Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

36 erthygl ar y dudalen hon

GYNQHAWH IN iMilllTjOK TltWYDUEDAU…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

GYNQHAWH IN iMilllTjOK TltWYDUEDAU VN M.ANOOH. Ddydd Mercber, gerbrou Mr Cbarles Pierce no vuadon ereill, apeliodd Mr If. Lloyd Carter 0 dan 9 Hior IV., adrau 14, am gauiatau trwydded i John Williams, sy ndal GWOHty Manooinion, liungor IIchaf. Buwyd yn bir yn gwrando yr achoi, :yr oedd wodi hod o nuen y llyfi o'r blacn. Yr hont ddal- iai y ilrwydcled yn wreiddiol oedd Mrs OttJey, vr hou a fa fiirw yu Mohcftn. Yn y Uys f,rkyddedol blynydilol -n Awst, nil oedd uais am drobglwyddiad a ebafodd y drwyduad, fel yr addetid gan ysgrifenydd i'r llys. -in nghunol prywurdeb gwaitb, ei yn enw Mrll Ottdoy. Wrtb welcd ft (I gwall weili onelei wneyd, aafwyd cydsvuiad dau ynad i wneyd cyfnewidiad yn y dv^tysgrif'. rhoddwydoivw y ferch yn lie un y fani: gwnaed cyfuewid- lad i'r perwyl yna mewn pensil yn nghof- restriad v trwyddodau a gedwid gan y llys. Ar ol hyn rhoed cyfrnith ar y forth am werthn hob drwydded. Y ddadl ydoedd, guit fod y dystyigrif wedi cael ti hanfon allan yn enw person marw, < i bod yn oier. Fodd bynag, fe daflwy 1 y wys idlan, nid ar ei tbeilyngdod ei hIm, ond am fod y fame yn dal nad oeddid wedi oymoryd y didl prioilol wrtb ddwyu yr achos gei'bron. Gan tod Miss Ottley wedi trosglwyddo y bti8n«s i'r tenant proirnol, gwiiu'd cait »m i'r drwy- dlled fod yn oi .nw ot.—Dadlcuai Mr David Owen, wrth wrtbwynoliu y aos, nad oedd gan y llYIJ ddim gallu yn y Hat/or, Nid oedd un drwydded wirionftddtd mewn bod, iran fod vr adnewvddn vu enw pertion uiarw yn gwneyd y drwydded yn cldirym; ac nis gallai din tinero," neu awydd i foddloni itiss Oitley ei hadnewyddn. ddylasai y ddan ynad wneyd y cyfnewidiad mown Ilys .igoi'sd; ac o* gwneid ef jíwbl. ft ddylasai fud gyda mwyafrif y faino. Mr Lloyd Carter, wrth ateb, a ddadleuiii fod yr hYI; a roed i lawr yn ngbofreatriad y llys yn dangos fod y fercb yn d..1 trwydded a Hylwodd ar y ffaith nad oedd dii achwyn yn erbyn y ty na'r Oaf' i'r faint!, drwy fwyafrif, ganiatau y ciais, dyweilodd Mr Owen y gwnai gain am twhoi air y tir uad oedd gan yr ynadon bawl i famu yr achos, o gymaint ag i'r drwydded ddyfod i ben ar Hydrcf y lOfo l. Bnasai gwrthwynebiad yn cael ei godi ar yr apN i waith y inner (Mr W. A. Dew) a'r cyn-faer :3'1' Poh-ga^ien Savage) yn eistedd ar "1' atlios. Gwyniwyd Kliza Jones, Owelty r Umiina, Glasinfryn, am giu,jtti, rreddwdod. Am- ddiffynid gau Mr Thornton Jones.- -Taflwyd yr acbos allan. Gwnaeth Mr H. Lluycl Carter gdn am i'r trosglwyddiadau canlvnol gael ini gwnoyd, a cbaoiatawyd hwynt; Y Victoria Inu, Betiiesda, i Joseph Davion, yr Half-way Inn, y Fi linUeli, i Margaret Owoa ae ar gais Mr Thornton Jones, tronglwyddwyd trwydded y Marlborough Vuultd i Kliwtlietb JoncB.

- -Utmfnewydd.n' .

I -

Llangefni.I

! Bithlchcm. ger Bangor.I…

I Llanallgo-j

Talysam.

Bcthesda- i

IDAMVVtIV KVHVO GER RIIVIBON.

Y DDA?(1>VAI\ AMJKrOI. WRTU…

1 « CYMDEITIIAS LEVYDDOL CLWB…

 ' C?Mt'KHHAS V LIBERATOR.…

KinF?L Y ?EC?? INI I JŒyXZ;¡;IRî(…

IERCVIYLLWAITH 0ER tfT.AS-OfHV,

II'EN BLWYDD MR tlijAD^TOXE.

- '.',' 1);'-;:k(1.= I

Advertising

I NO I) ION CART UK FOL. I

_.0- .. - - -IU A FOL IN VtiHltOKV…

LLYTKtK O'1t .AMFK5CA 'ATf…

JHVt: OLWYNWH MEWN KELBUL.

Y liLYVVODii VKTII A PHWNC…

ITYSTEB I'll PARCH DAVID KOBEIiTS,…

YR TMCHWILIAD I ODKPDF IY…

CrclO DI NES 1 tAli vvoLAETH.…

[No title]

OYFODTAL Y U.vU VF.

DRAWS (IFVNMK i AFFRICA.|…

Maesg)a.", -

Advertising

j LLVTHVKDI Ait DAN. I

I CIG AFfACH YX ABERGELE.

DtRWY DROM.

I NEW VDDBETII Alt Y "CAR…

I DEDDFAl Y FFATRIOEDD-

) YSTRANCIAF RHFEDD Vv BAOILM