Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

24 erthygl ar y dudalen hon

K HOSTR I R AX.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

K HOSTR I R AX. CyubaKwyd v gylcbvyl 1\1\ W) Wt!\er a YI.-A tvtdw r\i, Khfigf\T a :Ha;II, Y 'ii i a n r 24a;ii. Y lwirni\id «.• Idyut :rilonjrd«H-M!th: Mi John D,tvies ((t'vyn'vldoD C^'rnarton: Pari h T. wyii^jd Hobt^rt. Mti J. J. Thomas, Ken- E. 0. lu>lvrt<. ac Evan OrilBt'i. )lr J. At. "yroo. i ifrddvd var, ¡¡ MH Hugi? Jon. s, MA"b)e an 1 Iüte W rks, Cfwrneif-m John Tboiuas, It 0. Griffith, a Mrj I>ivt« <>, TJryniiUi.il.>. Citfrtiart'on Cyf. ilyde Mi J0f0(1.h G, Tlvmas. (,'acathraw. Oyfarfvi :it>& lt>? r.—Cadoirydd, Parch il"ltry R 0«dwa]sdr. Tlhoitryinn, tirw.iii- ydl, My 11. O. KuWr}^. lilan"bu Yr oodd y cT-farfod hwn »v di oi VUmtru yn fwv it Ike. ar gyt, r y » irv.obrwywy'l thai ngiimm olfnynt- am adn ld. dnt^tnu. arhc??d? ? Ac. Yr (i hwu )n gyfurfod lyddord H t'ini liaddioi. lSj/'arf\i l'r..d,¡ill", tkuiorn.—Cndnirydd, Mr J. J. ThomHS Kendal. Ar**inydd, Parch T. Qwrrodd >i>b< rtc. Gwobrwvwy l y C'lh n: -Cyfleitbn, W. Gilbert William*. H. 'r.irry, Moriis R. Jones; Airo.i,-I, B. W. Parry, Er "nwmax- K^rluro yoi.illion, (•. M. Jonc*, ru Hiixhes, M r* PHITJ" Ow. n. Dat- ^iua. Rrbei't J..T a«s. Orynho if-I, o bmios Mw, W. G. J. Griffith. Hnsrli p-if'uiird. Trn.;th»'.vd, ■' OyfaJbaibitd, U. M. Jctn> At,bit i li.t'indii.i ar Atiiraw- iadt yr lawn," 0. M. D,tga,,u *• 51..1 wob yr Ar^l>■. yV" P iiti Kolx-rt R. Willitn" .En: Toriad y Wawi." Tryfanydd At< bi^u i Lolittdau ar Ex-. lus, }>cni. --3.. DJ3}¡rth ) if Mu Oavi' s, M'ssos Oven, Tn. iuAS. all»i<titis; DoiWch iril, Mi« M. K (»«(n. CystudU aaoth 'jf>rau v j.lu.t, O r llbosgaufan 'dan arw.nniad H. 11. Owen,. Ct//arf»i J. W. Jou 'S, Pla*yt»ryn. j'.cnvvd'l g*acl. Id. liywjddwvd g;.n Mr Tumi.n, Ksnaal.fu: itv- | vdniwyd gun y T'ikU I". Gwyuodd Rcl»j"t-. (i%,)brwy-),,i y Or.ruMtogTi W. G Williams, UweD T. Eaj-'l'oe, Griffith Th.mui. Atobion i lw:- iadan ar Atlif»nia«th tivfn iaoWvdwr- iseth;" M. K. Ow< -i, J. 1'. Jotle. tllis T. Hu?'t" I'Wi?'l. M? U.!<J.tH"U Jom* Piuyjrr'X"' »'i .fa:1\, At<bi>jj. i ?S.??'?.? ?' G. WiA?! 0?n T»KH«.IS Mnirhos. "ifon ?.I.?: Henr*y f.)i?m Jn >s HU-ttwsycotd. Da'-j I,U u alit.. ""M?'t. litrd Ll,,Yd, P?h. Tr?'.tt.?". "OwastrAff:" W. dwh"9. Morn.. Jon?s. W. J. &r?th. T'lchiinj^T Id, "Ye 'rbyd iu bwyrolJohn (jtriSth. ?t-'Lh T?tMS. Adr(?'Ua' J. oones. Ca'CyfniW'd ii ton Tl.oiuas J. nutf?h?-y.s Cyst,dlNI.dh dtt?at" "Cru?- v??r' ?' .U'ffttyru'):' ?tiw.tro ?'rau- I?g!t?, ?'ct-'cwvdd. Rhngsdfu.n, t'r 'A?fn?'-?: g rcu. ?. ncwydd ;?.m MW?in- mdMr R'?h'i O?'-n). D?MUf'p. dos- b,Ah dosbitfti ftil W. J. Gtiifcth ac i). M..Ton- C'y'<ttd?"?'h y "?' MMt'?'u—d?t?ttuu ••iWn )Jni. T.? :—Brynfho.s .Hhw- t'-y?-'n.f?'?" Khiiriiryd y wob- r1WT.g ?.ijut'J?.t' ,J, ?nh?timd David H.?'ne«, ?'.m''? '?rwt)td: Mr Abbey WUl"*M'i?n?-- ? At?bi?'tilL?dm ax Q?lotMid:?.:??''?""?y'T<'n' MiM Tbom<w. J. K. J ?. Y '01 if t',l t??mw?. iMtgiMU "Y FfrwJ (Owrin ??" Tn i or yn fy 'tdhi Hho?tfyf?n iny,l I Mr V'? J.Uhtbta,; B''ntD<'wyJd farwemj'? ?r tHch?d')?t'n); Itrj oWlyu (fM-?Muydd. Mr ? ? rt Thonu-*). Y b? n.tf (.wbrwwya. ('nrwydcyhf?dydd?a llntwg. ''t'?A\M VH Etsrf??OD.-Y He ?..<i ddanfon itu 10,1, H-gj»i.bwaitb i Fiqtod6- IIALA!L 'lei } Welsli National" Print- ing Works, Catniui • fan-

I I

CONWY. '

1_____PORTrmDlORWIG.

l.. LERI'WL.I

IY DDiKF \ViAi:/HI LAFLTit.

I___PWLLHELI._-I

YX MON.

ii- Niiitil-,,-.

0 FWG Y )

Advertising

DYFFRTfN NkNTLLE. I

PENMAFLLNO.

I BKYTROPY.V. !

I T.LAXFAJR PWTT, (>W YNGYLTj.

GWAjLCHMALI

PORTHMADOG. 1

HAHtHNAlMlKDl). I

EHlNWF.nnvr 1ACHAOL "QrnfINE…

Advertising

IVIH KKNHEAD.I

I DOLGELLAU.

I Tiiidduirwyr y De..I

IJ u mini ii