Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

> \MFUDl\KTU. j UANKLL, IKMAN. tiKRTJONGAn BSENISOLI NEW VORK. INMANft INTERNATIONAL STEAM- SHIP Co., 1,,M ITRD. LFRPWL I NEW YORK COB DYDD I Nt,,Nv yoRK V.UB L)YDD 0 \Junt(\n bob dfdd l»n. P»s < io?.?yn v T?Jydd PMb*r<h 3,,I tt?d ?tjdjo .'uA)w)ia«H wall or r?a ft»eo«i lo?;? yn y Salooo &'c Ail Q?*" wn brisin l' t b e>.vir"> rV Hotting* i' vn.-byw r»u o'r — l.no,. r a Canada, ync\n»y» Ma.itcbaa Ir 'aO jl-ddol lVOrJewimt i'œ.¡lq, a S E*( E. 4 Ob.. 2?, ??t<;r?r<-et. Liverpool; r.wur Md I W, J, Wiliu,ws?- Atwket-stmeo, Oa.nanon: I T. S. Inge, 4-ii H::h ?:rt0t. MttM?'r: P'chMd Bff?.A Cn., 3, t'?-ntui'. Fort.&,I(lc; 'V. ?, )3rcw. t'n?. ??treat, UwlLbeit; R. Jones, h?. WgU-« .ti, P.m?r: H. ?. ?"n<, 66, L?-.?. H?. Oael'vrytytrydd W. R gera, Kta.i i -:ar, Xri^Mth H^h Huhe". 8. v ?i :LJ.Willio.m.OO,Hih !ot: 1 < ??,<Mt?oatc<. o u ..toMht?-ttf6.'t, (?«- )?yTR?!.<ud K. Stytbg. 39, UMgor-ttract, -='-i" "OMi:ÚO: CVOIlfVU', LUNfitL Y DOMINION. 2 | ^t|i AGEUL0XG vKBNHIS0L 160 o ??n < dir yn rhodd, gyda Bonus t VuiMfyuU yr, T?eTan Arbenl4 i Uetthwyr 1 bid1 pMth vn I Canada a'r T'tt?tbaa U!'oc? Tnh??iojLer:?tb<btvythnM. V !:I.?.;?ht?n yn 11-Awr, bob cyflc,riu 13m(-d Cabin, a Sf?r?f'Tj'?ypuf?uiMf. Am i .)!iQ. ?t!Mh ymofyner ? than, ?hta j ? MMtS'?mery. Hver'. u' ? '0 Q".?n'. hqn&? I Bristol; tvu i H ilug.,e-, 7, Mvkut row, Amiwoh R. J. Thorn: New Marketplace. Festioioj- U Williams, 70, Pen- ylrryti. Btd»hivsa&; W J, V^ilivua* »> «tre*t« Caruirvop F. R. Stytha. ?W, Ba; >r- etreat, C»vn»rvon: M. 00, lie, 217, High st-oet, ??t?O' B. J "i'UMt'. !')-YU.K?OO!th. IM- llwl4ry,i,: M. Ing?.m, tt? St?ce, M»n- huw • \v. ?tevtrj.mt. ,.t?-t'-<-ct,, >*wllhe!i 0. P. P-wry, Ml*t« Mcfchwt itoi- svyddtfi^Dj K.S.1*, H..E. Juno-, Con?rxv; ,1. R .!on?. S M(M()M('?-'cent. IjM?udn'j; K J. HaithM, P?: ?"Be«. Kh? trvUt T d. lngb»Tr, Ebeuuit r tttiar, wjouat.i't, i'-rynU: i>autlie Vale Wiim™, N'evin hud Richard* jid Co., 5. (Vrnbili, Vortm\i'oc J. )one-, PmbijU-J^Tee', LUorwst; W, Flilito, )je,by tfc ? P6:tto<Mri'?6Wft W..D, Jone.. Oid BAnk, Holybfad- AMEKlCAN link I TMIKf) STiJrES MAIL STEAMERS. I 'UYEliPOi.'L 10 f'HILAOEM'FIA. E\F.RV \YEUNEil>AY. Fiiat Ciasa fcU-vowcnxl !!t4NtD,Mptl. Aoccca^ to any 1 ioti. Pv-'Ci.' to God ,OOI" loaded at Ptitrtdi lpbia I ct, J) v, irtrl < < Penofyltatii* Rail,CAd tVf fU-iKIF-iT *.»l t« To Till; Atply, KICHAKDsoS. sPKNCE, A Co., Is) A S2. WatL-r eircet. Lirari.uol. I ocai Ao^^w.r. J. WilHa™, ? Markot- .Ctt, Carnarvon Evans X Co., Hernid 0 lhce Ca'cMvon; H. G. K?berM. R«t Cc?go.. Cr-'k? mawr, T.?y?" ?- ??'t- "'?' ""p; R. Rr.'itrrs, tlyn lifon HoMi. BteentO stinirig, U. J. V Uiiam*. 70, Penybry, .Ø!!db ?. \'C?Th\HA. ?RW XKA jt?jf LAM\ TASMANIA. OP. IS NT LINE. XWlJlu liUi. I'S UKIN09, GVDA'R lLVTUYP.tH.DAi; mlael Llun- j j daifi fd y ctrlyn, a Plymouth un d/ruod yu nsw Jaci ti \Iavrfhvdi, %m /(LBAttV. ADELAU>^ MELBOt;R> £ (tSYl?Y, caii tiw yn Colombo a f'nyrjeryd eitbw) am b?U t ortidkddo«dd Attstr J*0^ Toupi. H.I ry?. OPyiR 6.910 •P.H'O Ki>ag 30 OTJZABA 6,077 7.000 iou. 1 :i CR'?A .K.7. 77,«00 -Ion 2 OR'EVi' ;5 6.0D0 Cowc< K> (.aimeithwjr ?o e!'Aw? I.'nod?n sai:h dnnrd yn w-l(ia:&Ch M'r olch¡ M yn teithiu drof 'v .ir ddAl vr aperlGDg yu Napl6fc. Lohoir £ Efat),, Tilt-ry UvckA. ) Yr yn in ,.iih y tbii mwyaf t chytivu-sJ. Bw>djJd o'r iath A'«u»«oor achyces, y ?)tenct trydac? ttmy'r lloiigiu, M "yn..J trwyad.. ac C'?i? yo (.Tcw?? Diod, Gv.ely, chy6.euI | 1,zAu y c»bu», 17p 17* i :p. CLULIAD uhad SN „l 4 liL^t.S ? bvd? ) K'rr??npeh!) yn ?yfrifo? em i oedd, <!obirM. na choUed.ou o uorbyw nator c Mb<MtT -Pn y tfyll ?90 y cload tl'AD M^^ere, & Co., ac Aoderson, Anleracn, tr J Co. Il»Afl Oll«!«8. Fenchiireh-avenae, Lotdon. Am d«!l«xsu < doithwjr yiuofyoer a'r ftrm ddiv/»ddaf t n ro, Fe;.chcrch Avclus, E.C^ooj I { liitncb Otlijc. l.>, C<-ck«pur »tri«t, Cbar- t •Jia VtOM. S.W nau ar Gtorochwytiwr iD nQfiki?,;n—^ ■ J. Williams, 7. Market (♦IJ-.t. Yo l\M«tUau, R. C. Events I, Miaafoo. -+- WUi 1AM WILLIAMS ;CnŒO PUR), I A N (,'E" AOS'.NT. Ko. Zi, t'1"" STREET. LIVERPOOL. APDYVL a uysbysu « gydgtocd! ci A Kd ef yu Booklo PaoMogare gydar BteaPien trorcu i bo" parth o'r America, aw y piidauir^. Hrfvd.coiv pob ,jv,ybodBech am j auiser bwy lIa.i fetcaiufe^. oDd ponebo yn 4 nei yn f'tiSBi'-v Ig ef, II Riocba 1 tJlr y øylw -nj iyiJ! i'r &Awl ymddirioirt eu ""tat Wd M thyfariyodir hwy ar ea dy frxh.i; I 1 otdwI, er wyr, oyraeryd gofal nrfodolo t«8r»faf»-C>-|-r y cyMh-wi achcd. D.si,— -Cymtt rDr o air Ciwraariof. I'R OYMRY. Al' Y BiiAI SYDf} YN BWRIAOU I YMil'DU. DYMOiA BUIll HrGHE:, 7 M#ikot Ho*, Aulwcb, byx'oyiu ei loi ef yn Act :t ylll: 10 M droo yr m. C"DiaU e/b dtO i5 i-tiyiedd; ya t'l aohwylivr i*uod' oroe Canada a C'u«t.D»laii. i icdoli ) BnAD 1. (',ILI-liOlzZl) I" 0 ,1all y Llywodraeth | 1-v. v fod H. llughc" rewjdd duychweiyo ar ol teitbiu milocddo tllldnv-.da yn {;t.¡¡;,Jn ac I Atja"io.iv rod ill d yirifi^cywir wn y cvci bftydd, a'r n r lli ^d r'rC!° 1 I yned U g,HhIl1l fu bUIJjD. Mae ilbra 0 I (elbJ(.tI n, Heches yn Ewydd, on at y MLli, I SUcumrt. Gofalir ^ryfarfew p,wb ar eu I dwfodiad I ?'n'?'