Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

s Ps Balsam BASILV MAINTAINS ITS j Unrivalled Reputation AS A I SIMPLE. SAFE AND SORE REMEDY, FOR N CDGHS, COLDS, & EBEST T^UBLSS. in BOTTLES at fit-! and 219. Imitation is the sincerest form of UImMnpnuri tUnUnif i flattery." Very true, FRANCIS'S [Caution BALSAM has imitators, therefore MMBMM take care you are not cajoled into H ? buying "SOMETHING LIKE IT,"  ? For there is nothing like i n # • IMTMAJ THCDC See to it that you arrest ? M ITIU 1 ndK?? your Child's Cough in ? '?ttNt?x?*??*?* its first symptoms by M the use of FRANCIS'S BALSAM it is unrivalled as S{ a harmless household remedy. IW Having tried FRANCIS'S m M Testimony BALSAM, I can with great «— pleasure and confidence STRONGLY that tells i recommend it as an excellent m remedy for Coughs, Colds, &c. Front Rev. Owen Evans, D.D., London. FRANCIS'S I asked for & FRANCIS'S I will have. E DALE,X? CHESTER, ./???;? /?x  kniouir Y DOSBARTH GOREU X Dar.'uciatM AIR yn rhad ~T drwy'r poet. ISAF /?\ .? PERDONEGAU, «WK //>$Q/ aPm E1R0s Dy OmNis aEc GucAhoUd. ,I ORGANAU, PRISIA U Am 58 y tnis uchod. TUNIR ac ADUYWEIRIR 0 ?.?? Pob math o Offerynau gan v CreOFtwyr goreu, ?? o F?actns y gwaeutburwyr eow?Ctf. ???s*?' ./?A???/ Tmwe!!r a eitoedd Dinbych, A'?wythi?, Mynwy, a /phob parth o Ogledd Cymru ar adegau penodo). ???S?? ? RHODDIRSYLW BUAN I ARCHEBION DRWY'R POST. ???? Y/ Goiuchwyliwr yn Nghaernarfcn a Sir Fon -?DA?ID PARRY, 18, Palace st., Caernarfon. SALE, SALE, SALE FLYNYDDOL WILLIAMS JONES, PRACTICAL WATCHMAKER AND OPTICIAN, 22, BANGOR STREET, CAERNARFON. Wele gyfleusdra arbenig i sicrhau Nwyddau o'r dosbatth blaenaf. Gofaler am ddal ar y cyfleuadra, gan y bydd BARGEINION neillduol yn cael eu cynyg yn yftod y SALE. Prawf o hyn a geir trwy dalu Ymweliad a'r Masnachdy hwn, can ei bod yn aiihawdd yma nodi ond ychydig o'r engreifftian o'r BARGEINION a gynnygir. CLOCIAU vVYTH DIWRNOD, yn taro arQong mewn CasDerw. Hardd, 15s 6c, gwerth 20s. CLOOIAU CEGIN, gwerth 21s amlos 11c. CLOC ag sydd yn dMgos yr amser yn y w,?hy 4s 60. Eto, rhai Alarm, 2s a 38 6c. WATCHES ARIAN i Ferohed am 12e. Eto, 168. Pris arferol 21s. Eto, HUNTING WATCHES, 20s, gwerth 35i. Yn anghydmarol o isel, ac ond ychydig ar law. Eto, rhai AUR rhagerol am S2, £2 5s, .£2 10a. ) WATCHES i Feibion, Patent Levers, Cases Arian wedi eu stampio, am 25s, 308, 358. HU30Ns,T3E5R9.S ARIAN, gwerth 35s am 20s. Nid oes ond ychydig o'r rhai hyn ar law. CADWYNI ARIAN i Feibion, 3s 11e, 4s lie, a 58 He. Eto i Perched, 2s 11e a 3s lie, wedi eu stampio. BROOCHES ARJAN, 7c, 9c, 11e. SPECTOL8 I BAWB. Spectol a Cim, 3c, 6c, Is. Spectol Garreg a Cis Lledr buddiol am 4s Ho. gwerth 6s 6c. SPECTOL8 AUR YSPLENYDD. MODRWYAU P EIODASOL Mewn helaethrwydd mawr. Lie o'r neilldu i'w dewis. I 1ST Gyda phob Modrwy rhoddir Anrheg ddefnyddiol a phrydferth. SALE HanerBlyiiyddol LONNIE&Co., DRAPERS, &C., 3,BONTBRIDD, CAERNARFON. Bydd i'r SALE bon barhao am 14 diwrnod yn UNIG. Ceir bargeinion gwir- ioneddol yn yatod y SALE. Am fanylion gweler hyebyBleni. NOTICE. THE CLEARANCE SALE OF I SURPLUS STOCK AT WATEBLOO HOUSS I CARNARVON, I WILL COMMENCE ON FRIDAY, FEBRUARY FOURTH I USUAL REDUCTIONS