Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

-.- - -.- -.-.- -.-'-'-'"…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y W E S L E Y AI D. [O DAN OLYGIAETH WESLEY.] Yn mlacn pobpeth yr wyf yn dymano BLWYIKIYX NBWTTUl) lJlH i holl ddarllcnwyr y golofn, ac i bawb arall. Bydded iddi fod" yn flwyddjTi o lwyddiant mawr ar gw^fyd'l yn ughyloh yr enwad yn y Dywyaogaeth, 110 yn mluib mau arall, a byddsil y cyffelvb ffyniant yn yr holl wer- lylloedd. Sicr yw fod a fynohyny la wer a'n ffyddloodeb ac a'n hymdrechion ni. M'a.> yr holl gredinwyr i fod yn weithwyr yu y win- ilan, yn adoilndwyr muriau Jerusalem, yn filwyr yn myddin Tesu. Mae pob Ciistion i woithio; mae gan bob Oristion ei woith gos- odedig ei hun pan y cyflawna pob nn ei waitli ei hun, bydd pawb yn oydweithio. »•; ond cael arddoliad Pen yr eglwys bydd y liafnr yn cynyTchu ffrwyth. Pydded y flwyddvn yn un o woithgT7,"ch cyscn a dyfalbavhaol. Mae aehlysuron neillduol yn galw am ym-lrooh:,>o. neillduol; otitl yr yni. drechion :Ivy,%f i lwy,ldiiirit crefyd., ydyw ymdi-nohion oyson a pharhans. Byddod yn flwyddvn o yuidrocliK.n gyda boll ranan y gwaitb. Fel y mac yn y pir. ia.nt wallfmoJ olwyniou, ao yu y fyddiii wahanol adraDau., felly y mae yn pert,hyn i'r eglwys wahanol gvlcbocdd 0 'afu* ac y mt,(s ltwyddiaut iachusol a chyffrcdino.i yn dibynu ar fod yr holl gylclioedd 0 lafur yn cat 1 tFyddlondùh ynddynt. Mae dosoarthiadau y plant a'r bohl iouaino, -yn foibion a merched—y cyfarfodydl oanu, y gym- doithas lonyddol, o.yinileithas Dorcas, a'r evffelyli mor bwysig yn eu He en huuain ng ydywyr Ysgol Sabbothol, y el-farfol gwedili cymundeb y saint, a'r weinidogaoth. Dylrii vi-adrar Jdirwestol gaol sylw arbenig yn y cyfnod hwn. Mao trefniant i ymwi led ag osDrouluswyr moddion a "efydlu modd- ion 'I nghyraedd pawb ynhanf'idolbwysig. Dylid llafiirio gyda phoh adran i amtaiu uwchafbodolaeth yr eglwys, sef gogoneddu Dnw "n adeiladaeth y crodinwvr ac yn nychweliad poclmduiraid. Ond llifnrto fol hyn y mao llwyddiant yn sicr. Miiri ABOLYOn Y FLWYIIDYN DDIWHUU-M- yn dwyn cysur a ohalondid yn ogystal ag yn dwyn adgoflon mawrion 0 hiraeth a thrietweh. Yn ystod y flwyddyn adeilaihvyd capel nowvdd yn Caerwys a Bwlcl.yddar, adgvwoiri wyil capel Pwllheli arradilfa eang; ac y mac canoodd o bunau o ddyledion ,ial)eli wedi (Iii tain yniaith. Ch« anegwyd ugiiciau at rif yr eglwysi yn Towyn, Mcirionydd, a inamu erjill. GWlIMc1 la-- pariadau heliu ih ar gyfer dwyn y gwaitb ya ei flaon inettn gwahanol arilaloe<ld. "Cbwanegwv i fit