. '?'?? jjai.t o ¡if) '(U ¡ ? H? e?er iik,t i fy*"d ?y?-r )lo? yr oTy byddor.t t.wy yo 'o??. a t ne?o?" yn *? ? y rM ?'? ? y P?d. Amt?"? ?.? ??Mb yn o^ t' ?y lythyr, AT BAWB SYDD YK LtWRlå.DU CROKSI r -W-WMTNA LEWIS E08ERTS ?dd ei iys".?? croeei '"? 0 withiu, hvlbr«n y Kfl'ir caol P'o j?'?Mth yn  I o'r Amœica" II pb;)b h"l>y.ny<Jd' YW!lIdlfietr ¡ y saafysnletlr. u dn»v y'grif"nn r' Bydd)'O cyfarfcd Y ?fydd .dan d <?*'areudji Lj^i j terp* 1. ? rhydd y Cym'y ,b#nan Men 0 r «*or foagafc Mv- yyn nftMtb ei l ift wdibrwMith flJ1n;:PJdd ya Aø.eriea. ac eizlur y M\yayyn Blyvacki y^ddVr profi*dal, gQD L Robart.  be1.b aboluffurddan yo Nmy, y L ,Ii ng 3t%ge. izziu1 I r?e?y???B?aT3 iw. Tewperobm Hotel, UniNOU YMFUIVtAETH. TY OOMEH .I'R C)i.MRY.t "Owyboditcth aydd North r UOMER HOBKHTS (Cvmro DuE), Wvu I IB ITEli SlAN SrOlf, j 29, TNlON-tTUfET, LIVERPOOL. Byddod l'rr' ai sydl yn dywillic, eneI y man- teialcn goteu wrth groomi y %Ver).dd, yo DEbvctVr feay. rh..t8t, ."ron at Goiner K-ibcrts (CyMro Dol), y h?n a vyd iddyot '? gwyb- ud"ath ).?enrhaid<oi di i.u.t? ) r Am.nMu &'r (!;tm?a. SUiamcrs. i d?;t,llwvr M'?,* ?''? )' '???? !???y?.? Vb^otar Allan Amor.cn, K.n?. M er.?. T.u ?hv i do?. ? r Amoiioi*. y priMt') i?< !'t Amari'M. (.wf?( fv ?,golu dro. ?'"?' &yd.-r ,te»TPr. ctyM ydd ;u hwjh■■. t.?.no?ydd ,.???-?d?e?ch. ?'j yw y l'i, ? b ok 0 ■ Ugl ? ? chy?d" y* J\t,,ti.t. Me gyfrvfydd r rhui fydd o yd, ? ? o ? ? ?e. dyM?.t i Lorpwl, M t? ?ydd y" Jd.ot:? (y CvMy ivd ¡Ú, 8''?' "'???'?' Oy^rwVddy l M ,terhzu urorxh.io t?D ?c .?r..n<i ce&wc.. 7??  u g v D. ?!?!?;'?«'? ?M'i.t OO?ht. ROB. BKTS ((??? POr), P????-r Ae? T?p'?'< M<.t?, ?, Unlo* 4t,v,t, UverpM!. D.9.—Y ww M dy yn het?th, ? Vmyl y Landing Stage. HUGH JONES, Passknork AOHNJ, 3 ST PAUL'S RyUARK, l.T\ ERPOOL, H'JyMO ll», VIRGINIA STRKET) IVfarSA HUGH JONES bysbysu 17 g. Uir OMI pob ^wyb-daoth yn lIhylh ft Bg.rlnTigui; gorou -a".ol bartbaa o r byu turcica. Canad*. Auatra:ia, ua hofyd ir WL..lI): OYMRVI >- i'ATAOuMA. Gellir gohelm lg si yn Qyi'wg nou yn ,ae.i,e,, A choir atobiad g, cia tbrtimi ), rot. Oyfcrfydd y rha fydd dan al of or s. iyfodiai i IArp,rl, rbydd y Cymry gya. u ifcvia yo y rbaDIOU poreo a^N-loagau. Y roao ¡,:ao M. J. dy h-l»e^ m wn mi.o yfieu, \n ?u' i m-? y thattt?r?? M bat yd ,'r Lai?,ii n S^. Pob chyeor ?t Mw??datf «i y* -G?y?u glan ao ?i -Y, n ph,i. ,hc?-?' ? fw,d ?i Ilet).. awb M ou dy'"di«! d.ef R*" H. ?JONt?-b'. .d_' uOO." ADDYSGOL. -uh_- HOt VHFAD GUAM MAR SCHOOL, | I (KO?A LOME), HOLYH??D. KEY, MORGAN JONES, M. Si. C lioys, Caiiibi ideo. (A Trato C..vtific:>tod assisvwl by '^alified Tetchcrf. flia p jim proliared for the vari )no Lolio^es, for i »o Fubi'c Exaiiifi. tuid for Comafiercial Tur- ?.. its. A Limited number of BaWort, received. I H rv IMOSLAND SCHOOL, SHREWS- nviiY. ES TABLISHED IMS. <'ollo^la* aad Cocimerdal h.vil for Boarders an day boys. Tormt roleraW. For apply to the. Principal. The next t rm will commor.w January )9th. U.S. C,tlt)uqciora., rhagorol i Jochgyn Cysareltfi Soi-nia, 6109 YL i'ROVRT'CTART SCHOOL. -[.lopariif ■" Cuiversiry 1ht.ella, ti .u, IjocjJ, r -lessknal Prcliiuinfry, and Tliouk-iriea! neitv. Entranot Examuutions. oi for ^•ruial Lin. .< Ncr* j f' iur liimdr.\l of tbo HAa Mtf ist.'re, }>up" .s ha»c parted the s?To and othdT tn'n. a- ti.ina! t»«». I Pr"<i««!a». &c mar ? obtninsd >n ,.ppli, I viou ? 'K W. K?ttM? K?.. Rb ? to 0u< I H?d Mt?t?.?ReT. A. 0. Th omas,  of I ) r'tt?nw? 8<h?. I' -I— MASNACIiOL. _-0-' DWYRAN. ORIPPITII OWES, Tailor and Drapor, A DDYM1):-il hybyau y cvhoodd fwi /V jjuuddo St ck 0 FrEtiynau c. r j>atrymaa mwyafnewveri. OwreirSiwtianarfyrrybudd .1 • ticrheit ffit f't s'.y'o rnwyaf dtweddar. iflr I maDlAi i'w gwemeriail yn Arfon, mac wed I ytuf-'ymary^ iz r Masnaehdy cyleu,3 yii 15, BlUR STItBKT. CAKXARTOS Bvdd y tM."tlacbdy yn ago rod bob dy.ij Marrbai a Sid'"m. Hofyd, bydd yn Nghwtn- yglo L b Gwenrr Cyfrif yn nhy Mr Griffith Hoberto, Olyr lwr Terrace, ao ya bob ffiir a otiarchnad. Specialities niewii IV&terpro(if. I feibion a merchod. Ymwelic.1 buau a ryold foddloi wydd. 1 ;419 MUSIC WAREHOUSE, lot), HOLT BOAT), LIVERPOOL. IAYMUNA D K J(?ES & CO. (Alaw I ? ?MAC«o), wceyd yn hysbyi en bod wedi SYMUD i faanarhdy t>eiicthich < mvry cygan", IDS, HOLT ROAD, LIVERPOOL Odwir Ptaroo, Or^mif, Harmoniums, tc., (Nt wydd ac a'.l law), b,,b auiscr mewo Stoc. Oweiihlr air. y piiaiau mwyaf rhesyniiil. Rh-nidir y tolt-rau goren i bavvo. Inulouir 7 W.r protia,!ol i ailgy weirio, 4c, "UWLAD T DELTN (J. Henry). Pri» in icj faddaa bob a nbob Can pweith P ris 1 ? oi jhanu, j'w chaoi gaD yr ALA 106, HOLT Ii(;AD, LIVERPOOL. 1MVY GAN NKWYDD, TRIS CUWE' CUEINIOO YR luN. AML GXOC A Y GAREG. T OaBEHOKlAK-ra OAS :n. ? °I'?1? R.AM. CAS I BARITONE. Y-S Y DDAU NUDIANT. Y GWR A'lT Sl A,(!El) WEN. (Y CHWAKELWE.i GAN 1 DENOR. I GKIIUIU i'K OKIUTORXAKTH OJlN EOS BRAD WEN TN Y IVDAU NODIANT. Ar?A&wyd ff M ?crth ?fm V. W. DuTiM, & Co. Argr,titw?-d ar ??,,r?rh -ug "u j???tt, lieII ?° intend to MI" low mk II.Ol.D iai ?, ?'?? tug M?OC M'f?Of!. ma ■ aapy li uycon.