METROPOLITAN BANK (OF ENGLAND AND WALES, LIMIIED). CYFALAF (CAPITAL) TANYSGRIFEDIG-94,300 o Gyfraniadau (Sbsres) c S50 yr un £ 4,700,000 CTFALAF (CAPITAL) WEDI EI DALU I F Y N Y- 94,000 o Gyfraniadau £ 470,000 TRYISORFA 8, RHKOL CYFARWYDDWYR: X360,000 Syr Thomas Lea, Bart., A.S., Cadeirydd. J. Satchell Hopkins, Yaw., Is-Gadeirydd. James T-ertius Collies, Ysw. Robert Forrest, Ysw. Syr John J. Jenkins, Kt., A.S. Abram Creswicke Rawlinson, Ysw. I Arglwydd Ernest J. Seymour I Walter Evers Warden, Yew. Charles H. William I, Ysw. Morgan B. Williams, Ysw. Rheolwr CyfFredinol: F, ed. Wm. Nash. Rbeolwr Oyff. Cynorthwyol: Ysgrifenydd: F. J. Hughes. James Smith Wood. Prif Gyfrifydd: John Menzies. Paif Swyddfa: 60, Gracechurch Street, LIundain, E.C. Rbeolwr yn LIundain Is-Reolwr yn Llundain F. NaIder. Thomas Thomson. Mantolen, 31aiii, Rhagfyr, v 1897- ATEBOLDEB (LIABILITIES). Dvledus o du yr Ariandy ar Gyfrifou CyJchredol (Current Accounts), Cadwriaethol [Deposit), «c e'eill •• 6,978,622 18 8 Tanysgrifau Saith Niwrnod a Tbanysgrifau ereill (seven ilays and other drafts) •• ••• 22,276 3 n*, Bilitu i'w Casglu 78,050 6 2 £7.078,84.9 8 5 TRYSORFA MEDDIANVTYR (Proprietors' Funds):— Cyfalaf (Capital) wedi ei d»)u i fyny £ 470,000 0 0 Trysorfa Sicrhaol (Guarantee Fund) 350,000 0 0 Trysorfa Rhrddbaol Adeilndau nerthynol i'r Ariandy (Bank Premises Redemption Fund) 30,957 19 6 Llog a bonus yu dtdudwy ar y laf o Chwefror nesaf 29,375 0 0 GwttddiU euillion yn oael ei ddwyn yn rnlaen i'r flwydd,, u nesaf 13,945 4 3 894,278 3 9 S7,973,127 12 2 EIDDO (ASSETS). £ 8. C f 8. c Arian mev-u ]law a., yn y Bank of England 5?5,219 1 8 Eto, ar tlwad ae wrth rybudcl ooifili 1 CI,437,693 2 111 BUrDSODDiON (Investments):— Siordebau (8«)<r)h'M) Llywodraeth Brydeinig X400,133 0 0 Sicrdebau (Securities) Trefedie:o? Ystoc Codforaathol a Ha^wl-ysgrifrwymau (Debenture Bonds) 425,883 0 0 ?  imp « 1.4 826,016 0 0 SuMCyfn<'wid(?t?q/'?cAa?).3 S?. 760,730 14 0  3,024,439 IS 11 ??S?..? '?ddiwrth GyfrifonCyIebredo! 3,024,439 16 11 Dvledus i'r Ariandy oddiwrth Gylrifon Cy1cbredol (Current Accounts) ac eMUt 4,456,140 5 1 Bills for CollGction, per contra 78,050 6 2 Cvfi if "Goodwill" •» — 111,500 0 0 Adeiladau a Dodrefotyr Ariandy ya Llutiilain, Birmingham, a 119 o Ganghenau ••• •• 302,997 4 0 £ 7,973,127 12 2 FRED. WM. NASH, Rheolwr Cyffredinol. ADRODDIAD YR YMCHWILWYR. Yr ydym, fel arfer, wedi ymweled i boll Ganghenau yr Ariandy hwn. ac wedi ar- chwilio Cyfrif-lenau y cyfryw, yn nahyda'r Gyfrif-len uchod, ac yn cael fod y cyfryw yn ddangosiad cywir o aajgylchiadau v Cwmni, fel eu daDgosir gan Lyfrau y Cwmni. Yr ydym wedi archwilio Sicrdebau (securities) a ddelir ar gyfer yr arian at alwad (at call) ar fyr rybudd (short notice) a'r rhai hefyd sydd yn cyfansoddi Buddsoddion (invest- ments) yr AriBino, ac yr ydym wedi boddloni ein hunain am gywirdeb yr arian sydd mewn llaw (cash balances). TURQUAND, YOUNGS A'U CWMNI, ARCHWILWYB. LLUNDAIX 15fed lonawr, 1898. CANGHENAU YN KGOGLEDD CYMRU. Bangor W. Thomas f Barmouth. J. R. Prichard Bethesda W. Thomas Blaeoan Febtiniog J. Parry Jones Carnarvon Robert Williams Colwyn Bay R. Hugbes-JOLeg Conway David Jones Llanberis J. Owen Jones