Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Gwrdd Sefydtu'r Parch. Llwchwr…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Gwrdd Sefydtu'r Parch. Llwchwr Jones YN BETHLEHEM, C.Wmoawy. Amgylehiad pwysig ymhob cym- dogaeth yw dyfo-diad gweinidog i'r He. Y fendith fwyaf mewn ardal yw dyn er:yf.. Efe sy'n rhoi cyfeir- iad i feddylgarwch ac arferion y fro. Yr hyn yw my,nydd 'i'r dyff- wyn yw dyp cryf mewn ardal ac eglwys. Llongyfarchwn Bethlehem ,ar ei gweinidog newydd y mae ei 'gym- eriad yn loyw a'i enw da Yfll ber- S!rogl enwad. Yn sicr ddigon y mae dyfodol disglair i'r eglwys yjn yr erdal boblog, gynyddol. Yn wir, jy, mae'r amgylchiadau yn eithriadol Safriol y capel eang a'i organ ha-rdd yn rhydd c ddy,led. Manse godidog wedi ei brynu yn )gartref rr bugail a' i briod brodyr cryf- ion yn arweinyddion i'r ddiadell amiloedd o drigolion yn heidio'r ttrdal lafuroi. Gyda bendith Duw, proffwydwn am. eglwys a chynull- eidfa luosog yn y dyfodol &gos. Dydd Mercher, Tachwedd 19, daeth tyrfa ynghyd i ddathlu'T sefydliad. Am 3 o'r gloch, cymerwyd y gadair gan y brawd hyfwyji John .Williams, Penybont; ac mewn 'ar- aith fer, roddodd ychydig :o'i han- es a'i bronad fel hen ':aelod o'r eglwys, yn ystod 45 mlynedd. Darllenwyd a gweddiwyd .yn afaelgar iawn gan y Parch. T. Mansel Thomas yna darllenwyd y gohebiaethau, a rhoddwyd hanes yr alwad gan yr Ysgrifennydd, James Pope, yn bwrpasol a tthyn- er. Cadarnhawyd yr alwad gan ddati o frodyr hynaf yr eglwys, Jenkin Williams a William Lew- is dau ddiacon, ac ;nid yn fynych y clywir y fath arabedd !natur- iol. Atebwyd yr alwad yn ffurf- iol gan y gweinidog mewn geiriau hyderus a doebh. Offrymwyd yr urdd weddi, yn ddwys a llednais gan y Parch. William Thomas, Blaengarw. Yna canwyd yr emyn cyfareddol— Mae'r gwaed a redodd 'ar y groes 0 oes i oes i'w gono. A deffrowyd adgonon am ddi- wygiad 1905, a'r daith i Lan-' gefni, Llanerchymedd, ac Amlwch. Siaradwyd wedyn gan dri o fro- dyr da Bedwas, Thomas Harris ddoniol, Thomas Matthews ,n'raeth bert, a David Evans Seisnigj-Gym- raeg, y itri yn dwyn itystiolaeth aruchel i lafur dinino, a gofal dibaid, a phregethu grymns Llwch wr yn ystod γ saith mlynedd y bu ym Medwas. Gwelwyd jy, idag- rau yn llifo'n hidi wrth san) am Mrs. Jones,! a Derlwyn y bachgen. Siaradwyd ar ol hyn gan 'y; Parchn. M. J. Jones, Cymer, J. G. Jones, ar ran gweinidogion y cylch; E. Watkins, Casllwchwr ar ran mam eglwys y gweinidog a thyner iawn i'r teimladau oedd ei ddisgrinad o dad Llwchwr fel dyn cyson a Syddlon yn ei eglwys a'i chyrddau defosiynol. Yna, gan W. Paran Griffths, ar ran tmam eg- Ywys y Cwm, ac fel bachgen a an- -wyd ac a fagwyd jyu