*rtihn J'r>.unt ill 1 HpPI'-j «ii io il.r¡.1 H'f'lI1L"" ALL ME ,d by i. bt?h- 'tftc?.M. A 1-9,-Id (.An f) tttXwhe P.I it t*v tod fat 1»C Stum* 4DDtW4 ??M??MM' '?? tf'MM. u';m, in MASNAUIIUL BlTDÐITGOLIAETII MEl'BIOS LLAFUR. CYDUAN I LM8IAU MEIBON. Sol-ffa To. "BETHLEHEM" (CANTATA NADOLIO), Sol-tfa, He" H: K (k. GEMAU CORAWL. ) c yr nn. ANTIIEMAU ITHAGORO], I Gymaufaowld, J:c., Itt'if 1 liyd 7 yn barud I'w l' (fan DA VJD JONES, (Argraffydd), RIIOSYMKDKK, 'euabon. HYSBYSIAD PWYStG. Yr bc.!¡ gerddoriaeth oodd ar werth jran Penoardd Maelor i'w caril yn "wr gan D. Tcne,,4 TN row ao Nii) gan yi A wdwr, -.p.. 18, PALACE THEE r fARNARYON. POB MAriz 0 WATCHES, CLOOJAU, JEWELLERY, &c. Y IXE OOREU A RFI ATAF. M0DRWYAU PUI0DAS0L (YSTATEU. O'R NETLLDU I DIIEWIS). Cofiwch y CyMnad DAVID PARRY, PRACTICAL WATCHMAKER, JEW- RLLFJ, & OITIOIAN, 8, Palace Street, CAERNARVON. _0. -W_ LLEWELYN PA KRI SET FFUG-HANES YV GOSOD ALLAN FPHIcYSI.ONKWYDD BnVID Y MEDDWVN A BZNJ)ITUION LTWYRYMIIVP,rilODIAD CAN LLf,'W. lit.W YFO. Oelltr caol yr uchod yn awr wodi ei argraffu yn Lly/r, pris 60. Drwy y po;t, 7 Jo. Jclorao arfe rol 1 Lylrwerthwyr. Arohebion i'w hanfon I Swyddla'r Omeil, aern, Y DDANODJ) ¡ A WELLmm, A11 DAHAWIAD CAN N' El)VI¡ Vl:;iJw: .UA.V T XI I\ P/ ra dynu'r DanedJ. Ar o,?v"tlLi.,?l? a i g g Sr.ur]aymr.ith Gur. Ni«r-1-> TTATriTljl I) rilrio vn v Pen, & plioenau f"i I I I r j 1*1 x?.?Mf?u??°yi? ? u 1? i ijiA ila DyotMefai* Ixxw iychryi.llyd am Idvddi,.?i msTrn dau ?!.ut laO, Q\yui"'rl i bydrOOtI awn, 011" KiK'rwyd ft i pyicaryd N'orvinoBunt^r. Gwuwthum by?y- Kr ly liaweiiyud peidiodd y bo li yn al? a hafljl. Ar ol ei(OO!is bv':h< .iiwyaf dicb'jtsidhy (,Idi-tl, ;,ur nrnwa y gy?-,id peilvr&r .? Iramp ii'Tiyn o rrint ft-ter .? lwmpyn si? gwyu. —l'arcb j Aubre C 'Ilri B A ?,liw?)dL, Uymzaurd o'r I! ",leg ?..Ydd Ithyiiycnauj.) 7160 EADE8 ?ILLS" EADE'S PILLS All from Goat Md Ki^eumAt^m »h >uM lmoie- El A D B'S P I L of IwtimotiUls bAY" been Ec ADb c< mT r o "?"? ?'?' ?' Mrt' EADE S PILLS l;I,t c M. tylg to thr- wonderful omrer p' llFl''I EADI'S PILLS ?? ??" ?'? ?'?' ?' F J« In puelj "tAbb -d jdctjy .1. m th?b MAion INSTANTLY RELIEVE AND RAPIDLY CURE THE WORST FORMg OF GOUT, RHEUMATISM. RHEUMATIC GOUT, PAINS IK THE HEAD FACE, AND LIMBS. u1 have the largoit rooommendati m eve given to any Patent Medicine of its ulasa REMARKABLE TESTIMONY FROM WALES. OOULU NOT SLEEP FOP PvIN. RHEUMATJSSMj r^wu,ton-lerr*c.>, GOUT *Tfihuadd» Taller, <?O?T goth 1^«l«. ZillEUMATIS "I)' Par, -Youj Out and GOUT !IMt,i.. Pilla ..I" a fitinouai rRv xTTl uhlvri Jv l Aa tt tI qu ('nt b<*rt I erpr came actvm. y, H beos troubled mlh (roix i GOUT in u*)i for twlv. :roon, ..nd BHEfHATJSM ?"' pain waa dJtoofit unb«ar?4>ie; *mt J r<riTTv ,»l:owu3dtiotn]vx»pi'orvuin. 1 WU u:MA TJBM ::r1'l;' ':h: l )01;T Jo^w, thp p«dn left "da. Tin M.liMATlSM'r^-J •iw*iFwrtboTOtoiAJ»ukindtby tb-of ',0,1 Y.kiwi, raAkt, (? t' {,.tl:;¡ ¿: ""11 twe RHEUMATISM T.,ui» trulT, CTA luol TL (fcwwoll-road, Ijmdfio. EADE'S riOUT AND HHEUMATJC PILLS arosold jy a!l Chemist. in BottleB] ) f., end 211 9d or oeut poet free Jor Poatal Onlor by the Poprletor GEORGE EADE 72, GMWoi! road* E.C. Aak for, and be suro yon obtain liAOE'S GOUT AND RHEUMATIC PILLS, EADE'S.l PILLS. WATCHiiS. OLOCIAU, A niOK MATH 0 FODli ¡VYAU, &0. LLE GORETJ A RBATAF I OAJCIi r NWYJJDAt1 Uelto,) ynyw I HEN SIOP JOliN HUGHES 8THY)) LLIN, CAEILNARFON. ROBERTS & OWEN PERCHENOQiON .0. -4 rpoWLE'S PENNYROYAL nnd STEEL 1 FILMt FOR FEMALES, q.uc)<? oorroct all irregiilaritioK, rowore all ohrtrnotlonn and ro' ievo the diftsvasijig Hymnuiiun ho prevalent with tJ¡¡J øcx. Boxes, 19 lid and 2ø Ød. of all Chemist*. Bent anywhere on rwwpt of 15 or oi lltampø by tlie toakor, F. T. Towte, Chemigt, Birmmgbttfi. MASNACIiOL. "N i T'Fr' t' H '?"" "), j"L' T?TjT'M *"???' ? ? ?? PILE AND GIRAN?ELI PILLS. 2 f GRAVEL t?ILLS,, -1 t!, ?la i iMcaEl NDED by bfed ijcal Men, ai1Ý l1eld in high PILLS Foli TIIE PIL?,'S. U-?- satetra. G OIWE'S PILE AND GRAVEL PILLS Yn (Ididdadl lion ydyw v Fsdtlynini.wtb fvryaf hynod yn yr oes. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ydynt erbyn Iv iMyw yu adnabydclus yn mhob gwlad warmddienig dan haul. GEORGE'S I'iLE AND GRAVEL PILLS Ydyut wedi eu certifio yn feddyginiaeth bcrffaith effeithtoi diogel gan amrvw o Ddoctoiiaid a Fferyllwyr Lioegr a'r Atnerig. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Y maent yn arighydmarol or symud y Piles a'r Gravel, a llnaws o anhwylderau eraill sydd hob amsor yn eu canlvn, mogys GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Pcn yn y ctifn, Ysgafnder yn y pun, DiiTyg TrauliadjRhwi'mea,a,, ,L, lyogyr Man, Diffyg Anuiil. Poen vn vr Arenan. GEORGE'S j?lL?AlvD Gl¡,Y.ELrLJ '3 "'1 Poen yn y Lwynan, Suin i a gwynt yn y> Ye ,.tuu ft, Fiw" dirfawr yn y y«<- Poen yn y Lwynan, Smni a gwynt vn l' Y Cc!- nddion, Gwu?w, Colic, Tei?tad o bwysau yn y cefn, Dwfr Poeth, D?'r-M'?"M'. Gwelediad yn bwl aneglnr. GEORGE'S PILE AND ORA VEL PILLS Buan symudai.t eychder a bias anriymunol ar y Genan, Chwydd yo y Cluniau a'r Traed, PÜ/JII yn y morwddydvd GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A symudant boh rhwystr o'r Arenau, yr Alo, & rhedfeydd y dwfr. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A woithrtidant fol "swya er symud yr holl boenau a aebosir gan y Piles f Gravel. GEORGE'S PILE AND G RA VEL PI LLS Dylent gaoJ ou cadw yn wutad wrth law, gan y tuedda a 'ym,,rvd ycuydii} o honynt ar ymddaiigosisd cyntaf y doluriau hyn i roddi atalia i buan ar eu cynydd. GEORGE'S PILE AND GP.AV EL FILLS Bydd i'[ pereanau liyny sydd yn gwoithio fflcwii lleuedd llaith, ac yn anadlu awyr itirliur, neu yu dilyn galwedig.Aeth eisteddog, gaol fod y Peleni hyn yn ammhrisiadwv iddynt. GEORGE'S PILE AND URAVEL PILLS Adferwyd iechyd miloodd drwy y foddyginiaeth hon, a hyny pan ddatgemd gan Peddycor ell borl UJewn ,wfynfl\ anobeithiol. GEORGES PILE AND GRAVEL PILLS A? wetth mewn blychau, Is L.?c ? 2- 9c yr un, gM bob fferyllydd parchus yn yr hoH fyd. Dnvy y p-S- 1b 4c a 2s 9c yr un, mewn stamps. GEORGES PILE AND GRAVEL PILLS Gochelwch dwyllwyr! Y mat poblogrwydd digyffolyh y Peleni hyn drwy yr arol twyllir y claf i grdl1 di fott yu cael Peleni gwirioneddol GEORFE, pan nad ynyw ond yn cael ryw oymykgedd diwkrth A fiikkyoixs yn eu lie. Mac enw y Gwneulburwr wrth hob blwch o'r Peloni gwirioneddol. GEORGE'S PILE AND OHAVEL TILLS Y mae Perchonog y Pelen;. hyn wedi darbyn dros ddwy fil o Dystiolaethau pwysig o effeithiolrwydd y feddyginiaeth hon, ac yn eu plith mae amryw O'idiwrth Foddygon a F/^rvllwyr. MEDDYOINIAETH OLODFAWR IIOt,WWAy'g p ILLS ANT) QCVTMENT. Y PELENAU A barant v raod, ac 1\ symudant anhwyldoran ar yr !AFU, Y'??T?SoG, YR KLWLOD, A'R COLUDDION. Oryfhant nc n^fornTit i leohyd gyf insoddladna eiddilauid, ac y maent yn feddyjfinlaoth amnihriaiadwy warthfawr at bob anhwyldor y mafl mei'had o bob oo-Jran yn agori-i iddynt, ammbrisiadwy warthfawr ab bob anrhh ?di pri ?r  y U(.hol &rtiynt i Blast » rhai mew-II ood nia gellir rhoddi pri. rhy aihel aniynt. YR F.NA3NT Sydd feddyginiaeth anCTacledi^ ab goesau dolurns, b^^tiau toredig, ac hen ddolarisq o bob matu. Y niac yn dra cffuithiol at y Oymalwa1; (Gout) ar i+«wynw»t (Rhenmatwm). AT ANHWYLDKrt Y FREST, QYDUFAIT nOLCRU", (Sjm Thro,its), BRONCHITIS, PFSWCH, ANWYD, A PBOB MATH 0 Al'fKCHYDON A TYE.BDDI&DAU AR Y CROEN, Nil* OErf EI QYDMAK. Owncuthuiodig yn unig yn Sefydliad Thomas Holloway, 7;¡, Now Oxford gtroet, (diweddar 533, Oxford Stroot), London, Gwerthir niewn blychau nou botiau am Is 1 Jo, 3a flo, is 60, Ih, 22. 3'ta yr ao, a gollir till oael gau bob Fforyllydd drwy yr holl fyd. M EDDYCiTNI A ETH EYFEDDOL PELENAt BEECHAM. i T'AG.VT wcllti anhwylderait buntlaidd a gianol, megis g'Rj"nt a phocn yn yr ystumog, cur yn y pen. p?nyagafnd«>r, t.mlad o lawndcr yn yr ystaaio| ar ol bwyta, cysgadrvrydd, anwyd, pouthder, ditfyg archwaoth. byrdra auiull, rhwymedd, ysmotlau ar y croen, diffyg cwsg, breuail- ,d()1\ "phob math o deirnl&d&u gicaol a L-luryadod, 4c. Riuds y oooiiK sr.vrAt 'ir:>i>HA» ■» r >iti :ijvuyd. Nil (Tug; 1W hyn. Owi.'viddir yu dvir bob dyoddofydd i roddi prawf ar un u r tintliau i'el"mu hyn. a chydnabyddanl eu bod TO WJCllTH QINI Y BLTCH- I AO. PEL., AT; I'.KECHAM. drwy ell cymeryd fel y cyfarvyddfr, a adfor ferohed I leohyd cySavn- S/iua 'uut oi iiawaith bob atalia ac afreokiidd-dra yn y corph. 'I'uagat YSTUMOG WAN, DIFFYG TREULIAD, IAU AFIACH, pwitbrcdant rei cyfaredd; ychydig ddognau a weilhrodant yn rhyfeddol at yr organ-bywydol; '•H(l >rii!iant. y pyfuudrefn gïC\, )!; adferant yr hlr-golledig brydwedd; dygant yn archwaeth, a ct'.ryiissnt holl yni y corph. Y auw y "ffeitbiau" hyn n riisi a gydnabyddwya gen tuoedd, ya .•nl'.o'i dosV.Rrf.h o j;ymdeitiia»; ac un o'r prawflon goreu 1'r Afiach ydynt pelenau Beechpra yn oael y KWortliiuiit wWYdf o'r holl feddygiuiacthau breintobol yn y byd. Rhoddix eyfaftyddiadau li.,wii gyda phob fllychtad. Mown Blychau 9,c, li lc, a 2M 9c yr un, ;'arvU>ir yu uui^ fMi THOMAS BBKCHAM, St, Heleni, Swydd Lancaster, Lloegr. STAHBAID I )AŒBTIC AMMONIA "————— fUMU?' itViJtt I ? SoMETpf?rwhen-inPottJ.M.M. it, and alnuMrt 4.ing Wty? with the need for Soap Cuidrf, which nii»n a lo«a of &p, ,re ntiely prei ?tea, an;l washing beoomos a luxmy )tltom Wt to soaV OTer night in water, with a little of tkia Arnmonia added, can be cleanW IDiom readily than if w.;h,.¡} in the ordinary way. Woollest and Fhw.n"J need 1- rubbing and are not 80 liable to hitk. For remoying gMUIO and dirt from clothing, and all toxtile fgbm wal 00 found much Ix?tVr The coloura te.ta if sponged with it >ir-i made to It?k like n'.w. Cleans ilver or Plated Goods like magic. Sarw Ulwir Timt "ndSoap STANDARD Domeetic AMMONIA For Washing and Cleuning Everything. WThttluak frwn the Standard Ammonia Co., Ld., Old Ford London. E. r4fj 0 BWYS I FFERMWYB, AC ERAILL. Y LLE MWYAF MANTEIPIOL I BRTNT OYNAU, newyddiou ac ail law o'r gwneuthuriad gorru mewn MUZZEL A BREECn LOADERS ydyw gyda HUGH OWEN, GREENWICH HOUSE, HIGH STIIEET, EANGOR, LLE CEIIt DEWISIAU DA. -c- WILLIAMS (PONTARDAWE) WORM LOZENGES. Am dros ddong mlynedd ar hugam y y Feddyginiaeth werthfawr hon wedi prof yn llwyfidiant perfiaith. Y mae yr eftaith ga nr blant eiddil a gwanuidd (hyd in nod pan wedi eu rhmdi i fyny yn anwelladwy) mms nrtliiol Y luaoy pfontyn (cu«ti, pwyneb-welw, fywyd. trwv gymg?i y 1,?7,Dn W, yn cael pwared i blat?ia powydiol, ..? yn dyfod yu gryf, iuh, a bmiog, n" y mae yn ywwr 'i? dylmyYa U C.W ei warcheidwyr. A r wmih tnewu Urehan *rr. {»}«, Is Ik, a 2a 9c, gan Ffendlwyr a Owerthwyr tent Medicines, pu Ffe 17zi 'tampr (ddiwrth ow IU8 1 ¡¡eq t\),{ Chembt, 90, Ifigh abaret, SWANSEA. I BY ,■> TO WBE SPEC?L ??