Llandudno A. Evans Llangefni Evan M. Roberts Llanrwst W. Bleddyn Lloyd Nevin R. W. Humphreys Porfmadoc J. R. Prichard Pwllheli W.O.Hughes Agorir ClrBlFON CYLCHBEDOL (Current Accounts) ar delerau manteisiol. Derbynia yr ABIANDY symiau 0 ddeg punt ac uchod i fewu, plio rai a ad-delir ar alwad neu ar ol rbynudd o 14 diwrnod, a rboddir llog am danynt. Y mae'r ARIANEY yn rhoddi Drafts ar eu Prif Swyddfa a'r Cansrbenau, ac ar y prif drefydd yn y Deyrnas Gyfunol, hefyd ar y CyfiLudir, fyr Unol Dalaethau, Ounadx, Awstralis, a New Zealand. Cesglir gan yr ABIANDY Filiau, Nodau, Coupons, &c.; derbynir Rhan-ddaliadau, ym- gymerir a phwrcasu a gwerthu Stocs, sefydlir Credits gartref a thramor, a chyfnewidir yn gyffredinol y canghenau arferol o fusnes Bancio. Gall CWBMERIAID drefnu i dderbyn arian yn, neu dalu arian i, unrhyw un Ganghenau yr Ariandy, neu gael arian talndwy i uurhyw un o Ohebwyr yr Ariandy, a'ti cyfarwyddo am eu Credit. Bydd YSTAFELLOKDD CEDYRTJ (Strong Rooms) at wasinaeth Cwsmeriaid y Banc, lie A gallant adael, er mwyn diogelwch, yn rhtd ac am ddim, eu gweithredoedd a meddiaud.. cyffelyb. VMFUDIAETH I CANADA- TIR AM DDIM YN MANITOBA. TIR AM DDIM NEU AM BBIS ISEL GAN Y LLYWODRAETH MEWN TALAETHAXJ ERAILL. HEFYD, FFEKMYDD DIWYLLIEDIG YN RHAD Y Dosbartbiadau sydd Eisieu.—Personau vn barod i fentro arian allan, rhai gydag ychydig faddiannau, Mermwyr, Gwyr a Gwragedd, Dynion Dibriod ewyllysgar i vreithio fel Llafur- wyr Amaethyddol, a Owyr Ieuainc a ddvmunant j daysgu ffarmio. Darpariaethau neillduol i For- wymon. "Si v mae Canada yn gyfoethog o mur a mwnau eraill, ooedwigoedd mawrion, pysgodfevdd cynyrch- iol, ))aw-weitMaocdd pwysig, mwy o dir ffrwythlon i'w gynyg i ymfudwyr nag un wlad araU Y" V byd, ac y mae ei thrafnidiaeth A gwledydd eraill yn mhob cangen o fasnach yn mynd ar gynydd. Gellir cael pamphledau a mapiau a pliob hysbvs- rwydd 0 bwys i ymfudwyr, ao am sefyllfa g waith a masnach y Dreiedigaeth, yn rhad drwy anfou at Onichwyhwr Llywodraeth Canada yn Nghymru, 10, The Walk, Caerdydd, neu oddiwrth unrhyw Oruchwyliwr i Lywodiaeui Canada yn y Deymas Gyfunol. Gwahoddirgoh ebiaeth neu ymgomiad pereonol, 274 CELT LLUNDAIN (THE LONDON KELT.) Cyhoeddir bob Dydd Sadwrn. Pris Ceiniog. Papur Cymry LIundain, yn llawn o Newy^dion ac Erthyglau dyddorol i Gymry yn mhob man, 'Ffordd y Troseddwr,' NOFEL NEWYDD W. Llewelyn Williams. DOSBARTHWYR YN EISIEU. rvfeirier, 211, Gray's Inn Road, London W.C. j A G B N TS WANTED. — ¡'Wd"1 !,e 7kh_! p!pM, clohin. toys, bard- I wMe, furniture, wringeM, oycies. Whole- sale Book free, Henry May, Birmingham, fYMÊNiN; MAE W. G. EYANS YN AWR YN GWERTHU YMENYN RHAGQROL am lIe y pwys. Treiwch ef, a bydtIwch yn tier o gael eicb boddloni. COFIWCH Y CYFEMIAD,- OLD LONDON HOUSE, BANGOR. SYMLTDIADAU AG BBLONGATT Y MRl EYAN THOMAS, BADCLli tit Ac Co. CAERDYDD. Caerdydd, Chwefror 2,1898. Owenllian Tliomns wedi gadael Newp-»i an> Gibraltar, ioriawr 20 Iolo Morgauwg wedi cyraedd Caerdydd o Oa. lonawr 29 Anne Thomas wedi cyrhaedd Birkenhead o Huelva, lonawr 27 Wynnstay wedi gadaol Huelva am Mersey lonawr 27 Walter Thomas wedi gadael Tyne am Toirc Aximtziata, lonawr 29 Bala wedi gadael Odessa am Lundain, lonawr 