yr ardal Ll. Humphreys, Nantymoel, a Morgan Jones, B.A.. Whitland. Erbyn hyn yr oedd yn bryd ter- fynnu a 'blin oedd gan y 'cad- eirydd na -fedrai alw leraill i ddweyd gair. Yr iOedd tyrfa o weinidogion yn bresenhol ac eu plith 'y rhai canlynol :— Y Parchn. D. J. Davies, Oe-- more; D. R. John. Perth; J. H. Uewis, Maesteg; E. K. Jones, Bridgend Pugh. Ogmore Hir- waifn Jenkins, Nantymoel: Greg- ory, (A.), Nantymoel Williams, Soar Rees, Ogmore Vale, 'ac am- ryw eraill na chonwn eu 'henwau. Yr oedd yr eneiniad oddlwrtn y Sântaid'd Hwnnw ar y cyfar- Tod; a'r sia:rad iyd yn cymrvd b;rwea-cl grefyddol iawn. -Cafwya englynion tlysion oddiwrth 071 Parchn. Onfel Jenkins a M. James. Hyf enwog fardd o Fynwyc-ei. ddoniau I ddynion yn arlwy; A oes ei fath? Pwy sy fwy;'? Gem hygar i Gwmogwy. ORFEL. A dyma fel y canodd (Y.x hen frawd o Bedwas ;— Ei drem daflai draw yma-am well lie i Mwy llawn, wel, "Ty Bara'' (Bethlehem) Ac ambell dy gw-611 a ga Ar ei hynt mi waranta. Mawr hedd yn yr Ogmore iclclo- a nawdd Ein lor fyddo arno lechyd dedwyddyd i'w eiddo, A nen ei fyd yn wyn iawn to. ? I feistres Cwrdd Gwnio'r Vestry— rhaid in' Roi gair da, mae'n Tiaeddu; Ail Ddorcas i Fedwas fu Ein chwaer pwy na wna'i charu ? 'IFORWYSION.. Cafwyd llythyrau a thelegrams oddiwrth y Parchn. Principal Ed- wards, W. T. Hughes, L. G.Lew- is; T. B. Humphreys D. S. Jones T. J. Hughesf S. Jones, W. Herber Jones C. J. Pipe Gwili, M.A.; E. T. Samuel, D. D. Hop- kins; J. B. Jones; Gurnos King,, B.A., B.D.; D. B. Evans; D. Grim-ths T. Bassett J. R. Ev- ans D. Tudwal Evans Boaz' Roberts; Onfel Jenkins; D. Rob- erts; D. Davies; E. G. Thomas; D. Davies ynghyd a'r ooneddwYI D. Ifor Davies, B.Sc,, a John I Jones. Carem ymhelaethu ar ddywed- iadau rhai o'r brodyr, ond gwn eich bod Mr. Gol. yn dymuno byrdra. Hyfryd oedd gweled yj cadeirydd a'i farf hirllais, a'i glywed yn son am yr hen annwyl weinidog J. B. Jones, a'r gweithio caled ifu yng-j  hylch codi'r capel. Duw fe-ndith io'r 'ddau a nawn-ddydd yn llawn o hedd. Bu chwiorydd yr eglwys yn ddy- fal iawn yn darparu lluniaeth ar- dderchog ar gyfer yr jymwelwyr. Taled yr Arglwydd iddlY:nt; a chredwn ei fod wedi dechreu gwneud hynny, wrth ddanfon plith ym mherson 'Mrs. Jones un o foneddigesau hyfrytaf en ad [y Bedyddwyr. Cafwyd oedfa breg- ethu nos Fawrth, cyn y sefydlu a nos .Fercher, ar ol y sefydlu pryd y pregethwyd gan y Parchn. D.i,D John, Morgan Jones, B.A., ac E. Watkins, i gynulleidfaoedd mawrion. Daeth 'tyrfa fawrf o Fedwas, Cymer, Caerdydd a Casllwchwr mewn motor cars a gobeithio iddynt gyrraedd adre'n ddiogel. NABOTH.

IICaernarvon.

—————Q————— ? 1D LAN TAWE.I

———?——— Methu Cysgu a Diffyg…