Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

G YMDEITH AS GENHADOL Y BEDYDDWYR. YMKIPBNNYDDION: ????? (TrJaor) PARCH. 0. E. WILSON, B-.A. < £ K) PARCH. W. Y. FULLERTON. Otwkyohiolydd Cymru PARCH. THOMAS LEWIS. AR Y MAES. Cenhadon 181 Genadesau 113 Gwragedd 171 465 KEUSYDD YN India, Ceylon, China, Congo, Itali, Llydaw, Jamaica. Bedjdidrwyd y flwyddya ddiweddaf: 3,050. Cardiau'r Plant AT Y Pregethwyr Brodorol. fijirar am fanylixwi at y PARCH. THOMAS LEWJS, 19, Fu^ival g., LONDON, E.C.4. Danfoner pob arufiuo. i*r Oenhjadol, i r PARCH. W. ¥. FULLERTON, 19, Fumival Street, Hatbwn, LONDON, EC < Undeb Ysgolion Sul Bed- yddwyr Cymru. Maes Liatur, y Fiwyddyn hon. YO ddechreu Ebrill, 1919, hyd ddi- wedd Mawrth, 1920.) SAFON LAFAR (dan 10 oed);. Penodau o Holwyddoreg "Arwein- ydd y Plentyn" (Parch. E. CEFNI ONES) Ail iargraffiad wedi ei ddiwygio yn gwneuthur y 25ain fil. Pris'dwy geiniog yr un. 13 yn y^wsin. Detholir y Penodau gan bob Oymanfa, neu Gwrdd Dosbarth (nid gan yr Undeb). SAFON I., II., a III. (Ysgrifen- edig o 12 oed hyd 18 oed). BYWYD CRIST (sef adrannau o'r pedair Efengyl). Gwel yr Hauwr bob mis. HOLWYDDOREG NEWYDD (Parch. D. POWELL) yn gorchuddio yr holl Faes hwn. Bywyd Crist" yn awr yn barod. Pris 2g. yr un 13 yn y dwsin. Hefyd, LLAWLYFR YR YSGOL SUL AR "FYWYD CRIST" (Parch. D. POWELL) i'r rhai dros, 15 oed. Pris 6ch. aaith am 3/ neu mewn amlen, 1/- yr un saith am 61-. SAFON IV. a V. (o 18 oed i 21 ac uchod). Epistolau I. a II. at y Thessaloniaid. ESBONIAD y Parch. E. IOR- WERTH JONES, Maesteg. Pris 1/6 mewn llian hardd. Eithriadol rad Hefyd, ALLWEDD i'r Epistolau at y Thessaloniaid (Parch. D. POWELL) 6ch., neu '8 am 3s. TYST-YSGRIFAU. I Ddosbarthiadau yr Arholiad Ysgrifen- edig." 3o. yr un. I'r Dosbarthiadau Lafar," (maintioli llai), 2g. yr un. Anfoner am yr uchod at y Parch. EDWIN. JONES, Llanwrtyd Wells. AM Argraffu RHAGLENI CYM- A MANFAOEDD CANU, a phob math o Gerddoriaeth, ymofyner a J. W: THOMAS, County Press Office, L'andilo UNDEB BEDYDDWYB CYMRU A MYJVWY Llawlyfr Moliant. Allan o'r iWasg yn Chwefror, 1920 H.N. BOLFFA. LLIAN-Ymyl Gwyn '4/- 3/6 LLIAN GWELLr-Ymyl Coeh, oorneli crwn 5/- 4/6 MOROCCO-Ymyl aur corneli yscwar 12/6 12/6 MOROOCO-Ymyl aur ar goch, cerneli crwn, Yapp, Elastic Band 15/6 15/6 Talerau.