21 -$ W. J. Radciiffe wedi cytkaeJd ovùrobk o Genoa lonawr 20. Sarah Radclilfe wedi gadael Philadelphia IIJI! Bordeaux, lonawr 20 Mary T ioma,s wedi gadael C.erdy(ld am BrL? lonwr 13 Jane Radciiffe wedi cyrhaedd Nieolaieff o Od<'e?Ba. Chw!'ror 1 oil,le-,?m 71k;.Hi)l wedi cyrlu"4 Caerdydd o Rot- terdam lonawr 22 Llanberis wedi pasio l'em am Novor. ssisk, Chwefror 1 Manchester wedi gadael New Tork am Cork am archebion, lonawr 26 Petttrston wedi gadael Caerdydd am BitJtiiuo-r, Iunawr 17 IOîf; Rad(?liffe wedi cyrhaedd Havre o Norfolk 10nawr 80 Ethel Radciiffe wedi gadael Baltimore am Glasgow lonawr 23 Dunraven wedi gadael Norfolk am IIawlmr¡;, lonawr 211 Windsor wedi cyrhaedd Caerdydd o Rotterdam Chwefror 9 Llandudn. Wedi gadael NDwpgrt Nm aiii BotterdaBi, Iomifr 26 MESSRS. W. DEW AND SON. { PWLLHELI. LANSDOWNE. Sale of Superior, Costly Modern Household Furniture, &a. 3JESSRS, WM. DEW & SON will offer for Sale by Public Auction, as above. on Thursday & Friday, February 17th & 18tb, 1893, commencing each day at 12 noo3, the whole of the Costly Modern Household Furniture, comprising Breakfast, Dining, and Drawing Room Suites in Light Oak, Carved Walnut and Inlaid Chippefi- dale, superior Walnut Bedroom Suites (all by first class makers), noble Pier Glasses, magnificent Sideboards, superb Drawing .Room Cabinet, fine Axminster and other Carpets, two fine-toned Cottage Pianos by "John Brinsmead and Sons," several pieces of Dresden China, two Lady's Bicycles, and other effects. Catalogues may be obtained at Lans- downe, South Beach, PwUheli, or of the uctioneer_, Ban.ndud_- TANYFOEL, PENMAENMAWR. HIGHLY IMPORTANT & ATTRACTIVE 7 DAYS' SALE OF THE SUPERIOR & VALUABLE IN AND OUT-DOOR EFFECTS. MESSRS W. DEW AND SON will offer for Sale by Public Auction, on Mon- day, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Monday, and Tuesday (Feb- ruary 28th, March 1st, 2nd, 3rd, 4tb, 7th, and 8th), the costly modern Household Furniture, of the very best workmanship, recently supplied by Messrs Edwards and Son, Newcastle. Finely carved old black Oak, Turkey and other Carpets; full-sized "Orme" Billiard Table and appliances; valuable Oil Paintings, including Works by Sydney Cooper and other eminent masters, Water Colours, Engravings, Prints, Etch- ings, &c.; Linen, Exquisite Window and other Drapery, Plate, Glass and China, Horses, Carnages, Harness, Implements, Plants, and other Out-door Effect s. Catalogues will shortly be issued, rond may be obtained of the Auctioneers, Bangor and Llandudno. MR JOHN PRITCHARD. CARNARVONSHIRE. IMPORTANT SALE AF FREEHOLD FARIS AND TENEMENTS IN THE PARISH OF LLANBEBLIG AND AT WAENFAWR. MR. JOHN PRITCHARD will Sell by PUBLIC AUCTION at the Sportsman Hotel, Carnarvon, on Saturday, February 12, 1898, at 2 p.m., subject to conditions of sale to be there and t1.en produced. Lot 1. All that Valuable Freehold Farm with comfortable House and commodious Outbuildings kdown as II Lletty," in the Parish of Llanbeblig, containing 74a. 3». 4p. now in the occupation of the Executrix d the late Mr. Parry, together with a Field called ''Caerhosgwalia," held by Mr Griffith Evans and comprising 7a 2r. Op. A noted spot for gamet Lot 2. All that compact and: well cul- tivated Freehold Farm known as Tyddyn Ucla," Llanbeblig, in the occupation of Mr. Thomas Owen, and containing 24%. 