfan; 2, K. R. Hugbes, Bryogulen, Llanddensant ValliyHickuey, gelding, or mare, not exeseding 6 years oil, and r.ot ander 15 hands, and shown nuder the saddle: 1, F. W. Foster, Glanbsnno, Cirnarvon 2. W. A. Dew, Bingor —Entire mountiin pony, not exceediag 12i bands, aod not under two years aid 1, Thawas Robe.te, Tanyfynweat, Aber 2, Thomas Roberts, Coedhowel, pony, mare or gelding: 1 and 2, Eurgaiu Lmt, Vaynol, Bangor. Mountain pony not excaedmg "2i hands, of any age, and with foal at her foot: 1, John Griffith, Henfaes, Aber 2, J. R. Thomas, B,)deilio, Llaugefui.-Foal for agricultural purposes bred by tb" exhibitor 1, R 'bett Lewis, Bwlaa, Ano- ffraw; 2, Hanry Pritchard, Bryndraini'g, Bingt)r. -Special priza by Lord Peaihyn: Pnoy, 3, 4 or 5 years old, not exceeding 14 2 bauds, bred in Anglesey; Carnarvonshire 'or Denbighshire 1, J.R ghleti, C)eden. Rh.,egoch 2, Wm. Humphreys, Abetkia, Cn-tieth. HORKID CATTLB. BJIl of the pure Welsh breed, three years old and not exceed- ing fiva years, and entered is the North Wales Black Cattle Herd B ■( k: 1, H. R. Sandbacb, Kafuuutos, Aber^eie.—Bull of the pare Welsh breed of two years and under three years, old nd entered in tbe North Wales Black Cattle Herd Book 1, Humphrey Ellis, Wig, Aber, Bingor; 2, O.Jones,Tymawr, Bodaton, Llaueicb^madd. -Walsh Bull, I year and un lor t -90 years old, and entered in the Noith Wittia Black Cattle Herd BJ 1, Hon. F. G. Wynn, Glynllifon; 2. John Jones Plas Llanfaglan, Carnarvon.—Bull of the pure Welsh breed, 3 years old and exceeding 5 years 1, Catherine H. Edmunds, Csmaesfawr, Comaes.-Ball of the pure Wrlsh breed, of 2 years and under 3 years old: 1, John Jones, Ceutral Baildiuti;, Llandudno; t, Henry P.itchard, Bryudreioiog, Bangor.-Bull ot the pure Welth breed, 1 year and uuder 2 yea, o oil: 1. Thomas Roberts, T,nifoowent, Aber; 2, Messrs Owen, Penyscyuydd, Valley.—Bull calf of tbe pure Walsh b;ead, under 12 months: 1 Griffith Rol>>rt«, Bodvel Hall, I Pwllheli; 2, H. Ellis, Tii rueibion, Bangor. —Welsl: steer, uuder 4 ye-rs old 1 and 2, Robert Hughes, Ll'iilairfechaii.—Pair of two yeai uld Welon steers: 1, Robert Hugbou, Boalondeb, L anla rf-chaa 2, Themes Jones, Hendregaoli g, G<erweo.— Pair of year;ing staeis of the Weish b eed 1, Johu Jones, Bryn, ion, Tycroes 2. R. R. Roberts, Gwydvyn, LlaOÎliir P.U.-Two year old Welsh bre.i-Jin^ bri;V r 1 and 2, H. Ellis, Tai'rmtiibion, Blog..r.l'o year old Welsh breeding heifei: 1. Rù¡;, F. G. Wynn, GlynlLfon 2, Edward Huiiiphieys, Paicia Farm, Carnarvon.—Yeailiug heiler of the Welsh breed 1, Ovaa Jnn^s, Tymawr, Bodafon, Llajerohvmeid; 2, Humphrey Ellis, Tai'tmaibiiui, litogif, Heifer calf of the Welsh brei(i, ucder 12 maouthe old 1, Oweu Jones,Ty Mawr, Bod afon: 2, H. Ellis, T ii'rmeibion. -flair of j Welsh cows 1, Messrs OweD, Penymynydd, Valley; 2, H. Eliis, Tai rui'ibion —5 W#!sh ( cows 1, Thomas Roberts, Tanyfynwent; 2, G. W. Duff Aesbston Sith.