-Arian Parod y 13 yn rhad. Telir cludiad gwerth Dwy Bunt i'r Orsaf a gosaf. Er mwyn sicrhau eich llyfrau derbynir archebion (heb yr arian) o hynhyd Ionawr 20 nesaf. Danfonir am y tal pan fydd y llyfrau yn barod i'w danfon. Y Dyddiadur, 1920. Yn Barod tua Rhagfyr 20fed, 1919. Llian goreu, flap, ymyl aur, clasp 2/6 Yr Ail-oreu, flap, ymyl Coch, clasp 2/- Llyfr Agored 1(4 Teler,au,Telir cludiad gwerth 6/- ac uchod. Caniateir i Ddosbarthwyr 2 geiniog y swllt ar ibobarcheb o werth 10/6 ac uchod. Traul cludo un "Llawlyfr Mol- iant" 5c; un "Dyddiadur" lie.. Danfoner Archebion i REV. E. EDMUNDS, 26, Cradoc Street, Swansea'. YCALANIADURam 1920 Peth Newydd i Fedyddwyr Cymru (Cyhoeddedig gan y Baptist Bookroom, Ltd."). CERDYN HARDD I'R MUR. Darluniau, Nodiadau a, Deuddeg Taflen fisol o ddyddiau'r Wythnos a'r Mis. Prisoedd Un copi Chwe cheiniog. Yn ,Rhad drwy rLlyth- yrdy, un copi 7ic 13 am 6/ 50 am 24/- 100 am 45/ Danfoner archebion, holiadau am sypynau mwy, ac am Leoli'r <7???- 2aœur i Mr. W. C. Short, c/o Edu- cational Publishing CoiH Ltd., 55- 57, Penarth Road, Cardiff. GWOBR-PUM PUNT Gwelwch y Manylion ar IYl Calaniadur. AWR YN BAROD, 1 Llyfr Newydd "Y PARTIN 'DWPWL," sef Rhagor o Hanes Ysmala Dai a Shoni yn y Rhyfel (2il Ran Ni'n Doi"). Gan Gljynfab. Pris 1/3, trwy'r post 1/5. I'w gael gan W. M. Evans & Son, Seren" Office, Carmarthen. Dywedwch wrth Bawb. Y mac DAVIES' COUGH MIXTURE yn Rhyddhau Reswch." ANWYD, PESWCH, INFLUENZA.— Mae rhai'n' g-yda ni bob amser. Pair hinsawdd gyfnewldiol fod llawer o ddioddef oddiwrth Beswch, Bronchitis, Pas, Dolur Gwddf, Cryg- ni, Caethdra, Diffyg Anadl. Y mae yr hen Eeddyginiaeth, Davies' Cough Mixture" etto ar y blaen, ac yn cael ei gwerthfawrogi, yn fwy nag erioed bob amser wrth law, yn felus, yn cynhesu y frest, ac yn rhyddhau y phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon la. 3c. a 3s. Oc. ipostage, 3c.)-HUGH DAVIES, Chemist, MACHYNLLETH. SARZINE BLOOD- 'MIXTURE. GtiOBN IACH A GWAED PUR-Draa a dlm arall. Nid yw yn honi gwella pob peth fel Yankee Patent Medicines, ond os blinir chwi goan glOP afiach, ysfa, pimples, toriad allan, Scurvy Joluriau penddynod &c. yn tarddu o waed drwg ac anmhur, mynwch botelaid c Sarzine Blood Mixture,' gan y druergist neu toea, 2s 90 y botel neu gyda 3c at y olydiad yn vcbwanesrcl oddiwrth y perchenofl HUGH DAVIES, Chemist. Machynlleth. AT LADD TYROHOD. Yptrrilena Inhr) Pryse. MaeBymeircb :— Blinir ni acw gan Dyrchod oynyddent bob Flwyddyn fel yr oedd y tir a golwg difrifol arno, ac yr oedd arnaf gywilydd ohono, ond clywais fod Mr. Hugrb Davies Chemift, Machyrlleth. we, dyfeisio peth i'w lladd yn ddidrafferth iawn. Ei en w i'w MoIrst. mewn packets Is fic yr un. Prynais backet a rhoddaig ef yn ol y cyfarwyddid am ben pryfaid iren ^air, a hoddais y rhai hynny yn llwybr y Twrch. Ni chododd y twrch l1ir.f.

J Hysbysiadau p Enwad.

IY Tu !ol i'r Lien.I