<?..X? MA.?Et;TT SPEC 4 T T^n, M ti: QCEfiN. a pro int.   MFJNT, &>< NIYEY'S SPECIAITTIFB OF STERLING YAIiT'E. (18 am gufil yr beu I'olish hir-horhaol ar eich (rratiaa. GTiAKWEITHDRA." WOFY NYViJH A BEFNYDOIWCH MXEYS BLACK LEAD. Y GOREU r.U:WN BOO. Nid yw yn Diufod uag yn Rhydu, Canoedd o dptiola.th8.u o bob man 1n cynwya Palu ÐJ:1mhwol ei Muwihjili yu lluckmghaiu. Sylwudaa yn y Wwg. a'r Owobrwyou uchaf mewn Ardda.ngOllleydd. At Wosana«<h y Golchyddior. Yn <yayrchu yr Bffaith Ureu. Y prltU'-{iOREU-1JilI 8/ffilMEN'f. Gofynwch bob anuer 4 defnyddiwoii yn uuig N IX EY' 3E ELUE, Dmi on-I h.-vr.«r y awin arferoi yn angejirheidiol Wyth .?W.' io*. n?.- l>x;» w. hwe?h. Gan b(,bytghrocer a O wertbwr Ol" u?ix y«grifener 12, Soho Square, Llufltlain. Oefnogwcb ddiwydwaith Cartretol. Os am Poliali, Llarhar. Arianaidd, Buan i'ch STOYliS a'ck OUA'mU gofynwch am a defnydiliw.i yn ujiig IN i x i, Y: s I S IT, V E R MOONLIGHT PLUMBAGO STOVi: POLISH. CEFNOGWCH DlUVYYDWAITU CAR- TKF.FOL.-Owueir ef yn IJundiin. Mown Pacedi Mawiron, lc a 2ff yr an. AT OYLULL, FFYRC, DITR A PBICFS, ETC. SID YW YN UMTlSGO'Ii UAFNAU FKL DKFXYDHIAU EREILL, Gofynwch am a defujddiwch yn uuig NJX?Y'S?CMR\?S' KXIFK POI?SH. Mewn Tiniau 6c a Is, g,m YTerthwyr olow, Ilrusimiakera, Iroiuuongera, etc. CFINocWGH DDtVTYDWAITII CAR- TREFOL. NAXTLLE TIliE. W. CRIFFITH DATIES 11ILLPOSTER. TOWN CRIER, AND BILL DLSTRIBUTOR, PENYGR0E8, R. S. O. BiLLPoanyo contracted at the most mo<lorBto terms at Penygiwi, Talysaru, Nantlle, Llaullyfni, Pautglas, Bryiikir, Garn, flauselhaiam, Trevor. Clynuog, Llandwrog, Llanwiida, liontncwydd, Rhos- l tryfan, Groeslon, and 811Ulldil1g district. AH o)rdw M"AUUT Md promptly exmta MASNACHOL. XTEILWNO ') 8YLW PA\YB W /\CWYN1?Y CLAp A Pa both yw Aftthma f Anudllad byr a liafiiroa. A one rhagor nag un math o Aethm II 1 Oes, dan — un yn twrhaol 9'r llall yn dyfod yn mlaen ar ftdi>i;an ftclwir y yn mnt^un a'r olaf yn periodica}. Pa beth f-ydd yn acho^i A»«trnu& T Culhao crthyohiad, a dirw^glad y pibau meinlor 4yd,, yr, arwain o'r corn gwynt i'r ysgyfisint. Pafud iyrlniaethnydd wedi rboddi eamwyt • had bu .n 1 ai.clrlf ? berwmau ? ddyoddef^ t oddiwrlb A,t- mr,, Pronohiri^, P™»™. Anwvu, Diffyg Anadl. ,r f Vvkii' BALSAMOFIIONKY_ Ij TUDOR WILLIAMS. fi AN mai OerM aeAnwydy?yw?ohrooed \3r ach?pobc'efydy"?", diddadl ibo milwd y-i '?v'? I'? bedd yn anamHorol 0 eiaien caul meddyi?iniaotb bwrp/wcl a phry.i- lawD. Ywaflodd yr annyd ynwyl mor Jdl. symwth a Iteidr yn y no", not yn mron ym doh can he?wch yr? (idiw(i h?b oud ?? yd srpbwysdrH, nes yr nedd?n ?6.U "'?" ? rood Mdi <-?i fy nal gan y darfodedlgo' t. m yn n?hteot y p ?f ?Ordyu-I oedd tr?) 'y n?hy?ne?'Mitd, M.f?ti< am br tulald 0 ( B\LSAM <? HONEY TUDOB \V Il,LIA 1rI1:I, a ohymeraia to a Hoi aid llwy gawl ar eel ychwAnc^ nM r cy'RrvycHyrf O!:dd ar y hotel; a cbyr. pen tri mynyd yr 'edd y l>o»>d> wedi peidio Iraddau angbyflfrtdin. Cy:»orah yr ol) o gynwyaind y hofel, ac wbyn heddrw yr wyf vn gaiiudiolch i'r Urdn Fawr, ya nghyda'r wyiiodaoth am y Feddyginiaeth dd.Ooone ho-, am fy mod yn ddyn iach.—Ydnyf, yr old-it, h yn hollol iach, Isaac Thomas Abcrdar. ImAo THOMAS DATOANIAD BYMONOL ARAJX I Bum yu ddvoddafydd umwr am un tnlyn edd-ar ddtj; oddiwrth ^thdra, pc^wch, po»«i g\»a<M, a fctiyndra y frest; bull, hofyd am bon." mlyuidd yu oael anhawnder dirfawr i "yrDud o amgylch, uit.ila«wn gyagn na gorwodd I law: y 008 na'r dydd. Bum o tian driniaeth feddyool am t befyd bum o dWI driniaeth yn Yul ytai* Herding, Button, a Soufrhfiorf, ond y oyfan yn ol-r. i>y»edo<)d ymeddygon wrthyfoaallanwnddisgwyl gw„l ha.i, tilth ly mod yn 64 mlwydd oed. Ar 01 ciswed cyojaint o gir.rad am BALSAM OFHONEVTunOH Wl^i lAMS, rhoddal* trawl urno, ac or fy ttbdod darfn dogi, gyntaf rnddi rh.viidhaa cbiwydd ml i onadlu. Yt oedd pfx-r; y gwaed o'r ysgyfaiot yn lieihau. piflanodd y oaithdia, M cwyngy. faredd, i bedvar gwynt y nefoed(i. ae yn rAt-n ychvdig wythi.oaau, (Imyj"cft,v,](Iiad parhaus o BaUam of Honey Tudor \I1I¡'Lma" adfcrwyd fl i fy iechyd da arferoi. Yetyriwyf hi yn ddy. ludawydd arnaf I anton f chw! y dy«tio)aeih hon.—Yr eiddoch yn diffnant, MHS FMBJiWY, 19, Coningaby-^treet, H( r> for Mai 26ain, 1800." MAE MILOElro 6" BI.AM WEnJ EU ÐACBUB 0 FAEWOLAETH O'r Croup, liroi,chiti. ,alr Pam, wed) I bobptilh arall fetbu, Y ffordd I blOft y poth ydyw profl drosoc) eicb hni ain. OA gwnowch, dyua eydd yn fnj. digedir- ni chtwch elch aiond. B,f\—Gwerthir Balaam of Honey T'jdi r WiUiatcj gan bob Fforyllydd drwy yr holl lyA, rnewu coetitlan, 1« lc, 2»J»o, neu tiwy y post yn rbad am 1» 3c u 3a — Perchenog; D, TUDOR WILLIAMS, R.D.H.L., ABERDARE. IHE MIDLAND COUN TIES WATCH COMPANY nF VYSE STREET, BIRMINGHAM. Wrf to enr Manager, Mr A. PERCY. for cur beau ful new iHMtrhtod Catalogue, sontain- Bit 'in 1,000 nnaotfclted Testimol)isli and over 1,000 fiae Copper-plate tngrating* of VVatccer., .Tmollery and Eloctro-p'ate, geLt grp.tii and poet tyse on applloatioa to any part (If tue World, GenU<w fine  ojlt l.1 gL"7hlz II D i. "d *> f 4'meo\, 51. bit,, gl.?. 25. CL"q be .ad. p 0 M, A. B CY, 011. "91ft ,so Irea az> 1 part f I II  ^SESttBSS~^ Kis £ ilon>,  an" for' M per W»t,.h 10 -Y p«rt ](= LONDON OPFICR A SHOW ?OOM—t5. QUKEN VICTORIA-STREBJ', F.C CHARING CROSS BANK (Bofydl- JL wyd 1870), 2B, Bedford strwt, Charing I Cross, Ulldoll, W.C. Cyfalaf 300,000r. fiawdd jn nghadw 100,0c0p. Benthycir .