rif y g-veinidogion mown rhai cylohdeithiau, ac y mae parol i ar gyfer ychwanegiad y rhif (-to mewn rhai liooedd. Mae Tiyn oil yn argoeli yn tlda. Ond y mae colletlion pwysig wedi bod yn ystod y flwyddyn. Adgotir gydti glllar 11.111 y g-olled yo 8ymurlhd Y PARCH DAVII) RlCltAIllH. I Ovmcrwyd ef ymaith vn aunisi?wyliadwy lynr.oohr.my flwyddyn. Ni pbetthynai i'r un giuigon o'r eglwys ddyt mwy ymroddol i'w waith. Yr oedd ei gymeriad yn harddu athrawiiuith ein Harglwydd a'n Haobubwr Icsu Grit, Ymroddodd yn llwyr i gyl- addnau oi titui i-r gyfer gwaith y weinidog- Rcdl trw,y hunanddiwyiliant gyda darllen a myfyri". Yr oedd mown Uawu gyd- ymdeimhd a boJ1 ;ranau y gwaith. Bugeil- htt yr oglwy.si yn onost a ohydwybodol. Yt. oedd yn dyner heb fod yn t'eddal, ac yn ffyddlciii hob fod yn llym. Oofalai am y bobl ieuaine gvdag eiddigedd tad yn yr efengyl; ymwelai a Ir y thwd, y oystuddiol ij'i- fxnULdilB ar draul gwneyd abi-rth o hono ei hnn. Dadl-uai actios eobrwydd yn ddirgel ac yn gyhoodd. Yrowld ci weiuidogaeth yn ffyddlon i hoi 1 gyngorDuvy Nodwedd amlyoaf ei weinidogaoth oedd llymdra. Cyhoeddsii y gwirionedd yn noeth a diaddurn—efallai yn eithafol felly. Y cyfrif aID hyny ydoedd ei awydd am 'r gwirionedd ci hun gaol pul) cyfleusdra i wneyd ei w:.ïth ar gy-dwybodau a chalonau ei wranda^iT. Nid oedd ,iWYJI yn ei wciuidog.'ieth ond y swyn sydd yn y gwir- ionedd ci huu, IV; yn y ffyddlondeb mvrvat diwyro i amcan mawr y weitiidogac-th. Mae y g ar eiol yn un a deiiulir am amser inaittj. Byd wythnos olaf y flwyddyn JTI un a gotir yn henvydd ymadawiad trwy farwol- aeth vr adnabyddus I ORNNTN EVANS, FOEUROERRI. Pregothwr lleol neu gyr.ortbwyol ydoedd ef; orici 3-r oedd mor adnabyddus yn swydli Dinhych a Fflint, a rhanau (I Faldwyr., as mi dyn yn y oylch Wesloyciidd. Glowr ydoedd wrth ei alwodigacth, ond bu ar ol hyuy yn enill bywiol- iaeth tnvy werthu tea, llyfrau, a'' cyffelyb. Yn dtbweddaf oil ymroddod.i yn llwyr i waith i fomgylwr trwy fod yn bregt-ihwr oyHogodig yn Rhosllar,prch- grugog. Ond fel GRIFFITH EVANS, Coelt- pooth,- yr ailnabyddir ef yn y wlad. Yr oedd yn gyuioriad wr;li t ei bun. Casglodd wybodaetl; helaeth mewn gwahanol gyfeir- iadau, ag ystyried ei unfanteision. Cymerai ddyddordob mawr yn y gf.uedl luddowig a'i gwla.l. Yr oedd a dueddfryd naturiol Idireidus a-difyi. IJauwai bob cylch cvfciUgM' gyda Nriuldeb. Ond yr o?dd ei eiddigodd dros y gwir ?'r da yn dii d(?rfym. Yr o(, foir'o ht nod uchc! hyd yn nod yn ei ddireidi. Jllhoddai orgydiou diarbod i'r 'hunanol a'r