-Welsh cow 1, E. R. Owen, Bodowyr, V»lley; 2, Mrs E. Edwards, Ithyciyderaid, Llangefui. —Special by the North Wales Black Cattle Sgciety ;-Bull of any age, of the par@ Welsh breed: 1, Gr?th Roberts, Bod vet Hall, Pwllheli.—Female of any age, of the pare Welsh breed: 1, H. Ellis, Tai'r- meibioa. SHE"Long-woolled cam 1, William Roberts, GyfyDys, Beenwaris 2, John Chambers, Nantuewydd.—Shearling short- woolled raui 1, E. R. Owen, Bodowyr, Yalley; 2, Humphrey Ellis, Wig, Aber.— Short woolled ram: 1 and 2, H. R. Sandbach. Welsh mountain ram of any ase: I and 2, Jjhn Joces and Son, Llacdndno.—Pen of five Welsh miiuatain ewes John J< nes and Son, Llan dudno; t, Thomas R,)beitti, Tany.fyowent.- Pen of$ loug-,voolled ewes, having reared; lmbs dariug the seM?n: 1, John Jones, Pnace ef Wales, Beaamaria; 2, R. Williams, CM'rzw!aw, V?Uey.—Pen of 5 short woolled ewee.h?nf; re?ed !amb< during the season 1, WM- JouM, Taibhion, Gaerwen; 2, E. R. Owen, B,dowyr, Valley.—Pen of 6? thott woolled a?earling .we.: 1 E. R. Owen, Bodowy y?y; 2 Robert Witli?m., Cae'r Ete., ?H..y ? sve ? :twooUed ewe lsmbb; ? ?M P'?htrd, Uwydiarth falSS' wfl°iaKrt ?nM,TyNawydd, Llan- Welan mOllatai. ram lamb: 1 Thoj. I tobrtl. Tanrfonwent; 2 John Jones and Sea, aedadme.-Loagwooilod raas lamb: 11 John Jones, Priaee ef Wales, Beaamaris; 2 W. Brocklebank, Plas LUndegfan.— Short woollsd raw lamb: Rebert Williams, Cae rEI. Valley; 2 Msssrs Owen, Peny- nsynydd, Valley.—Special prizi by Mr Robt. Daviss, Bidloudsb; Pen of five Anglesey owse, havmg reared lasibs diriug the season: 1 ind 2 Grace Jones, Fregwy Fawr, Llangwyilog. Plas,—Buar (luge breed): 1 John Evans, bntiher, Bstgor.-Broadiog sow (large breed): 1 Lewis Morris, Cefnhir Farm, Peotraeth; 2 Henry Pritchard, Bryndrsin- iog, BAimgor.-Broediag sow (ssiddle breed): 1 John Evans, butcher, Bangor; 2 Richard Rowlands, Llwydiarth T.C., Llangwyilog. BUTTER.-F, ob batter,not less than 61t.. in weight: 1 Evans Brothers, Plas Llaasad- wfe, Menai Bridge; 2 Elias Hughes, Ty Coch, near Bangor; 3 Ellen aad Ann Hnbel. Coohwillaa, Llanllechid. Jumpi.No -Beat and clavewst j(ampur: 1 Mr Lewis, Lismarchymodd; 2 Mr Ham- pbrsys, Abatkin. Foal for agricultural purposes bted by the exhibitor: 1 R LeWii, Aberffraw; 2 H. Pritchard, Bangor; 3 O. Junes, Llaoerchymedd. -Pony, three, four, 9!7 five years old, not exceeding 14-2 hands: 1 J. R. Ilughes; 2 W. Humphreys, Aberkin; 3 Hon. H. Vivian, Liangefai.

CYRPH Y*TLODION.-1

DARGANFYDDWYRI ENWOG.

" YGHEFTDD NEWYDD." I

A YDYW ALCOHOL YNI .,NGENRHEIDIOL?

IDARGANFYDDIAD ERCHYLL MEWN…

"PARTHAU IS A'R DDAEAR. "

IY RHAMANT GARUI ROCTMANAlDD.-

[No title]

! ARLUN) DD -DIOLCHGAR.

[No title]

I COLOfN - GERDD.

DAMWAiN DDYCHRYN-LL IrD Yq…

I CAERGYBI. I

ICYMuEITHAS Y CYMMROÖÜRION…

BANC IA U CEINIOG.

"YR ENEINIAD."I - - .- .-…

[No title]

RHYFEL Y DEGWM.

II LLYS TRWYDDEDOL AMLWCH.

I--MANION. I -I

BANGOR.

[No title]

Advertising

I NEWTDOION LLEOL. -...-jl..J-.