¡miau o 307 t 5,000p, mewu tr?f neu wW &T Promis- sory Notee, Mortgage ar Dr1odrdu, Stoe Husnoa ntiu Ffertti, Yawirebau Bywydol, B^Teravma, Liestri Ariaa, Qemmu, Stocka, Share#, eiddo Rhydd-lidallIdI, nou Brydlesol, to., eymer- adwr. Can;ateir tairpunt y cant r> log ar y oyfnioa cjtfmlun ar y lleiaf swra g-weddi l miaol pan nil. ajrth o dan iO punt. Dwhynii 8Z log ijmiau o I Op Be u':1! 11 fel a Kanlyn:— 6 y cant y flwyddyn, dan yr amod o rybudd .8 mis i w oodi. „ 6 7 » » U „ 12 Rhoddir tele rati arbenig am trmiau mwy. TxHr r U08'U bob ch?arter. Ttgrifener neu galwer &a, ragU«. A. Wi'J?t)? ?frj''n*)fy?" ?*'??*' RAPHAEL'S ALMANAC FOR ls93, c?r.tauM ft 11mb to F&nnen and Cardenm-, Birthday Information for erery day of the yiuir, the Fate of any child born during 1893. When to Buy, Sell, Court, Many, Set Fowls, Soak Emplonnent, Sign Contracts, Ask Favors. Speciilate, Hire ?i?ttA, Travel, R?tov?. I.NW with -oth?., & wmf.lier ,t ¡ncra1 J'redictMNB, Fanner's table?; The Horrors of Vifiseotion I¡nu..ted]. That ?)phy. The MiMonane*. Ib. l?W Duke of 0&reuoe, 4c., &n. i t,! pages, Price Cd. post ftva7d. RAPRAET?S B.i?.pf f'?te. Kxpifdnt the Cat? and tells the F"te of anyone. Is, tv p06t 18 14. RAPHAEL'S Book of 'Dmam; la, The ..Iy true Interpreter of dreams. li??t on haewg APH.U;I. P.APMA KL'S Key to Astrology-wUI enable any one to oust tlmirown horoscope and read their own Planet. Price h, port free Is Id. Foulaham k Co., 4, Pilgrim Street, Ludgsta Hill, B.C., Da vies, Bangor, and all Stationors, DECORTICATED COTTONSEED CAKE "PHfflNIXPORE" BRAND. FOR SAMPLES AND PRICES APPLY TO THE MAKERS, The Ptonii Oil Mill Co. Limited, LIVERPOOL FLANI)INE.- Me(ldyginiFwch siec a Gyro. Gwarentir y bydd iddl aymnd Cymor gwraidd pan y metha pob meddyf iniaetb arall. Oelllr ei gytnhwyso yn rhwydd i'w wingo gydll'r eagldiau tyuaf, a rhydd well- had sicr roewn wyt laos. Nid oemliewen tori Miloedd o ganmollaotbaa yn rhad, non anfonlr potel la am Is 2c, gan Chava and Jackaon CeaiisM, Hereford. Qorachwyliwr, Wr R. 1 Josoo, ri«jliydi, Xwfsqmas*, Caeraatfaa mabnaciiol j Ein Rhestr Ddiweddai'>" j Uyfrau Newyddion, <. Argraffadau f'Jeujyddion (rhad), j Gweddillion, &c. .Hll(yhes & Son j WRKXHAM. Iiir Ya awr yn hnrod -Yraylau Aur; Lledr, gyrtu Dwy Logell-pris SWLLT, Dyddisdur Metsudd Hn Y DVDDIADUa CEJ7S33Z;i5.iS?:-237,: Am 188S (Cyti/aeg a Swjneg yaghyd ) RbcUf a Mwy if D.foyddio! a lyiooddlr Yn awr yn Barod"PRI8 0K2.TI0G. Almanac y MiUmdd A Ltrtwlvfr o wrijolafrth fuG-Jioi, AM Y PLWYDDYN 1893. Kewyid r; Oyliocdd;, m "v:i Aialftn, prif 1- Alhryliiii Geiriog Hashes: tian v Par. h. J. CEUI.ANYI>I> W J.I.IAU.- Gyda Fyr-Gofianf, a Dar.'nn 0 CcirioJ a'i Ferch. Kit y, imdvrr yn «o« «l o Baan r ci.irl l ;i«-rt<l Hrt/ Ho<i,;¡::i'JW'i R:=' 1.1'd ¿' Lena 101 Chaodl .'i dilei'lvreu i'? dolwfU. Llyfir Ifswydd trail -Mswn Liian, pri* V- TALES FOR SCHOOL & HOME. WlIilH-J Cant o Hanesion Difgrus Gyda Cl'.crf-laauu rhagorol, A Gtit Uchret Gymra.g a Saenuey i lob Hanesyn. V"'111fr"wnwdí elb»-.Dtnllg3rfaT{o<!8«fyaioTirl>!eil'>f J.dy.g, ac 1 g)"J1h-yo plAnt Cymro I dd&re. dedi, c;f1dtbo. Ao., o'r (;ytnr¡ i'r f5ne*netf; • bj7: mewn niodd ijid ja rbwym o 100 yn ddyddorai Jr, In C, ,J I BAftOENij CO PI CYFLAWN 0 Hanes Methodistiaeth Cymrn, Am 7s. 6c. Mm jt hfti tyLl m ngwedAll! o r Ow^Ith S,r..M: hwn I ync)»wyi t.'l. o Fat*h1)yiu>orol, fiicrveUi rjT.-f ttut ▼ pr* ucbod ef niwjm Hiric jr AG?.ILW ..U6D. r Cyfroi ?' Ut. dOA-, 7t6. Gyhoadiiad BEII.LDBOL am yhydig auur yn cng Traethodau Llenyddal Y Tare's. Br. KDWABIiS. Bala. rn eynyry*—46 e PrMthclan »r BrnacUn Adtryigtadol, Owlwl^arol, Ujayd.Sol, <iwUMyJdol, ac kc kt. Pris-ilw* karJd >m ychydig »mr•* yn nnlij]— 3s. 6c R- YX AWB YK BABOD AMBAFFIAQ NEWYLID A CHYFLAWy, Sir &grdh,-td y Bobi, o 'CANWYLL Y CYMRY:' San FlCER VSICHABD, Llanymddyfn. Uao yr Ln,.ffi.4 1.. ,n -1 ?,i ddwyu .:1." «ia k .u 0 216, wini Llian haril t LLYPR DA 7., 8c. AM 3s Cc I 1 Uyfrol GyoW a BBEGETHAU Y iiwodda- Flw. Morgan, Dyffryn, WW» f\ i'*ty uvr iM «0(M. Owet1hlr yr *il "fl -m y prlf achr4, Jyll l ftnfon PO. am 3io un dl111 *r tinwnlth, (IIf tnmrn .ubaD oo;i oV IVeK'-thvi im *b«t^r »rot ft phohl«>«.u<id ky». 1 byr1d ir we oi rUno, fuaa aM '1 om "81. JJ" Lii4tC., i1:1tJlr('H.(\tI ( YN AWR YN BABOD. Cyh. 'iiJirtd S'rwy'id o'r Gvuith Pmigiiinp- COLL GWYNFA CPSRADISELOST, gan Milton, fcyda Nfldiadaa ar Athrylit!l Jfuton. Prla eT9tctlg.il'. 