3r. ltip. of excellent land, together with a New Dwelling House and OutbuiU ngs recently erected. Lot 3.. All that Freehold Land known as Pant-y-Defaid," Waenfawr, in the occupation of Mr. Griffith Jones, and con- taining 5a, Or. 33p. This property enjoys a grand frontage to the High Road, and if not said in one Lot will be offered in Four Lots.) Plans and particulars may be obtained a week prior to the Sale at the principal Hotels in the neighbourhood, of R. J ones Roberts, Esq., Solicitor, or the Auctioneer, both of Bangor. 252 MEESRS E. H. OWEN & SON. TOWN OF CARNARVON. SALE CF FREEHOLD AND PROPER- TIES MES,QRS. E. H. OWEN & SON are instructed to offer for SALE BY PUBLIC AUCTION at the Royal Sports- man Hotel on Monday, February 14th, 1898, at 3 p.m., all those Four Freehold Dwelling Houses and bhop, being Nos. 171 and 19, New Street, in the respective occu- pation of Mr. Rowland Hughes and Mr. Griffith Evans, at the annual rent of JE12 each; and Nos. 30, New Street, in the occupation of Mrs. Jones at the annual rent of .£13; No. 32, now in the occupation of Mr. O. T. Roberts; also that desirable Resider ce knosva as Bronsiriol, East Twt- hill, held for the term of the natural lives of Mr. William Owen, Castle Streft, and his brother, Mr. Charles Richard Owen, subject to the apportioned ground rent of 12 12s 6d., now in the occupation of W. B. Toe kicfOB, Esq., at the annual rent of £ 20. Also Two Freehold Dwelling Houses in Glangwn# T^rrnc, Caeathraw, at tha monthly rei t of 7s' Gf'eaoh, For further purticuJars apply to Mr. R. O. Roberts, Solicitor, 5, Market Street: or the Auctioneers, all of Carnarvon. 249 MR R. PARRY. SALE OF FREEHOLD PROPBRTY AT PWLLHELI. "VTR ROBERT PARR Y has been mstruot ed .I. to Sell by Public Auction, at the Town Hall, Pwllheli, on Thursday, February 10th, 1898, at 2.30 p.m., subject to condit'ons to be then and there read, the following Lot. of Freehold Premises, situate in the most, commanding and central positions in the Town of Pwllheli. Lot l.-All that Messuage and Premises situate at Market Square, recently in the occupation of the late Mr. Robert Humphreys, and containing a frontage thereto of 30 feet. These premises im- mediately arijoia the Market Hall, and ne they stand in the moat central position in the Town they are admirably adapted for the purposes of any trade cr business. Let 2.—All that Messuage and Premises situate at eenlan Street, and known 88 r randy Mawr now in the occupation of Mr8 Evans, and containing a frontage to Penlan Street aforesaid of 25 feet. These Premises also immediately adjoin the Market Hqll, and could te converted at a small outlay intu very commodious business premises. With two or three exceptions, this is the only private dwe1liug house in Penlan Street, and the growing importance of this Street as a business thoroughfare makes Avery class of property situate thereat of very considerable value. The Horse comprises 3 rooms on tho ground floor, 4 on the first floor, and 4 on the second floor. There is also a large and commodious Warehouse at the back. L it 3.