balch. Ond yr oedd yn enill yinddiried a phanti pawb oberwydd ei unply.p-wydd >\ï gywirdeb. Llanwai ei noil anorcit- iadau a Vary dan oedd yn gwefreiddio pob dosbarth 0 wrandawyr. Tarawai yr hoc! ar ei phen j-n ddieithriad. Pregethai gydag awdurdod a north. Yr oedd t!i ardduil yn gartTefol a gwledig, ond lluohiai daljiiau o feddyliau mewu iaith sathredig ond cref, a wnai i'w ddywediadau lyna yn y cof a'r galon. Efallai nad oes bregethwr yn arot yr tdgofir cviiifc, o'i ddywediadau grymus a thrymion, Er iddo dreulio ei oes i lafurio am ychydig iawn o gydnabyddiaeth, yr oedt1 c byuv ti- r gyfa a'r dur i'r weinidogacth, M yn otadlu (lioti tuiwliau y weinidogaeth am g.vnhaliaeth anrhydoddus uior selog a pho biiasiu cfo ei huuan yn dibynu arni. Teimlir colled a ehwithdod ar ei ol. Mae hon gy- meriadau hjnod^a gwahanfodol fel efe yn niynr-d yn brinion yn y wlad, Ataii rhif I CYFARFODYIH) Y NAJ)0I,10 yn Hong. Byddai manyiu ar not) lla yn fJfrr tt difudd. Ond gjillmi ddyweyd fod y eyf- urfody-ild pregethu hvn yn hen sefydliadau hdlnch yn IJanrliaiadr yn mochnant, Ftiint, Liaii FfoKtiniog, Llauddulas, Llan- dudno, Dolyddelon, a wanau ereill. Y pre- gethwyr oedd yn c?'ydro y wind yn ngly/j a g ,4 hw oedd y PttfubMU?ori Owen Uoyd I Davies, D. O. jorles,, Edward Humphrey*. H. Lloyd Jones, Hugh Jones, Thomas Hughes, Richard Morgan, luhmael Evanc, O. Madcic Roberts, ^ac auirai wyr adna- bvddns ereill. MANION. ( .r » T. J.I I.^J.U 71- I JWHO rrysona oiwyuuj" IYV>J..U.N -I- Stfph?nofm at y Children' Home, w(,U cyrhaadd y swm anrhydeddus o !Jt¡2p; ond swm T cyrchir lito ydyw deng mil o bunau. Y Parch Dllvil Jones, o Leqiwl oedd yu cynal y Watchn'ght YR Nghroesoswallt. Cafodd' gynulleidfa dda, a gwrandawiad astud. Y Parch T. E. Rolx-rt*, M.A., gweinidog y M(.thodbtuid yn NphtW?w?It. oedd yn inegethu yn.Wa^ihnight y Wesleyaid ??n Bootlo. Cynl.aliwyd cylchwyl WesIeyMd Hhf.w ?? ,tr,e w,, y 8abbotb diwedcaf. Gwein- ) yddwyd gan y Parch Edward Humphreys a Mr Edward Jones (cyn-faer Pwliheli), Nos Sadwrn cafwyd cynulliad da i'r WateunigUt, it, yr oedd y oanu yn rhagoroL Yr oedd y P b'ijTiyddol ddydd LIun, a thrCHld allan j yn gyfarfod llwyddianufl; a dilynwyd ef gyda chynglwrud rbagorol.

[No title]

[No title]

YMSON Y BARDD, -,-I

> rTi^rii [\KTFI -COR OAERNAKkOX…

I.'.) vMDDIFAD," oan T¡,'\}'\'S…

í'W'-:l)]) 1";1:2 A DECHREU…

, , I

f.lapnai! Fft^tiuioj?. I

Y BYD CREFYDDOL

IT METHODISTIAID

I Y li E l) YDDWY R. I

IDIRGELWOH Y GAD WEN AUR.

ANGEL Y MEDDWYN. I

-.- -. -________- -,.._- -...-.-…