0-nygir yr Ar*wJad prsstnal (418 td1, m'ott IA'sai datiiu.un 2,- Y BEIBL DARLUNIADOL Ail r Tcstameut Nevydd, I Ynghyda NOI'lADVU YCLIW^NE^t-T* Y Parch. OWES THOMAS. DD, I.erpwl. tiàr Itewtr rlwy gyfrol hy'.atr, Llj, ".r,u, 12:!l | ANVHEQ HA ROD. Mlle-wel tlll!1/lt rnll,ar e:n "HurgralRlII l'obl(J¡;iÙù" 0 TAITH Y PERERipi,' Ac FlU. A,,¡tll¡W ycliyJig iawu o Lvlrau sjdd mor (cyfiwldan; v nine yu IhlwD Ceifluuiau y>bluu- ydd, y rUai a p>stia«ant £ 1,^00. Wtdi II ncywo Z/iiin tteh, piyJjrrih— l'ri S/. Dau Lyfr Rhagorol Gan y iliwe4dar Batch. J. Ilugheo, Lerpwl, sir Cydymaith yr Ysgrythyr, (iI03 U.), I- Drych Prophwydoliaeth, (326 t.d.) Gyda Darlunitu Yablenydd, ql;1 l ArgrtiBad NeilMuol ya awr yn harod, Mawt Ulan desttos, pria Vi- yr (Cyhoeddadia f. 1 flMMNl an in ) 7 biS" C V110131) 1)1 AD AU VX Y WANG AC FOD A 1. L A V ";RBYS WW EDI) 1 M/S. LJ. YFH EXODUS, OYDA XoPiAn.vu pin y Parch U. Huinpliieys, Boiitn'wy.ld. Pri, 2, 6c. otit oax,, oca ond tiifer cjf.vri^- e-lig o gopiau cyfl.iwn ur law, gvixple'" l/flb LVII ) anfon vr orohobion. Antnrittfttiiau (/YilR'i YS AFPRICA (Darluniodig). Gfin Mr W. C-iffitl;. his, la. DIWYOIO'K ELSTED.PFOD Cyfn s c Erthygltiii a gwerthfawr gau Mr I"t'v.-ill Morns, H,:a Mon, Eli Wjti o Wytfiii, Kifrd, David Jeiikir.i, Cvnotifardd, Watcyn Wyu, fulo Caornarfon, D. Adami (Hawon), Tccwyn M. T. Mcrria, Ap Cal<*l- frvii, T. H. Tbomiu, S. Maurice Jones, 1-1.111, Camfyr, Ben Davion, D. W. Lea-ia. ac oraill. Prif Foird'l, Lt. noiion. Ordd.u iuu, G'vyddotiwyi, ar Listcdiit'o iwyr Cpura. Yr 0)1 ar ffurf AdroddutilCymvll.^id Genedl • aothtil. Pri, lir;. ESBONIAL AR YR EPfSIOL AT Y GALATIAII). G,myPM hAb.-t J. Parry. Pds. yy AWR rs BA Wlb: ESBONiAD AR LYKIi GE>rP8IS (Irydydd Argraplgau y ["Mch JtidJ¡.rd Humphreys. Eontrifwydd, Caornarioa. Pns mown llian, 3s. Hauor tliv- yin ;'ryf, 4s. Telf rau arferoi i LyfrwrlhW)'r do j)'¡'Ibarth- wvr. Tolorau noillduol i Y ^goli n 1l1 HANES IE8U OKIHTyjt or.MATTlIEW. Gan Ccridw.'u Peris. Prit:, H' LijAWLYFli AR LYFR EXODUH. Clun Mr Eii ward Jtmdn, Banpc Trif, —. HOLWYDDOREG AR HANKS MOSES. Gan y PaivL G, T.jowjn PaiTy, Llanberia. PrLf, IiL AWLYFR AR HANES IESU GRIST. Oa:i Mr Edwin! Joim,, Bangor. ■ Vii- 2. ADRODDIAD CYXGlŒ ANOFIY'O- PFl'P.PWYR CYMRF. 1 He, 3c. y Cynglirair. Gan gr Owen Owe)., M A., C'i<o(j\val!t. Anhaw^dorau YnMMlMuaethyn Nghymrn. Gan y I)iir,;h J. Morgan Jones, Oa^>n!>(M. D.-ddfau Priixii a Chladdii yr hu cycyllt- iu.i ag YinnHilUuaTth. Clan Parch J(h;"h Jnrn.«. Miichyulicth. Y: Yrnosodia'I ar Fetbodilltiadl1 V:U. Wfddar. Gan y Partli J. Uu^Ik-k, D.D., (larrDarf.'jn. Saflo Ymnoiliduwyr mt-wn G"kid.'M- ia<.th. Gan y Parch D. Adams, B.A., Bothosda, Dylodswydl Ymiualldu^jt Cyrnru YlJ. Ngwynol) Cwoatiynaa Mo«sol a Chyni- doitha.-iol yr O.M. (litn y P.vroh J. Griffiths, Abordar. Sefydli.vl Gwludol o GrefyJd yn Ngo- It'.uni'r Y«grvth>T. Gan y Parch Abel J, Parry, O-fmnawr. IVry^-l^ii Yinin-iildTiaovh Gywriiij. Oan Mr J. R. Diivioa, cn" Glaiiaothwy. Ncges YioneilWuaetH ar Adf £ Doffi^.ad Ctnodlaethol. Gan y Parch J. Puliston Jones, M.A., Bangor. PaByddiactL a Defolaeth. Gan v Pr,L> Hugh Jones, Bootie. Yr Y'mosodiadau Di .V 'Hnr ar Ymncili duaeth yu N¡;hymm. Gan Mr D. L!oyd (ta;tetb y-,i N6,li yuirti. (iaii .%Ir D. L!oy? THE ('tFtCtAL l?Epoi?T OF THE CONFERENCES OF CHURCHES OF WALES (Calvini'Stic Methodist*) held at Iiv^n>ool, Soptonilwr 2H, 27, 2^, 1¡'12, Issued by order of the CIJm"J,itt..oc, and edited by Edward Jonos, B.A., Ti%-tirlm,I. Now pnct.Sd, —s :<d i^r dozon. [ Pol. amhebion i'w hanfon i .Swjddfj'r Gn.lI, Caernarfon. \r TRAETHODYDD: Cy'c)?wa J Cen«Uacfhcl Dau-PiviL Yn cynwys crthyghu ar Byn:im'r dydd, yn Wlrvjjdd- ol, Crefvddol. a Iienyddol, fc-au Brit' Y.'p-if- enwyr 0't11ru. Pru SwilL Cyn?Mad Rhifyn I-?.?T. 1MW — At?anfuous. Gan H. Hughos, M.A., Ab,ry?. Troi ?Dwr pl Win. Gan y P?t? H. elen iuiwiis, Cnrwm. John PeniT. y M?'rthyr Cymreig. G?n y y Parch .T:)bn Dsviw. B .i.'jidu. Y Mor lkt,, ',i Llydan. 0-1111 llr Thorns Owen. Livfr}x)oI. Purch Owtn Jonts, F.A.S., IJandndao. QfUl Mr ,1, Spintber Janics. Y Moddion Gorcu i'w Mabwysiado a-an yr Eglwvs er Addysgu v Boh! yn Ngwir.cn- (xldau UwAhraddol Cmiydd. Gan y Parch P. Jones. B.A. Prriglor Lianfair P.G. Yr Ytulionwr. Gan y Parcli J. Myfenydd Morgan. I)r Oh '.ilfis, Trefecca. Gan y ParcL Jost-ph DinBycb. Gmait:. y Fyrnwy. 0,.11, Pcvh D. RowLuids, M A. Nodiaoau lJenyddid. Pol) archobion ¡'w banfon i Swyddfa'r TrwtJiodyid, Caornarfon. "t GOtl'ii HEX WIAI> n. Fj HOL." ? ?lYMRU Cylchgmwn Misol Ch?' cheinio^ i ymdriii A B.?n(w, Ucmvii- jacth, ('?n, CeH, ac AdJyag Cymru. Lai; olygiaetli Owen M. fidwaros, M.A., R1 .0- ychen. | Deobrouu Cyfrol IV. gyda r'.afyn dw'.»l,- I Pris Swllt. i argifftir ychwanog na ] 1.n, mil; am Ilyny g-wm&T bry-j i'w Nelll go. I lyt'rwertnwr, nouanfoner i Swyddfa Cnlw: Ca<'rnarfon. Y mysg ei erthyglau l>ydd,— WYXEB-IiDALKJf UUV.—rj.T?f TFIILI. Ham's Cyniru, gyda Map. Dafydd Ddu o Hiraddug, gau y C' Silvar. Evans. B.D. ltari, Gwyn i'r Tlodion. gan Daniel C'" u. y Wyii'.grug. Fy Maw, gan Elis ii, n o Wyrtai Boirdd Cyjuru, gan Henri Mylli! I hUl 0 F'ynyddo:;), Awd wr '• Hon Wlad fy Nliadaa," fan R. I Iwan Jenkyn, F.R.H.S., Pontyptil, hill:, STerfhcd Cymru. gau PL A. William, Y BiLla, (Dail'u 0 ben Si.