—All that Messuage, Shop and Premises situttte at a'id being No. 7, Sal.d Strept, Pwl)M:. Tht se Premises are on the way from tLe Ra lway Statioll to th., Town and in a tocst prominent position. Shops in that part of the Town are "looking up," und the Premises would afford a safe and advantageous investment. For further particulars apply to Mr. Evan R. Davies, Solicitor, or to tho Auctioneer 3,Salem Terrace, Pwllheli* LISTS OF SALES BY MESSRS ROBERT AND ROGERS JONES. LLANRWST. PRELIMINARY ANNOUNCEMENT. WEDNESDAY FEBRUARY 23rd, 1898. AE'R LLO, LLANGERNYW, on I, the whole of the Live and Dead Farming Stock, Crops, &c., the property of Mr John Owen, who is leaving. 227. YN EISIEU. 4c. MAE YMDI)IRIIIDOLWYH PORTH- iu LADD CAERNARFON yn barod i dderbyn Ceiaiadau am y swydd o Harbour Master. Ceir manylion am y cyflog, &c., yn Swyddfa'r Porthladd. Mae gwybod- aeth forwrol a'r modd i dderbyn llongau i'w llwytbo a'u dadlwytho yn y Porthladd yn angenrheidiol. Ceisiadau i'w hanfan i'r isod, ynghyda dim mwy na thri o dystiol- aethau, heb fod yn ddiweddarach na Chwefror 19eg, 1898. Bydd pleidgeisio aelodau yr ymddiriedolaeth yn union- gyrchol neu yn anuniongyrchol yn anghym- wysiad. W. BOWEN JOSTES, Harbour Surveyor, Carnarvon. Chwef. Sydd, 1898. rpUE fionaer Life and Accident Assurance Co., Ltd.—Wanted, energetic Men, as Agents, in every town in the counties of Anglesey, Carnarvon, Denbigh, and Merion- eth. Liberal terms.—Apply at once to the District Manager, Mr E. Jones, Accountant, &c., Nevin. 275j 2 N EISIEU, Morwynion da, Cooks, • Housemaids, Generals, &c., o 16 i 30 oed.—Mrs Evans, Granville terrace, Moses Gate, new Bolton, 278j IUON 0 WALTli I BEIRI CURL) A PHLASTRWYR -Dynion a Phren- tisiaid. Cymry yn unig.—Ysgrifecer at Prichard, Gors, Caergybi. L 166 Gigantic Clearance Sale Dr,? W.t?rW., 8d. Is, la 6d, &:0" per Jard. Also C.li,. Yl- I, Bl.,k?t., Sheets, &,a &c, tale oiJLi¡:.e'J¡hh &tmt\ tfou and Patterns Fr?. LUTAS, LEATHLE? & Co, Armley, near Leeds. [yjAflAU Y LLYWODRAETH (ord-I nance). Ymofyner, gan nodi y Sir, Plwyf, a'r lie, gan amgau stamp ceiniog, a J. Arthur Evans and Co., goruchwylwyr y Llywodraetb, Rhyl 877 OEhVANTS WANTED.-Registry Office O of respectabl Servants, 19; Granby Street, Princess toad, Liverpool. Conducted by Mrs L. Morris. A convenient and easy medium for Servants requiring situations in Liveepool at a small charge. Recom- mended by some of the leading Noncon- formist Ministers. Cmmunit. by post in English or Welsh attended to at once. For reply send stamped envelope. (' W ALIAnd Registry, 2, Hope Place, Liverpool.-Yn Eisieu, Mor- wynion o ymeriad, o bob dosparth, i leoedd da.—Ymofyner Si'r Arolygyddes, Miss K, B. Dav;es, 2. Hope Place. AR WERTtl yn Rho,tryfan, Ty Anedd, L7]L C) fleus i weitbiwr.—Ymofyner: a Mrs Margaret Roberts, Glancarog, Rhostrvfan. 237 r ARIAN i'w rhoddi ar log Y11 ot 31 a 4 J:1. v cant, ar eiddo rhydd-ddaliadol. Am fatiyliztn ymofyner a Mr W J. Williams, 7,Market street. Carnarvon. T U PRINTERS.—Eisieu Improver yn medru Cyssodi Cymraeg a Cherddor- iaeth.- Ymofyner a J. R. Lewis, Music Piiuter and Publisher, Carmarthen. b2o9 r?O Bt?SuLD.