-iwa ar y Groin) Llvfr y ,ill.t. (Cbw.xh o I"iirlu::ian). 1) wsC. I dai. gan Ganvd ",g, Dafydd Jonen y Oyntit, gan Dwbor Mon. R. 6. Mnchno, gan y Parch R. J. Williams, Llandudno. Cymraeg yn jT Ysgolion gan W. Llyw- elyn Williaiurt, Abcrtawo. Yn Angladd Reuan. gan D. R. Darnel, IJeyn. Ysgol Ystrnd Mourig. pan D. Stuiiuel, M.A Ab,yit,-),tb. JDarluniau). Robert Jones. Dwygyfylcbi, gan R. G. Roberts, PtasmaoninawT. Llvthyrau Jones o Rauvoth. Iij-thyr Chn'tmas Evans. Dim otICl Trwl(irytiad, gan R. Daviec, C'aernarfc n. ??en G»rddi y Cymrn. Edward Mathews. (Gyda Darlmiiau). Dr John Thomas fol Pirgethwr, gan y Paroh U, Michael Hugln s. N.^iwiddion C^ne<llaet,hol. Tiaothawd gan Eben Ftirod. Dlirhm), Cymry Byw. J. Gweuogfryn ENuLq, M.A. (Gyda Darlun). Y Garrcg Wen. (Gyda Darlan). Ystraiym, Traddodiadau, Figioz, o Hen Lyfra i, Penillion Telyn. &c., Arc. Syr Williams 0 Bonaraman, gall Elis o'r Nant. Ystraeon y Gwyû. gan y diwoldar D. IJedirid Davies. lI6 o Dudalenati. 20 o Ddarluniau. EimiYOLATT CAN BKIF TWORIOJi CYm-Ru. DA.RI.nnA O- OAX BHIF CVTTEt M's rtrwT.TnKtniM y mis. Yr holl Archobion i'w hanfon i 8WTDDFA CYHBU, (IMWAMS. CYMRU'R PLANT. -Cyhofiddiad \? Oini.jg »t vM?Mt?h Piint Cy; ) ,,wy;,f yn yr iaifch. Cychwyn.ytJ lor, .*r 1 ¡, Ei amoan yw dysgu pmt a ■, ystr.v; in wrthynt. Hfines f.yuiru, au.)-? Cmnl, plwyfydd Cyiuru, y M?b;Ti .?, Ytraeùn Dl. hanes mvadi LifU, y^tra. pob gwlad., mama'i CyLnru, ui^ iononetyd, y nm<ntynddt' i gyd. "H?: t,?lach?Lnto ddarluniau ytt y gyfrol 4n YLLUSERN. Cy!ch?rawu Cilliog at wagon u:tb >glwy.<i )\ golirm tiabLothol y Metbo htiw¡f f ai. til. Dan olygiaeth y Parrhn J. WII;, BrjuMtait-jni, ac R. llumphrt- ]; uiiwj-dd. Ya inhlith ys^tifan' uv i. i reill cynwyfa yn fiso! E*br.nin 1 n.i„w; :ir Faes Liaf tt gwahauol ddosbrff1 ;au y sgriftnedig gan y O. lygwyr. CEhDDUnlAKrijY (iLXi.DL" CANEUON POB.OGAIDD Y:. DDAU H 0 D I A K T, llias tic. YR FN, Pa I* rti&. 'r Anseu," Y goirau v, <1 wyrosydd, a'r gardrioria of.h gan A p (iIf 4 Oan Chyog»n,— F «vi Vgbrydi 'n riatÍau." Y ,<»*iri»u ^rari IWhaiani. v gi r'idoriaeth gaj) Hugh J'n. > (buddtu- Eiaf'-ddM y HeJy<1dwyr, Caernarfon). em j Bar ton.Ami Orn,c a Oyr » Gareg." Y goiriau gan Gwyroxyd ][ a'. ge -ddoriaeth K tn U, S. Hnh, R 1,M, Can i Den-v- Y Gr a'riSiivjtnl Wen (Y I :I\an: ,y y gi'inaa a'r g¡,r.H.,ri{" gin f'>,8 l<ra<lw€n. I Can i Soprani niu D. nor, Gor.i,wv* ¡ ar y Rhwyfau." Y ge'nr u a'r g- rlloruw h gan Ap Glaaiyn. (Uv i Sopranc, —" C&r: "'1il fy Dygaid w, ti." Y geiriau gan Gu'.n Pxlarc yr aiatr gan Ap Glanlyn, a'r cyfeiliaat gm t'f: J<ndwt!t). Oanig,—" Y Gwlitbyo.' Gan yd. we<| R. Robert*, Ti#. (otgany Id Eglwysiirj :J;" iol Bangor). Prw, H.N. ks., Soi-fli.. C'hweoh o Aiitli«maii, ir in R. JS. IP i R.A.M. P/iri, Hun N'x)iant, N, ffa. fich. Goliir ell Clwl. yn rhi!n; t- wahan, 1. Mao 'iu ion i/ i:v L a i plwydd." Ht;i1 no ijant, pris Och; t 4c. 2. "Clyw o Dduw, !y UefsÜu." II" N'jdiant, j>ri.V-^i: M,,1.tfa, 1.. i. "Cviw ti. o Dduw." li-in nodiart. te sci-ffa. 1 4. Yr Arglwydd yw fy Hugaii." a Buw v(jd n' odta." Hen nodiant, pru 6cb; Scl-ffa, yr uu. POB ARCHf;BION I'W RANFON rJ: CYIIOEI.DWTR- CWMNTil WAS! GIVFDL- CAEBNAl.FON. 0. CVMRF lav /l\ • W..AT. Y GAN. THE NOKTH W »f ES MCMC CO., MMiiKD, P-ANOOR A CH ^NAKFoN. E IJ, \V I L LI A MS. R.A.M MANA«.R. Y STOC FVYY A? YM V.ooLEDI* CYMRU OB' B MATH 0 OEKEBYNAU CSKUUOROX. p i aT o S OAN UAFth.i CORiT, >M>8 i -*B ill LAW, BROAD WOOD COi, LA K li, J UfiTI ;i BROWN, RALPH ALLlfiOD* SOXs, liORD, otc., kc., AMERICAN OUCJANS. (i AS MASOa or 11 IMLIV, BELl. t C. Un,, ESTEY Ot«GAN Cr> Ao., tfl. HARMONIUMS* aa ^uU'UN^KK. D UB IUN, Gli B&m, rlA'JL.-C à Co., tea., tt, If 11 itm i; m 9, :It! y m'' M a oT. 1 OH'.»iNS, fe y mlaae ucliod, -Oi y mill ac oebod. AafoAor ta ..J 0yti0tDr>lADAT7 CERDDOROL ['•iWEDDAEAE "A Qailor Wile I'll m." ji5oprano'i, -an Dr RollAld Iwot'JI". tilt if. y hug",¡," L'an R, a. Haghaa. t'J¡I,) nel1 Tcrw»r, Pria b. J iv.fiad Pinntyn y M'xMtryn," jrin' R, J. Hi.^h.w, CootraUo oeu Barito: e. Pr <!«, Arwyr 0y1nrn Fydd." Dc.wd T. B. a&ll p, 8. till jie*. iris Is vti y ddwy nodiant. liae" efri gwlad," 'Venor), gan Dr Joaa b Parry. Pri* 6c. a vVeiwth chwl V. Gan Ap O aslyn. ? n.» 6c. RBANGANAtT C'ISEG¡",EDIG I;i -A fA\T. Ep"id Cn, nFte I)yf,-Ii C'cion. f lOfed fil. M?t !c, Hon ?odMnt 40, I 'Rwy'n Moric 'OR ChM?'-e m Ner. SoM lo, Ha'p. ?MtiA.tt 4, Y n,.e y KharJ10nan hyn yn sy'b Ida* oodadig G'lUI\nid c..rd>i.tOl. w OH! MY CORNS. llzsM* CYX EI JDEFKYDOIO. VT5LI H DOKKKTOi • PAENT mum, M?dTtTM?thir pob math 0 GYR? '?? ,bi :M? 4 iyddo'u hr«d, HEB FYRHYW BO?. trwy d,1.6,ab. PAENT CHICAGO. T'W gaol m. wn p.,telau h yr un gall i nifer fa-vai o ff.-ryllwyr yn Nghymru a Tdo.'f-T. Os :u( thir caol Paeot Chicag-i yn y mood ymtt, anfoner 1 stanij«i i GRIFFITH OWEN, CHEMIST, 25, HIGH STREET, CAERNAHFOX. GEMAt" RHAD.-Bydd i giopwv-^an \y fol y Stoc fwyaf t'r nrteiau fcelaf p Masnachdy Millingtoi. 12. lioundtiitch to L.d"II Gellit caal Clociau, Oriadnron CytfC), Crl &u. Gwydr- idry tiaa, Ptbel. P"a, V?Um, Acor,iiw, .Jgb" JI Pyres Catalogue dtrttnuod?t ''w gw In rhad Mfydtwy? 1M7.