—A SireR?rspStaHion. X Welsh King rising six years old, 16'3 b..d, high, dar? hostnut colour, with immense bone and great quantity of long sillty hair. Sure foal-getter. Stud-book No. 15923, Vol. xvii. Sire Island Kirg No. 11673, Vol. xii. G. Sire "Carbon" No. 3523. Dam Flint" G. Dam Belle Vol. vii. by "Don Carlos" No. 2416.— Apply to William Roberts, Ty'nllan, Llan | ynebenedl, VI\IJ!1V. .ltOl;!t 1. Wauteu, a strung audi active Youth as an Approntice to the Grocery.—Apply to W. Hughes Jones, Golden Eagle Establishment, Llangefni. 262 ?tLOHilN? AN? UL'XFIPIIWG.—j Wanted a Junior Assistant for Ready- Mades an d Outfitting. Also an Apprentice, to live out, to commence April lst.-Apply G. O. Griffith, Bridge St., Carnarvon. CERBYD MARCHNAD AR WERTH, mewn cyflwr dR, yn nghyda set o Har- ness.-Humphreys, Ia-awyddfa y Genedl,' Porthmadofr. 27íj W ANTED.-Ait Apprentice for the Grocery, Flour, and Provision Business. Must be well recommended.— Apply W. H. Evans, Grocer, Denbigh. 283 AT GRYDDION.-YN eisiau yn ddioed "■ gweithiwr da a sobr, ac yn alluog i wneyd pob peth. Gwaith sefydlog.— Ym- ofyner a W. Roberts, London House, Llan- herid.. 214b AH N?ERTH, LURRY DDA.—Dim Agwaeth na newydd. Hefyd gear meWD oynwr campus. Dim gwaith iddyut.— Owen, 72. High Street, Criccieth. 282b TITANTED a Blasksmith for Quarry Work.-Apply Minllyn Slate Co., Dinas Mawddwy 28 lb TlTANTliU Two smart young ladies to Cannas and Collect. Silary and Commis,ion.-Apply, A. B,, "Genedl" Office. 279j TO BE LET.-Warobouse at Bank Quay. Apl,ly, No. 2i0, Genedl" Office. 280j G HAMIAR SCHOOL, MENAI U BRIDGE, DUAL SCHOOL: BOARDERS AND DAY SCHOLARS. HEAD-MASTER: REV E. CYNFFTG DAVIES, M.A., L.T.S., Teacher of Elo- cution. Ladies' Schoolroom under the charge ot tISS ICIBENE DAVIES (Preliminary Medical Certificate). Mo3tly successful in coaching for Ex aminatious-Medical, Pharmaceutical, the eoOexes of Music Theoretical and In- gtr. meLhl Pitman's Shortbatd. F: r fuither oartioultrs apolv to :¡ 1i:Y E. CYNFFIG DAVIES. M.A. 7/6 YN LLE 10/- DALIER SYLN! MAE  MORRIS yn harod i Werthu i chwi ?' FOD?WY BRIO PAS 22 Ca-at am am "s cc y pennyweight yn lie 10s fel y'a gwertliir mewn unrhyw .?op 'I, Heblim Uyny rhoddir Present hurdd gyda phob Modrwy, ( RIA WR Y GWEITHWYR.—Oiiawr Outre Scconii am 6s 6c, werthir yn mh b siop.yn Nghaernaifon am 7s 6c. P b math o Jewellery, Chain* Alir ac Arian, Modrwyau 0 bob math, Brooches. Pins. 11 dethollad hardd ,0 Castors, etc., at anrbegion priodau. tS- POB ADGYWEIRIAD yn y Siop am Brislau Isel. Sylwer ar yrei-w m'r eyfeniad, i S. MORRIS, Tower Buildings, BRIDGE gTREKT, QAERNARVON 8WYDDOGOL. &=. I TINIVERSITY UF WALES. The Fourth Matriculation Examination will commenae on Monday, June 13th, 1898. Particulars from the Registrar, Town Hall Chambers. Newport, Mon., from whom Forms of Entry can be obtained. Entries must ba made not later than Monday, May 16th. 216 HYSBY8JAD HYN sydd yn rhybydd na byddaf yn JLIL gyftifol am unrbyw Ddflsd nac am unrhvw Nwyddau a roddir i fy ngwraig ELIZABETH JANE WILLIAMS ar ol y dyddiad presenol. ?' ??TH ELLIS WILLIAMS. Treddafydd, Pecygroes, Chwefror 1, 1898. Ty st-Owen Hugh Jones, Shop Isaf. Pen- ygroes. 268t CYMUNRODDION, BYWYD DDAL- IADAU, EWYLLYSIAU, ETIFEDD- IAETHAU, &C. -Personan a chand,yiat hawlian i unrbyw arian neu eiddo, 80 yn awyddus i wertha y cyfryw neu i fentfcyca ar eu hetifed iiaeth a ddylent ymofyn a'r Manager, REVERSIONARY COMPANY uF GREAT BRITAIN, 307, HIGH HOLBORN, LON- DON, W.C. (Two doors from Chancery Lane). Rhoddir pob cyfarwyddyd yn ddi-gost i ymholiadau o'r wlad. Gellir codi rhan o'r arian cyn cwblhau'r cytundeb. 29 I BEAtTMARIS COUNTY AND D GRAMMAR SCHOOL. HEADMASTER: E, MADOC JONES, M.A., Cantab. Assisted by highly qualified Staff. A separate department for Girls. The School will re-open for the Spring term on January 18th, at 9 a.m. Boarders return on Monday, January 171 For prospectus apply Headmaster, cr MR WILLIAM GRIFFITH, Clerk to the Governors, Beaumaris. 209i i TO BUILDERS AND CONTRACTORS rpiJNLERS are invited for the erection of a New Dwelling House and Out- buildings at Gwalchmai, Anglesey. Plans and Specifications may be inspected at Hsiidref, Gwalchmai. A separate Tender for each work, and one Tender for all the works to be sent in (sealed and endorsed), on or before the 16th February next addressed to Dr. Jones, Hendref, Gwalch- mai. The lowest or any Tender will not neces- sarily be accepted. OWEN MORRIS ROBERTS AND SON Architects and Surveyors. PortrDa doe. Jan. 29th, 1898. J^LANLLYFNI SCHOOL BOAKDT Wanted, a HEAD-MISTRESS for the Talysarn Infant School (average 136), salary, X60 fixed, and quarter of the grant. Duties to commence, if possible, immediately after the Easter holidays. Applications, stating age, where trained, qualifications, and experience, together with not more than four recent testimonials, to be sent to me not later tban the 5th March next. J. HENRY THOMAS, Carnarvon. Clerk, 4 Fe bruary, 1898. 276j B WRDD YSOOL LLANDDEINIOLEN. AT ADEILADWYR. Gwahoddir Tenders gan y Bwrdd Yanol uchod, am droi Ty'r Ysgol, Deiniolen, yn Class Room, Cloak Room, ac ybtafell i'r athraw, Hefyd, am adeiladu Privies a Gwaliau newyddion pertbynol i Ysgol. y Bwrdd, Rhiwlas. Plaoiau a Specifications o'r gwaith i'w gweled yn Swyddfa Mr Rowland LI. Jones, Aichiteet, 14, Market stieet, Caernarfon, neu gan yr Yegrifonydd, yn YstafeU y Bwrdd Ysgol, Peiniolen. Tenders am y ddau gontract ar wahan, ac wedi eu hendorsio, i fod mewn llaw cyn, neu ar Mawrth laf, 1898. Nid ymrwymir i dderbyn y Tender isaf, nac unrhyw un. nac unr y? u?n. PRICHARD, Glandwr, Clwtybont. 278j 0 BWYS I RAI A FWRIADANT DDODREFNU EU TAL YMUNA EDWIN JONES, Kyffia Place U Cabinet Woiks, Bangor. hysbysu fod gauddo stoc helaeth o bob math o ddedrefn o'r gwnellthuriad gore", yn gynwysedig o Fyrddftu, C-ideiriau, Treselau, Cypyrddau Gwydr, Sofas, Couches, Cheffoniers, Side- boards, Wardrobes, mewn Mahogany, Walnut, Birch, &c.: Gwelyau haiarn a phres, Gwelyau plu a flock; Mattresses wires, pring, gwlan, a Boeks. Oherwvdd cynydd yn ei fasnach mae wedi sicrhau Warehouse he!aeth at ei fasnachdy a gwabodda y rhai a fwriadant dddrefnu i weled y Stoc, y rhai a we:thir am brisiau hycod o resymol. Twlir cludiad i bellder o bymtheng milldir o Fangr r. I

LLANFAIRCAEREINIONI

Advertising

CYNHADLEDD CYMRU GYFAN.